Unijne dofinansowanie, czyli jak okrada nas syjonistyczna banda UE i III RP

Co jakiś czas trzeba przypominać i uświadamiać Polakom wielkie oszustwo żydo-systemu III RP związane z zapędzeniem nas do żydowskiego, totalitarnego, obozu UE. Uświadamiać społeczeństwu piramidalne oszustwo unijnych dotacji, o dobrodziejstwie których bębnią powszechne żydo-media.

A przecież do dzisiaj żaden żydo-rząd III RP, żadna rządząca banda oszustów i złodziei nie sporządziła bilansu zysków i strat członkostwa Polski w UE – to wystarczający dowód ich oszustwa, przestępstwa całego żydo-systemu.

Rządząca banda zamiast faktycznych, rzeczywistych kwot dotacji wypłaconych przez UE Polsce, podaje tylko kwoty zaplanowane przez UE jako tzw. dofinansowanie. Rządząca banda nie podaje natomiast kwoty wszystkich obciążeń jakie ponoszą Polacy na rzecz żydowskiego tworu UE.

Jest oczywiste, że wszyscy bandyci winni zniszczenia polskiej gospodarki, poddania jej dyktatowi żydowskich światowych banków, zapędzenia Polaków do UE – choć nawet wyniki sfałszowanego referendum akcesyjnego wskazywały, że za członkostwem opowiada się znacznie mniej niż połowa Polaków -, staną kiedyś przed narodowym trybunałem.

Nie wolno także nie zauważać, że wszystkie koncesjonowane partie żydo-systemu III RP popierają ukraińskich syjonistów chcących wymusić na władzach Ukrainy przystąpienie do UE.

 

D.Kosiur

(tekst z roku 2014 – na polecenie służb żydo-reżimu tekst usunięto z naszej dawnej strony: https://wiernipolsce.wordpress.com/2014/01/18/unijne-dofinansowanie-czyli-jak-okrada-nas-syjonistyczna-banda-ue-i-iii-rp/)

_____________________________

Unia nie oddaje naszych pieniędzy?

Tekst pochodzi z wydawanej przez SKOK gazety „Dobry znak” z 12.11.2010 http://www.gazetadobryznak.pl/index.php?art=818

autor: Rafał Pazio

 

Entuzjaści naszej integracji z Unią Europejską reagują gwałtownie, kiedy próbuje się zasygnalizować problemy z pozyskiwaniem tzw. pieniędzy unijnych. Osoba, która próbuje poddać pod rozwagę pewne praktyki i działania urzędników zajmujących się przekazywaniem dotacji, od razu jest krytykowana jako przeciwnik „polskiej szansy na rozwój”.

Tymczasem należy pamiętać, że na kontach Unii leżą przede wszystkim nasze pieniądze – pieniądze polskiego podatnika płacone w ramach składki. Do nich mamy przede wszystkim prawo, gdyż powinny być zainwestowane w niezbędne dla Polaków przedsięwzięcia, przede wszystkim infrastrukturalne.

Niepokojące sygnały

Pojawiają się jednak niepokojące sygnały, że nie otrzymujemy należnych nam pieniędzy. Ostatnio miałem okazję rozmawiać z Pawłem Bogdanowiczem, radnym gminy Chełmiec (okolice Nowego Sącza), który przekonywał mnie, że do Polaków wraca dużo mniej pieniędzy niż wpłacili w ramach składki.

Jak wiadomo, wiele się mówi o pieniądzach unijnych, które zmieniają Polskę. Proste obliczenie pokazuje jednak, że z formułowaniem takiej opinii trzeba być bardzo ostrożnym. Radny z Chełmca pomnożył ilość mieszkańców gminy przez składkę, jaka przypada na statystycznego Polaka. W efekcie otrzymał wynik informujący o tym, że w latach 2007-2010 mieszkańcy gminy Chełmiec wpłacili kwotę 33,5 miliona złotych. Nie trzeba nikomu mówić, jaki efekt przyniosłoby skierowanie tej kwoty na gminne inwestycje.
Warto również zaznaczyć, że pozyskiwanie pieniędzy unijnych również pochłania dodatkowe koszty. Na samym starcie trzeba wydać kilkadziesiąt lub kilkaset tysięcy złotych. Nie mamy też żadnej pewności, że dostaniemy dofinansowanie, ale swoją część musimy wydatkować. Przedstawiciele gmin bardzo często muszą zabiegać o względy polityków, ponieważ większość środków unijnych jest rozstrzygana na poziomie województwa – z reguły sejmiku. Często obowiązuje zasada: kto ma znajomości, ten ma dotację.

Obieg pieniądza

W „Dzienniku Polskim” z 25 września napisano, że na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Małopolska przeznaczono ponad 700 milionów złotych. Do tej pory wydano niespełna 9 milionów, a pieniądze trzeba zainwestować do 2013 r. Należy wyraźnie powiedzieć, że samorządowcy chcą pozyskiwać pieniądze unijne, ale z niewiadomych względów biurokracja unijna paraliżuje przyznawanie unijnych dotacji. Kilka miesięcy czeka się na przeczytanie wniosków, które odrzuca się bardzo często z powodu drobnych uchybień w dokumentacji.

Podobna sytuacja zdarza się w gminach Mazowsza. Bardzo często do budżetów wpływa kilka procent z przyznanych pieniędzy. Na przykład jednej z podwarszawskich gmin zadeklarowano przyznanie 60 milionów złotych, a do budżetu trafiło 500 tys. zł.

Pozostaje ważne pytanie. Jeśli nie otrzymujemy pieniędzy na konta samorządów, to gdzie się podziewają? Paweł Bogdanowicz powołuje się na artykuł, który czytał na portalu internetowym „Parkiet”. Napisano tam o przewalutowaniu środków unijnych, co miało uratować budżet państwa. Te środki będzie trzeba jednak zwrócić. Jeśli minister finansów Jacek Rostowski przewalutował to, co przychodziło z Unii na złotówki i w ten sposób uratował dziurę budżetową, przecież musi sobie zdawać sprawę, że pieniądze powinny trafić do samorządów na inwestycje, a nie do budżetu, żeby załatać dziurę.

Trzeba pozyskiwać nasze pieniądze

Podejmując próbę przeanalizowania tego, co dzieje się z pieniędzmi unijnymi, nikt nie próbuje zniechęcać do ich pozyskiwania, szczególnie że pochodzą one ze składki polskich podatników. Zastanawia jednak, dlaczego wysiłek samorządowców i pracowników poszczególnych gmin jest marnotrawiony przez wstrzymywanie unijnych dotacji, które powinny trafiać do małych, lokalnych wspólnot.

wytłuszczenia w tekście – D.Kosiur

___________________________________

 

Komentarz

Na temat tzw. unijnego dofinansowania pisałem kilka lat temu w artykule „Bilans kosztów członkostwa Polski w UE„ (tekst dostępny na str: https://dariuszkosiur.wordpress.com/2013/02/27/bilans-kosztow-czlonkostwa-polski-w-ue/)

Przeciętna składka do budżetu UE, o której pisze autor, Rafał Pazio, w przeliczeniu na statystycznego Polaka wynosi ok. 330 zł/rok (jej dokładna wartość zależy od PKB w danym roku). Gdyby jednak uwzględnić wszystkie płatności na rzecz UE związane z naszą przynależnością byłaby ona ponad dwukrotnie wyższa (na podst. Traktatu Akcesyjnego – „Bilans kosztów członkostwa Polski w UE”).

Do dnia dzisiejszego, po sześciu latach naszego członkostwa w UE bardzo wielu Polaków nie może wręcz uwierzyć, że biedna Polska ponosi część kosztów składki za bogatszą od nas Wlk. Brytanię. Na przykład za rok 2009 Ustawa Budżetowa § 8567 przewidywała – wpłata z tytułu finansowania rabatu brytyjskiego1.029.535.000 zł (tzn. ponad 1 mld zł) – za blogiem posła PSL Janusza Piechocińskiego: http://www.wnp.pl/blog/6_146.html.

Otwocczanie nabici w butelkę

W moim Otwocku miejscowa jewropejska prasa (a tylko taka istnieje i to nawet ta wydawana za nasze podatki przez urząd miasta) odtrąbiła tryumfalnie, że przy realizacji  inwestycji wodno-kanalizacyjnej – inwestycji obowiązkowej, wymuszonej traktatem akcesyjnym! – Otwock otrzymał aż ok. 68,4 mln zł unijnych dotacji – tzn. taką kwotę Otwockowi przyznano, co nie znaczy, że wpłynęła na konto miasta) . Inwestycja jest rzeczywiście, jak na Otwock przeogromna. Jej wartość przekracza 200 mln zł przy budżecie liczącym ok. 60 mln zł (!), którego lwia część pochodzi z dotacji budżetu centralnego państwa, ponieważ w Otwocku nie istnieje jakakolwiek licząca się produkcja fizyczna. Miejscowa, jewropejska prasa nie informuje mieszkańców, że od 2004 r. do 2010 r. wpłacili do UE 101,6 mln zł (średnio 330 zł/osobo/rok  x  7 lat  x  44000 mieszkańców gminy Otwock). Gdyby policzyć zgodnie z traktatem akcesyjnym, czyli ze wszystkimi składkami łącznie okazałoby się, że jest to kwota ok. 240 mln zł, czyli kwota przewyższająca wartość otwockiej inwestycji. A zatem, Otwock mógłby samodzielnie sfinansować własną inwestycję i nie wpędzać budżetu miasta, czyli nas mieszkańców, w niespłacalne zadłużenie!!!

W pierwszych dniach stycznia 2011 żydo-media doniosły, że Otwock jest na Mazowszu liderem w pozyskaniu środków europejskich. Innymi słowy mieszkańcy Otwocka winni skakać z radości, że z pośród wszystkich gmin na Mazowszu oni jedni zostali najmniej orżnięci przez jewropejską unię.

Od roku 2010 do dzisiaj nie otrzymałem od władz Otwocka odpowiedzi, czy zadeklarowane przez UE dofinansowanie dla Otwocka rzeczywiście wpłynęło na konto miasta.

Jak długo jeszcze będzie funkcjonowało jewropejskie oszustwo – obóz UE? Ano, zobaczymy? Według wszelkich znaków na niebie i ziemi można z całą pewnością twierdzić, że jego dni są już policzone.

 

Metoda na wykazanie unijnego oszustwa

 1. Otóż, każdego roku, poczynając od 2004 r. sejm RP uchwala ustawę określającą wielkość polskiej składki do budżetu UE.

Wielkość tej składki, dla każdego kolejnego roku, dzielimy przez ilość ludności Polski (przez 38 mln ludzi). Otrzymamy wielkość składki przypadającą na każdego Polaka w każdym roku naszego członkostwa w UE – oznaczmy tę składkę przez An, a zatem w 2004r. każdy Polak wpłacił – A1, w 2005r. – A2, … i w 2010r. –A7.

 

 1. Dofinansowanie z UE wpływa do budżetów polskich gmin.

Jeśli po kilku latach członkostwa w UE (np. po 7 latach) nasza gmina dostała z UE dofinansowanie w wysokości DUE zł, to należy policzyć, ile w tym czasie pieniędzy – SG od wszystkich mieszkańców naszej gminy (ilość mieszkańców gminy – LMG) wpłynęło do budżetu UE, czyli:

(A1 + A2 + A3+ A4 + A5 +A 6+ A7) x LMG = SG

 1. Porównanie

Mieszkańcy naszej gminy przez 7 lat wpłacili do UE SG zł, a otrzymali z UE DUE zł.

Istnieją trzy możliwości:

a) SG  = DUE

nasza gmina wpłaciła do UE tyle samo, ile otrzymała z UE,

b)SG  > DUE

nasza gmina wpłaciła do UE więcej, niż otrzymała z UE,

c) SG  < DUE

nasza gmina wpłaciła do UE mniej, niż otrzymała z UE

 

Mieszkam w gminie Otwock. Gmina Otwock zajęła w 2010 r. pierwsze miejsce na Mazowszu pod względem wielkości otrzymanego z UE dofinansowania.

Otwock otrzymał 69,4 mln zł (za cały okres członkostwa w UE). Na podstawie powyższych wyliczeń stwierdziłem, że mieszkańcy gminy Otwock do 2010 r. wpłacili do budżetu UE prawie 100 mln zł – to chyba więcej, niż otrzymali, nieprawdaż?

Na Mazowszu są także gminy, które nigdy nie otrzymały dofinansowania z UE, mimo, że mieszkańcy tych gmin byli obciążeni składkami na rzecz budżetu UE !!!

Każdy z P.T. Czytelników może przeprowadzić powyższe wyliczenia dla własnej gminy. Obawiam się jednak, że ich wynik nie będzie lepszy od wyniku takich samych obliczeń dla Otwocka.

Polecane teksty:

http://tomaszcukiernik.pl/artykuly/teksty-o-unii-europejskiej/prawda-i-falsz-o-dotacjach-z-ue/

http://www.bankier.pl/wiadomosc/6-mitow-na-temat-dotacji-z-Unii-3003181.html

 

Dariusz Kosiur

______________________

Żydo-katoliku, nie zapomnij!

Na lotnisku w Krakowie w 2003r., tuż przed referendum akcesyjnym Polski do UE, JPII – dzisiaj już święty żydo-katolickiego Kościoła – agitował:

Polska potrzebna Unii, Unia potrzebna Polsce

38 Komentarzy

Filed under Polityka

38 responses to “Unijne dofinansowanie, czyli jak okrada nas syjonistyczna banda UE i III RP

 1. jakipodpis

  @ by rzeczpospolitapolska | 19 stycznia 2018 · 12:47 no ja tak myślę w mojej głowie, że jak tak, a nie inaczej, wyrażać się można o tym, że “Unijne dofinansowanie, czyli jak okrada nas syjonistyczna banda UE i III RP”, gdyż są inaksze sposoby, np.: http://www.klub.senior.pl/humor-zabawa/t-co-smieszy-seniora-cz.-iii-anegdoty-dowcipy-obrazki…–page22-6356.html
  „ajwejgiewałt”:)

  Polubienie

 2. Pytek

  „(…)W 2017 r. minęła dekada od masowej wymiany starych dowodów osobistych, tzw. zielonych książeczek, na plastikowe dokumenty. W sumie w tym roku przeterminowało się 5 mln starych dowodów osobistych, a dodatkowe 3 mln nowych dokumentów powinny być wydane w związku z zagubieniem starych dowodów, a także z powodu zmiany danych ”
  http://gpcodziennie.pl/77528-milionpolakowmaduzyproblem.html

  Czyli to jest mniej więcej liczba Polaków, którzy wyjechali z Polski w ostatnim czasie.

  Polubienie

 3. Franz

  Szabesgoje z PiS-uaru chcą budowy muzeum chasydyzmu

  Reżim PiS-uaru nie wyobraża sobie innej postawy względem wiecznych tułaczy niż czołobitność. Rzeczywistość udowadnia to na każdym kroku.

  „Polska powinna poczynić jeszcze jeden wysiłek w ramach chronienia dziedzictwa kultury żydowskiej w Polsce i zbudować w przyszłości muzeum chasydyzmu polskiego, tak bym to nawet nazwał, żeby tą specyfikę chasydyzmu polskiego bardziej szczegółowo opowiedzieć” – powiedział Sellin.

  Jak mówił, w Polsce jest już kilka inicjatyw, które do tego zmierzają. „Jak sądzę, przynajmniej z jednej z nich będzie owoc i deklaruję, że państwo polskie taką inicjatywę również wesprze” – podkreślił wiceminister kultury. Wicepremier Piotr Gliński przyznaje, że jego resort w szczególny sposób wspiera działania w obszarze stosunków polsko-żydowskich.

  Świętowanie Chanuki, szabasowe kolacje na których widzimy czołowych polityków rządu w jarmułkach, ogromne sumy przekazywane na żydowskie muzea i cmentarze, koszerny lobbysta Jonny Daniels widywany z zarządcami III RP, oto kwintesencja „dobrej zmiany”. Lobby postawiło na właściwą partię. Protokoły nie kłamią.

  Na podstawie: rp.pl/nacjonalista.pl

  Polubienie

 4. Metro

  Troszkie nie w temacie, a troszkie w temacie. Wrzucam coby nie zaginęło.

  Jest „piramida władzy”, ilustracja z „Robotnika przemysłowego” bodajże z 1913 roku:

  Znalazłem nową wersję, używającą – jak to w XXI wieku – zwulgaryzowanych środków ekspresji. Ale dotyka sedna problemu:

  Na końcu, chyba nad banksterami, powinna być uśmiechnięta buzia Menachema Schneersona, podobno „mesjasza”:

  W każdym razie nietrudno chyba zauważyć że Eurosojuz, twór o nieczytelnej strukturze, nieprzejrzystych kompetencjach poszczególnych organów, wybrany w bardzo tajemniczej procedurze – to organizacja przesiąknięta talmudyzmem. Pewnie tak jest że widzialnym szefem Komisji Eurosojuza jest jakiś głupek wyznaczony przez talmudystów, natomiast czuwa nad nim duch Schneersona czy innego „mesjasza”.

  Polubione przez 1 osoba

 5. julius

  Making North Korea Great Again
  Dwa głowne priorytety Kima to broń jądrowa gwarantująca pokój Korei Pólnocnej i zrównoważony rozwój gospodarczy.
  Fragment
  Rozmawiając z CNN w grudniu, Curtis Melvin z Instytutu Amerykańsko-Koreańskiego w Wyższej Szkole Studiów Międzynarodowych im. Johna Hopkinsa, powiedział, że prywatne pizzerie, kawiarnie, bary, stacje benzynowe i inny drobny biznes rozrastają się w Pjongjangu pod rządami Kima.
  Według Melvina rząd Kima pozwolił na większą aktywność przedsiębiorczą i zachęcał do ograniczonej konkurencji między małymi prywatnymi firmami.
  http://edition.cnn.com/2018/01/19/asia/kim-jong-un-speech-intl/index.html

  Polubienie

 6. jakipodpis

  @ coś dla WPS do smutku, co mnie ogarnia [oby WPS nie] i pięknej nostalgii, tak, pięknej, bo w wykonaniu: https://youtu.be/LLsg_Lk819s
  Jedynie Muzyka potrafi, póki co, potrafi odzwierciedlić uczucia, które są, bo były czymś dla mnie, nie omal nas wszystkich.

  Polubione przez 1 osoba

  • paziem

   Szanowny, to „całowanie mocno” nie musi być tak dramatycznie samotne, jak wykonaniu gwiazdy z Wysp Zielonego Przylądka, dlatego proszę się wsłuchać w tę wersję i popatrzeć na śpiewająca kobietę :)))

   a jakby trzeba poprawić nastrój, to polecam dla równowagi życząc ” stosunkowo udanej nocy”

   Polubienie

 7. paziem

  I na koniec znając Szanownego zamiłowanie do domówek polecam

  Polubienie

 8. Metro

  Troszkie nie w temacie, a troszkie w temacie. Wrzucam coby nie zaginęło.
  Jest „piramida władzy”, ilustracja z „Robotnika przemysłowego” bodajże z 1913 roku:

  Znalazłem nową wersję, używającą – jak to w XXI wieku – zwulgaryzowanych środków ekspresji. Teraz to nie jest piramida władzy a piramida seksualnej eksploatacji, ale chodzi o to samo. Dotyka sedna problemu:

  Polubienie

 9. Metro

  Na końcu, chyba nad banksterami, powinna być uśmiechnięta buzia Menachema Schneersona, podobno „mesjasza”:

  W każdym razie nietrudno chyba zauważyć że Eurosojuz, twór o nieczytelnej strukturze, nieprzejrzystych kompetencjach poszczególnych organów, wybrany w bardzo tajemniczej procedurze – to organizacja przesiąknięta talmudyzmem. Pewnie tak jest że widzialnym szefem Komisji Eurosojuza jest jakiś głupek wyznaczony przez talmudystów, natomiast czuwa nad nim duch Schneersona czy innego „mesjasza”.

  Polubione przez 1 osoba

 10. ja

  dlaczego polski narod jest „dojony”przez każdego kto chce ?dlatego , ze polska jest rzadzona przez czosnkow.przepraszam czosnek.

  Polubienie

  • Kuraś

   No to wygrałeś turniej 1 z 10 szanownego Sznuka gloryfikatora Kuroniów , Bolków czy Trumpów odkrywając Amerykę w temacie czosnku .
   Swoją drogą gdyby ich nie gloryfikował to raczej mył by kible w TV a nie prowadził tak znamienity teleturniej w dodatku w czasie najwyższej oglądalności .
   Gratuluje .

   Polubienie

  • Dlatego, że Polacy to głupcy.

   Polubienie

   • kuraś

    Myślę że jest sporo racji w tym co piszesz . Według mojej oceny problem polega na tym że większość faktycznie nie ma mózgu ale są i myślący ludzie szkoda że w mniejszości . Zresztą my jesteśmy taką nacją że łatwo nas kupić świecidełkami i tu jest największy problem .

    Polubienie

   • paziem

    Zapytam nieśmiało: a które narody i na ile są mądrzejsze od Polaków ?

    Polubienie

   • Kuraś

    Skoro pyta sam pan Paweł Ziemiński to wymieniłbym głównie Czechów i nawet nie chodzi o to że w Czechach śmierdzi czosnkiem jak przy kiszeniu ogórków ale Czechy dawno już zorientowały się w jakim pływają gównie stąd mieli szczęście mieć Husa i teraz są krajem laickim a żyd który tam rządzi musi nieco działać w interesie Czech zdając sobie z tego sprawę .
    Drugi naród to np Rosjanie . Trzeci naród Koreańczycy z Północy . Czwarty naród to Białorusi . Piąty naród to Kubańczycy .Wymieniać można by jeszcze długo .

    Polubienie

   • Metro

    Trudno mi kupić narrację o narodach głupszych i mądrzejszych od Polaków. Choć co do Białorusinów to bym się zgodził. Są w lepszej pozycji ale to chyba w dużym stopniu zbieg okoliczności – brak Judasza w postaci hierarchii Kościoła rzymskiego oraz boski dar w postaci Baćki Łukaszenki. Co do Czechów również, ale proszę zwrócić uwagie że Czesi to najbardziej ateistyczny naród w Europie. Judeokatolicyzm ma tam naprawdę mizerne wpływy. Upadek Polski od 1980 roku wiąże się przecież z destrukcyjnym wpływem papizmu który w kluczowych momentach wspierał judejską kontrrewolucję.

    Rosjanie są może i mądrzejsi ale wynika to z faktu, że propaganda w tym kraju nie została przejęta przez judaistów i judeochrześcijan w takim stopniu jak w Polsce. Elity w Rosji są ciągle w pewnym stopniu nie-judejskie, nawet część tamtejszych żydów identyfikuje się jako Rosjanie. Z drugiej strony mądrość Rosjan nie uchroniła rosyjskiego przemysłu i bogactw naturalnych od przejęcia przez złodziei. Ten kraj naprawdę nie kwitnie, nie znajduje się w drastycznie lepszej sytuacji niż Polska. Na tej liście brakuje mi Francuzów, oni naprawdę zachowali dużo zdrowego rozsądku.

    Z drugiej strony lista narodów „głupszych” od Polaków jest naprawdę długa. Cała zachodnia Europa (bez Francuzów), wszyscy Judeoanglosasi, Pribałtyka, itp. Dlatego nie ma się co biczować. Fatalna sytuacja Polaków wynika pewnie z przejęcia wszystkich elit przez judaistów i bardzo silnej pozycji hierarchii judeochrześcijańskiej, która zachowała się jak Judasz, he he.

    Polubione przez 1 osoba

   • Fatalna sytuacja naszego kraju bez Polaków nie byłaby możliwa.

    Polubienie

   • „Z drugiej strony lista narodów „głupszych” od Polaków jest naprawdę długa. Cała zachodnia Europa (bez Francuzów), wszyscy Judeoanglosasi”

    Bardzo zabawne. Judeoanglosasi rządzą i rozdają karty na 3/4 globu i to już od ładnych kilkudziesięciu lat, nie wspominając o epoce kolonialnej. A Polacy są od dawna u nich jedynie klientami, parobkami, posługiwaczami. Drugimi rozdającymi są Rosjanie, a obecnie dochodzą jeszcze Chińczycy. To kto tu ma łeb na karku do interesów? No chyba, że Polacy swoją nędzę(również umysłową) uważają za sukces, cywilizacyjne osiągnięcie…
    Tak, wiem, to wszystko wina tych przeklętych obcych… masonów, żydów, komunistów, bezbożników, demonów i diabła… ale matka boska różowa i jezus chytrus nas uratuje…

    W ogóle to żeby było precyzyjniej i mniej krzywdząco dla tych myślących jako tako Polaków, należałoby podzielić naród polski na dwie kategorie:
    Polacy i polakatolicy. Ci drudzy to zakała tego kraju i jeden z głównych powodów jego aktualnego stanu.

    Polubienie

   • Kuraś

    Skłonny jestem podpisać się pod wypowiedzą pana u góry a zdania tego pana zacytuję :
    W ogóle to żeby było precyzyjniej i mniej krzywdząco dla tych myślących jako tako Polaków, należałoby podzielić naród polski na dwie kategorie:
    Polacy i polakatolicy. Ci drudzy to zakała tego kraju i jeden z głównych powodów jego aktualnego stanu.
    Należałoby wbijać durniom za pomocą młotka do głowy te kilka zdań chociaż nie wiem czy to by pomogło .

    Polubienie

   • Metro

    przemex – powinieneś chyba zdecydować o co Ci chodzi. Czy o przeżycie przy zachowaniu godności, czy „sukces” w żydowskim kapitalizmie. Jeśli o to drugie, to z pewnością najlepiej iść śladami Judeoanglosasów czy teraz Chińczyków. Chiny Ludowe dzisiaj są trzymane za mordę przez żydów choćby gigantycznym długiem i będą zapewne pełniły na świecie podobną rolę, jaką Judeoanglosasi grali przez ostatnie kilkaset lat. Kto ma możliwość, to ciągle z Chin emigruje i naprawdę rozumiem dlaczego.

    Ja nie jestem wielbicielem tej cywilizacji, jestem pewien że do niczego dobrego ona nie prowadzi. To תיקון עולם. Dlatego osiągnięcia cywilizacyjne Judeoanglosasów czy Chińczyków nieprzesadnie mi imponują. Jak se Chińczyki zbudują autostrady czy superszybkie pociągi to będą jechać na dystansie np. 300 czy 500 km trzy godziny szybciej. Dzięki temu często wybiorą się w tą podróż. A co zrobią z zaoszczędzonym czasem? Będą oglądać telewizor? Czy może ajfona? Ta cywilizacja to kulturowy regres na wielu polach.

    ____________________

    Przechodząc do próby odpowiedzi na pytanie: dlaczego tak łatwo się daliśmy zrobić w balona? przywołam inny przykład oprócz destrukcyjnego wpływu papizmu. Łatwo zrzucić winę na papistów a sprawa jest bardziej złożona. Atak na nasze poczucie własnej wartości był przeprowadzany przez wiele dekad a do dzisiaj większość Polaków nie rozumie o co chodziło.

    Jako przykład podam komedie Barei, który swoją twórczość poświęcił prezentowaniu Polaków jako głupków a PRLu jako totalnego badziewia bez jakiegokolwiek sensu. Przykład:

    Jego filmy były niezwykle skutecznym atakiem czarnej magii. A dzisiaj głupie ludzie uważają go za wybitnego POLSKIEGO reżysera. Żydzi używają naprawdę wyszukanych technik wpływu na świadomość zbiorową.

    Polubione przez 1 osoba

   • Tak wiem, Polacy to ma być ciągle narzekajaca, zabiedaczona, obdarta, niewolnicza, banda o zerowym znaczeniu na arenie miedzynarodowej. Najważniejsze to „godnie” i „moralnie” przeżyć, byle jakoś do grobu dociagnac i żeby nam święty spokój dali.
    Polityka to walka o byt(jak w przyrodzie, bo ludzie to zwierzęta), tu nie ma żadnych zasad. Silniejsze i lepiej zorganizowane narody to rozumieją. Słabe narody ulegają silniejszym, a z czasem znikają nawet z powierzchni ziemi. Polacy(a właściwie polakatoliki), już dawno przestali prowadzić jakąkolwiek walkę(prócz obrony wiary), liczą na cud, że z nieba spadnie. Nie, nie spadnie, bo nie ma prawa spaść. W życiu za darmo nic się nie należy.

    Polubienie

 11. Pimpuś

  Co Wy Panowie chcecie zmienić gdy po tym biednym kraju grasują tacy ynteligenci i mają posłuch !!

  Polubienie

  • Kuraś

   Ten osobnik u góry jeżdzi po Kościołach w całej Polsce aby opowiadać swoje dyrdymały owieczkom i ma sporą frekwencję .
   Nie wiem na jakiej zasadzie wygląda organizacja takiego spotkania . Pewnie proboszcz dzwoni do niego i umawia termin kiedy ten osobnik będzie pierdzielił owieczkom durnoty i to chyba raczej nie za darmo a za pieniążki .
   Pamiętam gdy wiele lat temu podobne spotkania były z Chrzanowskim .Stary dziadek i jednocześnie zdaje się kawaler uczył owieczki jak wychowywać dzieci czy barmaczył swoje mądrości o rodzinie .
   Żydów można nie lubić ale należy docenić ich spryt .

   Polubienie

   • Od żydów możnaby się sporo nauczyć, ale polakatoliki to umysłowy beton. Oni wiedzą najlepiej i są najmądrzejsi na świecie. Pogadaj z takim na ulicy, to Ci powie arogancko; A co ty tam wiesz?! I po rozmowie…

    Polubienie

  • Wiktor

   Odpowiedz do pana powyżej .To chyba pan rozmawia z polakatolikami dobrze wychowanymi bo moja dyskusja z nimi kończy się tak .
   Wypierd… do Korei Północnej albo powiesimy cię na haku gnido antypolska .Strach się bać .

   Polubione przez 1 osoba

 12. zj

  Zawsze twierdziłem i twierdze że złem jest ZYD.

  Polubienie

 13. I’ll immediately grasp your rss feed as I can not in finding your email subscription link or e-newsletter service.

  Do you have any? Kindly permit me know so that I could subscribe.
  Thanks.

  Polubienie

 14. I conceive you have remarked some very interesting points, thank you for the post.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.