Chrześcijaństwo, marksizm, liberalizm – antykultura, cd.

Pod moim tekstem pojawiły się interesujące komentarze wzbogacając poruszony przeze mnie temat antykultury jako żydowskiej metody wyniszczania narodów. Niniejszym prezentuję te komentarze w całości.

 

_______________________________
Tekst „Chrześcijaństwo, marksizm, liberalizm – antykultura” pojawił się na: – https://wiernipolsce1.wordpress.com/; http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/; http://wps.neon24.pl.neon24.pl/
_______________________________
.
Autor:  Marcin
.

Judaizm i jego odpryski: chrześcijaństwo i islam, to instrumenty globalizacji

W naszych realiach używamy terminu „chrześcijaństwo” jako eufemizmu, odnosząc się do katolicyzmu, rzymskiego odprysku chrześcijaństwa. Poniżej wpisuję się w tą konwencję.

Chrześcijaństwo jest, z zasady, antynarodowe, oraz jest uzależnione, już na etapie doktryny, od interesów żydowskich. Jako religia chrześcijaństwo zostało stworzone przez żyda świętego Szawła, który prawdopodobnie był wysłannikiem Sanhedrynu. W dzisiejszych polskich realiach odpowiednikiem Szawła byłby pewnie Grzegorz Braun, Stasio Michalkiewicz albo sam Stasio Dziwisz, podstawiona kukła sprowadzająca nieświadome podstępu owce na manowce.

Problemy naszej cywilizacji wynikają, między innymi, z religii. Chrześcijaństwo jest obciążone grzechem pierworodnym, jest uzależnione od żydowskiego folkloru. Osobom cierpliwym polecam tekst zawodowych apologetów katolicyzmu pod tytułem „Tajemnica Izraela na tle historii„ : http://www.piusx.org.pl/zawsze_wierni/artykul/210 W treści znajdują się takie kwiatki: „Naród żydowski jest narodem teologicznym, który Bóg stworzył dla siebie.” Aż szkoda komentować, ręce opadają, katolicki obłęd w skoncentrowanej formie.

To chrześcijaństwo narzuciło nam specjalny status żydów. Podobną rolę pełni na świecie islam. Dzisiaj zawodowi papiści często mówią, że żydów nie można krytykować bo przecież pan Jezus też był żydem, krytyka żyda to w zasadzie krytyka rzymskiego boga. Nowoczesny katolicyzm zbliża się do postulatów starożytnego Talmudu, który jako ustrój idealny narzuca taki porządek społeczny, w którym każda krytyka żyda spotyka się z natychmiastową i surową karą, aż do zupełnego wyeliminowania takich słowo-zbrodni.

Chrześcijaństwo jest forpocztą judaizmu. Przyznają to sami żydzi. Cytat z Markusa Eli Ravage (https://opolczykpl.wordpress.com/2012/05/10/chrzescijanstwo-widziane-oczami-biografa-rothschildow/): „Żydowscy rzemieślnicy, żydowscy rybacy są waszymi nauczycielami i waszymi świętymi z niezliczonymi wyrzeźbionymi postaciami  w niezliczonych katedrach wzniesionych dla ich pamięci. Żydowska panna jest waszym ideałem macierzyństwa i kobiecości. Żydowski zbuntowany prorok jest centralną figura w waszych religijnych, modlitwach. My zlikwidowaliśmy waszych idoli, odstawiliśmy waszą rasową spuściznę i zastąpiliśmy ją naszym bogiem i naszymi tradycjami. Żaden podbój w historii nie może by nawet porównywalnym z  tym czystym i sprawnym opanowaniem was!”

Judaizm i jego odpryski: chrześcijaństwo i islam, to instrumenty globalizacji. Naukowcy od generała Konstantina Pawłowicza Pietrowa mówią, że globalizacja ma charakter obiektywny, musi zachodzić niezależnie od naszych chęci czy niechęci. Zarządzanie globalizacją odbywa się w sposób subiektywny, jest reżyserowane przez (ukryte) ośrodki prawdziwej władzy. W tym kontekście upadek etnicznych religii można uznać za nieuchronny efekt postępującej przez setki lat globalizacji. Może nieuchronny, a może starannie reżyserowany (?). Japończycy oparli się globalizacji w sferze religii.

Przyjęcie jakiejś nowej religii to postulat nierealny. Aby scementować naród, nową religię, przynajmniej nominalnie, musiałby przyjąć każdy. Wiemy z historii, że jest to możliwe, ale zwykle jest to proces krwawy i trwa całe pokolenia. Nie potrafię zaproponować rozwiązania, choć jako pozytywny przykład podam casus Cerkwi prawosławnej, która nie uległa tak gruntownemu rozkładowi i nadal stanowi, w wielu krajach, w tym w Rosji, instytucję wspierającą państwo.

Każdy rozumujący Polak powinien być świadomy, że dzisiaj katolicyzm jest używany jako broń ideologiczna przeciwko narodowi. Czy należy tępić katolicki fanatyzm? Jeśli tak, to w jaki sposób? Tego nie wiem.

za: http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/

______________________________

Dewastacja natury

Na destrukcyjny dla natury i w efekcie zbrodniczy dla człowieka charakter chrześcijaństwa, liberalizmu i marksizmu zwróciła uwagę pani AgnieszkaS:

Żałuję, że nie uwzględnił Pan w swojej notce stosunku chrześcijaństwa, liberalizmu i marksizmu do natury. Dlatego pozwolę sobie napisać o tym w wielkim skrócie.

Znalezione obrazy dla zapytania wycinka lasów

 

Przy jednoczesnym, celowym odłogowaniu ziemi uprawnej w Europie!

 

 

Chrześcijaństwo — przyroda nie posiada indywidualności ani duszy, człowiek bezwzględnie czyni przyrodę sobie poddaną. Akceptacja zupełnego zniszczenie przyrody dla potrzeb człowieka.

Liberalizm(amerykanizm) – wzorowanie na filozofii chrześcijańskiej, czyli przyroda nie ma duszy ani indywidualności. Życie natury podporządkowane jest całkowicie kapitalistycznej ekonomii. Akceptacja zupełnego zniszczenia przyrody dla potrzeb człowieka.

Marksizm – wynikający z ateizmu stosunek do natury. Przyroda jest pozbawiona świadomości i indywidualizmu ( czyli duszy)- pozostaje jedynie obiektem dla badań naukowych. Życie natury podporządkowane jest potrzebom komunistycznej ekonomii. Akceptacja zupełnego zniszczenia przyrody dla potrzeb człowieka.

AgnieszkaS   19.03.2017 19:25:20

 

Dziękuję,
to bardzo celne uzupełnienie.

„Czyńcie sobie ziemię poddaną” wedle Starego Testamentu – wszyscy to znamy.
Z tych to zapewne pokładów mądrości czerpał obecny papież pisząc encyklikę „Laudato si”, głoszącą pochwałę zrównoważonego rozwoju wynikającą z dbałości o ochronę środowiska naturalnego.

Papież i Kościół gładko przeszli nad tym, że zrównoważony rozwój, wedle założeń liberałów, nakazuje dostosować liczbę ludności do ekologicznych możliwości naszej planety – ze strony Kościoła jest to jawna pochwała zbrodni.

Rzeczpospolita 19.03.2017 22:31:12

______________________________

 

Chrześcijaństwo, liberalizm, marksizm – krypto-judaizm talmudyczny

(…)

Majstersztyk żydowski miał polegać – i dla wielu , którzy go kultywują jak pan, ciągle polega na tym, że tak chrześcijaństwo, jak i liberalizm, jak i marksizm, były i są krypto judaizmem talmudycznym, czyli genetycznym, bo towarzyszącym jako prawo mówione także religii mojżeszowej ( a dokładniej – objawionej rzekomo Mojżeszowi przez Boga-zazdrosnego o swoją boskość, narodowi rzekomo wybranemu ).

Instrumentalnie traktując etykę chrześcijańską, tzn. postulując że zło trzeba dobrem odpłacać ( ale oczywiście zło wyrządzone goim nie jest złem, a nawet jest dobrem !) – Żydzi wprawiali w rozterki moralne chrześcijan i pozwalali wybaczać zbrodniarzom, złodziejom i lichwiarzom.

Tylko wówczas kiedy kropla przepełniła czarę goryczy ( wynikająca z lichwy i pasożytnictwa) dochodziło do pogromów. Te zresztą inicjowane były niejednokrotnie przez samych Żydów ( tych bardziej „oświeconych”). Wychodziła tu na wierzch funkcjonalność etyki i moralności żydowskiej, która bratnią ofiarę uważała niejednokrotnie za najlepsze spoiwo żydowskiej ( etniczno-religijnej spójności, czyli getta). I w ten sposób za wieloma „pogromami: Żydów stali i stoją sami Żydzi.

Jeśli chodzi o liberalizm, to filozofowie i ekonomiści żydowscy uznali go za najskuteczniejsze narzędzie pozbycia się suwerennej władzy monarszej. eksploatacji kolonialnej oraz osłabiania ekonomiki państw narodowych. Zauważyli to zarówno niemieccy ekonomiści tzw. kameraliści, a potem tzw szkoła romantyczna, narodowa i historyczna. Rozumieli to także Francuzi wychowani na merkantylizmie, a także polscy myśliciele gospodarczy tacy jak Staszic, Fr. hrabia Skarbek , Supiński, a potem polska szkoła ekonomi narodowej i tzw. kierunek historyczny ( chociażby Dunajewski, St. Głąbiński, St. Grabski). Co najciekawsze własnie na krytyce liberalizmu ( będącego pod wpływem żydowsko-brytyjskich „liberałów” oraz domów bankierskich Rothschildów) oparły początkowo swoją politykę gospodarczą Stany Zjednoczone , preferując protekcjonizm celny i przemysłowy.

Marksizm zaś ( choć sam k.Marks był nawet nazywany dla niepoznaki antysemitą, a podstawowe swe teorie skompilował z dorobku innych filozofów i ekonomistów) ) dawał oręże w postaci zniesienia starego porządku, rzekomej nieuchronności praw rozwoju społeczno- gospodarczego, walki klas zamiast walki narodów, zniszczenia instytucji państwa i zastąpienia jej obietnicą raju wszechświatowego – ale z „rozterki” zapomniano dodać, że pod kontrolą banków i korporacji żydowskich, które ów „liberalizm” musiał przy braku skrępowań narodowej i państwowej suwerenności doprowadzić na sam szczyt, czyli do monopolowego stadium żydowskiego kapitalizmu z etyką funkcjonalną, współcześnie nazywaną modernizmem i relatywizmem etyczno-moralnym.

Reklamy

11 Komentarzy

Filed under Polityka

11 responses to “Chrześcijaństwo, marksizm, liberalizm – antykultura, cd.

 1. jeśli Pan nie odróżnia chrześcijaństwa od katolicyzmu to lepiej niech się Pan na temat chrześcijaństwa nie wypowiada, chyba że Pan się publicznie przyzna do bycia masonem lub satanistą, bo oni chcą zniszczyć nie katolików tylko prawdziwych chrześcijan

  Polubienie

 2. julius

  Przede wszystkim, jako katolicy, musimy uznać, że Kościół katolicki jest Nowym Izraelem. W rzeczywistości, Katechizm Kościoła Katolickiego, powołując się na dekret Vaticanum II zatytułowany Ad Gentes, odnosi się do Kościoła w ten sposób, stwierdzając, że Jezus ustanowił Dwunastu Apostołów jako nasiona Nowego Izraela i początku świętej hierarchii(Pkt 877). Podobnie, w swoim pierwszym liście, Święty Piotr definiuje warunki dawniej zarezerwowane dla narodu żydowskiego a teraz odnoszące się do wyznawców Chrystusa, a więc wyraźnie wskazując kościół katolicki jako Nowy Izrael. Jesteś narodem wybranym, królewskim kapłaństwem , narodem świętym odkupionych ludzi (1 Piotra 2: 9). Wyraźnie widać, że tradycyjny katolik dostał do zrozumienia, że ten tytuł, Nowego Izraela należy do Kościoła.
  http://www.dcdave.com/article4/031206.html

  Polubione przez 1 osoba

 3. julius

  W 2015 roku w Petersburgu zorganizowano spotkanie rosyjskich i chińskich naukowców, w którym przedstawiciele obu państw omówili możliwości zachowania indywidualizmu kulturowego w obliczu agresywnej globalizacji, którą narzucają światu na fundamencie judaizmu, Watykan i Stany Zjednoczone.
  W ramach II Międzynarodowej Konferencji „Rosja i Chiny: histora i perspektywy współpracy w zglobalizowanym świecie” naukowcy podnieśli wiele pytań o współpracy kulturalnej-historycznej między dwoma krajami i zidentyfikowali jeden z głównych problemów współczesnego społeczeństwa.
  Wystarczająco szybko, zgodzili się, że nieuchronny proces globalizacji przestał być obiektywnym zjawiskiem historycznym i kulturowym. Od pewnego czasu światowa integracja musi przestrzegać określonej strategii, narzucanej przez kluczowe państwa w dążeniu do osiągnięcia własnych celów.
  Dla władców Ameryki jest to zdolność do zwyciężania „ludzkich umysłów”, podważając przy tym wiarygodność innych państw, a tym samym do utrzymania globalnej roli Stanów Zjednoczonych jako jedynego arbitra.
  Dla Żydów kontrolujących „globalne żydostwo”, rozproszone po całym świecie, jest to okazja, za pośrednictwem różnych organizacji religijnych, w tym za pośrednictwem Kościoła chrześcijańskiego, aby narzucić całej ludzkości swoją wybrakowaną kulturę, ich wartości i ich religię jako uniwersalną religię całej ludzkości. Fakt, że taki cel jest ustawiony i systematycznie realizowany wskazuje wykład M.Połonskiego w Wielkiej Synagodze Chóralnej w Petersburgu w 2014 roku
  „Poprzez nasze spółki zależne – chrześcijaństwo i islam – rozprzestrzeniliśmy nasze przesłanie na ludzkość. A teraz zwracamy się, aby pracować bezpośrednio z ludzkością. Oznacza to, że chrześcijaństwo i islam spełniły ważną historyczną misję, one rozprzestrzeniły na ludzkość wiedzę na temat Żydów.!. . o „przykazaniach”, o Abrahamie, o Mojżeszu, o monoteizmie. Wielkie podziękowania za to! jest to wypełnienie bardzo ważnego zadania, czego sami nie bylibyśmy w stanie dokonać. Możemy po tym wspaniałym przygotowaniu nam pola wreszcie sami komunikować się z ludzkością! Mamy wiec zamiar w odniesieniu do woli Salomona zaoferować ludzkości Nową Drogę i mamy zamiar zrealizować ją w niedalekiej przyszłości, Ta droga to – transformacja judaizmu na powszechną religię ludzkości, przygotowania są w pełnym rozkwicie „

  Polubione przez 1 osoba

 4. jakipodpis

  „i strząsnął mycką”

  Polubienie

 5. Metro

  1. Dewastacja natury

  Żydowski bóg mówi: „czyńcie sobie ziemię poddaną”. Nie ma tu żadnych ograniczeń. Ziemia i wszystkie jej zasoby są tylko obiektem eksploatacji a jedynym hamulcem eksploatacji są dostępne aktualnie możliwości techniczne.

  Szczególnie barbarzyńska w tym kontekście jest (pod)kultura judeoanglosaska. W Anglii wycięto wszystkie drzewa już setki lat temu. Bo się opłacało. Ci sami barbarzyńcy wybili niemalże wszystkie bizony, wieloryby, wiele innych zwierząt czy ludzi. Brytyjskiej inwazji nie przetrwał żaden Tasmańczyk, Australijczyków przetrwało około 10% pierwotnej populacji tylko dlatego że uciekli na pustynię, tam było ich ciężko złapać.

  Judejskie barbarzyństwo w kwestii stosunku do przyrody zauważał Karol Marks (https://www.marxists.org/polski/marks-engels/1843/w_kwestii_zydowskiej.htm):

  Pogląd na przyrodę, zrodzony pod panowaniem własności prywatnej i pieniądza – to prawdziwa pogarda, faktyczne poniżenie przyrody, która wprawdzie istnieje w religii żydowskiej, ale tylko w urojeniu.
  Taki sens mają słowa Tomasza Munzera, gdy stwierdza, że nie do zniesienia jest, „iż wszystkie stworzenia stały się własnością: ryby w wodzie, ptaki w powietrzu, rośliny na ziemi – że trzeba wyzwolić również i stworzenia”

  Przywołany przez Marksa Munzer przypomina o współczesnym rolnictwie. Całkowitą kompromitacją cywilizacji judeoanglosaskiej jest hodowla drobiu, trzody chlewnej czy bydła. Każdego dnia w przemysłowych obozach koncentracyjnych rozgrywa się holokaust, ten holokaust jest istotą hodowli w tej barbarzyńskiej (pod)kulturze. Pasywni i głupi ludzie nie rozumieją, że są traktowani przez rządzących niejednokrotnie w taki sam sposób jak torturowane tam zwierzęta.

  2. Marksizm

  Karol Marks był niewątpliwie utalentowanym filozofem, wiele jego obserwacji do dzisiaj jest bardzo aktualnych. Metoda materializmu historycznego to ciekawe spojrzenie na świat. Niestety Karol Marks był żydem, ten fakt niewątpliwie ułatwił mu karierę.

  Rządzące klasy społeczne nie doszły do władzy w kapitalizmie dzięki kontroli sprawowanej nad środkami produkcji. Kapitalizm oparty jest na wymianie monetarnej surowców, pracy, półproduktów, itp. W kapitalizmie władzę sprawują ośrodki interesów kontrolujące ŚRODKI WYMIANY. Tą prawdę Marks, wraz z Engelsem, pracowicie zakłamywali.

  Polubienie

 6. Metro

  Polecam parę fotek:

  To plantacje palmy olejowej, znajdują się w strefie klimatu tropikalnego wilgotnego na całej Ziemi, w Indochinach i na Malajach, w Afryce i w Amazonii.

  Dzisiaj żółty ser nie roztapia się po podgrzaniu, to właśnie dlatego że jest zrobiony nie z mleka, a z oleju palmowego, który jest produktem toksycznym. Z tego oleju jest zrobiona czekolada i wiele innych zapychaczy.

  Judeoanglosasi potrzebują tysięcy kilometrów kwadratowych dla swych plantacji. Muszą ukraść ziemię lokalnym ludom, wysiedlić ich, wybić zwierzęta i zniszczyć całą roślinność a do obsługi plantacji zatrudnić niewolników.

  Najłatwiej osiągnąć tak ambitne cele wywołując wojny i kryzysy gospodarcze. Uzbrojone bandziory osłabią rząd, wygonią ludność z potrzebnych terenów a resztki pozwolą przekształcić w posłusznych niewolników. Kolonializm używa dzisiaj tych samych metod co czterysta czy dwieście lat temu.

  Polubione przez 1 osoba

  • żydowski proceder grabieży, mordów i zniewalania całych narodów był jaskrawo widoczny na przykładzie „powstania” USA, obecnie dokonuje się w Palestynie…
   już pierwszy żydowski rezydent powołany przez żydostwo na tereny rdzennych Indian nosił imię Abraham
   ten globalny przekręt idzie jeszcze dalej i polega na skutecznym wmówieniu całym narodom, że podlegają one „prawu” korporacji i że to morskie „prawo” nie jest przekrętem, a żywe istoty ludzkie muszą mu podlegać: http://player.vimeo.com/video/164690260

   Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s