„Naród bez świadomości narodowej”

Znalezione obrazy dla zapytania miesięcznik zadruga - zdjecia

Czytajmy „ZADRUGĘ” Numer 17 (marzec 1939)

 

 

Analiza poziomu narodowej świadomości Polaków wskazuje, że pod tym względem nie stoimy w miejscu – my się cofamy.

Jeżeli dzisiaj, pod koniec drugiej dekady XXI wieku, pisząc o kondycji politycznej polskiego narodu formułujemy te same wnioski, które w latach 1930. ubiegłego wieku formułowali autorzy miesięcznika „Zadruga” i organizatorzy nacjonalistycznego ruchu o tej samej nazwie znaczy to, że kondycja polityczna współczesnych Polaków stoi na jeszcze niższym poziomie. Jeśli bowiem, przez prawie sto lat, czyli okres życia czterech, pięciu, pokoleń Polaków, nie potrafiliśmy wznieść się ponad polityczną świadomość z lat 1930., mało tego, właśnie z powodu braku tej politycznej, narodowej, świadomości pozwoliliśmy syjonistycznym i żydo-katolickim (dotyczy hierarchii Kościoła) hordom zniweczyć dorobek gospodarczy i społeczny czterdziestu lat PRL, tym samym likwidując podstawy materialnego bytu naszego narodu, świadczy to jednoznacznie o pogłębieniu się regresu narodowej świadomości.

Każdy, kto z jakichkolwiek pozycji, czy to integracyjnych paneuropejskich (np. syjonistyczna UE, ale także NWO), internacjonalistycznych, kosmopolitycznych, religijnych, neguje prawo narodu do realizacji polityki rozwoju lub stawia inne wartości, np. religijne, czy prawa mniejszości, ponad narodem, staje świadomie na pozycji wroga narodu.

Dariusz Kosiur

Naród bez świadomości narodowej

(…)

Gdy teraz spojrzymy na te treści duchowe, które dziś w Polsce powszechnie miano „polskości”, „polskiej świadomości narodowej” z niemałą pewnością sienie noszą, ogarnia nas uczucie grozy. Z poczuciem sytości, spokoju, owszem nawet zadowolenia, twierdzi się, iż „dusza narodowa”, jest dogłębnie katolicka, iż katolicyzm jest rdzeniem polskości. Z tą samą dumą, rozrzewnieniem, ba, łzami zmarły papież Pius XI potwierdził starą prawdę, iż katolicy są nasieniem duchowym Abrahama, katolicyzm – duchowym semityzmem. Katolicyzm tak głęboko się wgryzł w świadomość narodową, iż tożsamość duchowego semityzmu i polskości opinia publiczna traktuje jako powód do dumy.

Przyznajemy, że jest to konsekwentne. Ale w takim razie konsekwentne są również i skutki tego stanu rzeczy: epoka saska, niewola, dzisiejsza recydywa saska i to wszystko co nas otacza, co budzi koszmarne przypomnienia.

Zestawiwszy to cośmy powiedzieli o istocie świadomości narodowej, o istocie naszego nacjonalizmu, z tym co współcześnie bluźnierczo miano „polskości” nosi, wyciągnąć możemy jeden nieodparty wniosek: naród polski jest pozbawiony świadomości narodowej. To co „świadomość narodową polską” według fasonu „odwiecznych prawd” przed naszymi oczyma udaje, z nacjonalizmem nie ma nic wspólnego. Może tylko szalbierczo używaną nazwę. Ale tym samym stwierdzamy grozę położenia. Skoro bowiem naród jest pozbawiony świadomości narodowej, skoro duszę jego wypełnia i o jej istocie stanowi to co jest zaprzeczeniem nacjonalizmu, tym samym jesteśmy zepchnięci już nie na bezdroża nawet, lecz na szlak diametralnie przeciwny temu kierunkowi, który wielkość nadchodzącej epoki oznacza. Mówi się nam, że Polska winna kroczyć drogą „własną”, drogą prawd chrześcijańskich, gdyż tylko to da jej moc, uchroni od wciągnięcia w łożysko innych cywilizacji. Przed dziesięciu laty jeszcze, wbijano nam w głowy, na ławie szkolnej, zasady historiozofii „wieszczów” narodowych, według których Polska upadła dlatego tylko, że rozwijała się według innych zasad, niż bezbożni, pohańscy sąsiedzi; Polska realizowała życie publiczne na zasadach chrześcijańskich, sąsiedzi zaś pohańskich, na przemocy opartych, a ponieważ wyprzedziła w chrześcijańskości Europę i sąsiadów musiała upaść. (A. Mickiewicz, Wykłady paryskie, r. 1842).

Realizacja „katolickiego państwa narodu polskiego” ozdobiła więc nasze skronie koroną „Chrystusa Narodów” i błogością niewoli. Słodycze tego finału saskiego, dziś w okresie recydywy saskiej wymownie dziesiątki tysięcy ambon zachwala. Są to naturalne, nieubłagane konsekwencje pozbawienia narodu świadomości narodowej, z postawy heroicznej wobec bytu wysnutej.

Cały nasz wysiłek musi zdążać w kierunku odzyskania swej własnej, nie z nazwy tylko polskiej, świadomości narodowej. Znaczy to, iż musimy sięgnąć do korzeni naszego bytu zbiorowego, do korzeni biologii, w ziemi polskiej tkwiących. Musimy zaczepić o ziemię w której leżą prochy niezliczonych naszych przodków, musimy wchłonąć w duszę nieme wołanie cieniów naszych praojców, rzucających nam nakaz czynienia życia rosnącej, potężniejącej lawinie podobnym.

Dzieło to musi być tworzone od podstaw. Sięgamy więc do okresu naszych dziejów, kiedy to produkty duchowe skoncentrowanej małości judejskiej, nie zatruły ośrodków nerwowych duszy zbiorowej Lechitów. W jej prymitywnej, mocarnej postaci, szukamy tego tonu, który dziś coraz potężniej w naszych sercach rozbrzmiewa. Wola wielkości, wola stworzenia koncepcji życia narodowego, w którym postawa heroiczna człowieka wobec bytu, przestaje być intruzem, pustą ozdobą „szarzyzny” dnia codziennego, oto nasz najbliższy cel. Trzeba więc mieć wizję celu walki, plan akcji dziejowej. Fundamentem jej jest głos krwi, ten, który przed wiekami pchnął Słowian na podbój Europy. Dziś ta sama wola władcza każe nam tworzyć gmach kultury polskiej z pierwiastkowego wątku słowiańskości swój ciąg prowadzącej.

Zarodki nowego wątku dziejów polskich, a jednocześnie Słowiańszczyzny począć musimy w naszych sercach w stanie największej ekskluzywności wobec atmosfery duchowych płazów, mrowiem nas otaczających. Dziś wytężamy się nad tworzeniem embrionu polskiej świadomości narodowej, której zadaniem będzie wyprowadzić Polskę z niewoli egipsko-judejskich karłów, ku słońcu Wielkości.

17 Komentarzy

Filed under Bez kategorii

17 responses to “„Naród bez świadomości narodowej”

 1. Cezary Piotr Tarkowski

  Jeśli jest to pismo narodowe, to mam pytanie: – Czy redakcja podejmie ze mną współpracę?

  W dniu 1 czerwca 2017 13:03 użytkownik WIERNI POLSCE SUWERENNEJ napisał:

  > rzeczpospolitapolska posted: ” Czytajmy „ZADRUGĘ” Numer 17 (marzec 1939) > Jeżeli dzisiaj, pod koniec drugiej dekady XXI wieku, pisząc o kondycji > politycznej polskiego narodu formułujemy te same wnioski, które w latach > 1930. ubiegłego wieku formułowali autorzy ” >

  Polubienie

 2. jakipodpis

  a ja sie zapytowywuje dlaczego tak jest jak było

  Polubienie

 3. julius

  Nie dziwimy się temu, bo wiadomo, że całkiem 20.9 proc. uczniów szkół średnich w Polsce wywodzi się z warstw niezamożnych, a to ze środowisk robotniczych (18.8 proc.) i chłopskich (2.1 proc), reszta zaś to synowie urzędników, przemysłowców, oficerów itp. Ciekawe jednak skąd już w tak młodym wieku aż tak wielkie i zupełne nieukrywane sympatie dla endecji.

  Przyczyny podałbym dwie: 1) olbrzymia propaganda endecka w gimnazjach, 2) rzucanie haseł, które człowieka niedoświadczonego życiowo i nie myślącego zbyt głęboko – pochłaniają bez reszty.

  Przechodząc do omówienia pierwszej przyczyny, pragnąłbym zaznaczyć, że będą to wspomnienia moich niedawnych czasów gimnazjalnych. Pisuje się nieraz dzisiaj o wybrykach młodzieży, zdarzają się nawet wypadki zabójstwa przez „kochanych chłopców” – ale ogół nie dowiaduje się szczegółów agitacji wśród młodzieży szkolnej. Otóż endecja posiada w każdej niemal klasie swojego zausznika, który dostarcza całymi masami zarówno ulotek, jak i pism kolegom. W ten sposób „urabia się” sympatyków. Dalej używa się młodzież do rzeczy na pozór błahych i łatwych jak np. wybicie szyby, pobicie kolegów itp., a przez to związuje się ją silniej z ruchem endeckim – zwłaszcza, że człowiek młody lubi awantury.
  http://retropress.pl/krakowski-kurier-wieczorny/mlodziez-szkolna-a-polityka/

  Polubienie

 4. hubalblog

  Ta informacja jest ważna i powinna być przestrogą dla Polaków: „Przykładowymi organizacjami tego typu które są sponsorowane również przez „Jewish Defense” i ściśle z nią wspólpracują są: ” Hejt Stop „, „Nigdy Więcej”, „Stop Mowie Nienawiści”, „Miłość nie Wyklucza”, „Otwarta Rzeczpospolita”, „Bez Nienawiści”, „Fundacja Dialog”, „Mowa Miłości”
  organizacje te pełnią rolę nieformalnej „prokuratury” czyli są ramieniem „Jewish Defense” które realizuje na podstawie zebranych informacji wywiadowczych fizyczne sprawy karne”.
  ” Jej powstanie jest odpowiedzią na realne zagrożenia w Polsce które bagatelizują zarówno polscy obywatele polskiego pochodzenia jak i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne w R.P .
  P.S NIESTETY RACJA ANI SŁUŻBY ANI OBYWATELE NIE ZRZESZAJĄ SIĘ W PODOBNYCH ORGANIZACJACH , BYĆ MOŻE JEST TAK DLA TEGO ŻE POLACY RZECZYWIŚCIE NIE ODCZUWAJĄ ZAGROŻENIA TAK MOCNO JAK ŻYDZI , KTÓRZY CZERPIĄ SWOJE DOŚWIADCZENIA Z KILKUDZIESIĘCIU LAT BLISKIEGO SĄSIEDZTWA Z ARABAMI I MAJĄ SZEROKIE SPOJRZENIE NA ZAGROŻENIA ISTNIEJĄCE DLA ŻYDÓW W KRAJACH GDZIE OD ZAWSZE BYŁY DUŻE SKUPISKA ŻYDOWSKIE.
  ja również uważam że zagrożenie islamskie w Polsce narasta i nie powinno być przez Polaków bagatelizowane w formie beztroski i braku jakichkolwiek struktur strikte obronnych , paramilitarnych a nawet wywiadowczych działających na rzecz rdzennej Polskiej ludności .. TAK JAK ROBIĄ TO ŻYDZI W NIŻEJ OPISANYM DZIAŁANIU .
  Na początek troszkę informacji na temat korzeni Jewish Defense organizacji legalnie działającej aktualnie w Polsce ,jej protoplastą była organizacja „Jewish Defense League” w zasadzie której cele w 90% przejęła aktualnie działająca Jewish Defense na całym swiecie i od niedawna w Polsce.
  nie mylić obu nazw !
  ——————————————————————
  Jewish Defense League (pol. Żydowska Liga Obrony) – prawicowa paramilitarna organizacja żydowska działająca w USA, uważająca się za kontynuację ruchu Betar. Utworzona w 1968 dla samoobrony Żydów na Brooklynie przed antyżydowskimi atakami (głównie Afroamerykanów), w styczniu 1971 przeprowadziła pierwszy zamach bombowy na radziecki ośrodek kultury w Waszyngtonie. Potem dokonywała ataków na przedstawicielstwa ZSRR, a także niektórych krajów zachodnioeuropejskich i arabskich
  pl.wikipedia.org/wiki/Jewish_Defense_League
  Aktualnie działająca organizacja w Polsce „Jewish Defense” posiada już legalnie i jawnie działające ośrodki szkoleniowe sztuk walki , i nauki technik obronnych wszelkiego typu z użyciem sprzętu militarnego.
  Ponadto w strukturach organizacji istnieją juz prężnie działające komórki , śledcze , wywiadowcze działające jawnie i w przykryciu , które zbierają niezbędne informacje na temat organizacji i poszczególnych osób działających na szkodę społeczności Żydowskiej w Polsce , głównym zagrożeniem wskazywanym występującym w Polsce i wskazywanym celem działań są islamskie organizacje .
  Ale również inne grupy narodowościowe prowadzące działalność antysemicką w różnej formie od politycznej poprzez fizyczną przemoc .
  Jak wyżej wspomniałem „Jewish Defense” prowadzi działalność wywiadowczą , kontrwywiadowczą inwigilacyjną , szkoleniową , śledczą propagandową i rekrutacyjną.
  Komórki wywiadu i kntrwywiadu swoje działania i zgromadzoną wiedzę materializują w postaci prokurowania doniesień o popełnionych przestępstwach na nie korzyść społeczności Żydowskiej w Polsce za pośrednictwem wszelkiego typu fundacji stowarzyszeń mających w statucie walkę z ksenofobią i rasizmem .
  Instytucje te są swego rodzaju „biurami” do realnej walki prawnej w Polsce które zawiadamiają organa ścigania sądy , prokuratury , policje , a następnie pilotują daną sprawę toczącą się przed polskimi organami ścigania do samego końca zapewniając opiekę prawną czyli prowadzenie jej przez wykwalifikowanego prawnika.
  Przykładowymi organizacjami tego typu które są sponsorowane również przez „Jewish Defense” i ściśle z nią wspólpracują są
  ” Hejt Stop „, „Nigdy Więcej”, „Stop Mowie Nienawiści”, „Miłość nie Wyklucza”, „Otwarta Rzeczpospolita”, „Bez Nienawiści”, „Fundacja Dialog”, „Mowa Miłości”
  organizacje te pełnią rolę nieformalnej „prokuratury” czyli są ramieniem „Jewish Defense” które realizuje na podstawie zebranych informacji wywiadowczych fizyczne sprawy karne.
  Poza działalności szkoleniowo rekrutacyjną prowadzi organizacja prowadzi również działalność propagandowo oświatową , która jest niezbędna w celu rozbudowy struktur o kolejne komórki w miastach polskich .
  Główną platformą realizacji polityki informacyjno rekrutacyjnej jest internet , ponieważ zespół prasowopropagandowy „Jewish Defense” jest młody i zdaje sobie sprawę iż najlepsze efekty przynosi właśnie taka forma propagacji , z pośród wielu współpracujących zarówno sponsorowanych jak i działających z przekonania o słuszności i potrzebie uzasadnionej istnienia w Polsce takiej organizacji jak „Jewish Defense” należy wskazać jako przykład Lubelską TV INTERNETOWĄ „IDŹPODPRĄD”
  Zapewne ma to związek z nowo powstałą komórką „Jewish Defense” w Lublinie której sukces opisałem ciut niżej a szerzej dodam w nagraniu A.V
  Ponieważ problem zagrożeń w/w nie jest już tylko problemem stolicy , dobrym przykładem jest n.p Lublin w którym ostatnio wywiadowcy „Jewish Defense” wykryli sprawców zbezczeszczenia cmentarza żydowskiego , a sprawę tą służby polskie próbowały zatuszować
  Materiał a.v znanego dziennikarza p. Witolda Gadowskiego który informuje iż został powiadomiony o tej sprawie przez członków grópy dochodzeniowo – sledczej „Jewish Defense”
  Aby tematu nie rozwlekać w formie pisemnej ząłaczam obszerne A.V
  I ZAPRASZAM DO KONTYNUACJI TEMATU W FORMIE AUDIOWIZUALNEJ
  materiał zrealizowany na podstawie informacji przekazanych przez członka , członków „Jewish Defense” p.l
  https://gloria.tv/article/RFrGbMjymnVy1BSGutxWe3w6i
  https://gloria.tv/article/RFrGbMjymnVy1BSGutxWe3w6i

  Polubione przez 1 osoba

 5. Pimpuś

  Jak miło popatrzeć jak patryyoci z watykanu pokąsali się !Co za żal, co za rozpacz jaka flustracja !! Ciekawe czy Jabłonowski poleci na skargę do swojego prowadzącego Legata Papieskiego :):))) https://youtu.be/UV4PxoaKDn8

  Polubienie

 6. grzanek

  Ostatnio podczas czyszczenia szpargałów okazało się, że jako szczenię chowany byłem na takich bajkach:  Dzisiaj takie rzeczy są pewnie passe a może nawet niepoprawne politycznie.

  Polubienie

 7. grzanek

  Dziwine, klikam na swój komentarz widoczny po prawej w sekcji „Najnowsze komentarze” i nic się nie pojawia…
  https://wiernipolsce1.wordpress.com/2017/06/01/narod-bez-swiadomosci-narodowej/comment-page-1/#comment-30725

  Polubienie

  • Dariusz Kosiur

   @ grzanek

   Wszystko się zgadza. Maszyna przyjęła komentarz, ale przekazała do zatwierdzenia, dlatego komentarz był niewidoczny mimo, że informacja o jego napisaniu widniała w panelu „Najnowsze komentarze”.

   Każdy komentarz zawierający więcej niż dwa linki musi być zatwierdzony przez administrację – tak ustawione są filtry na stronie WPS.

   Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.