Jeśli kapitalizm mamy żydowski to afery także

Amber Gold uzyskał wszystkie potrzebne pozwolenia na prowadzenie swojej działalności gospodarczej (?).

Twierdzenia, że kapitalizm mamy żydowski udowadniać chyba nie trzeba, wystarczy prześledzić światowy i krajowy, czyli istniejący w IIIŻydo-RP, system bankowy pod kątem panujących w nim zależności i własności. Kto ma ochotę i czas może podjąć dodatkowy trud – ale raczej syzyfowy – doszukania się Polaków wśród osobników pełniących najważniejsze funkcje polityczne, gospodarcze, medialne, itd., itp. w IIIŻydo-RP.

 

Czemu zatem służy sejmowa komisja ds. Amber Gold?

Proszę tu zwrócić uwagę, że w nazwie komisji nie występuje termin „afera”. Pełna nazwa tej komisji jest następująca: „Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold”, skrót SKAG (Komisja Śledcza ds. Amber Gold) – powołana uchwałą Sejmu VIII kadencji z 19 lipca 2016r.

A wiec, nieprawidłowości (w tytule komisji nie występuje nawet termin nieprawidłowości!)  w funkcjonowaniu Amber Gold i owszem mogły mieć miejsce, ale o aferze związanej z finansami nie może być mowy. W świat finansów wkraczać nie wolno, to sfera trudna i zastrzeżona. Tą sferą w cywilizacji judeo-chrześcijańskiej albo zachodniej jak kto woli, zajmuje się jedynie i wyłącznie, z prawem do czerpania za ten trud wyłącznych korzyści, wybrany naród.

Komisja ds. Amber Gold służy zatem syjonistom z PiS do kopania syjonistów z PO i niczemu innemu więcej – to znaczy tego typu widowisko – żydowskie igrzysko – jest przeznaczone dla nas, dla wyjętej spod prawa – bo prawo w IIIŻydo-RP nie chroni nas, Słowian, Polaków – słowiańskiej gawiedzi. Gdy sanhedryn uzna, że czas odstawić PiS od żłobu – a na pewno tak będzie w kolejnych wyborach, wtedy PO lub KOD lub inny żydo-potwór polityczny, może Nowoczesna.pl, powoła komisję do zbadania nieprawidłowości (raczej prawidłowości) w SKOK-ach na kasę i skopią syjonistów z PiS ku uciesze słowiańskiej gawiedzi. Ponoć poszkodowanych przez SKOK jest więcej niż poszkodowanych przez Amber Gold.

 

Pamiętajmy także o tym, że Amber Gold nie zajmował się handlem pieczarkami, czy używanymi autami, ale pieniądzem, na co w IIIŻydo-RP uzyskał wszelkie wymagane pozwolenia i z pewnością nie obyło się to bez wiedzy żydo-reżimowych władz oraz niezależnych od nich NBP i KNF.

 

A kim w takim razie jest Marcin P.? – I nikt już nie pamięta, że to Marcin Plichta? Być może to taki sam frajer jak niejaki L.Rywin -? Cóż, nie należy grać z szulerami, jeśli nie można ich odstrzelić.

 

Nie żal mi klientów Amber Gold, którzy stracili swoje pieniądze, z pewnością nie należeli do 80% polskiego społeczeństwa nie posiadającego żadnych oszczędności – to także zawdzięczamy żydowskiemu kapitalizmowi. Zresztą Amber Gold stracił swoje aktywa, czyli pieniądze klientów, dopiero wówczas, gdy zajęło się nim „państwo prawa”, czyli IIIŻydo-RP (?).

 

Dariusz Kosiur

 

O prawidłowych nieprawidłowościach w Amber Gold pisałem także wcześniej:

Co wyjaśni sejmowa komisja ds. Amber Gold?

afera_amber_gold_640x0_rozmiar-niestandardowy

Jak wszystkie poprzednie komisje sejmowe wyjaśni tylko to, co będzie wolno jej wyjaśnić. Obserwatorzy tego widowiska będą więc świadkami, jak jedna żydowska partia spycha drugą żydowską partię na gorsze, mniej intratne, pozycje.

Dokładnie temu samemu służy afera z HGW w Warszawie. Nie chodzi przecież o to, żeby ukrócić złodziejski proceder, zresztą nie pozwala na to instalowany przez żydowskie reżimy od 1988r. cały system „prawny”. Chodzi jedynie o to, żeby teraz kradli „nasi” a nie „ich”.

 

W dziejach IIIżydo-RP była tylko jedna afera, która musiała zakończyć się bardzo spektakularnym wyrokiem. Żydowska gadzinówka Michnika chciała uzyskać od żydo-rządu SLD prawo do przejęcia mediów publicznych. Posłańcem między Michnikiem a SLD został Żyd, noszący w czasach PRL dumnie na piersiach medalion z gwiazdą Dawida, L.Rywin. Wniosek powołania komisji sejmowej w/s afery Rywina złożył PiS (?). Okazało się, że jedynym przestępcą został właśnie posłaniec, L.Rywin. A żeby było ciekawiej, surowsze wyroki od głównego i jedynego przestępcy w tej aferze dostał lekarz, który wypisując L.Rywinowi zwolnienie lekarskie poświadczył nieprawdę. Obywatele IIIżydo-RP mogą być dumni ze sprawności aparatu sprawiedliwości.

Jestem jednak przekonany, że Żydzi bardzo przeżywali tę aferę. Kto pamięta „Ziemię obiecaną” W.Reymonta z pewnością zwrócił uwagę na scenę, w której Moryc Welt (w filmie W.Pszoniak) oznajmia Grünspanowi (w filmie S.Igar), że nie zwróci pożyczonych pieniędzy. Żyd oszukał Żyda – rzecz straszna, rzecz niesłychana – i Moryc Welt odchorował swój występny czyn.

 

swiatowy-kongres-agencji-ratingowych-zydzi-zjazd-zydow

A zatem, sejmowa komisja ds. Amber Gold nie wskaże nam faktycznych złodziei. Takie prawo posiada jedynie ratingowa agencja Moody’s – ona określa kto, komu i ile może ukraść. Poza tym złoto, kopalnie złota, są domeną zastrzeżoną wyłącznie dla narodu wybranego – a może ktoś spróbuje powiedzieć, czy w treści tego zdania mamy do czynienia z antysemityzmem, czy z syjonizmem (?). Prezydenci USA, którzy chcieli zakłócić Żydom uprawianie ich pobożnego hobby zostali odstrzeleni. Więcej szczęścia miał R.Reagan, który realizował żydowską politykę kolonizowania Europy środkowo-wschodniej. Gdy nieopacznie próbował to hobby ograniczyć oberwał kulką. Przeżył i natychmiast poniechał swoich nieprzemyślanych poczynań.

Nawet żydo-katolicki Kościół dziwnie milczy o procederze okradania polskiego narodu, mimo propagowania Dekalogu i całej etyki. Chyba, iż czyni tak z obawy, że złodziej odpowie przysłowiem „przyganiał kocioł garnkowi” – i co by nie mówić, złodziej będzie miał rację. Bo czy łupienie społeczeństwa przy pomocy zalegalizowanego prawa (Konkordat, wianowanie Kościoła majątkami ziemskimi, itd.) – instalowanego przez żydowskie reżimy od 1988r. – nie jest złodziejskim procederem?

 

Dariusz Kosiur

Amber Gold wśród złodziei – czy przeżyje?

Jak to w końcu jest, czy w systemie żydowskiego kapitalizmu można chronić własne oszczędności zamieniając je na złoto, czy nie? A może sama wiedza o wartości kruszców już nie wystarcza i trzeba wiedzieć coś więcej? – Oto są pytania.

634821999594207738

Marcin P. w areszcie – dziwny to areszt

 

Przez wieki złoto stanowiło najpewniejszą lokatę i ochronę oszczędności. Było stosowane do produkcji monet. Im więcej w stopie metali było złota, tym większą wartość uzyskiwał pieniądz. I już wtedy dochodziło do oszustw. Np. w Wlk.Brytanii sprytni Żydzi opiłowywali krawędzie monet, a opiłki przetapiali uzyskując cenny kruszec, który następnie sprzedawali. Tym podstępnym sposobem pomniejszali jednocześnie wartość pieniądza. Za kradzież królewskiego złota groziły wysokie kary, do kary śmierci włącznie. Jednak złodziejski i finansowy „geniusz” Żydów był silniejszy niż strach przed najwyższą nawet karą. A wtedy nie zawsze można było się wykupić od wyroku królewskiego sądu.

Gdy w 1694r., po udanej żydo-rebelii zwanej rewoltą Cromwella, opanowali system finansowy Wlk.Brytanii, zakładając, za zgodą króla i przekupionego parlamentu, prywatny, żydowski, pierwszy bank centralny, Bank of England, zaczęli wytwarzać pieniądze bez ograniczeń i bez pokrycia w złocie, doprowadzając wielokrotnie do poważnych kryzysów w królestwie Brytyjczyków. Jest to już jednak zamierzchła historia.

W latach 1970. rząd USA, a potem wszystkie pozostałe państwa Zachodu likwidowały parytet kruszcu, czyli pieniądz nie posiadał już żadnego pokrycia w złocie – proces „demokratyzacji” Zachodu tworzył mocne standardy.

 

Szkoda, że tego mechanizmu nie rozumie i bagatelizuje wielu skądinąd rozsądnych ekonomistów. Twierdzą oni, że istotą wartości pieniądza jest parytet gospodarczy, czyli, ujmując rzecz ogólnie, wartość wszystkich dóbr i usług na obszarze kraju. Oczywiście jest to istotna ekonomiczna prawda. Jednak, kto i w jaki sposób zagwarantuje, że ilość pieniądza na rynku jest równa wartości dóbr i usług?

Zastosowanie parytetu kruszcu nie musi dzisiaj i nie powinno zastępować słusznego ekonomicznie parytetu gospodarczego, może jednak go uzupełniać będąc zdecydowanym gwarantem policzalności pieniądza w obiegu. Wyeliminuje przestępcze praktyki kreacji pieniądza wirtualnego oraz wprowadzanego przez przestępców pieniądza dodatkowego – nie koniecznie fałszywego (w Polsce do obiegu wprowadzono z zewnątrz wiele miliardów oryginalnych złotych polskich -(?) – dzięki wyprowadzeniu przez prezesa NBP, niejaką HGW, emisji polskiego pieniądza do Wlk.Brytanii).

 

Zatem od lat 1970. żydowscy właściciele światowego systemu finansowego znaleźli się poza wszelka kontrolą i mogli kreować dowolne ilości pieniądza wirtualnego, co skutkuje współczesnym kryzysem, czyli zmniejszającą się ilością pieniądza rzeczywistego na rynku oraz spadkiem jego wartości („Światowy kryzys – geszeft wszechczasów” – D.Kosiur).

styczeń 2015   Dariusz Kosiur

 

Amber Gold – nieżydowski parabank?

W takim oto finansowym anturażu w 2009r. zaczęła funkcjonować firma Amber Gold.

Nie znam właścicieli tej firmy, nie znam także ich prawdziwych intencji. Odniosę się tylko do faktów prezentowanych w powszechnych żydo-mediach, przyjmując, że cel firmy Amber Gold był zgodny z deklarowanym przez jej właścicieli.

 

bilde

Zniknęły aktywa Amber Gold -?

Prawnicy prezentują część wywalczonych trofeów. Od lewej sędzia Józef Dyl, mecenas Wiesław Ciekliński, mecenas Marcin Dębiński, sędzia Zygmunt Dudziński, sędzia Grzegorz Zarzycki, sędzia Marek Nowak.

 

Wiemy już, że pieniądz systematycznie traci na wartości. Zatem, posiadając oszczędności w pieniądzach warto je zamienić na coś, co swoją wartość zachowa – np. na złoto, które na światowych rynkach „drożeje”. „Drożeje”, ponieważ jego wartość wyrażana jest w pieniądzach, które tracą systematycznie na wartości.

Amber Gold uzyskał wszystkie potrzebne pozwolenia na prowadzenie swojej działalności gospodarczej – działa, więc legalnie.

Klient wpłacał do Amber Gold pieniądze i stawał się właścicielem ilości złota o wartości równej wpłaconym środkom. Po upływie określonego w umowie terminu lokaty odbierał wpłacone środki oraz swój zysk. Zysk wynikał ze wzrostu ceny złota w czasie trwania lokaty, czyli wynikał on ze spadku wartości pieniądza (minus koszty własne Amber Gold i minus zysk właścicieli firmy). W rzeczywistości ten „zysk” nie tyle był zyskiem, ile nie był stratą ponoszoną z powodu utraty wartości pieniądza, z którą mamy do czynienia zawsze, jeśli  lokujemy pieniądze w bankach.

Zysk oferowany przez Amber Gold był, co oczywiste, znacznie wyższy niż oprocentowanie bankowych lokat, dzięki temu firma ta szybko zyskiwała klientów.

Czy należące do żydowskiego kapitału banki w Polsce mogły sobie pozwolić, żeby okpił je jakiś Polak, jakiś Plichta?

Żydo-media rozpoczęły nagonkę na Amber Gold. To wystarczyło, żeby klienci zaczęli zgłaszać się z żądaniem wypłaty swoich pieniędzy przez Amber Gold. Wtedy banki uniemożliwiły otworzenie firmie kont na wypłaty pieniędzy klientom potęgując ich podejrzenia i uzasadnione pretensje.

Komisja Nadzoru Finansowego ochraniająca żydowski system bankowy złożyła na Amber Gold doniesienie do prokuratury.

 

„(…)najgroźniejszym przeciwnikiem dla biznesu są dziś niektóre banki (istnieją wyjątki), które pozostają w naszym kraju poza jakąkolwiek kontrolą. Są one w stanie narzucić najbardziej absurdalne warunki umowne, przekształcić kredyty w grę hazardową (np. tzw. kredyty frankowe), a przede wszystkim zniszczyć każdego, kogo będą chciały. Wszystkie instytucje nadzoru nad tym systemem mają charakter fasadowy, a osoby obsługujące spory sądowe z bankami zgodnie twierdzą, że przed polskimi sądami nie da się tu wygrać. Jedyną szansą dla biznesu jest unikanie jak ognia zwłaszcza zaciągania kredytów – tak postępuje w zasadzie cały nasz small business i wie, co robi. Władze publiczne stworzyły nad tym systemem parasol ochronny. Płacą za to podatnicy i pośrednio – przez brak dochodów na rzecz sektora finansowego – budżet państwa.”

Istota kryzysu finansowego” – autorzy: Prof. Witold Modzelewski prezes Instytutu Spraw Podatkowych, Jerzy Bielewicz prezes Stowarzyszenia „Przejrzysty Rynek” – Nasz Dziennik, 07.08.2012.

 

Czy „kradzione nie tuczy” ?

Żydo-media, np. GW publikuje całą listę wyroków, które otrzymał właściciel Amber Gold za finansowe przekręty – wyroki są w zawieszeniu, mimo, że dotyczą większych sum niż 100 zł.

Jakiś czas temu dzienniki TV pokazywały filmową relację, jak zamaskowani i uzbrojeni po zęby gladiatorzy strzegący porządku publicznego w „państwie prawa” wyprowadzali skutego zbrodniarza ze sklepu z butami, w który dopuścił się okrutnego przestępstwa. Na buty wartości 150 zł nakleił cenę 80 zł i za tyle chciał je kupić – na tej zbrodni wpadł w ręce stróżów „prawa”.

Czy mam zaufanie do żydo-mediów i do żydowskiej GW, która pisała o mnie „polska wtyczka Łukaszenki”? Pytanie jest retoryczne, więc na nie nie odpowiadam.

Żydowska GW (11-12.08.2012) pisząc na tytułowej stronie o Amber Gold napisała, że:

 

„Klienci parabanków wykazali się naiwnością (…)”

 

Tak, to prawda, ale nie, dlatego, że zaufali parabankowej firmie Amber Gold, tylko dlatego, że uwierzyli, że nieświadomi mieli nadzieję, iż żydowski system bankowy pozwoli Amber Gold działać. Tego typu parabanki stanowią poważne zagrożenie dla lichwiarskich banków, mimo, że nie mogą z nimi konkurować, ale uwidaczniają cały złodziejski proceder żydowskiego kapitalizmu z prywatnym systemem bankowym.

sierpień 2012   Dariusz Kosiur

22 Komentarze

Filed under Polityka

22 responses to “Jeśli kapitalizm mamy żydowski to afery także

 1. Pulpet z cebulką .

  Kolejny klasyczny przykład jak to żydki i sprzedajne szabesgoje mają cudną zabawę i robią sobie jajca z goja ameby .
  Zapraszam do zabawy 10 lipca , potem 10 sierpnia aż do końca świata kiedy wasz żydowski Bóg wszystkich was ześle do piekiełka i nie będzie patrzył czy to syf antykodowy czy kiła z PISlamistów .
  Więc bierzcie się żydki za łby 10 lipca ale bez mojej obecności .Pozdrawiam myślących .

  Polubione przez 1 osoba

 2. taki ciekawy

  Wypłacz się, Panie Kosiur. Nadzieja tylko i wyłącznie w słowiańskości,
  chociaz np. niejaki pan Dylak pisa zachwala, ze dobry. I gdzie tu prawda?

  Polubienie

  • Pulpet z cebulką .

   Po pierwsze nie zadawaj pan głupich pytań Dariuszowi Kosiurowi bo on i tak od lat robi kawał ciężkiej roboty aby dotrzeć doz zadżumionych że tez się jeszcze nie poddał to pewnie dlatego że posiłkuję się dobrą energią z kosmosu aby mieć cierpliwość do takich jak pan .
   Podoba się PISUAR Dylak to weg do Dylaka i czytaj pan tam sobie jego idiotyzmy i szaleństwa to w końcu pejsata demokracja nieprawdaż ?

   Polubienie

   • taki ciekawy

    Pan to chyba z Niemiec. Od razu widać po tym weg, ze światowiec całą gębą i nie zadzumiony. A jak uwalić szczura? Wie Pan? Płaczem. czy tez Władimir Władymirowicz kolejną kreskę narysuje, której szczur się tym razem wystraszy i i następnego samolotu nie będzie juz strącał?
    Jak coś zaczynam, to i kończę a nie zebrzę dalej, by sankcje znieśli, bo dostępu do ukradzionej narodowi kasy nie mam. Demokracja będzie, gdy ludzie spośród siebie rządy wybierać bedą a nie partie. Kapito?

    Polubienie

 3. Każda afera jest autorstwa żydowskiego. Ale siedzieć może iść tylko i wyłącznie Polak.

  Polubione przez 2 ludzi

  • Pulpet z cebulką .

   A nieprawda panie Cezary bo siedział Rywin i tam bidulka z nudów uczył gojowszczyznę angielskiego i zebrał za to ogromne brawa od pejsatkowych mediów w tym tvn24 do Polszmatu Solorza .
   Wcześniej za Jaruzela w pierdlu czytaj hotel pierwszej klasy Sheraton też siedziało wielu garbatonosowców także nie jest tak żle panie Cezary .

   Polubienie

 4. Metro

  Oglądnąłem 20 minut z tych przesłuchań i już mi wystarczy: https://www.youtube.com/watch?v=RSB-a3-9_K8

  Autor ma całkowitą rację, ta komisja to ochłap rzucony gawiedzi.

  Ten poseł z lewej strony na filmiku, co zadaje pytania, a w zasadzie to składa oświadczenia pod publiczkę, rzeczywiście wkłada dużo wysiłku w lansowanie własnej osoby. Ta kobita na szoferce, chyba Wasserman, nawet nie próbuje go dyscyplinować coby zachować pozory jakiegoś rzeczywistego przesłuchania. Nie wdając się w ocenę postaci przesłuchiwanego Marcina P, to gardziłbym promującymi się w ten sposób członkami knessetu dokładnie w taki sposób, w jaki on to robi.

  Przypuszczam że te pajace z knessetu chcą się wypromować dokładnie tak, jak zrobili to członkowie komisji przesłuchujący Lwa Rywina. Tylko że historia, jeśli się powtarza, to jako farsa. Mamy właśnie do czynienia z farsą komisji od Rywina.

  Może tak być, że Marcinowi P podłożono nogę właśnie w celu obrony interesów kartelu bankowego. Prowadzenie takiego biznesu wymaga funkcjonowanie w siatce rabinów od finansów, bezpieczeństwa publicznego i innych niszowych specjalności (klimaty Sławomira Petelickiego). Układy z Tuskiem juniorem mogą inteligentnemu obserwatorowi podpowiedzieć, jakie tam panują reguły. Lata temu spotkałem funkcjonariuszy kartelu bankowego, którzy z typowo żydowską niebywale silną emocjonalną intensywnością, podkręconą dodatkowo alkoholem, ze zdumiewającą nienawiścią wypowiadali się na temat SKOKów, które wówczas stanowiły jakąś alternatywę dla banków u depozytariuszy. Potem zmieniono ustawodawstwo dotyczące SKOKów, banki wygrały. Być może ktoś chciał również ukarać za fikanie Marcina P. Nie twierdzę że Marcin P nie jest hochsztaplerem bo nie mam wiedzy, ale jak on sam powiedział, na pewno nie powinien samodzielnie odpowiadać za swoje biznesowe fikołki.

  W systemie gospodarczym, w którym pieniądz jest bogiem, a synem bożym jest każdy, kto wydyma takich czy innych frajerów, w tym państwo, często w oparciu o mechanizm piramidy finansowej, afery to rzeczywiście chleb powszedni. Afera to biznes, który nie wyszedł i który został upubliczniony wskutek błędu w sztuce dymania frajerów czy wskutek nieszczęśliwego zbiegu okoliczności.

  Przypominam że o jednej z takich afer wspomina nawet arcydzieło światowej literatury faktu, Protokoły. W Protokole X § 12 jest mowa o aferze związanej z budową Kanału panamskiego, tam w kontekście „haków” czy, jak mówią Rosjanie, „kompromatów”.

  To jest właśnie judeoanglosaski kapitalizm.

  Polubione przez 1 osoba

  • Pulpet z cebulką .

   Szczypior a co ty włączasz twoją plazmę i oglądasz szambo i szambonurków i jeszcze tak cię interesuje zachowanie szambonurków – pasożytów ? . Po co ci to ? .
   Sam się prosisz aby cię ubrali w biały kaftan i wywieżli do Tworek bo tym się kończy oglądanie takich komisyj w pejsatkowej TV .
   Tak byłem pewny że ty jesteś fanem takich seriali :
   https://www.youtube.com/watch?v=1I8LyTkAQVE ,
   a ty oglądasz show prosiaczków medialno – komisyjnych wykreowanych przez pejsatki .Ładnie to tak ?
   To nam się pan Grzanek ucieszy .

   Polubienie

 5. jurek

  Jakoś tak 4 minuty temu
  Cytaty dnia – sama rasa ( lecz to jest nieudowodnione , są to po prostu psychopatycznie nastawieni do ludzi , nazywając Nas Goim , i nie mogąc wybić się ponad Nami NISZCZĄ NAS na wiele sposobów w życiu codziennym ).Ci co są w cytatach …. są tymi co zapisali się do sekty rozbójniczej – dlatego nie czytam padalców niecnych . Jak bardzo zaciemnienie umysłu jest ? Tak wielkie , że gdy nastąpi przesilenie -BĘDZIE WOJNA ( może jak Don Kichot z wiatrakami ), która pozwoli ją wywołującym „posprzątać ” tych co myślą niepoprawnie , a zasiedlić „hałastrą ” sobie spolegliwą . Buraki sadzi się co rok . W tym jest ich nadzieja , że jak co roku wzejdą buraczane sadzonki i będzie można ” posuwać ten wózek ” bez końca !

  Polubienie

 6. obudzony

  Wygląda na to, że to Polacy sfinansowali wojnę na Ukrainie – tak rzekomo miał powiedzieć Władimir Putin o aferze Amber Gold, ale informacja ta znikła z polskiej przestrzeni medialnej i nie jestem w stanie podać konkretnego linka do polskojęzycznej strony. Pan poseł Wrzodak przypomniał na Neonie24 interpelację z trybuny sejmowej sprzed kilku lat pewnego posła z Tarnowa, który przy okazji afery pytał o kierunek wyprowadzenia tych pieniędzy. Jeżeli zważyć na koordynację czasową wojny na Ukrainie i powstania afery byłoby to jak najbardziej możliwe. Były prezydent, chazar A. Kwaśniewski był doradcą bodajże Pińczuka ukraińskiego oligarchy przez kilka lat i ciekawi mnie co taka żydowska kreatura mogła doradzać innej żydowskiej kreaturze? Próbowali przejąć Tarnowskie Zakłady Azotowe, ale im się do końca nie udało więc za pomocą Plichty ukradli 850 mln zł zwykłym Polakom. Przesłuchałem ok 40 godzin przesłuchań komisji do sprawy Amber Gold i wiem na pewno, że zaniedbania, zaniechania instytucji państwowych ULC, prokuratura, KRS, urzędy skarbowe, policja, ABW, MF i wszystkie inne działały w taki sposób, aby nigdy nie zapobiec i nie zaszkodzić firmie Amber Gold, że by mogła działać jak najdłużej wysysając jak najwięcej pieniędzy od zwykłych Polaków. Tutaj oczywiście wykorzystanie ,,słupa” Plichty jest widoczne jak na dłoni i były przestępca jest świetnie rozgrywany medialnie. Wszyscy dookoła pytają kto za nim stał, a on na pytanie komisji czy obawia się o swoje życie odpowiada, że odmawia odpowiedzi na to pytanie. To może w tym kierunku należy szukać odpowiedzi gdzie poszły te pieniądze?

  Polubienie

  • Pulpet z cebulką .

   Obudzony mój szacun . Pełna zgoda z tobą . Chcieli sobie żydki wydymać gojów na parę złotych to wydymali a pewnie taki pomysł im przyszedł do umysłu przy obciąganiu kolejnej butelki wina za tysiaka .
   Jeżeli taki pomysł przyjdzie im do głowy za 10 lat przy ciupcianiu pięknych babeczek to znowu wydymają gojów tylko nie będzie Amber Gold a Gold Ass i znowu będzie dymanko .
   Pamiętasz obudzony takiego żydka z USA Bogatina który działał w Lublinie.
   Też sobie zdrowo gojów podymał .
   Natomiast protoplastą w tej dziedzinie był Grobelny .
   Świat jest tak ułożony że musi być dymany i wykonujący ruchy frykcyjne dymający .Nie ma innej alternatywy Obudzony .

   Polubienie

   • Pulpet z cebulką .

    Zaraz po 89 roku rozpoczęło się dymanie gojów oczywiście testowo i w tak zwanej formie light .
    Na czym to polegało? . Oto jeden z setek sposobów :
    Na początku lat 90 do całej masy gojów ( jak ich dane zdobyto może nielegalnie ? ) listonosze zaczęli hurtowo przynosić listy polecone o wielkich wygranych np złote pierścionki , bransoletki itp podobne .
    Goj otwierał list i spuszczał się z radości że wygrał złoty pierścionek o ogromnej wartości . Haczyk był taki że aby dostać pierścionek trzeba było najpierw wpłacić kwotę pieniędzy powiedzmy przykładowo 200 PLN .
    Spuszczający się goj w gatki płacił i czekał na złotą biżuterię . Oczywiście przychodziła ale nie ze złota a z tombaku czy z innego gówna o wartości gumy do żucia .
    Goj na policję nie poszedł bo uznał że nie ma to sensu .
    Tym sposobem mogło zostać wydymanych masę Polaków a cwaniactwo pejsatego kapitalizmu zarobiło .
    Piszę to po to aby zarysować że na samym początku testowano umysł , rozum i myśli goja i bardzo żle to dla niego wypadło .

    Polubienie

 7. grzanek

  Na wątku Złoto, Złoto, Złoto ( https://prawda2.info/viewtopic.php?t=21568 ) czcigodny Szczypior b. przyzwoicie wyłuszczył powody, dla których parytet złota należy uznać za kolejną żydowską pułapkę zastawioną na głupich, złych i bezmyślnych gojów. Przypominam, że kiedy miał miejsce czarny czwartek na Wall Street, dolara obowiązywał standard złota. Nie rozumiem, dlaczego p. Kosiur stręczy narodowcom pieniądz oparty na kruszcu, nad którym totalną kontrolę sprawuje stronnictwo weneckie.

  Polubione przez 1 osoba

   • Metro

    Panie Dariuszu, tekst z naszegonowegojorku przeczytałem i mam konkretną uwagie.

    Diagnoza jest oczywista, jesteśmy w ciemnej doopie na wielu płaszczyznach. Zakres dostępnych rozwiązań pozwalających na (choćby pozorne) wyjście z problemu to funkcja sytuacji i naszego poglądu na sytuację, naszej wiedzy.

    Chodzi mi o naszą wiedzę, jest ciągle niedostateczna. Nie ma sensu przejmować się długiem, nikt poważny się nim nie przejmuje. Długi po prostu się umorzy, to praktyka międzynarodowa.

    Jest taka koncepcja pt „odious debt” (kończy mi się limit linków, jest na Wiki) przetłumaczona jako „dług haniebny”. Takowy dług może być umorzony nawet w dzisiejszych czasach, większość zadłużenia międzynarodowego powinna być umorzona właśnie jako „dług haniebny”.

    Tutaj fajna rozmowa na ten temat:

    Oczywiście nie można tego teraz zrobić ze względu na terror Wielkiego Szatana i działania, jak mówił generał Pietrow, światowej zakulisy (żydowskiej mafii). Może się tak zdarzyć że tak jak nagle upadły imperia niemieckie, austro-węgierskie czy rosyjskie sto lat temu, tak może nagle upaść Imperium Judeoanglosaskie. Wtedy umorzenie długów będzie oczywistością dla wszystkich.

    Ken O’Keefe ma pojęcie o tym co mówi, a swoim życiorysem dowiódł, że stoi po właściwej stronie. Mówi o tym tutaj od 17:00:

    DŁUG NALEŻY UMORZYĆ

    Taka była praktyka międzynarodowa przez tysiąclecia. Powołam się na pismo święte jako na powszechnie dostępny tekst starożytny:

    Pwt 15:

    1 Pod koniec siódmego roku przeprowadzisz darowanie długów.
    2 Na tym będzie polegało darowanie długów: każdy wierzyciel daruje pożyczkę udzieloną bliźniemu, nie będzie się domagał zwrotu od bliźniego lub swego brata, ponieważ ogłoszone jest darowanie ku czci Pana.
    3 Od obcego możesz się domagać zwrotu, lecz co ci się należy od brata, daruje twa ręka.

    Żydowski bóg co siedem lat (rok szabatowy) nakazywał umarzanie wszystkich długów! Jeszcze chciałem zwrócić uwagę na inną instytucję, rok jubileuszowy. Co siedem lat szabatowych ichni bóg nakazywał powrót własności gruntowej do pierwotnych właścicieli (Księga kapłańska, rozdział 25). To wszystko po to, aby utrudnić tworzenie się warstwy oligarchów.

    Żydowski bóg sam tego nie wymyślił tylko ściągnął, zapewne z Babilonu. W starożytności instytucje te były dość często stosowane. Przed reformą rolną ta idea wśród włościan funkcjonowała bodajże jako „czarny podział”.

    Uważam, że mem umorzenia długów wobec gangów, które przejęły system monetarny, powinniśmy zacząć używać w propagandzie. Byłby to przejaw rozszerzenia wiedzy i horyzontów intelektualnych. Oni się tego właśnie boją.

    DŁUG NALEŻY UMORZYĆ. HOWGH!

    Polubienie

 8. grzanek

  W międzyczasie sufluję kolejny fenomenalny artykuł Bohdana Piętki: http://www.prawica.net/7797

  Polubienie

 9. Metro

  Ja też nie rozumiem, ale chyba można to wyjaśnić.

  Zacznijmy jednak od pisma świętego. Wątek zaczyna się od ostatniej plagi, rytualnego mordu na pierworodnych Egiptu, (Wyj 12, http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=62):

  31 I jeszcze w nocy kazał faraon wezwać Mojżesza i Aarona, i powiedział: «Wstańcie, wyruszajcie z pośrodka mojego ludu, tak wy, jak Izraelici! Idźcie i oddajcie cześć Panu według waszego pragnienia.
  32 Weźcie ze sobą owce wasze i woły, jak pragnęliście, i idźcie. Proście także o łaskę dla mnie».
  33 I nalegali Egipcjanie na lud, aby jak najprędzej wyszli z kraju, gdyż mówili: «Wszyscy pomrzemy».
  34 I wziął lud ciasto, zanim się zakwasiło w dzieżach owiniętych płaszczami, i niósł je na barkach.
  35 Synowie Izraela uczynili według tego, jak im nakazał Mojżesz, i wypożyczali od Egipcjan przedmioty srebrne i złote oraz szaty.
  36 Pan wzbudził życzliwość Egipcjan dla Izraelitów, i pożyczyli im. I w ten sposób [Izraelici] złupili Egipcjan

  Mówimy o złocie monetarnym, tym w sztabkach. Ktoś je na świecie posiada. Polska niby posiada złoto, ale duża jego część leży w Londynie. Kijów miał trochę złota, które w ramach walki o demokrację wyparowało. Gdzie?

  Obiektywnie złoto nie ma żadnej wartości oprócz dobrej przewodności elektrycznej, unikalnego żółtego koloru, plastyczności i odporności na rdzę. Trzy ostatnie cechy spowodowały, że dobrze nadaje się na ozdoby i inne świecidełka. Nie ma to jednakże żadnego związku z systemem monetarnym.

  Cud gospodarczy Trzeciej Rzeszy czy Związku Radzieckiego dokonały się bez udziału złota, bez złota na rynku wewnętrznym. Hitler i Stalin złota nie potrzebowali w wewnętrznej gospodarce a Franklin Delano Rosenvelt ukradł Amerykanom całe złoto, bo bez kradzieży złota kraj nie wyszedłby z kryzysu. Ma to sens?

  Złoto jednak jest potrzebne bo rynki międzynarodowe, z którymi niestety trzeba mieć do czynienia, to żydzi. A żydzi to fetysz złota. Pewnie dlatego Rosja, Chiny, Indie odbudowują rezerwy złota.

  Polubione przez 1 osoba

 10. grzanek

  Rezerwy rezerwami, ale parytet złota to zupełnie inna (nb. silnie deflacyjna) para kaloszy.

  Polubienie

 11. Metro

  Cytat (https://marucha.wordpress.com/2017/07/01/zanim-zalozyl-amber-gold-byl-az-9-razy-skazywany-za-oszustwa-zaden-sad-nie-poslal-go-jednak-do-wiezienia-dlaczego/):

  „Tego wszystkiego z pewnością by nie było, gdyby Marcin P., czyli formalny mózg i pomysłodawca Amber Gold, został osadzony w więzieniu za któryś z jego wcześniejszych przekrętów. A było ich całkiem sporo. W 2005 r. skazany został za fałszowanie dokumentów. W 2008 r. skazany za przywłaszczenie 174 tys. zł (sprawa Multikasy). W 2007 i 2009 r. skazany za oszustwa bankowe (wyłudzenie kredytów na łączną kwotę ponad 140 tys.).

  Za każdym razem jednak sądy orzekały wobec niego grzywnę (x 2) albo karę więzienia w zawieszeniu (x 7). I to pomimo recydywy, czyli powrotu do popełniania przestępstw z tej samej kategorii! Co sprawiło, że wymiar sprawiedliwości był dla Marcina P. tak łagodny?”

  Plichta musiał mieć naprawdę niezłe plecy u rabinów od (nie)sprawiedliwości. Koleś zapewne firmował jakąś z grup grających w ramach służb,a musiał pracować dla nich od lat wielu. Nic się nie dzieje przypadkiem.

  Polubione przez 1 osoba

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.