Maurizio Blondet o „Polin” – wczoraj i dziś

Polska dostała żydowskiego premiera. Czyżby stało się tak z powodu nadmiernego patriotyzmu Polaków?
Polonia ha premier ebraico. Per eccessivo patriottismo?

Maurizio Blondet       10 grudzień 2017       tłum. RAM
Dla włoskiej (lewackiej) gazety Repubblica – wspaniałe obchody rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, jakie miały miejsce 11 listopada w Warszawie są zdecydowanie godne pożałowania.
Repubblica napisała: «(Podczas marszu) pojawiły się hasła, które zaprzeczają wartościom demokratycznym, liberalnym, proeuropejskim, na rzecz tolerancji, czy też przeciwko przemocy. Jeden z napisów głosił: „Biała Europa braterskich narodów” – co oznacza jednoznaczne odrzucenie migrantów i faktycznie Polska nie zaakceptowała kwot przydziałowych, zadecydowanych przez UE. Praktycznie rzecz biorąc kraj nie przyjął ani jednego migranta afrykańskiego czy arabskiego».
Czyż nie należało temu zaradzić?
Czy to z tego powodu partia PiS – rządząca w Polsce – zmieniła premiera?
Miejsce Beaty Szydło, 53 letniej katoliczki, matki księdza, uczęszczającej na dawną Mszę Trydencką zajął Mateusz Morawiecki, 49 letni Żyd, bankier-rekin (nazywany banksterem nawet przez swego ojca) – aktywny syjonista, absolutnie nie należący wcześniej do PiSu – wprost przeciwnie, będący w przeszłości prawą ręką Donalda Tuska – wroga polskiej „prawicy”, będącej aktualnie u władzy. Morawiecki, szef jednego z banków grupy Santander – który zadbał o zainstalowanie w Polsce JP Morgan – zapisał się do PiSu 2 lata temu, kiedy to po sromotnej przegranej Tuska, nowa większość poprosiła go o przyjęcie stanowiska ministra ds. rozwoju, a rok temu powierzyła mu także fotel ministra skarbu.
Jednym z najbardziej zadowolonych z nominacji Mateusza Morawieckiego na premiera Polski jest Jonny Daniels: urodzony w Londynie, były spadochroniarz Israeli Defense Force (jednostka 890), doradca Danny Danon’a – izraelskiego ministra obrony, a także innych polityków w Izraelu, UE i w USA.

 

 
Daniels – w roli „eksperta holokaustu” – udziela często wywiadów dla CNN, Fox News i BBC i jako taki pojawił się w Polsce, gdzie prowadzi dochodzenia i wywiady z żydowskimi ofiarami z okresu II wojny światowej. W tym celu Daniels założył organizację o nazwie „From the Depths”.

 From the Depths
Jonny Daniels zażądał także, by organizacja zajmująca się obchodami rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę została zdelegalizowana.   
 
Jonny Daniels – spadochroniarz Tsahal’u
Osobnik, o którym mowa – należący do ekstremistycznej prawicy – z tą różnicą, że żydowskiej, a zatem kosher –  ma niesamowite wręcz wejścia w polskie kręgi rządowe. W swym warszawskim domu Jonny Daniels organizuje „kolacje szabatowe”, w których udział biorą tak ministrowie polscy, jak i izraelscy.

 
Na zdjęciu Jonny Daniels razem z Ayoob’em Kara, ministrem telekomunikacji Syjonu oraz ministrami polskimi: Mateuszem Morawieckim – aktualnym premierem i Piotrem Glińskim – w jarmułkach, Adamem Bielanem i Janem Dziedziczakiem.

 
 
Jonny Daniels został także z wielką pompą zaproszony przez polskiego prezydenta Andrzeja Dudę (żonatego z Agatą Kornhauser, of Jewish descent…)
Ale przede wszystkim, Jonny Daniels został przyjęty przez Jarosława Kaczyńskiego, ojca i kierownika PiSu, rządzącego Polską zza kulis.

Jarosław Kaczyński – będący zazwyczaj osobą bardzo powściągliwą, do której niezwykle trudno jest się dostać – przyjął jednakże w sierpniu Jonny Danielsa.
 
Jarosław Kaczyński zazwyczaj nie przyjmuje…
Bliźniaczy brat Lecha Kaczyńskiego – który zginął 10 kwietnia 2010 – przekonany jest, że to służby Putina zabiły mu brata.
Rok temu – po nieudanej próbie przeprowadzenia z nim wywiadu – amerykańska strona Politico pisała, że drzwi Kaczyńskiego, będącego człowiekiem niezwykle ostrożnym i skrytym „są wiecznie zamknięte”  i że „nie ma sensu pukanie do niego, jeżeli nie posiada się wcześniejszego pozwolenia na to”. Witryna opisywała, że kontakt telefoniczny jest niemożliwy, ponieważ „biuro nie odpowiada”; że Kaczyński rozmawia jedynie bezpośrednio i że „używa telefonu stacjonarnego z oszczędnością skapca. Oczywiście nie ma telefonu komórkowego. Posiada co najwyżej konto w banku, na które wypłacana jest jego pensja, i z którego przelewa gotówkę. Posiada wykształcenie sporo wyższe od przeciętnego”.
To Kaczyński rządzi Polską ze starego budynku w centrum Warszawy, gdzie na I pietrze znajduje się jego biuro. Nie robi tego bezpośrednio, ale poprzez PiS i osoby przez siebie wykreowane. W zebraniach bierze udział jedynie kilka osób, które Kaczyński darzy zaufaniem. Jak pisała strona Politico„wysłuchuje ich wszystkich, a na koniec decyduje i oczywiście, decyzje te obowiązują”.
To Kaczyński narzucił rządowi linię anty-UE i anty-imigrancką, co doprowadziło do konfliktu z Brukselą. Bruksela oskarżyła Kaczyńskiego także o „ograniczenie niezależności sądownictwa i wolności prasy”.
Z pewnością to Kaczyński wybrał Beatę Szydło na stanowisko premiera, jak i obecnie, nie można mieć raczej watpliwości, że to Kaczyński postanowił zastąpić ją banksterem, poliglotą, pożądanym w UE i znanym w znaczących kręgach międzynarodowych oraz globalnych. Oznacza to także, iż Jarosław Kaczyński wybrał Morawieckiego by ten kierował partią podczas nadchodzących wyborów.
 
Kiedy w „Polin” rządzili Żydzi
Cóż można powiedzieć?
Wydaje się, że w chwili obecnej Polska kontrolowana jest z bardzo bliskiej odległości.
Ale w gruncie rzeczy nie jest to nowością. Żydowska narracja, opowiadająca o jadowitym„polskim antysemityzmie” nie zwraca zupełnie uwagi na prawdę historyczną, tj. na fakt, że Żydzi w Polsce monarchiczno – szlacheckiej cieszyli się całkowitą autonomią. Nie podlegali prawom polskim, ale własnemu rządowi, noszącemu nazwę „Sejm Czterech Ziem”, podczas którego rabini mogli zagrozić karą śmierci Żydom im nieposłusznym. Rabini robili to często w stosunku do tzw. „konfidentów gojów”, oskarżających ich przed Polakami o nękanie.
 
Rami Rosen – historyk izraelski zaprzeczył narracji o biednych, prześladowanych i pokojowo nastawionych polskich Żydach.
Rosen pisze:
„Przegląd dziejopisarstwa żydowskiego, odnoszącego się do ostatnich 1500 lat ukazuje historię całkowicie różną od tej, która jest nam przedstawiana – włącznie z masakrami chrześcijan podczas powtarzających się, szyderczych ukrzyżowań, mających miejsce podczas święta Purim. Miały miejsce także eliminacje tzw. konfidentów, o czym decydowały tajne sądy rabiniczne (…) i co było powierzane tajnym wykonawcom wyroków; oprócz tego w synagogach, na polecenie rabinów odbywały się zabójstwa cudzołożnic lub obcinanie im nosów”.
 
„W szesnastowiecznej Polsce rabin  Shlomo Luria (w jednym ze swych tekstów doktrynalnych) doszedł do wniosku, że „lepszym rozwiązaniem jest zabijanie konfidentów niż obcinanie im języka”, a to dlatego, że „jest rzeczą prawie, że pewną, iż okaleczony Żyd nawróci się na chrześcijaństwo i w ramach zemsty będzie rozpowszechniał o Żydach niewłaściwe informacje”.
 
Shlomo Luria dodaje:
„Ja sam widziałem, że ograniczenie się do okaleczenia ich powoduje, że inni Żydzi z ich powodu wielce ucierpieli”.
Nieżyjący już przyjaciel Israel Shahak – który był Polakiem i który wziął udział w powstaniu w Getcie warszawskim – pisał:
„W siedemnastym wieku, wraz ze schyłkiem monarchii w Polsce – Żydzi polscy doszli do znacznej władzy społecznej i politycznej. W tymże okresie otrzymali oni największe przywileje. (…) Szlachta (rozleniwiona i o nic niedbająca osobiście) ustanawiała swych clientes Żydów zarządcami posiadanych przez nią dóbr miejskich. Było rzeczą powszechną, że Żydzi dominowali w stosunkach z władzami miejskimi, które nie były w stanie ani ich wygonić, ani podporządkować ich sobie, ze względu na protekcję, jaką szlachta gwarantowała służącym jej interesom Żydom. Sami Żydzi zwolnieni byli z ceł i opłat, w przeciwieństwie do polskiego drobnego mieszczaństwa”.
 
Według Shahak’a – to z tego właśnie powodu w Polsce nigdy nie pojawiło się silne – zarówno jak chodzi o handel  jak i o wpływy polityczne – mieszczaństwo, do czego doszło w pobliskich Niemczech.
 
Odnośnie władzy, jaką polscy feudałowie dali Żydom nad ich posiadłościami wiejskimi – oto, co pisze Israel Shahak:
„Wielu Żydów szlachta używała jako nadzorców i cięmiężycieli polskiego chłopstwa (…); jako poborców w ramach poszczególnych monopolów feudalnych, takich jak młyny, czy produkcja wódki, nazór nad karczmami – włącznie z prawem rewizji z użyciem broni w domach chłopskich, w celu wykrycia nielegalnego pędzenia wódki czy używania pieców piekarskich”
Szlachta powierzała Żydom nawet klucze do kościołów wiejskich, za sprawą czego chłopi za chrzest, ślub, czy pogrzeb zmuszeni byli do uiszczenia opłaty Żydowi – swemu nadzorcy.
Israel Shahak

Jewish Fundamentalism in Israel by Israel Shahak and Norton Mezvinsky  
Izrael Szahak – Żydowskie dzieje i religia
Ten, kto mówi o „antysemityzmie” obecnym na polskiej wsi powinien pamiętać, że w pamięci ubogiej klasy polskich chłopów pozostało wspomnienie tychże osobników, którzy wpadali do nędznych domostw, niszczyli urządzenia do nielegalnego pędzenia bimbru czy też piece, w których słodowano ziarno – – uzbrojonych i mówiących niezrozumiałym językiem. A to dlatego – jak wyjaśnia Shahak – „ponieważ Żydzi polscy, jako jedyni w historii żydowskiej tworzyli ogromną wspólnotę, której nie zależało na tym, by nauczyć się języka narodu pośród którego żyła”.  

Żydzi wrzeszczeli na chłopów w yiddish, przykładając broń do ich gardeł. Ale pomimo to Polska jest jedynym krajem w Europie wschodniej, który nigdy nie przeprowadził akcji masowego wypędzenia Żydów ze swych granic. Wprost przeciwnie, ci sami chłopi zaopiekowali się nimi i ukryli tysiące z nich przed Niemcami podczas wojny.
 
Jednym z nich był Jerzy Kosiński (1933 – 1991)  – pisarz znany w USA (a w szczególności w Hollywood) – którego prawdziwe nazwisko brzmi Lewinkopf.
 
 
Rodzice Kosińskiego, przed ich ucieczką do ZSRR powierzyli go jako dziecko rodzinie Warchołów z Dąbrowy Rzeczyckiej, którzy ukryli go, ochronili i wyżywili. Rodzina Warchołów była katolicka i zaangażowana w opór antykomunistyczny w III Rzeszy, natomiast żydowski ojciec przyszłego „Kosińskiego” – Mieczysław (Mojżesz) był komunistą.
 

Jerzy Kosiński – (zaprzyjaźniony z Romanem Polańskim, który towarzyszył kardynałowi Wojtyle podczas jego podróży do USA) –  jako dorosły napisał książkę zatytułowaną „Malowany ptak”, w której opowiada miesiące spędzone z polską rodziną na wsi, przedstawiając się jako żydowskie dziecko, dręczone i terroryzowane przez brutalne chłopstwo, uprawiające seks z bydlętami, wrzucające inne dzieci do latryn lub na pożarcie psom.
 
James Parker Sloan – „Jerzy Kosinski, a Biography”, Dutton 1996
Maurizio Blondet – „Cronache dell’Anticristo „– Dzienniki Szatana”,  Effedieffe 2011
Obecnie wielu Żydów polskiego pochodzenia wraca chętnie do ziemi, która rzekomo ciemiężyła ich tak bardzo. Mówi się, że rząd PiSu z łatwością udostępnia im tysiące paszportów. Wielu z nich prosi i otrzymuje „odszkodowania” za prześladowania i konfiskaty dóbr, jakich doznali podczas okupacji niemieckiej.
 
W sposób bardzo dyskretny rząd chroni tożsamość niesprecyzowanej ilości tzw. „agentów odwróconych”, tj. osób należących do byłych służb komunistycznych, którzy zostali zwerbowani przez Amerykanów i wywiady innych państw. Podejrzewa się, że wielu z nich zajmuje obecnie w Polsce ważne stanowiska. Tak Duda jak Kaczyński obiecali przed wyborami ujawnienie ich nazwisk – jednakże obecnie wzbraniają się przed tym.
 
Partia PiS oprócz tego działa niezwykle aktywnie jako pomocnik władz, zainstalowanych w wyniku puczu w Kijowie. PiS udziela bezzwrotnych pożyczek Ukrainie, leczy w polskich szpitalach żołnierzy ukraińskich, daje ukraińskiej młodzieży bezpłatny dostęp do wyższych szkół w Polsce, wraz ze fundowaniem im stypendiów – nie wspominając o goszczeniu i zatrudnieniu w Polsce 2 milionów Ukraińców.
 
W związku z tym można powiedzieć, że Polska dostała już swych imigrantów.
W tym miejscu należy przypomnieć, że reżim w Kijowie czerpie natchnienie z formacji Bandery, kolaborujących z Niemcami nazistowskimi, które dokonali straszliwej czystki etnicznej na Wołyniu. Ukraińcy zmasakrowali wtedy ogromną ilość polskich katolików – liczba ofiar może sięgać nawet 500 000 osób – torturując je w potworny sposób, nie wyłączając kobiet i dzieci. Do dnia dzisiejszego Polacy cierpią ból tamtych wydarzeń.
Stosunki Polski z Izraelem były bardzo ścisłe już za czasów premier Beaty Szydło, która co najmniej 3 razy odbyła wizytę w Syjonie. O jednej z nich Polacy dowiedzieli się jedynie za sprawą wypadku samochodowego, do jakiego doszło w Izraelu.
Polish PM Szydlo and FM Waszczykowski in Israel
Przychodzi na myśl pytanie, czy dotychczasowe oddanie i podporządkowanie się polskich władz Izraelowi nie jest wystarczające?
A może obecna, bardziej bezpośrednia kontrola Polski służy polityce anty-moskiewskiej?
 
Czy też alarm wywołała patriotyczna, listopadowa demostracja Polaków?
 
Na razie wszystkie te pytania pozostają bez odpowiedzi.
Wybór tekstów, tłumaczenie i opracowanie: RAM
za: http://ram.neon24.pl/post/141399,maurizio-blondet-o-polin-wczoraj-i-dzis
Reklamy

20 Komentarzy

Filed under Bez kategorii

20 responses to “Maurizio Blondet o „Polin” – wczoraj i dziś

 1. obudzony

  Panowie Kosiur i Ziemiński przecieram oczy ze zdumienia…? Czy tekst o takiej treści ukazał się w ,,Repubblica”, czy dodaliście coś od siebie? Tym niemniej znakomite znalezisko!

  Polubienie

 2. grzanek

  To pewnie dla nich stoją te setki nowiuśkich, nowoczesnych blokowisk, na mieszkania w których nie stać zwykłych Polaków. Waldi Pastuszka od dawna ostrzegał.

  Polubione przez 1 osoba

 3. markglogg

  Ciekawy tekst na http://zbigniew1108.neon24.pl/post/141400,rewolucja-pazdziernikowa-sowiecka-radziecka

  ten tekst został tak zatytułowany na „konkurencyjnej „wiernipolsce”:

  CZY BOLSZEWICY DALI NAM POLSKĘ?

  Jest to skrót artykułu, po angielsku, „12 mitów na temat bolszewików” jaki ukazał się na portalu http://www.fort-russ.com/2017/11/dispelling-12-myths-about-bolshevik.html

  A odnośnie „nowego cara Putina” (tak reklamuje go Vlad Żyrynowski, którego ojciec w 1947 re-emigrował do Polski, a następnie do Izraela) , to zarzuca on (Putin) Leninowi, że „odrąbał” on od Imperium Rosyjskiego takie jego „posiadłości” jak Polska (unieważnienie traktatów rozbiorowych) Finlandia i kraiki bałtyckie. (Na wschodnich rubieżach dawnej Rzeczpospolitej to „znienawidzony przez rosyjskich narodowców” Lenin zorganizował republiki ukraińską i białoruską, ta ostatnia to twór – na warunki środkowo-europejskie – bardzo udany.)

  A Putin-putana, przed prawie dokładnie 4 laty, gdy gubernatorzy wschodniej i południowej Ukrainy wydzwaniali do niego by ich ratował przed Usrako-Banderowcami, to się na rosyjskojęzyczną (i rosyjskomysljaszczą) ludność dawnej Imperii po prostu wypiął. Tak mu kazali BIALI Oligarchowie zamerykanizowano-zklechizowanej Rosji dzisiaj.

  A skądinąd to ciekawy ten, prowadzony przez „antyamerykańskich Amerykanów”, portal Fort Russ (był taki drewniany fort rosyjski tylko 50 km na północ od San Francisco, wkrótce po tym jak go zwiedzałem na początku lat 1970, to go ktoś podpalił – ale go jednak odbudowano.) Akurat wyczytałem na tym portalu, że ktoś strzelił z granatnika do autobusu z 20 polskimi turystami 9 grudnia br. Trafił w bagażnik i solidna podłoga autobusu uratowała pasażerów. I to jest przyczyna, dla której aż trzech krajów nie zamierzam – do końca życia, o ile tam reżimy się nie zmienią – oglądać: to USA, Ukraina i Izrael – ta sama u władzy tam HOŁOTA (GOŁOTA) UMYSŁOWA. Niestety i moja Ojczyzna coraz bardziej do tych „ideałów ludzkości” staje się podobna.

  (A pomyśleć, że w latach 1990-2010 byłem we Lwowie bodajże 7 razy!)

  http://www.fort-russ.com/2017/12/bus-of-polish-tourists-shot-up-from.html

  Polubienie

 4. Pingback: Jaki żont, wojsko i gospodarka dla Polin | Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

 5. julius

  Oficer prowadzacy dumny jest ze swojego podopiecznego

  Jonny Daniels‏ @MrJonnyDaniels
  Proud to be watching Poland’s Prime Minister Mateusz Morawiecki in his first major speech as Prime Minister speak of “unity with our Jewish brothers” and the importance of Holocaust memory and memorial. He will truly help improve Poland’s image around the world.

  Dumą napawa mnie obserwowanie premiera Polski Mateusza Morawieckiego w swoim pierwszym ważnym przemówieniu, gdy premier mówi o „jedności z naszymi braćmi żydowskimi” i znaczeniu pamięci i wspomnień o Holokauście. Naprawdę przyczyni się on do poprawy wizerunku Polski na całym świecie.

  Polubienie

 6. Pingback: nasi u Was – komp13

 7. Pingback: Głucho dudnią echa e-burd mgra inż. Józefa Bizonia « Grypa666's Blog

  • Metro

   Ten łobuz w brylach z giętkim jęzorem znęca się nad PiSraelskim ludem a sam jest mądrzejszy?
   Wrzuca filmy z Grzesiem Braunem – to w ramach współpracy polsko-żydowskiej, czy jak?
   A jak wrzuca filmy z jakąś syjonistyczną prowokatorką z Anglii – to jest w ramach współpracy polsko-brytyjskiej czy polsko-żydowskiej?
   Łatwo się nabijać z innych. Przyganiał kocioł garnkowi.

   Wiadomo jak ludzie rozumują, posługują się metkami. Swoich bohaterów „lubią” lub „nie lubią”, nie ma tam nic do rzeczy żadne merytoryczny aspekt ich działalności. Poza tym mamy dialektykę, każda ze stron pozornego sporu to zbóje. Demokracja to gra na emocjach. Żadna merytoryczna dyskusja pomiędzy głosowaczami nie ma żadnego sensu bo nic od nich nie zależy.

   Jak się samemu montuje materiał co się wrzuci na YouTube to łatwo wyjść na inteligentnego.

   Polubienie

 8. Franz

  Krasinski – Nie Boska Komedia
  Przechrzta:
  Cieszmy się, bracia moi.—Krzyż, wróg nasz, podcięty, zbutwiały, stoi dziś nad kałużą
  krwi,a jak raz się powali, nie powstanie więcej.—Dotąd pany go bronią.
  Dopełnia się praca wieków, praca nasza markotna, bolesna, zawzięta. — Śmierć panom—po trzykroć pluńmy na zgubę im—potrzykroć przeklęstwo im!
  Na wolności bez ładu, na rzezi bez końca, na zatargach i złościach, na ich głupstwie i dumie osadzim potęgę Izraela—tylko tych panów kilku—tych kilku jeszcze zepchnąć
  w dół—trupy ich przysypać rozwalinami Krzyża.—

  Polubienie

 9. Ja jestem zdania, że warto odwiedzić Polin 🙂

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s