PAN w Z-nem (29 PL): Czy żydowski JAHWE to ATRAPA hinduskiego BRAHMA – Stworzyciela Wszechświata?

Judaizm to jest potworna religia, która nie powinna istnieć

Autor: dr Marek Głogoczowski markglogg

 

Z jakichś “metafizycznych” przyczyn tłumaczenie poniższego artykułu dokończyłem akurat w Narodowe Święto pod hasłem:

My chcemy Boga (We want God!) – Marsz Niepodległości 2017

https://www.youtube.com/watch?v=VQu8cJfyE0I

Przekład z języka angielskiego artykułu pt.:

„Bruno”, „Herboris”, ”Markglogg” & Paul Bennet on THE ORIGIN (GENESIS) of Judaism, of Christian Pharisaism, Protestantism and Darwin’s Concept of Evolution, and finally of GOLEM-like sprawl of WTC Civilization

W ostatnich miesiącach uczestniczyłem w kilku dyskusjach na tematy ogólnie traktowane jako tabu. Myślę, że warto rozpowszechnić rezultaty tych „mini dialogów” wśród mych przyjaciół oraz korespondentów.

[[ tak zaznaczono uwagi dodane do oryginalnego tekstu w j. angielskim ]]

2700 words/słów

(1) „Markglogg o Ofierze Założycielskiej Judaizmu i “Bruno” o zrozumieniu współczuciaprzez sektę Neutrei Karta

Mój młodszy kolega z Paryża, dr Bruno Drweski (islamolog, filokomunista) włączył mnie do dyskusji ze swym kolegą “Herboris” zainteresowanego pytaniem, dlaczego Stary Testament (wychwalający MĄDROŚĆ Dekalogu) zawiera detale co najmniej 1 miliona 821 morderstw, dokonanych przez Naród przez Boga Wybrany, na jego drodze do Ziemi Obiecanej. Drweski, który posiada kontakty z antysyjonistyczną żydowską sektą Neutrei Karta, poinformował nas, że (tłumaczę z francuskiego):

Rabini, o których mówię, powiedzieli mi co następuje: Te masakry nigdy się nie zdarzyły. To są tylko metaforyczne masakry. Narody przeznaczone do eksterminacji stanowią naszą ukrytą twarz. Te morderstwa winne być odczytywane jak wielki koraniczny dżihad przeciw naszym wewnętrznym popędom, które są metaforycznie opisane jako zewnętrzny etniczny wróg. … W ten sam sposób Jeruzalem, o którym mówi biblia nie znajduje się w ziemskiej Palestynie, ale w niebiańskiej Palestynie.

Do tej internetowej dyskusji został załączony tekst z RogerGaraudy.blog wyliczający co bardziej bezsensowne z tych starotestamentowych potworności. Zauważyłem, że „Mord Założycielski Judaizmu”, który został dokonany pod górą Synaj, został w tym wykazie pominięty.

Mojżesz pod Synaj

Uwaga! Trzeba powyżej zauważyć, że w wersji angielskiej NIV określenie „wyście wyświęcili siebie samych dla Pana” jest tłumaczone jako “You have been set apart to the LORD”, co po hebrajsku oznacza pharizei, staliście się FARYZEUSZAMI, żyjącymi oddzielnie.

[[ W świetle powyższego Świadectwa, zgodnie z zapowiedzią Jezusa „nie sądźcie, że nie będziecie sądzeni!”, podjąłem się roli Advocatus Christi broniącego, przed oskarżeniami o bezbożność, tych beztroskich 3 tysięcy „braci i synów” biblijnych Lewitów pomordowanych pod góra Synaj. ]]

Jakież bowiem jest znaczenie tego WSTRĘTNEGO biblijnego opowiadania? Jeśli je zinterpretujemy w sposób proponowany przez Neutrei Karta, to odkryjemy że Lewici – których klan był prototypem późniejszej sekty „trzymających się osobno” faryzeuszy – pod górą Synaj zamordowali w sobie swą NATURALNĄ JURNOŚĆ ORAZ INTELIGENCJĘ. Antyczny Bóg, symbolizujący te wartości ZOON – to znaczy po grecku ŻYWINY – był czczony w Egipcie w formie byka Apisa, którego posągi pokrywano złotem. A to w celu podkreślenia SZLACHETNOŚCI jego się zachowania. Ten Święty Byk był także inkarnacją Ozyrysa, boga-człowieka, [[który pod koniec czasów antycznych przyjął nazwę SerApisa, często czczonego w formie pozłacanych posążków NAGIEGO BOGA ludzkiej pomyślności, z „koszem obfitości” płodów Ziemi na głowie ]].

Mojżeszowi Lewici, a za nimi i skretynizowani chrześcijanie, zniszczyli ten popularny w starożytności symbol LUDZKIEGO ZOOLOGICZNEGO DĄŻENIA DO DOSKONAŁOŚCI, zarówno fizycznej jak i umysłowej:

Serapis, Bagram, Afganistan

Odnośnie tych, jakżesz licznych zbrodni opisanych w ST, „Bruno” argumentował „Podobnie jak robią to rabini Neutrei Karta, ja myślę że nawet Stary Testament winien być czytany na tych dwóch poziomach, jednym jahwicznymplemiennej eksterminacji, oraz drugim elohimistycznym”, który jest uniwersalnie wysublimowany”.

“Wysublimowany poziom” Starego Testamentu jest dobrze znany: w tej OBŻYDLIWEJ historii masowego mordu pod górą Synaj, Lewici nie tylko „zabili w sobie” tendencje do beztroskiej wspólnej zabawy (wg protestantów pomordowani robili to, wzorem ich Boga,bez odzienia, zachowując się jak współcześni nudyści). Jednocześnie ci Lewici zrzucili także, na swych nie zainteresowanych zbieraniem bogactw krewnych, ich własny grzech OBŁĄKAŃCZEJ CHCIWOŚCI: wskutek żydowskiego „cudu bożego” – potocznie zwanego hucpą – Złoty Cielec stał się Światowym Symbolem opętanych żądzą bogacenia się osób, podczas gdy wszelka cnota oraz współczucie przeniosły się na „błogosławiony bogiem Izraela” gang mojżeszowych psychopatów.

[[ To właśnie o takim Zbrodniczym Ojcu Izraelitów mówił Jezus w jerozolimskiej świątyni, iż „od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma.” – Jan 8:44; jeśli chodzi o zarządzane przez boga-Mojżesza kradzieże, to warto przypomnieć historię złupienia przez Żydów Egiptu – Exodus 12:35-36; według św. Augustyna, te „pożyczone” od naiwnych Egipcjan sakralne szaty oraz złote i srebrne kielichy, do dziś dnia służą jako liturgiczne akcesoria chrześcijańskiej Mszy Św. – patrz „De la doctrina Christiana”, liber secundus, 60-61 ]]

Dekalog zatem winien być traktowany jako ATRAPA cnotliwego się zachowania, maskująca HIPOKRYZJĘ „mojżeszowego” Ludu Bożego. (Catholic Church w Austin, Teksas nawet wymienia, za Talmudem, aż 7 rodzajów klasycznego zachowania się żydowskich hipokrytów zwanych faryzeuszami). Nadnaturalna MOC „trzymającego się oddzielnie” mozaistycznego kleru, polegała na wyrytych Ręką Boga na Kamiennych Tablicach, 10 PRZYKAZANIACH. Uzbrojeni w te Tablice Bożej Mądrości, trzymane w innym produkcie Świętej Techniki, zwanym Arką Przymierza, biblijni Żydzi [[ stanowiący wzór dla zachowania się współczesnych Anglo-Amerykanów ]] czuli się być USPRAWIEDLIWIENI by „zniewalać bądź eksterminować” wszystkie narody, które się znalazły na ich drodze do Ziemi Obiecanej. Ta przyszła Ziemia Święta była wyobrażana sobie przez nich jako kopia Niebiańskiego Jeruzalem, Heavenly Jerusalem napełnionego światłem nawet w nocy, z jego Murami oraz Ulicami [Wall Street(s)] wyłożonymi złotem oraz drogimi kamieniami, symbolizującymi SZLACHETNOŚĆ jego mieszkańców (Addendum 3).

Nowe Jeruzalem

 

(2) „Herboriso hinduistycznym pochodzeniu żydowskiej religii narodowego wybraństwa

O tym Wrogim Naturze pochodzeniu judaizmu napisałem do „Herborisa” taki oto email/letrel:

Co ja zarzucam najbardziej judaizmowi – podobnie jak i paulińskiemu chrześcijaństwu – to agresywną ANTYZOOLOGIĘ obu tych abrahamicznych religii. Jest to differentia specifica pomiędzy religiami zwanymi ANIMISTYCZNYMI (od zwierząt zwanych animals) i religiami ANTYANIMISTYCZNYMI, do których należą wszystkie oparte na żydochrześcijańskiej Biblii wierzenia. To już bowiem w starożytności filozof Celsus dostrzegł, że chrześcijanie WIERZĄ W TRUPA (widocznego na krzyżu); pośród manuskryptów znalezionych w Qumran nad Morzem Martwym znajduje się jeden złożony z psychopatycznego wyszczególniania zrobionych przez ludzi narzędzi, wszystkie one poprzedzone przymiotnikiem boże(pismo, miasto, świecznik, kielichy, skrzynia, namiot, itd., itd.) Manuskrypty tego rodzaju stanowią świadectwo, że już Żydzi antyczni mieli obsesję CUDOWNOŚCI PRODUKTÓWTECHNÉ” (po starogrecku kuchennych prac). W przeciwieństwie do tychwartości faryzejskich, przywiązanie się do techné” było traktowane z odrazą jako niewieścienie tylko przez starożytnych Greków, ale także przez nowożytnego filozofa pochodzenia żydowskiego, Barucha Spinozę, który utrzymywał, że jego współplemieńcy reprezentują zniewieściały rys ludzkiego się zachowania. Sumując, ja myślę, podobnie jak John Strugnell, wieloletni kierownik zespołu odczytującego rękopisy znalezione w Qumran, że Judaizm to jest potworna religia, która nie powinna istnieć

I podałem link do mego, liczącego już 22 lata eseju

BÓG MIŁUJE CHCIWYCH ORAZ SKORUMPOWANYCH

wprowadzenie, w jęz. angielskim, do Wojny Bogów : Eros kontra Jahwe-Labor

(W tym mini-eseju wskazałem, między innymi, że darwinowski koncept Ewolucji został wyprowadzony ze starotestamentowej, pełnej potworności opowieści O POWSTANIU – wybranego przez Boga – SUPERGATUNKU NADLUDZI.)

“Herboris” (który mi napisał, iż jest żydowskiego pochodzenia) zgodził się z tymi mymi argumentami. Co więcej, podzielił się z nami bardzo interesującą hipotezą, bazującą na fakcie, że nie tylko imię ‘Abraham’ sugeruje jego pochodzenie od hinduskiego ‘Brahma’, ale także imię żony-siostry Abrahama Sara, jest skróceniem imienia głównej hinduskiej bogini Saraswati, żony Brahma, która w pewnych opowiadaniach też udaje jego siostrę.W swej „hipotezie roboczej” Herboris zauważył:

Określenie ‘Naród Wybrany’ zostało po prostu wyprowadzone z hinduskiego społeczno-boskiego systemu kastowego. I [[ mający inklinacje komercyjne ]] Hebrajczycy, zamieszkujący przed ich migracją, na północny-wschód od Eufratu, z pewnością mieli szerokie kontakty ze światem hinduskim. I wtedy zadecydowali, że to oni będą „czystymi braminami”, którzy będą panować nad poganami pochodzącymi z innych narodów. (Brahma stał się Jahwe i Abraham zadecydował to samo.) Inne narody otrzymały status niedotykalnych (…) Żydzi będą Kastą Najwyższą, narodem wybranym przez boga by przywodzić ludzkości. (…) I co istotniejsze, credo hinduizmu: “Aham-Brahmasmi” (Ja Jestem Brahmanem) pokrywa się z głosem « Ja Jestem », który usłyszał Mojżesz zza Gorejącego Krzaka. 

Proste? Czyż nie tak?

Ja dodałem do tej hipotezy, że [[ zgodnie z praktykowaną współcześnie zarówno przez Mossad jaki CIA zasadą „by a deception we make war” ]] żydowska Elita już od tysiącleci ma zwyczaj „ubierać się” w szaty oraz „skóry” wypożyczone od kultur, które Żydzi, w trakcie ich historii, zamierzali opanować:

– Nie tylko Abraham “zakrył” swą wstrętną osobowość wędrownego sutenera, za pomocą szlachetnej “zewnętrznej skóry” Brahmy, hinduskiego Stworzyciela Wszechświata, ale i jego wnuk Jakub (co oznacza „idący za” narodzonym przed nim Ezawem), ukrył swoją raczej głupkowatą osobowość, okrywając się skórą koźlęcia, przypominającą bogato owłosioną postać swego brata. A to w tym celu, by wyłudzić, od ich Ślepego Ojca Izaaka, błogosławieństwo przeznaczone dla pierworodnego syna.

– Idąc za tymi „rodzinnymi” przykładami, nienawidzący chrześcijan Szaweł z Tarsu zakrył swą, przeklinaną przez Jezusa, osobowość faryzeusza (według Talmudu 6-go i 7-go rodzaju) za pomocą rzymskiego imienia Paulus (mały, także w znaczeniu paurolo – trwożliwy). A to w tym celu by wślizgnąć się w szeregi wczesnych chrześcijan, prezentując się jako Najbardziej Żarliwy Apostoł „powstałego z martwych” Boga Zbawiciela.

HIPOKRYZJA TO GRZECH PIERWORODNY, ZATRUWAJĄCY ŻYCIE NARODÓW POD WŁADZTWEM BOGA IZRAELA

Jakich dobrodziejstw doznały narody nawiedzane przez mających inklinację do faryzeizmu Żydów, zwłaszcza tych, którzy zwykli kamuflować swą prawdziwą osobowość za pomocą póz “wypożyczonych” z zachowań się sławnych pogańskich bogów oraz filozofów? W ST mamy historię siostry-żony Abr/ah/ama Sary, imitującej hinduską boginię Saraswati, która czyniła życie ludzi pełne poezji oraz czaru.

Saraswati

Jednak w przypadku Sary jej klientela wkrótce się zorientowała, że zaraziła ona ich kobiety chorobą przypominającą rzeżączkę [[ WB s. 8 ]]. Ta starotestamentowa historia jest rodzajem PREFIGURACJI nowotestamentowej historii św. Pawła, który„ubrał się” w podstawowe koncepcje filozofii hellenistycznej, i którego „posługa” dla chrześcijan spowodowała pojawienie się społecznej choroby, opisanej medycznym terminem kretynizm.

Problem „chrześcijańskiego kretynizmu” został nagłośniony przez filozofów Oświecenia, w szczególności Voltera. Mianowicie narzucanie ludziom chrześcijańskiej wiary, automatycznie spowalnia dojrzewanie zdolności asocjacyjnych u dorastającej młodzieży i stąd nawet dorośli pozostają w stanie dziecięcej ignorancji – określanej mianem neotenii – ocenianej przez Greków, a w szczególności przez Sokratesa, jako OBIEKTYWNE ZŁO. Bajka, z pierwszych stron Księgi Genesis, o Grzechu Pierworodnym stała się Kamieniem Węgielnym nauk Kościoła o Odkupieniu oraz o Życiu Wiecznym. Jednak pod koniec XX wieku została ona zakwestionowana przez kardynała Karola Wojtyłę, który w książce Osoba i czyn” z roku 1969 otwarcie przyznał, że Grzech Pierworodny nie istnieje(patrz Addendum 2). Którą to „herezję” Wojtyła “implikacyjnie potwierdził”, już jako papież, w roku 1996.

W świetle tej „papieskiej herezji”dumne stwierdzenie św. Pawła „Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka [Adama] wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego [Jezusa] wielu dostąpi usprawiedliwienia” (Rzym.5:18-19) objawia się jako POZORACJA, ATRAPA rzeczywistości, także tej eschatologicznej. Jak to podkreślono w dzienniku Le monde, „Bez pojęcia dziedzicznej winy, związanego z «pierwszym człowiekiem», Adamem, centralne dogmaty wiary chrześcijańskiej, jak grzech pierworodny i Odkupienie, są niezrozumiałe” (wydanie z 25 października 1996, s. 17).

Co zatem jest ukryte, za tą ATRAPĄ ZBAWIENIA, w formie Krzyża wiszącego obecnie nad wejściem do polskiego Sejmu?

Menora i krzyż

(3) Paul Bennet oraz „Markglogg” dyskutują na temat działalności Ojca kłamstwaw Kościele oraz w Instytucjach Naukowych

Na temat umysłowego upośledzenia, wynikającego z oczarowania się „Listami” św. Pawła, otrzymałem ostatnio email od mojego „comrade in armsIzraela Szamira [[ który przeszedł z judaizmu na prawosławie kilkanaście już lat temu ]]. Zawierał on artykuł pióra Paula Benneta, napisany z okazji „500 rocznicy, wywieszenia przez Marcina Lutra, jego 95 tez w dniu 31 października 1917. Był to pierwszy Halloween, Szatan dokonał wtedy swego dzieła, rozbijając Kościół Zachodni (). Jest to pochodzenie Ojca Protestantyzmu. On (Marcin Luter) chętnie przyznaje, że otrzymał zezwolenie na stworzenie Sola Scriptura od Ojca Kłamstw”.

Dzięki pismom polskich protestantów odkryłem, że “5 solas” Marcina Lutra zostały całkowicie zbudowane na naukach tego 13-go, samozwańczego apostoła zwanego Pawłem (patrz Addendum 1). Co więcej, jako lamarcko-piagetowski specjalista od GENEZY TWÓRCZOŚCI ZOON (ludzi doń włączając) odkryłem, że „5 SOLAS” dominującego obecnie w nauce NEODARWINIZMU, są banalnymi „mutacjami przystosowawczymi” protestanckiego (nie)zrozumienia Zjawiska Życia:

Oto te PIĘĆ ZASAD obowiązkowego Ograniczeniu Rozumu w Naukach o Życiu:

5 solas judeodarwinizmu

Jest znane historykom nauki, że Karol Darwin „wypożyczył” koncept Ewolucji z “Philosophie zoologique” J.-B. Lamarcka, opublikowanej dokładnie pół wieku wcześniej niż jego „Origin of Species”. Jednak zgodnie z jego ANGLIKAŃSKIM (nie)zrozumieniem, na czym polega życie, oczyścił swą teorię z postulowanego przez Lamarcka „spontanicznego dążenia istot ożywionych do doskonalenia swych zachowań oraz form”. Ta darwinowska wiara, obecnie traktowana jako dogmat w laboratoriach gen-tech, jest echem super-judaistycznej wiary św. Pawła, że człowiek, wskutek jego Grzechu Pierworodnego, nie jest zdolnym, poprzez własne wysiłki, poprawić swój status w oczach Boga Izraela (patrz 5 SOLAS M. Lutra). W tej sprawie ewolucyjne koncepty Lamarcka zderzyły się CZOŁOWO z „monogenicznym” żydo-chrześcijańskim konceptem Ludzkości dotkniętej dziedzicznym Grzechem Pierworodnym. (Jak już wskazywaliśmy powyżej, Jan Paweł II, ze swym „iluzorycznym spirytualistycznym ewolucjonizmem”, był ukrytym wyznawcą „zabronionego przez Naukę” lamarkizmu, implikującego że Bóg Stworzyciel jest obecny nawet w najmniejszej żywej komórce – patrz współczesne koncepcje Jeana Piageta na ten temat.)

Ukryta rewolta przeciw wczesnochrześcijańskiemu “Ojcu kłamstwa”, utrzymującemu w swych “Listach do pogan”, że “Jezus na krzyżu gwarantuje zbawienie Weń wierzących”, trwała w Kościele  także po śmierci Jana Pawła II. W szczególności profesor Tomasz Węcławski (były bliski współpracownik, w Watykańskiej Komisji do Granicznych Problemów Chrześcijaństwa, kardynała Ratzingera, przez pewien czas zatrudnionego jako papież Benedykt XVI), utrzymuje, że taka oto wersja wydarzeń sprzed 2 tysięcy lat jest zasadna:

Jezus to radykalny reformator religijny, twórca millenarystycznego ruchu, głoszącego rychłe nadejście Królestwa Bożego. Jezus opiera swe nauki na dwóch filarach – niezwykle bliskiej relacji z Bogiem i przebudowie istniejącej hierarchii społeczno-religijnej. Jezus doznaje jednak porażki: pada ofiarą oczekiwań mesjanistycznych, co prowadzi do odrzucenia przez elity i skazania na śmierć. Jednak najdotkliwsza (…) klęska Jezusa dokonuje się już po ukrzyżowaniu – jest nią reinterpretacja jego klęski jako ofiary. Ta Klęska Jezusa dokonuje się w reinterpretacji jego własnej śmierci, a za nią także obrazu Boga nie w tym kierunku, który on sam wskazywał swoją postawą, słowami i działaniem, ale w kierunku przeniesienia i na niego samego, i na obraz Boga oczekiwań, które on sam albo wprost odrzucał, albo rozumiał gruntownie inaczej.

( Węcławski dokonał oficjalnego aktu apostazji od KK 7 grudnia 2007 roku.)

Mówiąc krótko, według Ewangelii Jezus chciał ZBAWIĆ normalnych Żydów od KLESZCZY POZNAWCZYCH HIPOKRYTÓW rządzących w Izraelu za jego czasów. Ale dzięki „misji do pogan” św. Pawła, haniebna śmierć Jezusa na krzyżu stała się “religijnym narzędziem”, zezwalającym tejże Sekcie Hipokrytów Izraela narzucenie swej władzy praktycznie połowie ludności naszej planety! Ironicznie możemy powiedzieć, że ten wciąż podróżujący św. Paweł (faryzeusz 6-go oraz 7-go rodzaju) miał także 8-mą, nie wyszczególnioną w Talmudzie cechę „faryzeuszy, obłudników, którzy obchodzą morze i ziemię, żeby pozyskać jednego współwyznawcę. A gdy się nim stanie, czynią go dwakroć bardziej winnym piekła niż oni sami.” (Mt 23:15).

Do czego, zbudowana na Ofierze Założycielskiej pod górą Synaj, Cywilizacja Mozaizmu zmierza?

Dla kogoś znającego komercyjne metody podboju świata, mit Grzechu Pierworodnego został prozaicznie wymyślony przez antyczne kapłaństwo, zachowujące się jak pozbawieni skrupułów lekarze-biznesmeni, wmawiający ich klienteli, że jest chora na wyimaginowane choroby. I oczywiście te choroby, które „lekarze trzymający się oddzielnie” (farisei) deklarują się leczyć, z czasem stają się coraz bardziej dotkliwe. Według Księgi Genezy, dziedziczną „chorobą”, którą należy u ludzi zwalczać, jest nasz ZOOLOGICZNY PĘD do poznania otoczenia, bo „każdy człowiek chce wiedzieć, z natury”(Arystoteles). Bowiem działając w sprzeczności z planami Boga Izraela, dzięki nabywanej w sposób zoologiczny (przez doświadczenie) i z wiekiem udoskonalanej przez kolejne doświadczenia życiowe wiedzy, jesteśmy w stanie neutralizować oraz dominować, ciągle zagrażające naszemu bytowi zewnętrzne zagrożenia, nie potrzebując do tego celu „pomocy” ze strony wyżej wzmiankowanych „trzymających się osobno lekarzy ludzkości”. Żydowski, a za nim imitujący go chrześcijański kler, systematycznie zaduszając u wiernych ich BOSKĄ cechę inteligencji, w sposób automatyczny prowadzi do uzależniania się podległej mu ludności od urządzeń „techné” o charakterze narkotyków, dających masom zdominowanym przez te „narkotyki techné” uczucie wychwalanego, przez Boga Izraela, „panowania nad Ziemią”. [[ Patrz „Wykład na temat rozwoju potrzeb” z 1983 roku. ]]

W ten sposób, poprzez kolejne etapy ewolucyjne, osiągnięto praktyczne wytępienie na Ziemi kultów Naturalnych Bogów, według Epikura stanowiących dla ludzi wzorce dla się ich w świecie zachowania. Także wzorce ludzkich zachowań mające postacie zwierząt, jak ten egipski Apis czy hinduski Hanuman. Zostały one zastąpione przez ich SZTUCZNE IMITACJE zwane ATRAPAMI, [[ jak chociażby ten krzyż z wiszącym na nim trupem, mającym być wzorcem dla zachowania się chrześcijan! ]]. Nic zatem dziwnego, że w społeczeństwach, w których bardziej spostrzegawczy ludzie zostali uciszeni – czy wręcz pozabijani, jak ten Jezus z Nazaretu – zaczął rozkwitać kult technicznych „dóbr” dających ich posiadaczom zewnętrzne pozory NADLUDZKIEJ SIŁY ORAZ DOMINACJI. Nie jest tutaj miejsce, by szerzej się rozwodzić nad tym patologicznym zjawiskiem, ale na temat tej „choroby technomanii” warto przeczytać artykuł Samuela Butlera z roku 1863, zatytułowany „Darwin wśród Maszyn”. Ten angielski pisarz-lamarckista przewiduje w nim, że TECHNÉ stanie się czymś w rodzaju wciąż rosnącego GOLEMA, wymyślonego przez kabalistów już wieki temu. Ta, początkowo dla jej twórców pożyteczna, monstrualna samo-udoskonalająca się  Człowieko-Maszyna, z czasem się usamodzielniła i zaczęła niszczyć wszystko wokół niej, bo jej wynalazcy zapomnieli hasła koniecznego by ją zatrzymać.

I to jest prozaiczna RELIGIJNA GENEZA wciąż rozrastającej się, jak RAK ŚWIATA, Cywilizacji TPD (Technika-Pieniądz-Dupa o komforcie marząca). Jej Pierwszy Motor (czyli arystotelesowski Bóg) jest ukryty we wnętrzu coraz szczelniej załadowanych „złotem i drogimi kamieniami”, wciąż wspanialszych Banków, w których światło nigdy nie gaśnie i w których liczniki „bożych procentów” nigdy nie świętują jakichś „sabatów”. Bo właśnie te MASOŃSKIE BUDOWLE są dokładną realizacją wymarzonego przez Neutrei Karta Heavenly Jerusalem. (Adendum 3)

Addendum 1

Sławne SOLAS Marcina Lutra zostały utworzone na podstawie nauk faryzeusza Pawła, który w imieniu swego Boga-Atrapy zapowiedział, iż „Wytracę mądrość mędrców, a inteligencję inteligentnych zniweczę” – 1 Koryntian 1:19-21,25:

5 solas protestantów

SOLI DEO GLORIA warto uściślić, wskazując za św. Pawłem, jakiemu „bogu” winno się służyć: SOLUS LABORTYLKO PRACA, na wzór bezmyślnych robotów, jest esencją życia człowieka — nakazywaliśmy wam tak: Kto nie chce pracować, niech też nie je! Słyszymy bowiem, że niektórzy wśród was postępują wbrew porządkowi: wcale nie pracują, lecz zajmują się rzeczami niepotrzebnymi.św. Paweł, samozwańczy ApostołTes 3:10-11;

Addenda 2 oraz 3

ze względu na ich rozległość

pojawią się jako osobne emaile/letrele na Waszych Ekranach Kontaktu z Bogiem Izraela/Techné

(Kopie listów, po francusku, nt. hinduistycznego pochodzenia Religii Żydów, znajdują się w Addendum 4 do wersji  angielskiej powyższego tekstu)

Pan w Z-nem 3

Reklamy

12 Komentarzy

Filed under Polityka

12 responses to “PAN w Z-nem (29 PL): Czy żydowski JAHWE to ATRAPA hinduskiego BRAHMA – Stworzyciela Wszechświata?

 1. MY chcemy Boga? tak ! czlowiek zawsze szukal Boga w roznych formach i przejawach ! .Ale obecna „trojca” swieta nigdy nie byla ,nie jest i niebedzie Bogiem Slowian !! .Trojca swieta to wymysly ,obiawienia ,marzenia ,cwaniakow tworzacych stary testament ! dla koszernych rzezancow 🙂 a pozniej ,nowy testament dla oglopienia…miloscia ,dobrocia ,przebaczaniem ,zapominaniem 🙂 wszelkich zbrodni ,! kazdemu zbrodniarzowi i oprawcy i……za pomoca takiej „chrystusowej ” propagandy !…… podbicia niemal wszystkich Slowian ( za wyjatkiem Ruskich Slowian).Ale Ruskie tez dlugo nie ostoja w wolnosci 🙂 ponad 48 baz wojennych NATO tylko ze strony europejskiej. Tak ze krystowiercy z ziemi swietej 🙂 znad jordanu:) nie ODPUSZCZA nikomu na tej PLANECIE .

  Polubione przez 1 osoba

 2. jakipodpis

  @ RZECZPOSPOLITA ale przecież Laskowik i Smoleń w Z tyłu sklepu warzywnego mówili że było dwóch braci o imionach Ramzes i Kryzys i że ten pierwszy umarł a ten drugi żyje czego zapodaję dowód w formie muzycznej https://youtu.be/EH–X8G4mVA

  Polubienie

 3. Ktoś

  YAHWE nie jest żydowski a INDOEUROPEJSKI… i to że go sobie żydzi PRZYWŁASZCZYLI a dokładnie, że go sobie, po otrzymaniu od niego kilkukrotnie wpierdolu za swoje postępki, obwołali swoim (UDAWANYM bo na pokaz jeno) naczelnym bogiem niczego nie zmienia

  YAHWE to faktycznie BRAHMA… ale też i LAKSZMI. BRAHMA czyli BRAMA do nieba (patrz KLUCZE) ale też i ŁADA ( czyli ŁA DA ) znana tez jako ŚNIEŻYNKA z bajek (ta co ma WOREK z darami -> dlatego DAJE ŁA). Symboliką BRAHMY są upstrzone tarcze rycerstwa polskiego….. brzmi to jako fantazja ale….. tak jest

  YAHWE oznacza z chińskiego WE Z NIEBA. WE nie jest przetłumaczone a samo to słowo jako ideogram oznacza SŁOŃCE…. więc YAHWE po polskiemu to SŁOŃCE Z NIEBA….. co odpowiada znaczeniowo słowu SALOMON (też kradziejstwo od Słowian) SAL-o-MOoN SŁOŃCE Z KSIĘŻYCA (SŁOŃCE NA KSIĘŻYCU -> czyli GWIAZDA BETLEJEMSKA)

  Sylaba WE to także ŁO, WO, ŁU,… z postaciami rysowanymi z ŁUKIEM włącznie…..

  YAHWE to grecka ARTEMIDA, katolicki BÓG OJCIEC ale też MATKA BOSKA (nie mylić z demonem maryją) rodzicielka Chrystusa (nie mylić z jezusem chytrusem)…… Rola Matki Boskiej jest tłumaczalna poprzez transkrypcję jej roli z mitologii egipskiej…. bo BRAHMA jest ZASTĘPCZĄ MATKĄ Chrystusa…. w sensie iż z niej (jako obiektu na niebie) pochodzi (przybywa na ziemię) a nie że go urodziła…. jak się to przyjęło uważać…. (patrz „urodzenie” afrodyty z muszli (NOLA) czy ateny z „głowy” (NOLA) zeusa)

  słowiańska BABA JAGA… itd itd….

  Polubienie

  • Ktoś

   Prawdziwym bogiem żydów jest dla odmiany ABEL (egipski demon SOBEK/ SET, indoeuropejski demon Raktabidźi w swojej formie jako Ramha czy chiński demon GonGong)…..

   jaki napadł na RAJ czyli ADAMA ( ADAM == A-DOM == Święty Dom) z zamiarem ZAWŁASZCZENIA NIM…. bo ZERWANIE JABŁKA oznacza SIĘGNIĘCIE PO KRÓLEWSKĄ WŁADZĘ (jabłko to INSYGNIE królewskie reprezentujące planetę)

   i jaki w swym czynie został POWSTRZYMANY przez EWĘ czyli rzeczonego YAHWE (E-WA ŚWIĘTE WA ==> WA = WE)….

   co wywołało w nim taką wściekłość iż uciekając z planety w kosmos WYWOŁAŁ POTOP niszcząc FILAR ŚWIATA… co spowodowało zmianę orbity ziemi o dodatkowe 5 dni w roku…..

   DEMON ABEL powrócił po 500 latach już jako CHAM (JAFED i SEM to jego przyboczni siepacze)…. czyli rzymska ATENA czy egipski ATON…. czy nordycki THOR. Sam zaś ABEL jest jeszcze w bibli znany jako ABRAHAM ( MAGICZNY HAM == HAM ROBIĄCY SZTUCZKI) czy NOE….

   Polubienie

 4. markglogg

  A swoją ścieżką poniższy obrazek pięknie ilustruje jak WORKING TEAM „bożego sutenera” Abrama/Abrahama, z jego „pracownicą Pana” piękną żoną-siostrą Sara, który na wezwanie JEGO BOGA (tj. Mamona – Rdz. 12:1-17) ruszył z ziemi Ur na Zachód, do bogatych królestw na przesmyku Azji i Afryki, po prostu IMITOWAŁ PRACĘ HINDUSKICH KAPŁANÓW i ich SŁUŻEBNIC!. Im rzeczywiście – to nie tak dawno, bo tylko 8-9 wieków temu – udawało połączyć nawzajem pozorne przeciwieństwo męczącej LUDZKIEJ PRACY-LABOR z przyjemną BOŻĄ MIŁOŚCIĄ-LOVE!

  Polubione przez 1 osoba

 5. Pingback: „13 LUCYFERYCZNYCH TEZ” Karola Wojtyły z lat 1969-79 | WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

 6. Jagódka144

  Problem jest w tym,że Biblia jest napisana dla ludzi wierzących po pierwsze.
  Tylko jeśli czystym i szczerym sercem się szuka Boga Abrahama,Izaaka i Jakuba to Bóg pozwoli człowiekowi zrozumieć swój plan. Plan który miał kiedyś i plan który ma dla ludzi na dziś.
  Tylko dla ludzi którzy giną jest to zasłonięte lub dla ludzi którzy opuścili Boga i wybrali boga tego upadłego,sodomistycznego świata-szatana.
  ”A gdy Pan widział,że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są złe,
  żałował Pan,że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim.
  i rzekł Pan: Zgładzę człowieka, którego stworzyłem,z powierzchni ziemi,
  począwszy od człowieka aż do bydlęcia,aż do płazów i ptactwa niebios,gdyż żałuję,że je uczyniłem.Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana.”1 Mojżeszowa6:5-6
  Jestem ciekawa co bóg Słowian zrobił? Chyba tylko stał.
  Każdy się śmieje ale co będzie na końcu?
  Synagoga szatana się zawstydzi(Objawienie Jana3:7-12) ale ludzie biedni,którzy ciągle są oszukiwani przez ten ”system”
  Zastanawialiście się na tym w sercach waszych?
  Powodzenia w dezinformacji…

  Polubienie

 7. Nie wiem czemu WPS lansuje brukowego „filozofa” — pasuje pod ideologię?

  Głogoczowski właśnie popełnił żenujący art. nt. tez teologicznych rzekomo autorstwa JP II.
  Temat jest dość prosty (szacher macher z tłumaczeniami itp.), został wyjaśniony do końca po burzliwych dyskusjach na 2 dużych forach i opublikowany… patrz bież. wpis na Grypa666.

  A jednak Głogoczowski pod swego zajoba rozpisuje się i rozplakatowywuje … z PAN-Zakopane buhaha Dr Głogoczowski jest tak niebezpieczny dla intelektualnego otoczenia jak katodebile. Jedzie na żydłackiej fali buldożenia chrześcijaństwa. Jak można jeszcze wierzyć jego wywodom, skoro on dopuścił się bezeceństw:

  https://piotrbein.wordpress.com/2015/07/26/problemy-starcze-fotelowego-doktora-glogoczowskiego/
  https://piotrbein.wordpress.com/2015/03/03/dr-glogoczowski-robi-dla-zydlackiego-lobby-atomowego-srulo-pentagonu-i-zydobanksterskich-suszp-cia/
  https://piotrbein.wordpress.com/2014/08/24/cos-jest-njet-tak-z-mysleniem-mg-steruje-nim-kahal/
  https://piotrbein.wordpress.com/2014/07/25/dr-marek-glogoczowski-i-wiernipolsce-ale-nie-wps-zlodziejami/

  Polubienie

 8. Pingback: Przestępcze objawy katodebilizmu | Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

 9. Pingback: [dyskusja] Osoba Jana Pawła II i Jego czyn | Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

 10. Pingback: „13 LUCYFERYCZNYCH TEZ” Karola Wojtyły z lat 1969-79 | forumdlazycia Tradycji Katolickiej

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s