Już nawet nie IIIŻydo-RP tylko Polin – tego im się chce

„1000 LAT HISTORII ŻYDÓW POLSKICH” – oto tytuł stałej Wystawy w Muzeum Historii Żydów Polskich.

Mniej więcej tyle samo lat liczy Państwo Polskie – takiej historii uczy się Polaków. Okazuje się więc, że Słowianie zeszli z drzew i ucywilizowali się dopiero wtedy, gdy na naszych ziemiach pojawiła się żydowska religia chrześcijańska oraz Żydzi. Zatem i Żydzi i Polacy mają do tej ziemi takie samo prawo – wniosek ten wydaje się przecież logiczną konsekwencją. W każdym razie, póki co, Muzeum Historii Polski nie ma.

 

I Kongres Ruchu Odrodzenia Żydowskiego w Polsce

odbył się w czerwcu 2012r. w Berlinie

Oddajmy głos szczerej Słowiance, Magdalenie Waligórskiej – być może także pochodzi z warszawskiej Pragi, jak jej szczery słowiański współbrat, Krzysztof Łapiński z PiS, aktualnie rzecznik niejakiego A.Dudy, prezydenta IIIŻydo-RP – :

.

 

W drugim dniu Kongresu omawiano sedno sprawy, czyli powrót 3,3 mln Żydów do Polski. Michał Zadara zaproponował, żeby 15% pieniędzy z budżetu państwa przeznaczyć na kulturę, ponieważ to uzdrowi nasze państwo ze wszelkich problemów; Katarzyna Czeczot wysunęła z kolei postulat, że polski system szkolnictwa powinien zrezygnować z dotychczasowego kanonu literatury nauczanej w szkole (precz z Mickiewiczem i Sienkiewiczem!) itp, itd.

Jakub Czupryński, odważnie oznajmił, że Polska powinna przyjąć nie 3,3 mln Żydów, lecz 16 mln – ponieważ to Polacy powinni znaleźć się w mniejszości !!! 

(wytłuszczenie na czerwono – D.Kosiur)

Kinga Dunin: do Polski zaprosić trzeba także żydowskie kobiety, w związku z tym trzeba stworzyć lepsze warunki dla kobiet w Polsce w ogóle.

Jan Kapela, red. żydowskiej Krytyki Politycznej (syn przykładnej żydo-katoliczki, szefowej Związku Dużych Rodzin „Trzy plus” – D.K.), uczestnik I Kongres Ruchu Odrodzenia Żydowskiego w Polsce, postulował: „Każdy obywatel Polski powinien co najmniej raz w roku zjeść halucynogennego grzyba”.

 

Magdalena Waligórska i Erica Lehrer wyszły z wyjątkowo rozsądną jak na kongres propozycją – dotyczącą izraelskiej turystyki w Polsce. Jak wiemy, teraz jest to turystyka obozowa – młodzi Izraelczycy przyjeżdżają do Polski, aby dostać porządną lekcję pt. „Nie wracajcie tu więcej”. Waligórska i Lehrer zaproponowały drobną zmianę sytuacji – zamiast do obozów śmierci, młodzież powinna jeździć na obozy … letniskowe. Piękne, zielone lasy, jeziora, łąki, nowe obozowe przyjaźnie – cóż może ich bardziej zachęcić do zostania w Polsce? „Sztuce na gorąco” tak spodobał się ten pomysł, że postanowiłam zrobić dwóm paniom prywatną sesję. Na koszulkach logo projektu.

Autorka: Karolina Plinta – http://sztukanagoraco.blogspot.com/2012/05/gry-wojenne.html

 

Manifest Ruchu Odrodzenia Żydowskiego w Polsce

Culture.pl

Chcemy wrócić!

Już nie Uganda, Argentyna, ani Madagaskar. Już nawet nie Palestyna. Tęsknimy za Polską, ziemią naszych ojców i dziadków. Na jawie i we śnie wciąż marzymy o Polsce.

Chcemy zobaczyć jak na skwerach w Warszawie, Łodzi czy Krakowie powstają nowe osiedla. Obok cmentarzy wybudujemy szkoły i szpitale. Będziemy sadzić drzewa, budować nowe drogi i mosty.

Chcemy uleczyć Wasze i nasze traumy. Już raz na zawsze. Wierzymy, że pisane nam jest mieszkać tutaj, zakładać rodziny, umierać, składać do ziemi prochy naszych bliskich.

Ekshumujemy syjonistyczną fantasmagorię. Sięgamy do przeszłości – świata migracji, polityczno-geograficznych przesunięć, rozpadu rzeczywistości jaką znamy – po to by zaprojektować nową przyszłość.

To nasza propozycja na czasy wyczerpania wiary, kryzysu, upadku starych utopii. Optymizm wygasa. Obiecane raje zostały sprywatyzowane. Jabłka i arbuzy z kibuców nie są już tak dorodne.

Pragniemy przywitać nowych osadników, których obecność jest ucieleśnieniem fantazji na temat historii równoległej. Mierzymy się z jedną z wielu potencjalnych przyszłości, jakich możemy doświadczyć porzucając swój bezpieczny, znajomy, jednowymiarowy świat.

Nasz apel nie jest skierowany tylko do Żydów. Przyjmiemy w nasze szeregi wszystkich, dla których zabrakło miejsca w ich ojczyznach – wypędzonych, prześladowanych. W naszym ruchu nie będzie dyskryminacji. Nie będziemy grzebać w Waszych życiorysach, sprawdzać kart pobytu, weryfikować statusu uchodźców. Będziemy silni naszą słabością.

Nasi polscy bracia i siostry! Nie planujemy inwazji. Będzie to raczej pochód duchów, powrót dawnych sąsiadów, nawiedzających Was w snach, których być może nigdy nie dane było Wam poznać. Będziemy głośno mówić o tych wszystkich złych rzeczach, które wydarzyły się między nami i Wami.

Będziemy wspólnie korygować karty historii, która nigdy nie toczyła się dokładnie tak, jak sobie tego życzyliśmy. Liczymy na to, że wspólnie będziemy zarządzać miastami, uprawiać ziemię, wychowywać dzieci w pokoju! Powitajcie nas z otwartymi rękoma, tak jak my witamy Was!

Z jedną religią, nie umiemy słuchać.
Z jednym kolorem, nie potrafimy widzieć.
Z jedną kulturą, nie potrafimy czuć.
Bez Was nie potrafimy nawet pamiętać.

Przyłączcie się do nas, i zadziwi się Europa!

Ruch Odrodzenia Żydowskiego w Polsce

(źródło: www.labiennale.art.pl link otwiera się w nowym oknie )

_____________________________

 

26 lutego 1990 roku podczas wizyty Szymona Peresa w Polsce zostały wznowione polsko – izraelskie stosunki dyplomatyczne, zerwane w 1967r. po bandyckiej napaści Izraela na Egipt, Jordanię i Syrię. Dla wznowienia tych stosunków najistotniejsze znaczenie miała reprywatyzacja byłego majątku żydowskiego. Diaspora żydowska żądała zadośćuczynienia za mienie znacjonalizowane przez PRL. (To ciekawa historia, ponieważ żydowskie mienie nacjonalizowały po 1945r. żydo-bolszewicke władze. Można się tylko zastanawiać, dlaczego te władze nie znacjonalizowały majątków żydo-katolickiego Kościoła, który nigdy ich nie wypracował.) Sprawa ta częściowo została uregulowana ustawą o stosunku państwa do gmin wyznaniowych żydowski z 1997r. Zawierała ona jedynie postanowienia dotyczące mienia znajdującego się ówcześnie w majątku Skarbu Państwa. Reprywatyzacja mienia znajdującego się w rekach osób prywatnych została odłożona do czasu powstania projektu, który realizowałby reprywatyzacje kompleksowo, czyli uwzględniał także Polaków. Jednak jak można wnioskować z systematycznie słabnącej ekonomicznej kondycji Polaków z reprywatyzacji zrezygnowano realizując szybką pauperyzację narodu polskiego – Polacy będą pozbywać się domów i mieszkań za groszową emeryturę bankową (ustanowioną na hipotece nieruchomości) uzupełniającą kilkuset złotową jednakową emeryturą państwową dla każdego emeryta.

Warsztaty dla przedszkoli już od połowy lutego w Muzeum POLIN! – oczywiście płatne

Zatem Władze IIIRP od samego jej początku podejmują wszelkie wysiłki na rzecz odbudowy żydowsko-polskiej tradycji IIRP, dla której – dla tej tradycji – tak dobrze zapisał się marszałek Piłsudski Józef, m.in. jako protektor utrzymania dopłat do uboju rytualnego w ramach ustaw narzuconych Polsce tzw. Małym Traktatem Wersalskim z 1919r. Dopiero po śmierci Piłsudskiego ograniczono w 1936r. te dopłaty o 16 milionów ówczesnych zł i zapowiedziano ich całkowite zniesienie w latach 40-tych. Okazało się, że z tych 16 mln zł, jako jedynego źródła utrzymania, żyło do 1936r. 150 tysięcy rodzin talmudycznych rezaków, transportowców i sprzedawców koszernego jadła. Czyli uboga Polska do 1936r. utrzymywała z budżetu około pół miliona talmudystów nie licząc prawie drugie tyle z dopłat, które miały być dopiero zniesione następnymi ustawami. A przecież spoczywał na Polakach także obowiązek finansowania żydowskiej kultury. Czyż nie piękne to tradycje?

 

Rozporządzenie Rady Europy nr 1099/2009. nakazuje ogłuszać zwierzęta przed śmiercią, pozwala jednak na odstępstwa w razie przeprowadzania uboju zgodnego z obrzędami religijnymi.

Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego IIIŻydo-RP z 10 grudnia 2014 r. (sygn. K 52/13) orzeczono, że przepisy zakazujące uboju bez uprzedniego ogłuszania naruszają konstytucyjną zasadę wolności religijnej.

„Dobra zmiana” w 2016r. poinformowała, że w kwestii uboju rytualnego znowelizuje prawo IIIŻydo-RP zgodnie z prawem UE. Zatem każdy bandytyzm może być tolerowany, jeśli będzie zgodny z nakazami religii żydowskich (czyli z judaizmem, chrześcijaństwem, islamem)?

 

Nie bardzo rozumiem unikanie, kamuflowanie prawdy, czy strach przed prawdą, prezentowane przez młodych ludzi wypowiadających się w filmie, którzy nie mają odwagi powiedzieć wprost, że rytualny ubój w Polsce nie ma nic wspólnego z żyjącą u nas mniej niż 40 tys. mniejszością muzułmańską, że jest on wyłącznie rezultatem żydowskich żądań i istnienia kilkumilionowej, systematycznie rozrastającej się, żydowskiej mniejszości zawłaszczającej wszystkie sfery społeczno-polityczne funkcjonowania państwa oraz z eksportem koszernego mięsa. W porównaniu z młodymi Żydami odważnie postulującymi, że to „Polacy w Polsce winni żyć w mniejszości”, młodzi ludzie, na filmie – Polacy, prezentują się niczym podszyci strachem, zalęknieni, sparaliżowani, tchórze. Chowanie głowy w piasek, udawanie, że nie ma problemu, że nic złego się nie dzieje, że mniejszość żydowska nie istnieje, nie tylko niczego już nie zmieni, a tym bardziej nie uzdrowi i nie naprawi. Takie zachowania zachęcają tylko antypolski element do coraz bezczelniejszych działań – są przecież i tak pod ochroną prawa. Polska jako państwo Polaków znajduje się w fazie daleko idącego rozkładu. I przynajmniej w sferze werbalnej winniśmy publicznie wykazywać nieco więcej odwagi – nie wolno nam udawać, że z naszą Polską Ojczyzną nic złego się nie dzieje i że siły nam wrogie są naszymi sprzymierzeńcami.

 

Dariusz Kosiur

Zapisz

Zapisz

Zapisz

82 Komentarze

Filed under Polityka

82 responses to “Już nawet nie IIIŻydo-RP tylko Polin – tego im się chce

 1. Pytek

  Strefa Osiedlenia

  Judeopolonia

  Polubienie

 2. Chciałbym stanowczo wszystkich ostrzec przed Agnieszką Piwar bo ona kolaboruje a atlantystami i syjonistami między innymi współpracuje z Misiewiczem.

  Polubienie

  • jakipodpis

   A któż to jest imć Misiewicz?

   Polubienie

  • stycznik400v

   Misiewicz jest od robienia dobrze izakowi singerowi.
   Chloptas na posyłki – przynies, wynies, pozamiataj.
   Ta informacja o milionowej osobie w obozie zydow polskich jest typowym pierdem zapodanym przez parchate media dla gojów.
   Reakcja narodu Polskiego na wiesc o milionowej osobie powinna być inna czyli masowe BUCZENIE, wygwizdywanie w kierunku obozu zydow polskich.

   Polubienie

  • Metro

   Cała „Myśl Polska” to bezwstydna agentura Syjonu. Zreszta generalnie – chodzi o prasę.

   Obawiam się za lobbowanie za Rosją ma dość ograniczony sens. Casus Sputnika (ekspozytury NIE i innych tytułów żydowskiej prasy) pokazuje, że jeśliby Polska dzisiaj znalazła się jakimś cuddem w rosujskiej strefie wpływów, to mogłoby się skończyć tak samo jak w 1944 roku.

   Polubione przez 2 ludzi

   • Fakt, wykluczyć tego nie sposób.

    Polubienie

   • grzanek

    Ciekawe co na to członek (?) WPS Adam Śmiech. Zresztą przykładowo do Billa Engdahla Szczypior nie miał zastrzeżeń, że operuje ‚łagodną’ (eufemizm) retoryką. A jak Engelgard nie rzuca żydami na lewo i prawo to już agent syjonu. No osobliwa ‚logika’, nie powiem.
    Kogoś może mierzić, że Engelgard, Śmiech, Piętka et al. nie są hitlerofilami. Ja to rozumiem.

    Polubienie

   • paziem

    Pamie Grzanek, wprawdzie zaasekurował się pan ?, ale gwoli ścislości informuję, że Adam Śmiech nie był i nie jest członkiem WPS.Nie zmienia to faktu, że cenię go wielce jako kompetentnego i zdroworozsądkowego publicystę narodowego myślącego w kategoriach realiów politycznych i polskiej racji stanu. Poza tym bez przymusu i „wstrętu” utrzymujemy kontakty osobiste także nie mające żadnych konotacji politycznych, gdyż np. obaj jesteśmy miłośnikami dobrego bluesa i dobrej muzyki w ogóle. A będąc z Adamem w swoim czasie na prywatnych perygrynacjach kresowych( na przedmajdaniarskiej Ukrainie) mogłem podziwiać nieprzeciętmy talent wokalno-chóralny Adama w ścianach znanego skądinąd zamku w Chocimiu. W obecnych realiach być może zarówno jego, jak i mnie, banderowsko-syjonistyczna czerń nie wpuściła by na teren urojonej,tzw. samostijnej Ukrainy lub wbiła na pal wzorem naszych kresowych przodków i zwyczajów.

    Polubienie

   • grzanek

    Może nie bądźmy tacy nieśmiali i pójdźmy dalej w absurdalnych oskarżeniach. Dlaczegóż mielibyśmy się ograniczać? Biorąc pod uwagę, że WPS współpracowało ze Śmiechem oraz publikowało m.in. artykuły Bohdana Piętki, to pewnie i WPS jest na usługach Syjonu.

    Polubienie

   • @ grzanek

    Nie zawsze tego typu analityczne drążenie tematu daje dobre rezultaty. Pan „Metro” ma rację, co nie oznacza, że tak w przypadku każdej publikacji w MP, jak i w przypadku każdego autora tekstu w MP będziemy mieli do czynienia ze 100% Syjonem.

    I moje dwa teksty przedrukowała „Myśl Polska” w 2006r.: „„Bilans kosztów członkostwa Polski w UE” oraz „Polski złoty czy euro? – to być albo nie być dla Państwa Polskiego”

    Początek tekstu – https://rgrunholz.wordpress.com/2013/08/31/bilans-europeizacji-polski/:

    Wstęp
    „Bilans kosztów członkostwa Polski w UE” pojawił się na stronach Internetu w Maju 2006 r. Drukowała go także Myśl Polska nr 30-31 z 23 – 30.07.2006, ale na jej stronie internetowej został zablokowany (?) – prawda bywa niebezpieczna – na tym właśnie polega ów liberalny „po(d)stęp”.

    Prof. H. R. Kozłowski i mgr inż. A. Nowak wykorzystali ten tekst jako materiał źródłowy („Bilans otwarcia” – http://www.usopal.com/index.php?option=com_content&task=view&id=552&Itemid=55) w liście otwartym do Min. Sprawiedliwości Z. Ziobro oraz do Przewodniczącego sejmowej komisji ds. banków, posła PiS A. Zawiszy. Na list otwarty władze (rząd PiS) nie zareagowały.

    Podobnie wyparował z internetowej strony MP „Polski złoty, czy euro?”

    Polubienie

   • grzanek

    @paziem

    Skoro pan Śmiech jest tak ceniony, to tym bardziej nie rozumiem, jak można pomawiać „Myśl Polską” o agenturalność na rzecz syjonu czy traktować takie oskarżenia poważnie. Tak czy owak, wolałbym jednak, żeby ustosunkowali się Panowie (zwł. Pan Dariusz) do drugiego mego wpisu:
    https://wiernipolsce1.wordpress.com/2017/10/04/juz-nawet-nie-iiizydo-rp-tylko-polin-tego-im-sie-chce/comment-page-1/#comment-45616

    Polubienie

   • Technika pieniądz dupa

    Sorry grzanek . Wczoraj były urodziny żony a wiadomo że po gumisiowych jagodach mam ochotę na robienie sobie jaj .Za to załatwiłem ci darmowe rady od wujka dobra rada całkiem kostenlose .

    Polubienie

   • Metro

    Syjonista zawsze będzie mącił.

    Doskonale wiemy jaki jest mechanizm propagandy. 80-90% prawdy zmieszana zresztą kłamstwa. Dlatego to jest skuteczne, bo przyznajemy kredyt wiarygodności zakłamanemu propagandyście. Z tej samej reguły korzysta „grzanek”.

    Bohdan Piętka napisał parę fajnych artykułów i sam to jestem gotów przyznać. Piętka jest jednak również kłamcą oświęcimskim, nie sądzę aby to był przypadek (https://bohdanpietka.wordpress.com/2016/01/25/spory-wokol-liczby-ofiar-auschwitz/). Można tak dalej.

    „Myśl polska” to agentura Syjonu. Chociażbby z historii wiadomo jak działa tajna policja. Nie wszyscy w takiej grupie muszą być agentami, wręcz przeciwnie, wystarczy jeden, wyposażony w kontakty i pieniądze. Reszta jest manipulowana w przeróżny sposób.

    Polubienie

   • grzanek

    Tak czy owak, wolałbym jednak, żeby ustosunkowali się Panowie (zwł. Pan Dariusz) do drugiego mego wpisu:
    https://wiernipolsce1.wordpress.com/2017/10/04/juz-nawet-nie-iiizydo-rp-tylko-polin-tego-im-sie-chce/comment-page-1/#comment-45616

    Nalegam.

    Polubienie

   • Tutaj felietonista Myśli Polskiej Zbigniew Lipiński promuje i robi bohatera z z żyda atlantystę i syjo-liberała Matthew Tyrmanda.
    (Świadczy o tym koniec pracy w MSZ Matthew Tyrmanda (syna Leopolda), który pełnił społecznie funkcję doradcy ds. komunikacji. Bronił on od lat Polski na łamach prasy amerykańskiej. Ostatnio zaatakował niejakiego Henry Foya korespondenta „Financial Times” w Europie Środowej za zły stosunek do Polski. Foy napisał, że M. Tyrmand napisał antysemicki artykuł w serwisie „Bretbart News”. Co ciekawe, właścicielami tej strony internetowej są … Żydzi. Zajście odnotowała GW, a Waszczykowskie zareagował. „prawidłowo”. Z tego wniosek, że należy pozbywać się Żydów przyjaźnie nastawionych do Polski, a wspierać Żydów polonofobów.)
    Początek równi pochyłej? | Myśl Polska
    https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1h8Twz9zWAhVkJcAKHWZTAVAQFghAMAg&url=http%3A%2F%2Fwww.mysl-polska.pl%2F1052&usg=AOvVaw2gx8DDk2ctFoAkkobTaAqj

    Polubienie

 3. grzanek

  Jedną osobę z pewnością można wykluczyć z kręgu podejrzeń. Pan Dariusz Kosiur z pewnością jest żarliwym polskim patriotą i narodowcem. A że notorycznie na własnym portalu firmuje swoim nazwiskiem wpisy (chodzi o ‚polubienia’) osoby imprintujące Polakom m.in. takie poglądy:

  Nie mam wątpliwości że Hohenzollern czy Romanow ze swoimi wyzyskiwaczami byli dużo kulturalniejszym towarzystwem niż Radziwiłły, Potockie, Poniatowskie, Rzewuskie et consortes. Te łobuzy pokazały w XVIII wieku na co ich stać, ich kraj zgnił od środka. Nie było armii a prosty lud żył w poniżeniu pod szlacheckim i żydowskim butem. Hohenzollern i Romanow to przyzwoici i kulturalni Niemcy są.

  Elity PRLu przejęły całą narrację o “polskości” [zwracam uwagę na cudzysłów – grzanek] , “wolności”, “walce o niepodległość”, “skarbie niepodległości” bo to była też ich legitymizacja władzy. W PRLu ta “polskość” była sztucznie połączona z nowym etosem robotniczym ale to “polskość” była. To samo robi 3RP. Ale czy to ma sens? Czy to ma sens dla prostego ludu?

  PRL zbudował fabryki, szkoły, szpitale, itp. Tamta “polskość” może i miała sens. W każdym razie władza starała się uzasadnić swoją przydatność. To samo pewnie robiłaby władza bezpośrednio z Moskwy, taka była wtedy koniunktura historyczna, język polski jakimś szczególnie cennym skarbem nie jest. Ale dzisiaj po co jest ta “polskość”? Ludzie bez pracy jak uciekają na Zachód to chyba chcą się od tej “polskości” uwolnić i w pierwszym pokoleniu w nowym miejscu jest to tylko wspomnienie. Każdy z ulgą woli być Niemcem

  to nieistotny szczegół. Tak, WPS to na pewno polski portal narodowy…

  Polubienie

  • paziem

   Panie Grzanek, pan oczekuje jakiejś spowiedzi od WPS? Nie uważa pan, że elegancja wymaga, aby pan przedstawił się z imienia i nazwiska, a wtedy i my z WPS ocenimy z kim mamy do czynienia.

   Polubienie

   • Panie Pawle niech Panowie napiszą artykuł o Agnieszce Piwar by ostrzec innych.Oraz niech ostrzegą naszych przyjaciół w Rosji bo przecież stykacie się z poważnymi Rosyjskimi patriotami jak generał Leonid Iwaszow uważam że trzeba go o tym powiadomić.

    Polubienie

   • Technika pieniądz dupa

    Znam się trochę na psychologii i stwierdzam że po wpisach szczypiora zachowanie grzanka na WPS jest jakieś dziwne . Jakby powiedział A. Lepper grzanek zachowuje się jakby miał w dupie owsiki i oszalał .Może trochę gazuje .
    Zadał pytanie i co tu można oczekiwać na odpowiedz .Panowie albo mu odpowiecie albo nie . Przymusu nie ma .

    Polubienie

   • grzanek

    @paziem

    Proszę wierzyć lub nie, ale kiedy miałem już wysyłać odpowiedź na pański wpis, wczoraj ok. godz. 19:00 nagle nastąpiła awaria sieci energetycznej (nad Ziemiami Odzyskanymi przeszedł huragan Xavier, który nadciągnął z Niemiec – dość symboliczne w kontekście naszej dyskusji o Panów cokolwiek dziwnym zachowaniu wobec jawnego kreta V kolumny niemieckiej lub żydowskiej, niejakiego ‚Metro’).

    Szanowny Panie Pawle, nie mam bladego pojęcia, dlaczego niby podanie moich personaliów (które i tak niczego by Panom nie powiedziały) miałoby być konieczne do prowadzenia dyskusji, zwłaszcza że – jak dotąd – nie zauważyłem by domagali się od innych komentatorów legitymowania się imieniem i nazwiskiem. Przyznaję, że pańska „prośba” wygląda dość podejrzanie, zważywszy takie zjawiska.

    (…) my z WPS ocenimy z kim mamy do czynienia

    Nie oczekuję, byście Panowie dokonywali jakiegoś profilowania czy diagnozy mojej skromnej osoby (chociaż to naturalnie Wasz przywilej), ja jedynie uprzejmie poprosiłem o odniesienie się Panów do jawnie antypolskiej działalności niemiecko-żydowskiego agenta wpływu o pseudonimie Szczypior/Metro (szczegóły w zacytowanym przeze mnie fragmencie antologii tego Wielkiego Szu z okresu jego aktywności na forum prawda2) oraz wytłumaczenie nam, sympatykom WPS, dlaczego jego wpisy są tu nadal tolerowane. Z góry dziękuję.

    Każdego, kto uważa się za polskiego narodowca musi dziwić lub wręcz szokować zachowanie pana Dariusza, który notorycznie ‚lajkuje’ wpisy tej antypolskiej gnidy. Jak wy Panowie godzicie swoje statutowe dążenia z aprobowaniem działalności na waszym portalu jawnego niemieckiego szowinisty?

    Ja uważam niemiecką kulturę za wyższą i atrakcyjniejszą od kultury polskiej. Tak uważało wielu ludzi w ostatnim tysiącleciu i to jest jedna z przyczyn zniemczania różnych Słowian.

    Polubienie

 4. grzanek

  Już nie Uganda, Argentyna, ani Madagaskar. Już nawet nie Palestyna. Tęsknimy za Polską, ziemią naszych ojców i dziadków. Na jawie i we śnie wciąż marzymy o Polsce.

  I co, nadal jest Pan przeciwny ruchom zachęcającym żydostwo do emigracji z Polski (czy generalnie Europy), panie Dariuszu?

  Polubienie

 5. pytuś

  ,,Przyjaciół trzymaj blisko, ale wrogów jeszcze bliżej!”

  TAJEMNICE ŻYDOWSKIE

  https://justice4poland.com/2016/06/29/tajemnice-zydowskie/

  Polubienie

 6. jakipodpis

  Ciekawostka przyrodnicza zresztą https://youtu.be/cHWnwgGuSlk

  Polubienie

 7. Panowie sprawa jest poważna uważam że powinniście poświęcić jej artykuł bo ona jest w stanie zrobić większe szkody niż na przykład Międlar.

  Polubienie

 8. Uważam również że należy przed nią ostrzec naszych przyjaciół w Rosji aby z nią nie rozmawiali a jak udało by im się dojść do władzy zakazali wjazdu do Rosji.

  Polubienie

 9. dziobak

  @–grzanek…….
  Gwoli prawdzie muszę (jako przedstawiciel słusznie zapomnianej klasy szlacheckiej) stwierdzić, że faktycznie magnateria niemiecka lub francuska stała i stoi wyżej od naszych Radziwiłłów itp.
  Dlatego szlachta zaściankowa unikała jak zarazy dopuszczenia do wpływów tejże magnaterii(polskiej), jako że oni zwykle działali na szkodę Polski.
  Sprawa pochodzi od genów. Kraje z wpływami śródziemnomorskimi stoją ewolucyjnie wyżej, nawet niemcy niestety……..
  Oni ==zagraniczni „panowie” także nie byli cudowni w tym względzie, ale postępowali w rękawiczkach i nigdy nie generowali głupot w zakresie zarządzania krajem—–tu– podbitym . Przykładem są Romanowowie dzięki którym kultura w kraju Priwislinskim w wieku 19-tym stała na poziomie europejskim (szkoły, drogi żelazne itp).
  Panie grzanek –jeśli pisze ktoś rzeczy naukowo zgodne z rzeczywistością, to nie ma co unosić się honorem skrzywdzonego „turbosłowianina”.

  Polubienie

 10. grzanek

  Proponuję, żebyście „złotą myśl” waszego ulubionego pupila Metro wstawili w banner w nagłówku strony, tak by nikt z odwiedzających WPS nie miał już wątpliwości, gdzie zabłądził.

  język polski jakimś szczególnie cennym skarbem nie jest. Ale dzisiaj po co jest ta “polskość”?

  Polubienie

  • grzanek

   oraz Każdy z ulgą woli być Niemcem

   Polubienie

   • Technika pieniądz dupa

    Grzanek daj już chłopie spokój bo to się robi nudne jak dupa Dody którą wystawiła pierdzidentowi i naprawdę uwierzę w to że papu ci daje pewna pani zakochana w tobie po uszy a ty z nudów nie masz co robić i wkręcasz się na WPS .
    Ten szczypior ma jedną zaletę że panuje nad swymi emocjami a ty niestety nie .
    Zadzwoń do szczypiora umówcie się na jakieś dobre piwo w knajpie potem idżcie do pensjonatu sobie poruchać a na końcu przybijcie sobie żółwika i będzie super tylko dajcie już żyć z waszymi kłótniami a bo jeden to proadolf a drugi to agent sanhedrynu .
    Co do lajków Kosiura .Grzanek pan Dariusz to wolny człowiek niech sobie lajkuje kogo chce .Na lajkach tak ci zależy .

    Polubienie

   • grzanek

    SPAM trolla TPD (…) Co do lajków Kosiura .Grzanek pan Dariusz to wolny człowiek niech sobie lajkuje kogo chce

    Pewnie, niech lajkuje. Ale niech się potem nie podaje za polskiego narodowca. Wóz albo przewóz. Bo czyż z wizerunkiem takowego licuje lajkowanie takiej kreatury?:
    język polski jakimś szczególnie cennym skarbem nie jest. Ale dzisiaj po co jest ta “polskość”? (…) Każdy z ulgą woli być Niemcem

    Polubienie

   • Technika pieniądz dupa

    Grzanek prawdę ci w oczy napisałem a ty zaraz wyzwiska .Twoje wpisy odnośnie już tego tematu to ponad 70 .Kilka dni temu pisałeś pierdoły po flaszce i ktoś nazywał cię trollem .
    Daj już spokój bo WPS to nie tylko ty.

    Polubienie

   • grzanek

    A jesteś pewien, że nie 700? Bo ja widzę pod tym wątkiem jedynie 51 komentarzy ogółem, a moje wpisy nie stanowią nawet połowy.

    Przestań pajacować. Jeśli współzałożyciel WPS ostentacyjnie i wielokrotnie lajkuje wpisy jawnego niemieckiego szowinisty to zapala mi się w głowie czerwona lampka. Każdemu polskiemu narodowcowi powinna, bo to jest kwestia zasadnicza. Teraz nasłana pejsata trolnia będzie swoim zwyczajem usiłowała całą sprawę zbagatelizować i zamieść pod dywan. Ja się na to nabrać nie dam.

    Polubienie

   • paziem

    Panie Grzanek, widzę, że pan się specjalizuje w nadawaniu pospiesznych etykiet każdemu, kto panu niewygodny. I do tego chroni pan zwyczajem typowym dla szczura swoją anonimowość. Ja nie jestem szczególnie ciekawy pańskich danych osobowych, bo zawodowo się tym nie zajmuję i szkoda mi na to czasu. Jeśli jednak pan zaczyna nadawać etykiety i sugerować różne sympatie i „rzeczywiste powiązania” WPS i innych komentatorów, to trzeba za to ponosić odpowiedzialność, czyli ujawnić swoje personalia żeby ogół poznał pana nieskazitelną postawę i nieomylne wybory polityczne w dłuższym okresie czasu. Jeśli pan tego unika, to mi nie pozostaje nic innego, jak wyciagnąć wniosek, że jest pan bojaźliwym szczurem rzucającym pomówienia i plotki o innych natomiast siebie starającym się trzymać w ukryciu, jak młodociany chuligan.

    Robienie z jakiegoś dziecinnego lajkowania głównego kryterium podzielania w pełni poglądów danej osoby, to rzecz zdumiewająca i zastanawiająca. Ja np. nie przywiązuję do tego niemal żadnego znaczenia- chyba, że jakiś portal wmontowuje to świadomie jako istotne narzędzie wyrażania opinii ( np. Neon24.pl). Na naszym portalu w skrypcie wordpress.com jest tak, że jeśli nie komentuje się z poziomu administratora tylko komentatora, to odruchowo można wcisnąć ” * like” chcąc odpowiedzieć, gdyż możliwość odpowiedzi nie zawsze jest dostępna . Nie oznacza to absolutnie ( mówię to na pewno o sobie),że odpowiada mi w pełni dany pogląd. Taką możliwość z całą pewnością i przekonaniem mam w trybie administratora.
    Nie zamierzamy w związku z tym dłużej tolerować prób narzucania temu portalowi, panie Grzanek, pańskich reguł gry, ani tak ulubionych pańskich pogwarek z TPD na poziomie klubu emeryta lub magla cioci Klotyldy. Chciałbym żeby pan, ale także TPD i inni kometatorzy wzięli sobie do serca, gdyż inaczej reagowac będziemy ” w trybie administracyjnym”.

    Polubienie

   • grzanek

    Szanowny Panie Pawle, przyjmuję do wiadomości pańskie „ostrzeżenie”, jednocześnie pragnę zauważyć, że moje niemerytoryczne ‚pogwarki z TPD’ (np. nt. portalu p. Dylaka), wbrew temu co Pan sugeruje, można policzyć na palcach jednej ręki. Niemniej przepraszam za nie – przyznaję, że podobny spam istotnie może negatywnie rzutować na wizerunek WPS jako poważnego (i poważanego) portalu narodowego. Niepotrzebnie dawałem się wciągnąć w błazenadę TPD, niestety uległem czarowi jego umizgów (parę razy mnie skomplementował). Od dłuższego czasu podejrzewam, że jest to ten sam osobnik (jakoś ‚michał’ [?], proszę wybaczyć, ale nie przypomnę sobie jego pseudonimu), którego już parę razy Panowie pogoniliście.
    Co do moich personaliów – jak powiadam, nie zauważyłem, by domagali się Panowie tego samego od innych komentatorów, ot choćby (a raczej zwłaszcza) od waszego pupila, Metro. Dlaczegóż więc ja miałbym ujawniać swoją tożsamość?, zwłaszcza po lekturze wielce pouczającej historii p. Szuberta, która pokazuje, czym rezygnacja z anonimowości (do której każdy ma pełne prawo) może się skończyć.
    Na koniec pragnę wyrazić zdziwienie wobec karczemnego języka, jakiego użył pan w odniesieniu do mojej osoby. Naprawdę miałem Pana dotychczas za człowieka o wysokiej kulturze osobistej. Cóż, widać nie wszystko złoto….
    Zawsze wysoko ceniłem Panów portal, i właśnie dlatego tak bardzo dziwi mnie, że tolerowane są tu osoby, które w nieskrępowany sposób wyrażają opinię o rasowej czy kulturowej niższości Polaków (i wyższości Niemców) oraz sztuczności narodu lub też zbyteczności języka polskiego. Zaglądam tu nadal jedynie dlatego, że głęboko wierzę iż Panów postawa wobec tej osoby wynika jedynie z braku całościowego oglądu – z nieznajomości twórczości ‚Metro’ poza portalem WPS. Za troskę o dobry image Waszego serwisu jestem nazywany tchórzliwym szczurem. Cóż… nigdy nie oczekiwałem wyrazów wdzięczności za skromny wkład w jego rozwój tudzież wierne, lojalne przy nim trwanie i darmowe reklamowanie w innych miejscach prawicowej (narodowej) blogosfery, tym niemniej pańskie słowa jednak trochę zabolały. Mimo wszystko, pozdrawiam.

    Polubienie

   • paziem

    Co do TPD, to podzielam pana domysły i dlatego zdziwiony jestem uleganiu umizgom na niskim poziomie. Co do „pupilów” WPS, to staramy się nikomu nie nadawać takiego statusu, ale też doceniamy merytoryczność, coniąc to bardziej niż tanią, deklaratywną „ideologię narodową” ( patrz Jabłonowski, Sumienie Narodu i temu podobne). Pisząc do Pana nie miałem i nie mam intencji obrażania Pana, a jedynie nazywałem z imienia praktyki, których nie cierpię, i dla których nie mam zrozumienia, a które kwalifikuję jako wielokrotnie osobiście doświadczane lub wobec innych-praktyki rozbijania środowisk narodowych i dezawuowania po polsku, narodowo myślących i działających osób.Jak ocenić np. pańskie próby zasiania wątpliowści wobec narodowej orientacji Adama Śmiecha i zupełne agenturalną sztuczkę powiązania WPS z tak „misternie” zasianą wątpliowością?

    Polubienie

   • Technika pieniądz dupa

    Moje sprostowanie .Nie wiem kto to jest niejaki Michał czy jakoś tak . Z WPS nikt mnie nie wyrzucał . Po drugie wczorajsza wichura porobiła mi dużo strat czekam na fachowców i wybaczcie panowie nie mam czasu na czytanie waszych głupot w stylu ty jesteś szowinista niemiecki a ty agent żydowski .Jezeli zrobi się tu poważnie a nie jak w przedszkolu wrócę do czytania .

    Polubienie

   • grzanek

    Jak ocenić np. pańskie próby zasiania wątpliowści wobec narodowej orientacji Adama Śmiecha i zupełne agenturalną sztuczkę powiązania WPS z tak „misternie” zasianą wątpliowością?

    Chyba zaszło jakieś nieporozumienie. Ja nigdy nie poddawałem w wątpliwości narodowej orientacji pana Śmiecha. Zwróciłem jedynie uwagę, na Panów niekonsekwencję – ‚Metro’ wyraził opinię, że „Myśl Polska”, którą przecież współredaguje pan Adam, to „agentura syjonu” – który to wpis następnie „polubił” Pan Dariusz, jednocześnie wyrażając podobne do ‚Metro’ podejrzenia:
    https://wiernipolsce1.wordpress.com/2017/10/04/juz-nawet-nie-iiizydo-rp-tylko-polin-tego-im-sie-chce/comment-page-1/#comment-45610

    Polubienie

   • grzanek

    Cenię publicystykę p. Śmiecha, spośród tuzinów autorów na prawica.net regularnie sprawdzam profile jedynie paru osób, których teksty uznaję za wartościowe. Jedną z nich jest m.in. p. Adam. Skoro wyrażają Panowie podejrzenia wobec szczerości narodowej postawy redakcji „Myśli Polskiej”, to w jakim świetle stawia to Waszą współpracę i koleżeńską relację z Adamem Śmiechem? – tylko o to mi chodziło. Albo „Myśl Polska” (włącznie z p. Śmiechem) to „agentura syjonu” i się od niej odcinacie, albo Adam Śmiech to cenny sojusznik – ale wtedy jak wytłumaczyć podejrzliwość wobec MP?

    Polubienie

   • paziem

    Panie Grzanek, nie wchodząc w szczegóły.Z tego co wiem, Adam Śmiech nie jest członkiem redakcji ” Myśli Polskiej”, a jedynie tam publikuje. To jednak kolosalna różnica.Krytykując, bądź broniąc ( słusznie, czy nie słusznie)” Myśl Polską”, nie można automatem przenosić tej krytyki lub obrony na konkretnego autora zamieszczanych tam tekstów, w tym wypadku Adama Śmiecha.

    Polubienie

   • grzanek

    „Agentura syjonu” (ależ rzucają się w oczy haczykowate nosy i jarmułki… :)) w pełnej krasie, ~34:05 widoczny pan Adam Śmiech.

    Polubienie

   • grzanek

    Faktycznie, to jest różnica, chociaż nie powiedziałbym, że kolosalna, bo jednak nadal pan Adam publikuje na ich łamach co znaczy że w jakimś stopniu musi się z ich linią utożsamiać (i odwrotnie), w każdym razie teraz Panów krytyka „Myśli Polskiej” zaczyna przynajmniej mieć ręce i nogi – bo wcześniej przed wyklarowaniem stanowiska to się kompletnie nie trzymało kupy. Ok, czyli pan Adam jest w porządku (tak uważam i ja – dla jasności), ale pisuje u (potencjalnych) syjonistów. Pytanie dlaczego syjoniści pozwalaliby mu u siebie publikować.

    Polubienie

  • @ grzanek – (komentarz z 6 października 2017 o 08:12)

   Panie „grzanek”, nie silmy się na złośliwości, ale wyszukujmy rzeczowych kontrargumentów i miejmy odwagę przyznać, że nietrafna opinia, pogląd także i nam samym mogą się zdarzyć.

   A chcę przypomnieć, że na stronie WPS figuruje także pański tekst – zresztą proponowałem Panu publikowanie na stronie WPS.

   Polubienie

   • grzanek

    Panie „grzanek”, nie silmy się na złośliwości, ale wyszukujmy rzeczowych kontrargumentów i miejmy odwagę przyznać, że nietrafna opinia, pogląd także i nam samym mogą się zdarzyć

    Jeśli ktoś wykaże mi merytorycznie błędność podzielanego przeze mnie poglądu, jestem gotów uderzyć się w pierś. Czy Pan, Panie Dariuszu, również jest w stanie przyznać, że się mylił co do ‚Metro’?
    Uprzejmie proszę o zajęcie jednoznacznego stanowiska – jak Pan ocenia wypowiedź Szczypiora?:
    język polski jakimś szczególnie cennym skarbem nie jest. Ale dzisiaj po co jest ta “polskość”? (…) Każdy z ulgą woli być Niemcem
    (to tylko przykład, podobnych przypływów szczerości miewał Metro bardzo wiele, część z nich nawet tutaj w różnych wątkach cytowałem).
    Proszę się jasno określić, dziękuję.

    Polubienie

   • Napiszcie na temat Agnieszki Piwar bo to bardzo ważne.

    Polubienie

 11. jakipodpis

  @stycznik400v 5 października 2017 o 20:04
  Nie reklamuję rzeczonego a jedynie przytaczam

  Polubienie

 12. jakipodpis

  @stycznik400v 5 października 2017 o 20:04 cd
  a co Pan powie o tym @stycznik400v 5 października 2017 o 20:04

  Polubienie

 13. jakipodpis

  @stycznik400v 5 października 2017 o 20:04 cd
  a co Pan powie o tym @stycznik400v 5 października 2017 o 20:04
  załączyłem link lecz owego nie stwierdza się

  Polubienie

 14. jakipodpis

  @stycznik400v 5 października 2017 o 20:04 cd
  a co Pan powie o tym @stycznik400v 5 października 2017 o 20:04
  załączyłem link lecz owego nie stwierdza się
  a teraz powtórnie załączam owego https://youtu.be/cCY9zq4_LPQ

  Polubienie

 15. jakipodpis

  Czy lepiej być w Norwegii czy w Po…? https://youtu.be/zKBZUTWC8GU

  Polubienie

 16. jakipodpis

  Oglądam to: https://youtu.be/BLy1KkVQteg i co widzę? Ano to: Dodawanie komentarzy do tego filmu jest wyłączone. Nie wiem po Prawdzie o co się rozchodzi. Przecież żyjemy w dymokratycznym kraju, prawda?

  Polubienie

  • Technika pieniądz dupa

   Czemu to tak cię to dziwi .To jest praktyka stosowana od dawna . Jeżeli ktoś nie chce czytać komentarzy psycholi to robi taką opcję .U Zięby też tak jest .Wejdz do Pastuszki .Jeżeli go w jednym zdaniu skrytykujesz zaraz pisze skargę nasz Pastuch do youtube i cię blokuje . Masz pisać i go chwalić bo to premier uzurpator . Największy antykoszerny w sieci pisze skargę do koszernych .

   Polubienie

 17. jakipodpis

  @paziem 5 października 2017 o 12:38 „…gdyż np. obaj jesteśmy miłośnikami dobrego bluesa i dobrej muzyki w ogóle.” Też jestem miłośnikiem tego w ” „. Nadto, potrafię grać, choć nie jak ten Artysta w załączonym linku https://youtu.be/W80jOPYwI2w Na życzenie zagram bez obawy, zdrowia życząc!!!…!!!…

  Polubienie

 18. NIE ma takiego chujin! Stary i NIE udany pomysł!

  Polubienie

 19. Pingback: Plany syjonistycznych bandytów wobec Polski i Polaków | Justice4Poland.com

 20. grzanek

  Dziękuję portalowi justice4poland za przypomnienie tematu. Sekcja komentarzy wiele mówi o tym i owym.

  Polubienie

 21. Pingback: Publiczny akt oskarżenia! cz. 1 i 2 – M-forum A.V Live.

 22. Pingback: Publiczny akt oskarżenia! | Justice4Poland.com

 23. Pingback: Publiczny akt oskarżenia! | 7777777blog

 24. Pingback: Już nawet nie IIIŻydo-RP tylko Polin – tego im się chce – komp13

 25. Pingback: Kulturowa i prawno – religijna nienawiść Żydów do Polaków (1) Wstęp – Sedno

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

%d blogerów lubi to: