Brexit – przegrupowanie sił na froncie wojny z Rosją

Brexit, wybór D.Trumpa – czego nie dowiemy się z żydo-mediów?

Jak to możliwe, że budowana z takim zbrodniczym pietyzmem żydowsko-watykańska Unia Europejska – mordowano polityków przeciwnych jej budowie (Aldo Moro, Olof Palme, Jörg Haider i inni), strzelano do ludzi sprzeciwiających się fałszowaniu powtórnych referendów (Dania 1992r.), fałszowano referenda akcesyjne (np. Polska 2003r.), a w roli unijnego naganiacza wystąpił żydo-wierczy Kościół ze swoim głównym sternikiem, JPII -, otrzymała zgodę na wyłączenie ze swoich struktur jednego z członków. Wlk.Brytania opuszcza bowiem, struktury żydowskiej unii europejskiej w wyniku przeprowadzonego referendum, które – co ważne! – nie miało charakteru wiążącego dla władz – ot i żydowska demokracja. W Polsce mamy taką samą.

(Cechą charakterystyczną żydowskich demokracji jest brak stałych zasad, wszystko zależy od swobody interpretacji. Np. Konstytucja RP z 1997r. została poddana w referendum pod społeczny osąd i wystarczyła 42% frekwencja, żeby żydowski reżim uznał konstytucyjne referendum za ważne.)

Co ciekawe, w lutym 2014r. nie udał się mord na prezydencie Ukrainy, W.Janukowyczu, który ośmielił się odrzucić warunki członkostwa – aneksji – do UE, a już w kwietniu 2015r. premier Wlk.Brytanii, D.Cameron, poinformował D.Tuska w liście, że rozważy opuszczenie UE. I nikt, ani nie chciał zamordować Camerona, ani jego następczyni, ani nie urządził Brytyjczykom, tak jak Ukraińcom, żydo-rebelii na rzecz pozostania w UE(?).

 

Nasuwa się logiczne pytanie, dlaczego żydowskie reżimy w pozostałych państwa UE nie dopuszczają do przeprowadzenia podobnych referendów, których wynik z pewnością byłby podobny do brytyjskiego – zakładając, że Brexit nie jest wynikiem fałszerstwa (tylko 51% opowiedziało się za wyjściem z UE -?), czego pewności wcale mieć nie możemy.

 

Wlk.Brytania, jedno z dwu państw (drugim są USA), w których żydowska finansjera dzierży niepodzielną władzę – w Wlk.Brytanii od czasu rewolty Cromwella -, w interesie której, przy intensywnym udziale żydowierczego Kościoła, tworzono UE, opuszcza struktury własnego tworu. Dlaczego, z jakich powodów?

Przeciętni śmiertelnicy Eurolandu nie wiedzą, a powszechne żydowskie media o tym nie przypominają, że Wlk.Brytania była – jest – ? – członkiem UE na bardzo preferencyjnych warunkach. Trzy najważniejsze to:

brytyjską składkę do budżetu UE opłacały wszystkie pozostałe państwa członkowskie,

– Wlk.Brytania miała zagwarantowane pozostanie przy własnej walucie £ (?),

– nie należy do strefy Schengen, a więc wjeżdżających do Wlk.Brytanii obowiązuje kontrola graniczna.

 

A w traktatach akcesyjnych nie zapisano bardzo istotnej korzyści, której beneficjentem jest Wlk.Brytania – a w istocie żydowska finansjera świata anglosaskiego -, że finansowym centrum dla UE jest londyńskie city mimo, iż siedziba EBC znajduje się we Frankfurcie nad Menem. (W tym mieście w 1408r. powstał pierwszy żydowski bank w Europie, z tego miasta wywodzi swoje finansowe korzenie rodzina międzynarodowych Żydów nazwiskiem Rothschild.)

Zatem po opuszczeniu UE przez Wlk.Brytanię będzie ona – żydowska finansjera, nadal osiągała zyski ze sprzedaży Europejczykom długu. Inna rzecz, że Wlk.Brytania nie bardzo ma dzisiaj co sprzedawać – rolnictwo zaczęto niszczyć w niej znacznie wcześniej niż w Europie, bo jeszcze przed I wojną światową (kradzież dóbr z brytyjskich kolonii zabijał brytyjskie rolnictwo – bogacił się żydowski pośrednik, a tracił brytyjski rolnik i właściciel ziemi), a likwidację przemysłu rozpoczęła M.Tatcher w latach 1980. Przeciętna brytyjska rodzina jest dzisiaj utrzymywana przez kobiety pracujące w żydowskich sieciach handlowych – fakt, zarabiają kilkakrotnie więcej niż ich odpowiedniczki w Polsce.

 

Jakie zatem są faktyczne powody opuszczenia UE przez Wlk.Brytanię? No, bo przecież chyba nie brak takich samych praw dla pederastów w UE co w Wlk.Brytanii?

W związku z niedawnym wyborem szefa RE miało miejsce ciekawe wydarzenie, a przemilczane w żydowskich powszechnych mediach. Wlk.Brytania, która znajduje się „na wylocie” z UE nie udzieliła poparcia żydowskiemu kontrkandydatowi skrajnie syjonistycznego PiS, które określa Wlk.Brytanię jako najważniejszego sojusznika IIIŻydo-RP. Udzieliła poparcia żydowskiemu kandydatowi PO – dlaczego?

 

Brexit oraz wybór D.Trumpa na prezydenta USA wskazują zarówno na rewizję imperialnego kierunku podboju świata oraz na te same ośrodki decyzyjne. Międzynarodowy Żyd (światowa żydowska finansjera) zaczyna myśleć pragmatycznie. Zorientował się, że dotychczasowa polityka podboju i okradania narodów, kreacji pieniądza dłużnego, nie może przynosić zysków w nieskończoność. Przeciwnie, prowadzi wprost do niekontrolowanego upadku. Stąd następować będzie powolna ewakuacja interesów MŻ na obszary matecznika i przez ten matecznik kontrolowane, czyli w rejony Pacyfiku. Nie znaczy to wcale, że MŻ oddaje Europę bez walki wpływom rosyjskim i chińskim. Zdaje sobie sprawę i z tego, że legła w gruzach nadzieja na doprowadzenie do wojny między Rosją a Chinami, które swój technologiczny i gospodarczy poziom osiągnęły dzięki żydowskiej pazerności i błędnej polityce. MŻ chciał wykorzystać ChRL tak, jak kiedyś brytyjskie kolonie w Indiach i czerpać zyski z pośrednictwa w handlu chińskimi produktami wytwarzanymi przez wyparty z Zachodu do Chin przemysł. Przywódcy Chin doskonale jednak zdają sobie sprawę, że największym dla nich zagrożeniem z pewnością nie jest Rosja, ale żydowski Zachód, który podejmuje próby destabilizacji zarówno Chin (poważna nieudana próba miała miejsce w 1989r. na placu Tian’anmen, potem były następne już XXI w.) jak i w Rosji.

 

Wojna UE z Rosją jako namiastka wojny żydowskiego Zachodu z Rosją nie wchodzi w grę, Żyd potrafi kalkulować własną przegraną, a miałby sporo do stracenia. Prawdopodobny scenariusz MŻ zakłada więc, zachowanie zachodniej Europy jako obszaru jego kontroli i zysków – stąd tworzenie Europy „dwóch prędkości”. Scenariusz ten dotyczy nie tylko zysków, poziomu życia, ale i przeznaczenia wschodnich państw UE na obszar permanentnej wojny.

Agenturalne działania na rzecz uruchomienia żydo-rebelii na Białorusi będą kontynuowane (podobne wrogie działania Zachodu obejmują Rosję i Chiny). MŻ zakłada uruchomienie w Polsce, na Litwie, Łotwie i w Estonii, konfliktu zbrojnego z Rosją, ale wyłącznie w ograniczonym wymiarze, identycznym jak między Ukrainą a separatystycznymi republikami doniecką i ługańską. Stąd instalowanie w państwach bałtyckich amerykańskich kontyngentów wojskowych, które nie mają żadnego militarnego znaczenia, ale określają strefę wpływów USA, czyli MŻ. MŻ wie, że Rosja pierwsza nie rozpocznie wojny, ani zbrojnego konfliktu z państwami kontrolowanymi przez USA, nie da się także wciągnąć do wojny. To MŻ będzie musiał zainicjować konflikt. I nie chodzi o to, żeby zbrojny konflikt wygrać, ale o to, żeby on trwał, żeby strefa wojennej destabilizacji państw graniczących z Rosją maksymalnie utrudniała wymianę gospodarczą między UE a Rosją i Chinami i jednocześnie uniemożliwiała podjęcie współpracy gospodarczej i politycznej państw słowiańskich z Rosją, ze szczególnym uwzględnieniem Polski, jako najludniejszego państwa słowiańskiego w UE. MŻ przewiduje, że taka sytuacja zmniejszy także sympatię wobec Rosji oraz ostudzi nastroje w tych krajach w kierunku ewentualnej budowy słowiańskiego bloku rozbitego przez Zachód – przez żydostwo i Kościół – w latach 1989/90.

Gdyby jednak taka taktyka zawiodła i mimo to państwa Europy środkowo-wschodniej (głównie słowiańskie) ciążyłyby nadal w sposób naturalny do zbliżenia interesów słowiańskich, nie można wykluczyć uruchomienia wojny domowej w Polsce między Polakami a mniejszością ukraińską, szybko tworzoną przez żydowski reżim IIIRP. Wedle przypuszczalnej koncepcji MŻ, której zręby są przecież widoczne w polityce żydowskiego reżimu IIIRP, będzie to także naturalna bariera dla rozszerzania wpływów rosyjskich i chińskich w Europie.

Z pewnością Czytelnicy pamiętają niedawną wizytę A.Dudy w Chinach (2015r.) – była to nieporadna politycznie i z góry skazana na fiasko, próba wygrania Chin przeciw Rosji, nakazana przez Waszyngton, czyli przez MŻ. W ramach tej polityki żydowski reżim IIIRP blokuje powstanie „szlaku jedwabnego”.

 

Kiedyś na potrzeby walki z blokiem państw socjalistycznych, w których Żyd utracił władzę w 1956r., syjoniści zachodni podrzucili nam pogląd, że „komunistyczne imperium zła” angażuje nasze myśli do walki z mitycznym wrogiem – z Zachodem, żeby odwrócić społeczną uwagę od codziennych problemów ludzi.

Niestety, okazało się, że wróg wcale nie był mityczny. Mimo to opisany mechanizm działania władzy jest rzeczywisty, tyle, że stosowany współcześnie przez żydowskie reżimy, które chcą nam wmówić, że głównym naszym wrogiem jest Rosja.

 

Powyższa analiza potwierdza słuszność stawianej przez WPS tezy o bezwzględnej konieczności odżydzenia całego obszaru polityczno-administracyjnego naszego państwa. Trwanie żydowskich reżimowych rządów – mających poparcie Kościoła – ! – stanowi zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa i bytu, a wzniecających rusofobię winniśmy tępić jak wszy. I nie z powodu braku okazywania miłości do Rosji, ale z powodu nienawiści do Polski i Polaków, do Słowian, bo taki jest rzeczywisty powód zaszczepiania nam rusofobii.

 

Dariusz Kosiur

Reklamy

21 Komentarzy

Filed under Polityka

21 responses to “Brexit – przegrupowanie sił na froncie wojny z Rosją

 1. Pingback: Brexit – przegrupowanie sił na froncie wojny z Rosją | 7777777blog

 2. dziobak

  Nie jest to słuszna w wielu miejscach kalkulacja……..
  Na pewno nie nastąpi przeniesienie interesów MŻ na rejon Pacyfiku. Tam jest inna rasa, brak tolerancji wobec obcych, ogromne tereny leśne i górskie (partyzantka grozi na 1000 lat), wielka wytrzymałość żółtej rasy na niewygody. Tam nie ma głupich polaków, nie łatwo bezkarnie kraść.
  Proszę wspomnieć dawny NEP z okresu rewolucji. Teraz dzieje się to samo, ale dłużej trwa. Koniec NEPu w dniu dzisiejszym to właśnie brexit. Poza W.Brytanią patrzmy na Francję i walkę Marine Le Pen z JEJ OJCEM–ta walka to właśnie wstęp do wychodzenia Francji ( M.Le Pen wzięła sobie MŻ za współpracowników –o zgrozo— czego stary Le Pen nie rozumiał. ).
  Mamy więc narodową partię żydowską we Francji !!!!!!!! I ona lada moment wyprowadzi Francję z UE.
  To właśnie kolejny ruch „likwidacji NEPu”. Wspomniany przez D.Kosiura brexit to samolikwidacja NEPu. Kolejny element samolikwidacji to M. LePen.

  Co my w Polsce możemy zrobić ? Bo teraz będzie moment na określenie miejsca Polski (teraz-tzn. gdy Francja wyjdzie).Możemy wpuścić tu Rosję dając jej wszelkie fory. Dążyć należy do obstawienia linii Odry dywizjami rosyjskimi. Pytanie więc będzie : czy niemcom będzie się opłacało wkraczać do Polski (Polin)? Czy będziemy w stanie dezaktywować polską armię ,żeby nie przeszkadzała przynajmniej ? (ci chłopkowie niepiśmienni = polscy generałowie ze wsi).
  A wielka finansjera nie potrzebuje pchać się na Pacyfik, gdzie mamy w dodatku wielkie wybrzeże rosyjskie ( Władywostok i okolice). Po co !
  Za kilka miesięcy oderwana zostanie Szkocja i udzieli się jej dużych pożyczek. Potem oddzieli się Walia a dalej–patrz losy Jugosławii. Czy wy wiecie jaki to będzie biznes ? Bo dalej pójdą wpływy w dawnych koloniach, natomiast główny zysk == Australia (w końcu – brytyjska) już jest przygotowana do zaboru.
  Aby to wszystko przerwać , należałoby uderzyć w pieniądz jako środek płatniczy bo MŻ bez pieniądza nie przetrwa. Kadafiemu się to nie udało jak narazie. Ale strachu narobił.

  Polubienie

  • Jest tylko mały problem. M.Le Pen jeszcze wyborów nie wygrała, a czy wygra – zobaczymy (?). A jeśli wygra zobaczymy jaką będzie realizowała politykę – czy będzie w stanie przywrócić rządowi kontrolę nad polityką pieniężna oraz kontrolę nad armią i wywiadem.

   Brexit jest ochroną interesów żydowskiej finansjery, a w rejon Pacyfiku przeniosą się nie właściciele systemu finansowego tylko ich interesy – tu narodowość nie będzie widoczna.

   My w Polsce w chwili obecnej niczego zrobić nie możemy, bowiem jako naród nie jesteśmy zorganizowani.

   Polubienie

   • dziobak

    A czy nie jest dziwne, że we Francji POZWOLONO na to aby taki ruch „lepenowski” osiągnął około 40 % poparcia . W tym samym czasie w Polsce nie dają nam zarejestrować żadnej partii narodowej.
    To jest sztucznie robione ! Ruch narodowy Francji to atrapa jewrejstwa.
    Dlatego wiadomo doskonale jaką politykę będzie uprawiała Marine.
    Pamiętacie Giedrojcia ? Przedwojenny narodowiec ! A po wojnie w Maison Lafite stworzył ośrodek popierania intelektualistów wybranego narodu. Nie popierał ani jednego Polaka. Skąd miał finanse ? Komu składał raporty ?
    To samo teraz robi Le Pen.

    Polubione przez 1 osoba

 3. pytuś

  Gibraltar będzie jak Falklandy? Hiszpania i Wielka Brytania zaostrzają spór

  http://wyborcza.pl/7,75248,21585382,gibraltar-bedzie-jak-falklandy-hiszpania-i-wielka-brytania.html

  Polubienie

 4. dzidek22

  WYWIAD AMERYKAŃSKI – CIA, uruchomił na całym świecie swoją agenturę usadowioną w prasie, do totalnego krytykowania Rosji za Krym, a przede wszystkim jej prezydenta Władimira Putina. Jak byli prezydentami: ZSRR – agent brytyjski Michaił Gorbaczow i Rosji – pijak Borys Jelcyn, który do rozbicia parlamentu użył armat, to wszystko było po myśli Waszyngtonu i nie krytykowano ich. Jak nastał po nich Władimir Putin, to nie spodobał się Zachodowi, bo zaczął robić porządki i przerwał proces grożący rozpadowi państwa. Nie powiodła się wojna Michaila Saakaszwili . Wszystkie te niepowodzenia CIA, doprowadziły inspiratorów tych planów do wściekłości. Gdy prześladowania ludności rosyjskiego pochodzenie na Krymie, doprowadziły do zenitu (zakaz używania języka rosyjskiego) , ludność Krymu zbuntowała się i przeprowadziła referendum, by zadecydować o przyłączeniu się do Rosji. Po referendum przyłączenie Krymu do Rosji odbyło się bez wystrzału i bez ofiar. Zaskoczeni obrotem sprawy państwa zrzeszone w NATO – głownie USA przy pomocy nacjonalistów Ukraińskich – wszczęli rebelie w Kijowie i obalili legalnie wybranego prezydenta Wiktora Janukowycza. Przyłączenie Krymu do Rosji okrzyczano natychmiast jako agresje, a na Rosje i Prezydenta Putina przypuszczono propagandowy atak ze wszystkich stron. Na czołowe miejsce w tej nikczemnej propagandzie, Polska wysunęła się pierwsza i trwa to do dzisiejszego dnia. Powstaje więc pytanie zasadnicze. Czy zajęcie Krymu – bez walk i ofiar – to była agresja, czy dobrowolna wola ludu? Kilka lat wcześniej NATO – po bombardowaniach Jugosławii – na siłę oderwało Kosowo, przyłączając je do Albanii. Jaka więc to była agresja , skoro nie padł ani jeden strzał. Jak porównać Krym – przyłączony bez walki i trupów – do zbrodni USA wobec: Iraku, Jugosławii, Libii, Egiptu, Afganistanu czy intryg w Syrii i na Ukrainie, wywołanych przez CIA? Strzelanie do własnej ludności w rejonie Doniecka, z armat, czołgów i nalotami lotniczymi przez banderowski NIE-rząd, to metody ludobójstwa UPA na Wołyniu w latach 1942-43. Propaganda w Polsce przeciwko Rosji prowadzona jest nie przez polskie media, bo ich nie ma, a przez obcą polskojęzyczną prasę, opłacaną przez CIA i ich agenturę. Przecież w Onet czy w TVP nie ma innego tematu, tylko oczernianie Putina i załamywanie rąk, że Rosja już upada, że bieda, ze zginie i t p. brednie. Proszę pamiętać, że to nie przypadek, ze rozpętano wojnę na Ukrainie i szczeka się na każdym kroku przeciw Rosji. Jankesi chcą zrobić z Rosji i Ukrainy, taką samą służalcza kolonię, jak zrobili już z Polski. Jarzy Buzek powiedział przecież wyraźnie, „że my już nie jesteśmy Polakami, tylko mieszkamy w Polsce”. Prezydent Czech powiedział inaczej. „Unia nasze kraje , jako państwa, chce zlikwidować, a zrobić z nas prowincje

  Polubione przez 1 osoba

 5. dzidek22

  Starsi lidzie pamiętają np., co było z V kolumną w Polsce. Dla Polski i krajów demokracji ludowej, CIA utworzyła w Monachium „Wolną Europę”, mówiono nam, że z patriotów polskich, ale była tam – dobrze przeszkolona i płatna – kadra etatowych agentów CIA, z Janem Nowakiem – Jeziorańskim na czele. Do Polski nadawano przez 24 h audycję. Ściągnięto z Polski do Monachium, agenta – Żyda Józefa Światłę do szkalowania Polski. Zrzucano balonami setki propagandowych ulotek i wykorzystywano różnych zdrajców, zbiegłych z kraju. Nie tylko ta tajna nazistowska armia była w NRF, o której pisała prasa. W Anglii, Ukrainiec – płk Paweł Szandruk – twórca dywizji SS „Galizien”, trzymał w gotowości bojowej, prawie połowę jej składu osobowego, potrzebnego do wojny z Rosją. Za to, gen. Władysław Anders odznaczył go w latach sześćdziesiątych polskim orderem Virtuti Militari. Takie to są fakty. W Polsce utworzono V Komendę W i N – po aresztowaniu kierownictwa IV Komendy, na czele z Łukaszem Cieplińskim, ale składała się ona już z agentury UB. Polskiemu Rządowi emigracyjnemu – bezpiecznie siedzącemu w Londynie – mało było ofiar w wywołanym przez nich Powstaniu Warszawskim. Zachciało się jeszcze następnej , III –ej wojny światowej, bez względu na ilość ofiar. licząc na III wojnę światową, nakazał on kierownictwu W i N w Polsce, stworzyć 100 tysięczną armię, gotową do walki i objęcia władzy w Polsce, po obaleniu Polski Ludowej. Od IV i V Komendy W i N, rząd emigracyjny w Londynie miał informacje, że podziemie w Polsce zostało w pełni zorganizowane i liczy około 100 tysięcy, dobrze zorganizowanych zbrojnych oddziałów, utworzonych na strukturach AK z okresu okupacji . W 1950 r. rząd emigracyjny w Londynie, podpisał z Amerykanami współpracę i Amerykanie tą 100 tysięczna siłę W i N w kraju, włączyli do swoich planów wojennych. Wszystkie działania miały być w kraju wyciszone, by nie było dekonspiracji, a włączyć się do walki, na otrzymany sygnał rozpoczęcia III wojny światowej.
  I właśnie wówczas, gdy III wojna światowa wisiała na włosku, to Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego w Polsce ujawniło swoją agenturę w podziemiu. Oświadczyło ono w oficjalnej prasie (Trybuna Ludu), że W i N, jako organizacja podziemna, nie istnieje w Polsce, a ta armia, podawana rządowi emigracyjnemu w Londynie, jako 100 tysięczna siła – to w rzeczywistości fikcja. W tym czasie, zlikwidowano tak samo, u nas i w ZSRR, część siatek OUN. Jednym z ujawnionych w organizacji OUN był kwatermistrz Okręgu I OUN Jan Hamiwka ps. „Wyszyński”. W „Wolnej Europie” Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, ujawniło również kilku swoich agentów.
  Główną rolę w fikcyjnej V komendzie W i N odgrywał Stefan Sieńko. Wprowadził on do gry, prowadzonej przez MBP z rządem emigracyjnym w Londynie, pod kryptonimem „Cezar”, kilku innych agentów i oficerów UB. Dzięki właśnie tej grze wywiadów – prowadzonej wspólnie z ZSRR, III wojna światowa – tak oczekiwana przez niektórych – została odłożona. Dziś ci ludzie pogardliwie nazywani są ubekami i oczerniani w prasie polskojęzycznej, zmyślonymi oskarżeniami. IPN natomiast – obsadzony przez Ukraińców – prześladuje ich i oskarża. Prawda jest taka, ze to właśnie tym ubekom możemy zawdzięczać, że nie doszło do tej strasznej wojny. Zginęłoby w niej setki tysięcy ludzi, a kraj byłby jeszcze bardziej zniszczony niż w II wojnie światowej. Taka jest prawda o „przyjaciołach” Amerykanach, ich ówczesnych i dzisiejszych zwolennikach. Publikuję to przy okazji dzisiejszych wydarzeń na Ukrainie, by czytający uświadomili sobie , że nic się nie dzieje na świecie – jak teraz na Ukrainie – przypadkowo. Steruje tymi wydarzeniami precyzyjnie i nie od dzisiaj, wywiad CIA i jego filie NATO w Europie. Szefowie CIA i NATO dokładnie wiedzieli o tej niemieckiej tajnej armii, podawanej w prasie, ale nie rozgonili jej -podobnie jak teraz OUN i UPA na Ukrainie – bo potrzebni im są do szpiegostwa, dywersji i do wojny z Rosją.
  Były dyrektor Rozgłośni Polskiej Radia „Wolna Europa” Zdzisław Najder w wywiadzie dla Jedynki stwierdził, że
  „…ostatnie wydarzenia na Ukrainie pokazały prawdziwe oblicze Rosji.”
  W „Wolnej Europie” pan Najder nauczył się kłamać nie mniej niż sam Joseph Goebbels Wydarzenia na Ukrainie nie od dziś pokazały, kto tam maczał swoje palce w „pomarańczowej” rewolucji w 2004 r. i jej zakończenie „puczem” banderowskim w 2013 roku. USA na ten pucz, wyłożyły setki milionów dolarów i jawnie pomagają dziczy banderowskiej Dmytra Jarosza z „prawego sektora” na Majdanie w Kijowie i Ołeha Tiahnyboka z faszystowskiej partii „Swobody”. Zabijanie cywilnej ludności z armat i z samolotów, to dla banderowskiej hołoty – po rzezi na Wołyniu –jest zwykłą rozrywką , a nie tragedią..

  Polubione przez 1 osoba

 6. dzidek22

  TO NIE PUTIN I ROSJA SA ZWOLENNIKAMI ZIMNEJ WOJNY. TO USA, CIA I NATO UPRAWIAJĄ STALE WOJENNĄ POLITYKĘ NA ŚWIECIE I NIE MOGĄ ŻYĆ BEZ WOJEN.
  Potwierdził tą prawdę, nie zwolennik Rosji i Putina, a znany przeciwnik. „Gość radiowej Jedynki Z. Najder zaznaczył, że nowa zimna wojna z Zachodem nie jest na rękę Kremlowi. – Rosja potrzebuje zachodnich pieniędzy i zachodnich technologii – podkreślił. Profesor Najder zwrócił jednak uwagę, że dla Moskwy utrata kontroli politycznej nad Ukrainą oznacza „koniec rosyjskiego imperium”.
  Prof. Zdzisław Najder, przeciwnik Rosji, były dyrektor „Wolnej Europy” i agent CIA, ulokowany przez MSZ w Instytucie Europy Środkowo – Wschodniej, potwierdza to nie z powodu przyjaźni do Rosji, ale z realnych faktów. Ten Instytut bowiem, utworzono nie dla przyjaźni z Rosją, lecz przeciwko niej. Dzisiaj nie jest tajemnicą, że „Wolną Europę” dla dywersyjnej działalności przeciwko ZSRR i krajom demokracji ludowej, utworzyły USA i działała ona pod nadzorem CIA, która obsadziła ją swoją , płatną i dobrze przeszkoloną agentura. Znając te fakty z przeszłości, nie ulega żadnej wątpliwości, ze zarówno Instytut Europy Środkowo – Wschodniej, w którym ulokowany jest doświadczony agent Z. Najder i Kolegium Europy Wschodniej, pod honorowym patronatem Zbigniewa Brzezińskiego, to są zakamuflowane, pod przyjemnymi szyldami, takie same Centrale wywiadu, jaką stanowiła „Wolna Europa” w Monachium , kierowana przez Jana Nowaka – Jeziorańskiego.
  Stany Zjednoczone, w sposób podstępny wobec swych sojuszników, założyli w 1949 roku pakt NATO, jako „obronny”, a de facto jest paktem agresywnym. Od chwili jego powstania nikt na jego sygnatariuszy nie napadał. On natomiast zniszczył w sposób barbarzyński : Jugosławię, Libię, Irak i Egipt, nie licząc próby destabilizacji Syrii, Ukrainy i Białorusi. ZSRR – po zniszczeniach wojennych – nie miał ochoty do dalszej wojny i na nikogo napadać. Zmieniła się tyko – po wojnie – sytuacja polityczna na świecie. Dawne kolonie angielskie i francuskie w Afryce, czy japońskie w Azji, zaczęły wysypywać się do niepodległości, jak grzyby po deszczu. W 1949 r. powstała Chińska Republika Ludowa, w Europie takie kraje jak: Polska, NRD, Czechosłowacja, Rumunia, Węgry, Bułgaria, Jugosławia, Albania, stały się sojusznikami ZSRR. Imperialiści z USA i z Zachodu bali się wpływów ZSRR i powołali pakt NATO, który stał się agresywny. W odpowiedzi ZSRR i kraje demokracji ludowej powołały 14 maja 1955 r. – dla równowagi sił – Układ Warszawski.(Oficjalna nazwa Układ o Przyjaźni Współpracy i Pomocy Wzajemnej). Wówczas wywiad amerykański CIA, angielski M15 i NRF gen. Reinharda Gehlena, rozpoczęli na szeroką skalę prowadzić działalność szpiegowską przeciw Układowi Warszawskiemu, popierać działalność W i N w Polsce i działalność UPA. Właśnie w 1951 roku wywiad angielski wyszkolił grupy dywersyjne, złożone ze zbiegłych członków UPA, i oprócz przesyłania tych grup do Polski przez zieloną granice, dokonano dwóch zrzutów samolotem, w lasach lubaczowskich na Podkarpaciu i na Wybrzeżu Gdańskim. Oprócz tego, w kraju działała 25 osobowa dywersyjno – szpiegowska siatka z przeszklonych za granicą banderowców. Nie wtajemniczonym może się wydawać, że tak liczebnie mała grupa, to nic groźnego. Pod względem zbrojnym, taka grupa istotnie, nie stanowiła siły. Trzeba jednak wiedzieć, że to była grupa dywersyjna , dobrze przeszkolona, wyposażona w materiały wybuchowe i cyjanki potasu. Na wypadek wojny, mieli wysadzać tamy na zbiornikach wodnych i rzekach, niszczyć mosty i ważne obiekty. Cyjanki potasu miały służyć do zatruwania zbiorników wody pitnej, mleczarń, wytwórni wód do picia, magazynów soli, cukru, mąki i t. p., a więc sianie śmiertelnego zagrożenia ludności cywilnej.

  Polubienie

 7. hubalblog

  świetna analiza

  Polubienie

 8. maryjanek

  Na czym polega wina kontrolerów na lotnisku w Smoleńsku ?

  Mają trzy zarzuty:
  1. Nie zabarykadowali pasa startowego, czym dali możliwość lądowania.
  2. Nie ostrzelali z kałachów samolotu by odleciał na inne lotnisko.
  3. Byli tam.
  Na tym polega ich wina.

  https://pl.sputniknews.com/opinie/201704035169237-Sputnik-Polska-katastrofa-smolenska-zarzuty-dla-kontrolerow/

  Polubienie

  • konik

   Weronika Samolińska z partii Razem, córka fabrykantka i propagatorka lewicy na kanwę zachodnią – opowiedziała się po stronię tak zwanej „opozycji”na Białorusi. Jej postawa to nie tylko wyraz taniego koniunkturalizmu politycznego, ale przede wszystkim obrona interesów swojej klasy, czyli klasy posiadaczy środków produkcji i ich niezbyt wyrafinowanych dziennikarzy. Tacy dziennikarze jak ona są potrzebni zachodnim specom od socjalmanipulacji, aby bronić rozszerzających się wpływów zachodniego imperializmu z pozycji rzekomo lewicowych. Niegdyś analogiczne zadanie mieli trockiści, którzy walczyli o trockistowską wersję socjalizmu a jedyne co wywalczyli to neoliberalizm IIIRP. Tego typu zagrania polityczne to wyraz upadku oraz bezsilności polskiej lewicy, która w swej rozpaczy próbuje wszelkimi sposobami przypodobać się liberałom. Walka o standardy liberalnej demokracji na Białorusi to nie walka o tradycyjne postulaty lewicy, to walka przede wszystkim w interesie liberałów, w interesie białych zachodnich elit, w interesie zachodniego militaryzmu, w interesie korporacji zbrojeniowych, w interesie postepującego imperializmu.
   Żadne ujmowanie się za „biednymi Białorusinami”, którzy urządzają hucpy prozachodnie tego nie zmieni.
   – Mateusz Cichocki.

   https://www.facebook.com/PolskiFrontPracy/posts/1689133481387252:0

   Polubienie

 9. konik

  Wkrótce miną 153 lata od czasu oficjalnego niby zniesienia niewolnictwa w Polsce które obejmowało 80-90 proc. społeczeństwa. Czy jest to wydarzenie jakoś upamiętnione, przecież dotyczy bezpośrednio znacznej większości mieszkańców tego kraju? Nie. Co mamy w zamian? Potomków szlachty domagających się zwrotu majątków.
  http://www.tygodnikzamojski.pl/artykul/70413/

  Polubienie

 10. konik

  Relacja zdjęciowa z demonstracji pod ambasadami Polski i USA w Bratysławie zorganizowanych przez organizację VZDOR („Opór”).
  Manifestacje odbyły się w ramach sprzeciwu wobec imperialnej polityki USA (jego zbrojnego ramienia jakim jest NATO) oraz w ramach solidarności z polskim więźniem politycznym Mateuszem Piskorskim.
  W demonstracjach w sumie uczestniczyło ok. 150 osób. Przemawiał m.in. Jozef Hrdlička (były poseł). Obecni byli również inni antyimperialiści: pacyfiści, nieszowinistyczni narodowcy, goście z Norwegii i Holandii oraz członek Zarzadu Krajowego Zmiany Kornel Sawiński.
  Organizatorom i uczestnikom serdecznie dziękujemy za ten odważny gest solidarności w czasach gdy za poglądy można trafić do więzienia.

  Więcej.. https://www.facebook.com/partia.zmiana/posts/672500289608475

  Polubione przez 1 osoba

 11. jaskier

  Małpa z brzytwą na kontrakcie (repsol?)
  http://jeznach.neon24.pl/post/137827,malpa-z-brzytwa-na-kontrakcie

  Przecież neon to już niemal oficjalna pejsowska pis trollnia i każdy to widzi, płatny troll pisowski „Stanislas Balcerac” kulolisy które dostały etat , docenty zza morza które chciały z talbotami i huskimi mordować Putina uny wszyscy tu są promowani innych brak bo zbanowani za nic w ramach przekształcenia neon pejsatą trollnię kontrolowaną.

  Naiwny Jezenach pisze ale mu nikt nie odpowie bo niema komu, ci którzy tam pisali dawno zbanowano profilaktycznie.

  Żydowska trollnia neon24 kontrolowana

  Polubienie

 12. Pimpuś

  Kapitalny wywiad redaktora Zagórskiego https://youtu.be/CkTba4fJW80 dotyczący metali szlachetnych występujących na ziemiach Polskich. Panowie Piotr Wajda i Roman Kołosowski wyjaśniają do czego służą metale strategiczne i gdzie są wykorzystywane. Polska jest krajem bardzo bogatym w te metale i w wywiadzie jest informacja dlaczego między innymi syjonistyczni bandyci rozlokowali swoje wojska na Dolnym Śląsku i przesmyku Suwalskim. Rosja stworzyła w zeszłym roku nową ceramikę wykorzystywaną do rakiet kosmicznych a co za tym idzie również do międzykontynentalnych gdzie jest wykorzystywany taki metal jak ren i cyrkon. Ren jest jednym z najdroższych i najrzadszych metali na świecie. Około 70% renu jest wydobywane w Chinach i kilka procent w Rosji !! Zgadnijcie gdzie ren występuje jeszcze na świecie ???? TAK TAK na Dolnym Śląsku. Produkuje ren spółka Ekorn córka KGHM. Przez ostatnie pięć lat wydobyli 5 ton , który został sprzedany nie wiadomo komu i za ile. Rosja Chiny Indie Brazylia i RPA stworzyły nowy Bank , New Development Bank do , którego wniosły aktywa po 5 mld dolarów w ZŁOCIE !!! i warto dodać, że 80% metali strategicznych znajduje się terenach tych państw !! To między innymi dlatego syjonistyczne bydło dostaje sraczki

  Polubienie

  • A ja głupi solidureń myślałem, że chodzi o Wolność i Demokrację.
   A to nie o to chodziło Panu Prezydentowi Wałęsie, Panom bojownikom o wolność dla Polaków, i nie o to modlił się nasz Ojciec Drogi Jan Paweł Drugi? I
   To chodziło tylko o to, żeby nas Polaków WYRUCHAĆ ze wszystkiego, co mamy, i co leży na naszej polskiej ziemi???
   O, kurwa, jako solidaruch muszę się iść powiesić… W imię jahve…

   Polubione przez 1 osoba

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s