Czy w żydowskiej „Rzeczpospolitej Przyjaciół” jest miejsce dla Polaków?

O ile miłość jest uczuciem, które wyłącza lub zawiesza znaczną część racjonalnej natury człowieka i nie koniecznie bywa odwzajemniona, czego dowodem są miłości platoniczne lub zawiedzione, o tyle przyjaźń jest uczuciem mniej spontanicznym, ale wzajemnym. Jeśli jest prawdziwa, to jest uczuciem stałym, kształtującym się zazwyczaj powoli, w oparciu racjonalne przesłanki oraz ocenę wzajemnych doświadczeń. O ile w deklaracji miłości można się zapomnieć, o tyle w deklarowaniu przyjaźni należy być ostrożnym i odpowiedzialnym.

 

Dlatego z prawdziwym zaskoczeniem obserwuję sformułowane ponad rok temu przez pana prezydenta Andrzeja Dudę i od tego czasu rozpowszechniane przez Prezydenta niemal przy każdej okazji, kiedy mówi o stosunkach polsko-żydowskich – pojęcie „ Rzeczpospolitej Przyjaciół”.

W  trakcie ubiegłorocznego świąteczno-noworocznego spotkania Pary Prezydenckiej z przedstawicielami społeczności żydowskiej w Polsce, jakie odbyło się w Kancelarii Prezydenta w dniu 13 stycznia 2017 r. , pan Prezydent powiedział:

„Bo to nasze spotkanie i Państwa obecność jest elementem wspólnototwórczym tej wielkiej wspólnoty ludzi, którzy zamieszkują w Rzeczypospolitej. Bardzo często wracam do tego określenia „Rzeczpospolita Przyjaciół”. Chciałbym, żeby ona taka była zawsze i to, jak na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci od 1989 roku obserwuję powrót na polską ziemię kultury żydowskiej, gdy obserwuję, jak ona się rozwija, gdy obserwuję, jak z zainteresowaniem przyjmuje ją wielu ludzi mieszkających w Polsce, którzy wcześniej z racji tragedii historycznej, która spotkała naród żydowski, ale i naród polski w okresie II wojny światowej, poprzez Holokaust, gdy kultura żydowska została de facto zniszczona na naszej ziemi – jak ona tutaj wraca, jak wraca do swojej tradycji, jak wraca do tych swoich korzeni, które w tej Polin, ziemi, na której możesz odpocząć, rozwijały się przez tysiąc lat, to musze powiedzieć, że moje serce napawa się radością.”

Także na początku 2017 r. , w trakcie dwudniowej wizyty Pary Prezydenckiej w Izraelu i Palestynie, podczas  zwiedzania w dniu 18 stycznia 2017 r. wystawy „Żydzi w Wojsku Polskim”, w  Centrum im. Menachema Begina w Jerozolimie,  prezydent Andrzej Duda powiedział m.in.:

„Polaków i Żydów łączy wielowiekowe dziedzictwo współistnienia w Rzeczypospolitej, gdzie razem budowaliśmy pomyślność naszych narodów i w obronie której wiele razy stawaliśmy ramię w ramię”( …)„Otwierana dzisiaj wystawa przypomina o wspólnych doświadczeniach historycznych, które łączą narody polski i żydowski, oraz o wartościach, które stanowią fundament naszej przyjaźni, takich jak wolność, bezpieczeństwo, tolerancja, wzajemny szacunek, solidarność i przyjaźń”

Jak dodał, w ten sposób urzeczywistniła się tradycyjna polska dewiza: „Za wolność naszą i waszą”. – Za wolność, której Żydzi razem z Polakami wielokrotnie wcześniej bronili i o którą walczyli wspólnie jako obywatele Rzeczpospolitej – zaznaczył prezydent.

Andrzej Duda podkreślił, że Polacy i Żydzi przez tysiąc lat mieszkali razem w jednym kraju, a Polska była dla nich „gościnną ziemią Polin, gdzie znajdowali schronienie, uciekając przed prześladowaniami z innych krajów Europy”.

 

– Niestety Rzeczpospolita przyjaciół, którą przez wieki współtworzyliśmy razem pracując dla wspólnego dobra, budując pomyślność swoich rodzin, miast i wsi, całego kraju, upadła wskutek agresji hitlerowskiej III Rzeszy w 1939 r. i Holokaustu, który na naszą ziemię przynieśli nazistowscy Niemcy  – powiedział.

 

Jak mówił, okupanci wymordowali sześć milionów obywateli RP, w tym trzy miliony polskich Żydów. – Ta planowa zagłada była niewyobrażalną zbrodnią. Tragedia ta zmieniła bieg historii i losy naszych narodów – zaznaczył. Zwrócił uwagę, że po II wojnie światowej „naród żydowski zbudował własne państwo, natomiast Polska wróciła na mapę Europy w nowych granicach, zniewolona przez reżim komunistyczny, i dopiero po pół wieku odzyskała suwerenność i rzeczywistą niepodległość”.

 

– My, Polacy i Żydzi, jesteśmy spadkobiercami naszej długiej i bogatej polsko-żydowskiej wspólnej historii. Mamy za sobą wyjątkowe doświadczenia, i te piękne, i te dramatyczne. Jesteśmy razem dziedzicami Rzeczypospolitej przyjaciół, która wydała tak wielu wybitnych przedstawicieli narodu żydowskiego, w tym również założycieli i przywódców Państwa Izrael – zauważył.

 

Jak podkreślił, „jesteśmy świadkami odpowiedzialnymi za pamięć i prawdę zwłaszcza o tym, co zdarzyło się w Polsce okupowanej przez Niemców podczas II wojny światowej”.

W dniu 27 marca 2017 r. prezydent Andrzej Duda skierował list do American Jewish Committee w związku z otwarciem biura tej organizacji w Warszawie. Prezydent napisał m.in.: „Cieszę się, że wybrali Państwo stolicę Polski na miejsce, z którego aktywność AJC będzie promieniować na cały nasz region. Dostrzegam głęboką symbolikę w fakcie, że dzisiejsza uroczystość zbiega się w czasie z początkiem obecności sił NATO w naszym kraju. W okresie, kiedy Polska – odzyskawszy suwerenność po upadku systemu komunistycznego – zabiegała o przyjęcie do Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego, to w American Jewish Committee znaleźliśmy cennego sprzymierzeńca.(…) Teraz zaś z radością i satysfakcją witamy na polskiej ziemi zarówno żołnierzy armii amerykańskiej, jak i reprezentantów AJC. (…)Tę wyjątkową wspólnotę polityczną, którą nazywamy Rzeczpospolitą Przyjaciół, unicestwiła agresja nazistowskich Niemiec i przeprowadzony przez hitlerowców Holokaust. Ale nawet mimo nieludzkiego terroru, zbrodni i masowej eksterminacji łącząca nasze narody solidarność ocalała”.

Przypomnijmy, że prawie dziesięć lat temu (9 września 2007 r.) prezydent Lech Kaczyński witał na polskiej ziemi, za pośrednictwem swej minister p. Junczyk-Ziomeckiej, Ligę Przeciw Zniesławieniu (Anti-Defamation League) B’nai B’rith, żydowską quasi-masonerię. Padły wtedy m.in. słowa: „Blisko 70 lat temu, w 1938 roku, dekretem Prezydenta RP, w wyniku absurdalnych obaw, nieporozumień oraz wprowadzenia w błąd, zakazano działalności polskiej sekcji B’nai B’rith. Należy uznać za symboliczny gest, że dziś staję przed Państwem jako przedstawiciel Prezydenta RP, aby powitać Was i Waszą organizację, która po raz drugi rozpoczyna działalność w Polsce”.

 

Przytoczona wyżej dokumentacja dotycząca  jedynie oświadczeń i deklaracji  prezydenta Andrzeja Dudy pokazuje tylko fragment ( ale jakże ważny) oraz kierunek i sposób prowadzenia polityki polskiej wobec środowisk żydowskich przez jeden z najważniejszych ośrodków władzy państwowej, odpowiedzialny za politykę zagraniczną Polski. Do tego  trzeba by dodać działalność rządu, ministerstwa spraw zagranicznych, polskich placówek dyplomatycznych w Izraelu,  Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech oraz przedstawicieli Polski w ONZ i w instytucjach Unii Europejskiej.

A przecież nie mniej ważna jest polityka wewnątrzkrajowa wobec obywateli polskich narodowości żydowskiej, deklarujących swoje wyznanie religijne lub indyferentnych religijnie( co w przypadku  Żydów jest swego rodzaju kamuflażem  jak się okazuje w praktyce zachowań społecznych i politycznych), wobec świeckich i religijnych organizacji żydowskich w Polsce, wobec instytucji kulturalnych i naukowych, wobec bardzo wpływowych żydowskich mediów, wobec zinstytucjonalizowanych ośrodków lobbingowych oraz wpływowych lobbystów indywidualnych, wreszcie wobec działalności tak kuriozalnych ciał qusi ustrojowych, jak np. Polsko-Izraelska Grupa Parlamentarna – licząca obecnie 168 osób, czyli ponad 1/3 składu osobowego Sejmu ! ( wypada zauważyć, że izraelski Kneset liczy 120 osób).

http://www.sejm.gov.pl/SQL2.nsf/skladgr?OpenAgent&294&PL

Nie bacząc na deklarowaną „przyjaźń” czy wręcz „ wspólnotę kulturowo-historyczną” wpływowe środowiska żydowskie w Stanach Zjednoczonych oraz nie tylko dyplomacja izraelska, ale także premier rządu Izraela i izraelska opozycja przystąpiły – oczywiście przy pełnym wsparciu pozostających w żydowskich rękach lub pod żydowską kontrolą mediów światowych-  do zmasowanego, skoordynowanego ataku na Polskę i Polaków.

PZ

cdn.

16 Komentarzy

Filed under Bez kategorii

16 responses to “Czy w żydowskiej „Rzeczpospolitej Przyjaciół” jest miejsce dla Polaków?

 1. paziem

  Powyźszy tekst także na portalu:
  http://www.bastiondialogu.pl

  Polubienie

 2. P.J

  Ten w środku to Szewachu Weissu czy się mylę bo dawno go widziałem w czasach gdy był młodszy i chudszy . Takich mamy bohaterów niestety .

  Polubienie

 3. paziem

  Tenże sam ” miłośnik Polski”😎

  Polubienie

 4. stycznik400v

  Ten w środku z wyglądu przypomina małpę.
  Polska gleba przyjazna jest narodowi zydowskiemu jako nawóz.
  Należy zadać pytanie dlaczego zydy byli zwalczani na zachodzie?

  Polubienie

  • P.J

   Ten w środku z wyglądu przypomina małpę.

   Faktycznie fizjonomia podobna ale może dlatego że niski i grubiutki .Natomiast jak dla mnie największy hit to uśmiech Dudy . Lubię oglądać ten jego uśmieszek bo gdy miałem pięć lat miałem taki sam i jak patrzę na Dudę gdy się uśmiecha przypomina mi się wspaniałe dzieciństwo . Nawet sobie Dudę ustawiłem jako wyświetlacz z tym jego dziecinnym uśmieszkiem . Taki szczegół a przypomina beztroskie lata dzieciństwa .
   Dziękuję za uwagę .

   Polubienie

  • Darek Siwek

   Za lichwę, medycynę….

   Króla Sobieskiego żyd leczył rtęcią.. ”skutecznie”.

   Polubienie

 5. Arrauca

  Ta przyjaźń dupy z batem dowodzi , ze władza nad narodem polskim należy całkowicie do Żydów i jest sprawowana wbrew naszym i teresom.
  Exploatacja i martyrologia niewolników polskich posiada już znamiona holocaustu .
  Polacy zarabiają za tą samą prace co inni obywatele UE 4 -do krotnie mniej . Są zabijani jako gladiatorzy w żydowskich wojnach rabunkowych , masowo wypędzani z kraju i jeszcze więzieni i skrytobójczo mordowani . Nie wiem jak to się skończy . Czy może biologiczna likwidacją przy pomocy sterylizujących szczepionek , lub innych działających na określoną populację medycznych koktajli? Wszakże ta gałąź przemysłu już dawno jest w ich rękach i za drogie pieniądze kupujemy sobie tą formę holocaustu
  Przejęcie wody pitnej tez daje szerokie możliwości utylizacji antysemitników od kołyski . Czyż nie uzasadnia to profilaktyki poprzez inżynierię genetyczną?
  Można tez przyspieszyć likwidację Słowian poprzez wojny wewnątrzsłowiańskie
  Prace w tym kierunku również są bardzo zaawansowane

  Polubienie

  • Darek Siwek

   Prowadzący to arab czy chazar?
   We ”patriotycznych” programach podobne fizjonomie.

   Polubienie

   • P.J

    Pojęcia nie mam czy to jest Arab , chazar , żyd czy ktokolwiek inny . Materiał jest dla ludzi bardzo początkujących . Nie tak dawno moja znajoma zapytała mnie co to jest właściwie ten VAT i na czym polegają na nim przekręty . Zdziwiło mnie to pytanie i niewiedza ludzi dlatego umieściłem ten film dla początkujących którzy nie wiedzą o co tu chodzi .
    Film wyjaśnia w skrócie ten temat zgodnie z prawdą a prowadzący nie wygląda mi na żyda .
    Pewnie w jakimś fragmencie odlatuje chwaląc władzę że walczy z tą patologią ale mechanizm przekrętów jest opisany w sumie prawidłowo .

    Polubienie

   • P.J

    Jeżeli bym musiał strzelać to według mnie arab może mongoł coś w tym stylu . Prowadzący na żyda nie wygląda bo za bardzo jest czarniawy .

    Polubienie

   • Darek Siwek

    🙂
    ”Żydzi są czarni, a nie fałszywi biali Żydzi przebywający obecnie w Izraelu. Izraelczycy nie są Izraelitami’

    Polubienie

 6. Witek w okularach co my tramwaj włosy obciął

  Wypierdolić tego Dudka trzeba jak najszybciej. Kompromituje on Polskę na każdym kroku. Czy to nie jest przypadkiem ukryty żydochazar? Już w następnych wyborach powinien zniknąć. Czas skończyć czapkować przed światowymi bandziorami żydochazarskimi. Dość obsrywania Polski bydlaki żydowskie. Jeszcze tego chazarskiego szwanca cięgle dekoruje i się mili. Wstyd Polsce przynosi.
  Aż żal dupę ściska jak się na tego błazna patrzy.

  Polubienie

 7. Pingback: Czy w żydowskiej „Rzeczpospolitej Przyjaciół” jest miejsce dla Polaków? | indianchinook

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.