13 grudnia – jak powstawała IIIŻydo-RP/Polin

13 grudnia przypada kolejna rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

Syjonistycznej mordy ze zdjęcia obok przedstawiać nie ma chyba potrzeby. On i jego pobratymcy rządzą dzisiaj w IIIŻydo-RP/Polin dzięki stanowi wojennemu z 13 grudnia 1981r.

 

0002O7VKOSV4WANF-C116-F4

 

13 grudnia 1981r. junta W.Jaruzelskiego i Cz.Kiszczaka (syjonistyczni agenci, od 1945r.obydwaj służyli w IW, odpowiednik UB, IW działała w Wojsku Polskim) wprowadziła stan wojenny, którego celem głównym było ugruntowanie zdobytej w wyniku zamachu stanu w sierpniu 1980r. władzy oraz zablokowanie wyborów w Solidarności, które mogłyby pozbawić Żydów kierowniczych stanowisk w Solidarności i przekreślić misterny żydowski plan demontażu bloku wschodniego państw słowiańskich.

To po 13 grudnia 1981r. do początku lat 1990. syjonistyczni agenci zamordowali ponad 100 polskich księży, w tym ks.J.Popiełuszko, którzy mogliby utrudniać proces inkorporacji Polski do struktur syjonistycznego Zachodu oraz jej integrację z żydowskim obozem UE.

 

634572046899045982

Dziennik TVP – czyta Marek Tumanowicz (dzisiaj jego syn jest jednym z przywódców Ruchu Narodowego)

Stan wojenny z 13 grudnia 1981r. umożliwił ukonstytuowanie się w 1989r. żydo-systemu władzy, tzw. III RP. Powstały w ten sposób, nielegalny, nie posiadający legitymacji polskiego narodu, bo wyłoniony w trakcie obrad Żydów z Żydami przy tzw. okrągłym stole, żydo-system władzy III RP trwa do dzisiaj przy aprobacie hierarchii żydo-katolickiego Kościoła.

magdalenka-lech-kaczynski-za-plecami-ksiedza

magdalenka23

 

Kolejne syjonistyczne, rządzące Polską bandy doprowadziły kraj do gospodarczej ruiny, do degradacji kultury, zlikwidowały wszelkie zabezpieczenia socjalne, zlikwidowały komunikację społeczną – nie istnieją przecież polskie media, realizują proces fizycznej likwidacji polskiego narodu.

Na szczęście z takiego samego syjonistycznego scenariusza autorstwa zbrodniczej finansjery z Wall Street i z londyńskiego city wyłamała się Rosja, Białoruś i Ukraina. Dzięki temu nasze państwo – pamiętajmy: nasze, nie żydowskie – może graniczyć z państwami Słowian, wolnymi od totalitarnych, zbrodniczych żydo-systemów.

Żydowska rewolta na Ukrainie i udzielone jej wsparcie przez całe syjonistyczne spektrum partii rządzących i opozycyjnych, od lewa, przez centrum, do prawa, przez wszystkie żydo-media, także te pana T.Rydzyka – „Michnika” w sutannie, powinny Polaków pozbawić wszelkich złudzeń, co do rzeczywistych intencji całej tej antypolskiej, przestępczej bandy.

Dariusz Kosiur         12.12.2013r.

 45dfedbed0a6840499b28f75cf5abbe0

Co Polacy powinni wiedzieć o 13 grudnia?

Tekst z 13 grudnia 2012r.

7_3

Nie, to nie goście z Tel Avivu, to „polscy” opozycjoniści z KOR, inicjatorzy „Solidarności”, dla których Jaruzelski i Kiszczak wprowadzili stan wojenny (pierwszy z prawej A.Macierewicz, obok J.Wóycicki)

   

13.12.1927 r. – rozporządzeniem prezydenta RP nielegalnie usunięto w naszym godle krzyż z korony na głowie Orła Białego (wśród 14 osób podpisanych pod rozporządzeniem znajdują się podpisy I. Mościckiego, J. Piłsudskiego, K. Bartla – pierwszy premier po przewrocie majowym, mason, jeden z inicjatorów przewrotu). Ciekawe, czy wybrano by również 13 grudnia na usunięcie krzyża, gdyby powiódł się zamach stanu przygotowywany w 1922 r. przez Piłsudskiego i jego kompanów. Początkiem tego niedoszłego zamachu było zastrzelenie prezydenta G. Narutowicza przez E. Niewiadomskiego (obóz Piłsudskiego w agenturalny sposób wykorzystał do zamachu narodowca), co miało posłużyć Piłsudskiemu jako pretekst do rozprawienia się z obozem narodowym. O rezygnacji z zamachu stanu w 1922/23 r. zadecydował czynnik ekonomiczny. Niemiecka hiperinflacja przyczyniła się m.in. do inflacji polskiej marki wprowadzonej do obiegu w 1920 r. i obóz Piłsudskiego nie chciał obejmować władzy w trudnym momencie gospodarczym w obawie przed jej utrata w pierwszych po przewrocie wyborach. Dogodny moment nastąpił dopiero w 1926 r., gdy kolejne rządy ludowo narodowe ustabilizowały politykę pieniężną kraju.

W tymże 1927 r. pojawiły się na rewersie polskiego złotego, w zwieńczeniach skrzydeł Orła Białego gwiazdki (symbol masoński, dziś widnieje na unijnej chorągiewce) – żydowska „ludowa” władza pozostawiła je po 1945 r. i są do dziś.

12 grudnia 1970r. wieczorem radio i telewizja, a 13 grudnia 1970r. również prasa, podały informacje o wprowadzeniu podwyżek cen niektórych produktów – głównie żywności i opału. Były to przyczyny tzw. wydarzeń grudniowych,  inspirowanych przez żydostwo, które od 1956r. dążyło do obalenia rządów W.Gomułki i do powrotu do władzy.

Podstęp żydostwa był zakrojony znacznie szerzej, bowiem opracowane przy współudziale żydowskich doradców ekonomicznych plany na lata 1971-1975 zakładały stworzenie ok. 1 mln miejsc pracy, gdy na rynku pracy miało pojawić się ok. 3 mln nowych pracowników. Zatem, PRL byłaby jedynym krajem obozu z potężnym bezrobociem.

Po starciach z MO 15.12.1970r. protesty robotnicze były właściwie zakończone. Dlatego 16.12.1970r. żydowski element w LWP (m.in. gen.W.Jaruzelski) wydał rozkaz strzelania do idących rano do pracy stoczniowców w Gdańsku (winnych tej zbrodni nie ustalono i nie osądzono do dzisiaj). Mimo to żydowski przewrót nie powiódł się, pierwszym sekretarzem KC PZPR został E.Gierek.

13.12.1981 r. rząd spadkobierców i pogrobowców żydo-bolszewizmu i trockizmu wprowadził w PRL stan wojenny. Sposób jego wprowadzenia był niezgodny nawet z prawem PRL. Sprawcy tej żydowskiej zbrodni do dziś są bezkarni i opływają w dostatek. A obaleni przez nich socjalistyczni przywódcy, ale o polskim rodowodzie, pod których rządami bezsprzecznie unowocześniono kraj, dzięki czemu Polska znalazła się w pierwszej dziesiątce uprzemysłowionych państw świata (dziś PKB na mieszkańca daje Polsce 76 miejsce w świecie i ostatnie w Europie!) doznali od rządzącego żydostwa tego, co dziś jest udziałem Polskiego Narodu: W. Gomułka i E. Gierek zmarli zapomniani i prawie w biedzie, a P. Jaroszewicza zamordowano.

 1. Jaroszewicz prawdopodobnie wszedł w posiadanie dokumentów o żydowskich współpracownikach Gestapo, których Niemcy zostawili w Polsce w 1945 r., a którzy później wysługiwali się żydowskiej „władzy ludowej” w PRL. Oprócz P. Jaroszewicza zamordowano w tym samym czasie kilku oficerów LWP, którzy razem z nim weszli w posiadanie tych dokumentów na tzw. Ziemiach Odzyskanych.

To, co nie udało się żydowskim trockistom w czerwcu 1956r., w marcu 1968r., w grudniu 1970r., w czerwcu 1976r., udało się 13.12.1981r. Od tego momentu, od 13.12.1981r. nastąpiło ugruntowanie żydowskich rządów w Polsce, które przejęły władzę w sierpniu 1980 r. w wyniku wielkiej manipulacji Polakami. Ta żydowska manipulacja nosiła nazwę NSZZ „Solidarność”. Nazwę „Solidarność” nosiła także judeomasońska loża B’nei B’rith powołana w Krakowie w 1892 r. Jednak inicjatywa wymknęła się żydostwu spod kontroli i trzeba było aż zbrodni stanu wojennego, żeby żydobolszewia i jej potomstwo mogło utrzymać władzę nad Polakami. Trzeba tu przypomnieć list z grudnia 1981r. jednego z czołowych doradców „Solidarności”, syjonistycznego Żyda, B.Geremka, do KC PZPR z prośbą o wprowadzenie stanu wojennego i delegalizację „Solidarności”, ponieważ „Solidarność” zagraża istnieniu PRL. Syjonista Geremek już nie dodał, że w „Solidarności” dochodzi do przesilenia i żydostwo traci w niej władzę. Podobnie jak Geremek także i JPII żądał w 1988r. od W.Jaruzelskiego delegalizacji „Solidarności” jako związku zawodowego, co miało być warunkiem normalizacji stosunków Watykan – PRL (Materiały IPN BU 0449/9 t.6, s.1-3).

 bnaibrith22

Członkowie loży B’nei B’rith u JPII – cel loży: walka z narodami i z żydo-katolicyzmem

Po wprowadzeniu stanu wojennego żydo-władza zmusiła do opuszczenia kraju kilkaset tysięcy Polaków działających w „Solidarności”, nikt dokładnie nie policzył, ilu Polaków zamordowano z polecenia żydo-władzy gen. Jaruzelskiego i Kiszczaka.

Choć od 1989 r. żydobolszewia nie używa już rzeczownika „socjalizm”, ale „demokracja”, „kapitalizm” i „liberalizm”, to jednak jest to ta sama szowinistyczna, antypolska, syjonistyczna banda. Od tego dnia żydowska władza i żydowskie media przy wsparciu filosemickich mętów niszczą Polski Naród i Polskie Państwo.

Analogie z 13.12.1981 r.

Analogia I

Księga Estery, 8.9
“Wrogowie Żydów ukarani”
W dwunastym miesiącu (12) to jest w miesiącu Adar (grudzień), trzynastego dnia, gdy rozkaz królewski i jego ustawa miały być wykonane, a wrogowie Żydów spodziewali się wziąć górę nad nimi, nastąpiła odmiana taka, że Żydzi wzięli górę nad tymi, którzy ich nienawidzili.
5. I zabili Żydzi wszystkich swoich wrogów mieczem, drogą zabójstwa i zagłady, i zrobili z tymi, którzy ich nienawidzili, co chcieli.

Analogia II

Jako trzynasty został spalony na stosie ostatni mistrz zakonu Templariuszy, protoplastów masonerii.

 13.12.2003 r. został podpisany przez antypolski rząd SLD traktat akcesyjny o przystąpieniu Polski do UE.

Przy pomocy powszechnych żydowskich mediów Polacy zostali przeprowadzeni z jednego żydowskiego obozu do drugiego, od socjalizmu bloku radzieckiego do socjalizmu/liberalizmu UE. Pod wieloma względami jest to znacznie gorszy obóz od socjalistycznego, ponieważ żydowsko-trockistowska, lewicowa europejska judeomasoneria udoskonaliła metody wyniszczania narodów.

Polacy szli do UE jak owce na rzeź. Ale czy można się rodakom dziwić, skoro zachęcał ich do integracji z UE sam JPII Wielki, a Episkopat Polski wyrażał i nadal wyraża milczącą aprobatę?

13.12.2007 r. został podpisany w Lizbonie “nowy” traktat konstytucyjny UE, czyli wstępny akt likwidujący Państwo Polskie.

Jak pamiętamy miało to miejsce po wyborach parlamentarnych, w których usunięto z sejmu RP partie przeciwne traktatowi. A PO i PiS zawsze opowiadały się za integracją i unijną konstytucją bez referendum.

Pamiętajmy: Radio Maryja opowiadało się w ostatnich wyborach jednoznacznie za PiS, a przeciw LPR i Samoobronie. Tak, więc RM pośrednio opowiadało się – i opowiada nadal za traktatem konstytucyjnym UE. Pozostaje to w całkowitej zgodzie z nawoływaniami JPII, którą polityczni głupcy i oszuści tłumaczą jako ewangelizacyjną wizję JPII dla Europy. Judeoeuropejska integracja ma również aprobatą Episkopatu Polski.

Pamiętajmy także, że udział w wyborach do parlamentu UE i głosowanie nawet na pseudonarodowe ugrupowania służy wyłącznie robieniu frekwencji wyborczej i legitymizacji judeoeuropejskiemu totalizmowi. O Polsce i polskich interesach decydujemy w Polsce, a nie pośród judeoeuropejskiego lewactwa, czy lewoprawicy.

Jak będą traktowani sprawcy tych wszystkich zdrad i zbrodni na Polsce i Polakach? Miejmy nadzieję, że będą traktowani sprawiedliwie, odpowiednio do ich wkładu w niszczenie Narodu i Państwa Polskiego.

 

Dariusz Kosiur

 

P.S.

Ponieważ żydomedia serwują społeczeństwu propagandę uzasadniajacą i usprawiedliwiającą sens wprowadzenia stanu wojennego w wyniku, którego doszło w 1989 r. do obrad tzw. okrągłego stołu i dzięki czemu obecnie rządzące Żydostwo uzyskało polityczną legitymizację, należą się Czytelnikom wyjaśnienia dotyczące osoby gen. W. Jaruzelskiego.

Na podstawie materiałów IPN

Gen. W. Jaruzelski był od 1945 r. oficerem Informacji Wojskowej (IW). Członkowie tej organizacji byli prawie wyłącznie żydowskiego pochodzenia. IW była bardziej zbrodniczą organizacja niż UB, ale jej działania miały węższy zakres. Ograniczały się do masowych represji wśród żołnierzy Wojska Polskiego, Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych oraz innych wojskowych organizacji narodowych, a w mniejszym zakresie na ludności cywilnej. Członkiem IW był także S. Michnik (brat red. GW A. Michnika), sądowy morderca Polaków. Stąd A. Michnik nazywa tych zbirów “ludźmi honoru”. To ci ludzie, członkowie IW, przemianowanej w 1957 r. na WSW, objęli w Polsce władzę w 1980r., a w 1989 r. przekazali ją swoim potomkom i agentom, w znakomitej większości wywodzącym się ze środowisk żydowskiego lewactwa oraz nielicznym, pospolitym filosemitom.

Oficerem prowadzącym W. Jaruzelskiego (W. Jaruzelskiego w IW zarejestrowano pod pseudonimem „Wolski”) z ramienia IW był od 1945 r. późniejszy gen. Cz. Kiszczak – „człowiek honoru”.

Reklamy

96 Komentarzy

Filed under Polityka

96 responses to “13 grudnia – jak powstawała IIIŻydo-RP/Polin

 1. Polak pamięta

  Dzięki za przypomnienie o tym żydo-chazarskim Qrestwie wobec Polski Panie Darku.

  Polubienie

 2. paziem

  13.12.2017 na stolcu premierowskim została osadzona kolejna syjonistyczna kukła i niszczyciel Polski, legendowany ” mesjasz ekonomiczny”, niejaki Mateusz M.

  Polubienie

  • Jurek

   Mianowany w Chanuka – 12.12 , błogosławiony przez największą kanalie jaką nosiła Święta Słowiańska Ziemia – rebe rybyka.
   Germaństwo z zakonem , hitlerem i judaszem to pikusie w porównaniu.

   ps. gdyby „mosjasz..” chciał zrobić cokolwiek dla Polaków, na drugi dzień singer ze swoimi siepaczami z otk wytraciłby w prowokacji setkę cywili , jak w Chylonii, a tatełe mosjasza zorganizował strajk generalny pracowników np. PKP.

   Polubienie

 3. julius

  13 grudnia 1742 r. za panowania Elżbiety Pietrowny wydano dekret nakazujący natychmiastowe wydalenie wszystkich Żydów za granicę i odtąd nie wolno im bylo wjeżdżać do Rosji pod żadnym pretekstem.

  Przykład do powtórzenia w przyszłości, może też 13,12,20??

  Polubione przez 1 osoba

 4. Cezary

  ciągle ta liczba 13 . 12… tylko wredne plemie o to może dbać… oby 13.12.20 odwróciło się w ślad za decyzja Elżbiety Pietrowny
  Cezary

  Polubienie

 5. Edward


  Genealogia rodziny Potockich.

  Polubienie

  • Metro

   Edward – czy was nie pop#@$%liło z promocją kolejnej kukiełki Mossadu?

   Mieliście w szkołach naukie historii? Wiecie coś o 2RP? Wiecie co to było za państwo? Naprawdę wam się spieszy do powrotu do 2RP?

   Ile macie lat? Chcecie aby bachury w Polsce naprawdę musiały zapie#%$ać na żydowskich chrabiów? Marzy wam się powrót do feudalizmu? Jak się wam marzy, to się przenieście na przykład do Palestyny. Po pół roku pogadamy.

   Polubienie

   • uswiadomionaPolka

    Metro@ ales ty powalony jestes ! Nie masz zielonego pojecia o legalnym Rzadzie na Uchodzctwie ani o Nielegalnym rzadzie na Uchodzctwie utworzonego przez ZDRAJCE ANDERSA ,Sabbata Ostrowskiego ,( afera Bergu,Rada Trzech )z ktorego wypromowano uzurpatora Kaczorowskiego by bylo to co mamy czyli kontynuacje PRLbis i ich propagande dezinformacje Poza tym oswiece cie Konstytucja kwietniowa z dn 23.04,1935r podpisana krotko przed smiercia Zdrajcy i chazara Pilsudskiego uchylila jego marcowa tzw Sanacyjna z 1921 r ! Skoro tak ci sie podoba rzadzenie przez CHAZAROW PIS I PO i cala reszta z Wiejskiej z nielegalnym ustrojem IIIRPby prawde zamiesc pod dywan i Konstytcja Kwacha ktora nie miala wiekszosci poparcia spolecznego bo tylko 42.8% zamiast 50% plus jedna osoba i ta konstytucja chroni ich przy wladzy a nie nas Polakow maja za cel zniszczyc nas i nasza Ojczyzne nie widzisz tego??? Az taki slepy jeste kuzwa mac ??? …Poza tym pisze sie hrabia a nie ”chrabia”…czyz bys byl jack caleib .dezinformator i podpulkownik sluzb w PRL-u?? Ty nie jestes rdzenny Polak ! Jan Zbigniew Potocki czy ci sie podoba czy nie jest legalnym Prezydentem II RP na Uchodzctwie a uchodzctwie min. dlatego gdyz do dzis nie zostal podpisany min Akt Pokoju miedzy nami a Niemcami do tego okupacja chazarska .

    Polubienie

   • Pwiernik

    Wy magnaci musicie zawsze obrażać porządnych ludzi . Metro widzę że masz opiekę Mossadu .

    Polubienie

 6. jurek

  Coś nie na temat , lecz Słowiańska krew w tańcu ; https://youtu.be/eFhcogOmFds

  Polubienie

 7. Metro

  Wesołej Chanuki!

  Polubienie

 8. grzanek

  Kurwa żydowska ich była mać! Zaraz mnie szlag trafi. Kolejny czasochłonny komentarz, przy którym trzeba było się ciutkę napracować, w pełni cenzuralny i z tylko jednym linkiem, nie chce się dodać. Nosz ja $&$&lę! Panowie zróbcie coś z tym!

  Polubienie

 9. nana

  Grzanek,
  [grzanek
  16 grudnia 2017 o 02:39 ]

  załóż sobie „nowy dokument”, daj mu jakąś poręczną nazwę, np. 1111 i tam pracuj, a nie w okienkach do komentarzy. I zapisuj co jakiś czas co napisałeś, bo może uciec. Potem to kopiujesz, wklejasz do okienka na komentarze i wysyłasz. Jeżeli nie poszło no to masz cały tekst i możesz go wysłać kiedy indziej, a gdyby nie przechodził to załóż katalog komentarzy niewysłanych.i tam trzymaj swoje prace. Nie wymaga to wielkiego wysiłku, a zaoszczędza nerwy. Jak się wprawisz to będziesz na to potrzebował dosłownie kilku sekund, a będziesz miał wszystko pod kontrolą.

  Polubienie

  • uswiadomionaPolka

   Grzanek@ pierwszy raz to widze zainteresowalo mnie dziekuje podam dalekj gdzie trzeba , gdy odzyskamy spowrotem nasza Ojczyzne to taki ktos niestety bedzie musial byc ukarany w odpowiedni sposob zgodnie z Konstytucja II Rzeczypospolitej Polskiej z dn 23-04-1935 r gdyz jest zdrajca I WROGIEM NARDODU POLSKIEGO Dzieki za link .Pozdrawiam

   Polubienie

 10. paziem

  Grzanek, po raz ostatni proszę, aby pan swoje rozterki techniczne i plotkowanie z TPD przeniósł do waszej prywatnej korespondencji. Próba robienia z portalu WPS śmietnika jak u Dylaka, nie przejdzie.

  Polubienie

 11. grzanek

  Ja z TPD nie plotkuję, musiało się Panu Prezesowi coś przywidzieć. Jedynie odgryzłem się po jego zaczepce. A „rozterki techniczne” – jak to Pan pobłażliwie określił – waszych czytelników chyba powinny Panów obchodzić? Jak dalej komentować, kiedy nie można wstawić nawet jednego linka? To jakaś paranoja.

  Polubienie

 12. Metro

  Faktem jest że to nie działa. Ktoś te komętarze blokuje. Kwantyfikator czasu „czasami” użyty w tym kontekście wydaje się być nadużyciem.

  Polubienie

  • tez to zauwazylem, niektóre moje komentarze, te o treści antysyjonistycznej, po kliknieciu wyślij, znikaly, tzn. ani nie były w moderacji, ani nie otrzymywałem zwrotki, ze komentaz o tej trsci już został wyslany
   mysle, ze wordpress stosuje cenzure, bez wiedzy blogerow

   Polubienie

  • Metro

   A może wystarcza długość? Bo teraz wrzucam przecież jakieś zdanie i System „łyka” komętarz.

   Polubienie

   • nie chodzi o dlugosc, tylko i wylacznie o tresc
    np. sztuczna inteligencja filtrujaca filmy, uzytkownikow i komentarze na YT nawet utworzyla drugie YT, taka wirtualna kopie zawierajaca komentarze widoczne dla tych, którzy je wyslali i mysla, ze wszyscy pozostali je widza, podczas gdy wszyscy pozostali tych komentarzy nie widza
    tak samo sztuczna inteligencja w gmailu sama decyduje jakie flagi kategorii doczepiać do poszczególnych wiadomości – po tym poznaje, na które maile mam zwrocic szczegolna uwagę, skoro automat gmaila zdjal im flage waznosci 😉

    Polubienie

   • wordpress również zapowiada zwiększenie poziomu inwigilacji i kontroli tresci: „Aktualizacje polityki prywatności. Aktualizujemy politykę prywatności dnia 3 stycznia 2018.”

    Polubienie

   • buduja jeden globalny nowy porządek rowniez w internecie
    akurat w internecie jest to zrobić najłatwiej
    podobnie chcą zablokowac gotowke i wprowadzić globalny porządek kryptowalutowy
    ta globalizacja dokonuje się na naszych oczach

    Polubienie

   • grzanek

    @ mgrabas – To ma nawet swoją nazwę, wołają na to „ghost banning”.

    Polubienie

 13. Komentarze, które się nie ukazały są w dwóch miejscach, albo spam(jeżeli „zniknął”), albo moderacja. Innej opcji nie ma, komentarz nie może tak po prostu zniknąć. Tylko jeszcze trzeba wiedzieć, gdzie jest moderacja i spam i jak je stamtąd wyciągnąć. A żeby notorycznie nie wpadały do spamu czy moderacji, trzeba rozszerzyć w opcji Ustawienia Dyskusji ilość odnośników dopuszczalnych w jednym komentarzu.

  Polubienie

 14. Żeby notorycznie komentarze nie wpadały do moderacji wystarczy w Ustawieniach dyskusji odznaczyć te dwie opcje:

  – Komentarze muszą zostać zatwierdzone ręcznie.
  – Inny komentarz tego samego autora musi zostać wcześniej zatwierdzony.

  Wtedy powinno przechodzić wszystko.

  Polubienie

 15. Jeszcze o każdorazowej zmianie ustawień bloga klika się obowiązkowo opcję „zapisz zmiany”, przeważnie na samym dole strony. W przeciwnym wypadku można sobie ustawiać do usranej śmierci.

  Polubienie

 16. nana

  do paziem
  [paziem
  17 grudnia 2017 o 14:16 ]

  nawoływaliście do pogromu żydów, to co uczciwy człowiek musiał zrobić? no co? przecież krew by się lała a wy siedzielibyście w więzieniu. Czy to jest takie śmieszne?

  Czy może te wasze akcje to był tylko taki dowcip? I wiedzieliście, że żydzi się na nim poznają? Ale czy to takie znowu śmieszne, to wątpię.

  Jak to mówią: niemiła księdzu ofiara wracaj ciele do obory.

  Polubienie

  • paziem

   Zamiast do spowiedzi radził bym pani iść do lekarza. Może być nawet ten koszerny żeby było z chanukowym rabatem. A krwi niech pani utoczy z kaczki na czerninę.

   Polubienie

 17. Edward


  Czas swiadomego suwerena.
  Sluchaj metro – swoje nerwy schowaj do kieszeni.Ty i paru innych nie jestescie zadnymi autorytetami.Zgrywacie sie tylko na Polakow – to widac.
  Was paru nawet nie slucha Potockiego i was nie interesuje co on mowi.Nie bedzie zadnego feudalizmu on nawet nie chce byc prezydentem.On natomiast chce rozpoczac proces odzyskiwania Polski.Ile mam lat?
  68 gnojku i ciagle bylem i jestem nabierany przez takich jak ty.A aktualnie
  kogo mamy?Nikogo.I wedlug ciebie tak ma byc w nieskonczonosc.Do
  Palestine ty wyp……….. .Publikuje aby Polacy sami zdecydowali bez zednych
  podszeptow.Na dzisiaj jedynie ten czlowiek daje jakas nadzieje.Od czasu
  solidarnosciowego przewrotu z Polski wyjechalo ponad 8 mln.Polakow!!!!
  Ten proces twa i Polacy wciaz wyjezdzaja – tak ma byc metro?!Zydy oczywiscie ciesza sie ze tak jest.Moje prywatne rozmowy pokazuja ze Polacy patrza na Potockiego z nadzieja.A wlasnie zydy wymyslaja mnie od
  najgorszych.Czy wszyscy hrabiowie ulegli deprawacji zydowskiej?Oczywiscie ze nie.Tych ktorych chazaria dopadla (ci ktorzy nie ulegli deprawacji) to oczywiscie w bestialski sposob poslala ich na tamten swiat.
  Trzeba to znac.Jakies niedobitki tego pogromu zostaly.Sluchajac Potockiego
  odnosze wrazenie ze to jest Polak,slowianska krew.Zaden zyd metro.

  Polubienie

 18. Metro

  //Moje prywatne rozmowy pokazuja ze Polacy patrza na Potockiego z nadzieja.//

  Moje prywatne rozmowy wskazywały, że ludzie z nadzieją oczekiwali rządów PiS. Źródłem tej nadziei był i jest rebe Rydzyk.
  Staram się nie socjalizować z takimi ludźmi. Radzę Edwardowi ograniczyć kontakty z osobami, które „patrzą na Potockiego z nadzieją”. Warto to zrobić z egoistycznych powodów – dla zachowania własnego zdrowia psychicznego.

  Dedykuję Edwardowi zdjęcie fatamorgany:

  I przypominam o naturze brudnych interesów chrabiego:

  Polubienie

  • Nadzieja, matka głupich…

   Polubienie

  • uswiadomionaPolka

   paziem @ten kwitek jest niczym waznym a dezinformatorzy zrobili dobra robote a wy naiwniacy to lykneliscie ! Spojrzcie co wyprawiaja na Wiejskiej, jak nas Polakow traktuja kim dla nich jestesmy ?! Oburzasz sie za skrawek papieru a nie oburzasz sie na Chanuke w Sejmie ??? Nie oburzasz sie ze Kamil Calek z Real24 .pl jest przyjacielemn Jonny Danielsa z jakim honorami sa przyjmowani przez szabesgojow ??? Wez sie puknij chlopie prosze ! Na czele naszej Ojczyzny tylko rdzenny Polak bedzie myslal o nas Polakach i naszej Ojczyznie ! Pan Prezydent Potocki jest legalnym Prezydentem z nominacji a dlaczego ?Gdyz jestesmy pod okupacja min.z Niemcami (nie podpisany Akt Pokoju po wojnie . w mysl ustawy Legalnej i wciaz obowiazujacej Konstytucji Kwietniowej z 1935 r ze to ustepujacy Prezydent przekazuje wladze wyznaczonemu nastepcy w czasie okupacji poza tym by bylo ciekawiej w 1998 r Senat uznal Konstytucje jako legalna i obowiazujaca jak myslisz dlaczego od PRLu zaden z Prezydentow do tej pory nie przysoiegal na wiernosc Konstytucji Kwietniowej ??? Bo jest tam zapis min o nas Polakach i Ojczyznie najwazniejsze jak i o karze smierci dla zdrajcow Ojczyzny…i Konstytucja ta nie jest sanacyjna bo sanacyjna byla ta ktorej oredownikiem byl zdrajca Pilsudski Z MARCA 1921 r .Kwietniowa na pierwszym miejscu stawia POLSKI NAROD I OJCZYZNE , stolzmanowska stawia chazarskie dobro chroni ich a nas Polakow gnebi i niszczy zawila w ustawach na dodatek dopuszczona nielegalnie bo nie bylo wymaganego minimum 52% plus jedna osoba poparcia spolecznego. Zreszta CO MOZE BYC LEGALNE W NIELEGALNYM KRAJU USTROJ UTWORZONY POD NICH klamia dezinformuja

   Polubienie

   • Kuraś

    Miałem jakieś dziwne przeczucie że po tym co pisał Metro o chrabi będzie tu najazd tych jego wiernych pretorian .
    Co Poradzić mi chrabia Potocki kojarzy się z tym hrabi .

    Polubienie

 19. Edward

  Ten „dokument”stale rozpowszechnia 4 osoby – 3 osoby sa znane na tym
  portalu.Czwarta soba to-jak sie okazuje-podpulkownik SB, ma 53 lata,jest
  na emeryturze,mieszka przy granicy po stronie niemieckiej.I wlasciwie to on
  natworzyl te „dokumenty” a inni uzywaja je jako koronny argument!!!!
  W jednej rozmowie Potocki ustosunkowal sie do wszystkich zarzutow.Ten SB-k np.publikowal video gdzie pokazuje jak to Potocki w Niemczech zadaje sie z wysokiej rangi komuchami i opowiada ze Potocki jest obywatelem Niemiec i pokazuje tam zamek Potockiego.Okazuje sie ze wszystko jest klamstwem-monstrualnym klamstwem!!!!Ten wyzej pokazany „dokument”tez
  jest klamstwem.Kazdy moze nawet przedzwonic do Potockiego i sobie
  porozmawiac.Tego SB-eka Potocki zglosil do prokuratury w Polsce.
  W pierwszych 4 latach (okolo) czynnie popieralem Rydzyka – jak dla wielu tak i dla mnie zrodzila sie nowa nadzieja (wtedy).Po tym okresie zorjentowalem sie ze to kolejny przekret (wtedy bylem jeszcze prawdziwie
  wierzacym katolikiem i do glowy mnie nie przychodzilo ze kosciol to smiertelny wrog Polski).
  Ja nie twierdze ze Potocki jest kims wymarzonym dla Polski.Na dzisiaj ten
  czlowiek rokuje pewne nadzieje dla Polski.Jakis punkt zaczepienia musimy
  znalezc aby przerwac zydowskie barbarzynstwo w Police.
  Ja odnosze wrazenie ze wielu nawet go nie slucha i tylko dlatego ze jest
  hrabim (byc moze tych wszystkich drazni fakt ze on jest Polakiem) zaraz
  miesza go z blotem.
  Panie paziem – ja przepraszam za uzyte slowa ale tutaj grasuja pewne osoby
  ktore bezkamnie ponizaja innych.Taki metro-powtarzam raz jeszcze-nie jest
  zadnym autorytetem aby do mnie odnosil sie tak prymitywnie.Jesli chce
  zabrac glos w danej sprawie niech najpierw zglebi temat.Jesli dla niego
  wyrocznia jest dwoch innych oglupiaczy Polakow (oni od paru miesiecy
  prowadza kampanie oczerniania Potockiego-mysle ze na rzecz zydo-niemcow) to niech on wynosi sie na ksiezyc.Wsrod nas jest pelno przebierancow i wlasciwie tylko z nimi uganiamy sie.Trzeba z tym skonczyc.

  Polubienie

  • xionc

   Ten esbek to obecnie 40paro letni byly pracownik korporacji Legion Etrange
   Więc nic dziwnego że mu trochę odp… każdy tak ma kto przeszedł tamtejsze szkolenie – wiem coś o tym. Generalnie facet ma jednak sporo racji próbując zachęcać spoleczenstwo do dzialania a nie biernego godzenia się z zastana rzeczywistością

   Polubienie

  • uswiadomionaPolka

   Edward @ Jestem mile zaskoczona ze jestes z nami popierajacymi Wolna Polske i nasza Ojczyzne II Rzeczypospolita Polska a nie chazarski ustroj .Pana Prezydenta II RP znam juz od dluzszego czasu to sympatyczny niewywyzszajacy sie i niezwykle skromny czlowiek -RDZENNY POLAK 🙂

   Polubienie

 20. Metro

  Wpis Edwarda z 18 grudnia 2017 o 06:54 mówi sam za siebie. Nawet nie będę próbował z nim merytorycznie dyskutować.

  Edward deklaruje że ma 68 lat . Ile razy uczestniczył w wyborach w 3RP? Ile razy jego wybrańcy zrobili go w jajo? I żadnych głębszych przemyśleń poza dalszym poszukiwaniem kolejnego „sprawiedliwego” czy „mesjasza”? Żadnych głębszych refleksji?

  Tyle razy źle wybrali ale kolejny raz – na pewno się uda!

  Przypomnę tylko wielkiego francuskiego myśliciela Woltera, który ~250 lat temu mówił, jak należy zorganizować wybory aby ciemny lud zagnać do urn. Wolter mówił: w kampanii wyborczej należy używać ogólników i składać obietnice bez pokrycia. Na podnoszone wątpliwości, czy lud się jednak nie zorientuje po paru takich wyborach, że jest robiony w jajo, Wolter zapewniał że na pewno się nie zorientuje. Filozof miał rację, metoda działa do dzisiaj, jak widzimy przeżywa drugą (kolejną) młodość 🙂

  Gdzieś wcześniej porównałem chrabiego Potockiego do Kukiza. Chrabia, jeśli uda się go wylansować, ma spełnić w następnych wyborach taką samą rolę jak ostatnio Kukiz. A widać wyraźnie że chrabia jest bardzo porządnie lansowany na szeroką skalę, pomaga mu nawet Jerzy Urban: https://pl.sputniknews.com/polska/201712076868002-Duda-uzurpator-prezydent-Sputnik/
  Potocki to kandydat antysystemowego protestu wykreowany przez system. Tylko że postać chrabiego jest skonstruowana inaczej, nie można w kolejnych wyborach używać tego samego repertuaru bo się znudzi 🙂
  Kukiz to był żulik, „swój chłop”. Chrabia to jednak chrabia, nosi krawat i spinki, używa wielu sztuczek socjotechnicznych które tak przekonały Edwarda i jego znajomych. Pod względem rodzaju technik perswazyjnych chrabiego porównałbym raczej do niebieskich koszul Olka Kwaśniewskiego/Stozlmanna, które swego czasu uwiodły wyborców.

  To nie jest moja tradycja ale zaczynam rozumieć żydów, ba, nawet z nimi empatyzować. Skoro goje są naprawdę tak bezdennie bezrefleksyjne, to czy można tego nie wykorzystać?

  Polubienie

 21. Edward

  Tak,mam 68 lat.Znajomi ktorzy nie wiedza ile mam lat daja mnie 55-56.
  Czy jestes zadowolony metro?Dobrze jest znac te wszystkie madre rzeczy
  – Wolter i inni.Nie czas na popisywanie sie wiedza.Jest czas na dzialanie.
  Stoltzmanowi zmienili barwe oczu i podobno to zadecydowalo o jego zwyciestwie (osbiscie twierdze ze wiekszosc wyborow byla zafalszowana).
  To prawda,wiele razy dalem sie nabrac ale tylko dlatego ze za oficjalnymi
  nazwiskami kryla sie chazaria.Dlugi czas pracowalem dla LPR poniewaz
  uwazalem ze byla to najbardziej polska formacja polityczna w powojennej
  Polsce.Ktoz wtedy pomyslal ze Roman Giertych to nie to samo co Jedrzej
  Giertych!!!!Wiem,znowu mnie dolozysz.
  Pare dni temu we Wroclawiu policjant zastrzelil lidera kiboli – kibol to okreslenie zydowskie (kibel-ubikacja-sracz).Ci mlodzi ludzie sa prowadzeni
  przez doroslych-doswiadczonych Polakow.Staraja sie wszedzie manifestowac swoj patriotyzm.Wczesniej okupant zamknal w wiezieniu Polaka ktory spalil kukle Sorosa (jest on odpowiedzialny za mega-zbrodnie).
  Wiec co ty metro proponujesz – tak sobie siedziec i czekac na cud?????
  Ot tak sobie filozofowac,wymyslac jeden drugiemu?????
  Czy aby ta twoja (i nie tylko twoja) strategia nie miala na celu ciglego
  uspienia Polakow????Ciaglego oglupiania I dezorjentacji Polakow????
  Ja wiem ze nie zmienie ciebie – ty bedziesz robil dalej swoje.Ale coraz wiecej
  Polakow tez bedzie robilo swoje.Nie stresuj sie – zawsze masz gdzie wyjechac.

  Polubienie

  • A od kiedy to osiedlowo-stadionowe sebixy, bujajacy się w beemkach kupionych za pieniądze tatusia, bez pracy i sensownego zajęcia. Popijające tanie piwo z żabki. Oddające wyludzone od matki pieniądze na bileciki na glupkowate meczyki dla idiotow i jarajace zioło, są przykładem patriotyzmu?

   Ja tu widzę raczej bezdenna głupotę.

   Te seby wcale nie są mądrzejsze od wielu starych głupców, jakich w Polsce pełno.

   Polubienie

 22. Metro

  1. //Wczesniej okupant zamknal w wiezieniu Polaka ktory spalil kukle Sorosa (jest on odpowiedzialny za mega-zbrodnie).//

  Łatwo Cię oszukać. W kwestii statusu Piotra Rybaka (to pewnie o niego chodzi) sądzę że znacznie bliżej prawdy jest Opolczyk: https://opolczykpl.wordpress.com/2017/04/06/dlaczego-nie-bronie-katodebilnego-prowokatora-piotra-rybaka/
  To co wyrabiał Rybak, na pewno wskazuje co najmniej na idiotę, najprawdopodobniej jest on prowokatorem. Trudno mi uznać zadeklarowanego turbokatolika za rozsądnego Polaka. To raczej Mossad.

  Fajne zdjęcie znalazłem zupełnie przypadkowo w Internecie, zwracam uwagie na szyld. Podobno to jest zdjęcie z Równego, co pasuje, bo do Wrocławia wędrowali właśnie ludzie z tamtych okolic.

  cdn

  Polubienie

 23. Metro

  2. Dokument, który przywołałem wyżej, rozpowszechniają różni ludzie. Widziałem na YT pewnego sutenera w czapce i w ciemnych okularach, co promował chrabiego. Ów sutener zadzwonił nawet do chrabiego na wizji i spytał o ten kwit. Chrabia potwierdził znajomość z Aaronem Pazem w kontekście owych reparacji i nie wyparł się tego kwitu.

  Gdyby to nie były służby, to zarówno Aaron Israel Paz jak i sam chrabia za podpisywanie się pod podobnymi kwitami powinni siedzieć w tiurmie. Pisałem o tym tutaj: https://wiernipolsce1.wordpress.com/2017/11/20/wybor-kandydatow-na-prezydenta-przez-zwiazek-narodowo-patriotycznych-sil-rosji/#comment-56043

  Jak rozumiem, w komentarzu 18 grudnia 2017 o 06:54 twierdzisz, że chrabia wyparł się tego kwitu, uznał go fałszerstwo? Ja zaś wykazałem, że ten sam chrabia potwierdza znajomość z Pazem i współpracę z nim w sprawie tych reparacji, nie wyparł się także tego dokumentu, a o nim była mowa w rozmowie. Jeśli obydwie relacje są prawdziwe, to chrabia ma problemy z prawdomównością (o tym także poniżej).

  Polubienie

 24. Metro

  3. Jestem otwarty na argumenty chrabiego, słucham go z uwagą. Dałem radę oglądnąć prawie 10 minut filmu Berdowicza:

  W 4:26 chrabia mówi: „Jan Zbigniew Potocki nigdy nie mieszkał w Niemczech, jak również w Anglii.”
  W 6:25 chrabia mówi: „mam wykształcenie wyższe, studia zostały skończone w Niemczech.”

  Pewnie da się skończyć studia w Niemczech bez zamieszkiwania w tym kraju, na przykład korespondencyjnie, albo dojeżdżając do Berlina na weekendowe zjazdy ze Zgorzelca. Poza takimi wyjątkowymi sytuacjami studiowane w Niemczech wiąże się z koniecznością mieszkania w tym kraju. Jak chrabia studiował? W ciągu dwóch minut chrabiego złapałem na kłamstwie. Dalej nie chciało mi się go słuchać…

  Pomijam inne brednie typu: „reparacje należą się tylko 2RP” bo to jest po prostu żałosne. Trzeba by się bardziej rozpisywać i nieuchronnie schodzić na poziom chrabiego. Faktem jest, że prawdomówność nie jest najmocniejszą stroną chrabiego, co sam udowodnił. Ale może ma inne zalety…

  4. Mnie nie boli że chrabia jest hrabią. Przeciwnie – uważam że jest to zabawne. Spytajcie się swojego idola, od którego polskiego króla jego antenaci dostali hrabiowski tytuł.

  To oczywiście zgrywa. Przypominam że ŻADEN polski król nie nadawał hrabiowskich tytułów. Jeśli oni mają ten tytuł, to pewnie kupiony od zaborców, zapewne od cysorza z Wiednia. Taki jest z chrabiego patriota! Kocha Polskie 🙂 🙂 🙂

  Poza tym Konstytucja marcowa z 1921 roku zniosła tytuły szlacheckie. Fragment artykułu 96 Konstytucji:
  //Rzeczpospolita Polska nie uznaje przywilejów rodowych ani stanowych, jak również żadnych herbów, tytułów rodowych i innych z wyjątkiem naukowych, urzędowych i zawodowych. Obywatelowi Rzeczypospolitej nie wolno przyjmować bez zezwolenia Prezydenta Rzeczypospolitej tytułów ani orderów cudzoziemskich.//

  Chrabia, jak rozumiem, uznaje Konstytucję kwietniową za obowiązującą, tą uchwaloną po sfałszowanych przez sanacyjną juntę wyborach. Domyślam się, że chrabia nie uznaje zniesienia tytułów szlacheckich przez Konstytucję z 1921 roku za skuteczne. Konstytucja z 1921 roku zniosła tytułu szlacheckie a ponadto zakazywała przyjmowania obcych tytułów bez zezwolenia. Chrabia używa zaś obcego tytułu. Taki jest praworządny 🙂 🙂 🙂

  Uważam jego hrabiostwo za niezłą zgrywę, dlatego się z tego wyśmiewam. Ale jak widzę – są ludzie którzy to łykają…

  5. Faktem jest że w obecnej sytuacji trudno o dobre rozwiązanie. Żadnego czytelnego rozwiązania nie proponuje WPS, co w sumie nie dziwi bo pustka ideowa to raczej zjawisko uniwersalne. Inna rzecz, że ludzie z kontaktami międzynarodowymi powinni mieć/znać jakieś koncepcje, ale pewnie w Moskwie czy w Belgradzie panuje podobna czarna dziura lub chaos.

  Żadnego rozwiązania Tobie nie zaproponuję. Z wielu powodów. Natomiast jestem pewien że iście na wybory i zagłosowanie na kolejnego szarlatana, który zaraz Cię wydyma, wydaje się być najtańszym i najgłupszym rozwiązaniem. Głosowactwo to karmienie Bestii. Nie jest przypadkiem że za każdym razem namawia do tego zarówno rebe Michnik jak i rebe Rydzyk.

  Jedno jest pewne:
  TEN SYSTEM NIE PRZEWIDUJE ROZWIĄZANIA POLITYCZNEGO.

  6. Edward – do Ciebie nie dotrą żadne racjonalne argumenty ponieważ jesteś sterowany przez emocje. Widzisz że kraj się wali, martwisz się tym a właśnie pokazał się „mesjasz”, który obiecuje naprawę. Dokładnie w ten sam sposób „rozumują” najgorliwiej wierzący w rebe Michnika czy w rebe Rydzyka. Wyjaśnić to może tylko język i pojęcia związane z opisem uwiedzenia przez sekty.

  Kiedyś wrzuciłem ten tekst: https://swiadkowiejehowywpolsce.org/bylem-swiadkiem-nasze-historie/bedziesz-jak-poganin-nie-jestes-juz-swiadkiem-jehowy!-nie-zaluje!!!/
  Tu właśnie chodzi o uwiedzenie przez sekty. Chrabia to taki Jehowy, on rozpowszechnia religię. W Rosji, przypominam, Jehowi są już zakazani. I słusznie.

  Nie odkryję Hameryki jak powiem że „chrabia” to przeprowadzana z rozmachem operacja służb specjalnych. Robi tam trochę specjalistów z Hollyłudu, trochę od kolorowych rewolucji, i tak dalej. Zespół jest międzynarodowy i interdyscyplinarny. Jest to realizowane na przyzwoitym poziomie. Nie dziwię się że są ludzie, którzy dali się oszukać.

  Edward – nie powinieneś jednak być z tego dumny.

  Polubienie

  • paziem

   Przepraszam, że zapytam, bo już się nieco gubię, a chciałbym odpowiedzieć właściwej osobie. Czyj to poglad.?

   ” 5. Faktem jest że w obecnej sytuacji trudno o dobre rozwiązanie. Żadnego czytelnego rozwiązania nie proponuje WPS, co w sumie nie dziwi bo pustka ideowa to raczej zjawisko uniwersalne. Inna rzecz, że ludzie z kontaktami międzynarodowymi powinni mieć/znać jakieś koncepcje, ale pewnie w Moskwie czy w Belgradzie panuje podobna czarna dziura lub chaos.

   Żadnego rozwiązania Tobie nie zaproponuję. Z wielu powodów. Natomiast jestem pewien że iście na wybory i zagłosowanie na kolejnego szarlatana, który zaraz Cię wydyma, wydaje się być najtańszym i najgłupszym rozwiązaniem. Głosowactwo to karmienie Bestii. Nie jest przypadkiem że za każdym razem namawia do tego zarówno rebe Michnik jak i rebe Rydzyk.

   Jedno jest pewne:
   TEN SYSTEM NIE PRZEWIDUJE ROZWIĄZANIA POLITYCZNEGO.”

   To napisał, czy jedynie przytoczył Metro?

   Polubienie

 25. Metro

  Ktoś to jednak czyta….

  Tutaj: https://wiernipolsce1.wordpress.com/2017/11/20/wybor-kandydatow-na-prezydenta-przez-zwiazek-narodowo-patriotycznych-sil-rosji/#comment-56046

  przywołałem stronę internetową: http://www.reserve-bank.pl

  To strona partnera biznesowego chrabiego, Aarona Paza.

  Ta strona już nie działa. Ale zaglądnąłem do archiwum. Na stronie była tylko nazwa „banku” (za co Aaron Paz powinien siedzieć) z zaproszeniem „Welcome to The Reserve Bank of Poland ”, logo tego „banku”, adres poczty elektronicznej: OFFICE@RESERVE-BANK.PL
  oraz numery telefonów: + 48 796 759 997; + 48 535 799 997.

  Chciałem przesłać serdeczne pozdrowienia z okazji Chanuki dla opiekunów z Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i z Mossadu.

  Polubienie

 26. Metro

  Ktoś to jednak czyta….

  Tutaj: https://wiernipolsce1.wordpress.com/2017/11/20/wybor-kandydatow-na-prezydenta-przez-zwiazek-narodowo-patriotycznych-sil-rosji/#comment-56046

  przywołałem stronę internetową: http://www.reserve-bank.pl

  To strona partnera biznesowego chrabiego, Aarona Paza.

  Ta strona już nie działa. Ale zaglądnąłem do archiwum. Na stronie była tylko nazwa „banku” (za co Aaron Paz powinien siedzieć) z zaproszeniem „Welcome to The Reserve Bank of Poland ”, logo tego „banku”, adres poczty elektronicznej: OFFICE/@/RESERVE-BANK.PL
  oraz numery telefonów: + 48 796 759 997; + 48 535 799 997.

  Chciałem przesłać serdeczne pozdrowienia z okazji Chanuki dla opiekunów z Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i z Mossadu.

  Polubienie

 27. grzanek

  Żadnego czytelnego rozwiązania nie proponuje WPS, co w sumie nie dziwi bo pustka ideowa to raczej zjawisko uniwersalne

  Ja się naturalnie ze Szczypiorem zgadzam, ale zwracam uprzejmie uwagę, że to On wyartykułował ten zarzut. Tymczasem tam powyżej paziem atakuje mnie jako rzekomego plujacza na WPS. Ja rozumiem że miewa się pupili i antypupili, ale taka hipokryzja zakrawa na hucpę(chucpę? – naprawdę nie wiem, jak pisze się to słowo! ;).

  Polubienie

  • paziem

   Panie Grzanek, czy pan nosi w sobie jakiś kompleks niekochanego dzieckal lub niezrealizowanego prymusa, którzy muszą być chwaleni ? Dlaczego niby WPS miałby ciągle być zobowiązany do dokonywania wyboru między panem a Metro?

   Nie mogę ciągle zrozumieć mentalności ludzi, którzy zachęcają do zmian, reform, a nawet niemal rewolucji, ale których aktywność sprowadza się jedynie do klawiatury komputera?!

   Polubienie

   • grzanek

    Ja po prostu chciałbym wiedzieć, na jakiej podstawie napisał Pan o mnie (i nanie): „plujecie na WPS, albo udajecie ” troskliwych”.

    Polubienie

   • paziem

    Grzanek, proszę cię, nie wchodź w nie swoją rolę. Pytanie było do Metro więc lepiej żeby to on odpowiedział.

    Polubienie

   • paziem

    Grzanek, źeby się nie rozwodzić i tracić czasu. Spójrz na swoje i nany wpisy na portalu Dylaka i wyciągnij( cie) wnioski.

    Polubienie

   • grzanek

    No dobrze, chociaż to w zasadzie pytanie retoryczne. Ale skoro tak wszyscy prosimy o ustosunkowanie się, to ja też przypomnę moją prośbę:
    https://wiernipolsce1.wordpress.com/2017/12/13/13-grudnia-jak-powstawala-iiizydo-rp-polin/comment-page-1/#comment-64354

    Polubienie

   • grzanek

    Re: @paziem 20 grudnia 2017 o 12:54
    https://wiernipolsce1.wordpress.com/2017/12/13/13-grudnia-jak-powstawala-iiizydo-rp-polin/comment-page-1/#comment-65060
    Dopiero teraz zauważyłem:

    Spójrz na swoje i nany wpisy na portalu Dylaka i wyciągnij( cie) wnioski.

    Uprzejmie proszę o wklejenie mi jednego takiego komentarza z bloga p. Dylaka, na którym „pluję na WPS”. Być może to TPD (u Dylaka znany najczęściej jako ‚wąż antyadminowy’) znowu się pode mnie podszył (były już takie przypadki). Oświadczam uprzejmie, że na stronie p. Dylaka nie napisałem komentarza od jakiegoś (myślę) miesiąca, albo i dłużej. Proszę zwrócić uwagę, że przy pseudonimach ‚anonimowych’ (tj. nie posiadających konta na Word Press) użytkowników wyświetlają się unikatowe obrazki (prawy górny róg komentarza), przypisane do podanego za pierwszym razem pseudonimu oraz adresu e-mail (ja podałem fikcyjny, dla bezpieczeństwa). Proszę porównać, czy te „plujące na WPS” komentarze u Dylaka mają ten sam obrazek. Jeśli taki obrazek się różni, nawet jeśli osoba użyła tego samego nicka, to znaczy że podała inny adres e-mail (bo zwyczajnie go nie znała), ergo mamy do czynienia z oszustem.

    Polubienie

 28. obudzony

  Trudno powiedzieć kto dokładnie stoi za półhrabkiem rzekomo Potockim i Aaronem Pazem lub jak kto woli Krzysztofem Antonim Pazikiem, który dla zgrywy udaje żydowskiego cadyka. To są medialne wydmuszki, które mają odegrać rolę taką mianowicie, aby właśnie przyciągnąć pewną część elektoratu partii rządzących, rozbić i kolejny raz oszukać wyborców. Dla przeciętnego człowieka idiota Potocki wydaje się mówić mądrze, słusznie, inteligentnie, ale on jest pewnym elementem układanki i wsłuchując się odrobinę głębiej w jego wypowiedzi można go uznać albo za użytecznego idiotę, albo niesamodzielny podmiot, który jest sterowany w celu jak powyżej. Ciekawe ile jeszcze razy Polacy będą nabijani w butelkę i będą wierzyć każdemu ,,mesjaszowi” stworzonemu przez syjonistyczną propagandę.

  Polubienie

  • Metro

   Protestuję przeciwko używaniu wobec chrabiego epitetu „idiota”. Moim zdaniem to doskonale wyszkolony aktor. Nie ma nawet znaczenia czy nazywa się „Potocki” czy np. „Fogiel” (tak nazywał się Mieczysław Fogg). W każdym ujęciu widać jego rzemiosło i należą mu się za to wyrazy uznania.

   Nie wiem, ile jest tych filmików na YT, pewnie 10-20 godzin. Oglądnąłem może w sumie półtorej godziny. Zetknąłem się kiedyś z realiami szoł-biznesu i widzę że ubiór, cała sceneria, zachowanie, intonacja głosu, ujęcia kamery, wszystko co widać i słychać w tych filmikach, jest starannie wyreżyserowane. To robota zawodowców. Druga sprawa: zwróć uwagie ile „niezależnych” kanałów YT lansuje chrabiego! Robił to nawet Jerzy Zięba, znachor od uzdrawiania Polaków. Chodzi tu o przeniesienie wiarygodności tych celebrytów na nowego, nieznanego bohatera. To wszystko nie stało się samo. To wynik pracy wielu specjalistów, efekt dużego wysiłku organizacyjnego.

   Tyle jeśli chodzi o (perfekcyjną) formę przekazu. Jeśli chodzi o samą treść, to są to w dużym stopniu koszmarne bzdury, czego nawet nie dotknąłem. Jednak forma jest na tyle uwodząca, że ludzie się na to łapią. Ponad 90% odbieranego przez każdego figuranta przekazu to właśnie forma, treść naprawdę nie ma wielkiego znaczenia.

   Sądzę, że za projektem „chrabia” stoi zespół wybitnych specjalistów. To są najprawdopodobniej klimaty Gene Sharpa, George’a Sorosa, National Endowment for Democracy, czy w Polsce TVP, TVN, itp. Swoją drogą – pozdrawiam z okazji Chanuki!

   Polubienie

 29. Metro

  @ paziem 19 grudnia 2017 o 12:48

  „TEN SYSTEM NIE PRZEWIDUJE ROZWIĄZANIA POLITYCZNEGO”

  To jest cytat z jakiegoś filmiku, teraz go nie znajdę, musiałbym wiele przeglądać. To nie jest moja myśl, ale przytoczyłem ją bo się pod nią podpisuję.

  Nie chodzi o problem politycznej i ekonomicznej dominacji Wielkiego czy Małego Szatana, wybory na POPiS czy na PiSPO tylko o kierunek rozwoju tej cywilizacji. To są mechanizmy uruchomione wieleset lat temu, nad którymi nie mamy żadnej kontroli, możemy się im albo podporządkować (jak np. Rosjanie) albo zginąć (jak np. Australijczycy czy Tasmańczycy, których już nie ma). Mechanizmy te prowadzą jednak tylko do (samo)zniszczenia (części?) ludzkości. O tym była mowa tutaj i poniżej: https://wiernipolsce1.wordpress.com/2017/11/29/przeglad-programow-naprawy-polski-2/#comment-61973

  Paziem zapewne odebrał pierwszy akapit pkt. 5 jako zarzut, czemu w sumie trudno się dziwić. Tam nie było nic osobistego i paziem zresztą celnie zripostował w stylu „przyganiał kocioł garnkowi”.

  Chciałem wyjaśnić perspektywę, którą się kierowałem pisząc to co napisałem. Standardowo działacz polityczny w demokracji przyjmuje perspektywę najdalej dekady-dwóch. Jeśli przyjmie się perspektywę np. półwiecza, to trochę inaczej to wygląda. Wygłosiłem pogląd, jaki wygłosiłem, inspirowany tym filmikiem:

  Autor to Amerykanin o żydowskim nazwisku, promuje indyjską sektę o nazwie „Heartfulness Meditation System”. Napisał na ten temat książki, mieszkał nawet w Indiach w Ćennaj (Madras) w ramach pracy dla tej sekty.

  W tym filmiku, nagranym jak mówi po północy, qrwy latają jak skowronki. Normalnie wypowiada się bardzo porządnie. Ale dzieli się tam, między innymi, swoimi wrażeniami z życia w Ćennaj. Wikipedia mówi że aglomeracja Ćennaj to ~10 milionów ludzi, on używa liczby 26 milionów, co zapewne jest dużo bardziej wiarygodne.

  W takim mieście standard życia większości ludzi jest szalenie niski. Woda pitna w slumsach jest dostarczana butlami Danone, sklepikarze idą spać po prostu rzucając matę na podłogę sklepiku. Wokół śmieci, ścieki i szczury. Większość ludzi jest permanentnie niedożywiona, on mówi o tym że to zwierzęca wegetacja. Ludzie walczący o najprostsze przetrwanie całe życie są niezdolni do abstrakcyjnego myślenia. Podobno jakość ich żywności jest jeszcze niższa od żywności w USA. Transport to koszmar. Brakuje porządnej infrastruktury, przejazd z jednego miejsca do drugiego to długie godziny stania w korkach. Im bardziej bogacą się ludzie, tym gorzej, bo zastępują małe motocykle samochodami.

  Te problemy można oczywiście rozwiązać. Świetną infrastrukturę transportu zbiorowego ma Moskwa. Problem z żywnością też jest rozwiązywalny za pomocą nowoczesnego przemysłowego rolnictwa. Tylko że to jest powolna degradacja ziemi i dalsze wypychanie rolników do miast. Moskwa to zresztą moloch i uchodzi za miasto o kiepskiej jakości życia również z powodu swoich rozmiarów.

  Bliżej Ćennaj za miasto idealne uchodzi Singapur. Tam można pić wodę z kranu, wszyscy mieszkają w betonowych czy ceglanych domach i jeżdżą metrem. To jest życie według schematu: praca-telewizor-zakupy. Takie życie daje zadowolenie wyłącznie wypranym z mózgów zombie. Chińczyki to banda ćwierćgłupków. Pewnie dlatego cały przemysł został przeniesiony do Chin Ludowych. Łatwo nimi zarządzać.

  On uciekł z amerykańskiego miasta o amerykańskim stylu życia, które w Indiach uchodzi za synonim raju. Wszyscy ludzie z Ćennaj pewnie chcieliby mieszkać w tej Ameryce, którą on uważa za kompletną cywilizacyjną porażkę. Stąd pewnie te fruwające qrwy w tym materiale. Zresztą facet opisuje stan społeczeństwa używając pierwszej osoby liczby mnogiej, co moim zdaniem przydaje mu wiarygodności.

  Facet uciekł z „raju”, mieszkał w Indiach i widzi, że obiekt aspiracji Hindusów to porażka. Ta cywilizacja skierowana jest (była?) na zaspokojenie materialnych potrzeb człowieka, ułatwienie mu życia i w tych dziedzinach faktycznie udało się gdzieniegdzie osiągnąć perfekcję. Tylko że właśnie w tych miejscach na Ziemi, gdzie to się udało, okazało się że nie o to chodzi. Ten kult rzekomych ułatwień życia pod powierzchnią zawierał dążenie do całkowitej kontroli społecznych i indywidualnych zachowań za pomocą wymyślnej inżynierii społecznej, zaawansowanej elektroniki czy zwykłej chemii. Transformacja z Ćennaj do Singapuru nie rozwiązuje problemów. Cywilizacja jest oparta na błędnym paradygmacie.

  On funkcjonuje w indyjskich klimatach refleksji o cywilizacji. Istnieje cała narracja mówiąca że na ziemi istniało więcej rozwiniętych cywilizacji i często kończyły się one kosmicznymi katastrofami. Rzeczywiście można znaleźć artefakty potwierdzające taką hipotezę. Wszystkie cywilizacje dochodziły do perfekcji i upadały pod własnym ciężarem, co najprawdopodobniej czeka niebawem również tą kulturę.

  ___________________

  Oczywiście można powiedzieć, że kształt amerykańskiego „raju” to wynik celowej polityki określonych ośrodków. To prawda. Jednak przy przyjęciu dłuższej perspektywy czasowej sporo widać.
  Jak wyglądała amerykańska wieś w 1900 roku? A jak wygląda w 2017?
  Jak wyglądała rosyjska wieś w 1900 roku? A jak wygląda w 2017?
  To są zmiany globalne i idą one w nienajlepszym kierunku. Ludzie są coraz głupsi, coraz bardziej schorowani i zdegenerowani.

  ___________________

  Co chciałem powiedzieć:

  Narzucony z zewnątrz paradygmat „rozwoju” cywilizacyjnego to w istocie heroiczne posuwanie się ścieżką degeneracji ku koszmarnemu niewolnictwu i nieuchronnej katastrofie.

  Obecnie dzieje się to naprawdę szybko. Na pewno żadne „wybory” nie zmienią (nie poprawią) sytuacji. Nie zmieniły i nie zmieniają w Indiach, nie zmieniły w USA, nie zmieniły w Polsce. PiS dał +500 i szczepi szczepionki. To samo dzieje się w USA co się dzieje w Rosji. To zawsze jest dialektyka, nie panujemy nad tym.

  Polubienie

  • xionc

   >Chińczyki to banda ćwierćgłupków. Pewnie dlatego cały przem

   Pracowałem z chincykami i mam całkiem inne na ich temat zdanie . Naród ćwierć głupków to Polacy [po-lachy] pod tym względem jesteśmy w ścisłej światowej czołówce, dlatego wkrótce będzie Polakom do twarzy z nową narodowa religią dla superinteligientow – islamem , a który, wedle swiatowego zarządu, ma zastapic zużyte już chrześcijaństwo V

   Polubione przez 1 osoba

   • Chińczycy(i generalnie skosnoocy)to obecnie jeden z najbardziej obrotnych narodów na świecie. Ja sobie ich cenię. Nie przypadkowo są od wieków jednym z najliczniejszych narodów i obecnie jednym z najbardziej wpływowych mocarstw.

    XXI wiek należy do rasy żółtej. A reszta, w tym Polska, będzie ich klientami.

    Polacy od wieków nie potrafią już być niczym innym jak tylko poslugiwaczami. Ale za to niebotycznie przeswiadczonymi o swojej rzekomej wyjątkowości, wyższości, nad innymi.

    Polubienie

   • Metro

    //Chińczycy(i generalnie skosnoocy)to obecnie jeden z najbardziej obrotnych narodów na świecie. Ja sobie ich cenię. Nie przypadkowo są od wieków jednym z najliczniejszych narodów i obecnie jednym z najbardziej wpływowych mocarstw.
    XXI wiek należy do rasy żółtej. A reszta, w tym Polska, będzie ich klientami.//

    To wszystko to prawda. Banałem jest stare twierdzenie: „Chińczycy to żydzi Azji wschodniej”. Ich bogiem jest pieniądz. Są zakochani w judeoanglosaskim kapitalizmie. Można to podziwiać, można tym gardzić. Osobiście obstawiam to drugie.

    Polubienie

   • xionc

    Heee, ja zaobserwowalem U chinoli ze sa prorodzinni, skromni – mimo posiadania wysokiej pozycji nie wynoszą się nad resztę, oraz zarąbiście potrafią ze sobą współpracować na poziomie zespołu [to ostatnie to chyba cecha wszystkich Azjatów]. Oczywiście, rozumiem że dla jednych te cechy mogą stanowić powód dla szacunku i podziwu, zaś dla drugich powodem pogardy

    Polubienie

  • grzanek

   „Romano” to nazwisko żydowskie? Jakoś mi nie brzmi.

   P.S. I co, łyso Panu Prezesowi?
   P.S.2. Nadal oczekuję, aż @paziem przedstawi dowody na to, że grzanek pluje na WPS. Paranoja, Panowie sami podcinacie gałąź, na której siedzicie. I tak macie raczej skromne zaplecze popleczników, a czasem robicie wszystko żeby i ten skromny krąg entuzjastów WPS uszczuplić. Dziwna polityka.

   Polubienie

   • paziem

    Grzanek, WPS nie ma ambicji grupowania wokół siebie grona popleczników.

    Naszym celem jest współtworzenie i poszerzanie środowiska świadomych i aktywnie dzialających Polaków.Przebijanie się w domorosłych dyskusjach, ambicyjkach i gadulstwie podszytych osobistym zacietrzewieniem nie tylko nas nie bawi, ale diagnozujemy to jako niemal powszechną ułomność polskiej debaty politycznej. Brak długookresowych analiz i brak gotowości do realnych działań, tego chcemy uniknąć. Albo poďdawanie się politycznej lub tej w zwykłym znaczeniu korupcji, albo niekończące się ” teoretyzowanie”, to są cechy tzw. środowisk kontestujacych lub rzekomo antysystemowych. Inne schorzenie ” polskiej duszy” to przewymiarowany indywidualizm, nadmierna drażliwość i samobójcza nieskłonność do wyłaniania i lojalnego popierania przywódców. To z konieczności skrócony katalog niedomagań…a pan permanentnie chce je „twórczo” rozwijać.

    Polubienie

   • grzanek

    Brak długookresowych analiz i brak gotowości do realnych działań, tego chcemy uniknąć. Albo poďdawanie się politycznej lub tej w zwykłym znaczeniu korupcji, albo niekończące się ” teoretyzowanie”, to są cechy tzw. środowisk kontestujacych lub rzekomo antysystemowych

    No widzi Pan, Panie Pawle, a właśnie tak skategoryzował Panów Metro, wystawiając swoją pod adresem WPS „laurkę”:

    Żadnego czytelnego rozwiązania nie proponuje WPS, co w sumie nie dziwi bo pustka ideowa to raczej zjawisko uniwersalne

    Fakt, że nie daliście Panowie kontry temu zarzutowi, odczytuję jako kapitulację i przyznanie Szczypiorowi racji. Owa samokrytyka złożona na ręce czytelników WPS, to chyba ważny krok naprzód w jego statutowej działalności. Pytanie „co dalej?”. Deklarację tego chcemy uniknąć odczytuję jako zapowiedź przepoczwarzenia się z partii kanapowej w realną siłę polityczną. Jak zamierzacie to zrobić, będziecie kandydować w przyszłych wyborach, niepomni losu Zmiany?

    Polubienie

   • grzanek

    Mnie też już nudzi przerzucanie się argumentami na blogach. Człowiek chciałby się gdzieś przyłączyć, ale nie ma do kogo (Zmiany nie zarejestrowali do tej pory, a wy liczycie, że Wam się uda?).

    Polubienie

   • grzanek

    Bez tego pogardzanego grzanka, nawet nie mógłby Pan wskazać swoim czytelnikom, kto widnieje na zdjęciu obok Macierewicza:
    https://wiernipolsce.wordpress.com/2013/10/24/chevron-w-polsce-zydzi-zmiekczaja-grunt-pod-kolejny-geszeft/#comment-40343

    Polubienie

 30. paziem

  To pan, a nie ja kreuje Metro na niedościgły autorytet i super cenzora. Zatem to pana a nie mój ani WPS problem.

  Polubienie

 31. Metro

  @ paziem

  Polecam ten tekścik, facet analizuje świat z marksistowskiej perspektywy: https://marucha.wordpress.com/2017/01/02/rozziew-miedzy-rzeczywistoscia-i-nadrzeczywistoscia/

  Kluczowe pojęcie to NADRZECZYWISTOŚĆ.

  Cytuję: „Jest to intencjonalnie wykreowana wizja podana masom do wierzenia, poparta zastraszaniem i przekupstwem tak, by ludzie myśleli lub udawali, że myślą, że jeśli nawet nie jest prawdziwa, to jest ważniejsza niż fakty.”

  „Znamy zjawisko nadrzeczywistości, „komunizm” czy „socjalizm” to była nadrzeczywistość. Obecnie do nadrzeczywistości należy przekonanie, że „żołnierze wyklęci” stanowią centralne wydarzenie w powojennej historii narodu polskiego; dzięki żołnierzom wyklętym Solidarność obaliła system komunistyczny; powstanie warszawskie, które według „zdrajców” było bezprzykładną katastrofą, w istocie było wzorem patriotyzmu i też się przyczyniło do niepodległości Polski pół wieku później.

  Ta niepodległość nie dała spodziewanych owoców, ponieważ wskutek Okrągłego Stołu „komuniści razem ze złodziejami” nadal panują w gospodarce i mediach; ludziom źle się żyje, ponieważ nomenklatura się uwłaszczyła i nie pozwala, aby rozwinęły się mechanizmy gospodarki rynkowej. Spróbujcie udowodnić, że to nieprawda.

  Do nadrzeczywistości nie stosuje się rozróżnienie na prawdę i fałsz. Z punktu widzenia strażników nadrzeczywistości to empiryczne fakty są fałszywe. Nadrzeczywistość ma charakter normatywny, nieważne, czy było tak, jak ona zakłada, ważne, że tak powinno być.”

  „Kościół święty” sprzedawał swoją nadrzeczywistość. Życie na ziemi to próba przed sądem ostatecznym, życie to dążenie do zbawienia i życia wietrznego. Tylko Kościół śnięty zapewnia zbawienie.
  Święty Prorok Mahomet dał Arabom nadrzeczywistość i ci wielbłądojebcy głosząc wiarę w Jedynego Boga podbili pokaźny kawałek świata. Taką mieli motywację.
  Adolf Hitler narzucił Niemcom swoją nadrzeczywistość, życie plemienne i ekspansję na tereny „podludzi”. Niemcy bili się jak lwy bo dostali nową religię.
  Marksizm miał swoją nadrzeczywistość, walkie klas i sprawiedliwość społeczną (którą definiował jeszcze m.in. św. Tomasz z Akwinu).
  Przypomnę też Lwa Gumilowa i „pasjonarność”. Pewnie chodzi o to samo choć istnienia jakichś cykli bym się nie dopatrywał.

  Moim zdaniem to czego Panu brakuje, to właśnie jakiś metafizyczny cel, do którego można dążyć, który by scementował Plemię. Rozumiem że trudno to wymyślić w mieście Łodzi. Ale jakby połączyć np. Tobolsk, Moskwę, Belgrad i inne miasta, to może coś by się skleciło.

  „Suwerenność” to żadna idea. Pomijam szczegół, że (moim zdaniem) to błędna, niedopasowana do realiów, koncepcja.

  Jak nie ma dobrej idei, to jest doopa.

  Polubienie

 32. grzanek

  Do nadrzeczywistości nie stosuje się rozróżnienie na prawdę i fałsz. Z punktu widzenia strażników nadrzeczywistości to empiryczne fakty są fałszywe. Nadrzeczywistość ma charakter normatywny, nieważne, czy było tak, jak ona zakłada, ważne, że tak powinno być.”

  Na to jest nawet fajny termin, solipsyzm.:)
  Przy okazji, bo potem mogę zapomnieć, chciałem złożyć z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia (które, oprócz całego nadjordańskiego sztafażu, jak dowodzi np. Varg Vikernes, opierają się na rdzennie europejskich tradycjach) wszystkiego najlepszego zarówno Szczypiorowi, pp. Prezesom, jak również kolegom komentatorom (zwł. przemexowi). Wiem, że tu prawie sami ‚poganie’ ;), terminu Boże Narodzenie używam bardziej z przekory, mając na względzie m.in. fakt, że np. w Stanach polit-poprawna żydomowa zabrania jego używania, tam się mówi Happy Holiday i miast szopek bożonarodzeniowych w miejscach publicznych zapala świece chanukowe 😐
  Fajnie przy Nittel Nacht wkurzyć żyda, dlatego chlustajmy im w twarz ‚dzieciątkiem Jezus’ ile wlezie 😀

  Polubienie

  • xionc

   Przypominam jedynie że słowo ‚Bóg’ nie jest wynalazkiem żydowskim.
   To słowo ma korzenie w językach praslowianskich.
   Boże Narodzenie to inaczej narodziny Słońca, czyli początek nowego roku solarnego. Zatem wszystkim,wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku

   Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s