Dane Wigington: Manipulacja huraganem Irma

Wiele osób zadaje pytanie: dlaczego nasz własny rząd manipuluje pogodą w celu wyrządzenia szkód swoim własnym obywatelom i generalnie życiu na planecie Ziemia?

za: Zygmunt Bialas

Wiele osób, bez żadnego rozeznania i choćby szczątkowego zbadania zagadnienia, wybiera postawę całkowitego zaprzeczenia zjawisku modyfikacji klimatu, które wydaje się być narzędziem totalnej wojny pogodowej i biologicznej.

http://www.geoengineeringwatch.org/

https://www.youtube.com/watch?v=_yQ78kNFJ60

https://usawatchdog.com/wp-content/uploads/2016/08/Dane-Wigington.png


Rząd Stanów Zjednoczonych, w tym wojsko, jest czynnie zaangażowane w programy modyfikacji pogody, w tym modyfikacji huraganów, od co najmniej 70 lat. Projekt Cirrus był realizowany 70 lat temu. Za pomocą 80 kilogramów suchego lodu 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Suchy_l%C3%B3d
osiągnięto imponujący wpływ na huragan. Na ile skutecznie można manipulować zachowaniem huraganu dzisiaj, kiedy geoinżynierowie dysponują środkami roznoszenia setkami ton opatentowanych materiałów?

Historyczne dokumenty (1:08) ukazują Projekt Stormfury, ang.: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Project_Stormfury
jako projekt manipulacji zachowania huraganu, przeprowadzany przez amerykański rząd i wojsko.

Bardzo ważne jest uświadomienie sobie, że projekt totalnej wojny pogodowej był już częścią wojny wietnamskiej. Rezultatem projektu Popeye, ang: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Popeye
były katastrofalne powodzie wzdłuż szlaku Ho-Chi-Minha 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szlak_Ho_Chi_Minha

Ta strona (1:42) 
http://www.geoengineeringwatch.org/massive-us-senate-document-on-national-and-global-weather-modification/
pochodzi z 750-stronicowego raportu dla Senatu Stanów Zjednoczonych z 1977 roku. Żółte zakreślenia w treści dokumentu pochodzą z geoengineeringwatch.org. Ten dokument i niezliczone inne jednoznacznie dowodzą, że programy modyfikacji pogody, prowadzone przez amerykański rząd i wojsko, są rzeczywiste i mają coraz szerszy zasięg.

Ten dokument (2:17) 
http://www.foodbitsandbites.com/pdf/US_House_Science_and_Tech_Report_on_Geoengineering.pdf
amerykańskiego rządu, domagający się potrzeby zapewnienia globalnego zarządzania pogodą, to tylko jeden z wielu. Zaangażowanie amerykańskiego rządu i wojska w tę działalność nie podlega dyskusji.

To (2:32) 
https://www.google.com/patents/WO2008094226A2?cl=en
jest przykład patentu na wygaszenie huraganu. Ten patent jest udostępniony do wiadomości publicznej, wiele innych pozostaje tajnych.

To streszczenie raportu (2:47) 
http://www.po.gso.uri.edu/Numerical/tropcyc/pubs/bams.pdf
dotyczące badania możliwości wygaszana cyklonów jest bardzo istotne. Kluczowe są fragmenty zaznaczone na czerwono [na video]. Raport mówi, że tropikalne cyklony potraktowane aerozolami ulegają osłabieniu i wygaszeniu.

Następna sprawa: jak można rozprowadzać aerozole w atmosferze? Oprócz samolotów wojskowych instalacje do rozpraszania aerozoli zostały zamontowane do wielu samolotów komercyjnych. Dysze tych instalacji zostały zamontowane bezpośrednio do wylotu silników odrzutowych w celu potwierdzenia całkowicie fałszywej oficjalnej wersji, jakoby na niebie pozostawały ślady kondensacyjne, a nie rozproszone aerozole. Dostępne nam dane wskazują, że personel przedsiębiorstw komercyjnych, eksploatujących samoloty odrzutowe, nie jest włączony w te operacje mimo że samoloty te prowadzą opryski.

ORBAZKI INSTALACJI:

Opryski aerozoli nad oceanami stały się codziennym zjawiskiem. To zdjęcie (3:47, poniżej) pokazuje nam wschodnie, pacyficzne wybrzeże Ameryki Północnej i wyraźnie ślady oprysków. Większość społeczeństwa nie jest świadoma faktu że geoinżynieria prowadzona na skalę globalną zagraża systemowi podtrzymania biologicznego życia na Ziemi. Toksyczne metale ciężkie i inne substancje chemiczne zanieczyszczają powietrze, którym oddychamy i całą biosferę:

W jaki sposób opryski aerozoli i emisja fal radiowych mogą wpłynąć na tworzenie się huraganów? Zdjęcie poniżej (4:17), wykonane przez NASA, wykonane zostało koło zachodniego wybrzeża Afryki, miejsca tworzenia się atlantyckich huraganów. Manipulacje mające miejsce w ośrodku tworzenia się tropikalnych cyklonów są bardzo wyraźnie i trudno je zignorować.

Emisje fal radiowych wpływają na rozprowadzone w aerozolach mikrocząsteczki metali ciężkich. Tak kierowane mikrocząsteczki przesuwają całe masy powietrzne i wpływają na tworzenie i przebieg burz i innych zjawisk pogodowych.

Inżynierowie zajmujący się manipulacją klimatem od ponad 12 lat intensywnie pracują nad manipulacją huraganami z Atlantyku czy Zatoki Meksykańskiej
https://www.cnsnews.com/news/article/susan-jones/major-us-hurricane-drought-ends-after-record-4323-days
Od rekordowych 12 lat nie było znaczącego uderzenia huraganu z tego rejonu. Teraz mówię ważne rzeczy: nie mówię: „od 12 lat nie było żadnego huraganu”, tylko „od 12 lat nie było znaczącego huraganu na lądzie w Stanach Zjednoczonych”.

Można pomyśleć, że wygaszanie cyklonów jest pożyteczne. Należy mieć świadomość, że każda taka interwencja w system klimatyczny jest bardzo szkodliwa dla systemu podtrzymania życia na Ziemi. Gwałtownie ocieplające się oceany powodują mnożenie się cyklonów. Inżynierowie od klimatu od dawna dysponują technologiami, które pozwalają im zadecydować, które zjawiska pogodowe będą stłumione, które nie będą tłumione, i w którą stronę będą podążać. Kto dał kompleksowi wojskowo-przemysłowemu prawa Boga do decydowania o klimacie i losie życia na Ziemi 

Scenariusz klimatyczny przedstawiony na ilustracji (5:50, poniżej podobna) jest bardzo groźny, jest on bezpośrednio związany z huraganem Irma. Ilustracja NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) pokazuje zmiany w stosunku do normalnych oczekiwanych temperatur w Stanach Zjednoczonych, odkąd geoinżynieryjna korporacja Raytheon zajęła się modelowaniem prognoz dla NOAA. To prognoza dla 7-11 września 2017 roku, pokazuje ona szokujący rozkład temperatur dla 48 stanów Ameryki. Prognoza ujawnia plan stojący za huraganem Irma: utrzymywanie wilgotnego powietrza nad najbardziej zaludnionymi stanami Wschodniego wybrzeża.

Wilgotne masy powietrza następnie będą skierowane na ląd, a para wodna skrystalizuje się w lód pod wpływem opatentowanych substancji chemicznych (chemical ice nucleation). Rejony zaznaczone na czerwono na zachodzie mogą doświadczać temperatur powyżej 30 stopni wyższych od dotychczasowych (…). Niektóre z rejonów zaznaczonych na niebiesko na wschodzie mogą doświadczyć temperatur niższych o 30 stopni od normy. Wilgotne masy powietrza z huraganu Harvey użyte zostały w tym samym celu, do utrzymywania niskich temperatur w tych rejonach mimo że temperatura na Ziemi ulega podwyższeniu (…). Witajcie w świecie geoinżynierii w akcji!

Wykres GISS 
https://en.wikipedia.org/wiki/Goddard_Institute_for_Space_Studies
(7:30) obrazujący odchylenia temperatur od średnich (poniżej podobny) w latach 2013-16 ukazuje znaczące ocieplenie zachodu Stanów Zjednoczonych. Brak jakiegokolwiek ocieplenia na wschodzie Stanów jest potwierdzeniem sztuczności tego zjawiska, dokładnie jak w poprzedniej ilustracji NOAA dotyczącej prognoz temperatur w Ameryce.

W czasie, gdy świat bezładnie podąża w kierunku zmiany klimatu, sztuczne schłodzenia temperatury za pomocą wysoce toksycznych chemikaliów, wywołujących efekt krystalizacji pary wodnej na obszarze największego zaludnienia w Stanach Zjednoczonych, utrzymuje społeczeństwo w nieświadomości nieuchronnych zmian. To psychologiczny aspekt inżynierii klimatycznej – utrzymywanie społeczeństwa w stanie zmieszania, bierności, tworzenie podziałów tak długo, jak to jest tylko możliwe.

Paradoksem jest, że obecna inżynieria klimatyczna to największy atak przeprowadzony przez człowieka na ziemski klimat i środowisko.

Mimo że w innych regionach świata odnotowano rekordową ilość cyklonów o rekordowej sile, atakujących ciągle takie narody jak Filipiny, narody nie są dłużej skłonne do podporządkowania się amerykańskiej kontroli i okupacji.

https://www.bibliotecapleyades.net/haarp/esp_HAARP_17.htm

Jak wyżej wspomniano, od 12 lat amerykańskie cyklony były wygaszane. Co więc się zmieniło i dlaczego? – ORBAZEK: Huragan Harvey (jest mnóstwo takich):

Pamiętajmy, że wszystkie dostępne dane potwierdzają, iż geoinżynierowie dysponują zasobami i narzędziami do wygaszania i zmiany kierunku huraganów. Jeśliby inżynierowie klimatycznie nie chcieli, aby zdarzył się huragan Harvey – tam gdzie to miało miejsce, w taki sposób, jak to miało miejsce – to by się nie zdarzył. Jeśliby geoinżynierowie chcieli wyciszyć lub skierować na morze huragan Irmę, to mogliby to zrobić. Ponownie: wszystkie dostępne dane historyczne dowodzą, że jest to możliwe.

Dlaczego nastąpiła zmiana strategii inżynierów klimatycznych? – Amerykanie od dziesiątków lat doświadczają różnych przejawów wojny pogodowej. W miarę narastania desperacji ośrodków prawdziwej władzy w Stanach Zjednoczonych fakt ten staje się coraz bardziej oczywisty (…). Ośrodki władzy dysponują wieloma alternatywnymi scenariuszami. Wszystko, co robią, jest wynikiem kompleksowych motywacji i prowadzi do różnorodnych rezultatów na różnych polach. Dotyczy to również wojny pogodowej.

Wiele społeczności zyskuje świadomość w zakresie zbrodni popełnianych przez ośrodki władzy, również w dziedzinie manipulacji pogodą. Klęski żywiołowe podobne do niedawnego huraganu Harvey czy prawdopodobnie nadchodzącej Ermy służą różnym planom globalnej elity. Jeśli chodzi o Harvey, dotyczyło to zapewne wpływu na ceny ropy naftowej, oczekiwanego ożywienia gospodarczego wynikającego z konieczności reparacji szkód, kreacji masowego zniszczenia i zamieszania, które może pomóc wywołać trzecią wojnę światową, oczekiwanego sparaliżowania społeczeństwa, które nie będzie zdolne do przeciwstawienia się tyranii rządu, pretekstu do wyprowadzenia wojska na ulice w celu zapobieżenia nieuchronnemu załamaniu systemu społecznego itp. 

Istnieją inne cele inżynierii klimatycznej, których większość z nas sobie nie uświadamia. Nasza globalna biosfera ulega załamaniu. Jeśli pozostaniemy na tym kursie, to z pewnością znajdujemy się na ścieżce globalnej zmiany klimatu prowadzącej do zagłady gatunków. Geoinżynierowie zrobią wszystko, co mogą, za wszelką cenę, aby ukryć ten fakt przed globalnym społeczeństwem. W celu odwleczenia wybuchu globalnej paniki i utrzymania władzy przez kompleks militarno-przemysłowy będą gotowi do eksterminacji życia na Ziemi.

Odezwij się i uczyń swój głos słyszalnym, kiedy jeszcze jest to możliwe. Podziel się z innymi materiałami ze strony geoengineeringwatch.org.

Napisał: Dane Wigington

Przetłumaczył: Metro

Reklamy

38 Komentarzy

Filed under Polityka

38 responses to “Dane Wigington: Manipulacja huraganem Irma

 1. Metro

  Mi się wydaje że ten fragment jest bardzo ważny:
  „Emisje fal radiowych wpływają na rozprowadzone w aerozolach mikrocząsteczki metali ciężkich. Tak kierowane mikrocząsteczki przesuwają całe masy powietrzne i wpływają na tworzenie i przebieg burz i innych zjawisk pogodowych.”

  To jakiś początek wyjaśnienia, o co w tym wszystkim chodzi.

  Zresztą manipulacje pogodą to mały pikuś. Mam powody aby podejrzewać, że oni robią również trzęsienia ziemi, tak jak to ostatnie w Meksyku. Tylko tutaj jeszcze trudniej dokopać się do jakiegoś rozsądnego materiału, niż w przypadku manipulacji pogodą.

  Ja sobie przeprowadziłem kiedyś ćwiczenie: porównałem liczbę trzęsień ziemi w różnych krajach w pierwszej dekadzie XX i XXI wieku. Sto lat temu w Japonii czy Iranie były już przecież nowoczesne przyrządy. Robi wrażenie.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Lists_of_earthquakes#Lists_by_country

  Polubienie

 2. grzanek

  Widzę że Szczypior przesiadł się na nowe guru. W temacie zakulisowych manipulacji zjawiskami pogodowymi bardzo interesująco i wyczerpująco wypowiada się Alan Watt, tutaj cała playlista:

  Polubienie

 3. jakipodpis

  Odpowiadając moje pytanie, choć to bżydki zwyczaj na, ja tak myślę w mojej głowie, na zapytowywanie odpowiadać pytanie: „dlaczego nasz własny rząd manipuluje pogodą w celu wyrządzenia szkód swoim własnym obywatelom i generalnie życiu na planecie Ziemia?”: a dlaczego?

  Polubienie

  • Jacku,
   to ma związek z tym:

   Ponieważ nie udaje się organizacja konfliktu wewnątrz USA „Biali kontra Czarni”, to i Białych i Czarnych trzeba przekierować na likwidację szkód kataklizmów i w ten sposób odwrócić ich uwagę od zbrodni syjonizmu. „Antysemityzm” w USA narasta coraz szybciej.

   Polubienie

   • Technika pieniądz dupa

    Zgoda panie Dariuszu . W USA notuje się coraz więcej przypadków tzw. antysemityzmu bo np ktoś jakiegoś żydka kopnie w dupę na uniwersytecie czy w nocy ktoś wybije szyby u jakiegoś bogatego pejsatka .
    U nas praktycznie w Polin na ten temat cisza .
    W USA jest taka organizacja która zajmuje się dogłębnie przypadkami antysemityzmu i reaguje natychmiast w każdym pojedynczym przypadku gdy zostanie o tym poinformowana .
    Kilka lat temu namierzyli jakiegoś glinę który pejsatków zwyzywał od najgorszych . Dostał glina ultimatum że jak nie przeprosi zostanie zwolniony z roboty . Skończyło się to tym że błagał o wybaczenie na klęczkach .
    Jeżeli ci żydzi tak pieją że narasta antysemityzm w USA musi być coś na rzeczy .
    Zresztą u nas też pieją .Pamiętne spotkanie z Kalksteinem .Różnica jest tylko taka że nasz antysemityzm w Polin to same pejsatki wymyślają i go kreują a w USA jest nieco inaczej w tym temacie .

    Polubienie

   • jakipodpis

    Darku, odkąd pamiętam Ciebie, głosiłeś Prawdę, za co nie jednokrotnie robili Ci koło pióra (w PRL też, np. tzw. „Śmaga”, pamietasz?). Jak czuję, pozostałeś wierny głoszenia Owej. W miarę swoich więcej, niż skromnych możliwości, promuję WPS z Tobą na czele. Efekt: tzw. „gross” odbierających moje przekazy uważa mnie za: „A pan jesteś cham, ćwok, swołocz i woda na młyn odwetowców, won!”. Nawet dzisiaj, spotkawszy moją znajomą, która w trakcie rozmowy powiedziała mi, że ma wieści z Neonu i na ich podstawie kształtuje swoje spojrzenie na „sytację potyliczną”, zaproponowałem jej stronę WPS, ze szczególnym uwzględnieniem Ciebie. Czy nie mógłbyś zostać, co najmniej komentatorem „radio hobby 89,4fm”, którego zacząłem słuchać od wczoraj?

    Polubienie

  • Pimpuś

   Dlatego, aby podnieść ceny i w ten sposób usunąć nadwyżkę dolara z rynku. Ceny paliwa ostatnio wzrosły w usraelu ale to za mało. Szkody jakie powstały i powstaną są świetnym pretekstem do reperacji rynku monetarnego usraela. Mówi się o setkach miliardów dolarów szkód, które spowodują podwyżki cen o jakieś 20%-30%, Daje to również nowy impuls popytowi na rynku budowlanym. Kapitaliści będą szczęśliwi plebs będzie płacił i płakał !

   Polubienie

 4. jakipodpis

  https://www.youtube.com/watch?v=T-1C9wQfOXo „Ucha, ucha, zawierucha, jeden trzyma drugi słuucha(?) a ten trzeci w ‚cośtamcośtam’ leci(?)

  Polubienie

 5. Technika pieniądz dupa

  Kataklizm to jest zawsze tragedia . Według CNN straty USA po ostatnich kataklizmach są na kresce około 135 mld USD.
  Może to i lepiej dla ludzkości świata .Usmańce będą musieli zainwestować grube miliardy w odbudowę swojego imperium to mniej siana przeznaczą na zbrojenia i wywoływanie sztucznych wojenek czy zamachów stanu jak u ukrów .
  Ktoś tu kiedyś pisał ze pejsatki trują gojów Chemtrails a ja mu odpisałem to pejsatki również i siebie by musieli truć chyba że oglądali dzieła Carpentera i chodzą w maskach gazowych a goj ich w tych maskach zauważy tylko gdy przypadkowo znajdzie czarne okulary i założy je na swoją facjatę .
  Ponadto duże ilości chemtrails obserwuje się w Rosji i Putin nic nie reaguje .Nie dziwne to trochę .
  Mniej teorii a więcej faktów .

  Polubienie

  • Pimpuś

   Przestańcie wierzyć w tego Putinka jak we własną mamusię.Putin jest obwieszony syjonistami jak noworoczna choinka bombkami. Zobaczcie, że w Rosji zaczyna się szczepienny horror na dzieciach taki jaki jest w Polsce !!! Syjoniści niszczą zdrowie Naszych Słowiańskich dzieci bez względu na państwo i Putinek dokłada do tego swoją rąsie. Trochę zdrowego rozsądku ! To, że „Mózgowy” zginął w Doniecku to nie przypadek !!!!!

   Polubienie

   • Technika pieniądz dupa

    W uzupełnieniu jeszcze szkoda że nie zamieściłeś zdjęć Putina z lubawiczerami jak robi to ameba pisowa Dylak u siebie .Byłby komplet .
    Póki co wierzę Putinowi bo obserwuje jego działania od dawna . Gdyby faktycznie Putin lizał rowek syjonistom nie byłby tak krytykowany przez Singera i cały żydozachód włącznie z sankcjami przeciw Rosji .
    Putin nie działa prosyjonistycznie bo gdyby tak było polskie propagandowe płatne szczekaczki zamknęły swoje śmierdzące ryje a jest na odwrót .

    Polubienie

   • hulsz

    U tu sie Pan myli .Ta cala krytyka Putina przez zachod ma byc zmylka dla Rosjan ze ich prezydent jest taki cacy.

    Polubienie

   • Technika pieniądz dupa

    Myślę całkiem podobnie . Według mnie tym chemtrials pejsatki sztucznie straszą gojów aby odwrócić uwagę gojów od prawdziwych problemów które rozwalają nam zdrowie :

    1. Śmieciowe żarcie – złe odżywianie się . Działa to zabójczo na jelita .Często masy kałowe jelita zatykają i dochodzi do operacji gdzie człowiek przez dwa lata musi chodzić na zewnętrznym worku .
    2. Używanie gównianych kosmetyków jak pisałem wcześniej .
    I tutaj są prawdziwe powody naszych problemów ze zdrowiem .Tylko jak przekonać debili zafascynowanych hamburgerami czy colą aby rzuciły to w pizdu i przeszły na kaszę jaglaną czy błonnik lub nawet razowe pieczywo .
    Grubasów już u nas dostatek a baby otyłe co niektóre jak wieprze a będzie jeszcze gorzej i w tym temacie dogonimy USA .Zobaczycie .

    Polubienie

  • antychemtrails

   Technika jesteś dupa. Trucie chemtrails jest faktem, wystarczy patrzeć w Niebo, robić zdjęcia, wiedzieć gdzie są korytarze pasażerskich samolotów na swoim terenie, posłuchać . Odpowiedź przyjdzie sama. I nie życzę sobie bezczelności z Pana strony. Zbyt długo/ od 2011 roku/ obserwuję, fotografuję i czytam by nie wiedzieć co mówię czy piszę.Zresztą średnio inteligentny człowiek zauważy, że coś jest nie tak z pogodą. A globalne ocieplenie to jest globalne ogłupienie i wielki swiatowy przekręt dla ciemnego /na ogół/ ludu.Kilka lat temu był filmik z podpisania między Pawlakiem a przedstawicielem firmy Monsando umowy na opryski . Tak pryszczą nas jak bydło z samolotów a społeczeństwo dalej śpi. Filmik zniknął ok 3 lata temu, a z bystrzejszych próbuje się robić oszołomów. Czy nie widać i czuć jaka jest temperatura, czy nie widać że nie ma słońca a jak wyjdzie zza chmur to jest jakieś aluminiowe. Przykładów zimna, pleśni, grzybów niejadalnych jest wiele. Popalone liście, brak owoców sczerniałe krzewy itp.Trzeba kochać przyrodę to wszystko będzie jasne.

   Polubienie

   • Też się nieraz zastanawiam na charakterem tego „zjawiska”. Niebo nieraz jest cholernie pokratowane, przez wzajemnie przecinające się smugi z niemal inżynierską precyzją, tak że nawet błękitu nieba nie widać, a słońce jest jakby zamglone. Dziwne, że po takich opryskach zawsze w perspektywie kilku dni zmienia się pogoda. Z pogodą i w ogóle z przyrodą ostatnimi czasy rzeczywiście dzieje się coś bardzo niedobrego.

    Polubienie

   • Technika pieniądz dupa

    Przemex możesz mi uwierzyć że pogoda też była dziwna i takie wnioski można było wysnuć jak napisałeś dużo wcześniej wiele lat wcześniej .
    Nie chcę tu bronić pejsatków ale nie chcę tez się upodabniać do świrów radiomaryjnych którym Antek największą głupotę sprzeda w temacie Putina i katastrofy w ciągu sekundy .
    Powtórzę jeszcze raz .Najwięcej chemitrails jest w Rosji i Putin jakoś się tym specjalnie nie przejmuje . Gdyby była to trucizna to jego reakcja musiała by być natychmiastowa .
    Ponadto jak pisałem pejsatki sami siebie też musieli by truć .
    Dlatego więcej myślenia a mniej upodabniania się w spisowych teoriach dziejów do debili radiomaryjnych .

    Polubienie

   • Osobiście nie wiem czym jest owo zjawisko, nie mam dostępu do tajnych dokumentów, ani wyników wiarygodnych badań naukowych, itp. Niemniej nie jest to coś czego nie da się zauważyć, bo nieraz to na niebie widzę. Oczywiście zawsze można powiedzieć, że jest większy ruch lotniczy niż kiedyś i więcej samolotów lata po niebie, zostawiając więcej smug. Brzmi sensownie. W sumie każdemu odpowiada inna teoria.

    Polubienie

   • Technika pieniądz dupa

    Ostatnio słuchałem majora jak piał że mu ukochany Ziobro zabrania ubić świnki i zrobić pyszne kiełbaski , szyneczki i kaszaneczki a Dylak w odpowiedzi napisał że on lubi kiełbaskę z Biedronki to niech ją żre zwłaszcza po 6 złotych za kilo .
    Do rzeczy jednak .Tu major coś o tym mówi więc dla zainteresowanych do posłuchania .

    Polubienie

   • Technika pieniądz dupa

    Podsumowując .Bardziej nas niszczy fluor w pastach do zębów czy aluminium w dezodorantach powodując Alzheimera oraz śmieciowe gówno które durny Polak wpierd… bez opamiętania i cieszy się jak niejaki Dylak bo sobie kupił w promocji tanio kiełbaskę pewnie gdzie głównym składnikiem są kurze kości bo takie kiełbaski parówkowe taniutko są sprzedawane .
    Tu jest zagrożenie a nie jakieś chemtrails .
    Gdyby to było tak niebezpieczne to Putin by z tym u siebie porządek zrobił.

    Polubienie

   • Technika pieniądz dupa

    Klasyczny przykład obłudy pejsatków .
    Kilka lat temu przepuścili w Polin potężny atak na rosyjskie kosmetyki typu szampony , kremy , mydła , pasty do zębów itp .
    Bez żadnych dowodów piali we wszystkich mediach że rosyjskie kosmetyki są potwornie szkodliwie dla zdrowia .
    Oczywiście okazało się to gówno prawdą ale niestety po tej propagandzie wielu Polaków odwróciło się dupą do kosmetyków rosyjskich wracając do kupowania tego co sprzedają pejsate biznesy w Polin .
    Czemu to zrobili ?.
    Był taki moment ze Polacy zaczęli w sieci masowo kupować rosyjskie kosmetyki i byli z nich bardzo zadowoleni głównie chwalono niską cenę i znakomitą jakość oraz nieszkodliwość dla zdrowia brak chemii .
    Biznes pejsatek zaczął w Polin gorzej iść stąd wściekle zaatakowali produkty z Rosji .
    Niestety z powodzeniem bo wielu Polaków w to uwierzyło na szczęście nie wszyscy .
    Informacje o tym szerzej są na forach kosmetycznych .

    Polubienie

   • @TDP
    Z subiektywnego punktu widzenia w sumie można powiedzieć, że w każdych czasach pogoda jest jakaś dziwna. Kiedyś były długie, śnieżne i mroźne zimy oraz upalne lata, dziś tego już nie ma. Ciężko o śnieg i mróz niekiedy, a mieszkam przecież w górach. Teraz ktoś powie, że ówczesna pogoda w porównaniu do dzisiejszej była jakaś dziwna, no bo kto to widział takie zimy prawda? To pewnie nienormalne. Ale równie dobrze można to odwrócić o 180 stopni i powiedzieć, że to dzisiejsza pogoda jest porąbana, w porównaniu do tej sprzed kilkudziesięciu lat.
    W sumie osobiście nie wiem na ile zaawansowana jest geoinżynieria i czy to jest w ogóle możliwe i na ile jest możliwe, choć przy dzisiejszym postępie technologicznym nie ma już chyba rzeczy niemożliwych. Nie wiem też na ile są to naturalne zmiany klimatu i czy w ogóle klimat współcześnie się w jakikolwiek istotny sposób zmienia. Bo jeżeli geoinżynieria jest faktem, to jej twórcy i władcy mogą tak manipulować klimatem, aby stwarzać celowo wrażenie zachodzących zmian klimatycznych lub mogą się pod nie podpinać. Chyba nie muszę wymieniać co zyskują w takim przypadku. Prawda może być zarówno po jednej jak i po drugiej stronie, ale też i po środku. Czas pokaże.

    Polubienie

   • „Gdyby to było tak niebezpieczne to Putin by z tym u siebie porządek zrobił.” – nie róbmy z niego boga, z pewnymi rzeczami porządku zrobić po prostu nie może…

    Polubienie

   • Mony

    Zjawisko chemtrials (jeśli w ogóle gdzieś istnieje) nie występuje nad Polską. Piewcy tej propagandy początkowo tłumaczyli, że to wojskowe maszyny latają rankiem i rozpylają trujące substancje. Kto bystrzejszy mógł sprawdzić, że owe smugi idealnie pokrywają się z kursami samolotów pasażerskich na planefinder.net lub flightradar24.com.
    Smugi pojawiają się tylko na określonej wysokości przelotu samolotu, nie ma ich powyżej 10km i na dosyć nikim pułapie. Temperatura, ciśnienie i wilgotność powietrza mają wpływ na zjawisko powstawania i jakość smug.
    Przemex słusznie zauważył, że po tych smugach pogoda się zmienia tyle, ze jest to zależność odwrotna.
    Długo utrzymujące się smugi świadczą o nadchodzącej zmianie pogody na gorsze. Silne zachmurzenie i prawdopodobny opad deszczu a zimą śniegu. A efekt ten już był obserwowany kilkanaście lat temu.. teorie chemitrials dorobiono później. Dzisiaj na topie mamy płaską ziemię.
    Głowa do góry i nie dajcie się zatruć fałszywymi teoriami.

    Polubienie

  • Alija

   Technika …. jesteś nadaktywny i przemądrzały a tak naprawdę nic nowego nie wniosłeś do tematu . Umiesz się czepiać w ordynarny sposób moherów radiomaryjnych nazywając ich debilami.Nie jest to moja bajka ale kultura nie pozwala mi z taką pogardą wyrażać się o ludziach o odmiennych poglądach.Dlatego jesteś niewiarygodny a” dziobak” w b.przystępny sposób to zasygnalizował. Jak czegoś nie wiesz to się zamknij, albo czytaj na dany temat.

   Polubienie

   • Technika pieniądz dupa

    Szanowny panie kulturalny Alija . Według mnie napisałem kilka ciekawych rzeczy w tym temacie może nie zupełnie na 100% na temat ale ciekawe i prawdziwe one są a szanowny pan dziobak może mieć swoje zdanie na ten temat natomiast moje jest inne.
    Oto obelgi od kulturalnych ludzi słuchaczy medyjów toruńskich pod moim adresem .
    Najpierw jak strażnik przepuścił mój jeden wpis na siedem w ich mateczniku.
    Po kolei .
    1. Zasrańcu ruski .
    2. pedale Putina.
    3. agencie Putina . ile kasujesz dolarów pracując dla niego? .
    4.śmierdzielu antypolaku .
    5. Łajzo ruska .
    6. Do więzienia z tobą .
    7 ruski alfons .
    Tak panie Alija kulturalny człowieku a wpis mój był krytyczny banderowcom. Natomiast panu kulturalnemu się nie podoba bo nazwałem ich debilami .

    Polubienie

 6. dziobak

  @-antychemitrails
  Nie bierz tego do siebie ! To JA pisałem o tym truciu poprzez rozpylanie z samolotów niedawno, i to MNIE odpisał kol.DUPA w sposób jaki tu powtórzył powyżej. Zarówno groźne są te opylania czysto chemiczne JAK I rozpylanie wirusów i przetrwalników bakterii przeciwko ludziom.
  Na niektóre są DROGIE antidotum : Np, Polacy jeżdżą do Lwowa gdzie z pod lady sprzedaje się taką substancję w formie pasty białego koloru (rozpuszczalne w wodzie). Widziałem i znam kogoś kto to bierze .
  Biedniejsi nie kupią………..
  Dla wyjaśnienia co do tego że żydzi też chorują np. na AIDS czyli na pewno nie jest to ich spisek.WYJAŚNIAM dla kol. DUPA:::::
  Część żydów jest przeznaczona do likwidacji tak jak w Oświęcimiu kiedyś. To jest selekcja. Ci wartościowi są szczepieni i dostają leki strącające truciznę.
  PS. W wieku 14-tym masowo pomawiano żydów o zatruwanie studzien w okresie epidemii dżumy. Tłumaczyli , że oni przecież też by umierali od rtej samej wody a więc to nie oni……..
  Jednak oni ! Część się poświęciła dla sprawy, część brała antidotum.
  PS2.——w wypadku cholery należy pić korę kruszyny–efekt 100% niechorowalności na cholerę. Ale na dżumę nie znam metody……..

  Polubienie

 7. Odnośnie jeszcze Rosji i Putina. Rosja nie jest krajem, który funkcjonuje w kompletnym odosobnieniu i izolacji od systemu międzynarodowego. Jest członkiem różnych gremiów takich jak między innymi ONZ, a także sygnatariuszem wielu porozumień międzynarodowych o rożnym charakterze, z których musi się wywiązywać. A programy geoinżynieryjne podobno są realizowane właśnie między innymi pod auspicjami ONZ czy też jakichś jego agend, zatem państwa członkowskie muszą się podporządkować. Rosja tak jak i inne kraje mogą mieć zwyczajnie związane ręce w wielu sprawach. A podejrzewam, że nie chcą rozpoczynać wojny na nowym polu z zachodem, więc robią dobry uśmiech do złej gry. Inną rzeczą jest, że Rosjanie czy Chińczycy też mogą posiadać takie technologie, więc po co ruszać gówno? Żeby sami musieli ujawnić zapewne tajne i newralgiczne dla siebie dane na ten temat? Tu nic nie jest takie proste. A polityka to niestety kurwa.
  Nie chcę się wypowiadać ex cathedra na ten temat, ale zostawiam sobie otwartą furtkę w razie czego. Nigdy nie wiadomo co w tym popapranym świecie informacji i dezinformacji może okazać się prawdą.

  Polubienie

  • Technika pieniądz dupa

   Przemex jeszcze ci odpowiem ale nie za bardzo już mogę bo się dziś rozpisałem i zaraz wezmą mnie za trolla i żyda.
   Żaden ze mnie specjalista ale biorę wszystko na zdrowy rozum i na logikę .
   Przecież gdyby to było tak szkodliwe i prowadziło do poważnych chorób to myślisz że Putin by patrzył na jakieś ONZ i ich programy .
   Wierzę głęboko w to wierzę że dla Putina priorytetem jest zdrowie Rosjan a nie ich uśmiercanie jakimś gównem i Putin może wiele zrobić aby zadbać o Rosjan co już udowodnił wiele razy i sam dobrze o tym wiesz .
   Putin . Nigdy nie traktowałem go jak Boga ale jako prezydenta kochającego Rosję .

   Polubienie

   • Tak swoją drogą to Putin może sobie chcieć, ale wiatr na przykład nie zna granic państwowych i niesie chmury przez dziesiątki, setki, tysiące kilometrów. Wystarczy że rozpylą to gówno nad krajami sąsiadującymi. Żadne ustawodawstwo temu nie zapobiegnie. Po za tym mi nie chodzi tylko o „chemtrails”, ale też o całą gamę innych technologii do manipulacji pogodą. Takie technologie mogą też posiadać i Rosjanie.

    Polubienie

   • Technika pieniądz dupa

    Przemexie jeszcze ci odpowiem tak komicznie .
    Nie pamiętam dokładnie kiedy to było ale sporo czasu temu gdy modne było u matołów toruńskich mówić że Putin utworzył sztuczną mgłę aby wymordować kwiat polskiej inteligencji .
    Mniej więcej wtedy miała miejsce moja rozmowa z moherem a znam ich wielu .
    Oto ona :
    1. Panie a pan wiesz że ich Putin wszystkich wymordował jak leci w tym Smoleńsku ?
    2. A w jaki sposób Edziu on to zrobił ?
    3. Kazał swoim zbirom utworzyć sztuczną mgłę i ich wymordował . Putin już wszystko może każe swoim ludziom zrobić słońce jak ma ochotę na słońce jak ma ochotę na śnieg to specjalnie dla niego robią opady śniegu .
    4. A Skąd pan to wszystko wie ?
    W telewizji oglądałem .Był o tym specjalny program .
    5. A przecież jak była mgła to pilot mógł zawrócić nie?
    6. Panie ten pilot tez pewnie dla bandyty Putina pracował .Przekupili go.
    Odechciało mi się już tej rozmowy i ją zakończyłem .
    Nie mam na ten temat wiedzy ale wierzę że gdyby te „chemtrails były grożne ” taki kraj jak Rosja jakoś by z tym sobie poradził .

    Pana Pawła proszę o kasację postów jeżeli nic nie wniosły do tematu głównego .

    Polubienie

   • Pimpuś

    TPD
    „Wierzę głęboko w to wierzę że dla Putina priorytetem jest zdrowie Rosjan a nie ich uśmiercanie jakimś gównem i Putin może wiele zrobić aby zadbać o Rosjan co już udowodnił wiele razy i sam dobrze o tym wiesz” . Naprawdę tak sądzisz ??? Jest taki znachor rosyjski a nazywa się profesor Iwan Nieumywakin.Poczytaj sobie książki tego pana i pooglądaj wykłady są na youtube. Może dotrze do Ciebie, że w Rosji są przy władzy takie same kanalie jak w Polsce,Francji czy Usraelu, które „nie ma takiej rzeczy którą władze by nie zrobiły dla pieniędzy”. I nie porównuj mnie do pejsatej kanalii bo stajesz w szeregu z moherami na których złorzeczysz.

    Polubienie

   • To równie dobrze można powiedzieć, że Rosja złośliwie doprowadziła do wybuchu wulkanu w Islandii, żeby światowe delegacje nie mogły przyjechać na uroczystości pogrzebowe Marii i Lecha Kaczyńskich. Jaki problem, nawet dziwię się że jeszcze Macierewicz tego nie wymyślił. Chyba, że nie jestem na topie. 🙂
    A jeszcze co do „chemtrails”, Rosjanie nawet nie z przymusu a z własnej woli mając szczere intencje, mogą być częścią takiego programu. Zwyczajnie mogą naiwnie, choć szczerze wierzyć uzasadnieniom naukowców, że to pomoże zapanować nad zmianami klimatycznymi czy promowanym ichnim ocipieniem klimatu. Zresztą ta teoria jest również promowana na sputniku, co każe się zastanowić nad takim scenariuszem.

    Polubienie

   • Polacy to rozmodleni w chrrystusie i naiwni jak niemowleta ! Wierza ze przed GMO i ropylana z samolotow Natowskich trucizna uratuje ich Pacierze i modlitewniki 🙂 .Gdyby wiekszosc Bialych ludzi miala taka wiedze jak na tym portalu ? Nie byloby zadnych ” ruskuch agentow „:) .wiem ze rozne zachodnie fundacje harytatywne suto oplacaja takichbco te prawde o truci glosza na ronych blogach i forach!! A ze w polsce praca zarobkowa zostala zlikwidowana przez obecna bande okroglostolowa i KK to ludzie imaja sie kazdj metody zarabianua judaszowych srebrnikow!

    Polubienie

 8. Alija

  Tak Panie Pimpuś i przemex, z osobą technika, pieniądz, dupa nie ma sensu dyskutować, Są ludzie, którzy logikę mają w dupie i są tzw wykształciuchami. Praktyka czyt. obserwacja, kojarzenie, materiał dostępny nic nie znaczą. Pewnie siedzi i klika, a okna ma przysłonięte i horyzont też. Dobrej Nocy .

  Polubienie

  • Technika pieniądz dupa

   Ależ się Alibabo mnie uczepił . Dobra wiadomość jest taka że jutro poniedziałek czas do pracy a więc moich wpisów ku twojej radości nie będzie . Druga info dla ciebie jest takie dobre że pewnie pan Paweł wszystkie moje wpisy wykasuje także nie denerwuj się .Szkoda zdrówka .
   Też życzę dobrej nocki i pięknych snów najlepiej na wyspie Wenus z pięknymi kobietami .

   Polubienie

 9. Re: Artykul…
  Jeszcze w 1998 roku poswiecilem troche swego czasu na zapoznanie sie z systemem HAARP (Highfrequency Auroral Active Research Project (Program) I wowczas prawie 20 lat temu doszedlem do wniosku, ze mozliwosci zmian pogody, zmiany temperatur itp., to tylko zaslona dymna dla faktycznego I docelowego tego urzadzenia tj. trzech glownych osrodkow znajdujacych sie na terenie USA I Rosji.
  Glownym celem HAARP-u jest uzycie tego jako bardzo niebezpiecznej broni. Broni plazmowej. W 2002 roku zrobiono (pisze z pamieci) eksperyment o sile 2 gigawatow. Wypalona zostala ziemia o srednicy 40 metrow na glebokosc 80 metrow. Oczywiscie osrodki masowego oglupiania nic na temat tego eksperymentu nie pisnely slowkiem.

  Polecam ksiazke (jedna z pierwszych) z 1997 roku pt: „Angel don’t play HAARP” (Aniolowie nie graja w HAARP). Jest to bardzo ciekawa, choc juz nieaktualna w sensie modernizacji HAARP-u do mocy (2007-2008) do 10 gigawatow (Gig|Watt). Obecnie od 9 lat nie zajmuje sie biezacymi „dokonaniami” HAARP-u, ale obecnie na Florydzie I Teksasie (USA) HAARP „objawil” swoje „mozliwosci” …(w/g mnie bylo to male „mozliwosci)…
  Pomine, kto konkretnie zawiaduje ta bronia zbudowana na podstawie lub w/g pomyslu Nicola Tesli…
  ============================
  jasiek z Toronto

  http://polskawalczaca.com

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s