Czy Rosja pomoże Polsce?

Polskie środowiska polityczne można z grubsza podzielić na dwie grupy.

Pierwsza, najliczniejsza twierdzi, że Rosja pragnie na Polskę po prostu napaść. Druga grupa, o wiele mniej liczna chciałaby widziec Federacje Rosyjską jako pomocnika czy wręcz „wyzwoliciela” Polski.

 

 

Autor: Tomasz Omański – jest dyrektorem Polskiego Centrum Kultury i Dialogu w Kaliningradzie, Redaktorem Naczelnym portalu internetowego Polska-Kaliningrad

 

Na temat pierwszej grupy napisano już bardzo dużo, jednak warto zauważyć że autorami  poglądów jakoby Rosja jest zagrożeniem dla „całego cywilizowanego świata” wcale nie są Polacy.

Jak można zauważyć polscy głosiciele rosyjskiego zagrożenia, pochodzą z rożnych środowisk politycznych.

 

Co wiecej, środowiska te zwalczają się nawzajem, jednak ich wrogi stosunek wobec Rosji pozostaje niezmiennie ponad podziałami. Jest to swoisty papierek lakmusowy, pokazujący kogo naprawdę reprezentują te środowiska. Oczywiście mówię tu w sumie o wszystkich dziś obecnych w Sejmie, koncesjonowanych partiach politycznych. Ciekawostką jest również to że sejmowe partie powołujace się na Ruch Narodowy oraz spuściznę Dmowskiego, również głoszą otwarcie antyrosyjskie hasła, co wskazuje ze z Ruchem Narodowym tak naprawdę maja nie wiele wspólnego.

 

Spójrzmy również na drugą grupę, na niszowe jednak dość liczne ruchy polityczne w Polsce które upatrują w Rosji pomocnika i „starszego brata”. Najbardziej znanym przedstawicielem takich ruchów była partia Zmiana, jednak nie tylko, gdyż całe mnóstwo podobnych inicjatyw możemy odnaleźć na facebook.

 

Polacy należący do wyżej wymienionych grup, a wiec orędowników Rosji oraz jej zagorzałych wrogów popełniają ten sam błąd. Różnica polega tylko na tym że jedni robią to z wyrachowania lub głupoty a drudzy z najczęściej z naiwności.

 

Rosja nie napadnie na Polskę, czego boją się jedni z tych samych przyczyn z których Polsce nie pomoże, jak chcieli by drudzy.

Polska ją nie interesuje. Ani jako przyjaciel ani już tym bardziej jako przeciwnik. Polska jako kraj, spustoszony i astronomicznie zadłużony przez zachodnich okupantów nie może zaoferować Rosji absolutnie niczego.

 

Również jako przeciwnik Polska nie może być traktowana na serio, chyba że mowa o ewentualnych amerykańskich prowokacjach wymierzonych w Rosje z naszego terytorium.

 

Chciałbym zwrócić się przede wszystkim do tych szczerych jednak naiwnych Polaków, którzy sympatyzują różnym nierzadko dziwnym polsko-rosyjskim grupam.

Rosja ma cala masę wewnętrznych problemów z którymi się boryka. Kraj ten potrzebuje jeszcze parudziesięciu lat, by stać się bezkonkurencyjnym graczem na politycznej arenie. Zdają sobie z tego sprawe Amerykanie, stąd liczne antyrosyjskie sankcje. Ich prawdziwym celem jest nie pozwolić Rosji wzmocnić się. Wiedzą o tym również sami Rosjanie i dlatego skupiają się na wewnętrznej reorganizacji swego kraju a nie mesjanistycznych wizjach pomocy „braterskim narodam” jak to było w czasach ZSRR.

 

Tomasz Omański

_______________________

 

Tomku, w dwóch kwestiach nie zgadzam się z Tobą

1. Nie można twierdzić, że większość Polaków posądza Rosję o imperialne skłonności i że większość Polaków jest Rosji niechętna.

Taki wniosek (niechęć do Rosji, posądzenie Rosji o planowanie napaści na RP) można wyprowadzić jedynie w oparciu o prezentowane opinie w powszechnych żydowskich mediach, które przecież nie reprezentują głosu Polaków.
W żydowskich mediach, które w oczywisty sposób mają ogromny wpływ na opinię publiczną, nigdy nie pojawiają się przedstawiciele polskiej myśli narodowej. Jednak wpływ żydo-mediów na opinię publiczną jest mimo wszystko jest ograniczony, o czym świadczy frekwencja wyborcza – podawana przez oficjalne czynniki żydowskiego reżimu IIIRP, przez powszechne żydo-media i żydo-sondażownie frekwencja oscyluje wokół 50% i to przy założeniu, że nie są to fałszywe informacje. A takie założenie może być tylko wynikiem silnej dobrej woli z naszej strony, bo fałsz żydowskiego systemu (demokracji obywatelskiej) jest jego immanentną cechą.

Możemy natomiast stwierdzić jedno: nie znamy prawdziwego stosunku Polaków do Rosji i Rosjan, ponieważ nie istnieją polskie, niezależne instytucje, które takie badania by prowadziły. Poleganie na fałszywej opinii żydowskich mediów jest błędem, ponieważ służą one celom syjonistycznej indoktrynacji, a nie społecznej informacji.

2. Pomoc Rosji dla polskich niezależnych narodowych grup politycznych (czyli takich, które nie powstały z żydowskiej, agenturalnej, inspiracji) rzeczywiście byłaby błędem w obecnej sytuacji, który mógłby kosztować życie członków takich grup.
Nie znaczy to jednak, że obecna polityka Rosji w tym względzie jest słuszna. Politycy rosyjscy winni podjąć działania adekwatne do tych, które przeciw Rosji prowadzi syjonistyczny Zachód. A więc np., tak jak żydowski reżim IIIRP okrada polskiego podatnika na rzecz prowadzenia antybiałoruskiej i antyrosysjkiej propagandy w TvBielsat, tak samo Rosja winna podjąć kroki równoległe uruchamiając media dezawuujące żydowski kapitalizm i żydowskie reżimy w państwach słowiańskich.

Błędem strony rosyjskiej jest umożliwianie występów w rosyjskich mediach tzw. zawodowym Polakom (np. Jakub Korejba), których prawdziwym zadaniem jest stworzenie wizerunku Polaka niechętnego Rosji, wzbudzającego – co zrozumiałe – niechęć Rosjan do Polaków. Zdajemy sobie sprawę, że są to media kontrolowane przez żydowskie elementy w Rosji.
Nie można twierdzić, że Rosji nie jest potrzebna Polska, Ukraina, Litwa, Słowacja, Czechy, itd., jako słowiańskie państwa współpracujące z Rosją na partnerskich, przyjaznych zasadach. Jest oczywiste, że im większy będzie obszar Europy wolny od żydowskiego kapitalizmu, od syjonistycznego imperializmu tzw. Zachodu, tym większe będzie bezpieczeństwo całego naszego kontynentu, a pewnie i świata.
Dlatego rosyjskie zaniechania na kierunku polityki medialnej są błędem i nie da się ich wytłumaczyć trudnościami gospodarczymi.
Budowa politycznej świadomości słowiańskich narodów jest tak samo istotnym czynnikiem walki o utrzymanie pokoju, jak rozbudowa arsenałów militarnego odstraszania.
.
D.Kosiur
Reklamy

50 Komentarzy

Filed under Bez kategorii

50 responses to “Czy Rosja pomoże Polsce?

 1. Facet ma trochę racji, Polacy powinni w pierwszej kolejności liczyć głównie na siebie, nie na innych. Rosjanie owszem mogą pomóc/doradzić w pewnych kwestiach, ale jeżeli całą robotę odwali Rosja to nie za darmo, postawią swoje warunki, a Polacy jak to Polacy, znów jęczeć będą, że jest źle bo „ruski okupant” dyktuje nam warunki…

  Polubienie

 2. paziem

  Tytułowa kwestia jest trochę źle postawiona.

  Bo dlaczego niby Rosja miałaby pomagać Polsce?

  Rosja jest państwem, które myśli z własnego punktu widzenia, tzn. z punktu widzenia własnego interesu państwowego i pomyślności swoich obywateli ( tak przynajmniej powinno zasadniczo być , inna zupełnie sprawa, czy i w jakim stopniu tak jest?, pozostawmy jednak te rozważania na inną okazję).

  Dlatego Rosja może pomagać Polsce, jak i każdemu innemu państwu, tylko wtedy jeśli jest to w jej krótko lub długookresowym interesie. Tak np. jest z Syrią.

  Ze względów geopolitycznych ( bo zostawmy na razie rozważania w kategoriach wspólnoty słowiańskiej) Polska wbrew temu, co pisze Tomek, nigdy nie była i na pewno nie jest państwem i obszarem geograficznie, politycznie i gospodarczo nieistotnym. Ale zarazem nie jest państwem spędzającym sen z oczu przywódcom Rosji, gdyż obszar Pacyfiku, środkowo-wschodniej Azji, Bliskiego Wschodu są obszarami bardziej newralgicznymi.

  Rosja poza tym, o czym słusznie zauważa Tomek, ma bardzo wiele problemów wewnętrznych: problem demograficzny, problem zapóźnienia technologicznego w sferze produkcji cywilnej, niesuwerenny system finansowy podlegający ciągle przemożnej spekulacji światowej lichwy, zoligarchizowaną i mało innowacyjną gospodarkę, stosunkowo liczną społeczną strefę niedostatku ekonomicznego, społecznie drażliwą polaryzację dochodową społeczeństwa, ciągle nieprzezwyciężone praktyki korupcyjne itp.

  W świetle powyższego, czemu niby Rosja miałaby pomagać Polsce, zwłaszcza, że nie widzi, aby Polacy byli zdeterminowani, chcieli i byli w stanie póki co pomóc sobie sami z własnymi okupantami anglosasko- syjonistycznymi i ich lokalnymi współpracownikami?!

  Suwerenistyczno-narodowe organizacje musza zwiększyć swoją aktywność i determinację zmian, aby przekonać Rosję, że jest szansa na przezwyciężenie antyrosyjskiej infekcji polskich umysłów oraz, że globalny wybór Polaków zmienia realnie swoje wektory.

  Polubienie

 3. paziem

  Bardzo ważnym problemem wewnętrznym Rosji jest także polityka edukacyjna i informacyjna będąca ciągle pod wielkim wpływem globalistycznych manipulatorów w tych sferach. Idzie tutaj głównie o świadomość młodych pokoleń Rosjan. Wrogie narodowo-patriotycznym środowiskom rosyjskim fundacje, korporacje, stacje telewizyjne i wydawnictwa robią także wszystko, aby ( podobnie jak w Polsce rusofobię) ,, wzbudzać u Rosjan nastroje antypolskie., gdyż spędza sen z oczu watykańsko-anglosasko–syjonistycznej mafii perspektywa uczciwego dialogu rosyjsko-polskiego i ewentualnego porozumienia i współpracy dwóch najbardziej historycznie doświadczonych i najliczniejszych narodów słowiańskich.

  Polubienie

 4. paziem

  Tak tworzy się obraz „Polaka” w żydowskich mediach w Rosji :

  Maciejczuk

  Korejba

  Dzięciołowski

  Polubienie

 5. jakipodpis

  Witam Szanownych Komentatorów jedynego z niewielu, jak mniemam, Portalu wolnego od manipulacji, chcąc podzielić się tym, com usłyszał dziś od pewnego Jegomościa, zasługującego na powagę Onego wypowiedzi. Otóż powiedział On, aczkolwiek nie zeznając do Protokółu, iż rozmawiał z ludźmi z tzw. głębokiej Rosji, i że dla Rosjan tam zamieszkujących słowo Polak nie budzi alergii. Oni Nas, Polaków traktują jako Swoich, jako Słowian, bośmy z jednego korzenia. I to właśnie napawa mnie Nadzieją, która ponoć…wiecie zapewne jak Oną zwą, że nie jesteśmy wyizolowani w myśl „czerwonego szylda” at consortes tego, co „w kroku ma feler”. Bądźcie, jako jesteście, bo byliście i…BĘDZIEMY!!!

  Polubione przez 2 ludzi

  • jakipodpis

   Darek, dzięki Ci za lajka, a nadto, żeś „git człek i walczyka zagracie”, pamiętasz owo sławetne poniekąd powiedzenie niejakiego „Pierdżałdżordżi’ego”, jak onego nazwałeś, gdyśmy mieli grać w Klubie na ulicy Wirażowej, na Gorzkiewkach, gdzie ponoć był on palaczem (a to ważna funkcja, zwłaszcza w tzw. dzisiejszych czasach) a mienił się decydentem ws. kultury, nie mówiąc o nAucE. Nadto, niszczyli Cię w szkole za to, żeś miał Tożsamość, co jest do dzisiaj, choć, przyznaję z przykrością, że znacznie większą agresją i podłością, mającą na celu to, czego dokonują „czerwone szyldy i w kroku felery”, że nie wspomnę o ichnich pomagierach. A zatem, BĄDŹ, jako byłeś, Jesteś i… BĘDZIESZ, mój Drugu.

   Polubienie

  • jakipodpis

   Panie przemex, dziękuję za lajka, rewanżując się poezją: https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/piesn-swietojanska-o-sobotce.html
   Życzę zdrowia!

   Polubienie

 6. Tomas Forged

  Usunąłem Pana komentarz, ponieważ nie spełniał kilku istotnych wymogów:
  – nie dotyczył tematu
  – zawierał wulgaryzmy
  – strona WPS służy do publikacji i dyskusji w zakresie szeroko rozumianej polityki (co oczywiste w tym także kultury – także humoru, ale na innym poziomie, niż zaprezentowany przez Pana), nie udostępniamy tej strony do publikowania prymitywnych opinii o jakiejkolwiek nacji

  D.Kosiur

  Polubienie

 7. Panie Darku Kosiurze.

  Po tym jak Pan skasował mój komentarz w którym – według standardów tutejszych żydowskich (w dużej części) komentatorów niby użyłem wulgaryzmów, i które miały być przyczynkiem (między innymi) do wykasowania mojego posta, stał się Pan w moich oczach żydowską marionetką. NIe będę Pana potępiał, bo pewnie ma Pan rodzinę, dzieci, itd.
  Martwi się Pan o nich dba, to zrozumiałe. W obliczu zagrożenia o zdrowie i życie najbliższych można się nawet wyprzeć „antysemityzmu”, który się zwalczało.
  Ja nie mam rodziny. Żadnej. Nie mam żony (nigdy nie miałem), nie mam dzieci, chociaż bardzo pragnąłem je mieć, nie mam już ukochganej Mamy, która przedwcześnie zmarłą na raka i swoją śmiercią ulżyła żydowskiemu obecnie ZUSowi, bo wzięła raptem kilka (nie więcej niż 10) mięsiecznych emerytur, i nie mam też już ukochanego Dziadka, który umarł mi w rękach na własne życzenie jak Boryna, bo Mu się odechciało żyć.
  Wobec powyższego nie boję się żydowskich skurwysynów.
  Nie mają mnie czym zaszantażować, bo majątku też nie mam.
  Śmierci się nie boję, bo żyć już długo nie będę, i moim marzeniem jest zabrać ze sobą w ciemność jakiegoś parchatego skurwysyna, żeby Ziemi ulżyć. Chociażby tej mojej Ziemi, Słowiańskiej, tu w Polsce (nie w pierdolonej żydowskiej Polin Dudy), , mojej kochanej słowiańskiej, Polsce!

  P.S. Panie Darku.
  Raczył Pan napisać:
  „nie udostępniamy tej strony do publikowania prymitywnych opinii o jakiejkolwiek nacji”

  I teraz nie wiem, czy mam wybuchnąć śmiechem, czy zapłakać nad faktem, że został Pan spacyfikowany…

  Pozdrawiam Pana, bo ciągle chcę wierzyć w Pańską polską uczciwość.
  Chcę wierzyć, że skasowanie mojego komentarza podyktowane było jednie Pańską troską o bezpieczeństwo własne i rodziny.
  ______________________

  Niestety, nie zrozumiał Pan

  Nie zamierzy udostępniać strony WPS na komentarze w stylu, jaki Pan zaproponował, ponieważ nie chcemy przekształcić strony WPS w kloaczny dół, który Czytelnicy będą omijać szerokim łukiem.

  Komentarze podobne do pańskiego, który usunąłem, są przez Żydów tolerowane, ponieważ nie są dla nich niebezpieczne, a świadczą tylko nie najlepiej o piszącym, który ku ich zadowoleniu ulega bezsilnym emocjom.
  Tego typu twórczość niczego do dyskusji nie wnosi, a jedynie dezawuuje i osłabia narodowe strony z polityczną publicystyką.
  Nie zachowujmy się jak Żydzi w Niemczech po 1945r. i nie róbmy kupy w salonie.

  D.Kosiur

  Polubienie

  • stycznik400v

   Bierz przyklad ze mnie, nie ogladaj pejsatejtv i nie sluchaj pejsradia. Jedynie odciecie się od scierwomendiow pozwoli na odstresowanie się i obnizenie cisnienia. Wiec że sam nic nie wskorasz w pojedynke.
   Cala nadzieja jest w narodzie polskim, jeśli swiadomosc narodowa zwiekszy się to jest szansa na odbicie polski z rak okupanta watykanskiego czy waszyngtonskiego.
   Co do twojego wpisu to nie widzialem go, ale jeśli byl nie na temat to dzialanie pana darka było sluszne. Na wps spotyka się malo przeklenstw. No chyba, że reprezentujesz ciemna strone mocy:-)

   Polubienie

   • Technika Pieniądz Du...

    Właśnie tak robię podobnie jak pan panie stycznik .Odciąłem się od pejsatkowych medialnych szumowin i aż się naprawdę lepiej poczułem gdy nie oglądam takiej kloaki jak TVP1 , Polsat czy TVN nie wspominając już o Schetynach ,Czarneckich czy im podobnej bandy .
    Znalazłem sobie fajny kanał w internecie ze starymi polskimi filmami i głównie to oglądam .

    Polubienie

  • grzanek

   Jeśli mogę wtrącić swoje 3 grosze, uważam że komentarz pana Forgeda był (w kontekście holościemy, tutaj to oczywiście off-topic) całkowicie merytoryczny, co najwyżej jego forma mogła być nie do końca odpowiednia , ale mimo dosadności nieścisłości oficjalnej wykładni holokaustycznej zostały celnie wypunktowane.

   Polubienie

   • Technika Pieniądz Du...

    Grzanek zgadzam się z tobą i nawet tego człowieka rozumiem . Moich dwóch kolegów tez gryzą ziemię w wyniku pejsatkowych rządów gdy w ich wyniku potracili pracę i się zapili na śmierć denaturatem .
    Problem tego człowieka jest taki że on wszędzie widzi żydów i ciągle pisze o mosadzie i oficerach prowadzących opluwając ludzi którzy jego cierpienie rozumieją bo sami przez to przeszli .
    Jeżeli on myśli że mocne słowa pod adresem żydowszczyzny coś tu zmienią to się myli .Oni tylko na to czekają a takimi postami jedynie może WPS zaszkodzić . Dariusz Kosiur zdając sobie z tego sprawę usunął go i to była dobra decyzja a nie żadne lizanie zadka żydom .Tylko to trzeba zrozumieć .
    Najlepiej zakończyć ten wątek bo po co go dalej ciągnąc .
    Oczywiście współczuję śmierci matki bo to boli najbardziej .

    Polubienie

   • @ grzanek

    Toteż nie było zarzutu dotyczącego geszefciarskiego holomitu.

    Polubienie

  • Technika Pieniądz Du...

   Panie Dariuszu nie za bardzo się zgadzam z tym co pan pisze . Za dużo mniej radykalne wpisy ( ulotki które rozdawał obok szkoły ) skazano jednego z polakatolików na zawiasy ( sąd w Białymstoku ) . Także żydzi tak za bardzo tego nie tolerują .
   Pamiętam jak jakieś 15 lat temu za napisanie na cmentarzu żydowskim ” Żydzi do gazu ” uruchomiono w mojej miejscowości wszystkich łapaczy jakich tylko można . W końcu sprawców złapano .
   Okazali się nimi dwójka 14 latków . Ich nie ukarano tylko rodzice dostali po dupie .
   Podobnie na skwerku w mojej miejscowości dwóch dzieciaków z czapki Selmana wyrwało orzełek . Wpadli był monitoring .Oczywiście gówniarzy nie ukarano ale rodzice dostali po tyłku .
   Także żydzi takie rzeczy ścigają .

   Polubienie

 8. paziem

  Co jakiś czas, szczególnie wtedy kiedy poczytność strony internetowej WPS rośnie, pojawiają się na niej różnego rodzaju „fundamentaliści” ( narodowi, patriotyczni, religijni itd.), „ewangelizatorzy”, „dziwacy”, „mistycy”, „new age-owcy”, którzy albo chcą nas, czyli redakcję, sprowadzić ze „złej drogi”, albo zaostrzyć kurs : antyniemiecki, antyrosyjski, antyżydowski, antymuzułmański, antykomunistyczny itp.

  Nie wykluczając, że jest w tej grupie także kilka osób, których skrzywdziło życie, którym osobiście się nie układa, którzy mają maniakalne zaburzenia o charakterze chorobowym, to zapewne większość z grona nawiedzających naszą stronę „fundementalistów” i ” reformatorów”, to osoby zadaniowane, którym zlecono robienie zamieszania na stronie WPS, wprowadzanie tu gorszących praktyk typu : wulgaryzmy, plotkarstwo, spłycanie tematu, prymitywny spam obrazkowy itp.

  Raz jeszcze komunikujemy, że strona WPS ma polski profil narodowy i trzyma się rygorów racjonalności i możliwie wysokiego poziomu merytorycznego. Nie jesteśmy stroną ” antysemicką”, bo Żydzi nie są dla nas głównym i jedynym problemem, ani ci wykształceni i wpływowi, ani ci prymitywni i ubodzy ( zwalczać będziemy natomiast rasistowski, ludobójczy syjonizm w każdej formie). Problemem natomiast jest zbyt mała świadomość narodowa Polaków i ich niedostateczna determinacja w działaniach na rzecz odzyskaniem suwerennego państwa polskiego. Na edukacji i organizacji Polaków wokół idei suwerenności i pomyślności państwa polskiego WPS skupia swoją 8 -letnią już pracę

  Zatem wszystkich tych, którzy podzielają nasze cele i program – zapraszamy do współpracy. Natomiast wszystkich tych, którzy w tym przeszkadzają -będziemy demaskować i wyrzucać z naszej strony, bez względu, czy charakteryzuje ich jawna niechęć i agresja, czy fałszywe umizgi.

  Polubione przez 2 ludzi

  • jakipodpis

   Tak, świadomość, edukacja.

   Polubione przez 1 osoba

  • Szanowny Panie Paziem.

   Mam poczucie, że szkoda mojego czasu, by się obszernie rozpisywać.
   Wobec tego krótko.
   WPS w moich oczach od dłuższego czasu wydaje się być zeszmacony.
   Czy powodem tego jest to, że Pan i Koledzy zostaliście zastraszeni przez obrzezanych agentów, czy też (o zgrozo) sami jesteście koszerni, mało mnie interesuje.
   Istotne jest to, że specjalnie pozwalacie na burdel w komentarzach.
   Taki burdel, który nie pozwala widzieć w WPS poważnego Polskiego Ruchu o korzeniach słowiańskich.
   Pozwalacie na niewiarygodny syf pokroju wiecznego gnoju o „salonie24” – czy jak tam tym parchom jest – pisany bez składu i ładu łamaną polszczyzną.
   Pozwalacie na komentarze pełne bluzgów, też z koszmarnymi błędami ortograficznymi, interpunkcyjnymi, że o gramatyce nie wspomnę.
   I to wszystko jest koszerne według Was.
   Ten syf w komentarzach tu zostaje i chyba nawet jest pożądany, skoro nie ma z Waszej strony sprzeciwu.
   Przez ten syf przestałem, już dawno temu, przesyłać komukolwiek linki do artykułów na WPS.
   Bo jakby wartościowe się nie wydawały i godne polecenia, to niewiarygodne szambo w komentarzach, na które pozwalacie, powoduje, że się wstydzę Was promować.

   Wracając.
   Gdy ja pokusiłem się o przekazanie PO POLSKU i więcej niż poprawnym językiem polskim(!) kilku MERYTORYCZNYCH własnomyślnych opinii o okupujących Polaków od wieków parchatych żydach, o których Wy również pisujecie prawie nieprzebierając w słowach – widocznie macie „full-kosher” licencję – to nagle się okazało, że ja „obrażam jakieś nacje”, że rzucam bluzgi, i tak dalej.
   DULSZCZYZNA Panie Paziem, DULSZCZYZNA i pustynna moralność jahvego! z Was wylazła!

   Przykre to, że strona, jak mi się wydawało z gruntu POLSKA, okazuje się być tak naprawdę kolejną koszerną licencjonowaną nad Jordanem „opozycją”.

   Żegnam z żalem, mimo wszystko, i upraszam by nie nawijać mi, i przede wszystkim czytelnikom, koszernego makaronu na uszy.
   Kurwa… jaki żal…

   P.S.
   „Natomiast wszystkich tych, którzy w tym przeszkadzają -będziemy demaskować i wyrzucać z naszej strony, bez względu, czy charakteryzuje ich jawna niechęć i agresja, czy fałszywe umizgi.”

   Nie wątpię. Polacy, słowiańscy Polacy, tu miejsca nie zagrzeją. Przykładem, jak mi się wydaje, Opolczyk…

   Polubienie

 9. kilka wypowiedzi z pewnej konferencji (jako przyczynek do refleksji o pomaganiu oraz o „pomaganiu” i skutkach tego ostatniego)

  Published on May 29, 2017

  Polubienie

  • w ramach uzupełnienia ostatniej z powyższych wypowiedzi i jej pogłębienia (proszę nie skupiać się na klerykalizmie mówcy, ale na mechanizmach, na które zwraca uwagę, a które są największym zagrożeniem dla przyszłości Polski) – Michał Marusik: Polska rodzina jest już kupą gruzów

   Published on Apr 29, 2017

   Polubienie

   • Technika Pieniądz Du...

    Nie dam sobie za to przyrodzenia uciąć ale wydaje mi się że tego pana widziałem wiele razy u ojczulka toruńskiego w mediach bo niucham tam od czasu do czasu i patrzę co nadają u ojczulka w koncernie .
    Ojczulek tez ma u siebie taki program gdzie jest wywiad z wzorową katolicką rodziną głęboką pobożną .
    Nic nie sugeruje ale należałoby sprawdzić tak na co dzień czy po tym programie szanowna rodzinka jest tak idealna i pobożna bo może by się okazało że żona bije męża tłuczkiem po główce .
    Polska rodzina w kryzysie ?
    Jejku to 500 plus nie pomaga rodzinie ? nie walczy skutecznie z kryzysem rodziny ? bo słyszałem inne opinie .
    Po drugie .Jeżeli u nas walczyć z kryzysem w rodzinie mają starzy kawalerzy z kotem pod pierzyną czy zadziorne stare panny połykające sałatkę w knesejmie to nie dziwota że rodzina jest w kryzysie .
    Zresztą kogo dziś stać na rodzinę przy zarobkach 1500 złotych miesięcznie.

    Polubienie

   • Technika…, Pana/Panów? rodzaj „komentarza” to typowy przykład spamowania: prymitywny atak ad personam, w celu dyskredytacji osoby, przy jednoczesnym nie tylko całkowitym braku argumentów ad meritum, ale nawet przy braku jakiegokolwiek śladu chociaż próby odniesienia się do treści wypowiedzi pod jakimi takie „komentarze” są podpinane
    takie „komentarze” moim zdaniem powinny być bez skrupułów usuwane, ponieważ zwyczajnie są spamem, łamią netykietę i są o zerowym poziomie merytoryki w stosunku do treści wypowiedzi, do których „nawiązują”
    a może ich umieszczanie nie wynika z głupoty, lecz właśnie z przebiegłości takich „komentatorów”?

    Polubienie

   • Technika Pieniądz Du...

    Proszę pana nikogo tu nie dyskredytuję ani nie obrażam .Po prostu napisałem że być może widziałem tego pana u ojczulka w Trwam ale głowy za to nie daję gdy wypowiadał się tam w kwestiach rodziny .
    Gdy zobaczyłem jego twarz tak mi się skojarzyło .Taka to dyskredytacja ? jakie obrażanie ?.
    Panu się mój wpis nie podobał .Nie moja wina .
    Miłego dnia .

    Polubienie

   • Technika Pieniądz Du...

    Rozumiem to tak .Pan coś umieszcza jakiś materiał . Niestety nie mam prawa go negatywnie skomentować bo jak to zrobię to jestem spamer i na pewno pracuję dla żydów .
    Z takim podejściem i postrzeganiem rzeczywistości nigdy daleko nie zajedziemy .
    Jeszcze raz pozdrawiam.

    Polubienie

   • Technika pieniądz dupa@
    Ja się wcale nie dziwię, że jest pełno starych kawalerów i starych panien, przy takich zarobkach jakie mamy w Polsce na dźwięk słowa małżeństwo czy rodzina chwyta mnie samego paraliż ze strachu i ciarki po plecach idą. A biorąc pod uwagę jako mocno antyrodzinne dziś mamy czasy i jak życie rodzinne się mocno zdegradowalo, odechciewa mi się pomału tego miodu i nie tylko mi…

    Polubienie

   • Technika Pieniądz Du...

    Panie Przemex zgoda . Na marginesie . Niedawno słyszałem jak nasza pani premier niemalże płakała z radości mówiąc że polska rodzina ma się super i że dzięki 500 plus dzieci rodzą się na potęgę .Kobieta niemalże rozpłakała się że szczęścia .
    Z tym rodzeniem dzieci może być prawda bo również zauważyłem jak kobietom jakoś szybko zaczęły rosnąć brzuchy po tym jak 500 plus weszło w życie .
    Kombinować to my Polacy jednak umiemy i okradać swój kraj a patent prosty .
    Narobimy dzieci . Żyjemy bez ślubu .Samotna matka czesze pieniążki bo zapomoga musi być a szanowny partner ( konkubin ) w tym czasie zarabia pieniążki za granicą i wysyła swojej kochanej babie na konto .
    No i oczywiście dochodzi do tego 500 plus .
    Można żyć dobrze bez pracy .Można .

    Polubione przez 1 osoba

   • grzanek

    @przemex – smutne ale prawdziwe. Niestety.

    Polubione przez 1 osoba

   • @Technika pieniądz dupa
    Zapomniałeś, że ta baba w Polsce, w między czasie kiedy mezus/partner(czytaj: jeleń) haruje jak wół za granicą, urzeduje z kimś innym(czasem dorabia nawet do budżetu na własnej dupie), a mezus za granicą często wcale od baby nie lepszy. I na odwrót. No ale takie uroki życia polskiego rodzinnego. 😉
    A odnośnie pani placzu premier, oni są dobrzy w kreowaniu falszywej rzeczywistości, nagle ludzie pod rządami PiS w parę miesięcy stali się szczęśliwi… haha, śmiech na sali… 😉

    Polubienie

   • Technika Pieniądz Du...

    Panie Przemexie zgadzam się . Nie chciałem o tym pisać bo mogłoby to zahaczać o erotyzm . Zapomniał pan o kamerkach internetowych . Podejrzewam że co niektórzy partnerzy nie dają tyłka obcym aby nie zdradzać czując ogromny pociąg a włączają do tego celu kamerki .Lepsze to niż nic , ale większość faktycznie zdradza na potęgę .

    Polubienie

  • Technika Pieniądz Du...

   Jeszcze jedna rzecz bo tak mi przyszło do głowy .Wysłuchałem ten filmik i naprawdę nie czuję się kompetentny oceniać wypowiedzi tego pana bo nie jestem psychologiem czy specjalistą zajmującym się kryzysami w rodzinach.
   Nawet jeżeli mamy kryzys w rodzinie to sami taki los sobie zgotowaliśmy oddając władzę ludziom których celem nadrzędnym jest niszczenie polskiej rodziny .
   Niestety uderzmy się sami w piersi .
   U mnie w bloku mieszka czterech kawalerów .Wszyscy między trzydziestym i czterdziestym rokiem życia w tym dwóch bez pracy .
   Kiedyś takie rzeczy były nie do pomyślenia .

   Polubienie

   • oczywiście, że każdy ma prawo komentować, nieważne czy negatywnie czy pozytywnie, ale ważne by komentować merytorycznie, a nie spamować, łamać netykietę i pisać wszystko co tylko ślina przynosi na język, bez związku z tematem całego wątku
    przecież celem naszych dyskusji jest, jak już wspomniał wyżej jeden z uczestników dyskusji, świadomość i edukacja, do których dodałbym jeszcze wypracowywanie rozwiązań

    Polubienie

   • Technika Pieniądz Du...

    Proszę pan ani nie spamuję ani tzw netykiety nie złamałem za bardzo pan wrażliwy w tym temacie . Z tego co się zorientowałem z pana to wieloletni komentator tym bardziej pana nie chciałem urazić .
    Skomentowałem pana filmik jak uważałem za stosowne dodając nieco humoru .
    Na marginesie .
    Wystarczy pójść do Kościółka w niedzielę czy przyjąć pasibrzucha w grudniu i on panu powie kropka w kropkę to samo co ten pan z pana filmika .
    Tylko co z tego wynika ?
    a no nic .
    Bo co może wyniknąć z pustego gadania . Tyle samo co z mówienia do kamerki dla pięciu osób pana Pastuszki .
    Jeżeli poczuł się pan urażony .Przepraszam . Nie ciągnijmy tego dalej .
    Dobra rada .
    Proszę się troszkę wyluzować i nie traktować wszystkiego tak poważnie i do siebie . Najlepsze są głębokie oddechy .Wdech – wydech .

    Polubienie

   • do: Technika…
    co wynika ze zrozumienia sytuacji i jej źródeł? wiedza, na podstawie której można wypracować realne, a nie utopijne rozwiązania
    dziękuję za zrozumienie i odpowiedź, być może zbyt ostro zareagowałem, za co ze swej strony przepraszam – jeśli wyciągnąłem błędne wnioski

    Polubienie

   • Technika Pieniądz Du...

    Też pana przepraszam bo pewnie tez mój wpis nie był taki jaki powinien być w odpowiedzi do pana .
    Jestem jednak przekonany że widziałem tego człowieka w TV Trwam może dlatego mnie poniosło .
    Niestety jak widzę kogoś z tamtych kręgów to nawet oddechy czy medytacja nie pomaga aby się uspokoić .
    Mądre zdanie pan napisał :
    „co wynika ze zrozumienia sytuacji i jej źródeł? wiedza, na podstawie której można wypracować realne, a nie utopijne rozwiązania”
    Według mnie ideałem by było gdyby naprawianiem kryzysu w polskich rodzinach zajęli się ludzie bezpartyjni znający problem i fachowcy prawdziwi patrioci bo rodzina jest systematycznie niszczona od 1989 roku .
    Polską rodzinę można uzdrowić tylko w jeden jedyny sposób . Pogonić chazarstwo z Polski w cholerę . Może kiedyś to nastąpi .
    W innym razie polska rodzina będzie niszczona krok po kroku a 500 plus jako łapówka przedwyborcza czy zmyła niczego nie załatwi .
    Pozdrawiam.

    Polubienie

   • @Technika pieniądz dupa
    Wprawdzie nie na temat, ale dodam na koniec, że nic tak nie uzdrowi polskiej rodziny, jak sami zainteresowani, czyli członkowie polskich rodzin. „Fachowcy”, politycy, działacze, księża nie mają tu nic do gadania. Ich zadaniem jest tylko stworzenie warunków do normalnego funkcjonowania tej podstawowej jednostki społecznej, a od naprawiania stosunków rodzinnych niech sie odczepia, bo dość już „naprawili”.

    Polubienie

   • Technika Pieniądz Du...

    Właśnie o to mi chodziło . Stworzyć warunki do dobrego funkcjonowania rodzin za pomocą dobrych speców a nie angażując w to księży , stare zgorzkniałe stare panny czy starych kawalerów z kotami .

    Polubienie

 10. Technika Pieniądz Du...

  Oto pan Marusik i Ozjasz . Faktycznie Ozjasz może być przykładem do budowania zdrowej rodziny mając zaliczone ze trzy baby .Tak mi się wydaje . Konferencja o masonerii z udziałem Ozjasza to żart .

  Polubienie

 11. wciąż zastanawiam się nad odpowiedzią na pytanie postawione w tytule tego wątku?
  na czym ta pomoc by polegała? w jakiej formie? w jakim zakresie?
  chyba już doświadczamy sporej pomocy ze strony tego kraju przez samo to, że Rosja nie dała się przez USA sprowokować, chociaż powodów do tego dostarczają jej nie tylko Amerykanie. ale również sami Polacy i to nie tylko w Polsce, ale też na Ukrainie i w innych miejscach świata, przeciw Rosji i przeciw Polsce
  czy Rosjanie broniliby Polaków przed NATO? przecież Polacy, a raczej polscy najemnicy i polskojęzyczni rezydenci jawnie i w sposób ukryty działają na szkodę i Polaków i Rosjan
  czy rosyjskie rakiety odwetowe w przypadku wojny byłyby dla Polski pomocą? nie!
  dlatego to, co robi Rosja w dziedzinie dyplomatycznej, a szczególnie to czego nie robi jako przecież mocarstwo, uważam, że w tej sytuacji jaką mamy, będąc przymusowo w NATO i w UE, jest najlepszą pomocą dla nas, Polaków

  Polubienie

  • miało być: wciąż zastanawiam się nad odpowiedzią na pytanie postawione w tytule tego wątku – Czy Rosja pomoże Polsce?

   Polubienie

   • Technika Pieniądz Du...

    Faktycznie zeszliśmy z tematu głównego . Nie wiem co można dodać do tego co napisał pan Paweł . Na neonie sprawdzałem niedawno od razu miał 1200 wejść . Pan też dobrze napisał .

    Polubienie

   • oto przykład „zachęcania” Rosjan do sympatyzowania z Polską poprzez nieprzemyślany tytuł filmu na YouTube…
    – najnowszy film Jacka Międlara zatytułowany: „Czy Fundacja Otwarty Dialog jest wspierana przez rosyjski FSB? (116)”
    ponieważ film jest niedostępny dla Polski, sugeruję ściągnięcie go na dysk twardy poprzez tę zagraniczną bramkę proxy: http://www.lataayoutube.com/watch?v=gIEjJf6Jicw i samodzielne go ocenienie – w kontekście tematu tego wątku – czy teza zawarta w „pytaniu” Międlara jest zasadna i jak takie, postrzegane przez Rosjan jako stanowisko Polaków, wypowiedzi, wpływają na motywację Rosjan do pomagania Polsce?
    proszę też zwrócić uwagę, że pejsate YouTube Polakom jednak zablokowało dostęp do tego filmu i zadać sobie pytanie – dlaczego? (!)
    to wszystko razem pokazuje jak skomplikowana jest i delikatna sytuacja Polski i Rosji

    Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s