IIIRP: syjonizm – TAK, polski nacjonalizm – NIE

Czy Żydzi we współczesnej Polsce to problem wyimaginowany, czy niebezpiecznie narastające, rzeczywiste, zagrożenie dla naszego bytu narodowego i państwowego?

Na zdjęciu: Żydowska Liga Obrony Polski. Od prawej: Monika Krawczyk, Prezes Fundacji na rzecz ochrony dziedzictwa żydowskiego w Polsce, liderka likud Polska (likud – partia syjonizmu rewizjonistycznego)

.

Dla bardzo wielu Polaków zindoktrynowanych poprzez system oświaty, media, Kościół, reżim polityczny IIIRP, nie istnieje problem żydowski. Nie pozwala go dostrzec także nieznajomość historii własnego kraju. Dość powszechnie wyrażana opinia głosi, że przecież Żydów w Polsce prawie nie ma, niemal wszyscy przepadli w holokauście. Historyczna niewiedza nie pozwala na prostą refleksję, że podawana przez Żydów liczba 6 mln ofiar ich holokaustu kłóci się w oczywisty sposób z danymi z 1938r. o wielkości żydowskiej populacji w Europie. W Polsce, gdzie Żydów było najwięcej, stanowili ok. 10% ludności kraju – było ich 3,5 mln. Na drugim miejscu pod względem wielkości populacji Żydów lokowała się IIIRzesza niemiecka z ok. 500 tys. społecznością żydowską. A zatem, żeby absurdalna liczba 6 mln mogła być prawdziwa należałoby przynajmniej od 1-1,5 mln Żydów dowieźć do Europy (?). Nie zapominajmy uwzględnić w rachunku, że w latach 1931 – 46 kilkaset tys. Żydów (ponad 0,5 mln) opuściło Europę i osiedliło się w Palestynie. Ale zostawmy tę żydowską mitologię lub raczej mitomanię.

Polacy, którzy nie dostrzegają żydowskiego zagrożenia z pewnością nie są w stanie postawić sobie pytania, jak to możliwe, że niemal nie istniejąca w Polsce mniejszość żydowska posiada w naszym kraju własną organizację zbrojną, działającą oficjalnie i legalnie – Jewish Defense League, czyli Żydowska Liga Obrony.

.

.

Warto tu dodać, że organizacja ta została zdelegalizowana nawet w USA, a we Francji jest uznawana za organizację terrorystyczną. Tymczasem w Polsce członek tej organizacji występuje w publicznej TVP, opowiada, że JDL jest spadkobierczynią istniejącego w IIRP przed II wojną żydowskiego Betaru.

Żydowskie bojówki Betaru w Polsce przed 1939r. liczyły ok. 50 tys. członków umundurowanych, wyszkolonych i dobrze uzbrojonych. Dziesięciokrotnie mniejsze bojówki ONR wypadały przy tej organizacji wyjątkowo blado – ale istniały – !. W dzisiejszej Polsce nie istnieją polskie bojówki, mało tego, w dzisiejszej Polsce nie mogą uzyskać sądowej rejestracji niezależne, czyli nie stworzone i nie kontrolowane przez Żydów, polskie organizacje narodowe. Te, które istnieją po 1989r. oficjalnie i mają w nazwie przymiotnik „narodowy” zostały przez Żydów reaktywowane lub stworzone od podstaw i są przez nich kontrolowane (MW, ONR, RN, itd., itp.)

Z wypowiedzi członka JDL dowiadujemy się o zagrożeniu islamskim, przed którym organizacja ta zamierza bronić mniejszość żydowską w Polsce mimo, że oficjalnie mniejszość żydowska prawie nie istnieje – nie posiada przecież, jak mniejszość niemiecka, swojego przedstawiciela w sejmie. Mało tego, ze spisu powszechnego GUS z 2011r. wynika, że islam jako religię deklaruje zaledwie 5 tys. osób, a więc nie ma w Polsce zagrożenia islamskiego. Czemu więc mają służyć legalnie funkcjonujące w Polsce żydowskie zbrojne bojówki JDL, z kim rzeczywiście zamierzają walczyć? Co ciekawe, wedle prawa IIIRP takowe polskie bojówki istnieć nie mogą (?). A więc Żydzi w Polsce są ponad prawem – czy to Polacy ustanowili takie prawa w swojej ojczyźnie?

W Polsce istnieje od 1925r. Muzułmański Związek Religijny w RP skupiający społeczność tatarską zamieszkującą nasze ziemie od kilku co najmniej stuleci. MZR w RP posiada swoje świątynie od dawna i nie zamierza budować nowych z prozaicznego powodu – z powodu braku wyznawców. Tym bardziej musi zaskakiwać fakt budowy w Polsce nowych meczetów przez Ligę Muzułmańską w RP, powstałą w 2001r., która w 2006r. deklarowała zaledwie 208 wyznawców, ale w 2010r. już 3800. Budowę meczetów finansuje zaprzyjaźniona z Izraelem Arabia Saudyjska. Rejestrację Ligi Muzułmańskiej w Polsce, wydanie pozwoleń na budowę meczetów – dla na razie nie istniejącej społeczności islamskiej -, dokonały zaprzyjaźnione z Izraelem władze IIIRP, które jednocześnie zezwoliły na działanie żydowskich, zbrojnych, bojówek JDL mających bronić Żydów w Polsce przed zagrożeniem islamskim (?).

No, więc szanowni Rodacy, istnieje w Polsce żydowskie zagrożenie, czy nie?

Jeśli Żydzi maja prawo posiadać zbrojne bojówki do walki z wyimaginowanym – przynajmniej na razie – islamskim zagrożeniem, to dlaczego my, Polacy, nie mamy mieć prawa do walki z rzeczywistym i narastającym zagrożeniem żydowskim?

.

Czym zajmują się terroryści z Jewish Defense League?

Jewish Defense League” prowadzi działalność wywiadowczą, kontrwywiadowczą inwigilacyjną, szkoleniową, śledczą propagandową i rekrutacyjną.

Komórki wywiadu i kontrwywiadu swoje działania i zgromadzoną wiedzę materializują w postaci prokurowania doniesień o popełnionych przestępstwach na nie korzyść społeczności Żydowskiej w Polsce za pośrednictwem wszelkiego typu fundacji, stowarzyszeń, mających w statucie walkę z ksenofobią i rasizmem.

Przykładowymi organizacjami tego typu, które są sponsorowane również przez „Jewish Defense League” i ściśle z nią współpracują są: „Hejt Stop”, „Nigdy Więcej”, „Stop Mowie Nienawiści”, „Miłość nie Wyklucza”, „Otwarta Rzeczpospolita”, „Bez Nienawiści”, „Fundacja Dialog”, „Mowa Miłości”.

JDL, utworzona w 1968 dla samoobrony Żydów na Brooklynie przed antyżydowskimi atakami (głównie Afroamerykanów), w styczniu 1971 przeprowadziła pierwszy zamach bombowy na radziecki ośrodek kultury w Waszyngtonie – była to zemsta za udaremnienie żydo-rebeli z 1968r. w Europie środkowo-wschodniej. Potem dokonywała ataków na przedstawicielstwa ZSRR, a także niektórych krajów zachodnioeuropejskich i arabskich (linki poniżej).

http://jdl-poland.org/ ; https://pl.wikipedia.org/wiki/Jewish_Defense_League ; https://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_Defense_League ; https://gloria.tv/post/RFrGbMjymnVy1BSGutxWe3w6i

Po zabójstwie szwedzkiego premiera, Olafa Palme (nie chciał wprowadzić Szwecji do UE), ADL – Bńai Brith, oskarżyła Lyndona LaRouche’a o zorganizowanie tego mordu. Rzekomym powodem miała być zemsta LaRouche’a za demaskowanie przez o Olafa Palme „amerykańskiego” establishmentu, czyli syjonistycznej mafii spod znaku ADL – Bńai Brith. LaRouche’a oskarżano więc nie tylko o współpracę z KGB oraz STASI, lecz również z Mossadem, co wyraźnie pokazuje, jakie perfidne metody oszczerstw i dyskryminacji stosuje ADL – B’nai B’rith.

Grupa 400 komandosów, policji, CIA, agentów FBI, z użyciem helikopterów i wozów opancerzonych, 16 października 1987 roku, dokonała desantu na siedzibę Instytutu LaRouche w Leesburg (Wirginia).

Historia potyczek WPS z syjonistycznym żydo-reżimem IIIRP

(Istnieje w Polsce żydowskie zagrożenie, czy nie?)

Tu trzeba podkreślić, że WPS nie jest ani liczebnie wielką organizacją, ani nie dysponuje funduszami, ani nie posiada mediów, ani tym bardziej nie aspiruje do bycia zbrojna bojówką, prezentuje jedynie polskie narodowe poglądy polityczne, które żydowski reżim IIIRP usiłuje wyeliminować z przestrzeni publicznej.

 1. W 2009r. D.Kosiur został usunięty z ProPolonii.pl za prezentowanie narodowych poglądów.
 1. W 2009r. podejmujemy trwającą kilka lat, bezskuteczną, próbę sądowej rejestracji Stowarzyszenia WPS. Sąd kwestionuje statut WPS w punktach, których identyczną treść posiada zarejestrowane Stowarzyszenie im. St.Brzozowskiego na mocy, którego działa żydowska, syjonistyczna, Krytyka Polityczna. Mimo nie zarejestrowania Stowarzyszenia WPS, sąd rejestrowy w Warszawie kradnie naszą opłatę rejestrową w kwocie 1500 zł.
 1. Niedopuszczenie D.Kosiura do udziału w wyborach prezydenckich przez odmowę rejestracji komitetu wyborczego – zakwestionowano część list z podpisami, nie dopuszczono przewodniczącego komitetu wyborczego do uczestniczenia przy liczeniu i weryfikacji podpisów, skarga w trybie wyborczym złożona do SN do dzisiaj pozostaje bezodpowiedzi.
 2. TVN24 robi D.Kosiurowi „reklamę” w wyborach samorządowych 2010r. – „antysemita startuje w wyborach”. Fałszowanie głosów w komisjach wyborczych. (W skali kraju 8 mln głosów nieważnych.)
 1. 2013r. czerwiec – delegacja Stowarzyszenia WPS zostaje usunięta z I kongresu Ruchu Narodowego.
 1. 2014r. maj – agentura żydo-reżimu przejmuje stronę Wierni Polsce – wiernipolsce.wordpress.com.
 1. 2014r. listopad – agentura żydo-reżimu blokuje stronę Wierni Polsce Suwerennej – suwerenna.worpdress.com

Dariusz Kosiur

43 Komentarze

Filed under Polityka

43 responses to “IIIRP: syjonizm – TAK, polski nacjonalizm – NIE

 1. Pingback: IIIRP: syjonizm – TAK, polski nacjonalizm – NIE | 7777777blog

 2. stycznik400v

  Mnie się ludzie czepiaja dlatego że wszedzie dostrzegam zydow.

  Polubienie

 3. Darek Siwek

  Też mam dobry wzrok 🙂

  Polubienie

 4. Warto wysłuchać od 4:10 minuty

  Polubienie

  • tutaj jaroslaw kaczynski ma wielka racje :)! gdy mowi o …ukrytym!! ,zakamuflowanym ! ! antysemityzmie! .Do takich ukrytych i zakamoflowanych odmian antysemityzmu w UE zalicza takie przypadki jak : gloryfikacja patriotyzmu ! czy nacjonalizmu ! 🙂 ba… nawet pocalowanie poblicznie swoich dzieci czy rodzensta !a zwalczsza Rodzicow ! ? zalicza sie do wlasnie :ukrytego ,zakamoflowanego …antysemityzmu!!!dlaczego ? ano dlatego ze taka antysemicka postawa stwarza niebiezpieczne przypadki :)…jednosci narodowej ,w jednej rasie !! jednej religi ,jednej cywilizacji, jednego jezyka ,jednej mysli narodeowej !!!! itp

   Polubienie

 5. Klemens

  Są już pierwsze materiały z założycielskiego zjazdu NFP.

  Polubienie

  • stycznik400v

   Taka jedna Qrwa nie zaprosila Nabila Al Mazila i W olszanskiego.

   Polubienie

  • paziem

   Jak na zjazd założycielski organizacji o tak zobowiązującej nazwie, to zbyt dużo demagogii, znanego od lat užalania się na żydów ( oczywiście o czysto syjonistycznej partii PiS cicho sza) oraz brak jakielkolwiek myśli programowej. A zatem po staremu: emocje, emocje i slogany. To chcąc nie chcąc kastrowanie polskich środowisk narodowych.

   Polubienie

   • A niby skąd oni mają brać, jak Ziemiński z Kosiurem nawet jednego gestu nie wykonują, pewnie dla czystości zasad. No to postanowili umysłowy szpagat założyć i połączyć chrześcijaństwo, katolicyzm i Słowiańszczyznę.
    W dziele tym główną polityczną ekspozycją jest Rybak ze swoją złotą rybką. Na końcu wędki zwisa haczyk z międlarującą przynętą. Czyli wszystkie warunki konieczne do odegrania patriotycznej farsy zostały już na starcie spełnione.

    Polubienie

 6. Klemens

  Walka o kulturę narodową

  Polubienie

 7. Klemens

  Reportaż Takt.tv

  Polubienie

 8. adasiek

  Panie Darku niech pan się wstrzyma z publikowaniem na neon przez tydzień , żydo-neon jest już martwy całkowicie a ja wyjeżdżam na tydzień.

  Polubienie

 9. Czeslaw

  Saif Islam Kaddafi amnestionowany i uwolniony z więzienia. Wiadomość z fanpejdzu płk. Kaddafiego. Zna ktoś arabski bo tu taka ciekawostka.

  Polubienie

 10. citizen

  „Przykładowymi organizacjami tego typu, które są sponsorowane również przez „Jewish Defense League” i ściśle z nią współpracują są: „Hejt Stop”, „Nigdy Więcej”, „Stop Mowie Nienawiści”, „Miłość nie Wyklucza”, „Otwarta Rzeczpospolita”, „Bez Nienawiści”, „Fundacja Dialog”, „Mowa Miłości”.”mprosze o dowody bo jak wynika z programu Pospieszalskiego JDL bez problemu można posadzić o mowę nienawisci , a jakby nie patrzec wymienione organizacje wyzwalczaja ludzi mówiących takie lub podobne treści co wiecej te organizacje wspiera soros, JDL walczy przeciw Sorosowi

  Polubienie

  • Drogi rebe citizen.
   JDL tak walczy przeciw Sorosowi, jak Walcman-Poroszenko przeciwko arcy parchowi Kołomojskiemu na UPAdlinie.
   Jak PO przeciwko PiS i odwrotnie. Itd.
   Nie z nami te wasze koszerne sztuczki.

   P.S. Trzeba być wyjątkowo bezczelnym (nawet jak na standardy żydowskie) albo głupim żydem, żeby przyjść na narodowy polski blog i łamaną polszczyzną próbować łżeć w żywe oczy…

   Polubienie

 11. grzanek

  Tymczasem za oceanem…
  Red Ice Radio: mit żydowskiej wysokiej inteligencji obalony na przykładzie niejakiego Kurta Eichenwalda:

  Polubienie

 12. grzanek

  I o Polsce:

  Polubione przez 1 osoba

 13. grzanek

  I przesłuchiwany w wywiadzie Red Ice powyżej ‚Kucający Słowianin’ (kanadyjski Serb):

  Polubienie

 14. bujajta sie

  Zyd nie jest problemem polskim tylko światowym. Polska to tylko odprysk dominacji zydowskiej w świecie, dla Polaka i Ukraińca badzo niebezpiecznym ze względu na realizowane zamierzenia chazara stworzenia zydonii wschodnoieuropejskiej (kurduple od ksiezca), zwanej Międzymorzem, jako odskocznia dla zyda na wypadek, gdyby ekspansja zydowska na Bliskim Wschodzie spełzła na panewce. Trzeba miec kuku na muniu wyplakując się dekadami w zydowski rekaw i naiwnie marząc, ze zydu łaskę okaze, gdy Polska Kraina od 1981 totalnie pod zydem, w gospodarce i polityce, zydowskiej wyłączności na przesuwanie sily roboczej i urojonych pieniedzy na zorganizowanie tejze w produkcj sluzącej. Takie wypłakiwanie gówno da, ludzie ruszą dupę, gdy poczują biologiczne zagrozenie swej egzystencji a narazie dalej bedą naśladować zyda w obłudnym okradaniu społeczności na swoja korzyść, z nadzieją na obłaskawienie w słuzeniu. Wała, patrz: mechanizm zarzadzania i likwidacji gett (judenraty a pozostała społeczność).

  Polubienie

 15. narozniak

  w czwartkowych wiadomościach wystąpił „ekspert” z tego ugrupowania.

  Polubienie

 16. jest Slowianie nie zlacza sie razem ze slowianami Rosyjskimi ,Bialorosia , z Ukraina Ruska ! ale nie z banderowcami !! to…. Jachwisci wraz z podleglymi IM chrystusowcami i allachami ! po prostu ….sprywatyzuja… wszystkie puszcze, lasy,wode pitna ,deszczowke jak w USA! w poczet ….odszkodowan :)dla tych ktorych! Papieze z uwielbiaja calowac po rekach 🙂

  Polubienie

 17. czytalem 20 lat temu ksiazke -Krzsztofa Koczwara- czy czeka nas(slowian) los polnocnoamerykanskich Indian?.to bylo toz przed „misjami” humanitarnymi w Slowianskiej Jugoslawi.Teraz widze klarownie.!!.(dzieki …wierni polsce… i opolczykpl.) ze Mord nad Slowianami dopiero sie zaczyna!.jachwisci ze swoimi 42 dwoma dywizjami 🙂 pra galopem ! do przodu po trupach teraz wysluguja sie radykalnymi Muzulmanami w bialej Europie. Mialem wielka nadzieje w zwiazku z tym „soborem Slowianskim” w Rosji?.Ale niestety zauwazylem wyrazne slady trujacego ..Jadu /trujacej grzybni ,raka !rodem ze starego Testamentu.Ta starotestamentowa trujaca grzybnia juz toczy cala Amazonie wraz z indianami ,Teraz juz zaczela toczyc Puszcze Bialowieskie i Bieszczady !!.maze !!aby to byl tylko ZLY SEN ! abym sie obudzil i juz nie zobaczyl znaku krzyza !

  Polubienie

 18. Holy cosince data batman. Lol!

  Polubienie

 19. You are long. With SMUDE you can pursue your post graduation from regular univeristy with full time education. SMUDE is approved by DEC (Distance Education Council), so any university will give admission.

  Polubienie

 20. Pingback: Żydzi to wielce tolerancyjna nacja | WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

 21. Pingback: Gloryfikowany Betar — salutujące “Heil Hitler!” żydowskie brunatne koszule, skrajnie radykalne prawicowe, terrorystyczne, faszystowskie, nacjonalistyczne, rasistowskie | Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

 22. Pingback: Żydowska Liga Obrony (Jewish Defense League – Polin) — tradycje talmudyczne i terroru syjonistów | Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

 23. Pingback: Żydowska Liga Obrony (Jewish Defense League – Polin) — tradycje talmudyczne i terroru syjonistów

 24. Pingback: Żydowska Liga Obrony | Justice4Poland.com

 25. Pingback: Polak, Słowianin zwalcza żydowski szowinizm | WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

 26. Pingback: Polak, Słowianin zwalcza żydowski szowinizm

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.