Marszałka Rokossowskiego pozbawiono tytułu honorowego obywatela Szczecina

Siedem osób, w tym Konstantego Rokossowskiego, pozbawiono tytułu honorowego obywatela polskiego Szczecina, poinformowała polska prasa.

Radni Szczecina wykreślili z listy honorowych obywateli „siedmiu działaczy komunistycznych i radzieckich dowódców”.

Oprócz Rokossowskiego, honorowymi obywatelami tego miasta przestali być Bolesław Bierut, Nikita Chruszczow, Władysław Gomułka, Paweł Batow, Władimir Dżandżgawa i Edward Osóbka-Morawski.

Projekt przygotował klub Prawa i Sprawiedliwości. Poparli go też radni z opozycyjnej Platformy Obywatelskiej.

W wyjaśnieniu do decyzji podkreślono, że tytuł honorowego obywatela w przypadku wyżej wymienionych osób, które otrzymały to miano w latach 1945-89, był nadawany „pod naciskiem okoliczności i atmosfery politycznej”.

Kim był marszałek Rokossowski?

Rokossowski był synem polskiego kolejarza i nauczycielki języka i literatury rosyjskiej. W przypadku przyszłego marszałka ZSRR, to było doskonałe pochodzenie. Ale niewiele osób wie, kim byli przodkowie towarzysza Rokossowskiego. Jego ojciec wywodził się ze starej szlacheckiej rodziny Rokossowskich herbu Glaubicz z Wielkopolski.

Przodkowie marszałka wywodzili się z rodu Czasz i, być może, gdyby jeden z nich nie otrzymał we władanie majątku Rokosowo, nosiłby on nazwisko Czasza. Drugie „s” dodano do nazwiska Rokosowski po tym, jak Konstanty osiadł w Związku Radzieckim. Urzędnik wojskowy przekształcił je na modłę rosyjską. Nawiasem mówiąc, otczestwo Ksawierewicz brzmiało dla rosyjskiego ucha niedobrze, co powodowało dużo komplikacji, np. w dokumentach często przekręcano je – od Sawielewicza po Wasiliewicza. Wreszcie sam Konstanty zdecydował się je zmienić. I Konstanty Rokosowski stał się Konstantym Konstantinowiczem Rokossowskim. Spowodowało to zamieszanie, o którym lubili swego czasu opowiadać polscy dziennikarze. Jak głosi legenda, gdy w 1949 r. marszałek został mianowany ministrem obrony Polski w redakcji organu prasowego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej „Trybuna Ludu” wybuchło zamieszanie: jak pisać jego nazwisko? Po polsku czy po rosyjsku? Lokalne władze partyjne w żaden sposób nie mogły się zdecydować. Na początku postanowiono, że zostanie podkreślone polskie pochodzenie marszałka i napisano Rokosowski. W nocy, gdy numer gazety trafił już do druku, nadeszło inne polecenie: pisać Rokossowski, bo we wszystkich dokumentach figuruje to nazwisko. Nakład trzeba było cofnąć i drukować od nowa z dwoma „s”.

Rodzina Rokossowskich kiedyś była potężna. Jej członkowie zasiadali w polskim Sejmie i byli kasztelanami grodów. Ostatnim jej przedstawicielem, który zapisał się w historii Polski, był pradziad marszałka — Józef Rokosowski. W 1811 r. został mianowany podporucznikiem II Pułku Kawaleryjskiego Wojska Polskiego Księstwa Warszawskiego. Wydawałoby się, że ten fakt jedynie dodaje blasku chwalebnemu rodowodowi jego prawnuka – też kawalerzysty. Jednak podporucznik Józef Rokosowski uczestniczył w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej w 1812 r., po stronie wojska Napoleona Bonapartego. Opowiadając swoją biografię, komunista Rokossowski z reguły nie mówił też o niektórych faktach ze swego dzieciństwa. Na przykład, że jeździć konno nauczył się w majątku swego wuja, a ojciec nie był kolejarzem, a inspektorem kolei warszawsko-wiedeńskiej. Odnośnie rodu marszałka Rokossowskiego trzeba wspomnieć również o innym szczególe. Jego prababka, Helena Cholewicka, była prima baleriną Opery Warszawskiej.

W lipcu 1941 r. Rokossowski dostał polecenie kierowania grupą operacyjną dla przywrócenia sytuacji w rejonie Smoleńska. Przez kilka dni dowodził wycofującymi się zgrupowaniami, jednostkami i małymi grupami wojsk. W tym samym czasie pod jego dowództwo trafili oficerowie, którzy służyli z nim ramię w ramię przez całą wojnę i zostali jego przyjaciółmi na resztę życia.

W maju 1945 r. marszałek Rokossowski i jego wojska stacjonowały na Pomorzu Zachodnim. Gdy pojawiła się wiadomość o kapitulacji Niemiec, zebrał generałów sztabu 2 Frontu Białoruskiego i powiedział im tę ważną nowinę. Ani krzyków, ani uścisków radości nie było – wszyscy milczeli. Rokossowski wiedział, w jakim stanie byli jego współtowarzysze broni. Zaproponował wyjście do ogrodu i papierosa na ławeczce. Właśnie tak, siedząc na ławeczce, wspominając, Konstanty Rokossowski powitał Zwycięstwo.

za:https://pl.sputniknews.com/polska/201703285137279-sputnik-polska-zsrr-rokossowski-szczecin-honorowy-obywatel/

 

Marszałek Konstanty Rokossowski – szczery polski patriota , wróg bermanowskiej kliki z CBKP

  Konstanty Rokossowski w mundurze marszałka Polski

 

Jest naszym obowiązkiem wobec prawdy i historii przypomnieć rzeczywiste losy i motywy działania człowieka , który z powodu tragizmu losów Polski i Polaków został arbitralnie w stalinowskim stylu zaszufladkowany  jako ” radziecki marszałek w polskim mundurze ” , czy ” pełniący obowiązki Polaka ” . Postaramy się dowieść , że jest to czarny piar robiony marszałkowi Rokossowskiemu przez jego wrogów , którzy nie mogą mu darować jego odważnej patriotycznej postawy w mrocznym okresie stalinizmu .

Według Polskiego Almanachu Błękitnego rodzina Rokossowskich przez wieki była rodziną baronów . Sam Konstanty wiele czasu spędzał w majątku swojego wuja , który był ziemianinem . Nauczył się tam jeździć konno i uzyskał solidną edukację patriotyczną . Ze względu na niezamożny status swojej rodziny – ojca i matki od młodości bliskie mu były hasła lewicowe . Brał udział w warszawskich manifestacjach studentów i robotników . Za to trafił na Pawiak . Po wyjściu z więzienia poszedł za bratem do armii carskiej . Było to zgodne z instrukcją Romana Dmowskiego , aby tworzyć polską siłę w armii rosyjskiej . W czasie Rewolucji Październikowej oddział , w którym służył Konstanty podzielił się . On ze względu na swe sympatie lewicowe pozostał z częścią rewolucyjną . Dostrzeżono jego zdolności organizacyjno – wojskowe , wybrano oficerem i zaczął robić karierę wojskową . Został razem z późniejszym bohaterem Wielkiej Wojny Ojczyźnianej , zdobywcą Berlina Żukowem wysłany do szkoły kawalerii w Leningradzie , po której Rokossowski został doradcą w armii mongolskiej . Następnie był dowódcą na Syberii i w Buriacji .W 1936 roku został dowódcą garnizonu w Pskowie . Tam został aresztowany w czasie czystek 1937 roku . I tu zaczynają się najciekawsze wątki w życiorysie Konstantego Rokossowskiego . Został oskarżony o współpracę z wywiadem polskim i japońskim . Ponadto jego brat , z którym służył w  armii rosyjskiej , wrócił do Polski i został oficerem Służby Śledczej Policji Państwowej . Jest tajemnicą poliszynela , że popularna polska dwójka czyli II Oddział SG współpracował z Japończykami na odcinku przeciwradzieckim , wykorzystując często Polaków służących w aparacie państwa radzieckiego , w tym w wojsku . Na dodatek Służba Śledcza Policji Państwowej , gdzie służył jego brat zajmowała się także rozpracowaniem ruchu komunistycznego . Nabrawszy podejrzeń  NKWD doszło do Rokossowskiego i musiało  nawet w tej obłędnej szpiegomanii znależć jakieś poszlaki wskazujące na współpracę Rokossowskiego z dwójką . Torturowano go strasznie . Połamano mu żebra i wybito zęby (według relacji córki ta trauma spowodowała u niego nawyk , że do końca życia trzymał przy sobie pistolet , nawet podczas snu , mówiąc , że drugi raz żywcem już go nie wezmą ) . Współwięźniowie relacjonowali , że Konstanty tłumaczył im , by niczego nie podpisywali i nikogo swoimi zeznaniami nie obciążali . Mówił im , że jeśli zostaną zabici , to będą mieć czyste sumienie , że nikogo ze sobą nie zabrali . To dowód na przesiąknięcie Rokossowskiego polską metodologią i łacińską aksjologią . Rokossowskiego skazano na karę śmierci , ale podczas procesu wykazał się niezwykłą bystrością umysłu . Otóż według relacji pułkownika Włodzimierza Trylińskiego Konstanty miał zauważyć , że osoby obciążające go już nie żyły , więc zarzucił sądowi wiarę w życie pozagrobowe , co w państwie komunistycznym było uznane za herezję , więc sąd zmienił mu wyrok i skazał go ” tylko ” na 10 lat łagrów . Wszystko jednak zmieniło się w 1940 roku . Stalin szykował się do wojny z Niemcami i podboju Europy , więc potrzebni mu byli fachowi dowódcy . Upomniał się więc o niego nowy minister obrony ZSRR Timoszenko . Wstawiono Konstantemu zęby , a nawet wysłali z rodziną na wczasy do Soczi , aby nabrał sił .

W czasie II Wojny Światowej , zwanej w ZSRR i w wielu krajach WNP Welką Wojną Ojczyźnianą Konstanty Rokossowski był jednym z najwybitniejszych radzieckich dowódców , między innymi świetnie dowodził obroną Moskwy , uczestniczył także w bitwach pod Stalingradem i pod Kurskiem . Został odznaczony licznymi , najwyższymi orderami radzieckimi , w dowód uznania został dowódcą 1 frontu Białoruskiego , liczącego 1 milion żołnierzy przy rozciągniętej na 900 km linii wojsk . Był to wówczas największy front w Armii Czerwonej . Pod koniec czerwca 1944 roku otrzymał za swe niewątpliwe zasługi otrzymał od Stalina stopień Marszałka Związku Radzieckiego . Jednakże jako głównodowodzący wojsk kroczących na Berlin zatrzymał się na przedpolach Warszawy i to właśnie z jego rodzinnym miastem wiąże się koniec jego dalszych wojennych sukcesów . Został ofiarą misternie utkanej strategicznej gry Stalina . W swoich pamiętnikach napisał , że wybuch powstania w jego rodzinnej Warszawie był dla niego ogromnym ciosem . Pisał , że nie otrzymał żadnego apelu o pomoc od powstańców . Lecz on sam wydał generałowi Zygmuntowi Berlingowi – dowódcy 1 Armii WP rozkaz wysłania łącznika do powstańców . łącznik dotarł , przekazał nawet hasła i kody łączności . Ale okazało się , że apel powstańcy przekazali już Kremlowi , nie zaś jemu , dowódcy frontu . Mógłby jeszcze wiele zrobić zanim zareagował Stalin , któremu zależało na wykrwawieniu Warszawy niemieckimi rękoma . Marszałek Rokossowski bardzo chciał wyzwolić swoją rodzinną Warszawę , gdzie się urodził i gdzie mieszkała jego siostra Helena – bardzo gorliwa katoliczka . Ta sytuacja pokazuje kolejny dowód na wielki patriotyzm Konstantego Rokossowskiego i niestety w bardzo złym świetle ukazuje ludzi z kierownictwa Komendy Głównej Armii Krajowej , ukazuje możliwość infiltracji KG AK przez NKWD czy GRU oraz służby niemieckie . Wszak obu tym stronom zależało na zniszczeniu Warszawy  .

Stalin mu tego nie darował . Ta narodowa i patriotyczna  postawa Rokossowskiego w czasie Powstania Warszawskiego była powodem jego odsunięcia z funkcji głównodowodzącego Frontem Białoruskim , 12 listopada 1944 roku jego miejsce zajął marszałek Żukow , jego główny konkurent , a Konstantemu przypadło dowodzenie mniej ważnym 2 Frontem Białoruskim . No i to Żukow dobył Berlin , a Rokossowski tylko oskrzydlał główny atak . Jako rekompensatę Stalin powierzył mu dowodzenie Defiladą Zwycięstwa w Moskwie .

Zaraz po wojnie został jednak zmarginalizowany . Sam też kariery nie chciał robić , wolał być z dala od polityki . Był bardzo zadowolony z faktu , że mianowano go głównodowodzącym Północnej Grupy Wojsk Armii Czerwonej . Choć kochał Polskę , to bardzo nie podobało mu się to co się działo w ówczesnej polskiej polityce . Wiedział , że miały miejsce aresztowania oficerów , rozstrzeliwania i pokazowe procesy . Przypominała mu się straszliwa atmosfera Wielkich Czystek w ZSRR po 1937 roku , której sam straszliwie doświadczył . Nie paliło mu się do poliyki . Niemniej naciski Stalina i Bieruta spowodowały , że w 1949 roku został powołany na urząd polskiego ministra obrony narodowej i jednocześnie mianowano go marszałkiem Ludowego Wojska Polskiego . W 1950 roku został członkiem Biura Politycznego KC PZPR , a w 1952 roku wicepremierem . Za jego czasów Ludowe Wojsko polskie otrzymywało najnowocześniejsze uzbrojenie z ZSRR , i było najsilniejszą armią w Układzie Warszawskim oprócz ZSRR . Polska miała zapasy amunicji na miesiąc walk , a już w latach późniejszych po odejściu Rokossowskiego  już tylko na tydzień .

Często się zarzuca marszałkowi Rokossowskiemu , że czas jego rządów to był mroczny okres terroru i sowietyzacji armii . I oczywiście to on osobiście za ten terror miał być odpowiedzialny . Jest to propagandowa manipulacja stworzona przy pomocy teorii dowodów Andrieja Wyszyńskiego . Otóż trzeba pamiętać , że marszałek Rokossowski był osaczony z dwóch stron . Przez jego zastępcę generała Stanisława Popławskiego – Rosjanina , który trząsł Informacją Wojskową i był przez Moskwę wyznaczony do ” pilnowania ” Rokossowskiego , z drugiej strony przez MBP , którym faktycznie trząsł Jakub Berman . Warto pamiętać , że to marszałek Rokossowski wydał rozkaz , że przed aresztowanie każdego oficera trzeba uzyskać zgodę jego przełożonego . Marszałek bowiem liczył , że w taki sposób uda mu się uchronić wojsko przed czystkami . Tak między innymi uratował generała Franciszka Cymbareicza , wiceministra MON , który poskarżył się marszałkowi , że jest zagrożony aresztowaniem własnej osoby i poddany presji podpisywania zgody na aresztowania . Uratował marszałek Rokossowski wolność i życie wielu osobom , które pisały do niego listy lub mu się skarżyły . Uratował nawet  oficera Narodowych Sił Zbrojnych . Gdyby nie marszałek Rokossowski to terror w LWP byłby znacznie większy . Jednocześnie przez cały ten okres polonizował LWP . Między innymi odsunął dowódcę Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Toruniu gen . Nikołaja Iwanowa za to , że ten mówił po rosyjsku , a nie po polsku i mianował na jego miejsce już polskiego oficera . Mało kto wie , że marszałek u ministra edukacji wywalczył listę polskich książek patriotycznych , które sam czytał i chciał by każdy Polak je przeczytał .

Natomiast jeśli idzie o walkę polityczną w łonie PZPR , to marszałkowi Rokossowskiemu było najbliżej do frakcji natolińskiej . To właśnie Natolińczycy , ci propolscy od lat 50-tych komuniści, ze swoim przywódcą Zenonem Nowakiem widzieli w marszałku ważną postać , która mogła przeciwstawić się dominującej w partii  i w państwie , wywodzącej się z mafijnej , utworzonej w Moskwie przez Stalina organizacji o nazwie Centralne Biuro Komunistów Polski – CBKP frakcji puławskiej czyli tzw . żydokomunie , mającej swe korzenie jeszcze w SDKPiL i KPP . Lider Puławian , Jakub Berman uznał Rokossowskiego za śmiertelne zagrożenie dla siebie i swoich stronników , więc od początku urzędowania marszałka montował przeciwko niemu intrygi , a także przy pomocy Urzędu Bezpeczeństwa zbierał przysłowiowe haki na marszałka . Jednym z nich był powielony z czasów Wielkich Czystek zarzut , że utrzymywał dobre stosunki z bratem , przedwojennym oficerem Służby Śledczej Policji Państwowej , oraz , że jego bardzo wierząca siostra Helena , z którą także utrzymywał dobre stosunki , znała Prymasa Wyszyńskiego . Berman chciał aresztowania marszałka , lecz ten miał zbyt silną pozycję , więc ograniczył się do robienia mu czarnego piaru .

Marszałek popierał polonizacyjne prądy w PRL i PZPR , za co był przedmiotem ostrej krytyki ze strony Puławian . Na VII plenum KC PZPR ( 18-28 lipca 1956 roku) marszałek powiedział rzeczy , których do dziś wielu mu nie zapomniało . Mianowicie mówił o bezpodstawnym uprzywilejowaniu towarzyszy żydowskich w państwie i w partii , oraz że należy szanować godność narodową Polaków .  Na to I Sekretarz KW PZPR w Łodzi – Michalina Tatarkówna Majkowska , przedstawicielka chazarskich Puławian odpowiedziała mu wprost : „Chcecie mieć wojnę , to będziecie ją mieć”  .

Polski Październik 1956 roku , który rozpoczął wiosnę  po mroźnym i mrocznym okresie stalinizmu , dla marszałka Rokossowskiego okazał się niestety ciosem w serce . Natolińczycy , którzy już od dłuższego czasu domagali się uwolnienia Gomułki , zostali przez niego wystawieni do przysłowiowego wiatru . Puławianie posiadający środki masowego przekazu zmanipulowali Gomułkę ( także poprzez jego chazarską żonę Zofię Gomułkową ) w taki sposób , że uwierzył ich manipulacji . A polegała ona na tym , że ci faktyczni zbrodniarze i agenci NKWD siebie samych przedstawili jako odnowicieli i demokratów , a Natolińczykom i samemu marszałkowi Rokossowskiemu zarzucili stalinizm i proradziecką  postawę . Niestety Gomułka , po raz kolejny zresztą  dał się na tę misterną mistyfikację nabrać . W konsekwencji frakcja Natolińczyków przegrała , a marszałka Rokossowskiego zdjęto z urzędu i potraktowano jako Rosjanina , co było dlań potężnym ciosem . Ujął się honorem , nie przyjął żadnych pieniędzy i honorariów , zapakował się w małe walizki i wyjechał z Polski . Przed odjazdem miał powiedzieć znajomym : ” W Polsce moja noga już więcej nie postanie . Dla Polaków będę już zawsze Rosjaninem , a dla Rosjan Polakiem ” .

Jego fachowość nadal cenili jednak Radzianie i w latach 1958-1962 pełnił rolę wiceministra obrony narodowej ZSRR , a potem aż do śmierci w 1968 roku pozostawał członkiem grupy inspektorów generalnych armii radzieckiej .

Marszałek Rokossowski zawsze mówił , że jest Polakiem . Mimo , że całe swoje dorosłe życie spędził w Rosji i ZSRR  , to nigdy dobrze nie mówił po rosyjsku , miał silny polski akcent . Był bardzo zdenerwowany , gdy w Moskwie generałowie polscy jak Jaruzelski mówili doń po rosyjsku . Od razu kazał zracać się do siebie po polsku , mówiąc , że jest Polakiem jak oni . Jednak do końca życia pozostała w nim wielka gorycz , żal do Polski , która tak okrutnie go potraktowała i do której już więcej nie chciał jeździć . Ale swą rodzinę wychował w polskim duchu . Kult polskości był tam na tyle silny , że jego dzieci odebrały polskie wychowanie , w mieszkaniu wnuka marszałka wisiał biały orzeł , mapa Polski , a w biblioteczce stał kanon polskiej literatury . Z wnukiem rozmawiał tylko po polsku , a jego prawnuczka Ariadna Rokossowska została ochrzczona w polskim kościele w Moskwie . To pokazuje jak można nawet w bardzo trudnych czasach i warunkach przekazać polskiego ducha z pokolenia na pokolenie . Takie zdolności wychowawcze posiadał marszałek Rokossowski .

 

Marszałek Konstanty Rokossowski był wielkim Polakiem , którego mali antypolacy uczynili Rosjaninem i Radzianinem . Taki jego obraz tkwi do dziś w świadomości przeciętnego Polaka . Do dziś mszczą się na nim bezwzględni biurokraci , zabierając ulicom , parkom , skwerom jego imię , niszczy się jego pomniki i portrety .

Przyszła Nacjokratyczna Polska będzie musiała postawić sobie za punkt honoru odbudowę jego dobrego imienia , na które sobie bezwzględnie zasłużył . Niniejszy artykuł ma właśnie na celu przywrócenie mu tej pamięci i godności .

Cześć Jego Pamięci !

za:http://pmn.bloog.pl/id,330801304,title,Marszalek-Rokossowski-zszargany-i-ponizony-bo-w-strasznie-trudnych-warunkach-walczyl-o-Polskosc,index.html?smoybbtticaid=618df6

 

Redakcja PMN

PODZIEL SIĘ
_______________________________________

Albin Siwak o marszałku Konstantym Rokossowskim 

(czas: 1:17:44 – 1:20:27)

Reklamy

13 Komentarzy

Filed under Polityka

13 responses to “Marszałka Rokossowskiego pozbawiono tytułu honorowego obywatela Szczecina

 1. antek.wariat

  70 lat temu generał Karol Świerczewski zginął w walce z bandytami leśnymi UPA.

  Polubienie

 2. antek.wariat

  socjalizm vs kapitalizm

  Polubienie

 3. antek.wariat

  wiedzieli od dawna

  Polubienie

 4. maryjanek

  STANOWISKO ZARZĄDU KRAJOWEGO ZMIANY WS. NIEUDANEGO ZAMACHU STANU NA BIAŁORUSI

  Zarząd Krajowy ZMIANY wyraża pełną solidarność z władzami Białorusi w obliczu próby destabilizacji państwa i zorganizowania przewrotu przeciwko legalnie funkcjonującej władzy.
  Za niepokojące uważamy ….

  DALEJ … https://www.facebook.com/partia.zmiana/photos/pb.350858821772625.-2207520000.1490737581./670103543181483/?type=3

  Polubienie

 5. maryjanek

  18 lat temu – 24 marca 1999 roku lotnictwo Stanów Zjednoczonych i NATO przystąpiło do bombardowania Jugosławii. Naloty trwały ponad trzy miesiące. Trzy miesiące intensywnych bombardowań jednostek wojskowych, domów, szpitali, szkół, stacji telewizyjnych (była nawet jedna ambasada) spowodowało zagładę prawie 2000 cywili. A wszystko to po to, by od Jugosławii oderwać Kosowo.
  Dziś te same osoby które były odpowiedzialne za masakrę cywili i siłowe oderwanie od Jugosławii Kosowa, nie chcą uznać pokojowego referendum na Krymie. NATO bowiem uznaje bowiem drogę do samostanowienia nie poprzez referenda lecz poprzez bombardowania miast i zabijanie ludzi. Nie zapomnijmy o tym.

  …. https://www.facebook.com/partia.zmiana/photos/a.351694158355758.1073741828.350858821772625/669085979949906/?type=3

  Polubienie

 6. maryjanek

  Polscy odpowiednicy OUN-UPA dokonali aktu wandalizmu i dewastacji w miejscu upamiętniającym śmierć 22 tysięcy żołnierzy radzieckich w walkach o Warszawę
  http://wiadomosci.wp.pl/martykul.html?kat=1515&wid=18733350

  Polubienie

 7. konik

  upadek neon udokumentowany pobieżnie ( pewnie zaraz zniknie wpis jak zawsze )
  http://wps.neon24.pl.neon24.pl/post/137738,polemiczne-wyczyny-szmondaka-respola

  Polubienie

  • paziem

   404
   Strona o podanym adresie nie istnieje.

   To chyba ostateczne zablokowanie WPSowi możliwości publikowania i komentowania na syjonistycznym, schyłkowym neon24

   Polubienie

 8. Na poważnie

  Na całym świecie mącą żydo-syjonistyczne kurwy i dopóki się ich nie zlikwiduje spokoju nie będzie. Świat musi tym kurwom, złodziejom wypowiedzieć wojnę likwidacyjną. Inaczej zniszczy to bydło świat i Nas Ludzi.
  Łączmy się przeciw nim i nie dajmy się dzielić !!!

  Szczecin opanowali aszkenazyjczycy, czyli germanie, i nie ma co się dziwić.

  Polubienie

 9. Easy Rider

  Pamiętali o „komunistach”, a zapomnieli o niejakim Adolfie H., który chyba do dzisiaj figuruje jako honorowy obywatel Szczecina?

  Polubienie

 10. Słusznie zrobili. Obywatelami honorowymi powinni zostawać sami żydzi i zdrajcy z błogosławionym za niszczycielstwo naszej suwerenności Lechem Kaczyńskim, vel Kalksteinem o sfałszowanym życiorysie i plugawym pochodzeniu.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s