Apel Zjazdu Wszechsłowiańskiego w sprawie wojny na Ukrainie i Porozumień Mińskich

 

W trakcie Zjazdu Wszechsłowiańskiego, w wyniku dyskusji i prac redakcyjnych powstało kilkanaście dokumentów programowych oraz oficjalnych deklaracji, oświadczeń i apeli. Postaramy się publikować niektóre z nich. Reszta będzie wkrótce osiągalna na oficjalnej stronie Związku Wszechsłowiańskiego.

Apel

Delegatów Jubileuszowego Zjazdu Wszechsłowiańskiego

( Moskwa- St. Petersburg, 26.05 – 03.06.2017 roku)

 

Do przywódców państw – uczestników Porozumień Mińskich:

Prezydenta republiki Białoruś – A.Łukaszenko

Prezydenta Federacji Rosyjskiej – W.Putina

Prezydenta Ukrainy – P.Poroszenko

Prezydenta Francji – E.Macron

Kanclerza Republiki Federalnej Niemiec – A.Merkel

 

Kopia : do wszystkich przywódców krajów słowiańskich

 

My, delegaci i uczestnicy Jubileuszowego Zjazdu Wszechsłowiańskiego,

Przedstawiciele społecznych organizacji i związków z wszystkich państw słowiańskich, wyrażamy swoje głębokie zaniepokojenie sytuacją na Ukrainie, gdzie w Donbasie giną niczemu nie winni ludzie, gdzie brat występuje przeciw bratu z bronią w ręku.

Jesteśmy przekonani, że wszystkie możliwe konflikty, w tej liczbie i wojenne, między słowiańskimi narodami i państwami mogą i powinny być rozwiązywane na drodze rozmów pokojowych. Działania wojenne w Donbasie, sprowokowane przez przeciwników jedności słowiańskiej, przynoszą zysk tylko wrogom świata słowiańskiego. Na wojnie  zarabia ten, kto ją organizuje i jest nią zainteresowany.

Słowiańskiemu światu potrzebny jest pokój!

Popieramy Porozumienia Mińskie dla uregulowania sytuacji w Donieckim i Ługańskim Obwodach Ukrainy. W chwili obecnej uważamy, że w wielu problemach porozumiewające się strony nie mogą znaleźć pozytywnych rozwiązań. Ciążą na nich urzędowe stereotypy i instrukcje, od których oni nie mogą odstąpić.

Pomóc temu może narodowa dyplomacja. Właśnie narody powinny i mają prawo podejmować decyzje o swoim losie, o losie swojej Ojczyzny.

Proponujemy Wam, przywódcom państw uczestników Mińskiej Grupy negocjacyjnej, swoją pomoc i społeczne wsparcie.

Do procesu negocjacyjnego rekomendujemy włączyć Związek  Narodów Słowiańskich Białorusi, Rosji, Ukrainy – międzynarodową organizację społeczną, mającą wielkie doświadczenie w analizie, przezwyciężeniu i rozwiązaniu kryzysowej sytuacji.

Sformowanie grupy roboczej dla uczestniczenia w pokojowym procesie negocjacyjnym  powierzamy przedstawicielowi Ukrainy Kijaszko Sergejowi Nikołajewiczowi, posłowi kilku kadencji do parlamentu Ukrainy, profesorowi Międzynarodowej Słowiańskiej Akademii Nauk, jednemu z przywódców Związku Narodów Słowiańskich Białorusi, Rosji, Ukrainy. W skład wspomnianej grupy proponujemy włączyć  Baburina Sergeja Nikołajewicza, eks vice- przewodniczącego Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej, przewodniczącego Międzynarodowego Związku Słowiańskiego i Czerginca Nikołaja Iwanowicza, przewodniczącego Związku Pisarzy Republiki Białoruś.

Delegaci Zjazdu, przedstawiciele organizacji i związków społecznych wszystkich państw słowiańskich są gotowi okazać  wszelkie informacyjne, prawne, profesjonalne wsparcie przedstawicielom międzynarodowej słowiańskiej społeczności w ramach Mińskiej grupy kontaktowej.

Jesteśmy przekonani, że narodowa dyplomacja jest w stanie i powinna przyczynić się do szybszego osiągnięcia pokoju w Donbasie, stać się instrumentem, który może w przyszłości zapobiec jakiemukolwiek bratobójczemu konfliktowi w świecie słowiańskim.

 

wersja oryginalna rosyjskojęzyczna:

 

Славянскому миру нужен мир !

 

Обращение

Делегатов Юбилейного Всеславянского съезда

( Москва – Санкт-Петербург, 26.05 – 03.06 2017 года )

 

Руководителям стран-участниц Минского переговорного процесса:

Президенту Республики Беларусь  А.Лукашенко

Президенту Российской Федерации  В.Путину

Президенту Украины  П.Порошенко

Президенту Франции  Э.Макрону

Канцлеру Федеративной Республики Германия  А.Меркель

 

                                                 Копия: всем руководителям славянских государств

 

Мы, делегаты и участники Юбилейного Всеславянского съезда, представители общественных организаций и объединений из всех   славянских государств, выражаем свою глубокую обеспокоенность ситуацией в Украине, где в Донбассе гибнут ни в чем не  повинные  люди, где брат идет на брата с оружием в руках.

Мы уверены, что все возможные конфликты, в том числе и военные, между славянскими народами и государствами могут и должны решаться мирным, переговорным путем. Военные действия в Донбассе, спровоцированные противниками славянского единства, приносят прибыль только врагам славянского мира. На войне зарабатывает тот, кто ее организует и в ней заинтересован.

Славянскому миру нужен мир!

Мы поддерживаем Минский переговорный процесс  по урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Украины. В то же время мы считаем, что по многим вопросам договаривающиеся  стороны не могут найти позитивного решения. Над ними довлеют чиновничьи стереотипы и инструкции, от которых они не могут отступить.

Помочь этому может народная дипломатия.   Именно народы должны и имеют право принимать решения о своей судьбе, о судьбе своего Отечества.

Мы предлагаем Вам, руководителям государств-участников  Минской переговорной группы, свою помощь и общественную поддержку.

В переговорный процесс рекомендуем включить Собор славянских народов Беларуси, России, Украины  –  международную общественную организацию, имеющую большой опыт по анализу, преодолению и разрешению кризисных ситуаций.

Формирование рабочей группы для участия в мирном переговорном процессе  поручается представителю Украины  Кияшко Сергею Николаевичу, народному депутату Украины нескольких созывов, Академику Международной  славянской Академии наук,  одному из руководителей  Собора славянских народов  Беларуси, России, Украины. В ее состав предлагаем включить Бабурина Сергея Николаевича, экс вице-спикера Госдумы Российской Федерации, Председателя Международного славянского Совета и  Чергинца Николая Ивановича, Председателя Союза писателей  Республики Беларусь.

Делегаты съезда, представители общественных организаций и объединений всех  славянских государств готовы оказать всемерную информационную, правовую, профессиональную поддержку представителям международной славянской общественности в Минской контактной группе.

Мы уверены, что народная дипломатия сможет и должна  поспособствовать быстрейшему достижению мира  в  Донбассе,  стать  тем инструментом, который поможет в дальнейшем предотвратить  любой  братоубийственный конфликт  в  славянском  мире.

 

Powyższe dokumenty zostały osobiście przesłane przeze mnie do poniższych adresatów w Polsce:

 

do: listy@prezydent.pl,
bp@prezydent.pl,
kontakt@kprm.gov.pl,
dsz@kprm.gov.pl,
emb_pl@mfa.gov.ua,
Ambassadedefrancepl <presse@ambafrance-pl.org>,
rusembpol@mid.ru,
info@warschau.diplo.de,
poland@mfa.gov.by
DW: Дмитрий Орлов <vseslavsouz@gmail.com>,
Sergei Kiyashko <radaslavnarodov@gmail.com>,
rzecznik@msz.gov.pl,
warszawa@afp.com,
michal.mrozinski@afp.com,
janek.skarzynski@afp.com,
stanislaw.waszak@afp.com,
osser@interia.pl,
damien.simonart@afp.com,
ex_1987@hotmail.com,
shizhongyu@xinhua.org,
czechtv@ikp.pl,
mattern@pro.onet.pl,
varsovia@efe.com,
ekkeoverbeek@gmail.com,
nikkei@nikkei.pl,
suren84in@yahoo.com,
wspolnotakaz@gmail.com,
butrimas.e@gmail.com,
telewizja@ard.pl,
radio@ard.pl,
beatrice.repetzki@gtai.de,
lesser@ant.pl,
michał.wozniak@gtai.de,
lwowa@wp.pl,
itartass@neostrada.pl,
o.sumskaya@rian.ru,
r-kurier@it.com.pl,
Польский культурно-деловой центр в Калининграде <polska.kaliningrad@gmail.com>,
vgera@ap.org,
lyman@nytimes.com,
csokolowski@ap.org,
akeplicz@ap.org,
bbartel@polskieradiochicago.com,
bturek@it.pl,
marand@wa.onet.pl,
ivan.kozlovsky.w@gmail.com,
ukrinform@wp.pl,
igor.isayev@gmail.com,
basnina.anna@gmail.com,
sadokha.d@gmail.com,
Lucie.Szymanowska@mtva.hu,
crsdavies@gmail.com,
oper@belta.by,
okir@belta.by,
serwisinformacyjny@rp.pl,
pomoc@itvp.pl,
wiadomosci@tvp.pl,
newsroom@pap.pl,
russia@newsbalt.ru

 

 

2 Komentarze

Filed under Bez kategorii

2 responses to “Apel Zjazdu Wszechsłowiańskiego w sprawie wojny na Ukrainie i Porozumień Mińskich

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.