UE to nie Europa!

UE to żydowska, syjonistyczna, nowotworowa, narośl pasożytująca na organizmie narodów Europy. Narośl zaimplantowana nam, Europejczykom, ponad 1500 lat temu przez chrześcijański Kościół żydowierczej religii. Po upadku w XVIII w. Świętego Imperium Rzymskiego, na jego gruzach zaczął się ponownie odradzać w XX w. ten złośliwy nowotwór – teraz nosi nazwę Unia Europejska.

Żydo-katolicy w Polsce do dzisiaj nie rozumieją co się właściwie stało i co dzieje się z ich ojczyzną.

 

Kościół nie może nigdy pozwolić na nadużywanie go do antyeuropejskiej demagogii oraz podsycania antyeuropejskich nastrojów. Dla zjednoczonej Europy nie ma bowiem alternatywy.

przestrzegał JPII parlamentarzystów austriackich – Rzym, 23 marca 1997 roku.

 

Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód, a także dążenie do stabilizacji monetarnej powinny prowadzić do coraz ściślejszego wzajemnego powiązania narodów (…)

wskazywał JPII słuszny kierunek korpusowi dyplomatycznemu akredytowanemu przy Stolicy Apostolskiej – 10 stycznia 1998

 

Żydowska gadzinówka A.Michnika w obliczu nieuchronnego upadku tego żydowskiego nowotworu podejmuje propagandową akcję pn.:

Kocham cię Europo!

Unia Europejska to spełnienie marzenia pokoleń Polek i Polaków o wspólnocie. Po latach walki o wolność i przymusowej izolacji wybraliśmy wolność i rozwój, otwartość i praworządność, równość i sprawiedliwość społeczną. Czyli Europę.zachwalają Żydzi unijną zgnilznę Polakom.

Polska będzie w Unii albo Nigdzie.

Przyjdź na manifestację w Warszawie …. 25 marca 2017r. uczcić 60 rocznicę podpisania traktatów rzymskich ustanawiających UEnawołują:

Robert Biedroń, Władysław Frasyniuk, Agnieszka Holland, Krystyna Janda, Marta Lempart, Maia Mazurkiewicz, Adam Michnik, Joanna Mucha, Barbara Nowacka, Ryszard Petru, Sławomir Sierakowski, Jadwiga Staniszkis, Róża Thun, Piotr Wieczorek, Adam Zieliński „Łona” oraz Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka, Polska Fundacja im. Roberta Schumana http://wyborcza.pl/

 

Nawołują, żebyś stanęła, stanął na grobach tych wszystkich zamordowanych polityków europejskich, którzy byli przeciw żydowskiemu nowotworowi – przeciw budowie UE.

 

Zadziwiająca symbolika – ilość gwiazdek taka sama, po dwanaście -?

 

„Zjednoczona Europa – ideą kandydatów na ołtarze”

– unijni żydowiercy będą mieli swoich świętych

Proces beatyfikacyjny Roberta Schumana, jednego z ojców założycieli Zjednoczonej Europy, jest na etapie redakcji positio – dokumentu, który ma wykazać heroiczność jego cnót – powiedział we wtorek, 14.03.2017 w Warszawie o. Bernard Ardura, postulator procesu.

Ojciec Bernard Ardura uczestniczył w sympozjum „Zjednoczona Europa – ideą kandydatów na ołtarze” na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Sympozjum było poświęcone ideom głoszonym przez ojców zjednoczonej Europy – Alcide de Gasperiego i Roberta Schumana, którzy są kandydatami na ołtarze. – http://fakty.interia.pl/swiat/

Nie byłoby tej wyniszczającej Europę i Europejczyków syjonistycznej zgnilizny, gdyby nie sukces „europejskiej wiosny 1968r.” Dlatego trzeba przypominać historię tamtych wydarzeń.

Rok 1968 – rok żydowskich rebelii w Europie

marzec_68Zapamiętajmy tę datę. To ważna data w dziejach Europy. To data syjonistycznych rebelii. Dla organizatorów i przywódców tych rebelii jedynym właściwym miejscem są więzienia – to warunek przywrócenia Europie jej tradycji i kultury, jej ludzkiego wymiaru, praw narodowych i państwowych.

Nie istniał jeszcze Internet, nie było komórkowej telefonii, co zatem było jednolitym transmiterem informacji umożliwiającym uruchomienie w Europie (także w obu Amerykach) i to po dwóch stronach, praktycznie nieprzekraczalnej dla zwykłych ludzi, „żelaznej kurtyny”, rebelii zmierzających do obalenia ustalonych porządków?

Tym transmiterem był Żyd, realizujący zawsze interesy własne, ponad narodowe – interesy międzynarodowe, swojej żydowskiej światowej finansjery i żydo-masońskich organizacji (legalnych w Europie zachodniej, we wschodniej dopiero od 1990r.).

 

Oczywiście inne podłoże, inne hasła, inne cele bieżące, miały rebelie po zachodniej, a inne po wschodniej, stronie „żelaznej kurtyny”. W Europie zachodniej żydowskie rebelie dotyczyły już sfery kultury, niszczenia narodu poprzez rwanie więzów międzypokoleniowych. W Europie wschodniej żydowska propaganda (tzw. szeptana, ale i medialna – RFE, czyli Radio Wolna Europa finansowane przez USA) używała haseł wolnościowych – wyzwolenie spod „okupacji” ZSRR. Niszczenie kultury i narodu rozpoczęło się po roku 1990.

Jednak cele główne, dalekosiężne, żydowskich rebelii były te same. Dzisiaj są już one nam dobrze znane, są naszą realną rzeczywistością, w której powszechnie funkcjonują zunifikowane żydowskie reżimy, a Europa stała się jednym żydowskim, totalitarnym, obozem degenerującym wszystko to, co wytworzyły w swojej historii europejskie narody, co stworzyła cywilizacja białego człowieka. Syjonistyczny totalitaryzm niszczy także narody fizycznie, niszczy człowieka (aborcja, eutanazja, ideologia gender, promocja zboczeń seksualnych).

Wszelkie narodowe odruchy obronne, określane w powszechnych żydowskich mediach ekstremizmami, są tępione prawnie i pozaprawnie, a ich niepokorni przywódcy są po prostu mordowani.

Możliwy jest tylko jeden, jedyny nacjonalizm, nacjonalizm zdegenerowany – szowinizm, któremu na imię syjonizm. W oficjalnym przekazie żydo-mediów ten termin jednak nie funkcjonuje. W oficjalnym przekazie powszechnych żydo-mediów i wszystkich sił politycznych z Kościołem na czele, funkcjonuje za to potępienie antysemityzmu, czyli antyjudaizmu i antysyjonizmu. Antysemityzm jest grzechem w Kościele i przestępstwem wedle prawa stanowionego – nie wolno Europejczykom bronić się przed syjonistycznym totalitaryzmem.

 

z5020690XW 1968r. Europa wschodnia poradziła sobie z żydowskimi rebeliami tylko dlatego, że proces oczyszczania władz z żydowskiego, zbrodniczego elementu rozpoczął się jeszcze w latach 1930. w ZSRR i zakończył w 1956r. w pozostałych państwach. Niestety, procesu tego nie przeprowadzono wystarczająco skutecznie i ostatecznie państwa Europy wschodniej uległy syjonistycznym ekstremistom w 1990r. Jedynie Rosja i Białoruś wolne są dzisiaj od żydowskich reżimów – stąd wściekły, nie tylko żydo-medialny atak na te państwa.

Europa zachodnia po 1945r. znalazła się pod dominacją i okupacją (NRF, Włochy, Austria) USA, czyli żydowskiej finansjery i już w 1968r. nie była w stanie stawić czoła żydowskim rebeliom.

blog_yt_4545807_6788383_tr_paris1968_boulevard_st._germain__paris_001  demonstracja-SDS-11.05.1968

Boulevard St. Germain, Paryż, maj 1968 r. i demonstracja SDS (Socjalistyczni Studenci Niemiec), maj 1968 r.

 

„Europejska wiosna” 1968r. przyszła oczywiście z USA, w których skupiły się żydowskie siły intelektualne – twórcy zdegenerowanych ideologii i programów niszczenia państw i narodów – usunięte z Niemiec po 1933r. W Niemczech przed 1933r., w rządzonej przez Żydów Republice Weimarskiej, udało się im skutecznie zdegenerować niemiecką kulturę (wtedy także wyeksportowano z USA do Republiki Weimarskiej ideologię czystości rasy i praktyki eugeniczne wspierane przez żydowskie organizacje z USA, np. przez Fundację Rockefellera).

 

Po 1990r. żydowskie elementy – dzieci żydo-bolszewickich funkcjonariuszy władz tzw. okresu stalinowskiego -, uczestniczące w rebelii pn. „marzec 68” otrzymały od żydo-reżimowych władz IIIRP wysokie odznaczenia państwowe.

 

Dariusz Kosiur          7.03.2016

__________________________

Stanowisko żydo-katolickiego Kościoła w Polsce w związku z marcową żydo-rebelią było stosunkowo powściągliwe i politycznie wyważone. Kierownictwo tej instytucji zdawało sobie bowiem sprawę, że władza polskich „antysemitów” na czele z W.Gomułką jest na tyle silna, że nie nadszedł jeszcze właściwy czas na podjęcie działań rozszerzających żydo-rebelię i na udzielenie jej wsparcia. Ten dobry czas miał nadejść za dziesięć lat razem z wyborem K.Wojtyły na stolec Piotrowy.

Tym nie mniej Naczelny Rabinat Związku Kongregacji Wyznania Mojżeszowego w PRL (w tym czasie działał w Polsce tylko jeden rabin, Zew Wawa Morejno), wystosował list do Sekretariatu Prymasa Polski (9 maja 1968 roku):

Na tle dziko rozpasanej obecnie, niepohamowanej kampanii antyżydowskiej zasługuje na szczególne uznanie pełne mądrości politycznej postępowanie Czcigodnego Zwierzchnika Episkopatu Polskiego, który stając w energicznej obronie studentów i młodzieży polskiej, spragnionej nieskłamanej wolności, znalazł jednak dużo taktu i umiaru dla uniknięcia zaostrzenia sytuacji, (…).

Głęboka jest nasza wdzięczność dla Dostojnego Prymasa Polski, który w ciężkiej dla nas chwili podniósł swój głos protestu przeciwko szerzeniu nienawiści i niestrudzenie nawołuje do miłości, do pojednania i konsolidacji całego narodu. Należałoby jeszcze życzyć sobie, aby te szlachetne słowa w obronie uciśnionych wypowiedziane zostały w niezawoalowanej i więcej wyrazistej formie, bo nie wiadomo, czy dociera to do wszystkich mas społeczeństwa polskiego, że ostre potępienie rasizmu dotyczy właśnie oczernianej w czambuł, prześladowanej obecnie i dyskryminowanej bezbronnej ludności żydowskiej naszego kraju. – http://www.fzp.net.pl/marzec-68/

 

Dariusz Kosiur

15 Komentarzy

Filed under Polityka

15 responses to “UE to nie Europa!

 1. Alija

  Jednego potwora od dzisiaj, mniej

  Polubienie

 2. Fredo

  Gorące informacje z pejsatych mediów .
  w wieku 101 lat zmarł Rockefeller człowiek którego majątek liczono na prawie bilion USD . Za te pieniążki to sobie przez następne sto lat będzie grał w piekiełku w rozbieranego pokerka a diablice są tam piękne .

  http://fakty.interia.pl/swiat/news-w-wieku-101-lat-zmarl-david-rockefeller,nId,2371606

  Polubione przez 1 osoba

  • Przydałaby się długa lista „zasług” tego „wspaniałego” filantropa, ale gdyby takową próbować stworzyć to chyba nie starczyło by czasu do marca przyszłego roku…

   Polubienie

   • Fredo

    tak drogi Przemexie oni to są wszyscy filantropi specjalizujący się w opłacaniu szabasgojstwa które dyma dupy biednym ludziom z prędkością światła .
    Gdyby żył w Polin dostałby do renty lub emeryturki równowartości 1000 euro za setkę ale po co mu wszak on miał bilion .
    Płakać po nim nie będę bo płacze się tylko po wielkich patriotach jak zmarła pani Beata Andrejas .

    Polubienie

 3. anty

  …..dramatem jest to ,że biała tępa masa ich jeszcze broni – to jest największy ze wszystkich problemów…..inaczej byliby skończeni …..przecież taki „Kaczyński” na ochronę którego idzie połowa polskich emerytur bez obstawy BOR-u byłby nikim , zerem …..miałby sztukę tania za darmo ,że od razu znalazłby się w 10 wymiarze, …..ale 20 białych polskich kretynów go chroni …………..tknij Turka w polskiej dyskotece to za 20 minutach podjedzie kilka samochodów i masz taki wpierdol ,że głowa boli ……to jest dopiero zgrany naród ( akcja z dyskoteki na osiedlu ) .Można tylko liczyć na jednostkowe przebudzenia jak pewien komandos z którym pracowałem …ciągle w akcji, ciągle w ruchu ( skoki spadochronowe ) aż którego dnia wypożyczyli go do filmu , akcji nie było za to kilkadziesiąt minut stał w tym głupim balonie jak sam określił i wtedy go natchnęło : ” co ja tutaj k***a robię „……nie ma lepszego podsumowania tematu .

  Polubione przez 1 osoba

 4. Czesław

  O zanikającym etosie pracy w świetle sprowadzenia do Polski tańszych pracowników z Ukrainy.

  Polubienie

 5. koniowaty

  trollnia pejsata „neon” zdycha i pokazuje jak jest naprawdę.

  debil Repsol przebił już wszystko.. kasacja,banowanie,pozycjonowanie wpisów,bezczelne kłamstwa widoczne jak na dłoni.

  Ale to przecież norma na parcharcni wcześniej robił to inny nick marx, czy też kretyn nick „ruszkiewicz” czy inny „trybeus” którzy teraz się niby ukrywają niby nic o tym nie wiedzą , a jest cały czas to samo od początku uny są takimi kretynami że widać to jak na dłoni, idiota ruszkiewicz udając zawsze wroga sakiewicza a tak naprawdę jest jego płatnym trollem zainstalowanym na neon w administracji, Fakty wszystkich którzy nie po myśli sakiewicza zbanował uwialbia żyda talbota i żyda huski jak cał…a żydowska administracja.

  Przygłup „wiatr” pisze o „trool-kosiur” i go na jedynkę na pach-neonie a przecież już samo użycie bezpodstawnie „trool-kosiur” kwalifikuje się jako ban.

  Uny nawet już nie udają że tam istnieją jakiekolwiek normy uczciwości/moralności tam jest żydotrollnia totalna, to skasujemy to do lochu tu udajemy że jest niby tak.

  Ale kto to sponsoruje?

  Polubione przez 2 ludzi

 6. Fredo

  Do jasnego diabła już że tak powiem . Nie ma już tematu aby jak nie konik to ktoś inny pisali już po raz milionowy o tej parchatej trollni z Neonu .
  Ludzie ile można wałkować to gówno .Jeszcze wam się nie znudziło.
  Darlusz Kosiur kilka dni temu umieścił temat o trollach z Neonu .
  do ciężkiej cholery to j€z nie łaska tam pisać te komentarze bo już naprawdę zgłupieć można czytając o tych Repsolach . husky sraski i innych .
  Jeżeli to się nie zmieni czytać WPS nie będę .
  Panie prezesie kasować to

  Polubienie

 7. konik

  „Tak wygląda stabilność”.

  Ceny za kilowat prądu w rublach (właściwie kopiejkach)w ZSRR w poszczególnych latach .

  Polubienie

 8. konik

  Zaślubiny z morzem w Kołobrzegu 18 marca 1945 r.

  18 marca 1945 roku oddziały 1 Armii Wojska Polskiego wraz z oddziałami Armii Radzieckiej przełamały zaciekły opór oddziałów hitlerowskich Niemiec w Kołobrzegu. Polscy żołnierze przełamali aż trzy pierścienie obrony w zabarykadowanym mieście. Wzięto do niewoli blisko 8000 Niemców. Straty polskie i radzieckie to ponad 1200 osób. Po zaciekłej walce odbyły się symboliczne zaślubiny Polski z morzem.

  Chwała bohaterom LWP i Armii Radzieckiej!!!

  Dalej.. https://historiamniejznanaizapomniana.wordpress.com/2016/03/18/zaslubiny-z-morzem-w-kolobrzegu-18-marca-1945-r/

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.