POLSKA według PiS, czy według PO?

Polityczne wizje Polski według PO i PiS są dla Polskiego Narodu jednakowo zabójcze.

 

Wydaje się, że dzisiaj, w 2018r., gdy światowa syjonistyczna banda bez najmniejszych zahamowań, oficjalnie i publicznie, przedstawia wobec Polaków swoje złodziejskie żądania (uchwalona przez władze USA ustawa 447), gdy izraelski Mossad dyktuje władzom IIIŻydo-RP/Polin ustawę o IPN, polityczna świadomość Polaków winna coraz powszechniej wskazywać, że Polska znajduje się pod okupacją żydowsko-anglosaską. Że musimy w końcu zacząć się organizować i zrzucić jarzmo syjonistycznych, totalitarnych, faszystowskich, rządów w Polsce. Niestety, bez dostatecznego medialnego nagłaśniania, wyjaśniania, politycznej sytuacji naszego kraju świadomość polityczna, narodowa, Polaków jest daleko niewystarczająca. Medialna pała zmasowanych żydo-mediów niszczy nie tylko polityczną świadomość Polaków, ale także pamięć historyczną i to tę najświeższą, z ostatnich kilkunastu lat. I znów w kolejnych wyborach Polacy będą głosować na największe syjonistyczne partie, PiS i PO, choć frekwencja wyborcza będzie pewnie niższa.

Głoszone przez nas, przez WPS, polityczne poglądy i oceny, niezmienne od lat, polityczna rzeczywistość IIIŻydo-RP/Polin potwierdza w całej rozciągłości i coraz częściej, ale nie odczuwamy z tego powodu najmniejszej satysfakcji.

Dariusz Kosiur

________________________

Polska według PiS, czy według PO ?

Naród, który nie uświadamia sobie zagrożeń dla własnej egzystencji i nie podejmuje z nimi walki dokonując właściwych wyborów politycznych, skazany jest na wymarcie i likwidację swojego państwa.
Prowadzeni przez żydomasońskie rządy i żydowskie media Polacy maszerują od 18- tu lat ku własnej zagładzie.

Tekst z roku 2007

Do wyborów w 2005 r. rządziło Polską nieprzerwanie żydomasoństwo i lewactwo europejskie, które obecnie jest reprezentowane przez PO i LiD (SLD), nie licząc żydowskich efemerydalnych partyjek typu PD itp. Trzeba dodać, że SLD udanie nawiązał współpracę z żydomasoństwem z USA (polskie wojska w Afganistanie i w Iraku). Z uwagi jednak na agenturalne powiązania z dawnym ZSRR nie stanowił dla USA dostatecznie dobrego partnera. Został, więc SLD na tym polu zdystansowany przez PiS i od wyborów w 2005 r. swój udział w rządach nad Polską ma żydomasoństwo z USA właśnie w postaci PiS.

Ubożejący z dnia na dzień Polacy mogą biernie obserwować medialne widowisko wydzierania sobie władzy nad Polską między żydomasoństwem z USA i z UE lub precyzyjnie, z JudeoUSA i z JudeoUE. Ponieważ prawie wszystkie media w Polsce należą do żydostwa europejskiego, to atak medialny jest jednostronny. Jednak nawet w swoim zacietrzewieniu w ataku na PiS media te nie tracą z oczu wroga głównego, Samoobrony i LPR, czyli ludowo-narodowej części koalicji z PiS. Samoobrona i LPR to „banda niewykształconych, seksualnych zboczeńców, faszystów, głupców, ksenofobów i zacofanych katolików”. Tak według tych jazgotliwych mediów i wysługujących się im filosemickich i filogermańskich kundli mamy myśleć także o nas samych – o Polsce i o Polakach.

Wielu z nas daje się zwieść sztucznie kreowanym podziałom na głoszących budowę „solidarnej Polski” rządzących i na wyraźnie optującą za liberalizmem opozycję. Medialna pała codziennie grzmoci Polaków ustawiając nas to po jednej, to po drugiej stronie politycznej areny. Podzieleni tak Polacy grzecznie stają przy urnach i wybierają raz jednych, raz drugich. Podzielone są już nawet polskie rodziny – to wielki sukces żydomasoństwa i pozostałych wrogów Polski. Naród został podzielony i rozbity na drobne cząstki popierające polityczny, nawet dewiacyjny margines, a w co większych istniejących jeszcze polskich przedsiębiorstwach rozdrobniony na członków czasami kilkunastu związków zawodowych. Raz strajkują kolejarze, innym razem górnicy, czasami Służba Zdrowia.

Każda grupa z osobna walczy o kilkadziesiąt zł miesięcznej podwyżki. Nie potrafią się zjednoczyć i wystąpić wspólnie w obronie narodowych, a więc i własnych interesów. Nie raz słyszałem: „nas polityka nie interesuje, my chcemy tylko naszych pieniędzy”. Ten brak myślenia kategoriami państwa i Narodu jest w społeczeństwie dość powszechny, a przez to dramatycznie niebezpieczny dla nieświadomych tego faktu obywateli.
Pustoszejący budżet RP nie może oczywiście zapewnić podwyżek, więc rządzący zwodzą, oszukują lub czasami je dają likwidując podatkowe ulgi i zwiększając podatki pośrednie, bo „z pustego i Salomon nie naleje”. Więc po podwyżce jest jak przed albo gorzej, bo jej realna wartość oscyluje wokół zera. Oczywiście rządzący i media zgodnym chórem głoszą wszem i wobec, że wzrost gospodarczy cały czas pnie się w górę, choć Polacy odczuwają coś przeciwnego.

Jakie są różnice między rządzącym PiS, a opozycyjną PO, bo to pewnie one zbiorą w przyszłych wyborach najwięcej głosów.
Żydostwo, filosemickie i filogermańskie antypolskie kundle z PO (PO współpracuje z żydostwem europejskim) opowiadają się za UE i za wszystkim, co w UE wymyśli żydomasoństwo. Gotowi są na wszelkie ustępstwa i podległość wobec Niemiec i UE.
Bardzo podobnej proweniencji, jak PO, trzon PiS (żydostwo z PiS współpracuje z żydostwem anglosaskim) jawi się nam, jako obrońca narodowych interesów. „Twardo hamuje” roszczenia niemieckie (ciekawe, dlaczego też i nie żydowskie?). Może na razie sobie na to pozwolić, ponieważ powiązany z żydomasoństwem anglosaskim z USA nie tyle reprezentuje, co wykonuje powierzone polityczne zadanie minimalnego zmniejszenia znaczenia NRF w obozie UE. Pis delikatnie opóźnia budowę UE-państwa. Jednak antyniemieckość PiS jest pozorna i posiada jedynie długość smyczy żydmasoństwa anglosaskiego z USA.


Żydomasoństwo z USA nie chce wspólnej polityki UE – Rosja. Obawia się wpływu odżydzonej, narodowej Rosji na UE i wzmocnienia jej względem USA (UE ma zagwarantowane dostawy ropy i gazu z Rosji, USA nie mają odbiorców na swoją ropę i gaz).

Kraje UE są jednak również niszczone. Europejski Bank Centralny opanowany przez żydowskich „finansistów” hamuje skutecznie rozwój państw z obozu UE, a cel priorytetowy to przełożenie rozliczania wszystkich interesów z pustego już $ USA na € UE. Stąd twarde naciski na likwidację walut narodowych w państwach Europy z wyjątkiem brytyjskiego funta (Bank Anglia jest własnością żydowską od chwili powstania). – Tu należy upatrywać rzeczywistych powodów brexitu. – D.Kosiur, 2018r.
USA chcą mieć w RP bazę rakietową wymierzoną w Rosję i Chiny. To z tego powodu, a nie z sentymentu do Państwa Polskiego panowie Kaczyńscy spowalniają nieco przyjęcie konstytucji UE-państwa w zakresie ustanawiającym prezydenta, ministra polityki zagranicznej i wspólną politykę obronną – kłóci się na razie z interesem JudeoUSA.


Rozbieżności w łonie światowego żydomasoństwa (czyli anglosaskiego, tj. z USA i Wlk. Brytanii oraz europejskiego) dotyczą światowej polityki finansowej, w której, po przełożeniu rozliczania światowych geszeftów z pustego już dziś $ USA na € (euro) UE, anglosaskie żydomasoństwo chce mieć przynajmniej równorzędne z europejskim zyski (- stąd naciski na UE w kwestii przyjęcia TTIP zamienionej ostatecznie na CETA – D.Kosiur, 2018r.). Nie można jednak całkowicie wykluczyć, że wśród światowego żydomasoństwa dojdzie do jakiegoś porozumienia i tzw. tarcza antyrakietowa uzyska np. statut eksterytorialności w Polsce, a wtedy PiS nie będzie mogło przeciągać przyjęcia konstytucji UE i oddalać przejścia na € UE.
Nie należy się też dziwić, że panowie Kaczyńscy pokazali dokładnie, gdzie mają katolicyzm, katolików i ludzkie życie. Na wszelki wypadek nie dopuścili do zapisu w Konstytucji RP ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Tak, więc kryterium europejskości polskiej konstytucji zostało utrzymane i będzie można zgodnie z europejskim i międzynarodowym prawem zabijać nienarodzonych oraz starych i chorych, a w przyszłości może i bezrobotnych, którzy jeśli nawet nie obciążają finansowo naszych rodzimych (żydowskich) liderów „postępu” gospodarczego, to z pewnością psują im wizerunek i ich samopoczucie. Nie ma tu różnicy między PiS i PO. „Obserwujemy, jak uczestniczą (..) po obu stronach sporu, aby po klęsce jednej ze strony, Żydzi wśród zwycięzców zadbali, by nie stała się krzywda Żydom wśród pokonanych. (..) Taką wypracowali sobie metodę trwania wśród narodów.” – M. Giertych „Wojna cywilizacji w Europie”.

Polityczna dalekowzroczność panów Kaczyńskich każe im jednak zadbać o głosy katolickich wyborców. Stąd poseł M. Jurek, obrońca życia (chwała mu za to), katolik i liberał, przeciwnik (!) ingresu abp S.Wielgusa, do którego nie chcieli dopuścić również panowie Kaczyńscy, odszedł z PiS i założył nową partię, żeby zebrać dla PiS-u (w przyszłości może dla PO-PiS) głosy „frajerów” katolików. To jest polityka, taktyka niemal leninowska: „krok w tył, dwa kroki w przód”.

Polityczne wizje Polski według PO i PiS są dla Polskiego Narodu jednakowo zabójcze.

Rezultatem takich polityk może być tylko likwidacja państwa – likwidacja Narodu już trwa od 17-tu lat: bieda, bezrobocie, emigracja, aborcja, ujemny przyrost naturalny, utrata majątku narodowego, promocja zboczeń seksualnych, niszczenie narodowej kultury, brak polskich mediów.
Przyjmując wizję PO, przez dopuszczenie PO do rządów, likwidacja Polski nastąpi automatycznie – przez przyjęcie konstytucji UE-państwa, zresztą niewiele z suwerenności już pozostało poza manipulacją przy podatkach płatników indywidualnych (tzw. PIT-ach).
Wizja PiS zrealizuje likwidację Polski przez doprowadzenie do zaciśnięcia wokół niej kleszczy
Niemcy, UE – Rosja. W koncepcji PiS likwidacja państwa może nastąpić również po rozpadzie UE.

Potwierdzeniem walki między PiS i PO jest stanowisko żydowskiego „polskiego” MSZ (opcja JudeoUE, przeciwna Kaczyńskim) wyrażone przez jego wiceministra, że NATO nie chroni już dostatecznie Polski i potrzebne są inne rozwiązania. Wypowiedź ta pojawiła się w czasie, gdy żydomasoństwo w UE pracowało nad „nową” konstytucją i unijną polityką obronną. Obóz panów Kaczyńskich zgłosił kontrpropozycję podpisania z USA dwustronnej umowy o obronności.
Ciekawe, że posądzani o antyniemieckość panowie Kaczyńscy nie doprowadzili do zawarcia z Niemcami układu gwarantującego nienaruszalność naszej zachodniej granicy i regulującego sprawy roszczeń oraz mniejszości narodowych. Mogli to zrobić dość łatwo, zawieszając wszelkie rozmowy na temat przyszłości UE, jeśli Niemcy nie przystąpią do podpisania takiego układu.

W podobny sposób można by uzyskać renegocjację Traktatu Akcesyjnego do UE.

Na Berlińskim szczycie UE w 2007 r. panowie Kaczyńscy przyjęli wszystkie niemieckie propozycje, mimo wcześniejszych szumnych zapowiedzi, że „nie oddadzą Niemcom (UE) nawet guzika”. W tym kontekście ugodowa względem UE postawa PO wydaje się być jej „polityczną uczciwością”. D. Tusk i reszta otwarcie przecież mówili, że dają zgodę na wszystkie propozycje UE, które jak wiemy zmierzają do likwidacji naszego państwa (przyjęcie € i konstytucji UE). Czy ktoś ma jeszcze wątpliwości, co do szczerych zamiarów PiS w budowę suwerennego Państwa Polskiego? Tu warto dodać, że kandydat na prezydenta, L. Kaczyński mówił otwarcie, że „patriotyzm tak, ale nacjonalizm nie”.

Istniejące rozbieżności wśród polskiego żydomasoństwa mogły skutecznie wykorzystać Samoobrona i LPR bez najmniejszej obawy o zerwanie koalicji z PiS. Granicą, której Samoobrona i LPR nie mogły jednak przekroczyć byłoby żądanie likwidacji niezależności NBP (zmiana konstytucji i podporządkowanie NBP rządowi i sejmowi, co jest bezwzględnie konieczne, jeśli Polska miałaby się rozwijać) oraz żądanie renegocjacji Traktatu Akcesyjnego lub, co zdecydowanie lepsze dla Polski, opuszczenie UE. Wtedy dopiero nastąpiłyby upadek koalicji i nowe wybory. Niezależnie od rozbieżności istniejących wśród żydomasoństwa z USA i UE nie może się ono zgodzić na podobne żądania, ich realizacja oznaczałaby koniec żydomasońskich rządów i niezależny rozwój gospodarczy Polski oraz jej zbliżenie z państwami słowiańskimi, do czego USA, Wlk. Brytania i UE nie chcą dopuścić.
Najważniejszym zadaniem, które Samoobrona i LPR przespały zadowalając się rządowymi stołkami, winno być doprowadzenie do powstania jednego narodowego kanału w TV, w Polskim Radiu i jednego tytułu prasowego (najlepiej dziennika) z prawdziwego zdarzenia. Mogły próbować to osiągnąć szantażując PiS zerwaniem koalicji, a więc zagrożeniem dla instalacji „tarczy antyrakietowej” w Polsce i groźbą przejęcia władzy przez opcję pro unijno-niemiecką, PO, SLD i PSL.

Poza wielką grą światowego żydomasoństwa toczą się również gry na poziomie polityki państw. Nas interesują najbardziej Niemcy i Rosja i znajdująca się w stanie agonalnym pomiędzy nimi Polska, która praktycznie nie stanowi już sama o sobie, bo w każdych wyborach przekazujemy władzę antypolskiemu żydostwu.
Od początku lat 1990-tych istniał i może istnieje nadal, zamysł doprowadzenia do niewielkiej wojny między Polską a Ukrainą (vide wojna w Jugosławii), w której podsycane są nastroje nacjonalistyczne na bazie antypolonizmu. Taką wojną zainteresowane były (są) siły przeciwne, nie tylko zjednoczeniu, co nawet współpracy Słowian; Niemcy, Anglosasi oraz całe żydomasoństwo. Nie można byłoby się dziwić, gdyby chciała podobną sytuację wykorzystać Rosja – to jej polityczny obowiązek – przeciwko, której wymierzona jest żydowska „polska” polityka. Znający historie z łatwością dostrzegą tu analogie do naszych powstań narodowych w 1831, 1863, 1944 roku wymierzonych przeciw Rosji, w które zostaliśmy wmanewrowani przez antypolskie żydomasoństwo, a które przyniosły Polakom tylko śmierć i materialne zniszczenie.

Historia się powtarza. W lutym 2006 r. prezydent Putin publicznie mówił (Myśl Polska 25.02.2007 „J. Piłsudski i jego epigoni” M. Motas) o możliwych korzyściach ewentualnego zbliżenia Rosji i Polski, jako państw mających wspólne słowiańskie korzenie i jednocześnie wspólne przykre doświadczenia historyczne, o których powinniśmy rozmawiać. Żydowskie media w Polsce przemilczały to oświadczenie. Dodam od siebie, bo nie obowiązuje mnie dyplomatyczna taktyka, że Polska i Rosja mają tego samego wroga – światowe, antychrześcijańskie żydomasoństwo.

Cechą wspólną PO i PiS jest identyczny stosunek do gospodarki w wymiarze realnym: prywatyzacja – trwa i trwać będzie (za rządów PiS prywatyzacyjny nóż ma nam odciąć kolej i energetykę), polityka pieniężna (tj. kwestia najistotniejsza dla ekonomii kraju) poza rządem i sejmem, brak jakiejkolwiek koncepcji rozwoju gospodarczego, nie istnieje koncepcja tworzenia klasy średniej, brak polityki prorodzinnej, nie tworzy się mediów polskich, narodowych, uprawiana jest filozofia gospodarki liberalnej.
Wielki sukces gospodarczy rządów PiS, o którym trąbią panowie Kaczyńscy, a potwierdzają go również przeciwne im media jest czystą inżynierią finansową. Wynika on z obniżenia stóp procentowych na początku rządów PiS (Wojna walut” C. Mech, Nasz Dziennik 6-7.10.2007) oraz z wielomiliardowych „oszczędności” w oświacie na skutek spadku przyrostu naturalnego. Ponieważ zaciąg L. Balcerowicza w finansach ma się dobrze, a nawet lepiej po usunięciu z Min. Finansów C. Mecha, polityka finansowa wraca w stare koleiny i ten „sukces” diabli wezmą (rosną bankowe stopy procentowe). Warto pamiętać, że ministrem finansów w rządzie PiS jest Z. Gilowska, była liderka PO, zwolenniczka podatku liniowego, realizująca taką samą, co L. Balcerowicz antypolską politykę finansową.

Medialna zadyma „Dolina Rospudy” wzniecona przez tzw. ekologów przysłoniła rozmowy o „tarczy antyrakietowej” i żądania pazernych na cudze Żydów z WJC, którzy z „naszą” władzą są już dawno po słowie. Właściciele hasła „solidarnej Polski” chcą im dać po 20% z naszego majątku. Żydzi jednak wrzeszczą, że to mało. Ponieważ budżetu RP nie ma z czego klecić, a Skarb Państwa pusty, powstał projekt wypłaty Żydom w naturze – polską ziemią i już w JudeoUSA chwalą panów Kaczyńskich (Washington Times – „Chwaląc braci Kaczyńskich”). Nie powiodła się budowa na polskiej ziemi Judeopolonii I i II, ale może uda się Judeopolonia III (wiemy już, że Judeopolonia III nosi nazwę: Polin – D.Kosiur, 2018r.). Budowę rozpoczną panowie Kaczyńscy, jak sami głoszą, najwięksi przyjaciele Izraela.

 

Być pokonanym, a nie ulec, to zwycięstwo”
Tak słusznie mawiał marszałek J. Piłsudski. Nie możemy stracić nadziei na wolną narodową Polskę, choć on sam nigdy takiej nie budował.
Żeby znaleźć rozwiązanie naszych problemów musimy mieć najpierw świadomość stanu rzeczy. Musimy wiedzieć, jak wygląda i skąd przychodzi zło, musimy nauczyć się je rozpoznawać. Nie jest to łatwe. Medialnej propagandzie ulegają często ludzie uczciwi, wykształceni, nawet patrioci. Liberalny system kształcenia degeneruje młode umysły. Trwa to już 17 lat, a przecież poprzedni okres nie był wcale lepszy. I tylko przez 16 miesięcy trwania „Solidarności” w ciągu tych 63 lat mogliśmy zaczerpnąć świeżego powietrza i spróbować uczyć się solidarnego myślenia o własnym Narodzie i państwie – to za krótko na narodową lekcję. I tak, nie wychodząc z jednego żydowskiego obozu znaleźliśmy się w drugim.
A
przecież UE to papierowy, sztuczny, żydomasoński potwór, który, póki co, bez konstytucji nie posiada rzeczywistego prawnego bytu. Wystarczy zawołać, won z naszego, tu decydują Polacy i już nie istnieją unijne idiotyzmy. I takich rządów, premierów, ministrów potrzebujemy z Polskiego Narodu.

Kandydaci na premierów RP, premierzy, partyjni liderzy spotykają się na odczytach z bandą trockistowskich renegatów z Fundacji Batorego, legalizując tym samym działalność tej antypolskiej żydowskiej V kolumny. Nigdy nie spotykają się np. z narodową Młodzieżą Wszechpolską – pokazuje to niezbicie, komu i czemu służą. Nie potrzebujemy w naszej reprezentacji antypolskich kundli wypasionych na pracy Polaków.

Jak zatrzymać i odwrócić libertariański proces rozkładu państwa bez własnych mediów, bez klasy średniej, która swoim kapitałem wsparłby partie ludowo-narodowe, bez silnej i licznej klasy wielkoprzemysłowej – ten przemysł m.in. też dlatego zlikwidowano – i, praktycznie, bez pomocy Kościoła Katolickiego, który ogranicza się do udzielania swojemu ludowi mętnych rad za trwaniem w UE, bo tak wskazał sam JPII?

A Radio Maryja otwarcie nawołuje do głosowania na PiS.

J.Daniels (według magazynu „Algemeiner” jeden ze 100 najbardziej wpływowych Żydów na świecie) oraz T.Rydzyk, szef Radia Maryja i TV Trwam

Nawet w wyborach samorządowych wybieramy źle, bo ordynację wyborczą (proporcjonalną!) tak obmyślono, żebyśmy nie mogli poznać poglądów kandydatów na radnych, a prawo polskie zabrania samorządom wszelkiej inicjatywy gospodarczej – i degradacja polski samorządowej idzie pełną parą (trwa wyprzedaż mienia komunalnego).

(…)

Powinniśmy w końcu zrozumieć i zapamiętać, a czasu zostało nam niewiele, że dla dobra naszej Ojczyzny nie wolno dopuszczać żydostwa do władzy na wszystkich szczeblach administracji państwa. Polski postęp musi być bezwzględnie odżydzony.

Rozpad UE jest nieuchronny. Nie może istnieć tak absurdalny twór, jak budowana odgórnie przez żydomasoństwo UE składająca się z różnych wymierających narodów, z różnych poziomów gospodarek państw, sterowanych zakazowo-rozdzielczo (jakie to znajome), bez wspólnego kulturowego spoiwa, z możliwością wymiany Europejczyków na ludność muzułmańską. Ten monstrualny biurokratyczny twór zapewnia tylko dobrobyt zbieraninie żydowskich pasożytów z całej UE.

Jeżeli Polska zniknie wtopiona w UE-pańsatwo, to powinniśmy zdawać sobie sprawę, że po rozpadzie UE-państwa nie będziemy już mieli z czego Jej złożyć. Stracimy przecież oprócz ludzi wszystkie składniki sił wytwórczych narodu, tj. kapitał rzeczowy (majątek narodowy), kapitał finansowy i przede wszystkim ziemię.

USA to drugi po Polsce kraj na świecie, w którym rzeczywista władza znajduje się całkowicie w rękach mniejszości żydowskiej. Utrzymywanie się tego podobieństwa nie służy ani Narodowi USA, ani Polakom w Polsce. Szkoda tylko, że jeszcze nie rozumie tego większość Amerykanów i większość Polaków manipulowanych przez żydowskie media.
Fortuna jednak kołem się toczy. Wierzę, że siły natury zwyciężą i zniszczą żydomasoński absurd opanowania świata i narzucenia mu liberalnego kapitalizmu i libertariańskiej kultury, wypada jednak pomóc nieco naturze, a ona z pewnością się nam odwdzięczy.

Dariusz Kosiur

42 Komentarze

Filed under Polityka

42 responses to “POLSKA według PiS, czy według PO?

 1. pytuś

  Do czego oni nam są potrzebni? Czy nasi pradziadowie w I RP też mieli pejsatą ,,czapę” nad sobą, która nimi rządziła? W XX w. króla podmienili na prezydenta, Sejm szlachecki zamienili w czosnkowy knesejm – wszyscy to widzą i nic nie kojarzą! Przecież to jest jeden wielki przekręt pierwotnych idei, którą nam narzuciła parchata mafia!

  Po co nam są potrzebne PARTIE, które cały czas nas okradają z naszej pracy i naszych pieniędzy? Czemu utrzymujemy syjonistyczne pasożyty na nasz koszt? Kto nam to wmówił, że tak powinno być?

  Polubienie

 2. Szanowny Panie Darku Rosja nie jest odżydzona a wręcz przeciwnie Ponieważ Junta Putina daje protekcje dla żydów.Jest na to mnóstwo dowodów ,Rząd w Irlandi jest znacznie bardziej ostry dla syjonistów niż Junta Putina jak również UE jest mniej przyjazna Izraelowi Olande był bardziej nieprzyjemny dla Izraela w prezeciwieństwie do Putina i wielu jego ludzi.Jest mase dowodów na to że Junta Putina jest prosyjonistyczna wiele ich tu napisałem.

  Polubienie

 3. pytuś

  Anglosaskie kłamstwa. Królewna Śnieżka, rządzi i nie rządzi, Konstytutę-prostytutę mają, ale jej nigdy nie napisali jako jednolity dokument prawny.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Monarchia_konstytucyjna

  ,,Specyficzną cechą ustroju Wielkiej Brytanii jest brak konstytucji w znaczeniu formalnym (konstytucji spisanej). Zamiast tego, o ustroju państwa informuje konstytucja w sensie materialnym, tzn. ogół norm i zasad dotyczących wykonywania władzy.”

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Ustr%C3%B3j_polityczny_Wielkiej_Brytanii

  Walcie się ze swoimi konstytutami, pacynka monarsza musi zawsze mocno siedzieć ,,przyspawana” dupskiem do tronu, bez żadnych powszechnych wyborów. Feudalny ustrój, który ma pełną mordę ,,demokratycznych” wyświechtanych frazesów!

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Monarchia_dziedziczna

  Polubienie

 4. julius

  Fragment.
  Cel dla piątej kolumny jest zupełnie inny. Promowanie reformy emerytalnej wraz ze wzrostem wieku emerytalnego jest pierwszym krokiem do zamachu stanu. Jedyna Rosja spodziewa się doprowadzić mieszkańców Rosji do gniewu za pomocą reformy emerytalnej, zorganizować wielomilionowy „Majdan” i zmusić Putina do rezygnacji. Mediom zostało przykazane aby przekonać ludzi, że w Rosji nie robi się nic bez bezpośrednich instrukcji Prezydenta – to on jest winny za wszystkie kłopoty.
  A co z Putinem? Dlaczego milczał do dnia przyjęcia ustawy emerytalnej w pierwszym czytaniu? Osobiście wszystko rozumiem. Czekał cierpliwie na opublikowanie listy głosowania imiennego w Dumie w sprawie rabunku emerytalnego ludności. I kiedy Jedna Rosja pokazała swoją bestialską anty-ludzką twarz, uznał za konieczne wydać swój celowo neutralny komentarz z ostatecznym stwierdzeniem, że „nie ma jeszcze ostatecznej decyzji”. Ale, co najważniejsze, Putin publicznie zaprzeczył swój udział w promowaniu reformy emerytalnej, mówiąc o możliwościach takiej reformy: – „Nie podoba mi się coś, co wiąże się z podniesieniem wieku”. Wszystko! Putin w drakońską reformę emerytalną nie jest zaangażowany a piąta kolumna skorumpowanych liberałów z Jednej Rosji pozostaje sam na sam z rozwścieczonymi ludźmi, którzy mają teraz listę posłów-zdrajców. To szalone! Polityczne aikido Putina znów zadziałało. Nie wiem, co stanie się z rządem i Dumą. Ale gubernatorom, którzy poparli reformę emerytalną, w liczbie 61 osób, radzę szukać nowej pracy.
  Rozmowy, że Putin sam jest inicjatorem prowokacji emerytalnej, są bezpodstawne. Powód jest dość prozaiczny. Putin teraz nie ma innego wsparcia, oprócz poparcia od obywateli Rosji, ponieważ wszyscy kompradorzy są przeciwko niemu. Przyjęcie reformy emerytalnej, z naruszeniem klauzuli 1 artykułu 55 Konstytucji Federacji Rosyjskiej przez Putina pozbawi go wsparcia ludzi i statusu gwaranta konstytucji. Ludzie ograbieni przez reformę emerytalną nie staną po stronie Putina, jeśli pozwoli on na ten rabunek. Bez szerokiego wsparcia Putin jest skazany na porażkę. „Piąta kolumna” zniszczy go. Putin nie jest głupcem i doskonale to rozumie. A co najważniejsze, ma on uzasadnioną broń przeciwko wrogom narodu w postaci ustępu 2 artykułu 80 Konstytucji Federacji Rosyjskiej: – „Prezydent Federacji Rosyjskiej jest gwarantem Konstytucji Federacji Rosyjskiej, praw i wolności człowieka i obywatela.” Oznacza to, że Putin nie tylko może, ale musi także strzec Konstytucji Federacji Rosyjskiej i praw narodu rosyjskiego. A jeśli on stanie w celu ochrony praw konstytucyjnych ludzi, aby utrzymać obecny wiek emerytalny, będzie miał gwarancję poparcia stuczterdziestomilionowej rosyjskiej armii ludzi. I Putin też to rozumie. Co byś zrobił na miejscu Putina? Myślę, że to pytanie jest retoryczne.
  Rząd Federacji Rosyjskiej można teraz odwołać za antykonstytucyjną prowokację z reformą emerytalną. A od Dumy Państwowej Putin może grzecznie domagać się przestrzegania Konstytucji Federacji Rosyjskiej. Jest teraz jasne, że Putin celowo pozwolił skorumpowanym liberałom, by przegłosowali ustawę o podniesieniu wieku emerytalnego. Pindosy z rządu i Dumy nie doceniły umiejętności Putina w zakresie aikido politycznego i pokazały się w całej swojej antnarodowej krasie. Teraz ocena polityczna tych „sług ludu” upadła do zera. Jestem pewien, że w wyborach parlamentarnych w 2019 roku Jedna Rosja nie dostanie ani jednego głosu wyborców i nie wejdzie do Dumy Państwowej. Można się jedynie zastanawiać, jak elegancko Putin usuwa ze swojej ścieżki „piątą kolumnę”.
  https://cont.ws/@shmelev/1011337

  Polubione przez 1 osoba

 5. paziem

  A u pana Jurka z Giżycka …lufa w krzokach, jak mawiał Gustlik z ” Czterech pancernych i psa”

  Polubione przez 1 osoba

  • Jest to straszne że do Pana nic nie trafia.Ja już nie wiem co mam do Pana mówić.

   Polubienie

   • Polak Słowianin

    Szanowny Panie Jerzy z Giżycka proszę mi wytłumaczyć jedną bardzo prostą rzecz, a mianowicie – w Rosji za „prosyjonisty” Putina weszło kilka lat temu prawo do powszechnego posiadania broni palnej. Syjoniści w usraelu za wszelką cenę próbują odebrać obywatelom wszelkimi sposobami prawo do posiadania „klamki” (co chwilę słychać o kolejnych masakrach ostro nagłaśnianych w żydomendiach, nie wnikam już ile z tych masakr to reżyserowane przedstawienia ala żydohollywood, jak bodajże to w Las Vegas).
    Więc jak to jest? Syjoniści w Rosji lubią strzelać sobie takim sposobem prosto we własne jaja? Okupant daje broń tubylcom (w dodatku słowiańskiej krwi) do ręki ?? Pozdrawiam.

    Polubienie

 6. Edward.

  Panie Allan – pan naprawde wie jak wygladal sejm szlachecki?????????
  Zydowskimi „naukami”ma pan zapchany leb i pieprzy pan trzy po trzy para pietnascie.Jesli ma pan tylko tyle do powiedzenia to lepiej niech pan
  glosu nie zabiera.

  Polubienie

  • Allan

   Panie Edward a czy ja coś do pana pisał . Napisałem tylko swoje zdanie . Pan wie dużo więcej używa pan szamponu przeciw żydołupiezowego to pan napisze jaka jest różnica między knesejmem a sejmem szlacheckim ale tak w szczegółach .

   Polubienie

   • Allan

    Napisałem tylko jedno zdanie bo tak uważam że nie widzę szczególnych różnić jako chłop bo urodzony na wsi między sejmem szlacheckim a knesejmem . Dla pana sejm szlachecki jest cacy to proszę to udowodnić zamiast wyzwisk .Może i ja się czegoś nauczę .

    Polubienie

 7. zawiedzony

  Odbyła się pierwsza rozprawa Mateusza Piskorskiego sowieckiego szpiega.
  Nareszcie.
  Nie jestem rusofobem ale takim zdrajcom to powinno się karać w jeden sposób. tak jak to robią w Rosji z takimi.
  Żywcem do krematorium i po sprawie.

  Co symptomatyczne, pierwszy informację o jego rozprawie podał rosyjski portal Newsbalt.ru.a za nim nasz znajomy portal Neon.

  No cóż, sympatyków bolszewika Putina należy wypalić żywym ogniem, wszystkie bolszewickie symbole również należy usunąć. Ruskie pieski już ujadają .To dobrze, znaczy że ich boli.

  Fakt, iż ktoś taki jak Piskorski był posłem na Sejm, może być uważane za hańbę dla Polski, jednak o wiele bardziej haniebne jest to, iż nadal znajdują się tacy, którzy uznają go za wieznia politycznego.
  A to zwykła sprzedajna czerwona gnida, na usługach Kremla szkalujący Polskę i Polaków.
  Jego działalność (czyt:szpiegostwo) na terenie Polski, prowadzona na rzecz państwa ( Rosji) prowadzącego politykę imperialną oraz za jego pieniądze, nie spotykała się z dalej idącymi konsekwencjami, a wokół jego „akcji” gromadzą się Polnofoby i Rusofile, a także politycznie skrajni debile. Jak choćby aktualny poseł na sejm Janusz Sanocki.
  Dziś na szczęście ten sowiecki kundel siedzi i słusznie.
  A kim są jego obrońcy z Neonu ?
  Przypominam !

  Kim są onuce z Olgino na naszych, polskich, forach, szerzące kłamliwą putinowską propagandę, że aż zbiera się na wymioty?
  To, oczywiście, oddział polskojęzycznych najemników nadający bezpośrednio z Olgino na rosyjskim IP; to również różni rezydenci w Polsce, pracownicy ambasady i konsulatów, akredytowani dziennikarze, śpiochy, biznesmeni itp. Ta trollownia jest wspomagana przez hejterów z agenturalnej partii Zmiana czy Razem i ich „organ medialny” Neon, jak również przez wszelkiej maści komuchów .
  Tam na Neonie jest tego BYDŁA kilkadziesiąt sztuk.
  Rękas,Wrzodak,Ruszkiewicz,Białas,Kosiur,Zieminski a także ci których swoich nazwisk się wstydzą: ikulalibal,Paulus Aquarius,Ślepa Mańka,Oscar,Nikander,Lorenco….. itd.
  A wszystko to pod pod czujnym okiem debila , ćwierćanalfabety, znanego homosia repsola
  Te bandy ruskich kacapów z fabryki Neonowych trolli , stosując każde możliwe triki ( podszywanie się pod Polaków – vide ikulalibal), troskliwe teksty o naszych niedoskonałościach, ” historycznie motywowane” próby tłumaczenia, to tylko te najczęściej stosowane,i próbują siać wśród Polaków zamieszanie. Na szczęście świadomość tego stanu rzeczy jest u Polaków coraz większa.
  Zapamiętajcie te parchate ryje,zapamiętajcie te nicki i nazwiska. Oni i dziś nie wahaliby się czynić to ,co czynili ich „ojcowie”.
  Niech im wiecznie żyje Władimir „Nowiczok” Putin – ongiś towarzysz pułkownik szpion KGB, a obecnie pan prezydent Matuszki RoSSiji
  Ura, ura, ura!
  http://niepoprawni.pl/ludzie/zawiedzony

  http://niepoprawni.pl/blog/zawiedzony/mpiskorski-sowiecki-szpion-przed-sadem
  _______________________________________
  _______________________________________

  Tego komentarza nie usuwam. Stanowi on bowiem wzorcowy przykład nie tylko prymitywnego myślenia politycznego, ale także braku podstawowej kultury dyskusji.
  Powyższy komentarz jest wielce charakterystyczny dla strony
  niepoprawni.pl skąd przywędrował ów śmieć „zawiedzony”.

  Istnieje także jeszcze jeden powód do nie kasowania komentarza: – niestety -, podobnie myślących Polaków jak ów śmieć „zawiedzony” jest bardzo wielu, o ile nie większość. Odbudowa narodowej świadomości to praca na dwa, trzy pokolenia – obowiązku jej wykonania winien się podejmować każdy świadomy Polak, Słowianin.
  D.Kosiur

  Polubienie

 8. Allan

  Rozumiem że robienie loda o smaku śmietankowym metropolii za wielkiego bajora to zajęcie dużo bardziej przyjemniejsze .Pewien Radzio przy dobrym winie już o tym wspominał . Tymczasem ja lodów nie lubię .Dupa po nich rośnie kolego zawiedzony .

  Polubienie

 9. @ zawiedzony
  Śmieciu,
  między tobą, a „Bydłem”, jak nazywasz ludzi, którzy nie wstydzą się swoich poglądów i potrafią je uzasadnić podpisując się imieniem i nazwiskiem, jest zasadnicza różnica. Ty wstydzisz się jednak podpisać swoim nazwiskiem pod bredniami, które wypisujesz – widać masz powód i pewnie rozumiesz, że jesteś śmieciem.

  Polubione przez 1 osoba

 10. julius

  Dear God; They Caught Them ALL! Putin Gives Trump 160 Terabytes of Communication Intercepts; ALL people behind fake „Russia Collusion” – False Flag Chemical Attacks in Syria, Sabotage of Brexit, Nefarious Clinton activities & More
  Drogi Boże; Złapali ich Wszystkich! Putin daje Trumpowi 160 terabajtów przechwyconych informacji; WSZYSTKIE osoby stojące za fałszywą „Rosyjską zmową” – ataki chemiczne fałszywej flagi w Syrii, sabotaż Brexitu, działalność Nefarious Clintonowej i więcej.
  Na spotkaniu w Helsinkach, w Finlandii, między prezydentami Putinem a Trumpem z USA, Rosjanie przekazali Trumpowi co najmniej 160 TERABYTÓW danych bedących w posiadaniu rosyjskich agencji wywiadowczych, które ujawniają przerażające działania wielu, wielu ludzi, aby celowo podsycać społeczne, kulturowe nastroje i chaos polityczny, gwałtowne zamieszki, demonstracje, rozmazy mediów, fałszywe skandale i fałszywe wiadomości.
  http://halturnerradioshow.com/index.php/news/u-s-national-news/2855-dear

  Polubienie

 11. Polak Słowianin
  Może z głupoty może nie jest syjonitą ale wspiera.
  Ja mam masę dowodów na poparcie swoich teorii.

  Polubienie

 12. Allan

  Na tym zdjęciu które zamieścił pan Kosiur nie wiem czy to obiadek ale chyba tak zauważyłem bardzo znanego aktora który gra główną rolę w serialiku na TVP 2 „Barwy szczęścia” a więc odmóżdzanie idzie pełną parą .

  Polubienie

 13. pytuś

  WASZMOŚCIOWIE, OCHŁOŃCIE TROSZECZKĘ! NIE SZUKAJCIE PRZYJACIÓŁ WŚRÓD WROGÓW. ZACZNIJCIE ODRÓŻNIAĆ RZĄDZĄCYCH OD NARODU, BO TO SĄ DWIE RÓZNE RZECZY. WSZYSTKIE NARODY SĄ WSPANIAŁE TYLKO RZĄDZĄCY ZAWSZE SĄ SQRWYSYNAMI, KTÓRZY SKŁUCAJĄ SPOŁECZEŃSTWA, ABY CZERPAĆ DLA SIEBIE OGROMNE KORZYŚCI. PRZECIEŻ DOBRZE WIECIE, ŻE ISTNIEJE GLOBALIZM, NWO I MYŚLICIE NAIWNIE, ŻE PREZYDENT WŁADIMIR PUTIN JEST Z INNEJ BAJKI.

  ,,W HISTORII ŚWIATA, NIGDY NIE BYŁO I NIE MA DOBRYCH WUJASZKÓW”

  – tak powiedział pewien profesor historii, kiedy się sprzeczaliśmy na wykładzie w temacie socjalizmu w PRL-u, ,,naszej” bezwzględnej miłość do ZSRR Chcieliśmy też wiedzieć, jakie były różnice miedzy naszym siermiężnym socjalizmem, a ówczesnym skandynawskim.

  Po wielu latach wiem, że ,,Facet” miał rację, bo w owym czasie on i także my nie wiedzieliśmy o wielu rzeczach, które ujrzały światło dzienne dopiero teraz.

  TRADYCYJNY ,,MISIACZEK” ZROBIONY NA POKAZ PRZEZ RZĄDZĄCYCH! CO SIĘ RAPTEM STAŁO, ŻE OBECNIE NIE MA UŚCISKÓW WESOLUTKICH ,,MISIÓW”?

  https://fakty.interia.pl/galerie/swiat/zdjecie,iId,1008201,iAId,71772

  Polubienie

 14. pytuś

  Sorry, kłótnię piszemy przez o kreskowane.

  Polubienie

 15. Amicus Viperii

  Niech Wąż pogoni kota temu zawiedz [bez „i”] onemu (sic!) – swoją drogą co to za nick? Chyba miało być „zabiedzony” (intelektualnie). 🙂

  Polubione przez 1 osoba

 16. Edward.


  To prawda,nie jakis belkot zydowski ale duch slowianski zwyciezy.

  Polubienie

 17. pytuś

  Dobra robota Panie Edwardzie, więcej nam takich ludzi potrzeba do pieczenia chleba (PAN-E), którzy negują zastaną rzeczywistość i na własną rękę szukają prawd ukrytych, przez syjonistycznych sociusów-socjopatów! Zniszczyli naszą CYWILIZACJĘ ŻYCIA, wmawiając nam, że to był KULT POGAŃSKI i wprowadzili w to miejsce CYWILIZACJĘ ŚMIERCI, która była obca naszym przodkom.

  https://pl.wiktionary.org/wiki/pane

  Z czego nam ,,wyprała” mózgi syjonistyczna zaraza?

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Plemi%C4%99

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84stwo_plemienne

  https://sjp.pl/szczep

  https://synonim.net/synonim/plemi%C4%99

  SOCIUS – SOCJALIŚCI – TOWARZYSZE – PARTIE, tworzone bez liku i inne syjonistyczne towarzystwa-organizacje wzajemnej adoracji, od tego parchatego słowa biorące swoją nazwę. To te struktury wprowadzają ogromne zamieszanie w ludzkich umysłach, nieudolnie naśladując pierwotne organizacje plemienne – ERZAC!

  SOCIUS – TOWARZYSZ – TOWARZYSZE – TOWARZYSTWO – TOWARZYSTWA.

  https://pl.wiktionary.org/wiki/socius

  SOCJO-PATIA

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Socjopatia

  Polubienie

 18. Pingback: PiS lub PO – proste wybory Polaków | WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

 19. Pingback: PiS lub PO – proste wybory Polaków

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.