Kierowane przez Żydów organizacje narodowe pielgrzymują na Jasną Górę

 

1.04.2017r. na Jasnej Górze pojawili się przedstawiciele Obozu Narodowo-Radykalnego, Ruchu Narodowego oraz Zjednoczonego Frontu Narodowego. Przyjechali też członkowie węgierskiego Jobbiku.

PO mszy, na konferencji prasowej, były prezes RN, a obecnie poseł Robert Winnicki, przestrzegał młodszych członków przed zagrożeniami, jakie czyhają na narodowców. – Tymi zagrożeniami są: złamanie na skutek prześladowań, kupienie przez system i poprzez rozmycie – wyjaśniał Winnicki. Lekarstwem na to ma być: regularna modlitwa, aktywność polityczna i wierność zasadom.

Po Apelu Jasnogórskim uczestnicy pielgrzymki przemaszerowali z pochodniami z klasztoru pod pomnik Nieznanego Żołnierza w al. Sienkiewicza, skandowali: „Nie czerwona, nie laicka, tylko Polska katolicka”, „Cześć i chwała bohaterom”, „Nacjonaliści nadchodzą”, „Wielka Polska katolicka”.

 

 

Czy młodzi Polacy to idioci?

 

 

A tak abp S.Gadecki lał miód na serca żydowskiej delegacji podczas polsko-żydowskiego spotkania w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski 26.11.2015r.:

„(…) nacjonalizm jest przeciwieństwem patriotyzmu.

„Patriotyzm to uczucie, którym kochamy naszych bliskich, ale nie nienawidząc innych. Patriotyzm zdrowy i normalny to taki, w którym człowiek kocha swoją rodzinę, ale przenosi tę miłość szerzej. Nacjonalizm jest przeciwieństwem: kochaniem swoich, przy nienawiści do obcych. Ci ludzie powołują się na słowa „Bóg, honor, ojczyzna”, lżąc te hasła. W nacjonalizmie te słowa zamienione są w bluźnierstwo, bo obcego, z innej nacji, próbuje tratować jako niewolnika. To nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem”. – http://wiadomosci.wp.pl/

 

„Antyjudaizm i antysemityzm są grzechem przeciwko miłości bliźniego, grzechem niweczącym prawdę o chrześcijańskiej tożsamości i dlatego ich kategorycznego potępienia nie można łagodzić przez uwarunkowania kulturowe, polityczne czy ideologiczne, w jakich antyjudaizm i antysemityzm występowały w przeszłości” abp S.Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski  podczas homilii w kościele św. Wojciecha w Poznaniu, z okazji XIX Dnia judaizmu.

I ani słowa o panoszącym się syjonizmie, o żydowskich zbrodniach na Polakach w przeszłości, o żydowskiej okupacji, o żydowskim reżimie i o ich niszczeniu narodu i państwa polskiego po 1990r.

 

Kościół katolicki, jego polityczni funkcjonariusze, odsądzają nacjonalizm od czci i wiary, a nacjonaliści jakby nigdy nic maszerują na Jasną Górę i żądają „wielkiej Polski katolickiej” – okazuje się, że wszystko można zrobić z młodymi umysłami, trzeba tylko poddać je odpowiedniej indoktrynacyjnej obróbce.

Ciekawe, ilu młodych narodowców wrzeszczących hasło „Wielka Polska katolicka” wie, że:

W czerwcu 1945 roku Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej został uznany przez większość krajów świata poza Hiszpanią Franco i Watykanem. Jednak na nowym rządzie nie zrobiło to większego wrażenia i już 12 września 1945 roku zawiadomił stolice apostolską, iż w związku z tym, że po agresji hitlerowskiej na Polskę w 1939 roku, Watykan zmienił niektóre granice polskich diecezji, dostosowując je do potrzeb episkopatów III Rzeszy i Słowacji, rządzonej przez księdza-faszystę Josefa Thiso, co oznaczało de facto uznanie przez Watykan niemieckiej agresji na Polskę, umowę konkordatową z 1925 roku uważa się za jednostronnie zerwaną.

Konflikt ten znacznie się zaognił, kiedy w marcu 1948 roku, znany z proniemieckich sympatii papież Pius XII, wystosował list do biskupów niemieckich, w którym wyraził ubolewanie z powodu losu 12 milionów Niemców wypędzonych „w formie odwetu z domu i ojczyzny”.

Pius XII, konsekwentnie negując polską granicę na Odrze i Nysie Łużyckiej, za żadne skarby nie chciał się zgodzić na utworzenie przez polski episkopat na Ziemiach Zachodnich oficjalnej administracji kościelnej (…). Problem istniał aż do 1972 roku, kiedy to papież Paweł VI bullą „Episcoporum Poloniae Coetus” (spotkanie polskich biskupów) z dnia 28 czerwca utworzył nowe diecezje na polskich Ziemiach Odzyskanych, a- co za tym idzie- uznał wreszcie, 27 lat po wojnie (!) (wcześniej, w 1970r. uczynił to RFN), polską granicę zachodnią”. Paweł Petryka, „Polska Ludowa-prawdy niechciane”, s.60-61, Kraków-Włocławek 2015

 

A ilu młodych narodowców, którzy nie widzą innej politycznej drogi niż „Polska katolicka” wie, że:

– były zakonny ksiądz, teolog, Ludwik Gościński, w krakowskim „Głosie Narodu” (listopad 1937) zamieścił „List otwarty do Papieża”, w którym pisze o kontaktach jezuitów z masonerią w celu koordynacji działań przeciw wspólnemu wrogowi – przeciw nacjonalizmowi. Szczególnie silnie zwalczano Zadrugę, nawet w czasie niemieckiej okupacji.

Pius XI napominał, aby nie przeceniać znaczenia narodu, wobec Boga wszystkie narody są bez znaczenia – oczywiście poza tym jednym najważniejszym „narodem wybranym”, którego przedstawiciel dostąpił łaski objawienia.

– gdy Kościół razem z żydowską finansjerą i z żydo-masonerią przystąpili w 1946r. do tworzenia planów wspólnej Europy – dzisiejszej UE – nie ukrywali, że warunkiem koniecznym dla tej idei musi być likwidacja suwerenności narodów i państw. Niebawem Kościół wyniesie na ołtarze ojców założycieli UE.

– żydowska IIIRP to rezultat współpracy Kościoła, żydowskiej V kolumny oraz agentury Zachodu, która finansowała obalenie PRL, a w konsekwencji pozbawienie Polaków pracy, wypracowanego majątku oraz wszelkiego bezpieczeństwa.

 

Z czego wynika tak silny imperatyw ukierunkowany na katolicyzm w sterowanych przez Żydów narodowych organizacjach? Odpowiedzi udzielili sami Żydzi i to już przed II wojną światową. Żydowski „Nasz Przegląd” potępiając ruch narodowy oraz jego miesięcznik „Zadrugę” w listopadzie 1937r. stwierdził: „(…) zdecydowana wrogość do Żydów prowadzi w konsekwencji do odrzucenia religii (chrześcijańskiej – D.K.) o judejskich korzeniach.”. A zatem, przywiązanie do katolicyzmu – Kościoła, czyli do żydowskiej religii jest gwarancją poddania się żydowskiej okupacji, judaizacji całego życia społeczno-politycznego i gwarancją bezpieczeństwa dla Żydów eliminujących Polaków z całej przestrzeni społeczno-politycznej.

Ktoś spyta, no dobrze, a bóg, co z bogiem w tej sytuacji? To prywatna sprawa każdego z nas. Nikomu nie można zabronić lub nakazać wiary w tego lub innego boga. Nikomu nie wolno narzucać religii, zwłaszcza takiej, która jest tworem obcej kulturowo, wrogiej nam cywilizacji, jest religią szowinistyczną, uzurpującą sobie nadmiar praw politycznych, religią, której instytucja – Kościół -, indoktrynuje nasz naród w interesie jego wrogów i dla własnych korzyści.

Prawdziwy polski narodowiec, nacjonalista, nie może być politycznym idiotą, jakim chcą go widzieć syjonistyczni wrogowie naszego narodu i państwa.

 

Dariusz Kosiur

31 Komentarzy

Filed under Polityka

31 responses to “Kierowane przez Żydów organizacje narodowe pielgrzymują na Jasną Górę

 1. julius

  Przede wszystkim przeczymy założeniu, jakoby to co katolicyzm dał naszemu narodowi było czymś wartościowym. Gdyby tak było, Polska pierwsza, tak bardzo katolicka i tak wyłącznie przez katolicyzm opanowana i po katolicku wychowana, nie byłaby utraciła politycznego bytu. Gdyby tak było, Polska druga, obecna, równie silnie przez katolicyzm opanowana, nie szłaby po linii zastraszającej degradacji. Za upadek Polski pierwszej i za nędzę Polski drugiej oskarżamy na podstawie tego, cośmy dotychczas na tych łamach powiedzieli, katolicyzm. Nie możemy oskarżać nikogo i nic innego, gdyż od czasu Batorego nie było w Polsce niepodległej innej siły poza katolicyzmem, która by dysponowała możliwościami naszego narodu. Wybawicielom, którzy się pojawiali, rzucano kłody pod nogi i wiemy, skąd one pochodziły. To co katolicyzm dał i daje naszemu narodowi jest wartościowe z punktu widzenia celów kościoła katolickiego, bezwartościowe i zgubne z punktu widzenia celów narodu polskiego. Dwa te cele wbrew uporczywie i po mistrzowsku wsączanym w naród sugestiom, nie pokrywają się.
  L. Ziemicki. (właściwie: Ludwik Gościński) 1938 r.

  Polubione przez 1 osoba

 2. osoba prywatna

  Białoruś widziana oczami polskiego przedsiębiorcy. Prezentujemy wystąpienie Pana Henryka Siodmoka, Prezesa Zarządu Atlas S.A. 17 marca br. na konferencji „Polska – Białoruś. Wspólne dziedzictwo, wspólna odpowiedzialność”.

  Polubienie

 3. julius

  Kościół jest powszechny. Przyjmuje Żydów z radością. Sądzimy, że z największą „radością”, boć to jego twórcy i pierwsi wyznawcy.
  Ale jest jedno ale. Zaśmiecenie rasy słowiańskiej elementem obcym i szkodliwym, dokonywane przez kościół rzymski, będzie figurować na rachunku, który mu przedłoży w niedalekiej przyszłości Naród, po stronie „winien”.
  Stanisław Grzanka 1937

  Polubione przez 1 osoba

 4. julius

  Katolicki znaczy powszechny.
  Co więc znaczy: powszechny? Przeznaczony dla wszystkich. Dla każdego człowieka, bez wyjątku.

  Czyli Ci wszyscy tzw. wymienieni narodowcy chcą Polski powszechnej dla każdego bez względu na pochodzenie byle byłby katolikiem.
  Dlatego nie jest dziwnym, że w tych ruchach narodowych pojawiają się osoby o pochodzeniu żydowskim, którzy manipulują młodymi Słowianami, dla osiągnięcia celów sprzecznych z interesem słowiańsczyzny

  Polubione przez 1 osoba

  • Metro

   Panie Dariuszu, ja się nawet po części zgodzę z tym pajacem.

   Ideologia narodowa (naród to pojęcie sztuczne, sami go definiujemy) ma za zadanie dostarczyć wyjaśnienie rzeczywistości, także wyjaśnienie sensu istnienia narodu. Do tego przydaje się bóg czy bogowie, tradycyjna religia.

   Oczywiście odwołanie się do rzymskich zabobonów nie ma sensu. Ale Winnicki w tym materiale deklaruje podległość watykańskim zbokom i ich właścicielom, typu Dawid Rockefeller czy Jakub Rotszyld.

   Winnicki ma rację bo ideologia narodowa powinna dostarczyć pozamaterialne wyjaśnienie sensu istnienia narodu. Dlatego w Polsce „narodowcy” odwołujący się do katolickiego fanatyzmu stoją na lepszej pozycji.

   Ruskie chyba coś takiego mają jak pozamaterialne wyjaśnienie sensu istnienia Rosji. Oni mają nawet lepszą religię bo w prawosławiu jest coś takiego jak autokefalia.

   Trudno odciąć się od chrześcijaństwa bo ta mitologia jest jednak ciągle silnie zakorzeniona w społeczeństwie. Rozpropagowanie zaś nowej religii to niesłychany wysiłek organizacyjny, zwykle połączony z przelewem krwi i generalnie z przemocą. Nic przyjemnego. Poza tym zabiera to dużo czasu liczonego w pokoleniach.

   Polubienie

 5. Metro

  Młodzież poszukuje ośrodków, które zapewnią poczucie wspólnoty. Jedni szukają go przy klubach kopaczy piłki, inni przy różańcu. Ci od różańca to chyba jacyś ekstremiści 🙂

  Papizm obstawia różne grupy aby kanalizować ich funkcjonowanie w oparciu o swoje zabobony. To chyba dlatego opiekuje się tymi narodowcami.

  Wśród młodzieży papizm raczej nie cieszy się specjalnym uznaniem, zwłaszcza wśród młodzieży narodowej. W ogóle papizm umiera, dzieje się chyba u nas coś podobnego, co stało się już w Hiszpanii pokolenia wcześniej.

  Zwracam uwagę że osobowość internetowa, Aleksander Jabłonowski, początkowo odwoływał się do katolickiego fanatyzmu. Teraz już tego nie robi. Zakładam, że jest to skutek decyzji jego dysponentów, którzy uznali środowiska katolickich fanatyków za zbyt niszowe dla osoby o potencjale ludowego wieszcza.

  Zakładam, że większość z tej szczerze narodowej młodzieży, która uczestniczyła w tych gusłach na Jasnej Górze (przylecieli tam na miotłach?) kiedyś, niedługo, przejrzy, i porzuci katolickie zabobony.

  Polubienie

   • paziem

    Panie Rybak po co przyszli do sądu i weszli na sale ludzie wrogo nastawieni do Pana za spalenie wiązki siana . Nie wpuszczono Polaków sympatyzujących z panem . Sędzia Skórniak mówi ,że trzeba pokazać tylko dowód , a w dowodzie jest PESEL ,który mówi m/in kto jest Polakiem . Tak to sobie wykombinowali , przez kłamstwa do potęgi opanowali wszystko w Polsce . Wielki ” POLAK ” BARTOSZEWSKI , I KWAŚNIEWSKI w Jedwabnem na spotkaniu 2001 r założyli sobie jarmułki .pokazali swoje prawdziwe pochodzenie , Takich mamy już miliony w Polsce , przebierańców , którzy liczą tylko na władze i pieniądze i na wymarcie prawdziwych Polaków . Poprawnośc polityczna nas zabija , a oni robią swoje , Zlikwidowali nasze zakłady , postawili tysiące marketów , otworzyli tysiące aptek aby nas leczyły od długowieczności , 3 milony Polaków zmusili do tułaczki za chlebem , Powstały mafijne pośredniaki kuszące dobrymi zarobkami za granicą a w rzeczywistości wielu przypadkach Polacy staja sie żebrakami . nie płaci sie za prace , nie pokrywa kosztów delagacji , wymyśla sie jakieś szkolenia za które pracownik musi zapłacić ,a potem wygania się Polaka ze względu na brak pracy .

    za: https://www.youtube.com/watch?v=w05eh6TuEv8

    Polubienie

 6. nicto

  slawa.salon24.pl

  Polubienie

  • paziem

   https://www.tvp.info/29740520/soros-jest-niebezpieczny-wypowiedzial-wojne-panstwom-narodowym

   Jewish Defense League (pol. Żydowska Liga Obrony) – prawicowa paramilitarna organizacja żydowska działająca w USA, uważająca się za kontynuację ruchu Betar. Utworzona w 1968 dla samoobrony Żydów na Brooklynie przed antyżydowskimi atakami (głównie Afroamerykanów), w styczniu 1971 przeprowadziła pierwszy zamach bombowy na radziecki ośrodek kultury w Waszyngtonie. Potem dokonywała ataków na przedstawicielstwa ZSRR, a także niektórych krajów zachodnioeuropejskich i arabskich. Obiektem ataków byli też oskarżani o antysemityzm politycy (wśród nich Jesse Jackson) i instytucje (np. Institute for Historical Review), naziści z czasów II wojny światowej oraz organizacje proarabskie. JDL została rozbita aresztowaniami w 1987. Przez jej szeregi przewinęło się 1000–2000 bojowników. Przywódca: do sierpnia 1985 – rabin Me’ir Kahane (od września 1971 w Izraelu, zabity w listopadzie 1990), później Irv Rubin. Z JDL wywodziły się inne żydowskie grupy paramilitarne: Żydowska Organizacja Obrony (Jewish Defense Organization) Mordechaja Levy’ego, Żydowska Akcja Bezpośrednia (Jewish Direct Action) Victora Vanciera oraz Zbrojny Opór Żydowski (Jewish Armed Resistance) Stevena Romboma.

   za:https://pl.wikipedia.org/wiki/Jewish_Defense_League

   http://www.jdl.org/

   https://www.adl.org/education/resources/profiles/jewish-defense-league

   https://pl.linkedin.com/in/eli-bartek-zolkos-266a6955

   ‎Bartek Zolkos‎ do Lidl Polska
   29 października 2013 ·
   Chciałbym doczekać czasów , kiedy w Państwa sklepach będę mógł spokojnie kupić produkty koszerne dla mojej rodziny. Inne sieci już działają w tym zakresie oto dzisiejsza informacja , którą dostałem od sieci handlowej Kaufland:
   „Kaufland Polska Dział zakupu poinformował nas, iż pracuje nad zmianami w asortymencie i ma nadzieję rozszerzyć go także w zakresie produktów koszernych. Pozdrawiam, Kasia”
   Nie lubię · 1 · 2 godz. temu
   Pozdrawiam Eli Zolkos

   za:https://www.facebook.com/lidlpolska/posts/584465391619210

   Swoja drogą to zabawna ustawka, gdyż Kaufland i Lidl , to jedna koszerna grupa kapitałowa Schwarz, patrz: http://handelextra.pl/szukaj/0/tn/grupa-schwarz

   Polubienie

   • paziem

    Bank Światowy pomógł niemieckim sieciom handlowym opanować polski rynek?
    Blisko miliard dolarów pożyczyły właścicielowi niemieckich sieci handlowych Lidl i Kaufland (grupa kapitałowa Schwarz) Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Bank Światowy. Tak wynika z dokumentów opublikowanych przez brytyjski dziennik „The Guardian”.

    Wsparcie udzielone tym firmom w latach 2003–2014 miało im pomóc w agresywnej ekspansji na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, także w Polsce. Na rozwój sieci m.in. w naszym kraju, Lidl miał otrzymać w 2004 r. 100 mln dolarów kredytu z należącej do Banku Światowego instytucji International Finance Corporation.

    Już po ujawnieniu materiałów o pomocy finansowej przedstawiciele EBOiR tłumaczyli: „Daliśmy im kredyt. Oni, owszem, byli raczej agresywną nastawioną na zysk firmą, ale z drugiej strony dawali ludziom dostęp do produktów, których nie mieliby oni szansy inaczej zdobyć”. Jednak te wyjaśnienia nie rozwiewają wątpliwości wokół pytania, czy nie było to po prostu wsparcie dużych niemieckich sieci handlowych w ich rywalizacji na środkowoeuropejskim rynku z innymi dyskontami i marketami, a jednocześnie z małymi rodzinnymi sklepami w poszczególnych państwach. Dodajmy, że zarówno EBOiR, jak i Bank Światowy zarządzają środkami publicznymi, pochodzącymi ze składek rządowych, na które składają się przecież pieniądze podatników. W polskim kontekście warto także wspomnieć, że w latach 2003–2007 jednym z dyrektorów w EBOiR był Tadeusz Syryjczyk, były polityk Unii Demokratycznej i Unii Wolności. Czy wiedział o takich działaniach, a jeśli tak, to czy je akceptował?

    Informacje brytyjskiego dziennika rzucają nowe światło na propozycje polityków PiS ws. obłożenia podatkiem obrotowym wielkich sieci handlowych działających w Polsce. Czy obrońcy zagranicznych supermarketów wysysających z polskiego rynku miliardy złotych rocznie nadal będą bronić rynkowej nierównowagi już nie tylko sił, ale nawet szans?

    za:http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/bank-swiatowy-pomogl-niemieckim-sieciom-handlowym-opanowac-polski-rynek/

    https://pl.wikipedia.org/wiki/Lidl

    Polubienie

 7. jpnz

  re: D.Kosiur,
  Prosze nie robic bledow i nie porownywac KK okresu miedzywojennego z ktorym identyfikuja sie dzisiejsi narodowcy w Polsce co jest jednoczesnie czescia doktryny R.Dmowskiego do KK okresu posoborowego (SW2 odbyl sie w latach 1962-1965) , ktory jest zydo-masono-libertynska sekta katolicka i narodowcy w Polsce zdaja sobie z tego sprawe i wy sami obywatelu Kosiur ukazaliscie te roznice podajac cytaty W.Polaka i S.Gadeckiego, ktorzy z kolei przedstawiaja doktryne watykanska, ktora jest obca dla Polski i Polakow.
  Dzisiejsi narodowcy w Polsce tworza wiec cos w rodzaju polskiej doktryny katolicko-narodowej, ktora oczywiscie nie podoba sie agenturze watykanskiej w Polsce i nie podoba sie rowniez libertynom, socjalistom i LEWAKOM, ktorych wy obywatelu Kosiur czesto reklamujecie na forum WPS, a przeciez LEWACTWO nie ma nic wspolnego z Polska i Polakami.

  Polubienie

  • Fredo

   Witamy zasrańca Toronto giermka Pansę Kichota Edwarda. Co to razem przez drugiego opluwają na swym zasyfionym portalu nie dość że Gomułkę to jeszcze całą jego rodzinę .
   Spierd…. kanalio z WPS wujku dobra rada i z twoimi wpisami . Dawno cię nie było . Święta się zbliżają pewnie dlatego Toronto zawitał tutaj .
   A kysz poczwaro . Wracaj do swojego Kichota Edwarda .

   Polubienie

   • Fredo

    I przestań już pierd… o tym przedsoborowym czy posoborowym Kościele bo jesteś bardziej marudny niż baba w 8 miesiącu ciąży pipeczko torontowa . Święta blisko a więc najazdu zakonnicy Ewika należy się spodziewać w najbliższych dniach .

    Polubienie

   • jpnz

    Znow zaryczal ten sam bydlak z obory i robi „reklame” dla WPS.

    Polubienie

  • Fredo

   Pipo Edwarda Toronto wymień jeszcze tych narodowców o których tu piszesz a którzy teraz są obecni w Polin i są patriotami . Pewnie ty ? patrioto za 5 groszy . Z nich tacy patrioci jak z ciebie Toronto ta pani zgredzie jeden :

   Polubienie

 8. Pingback: Kierowane przez Żydów organizacje narodowe pielgrzymują na Jasną Górę

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.