„Wolno zabijać w obronie własnych zdobyczy i interesów”

WPS są od momentu powstania atakowani przez syjonistyczne elementy i takież same służby reżimu IIIŻydo-RP/Polin. Ale ataki syjonistycznych zbirów na polski nacjonalizm datują się od chwili jego powstania i są nieprzerwane. Współczesna sytuacja polskich nacjonalistów, polskiej myśli narodowej, jest szczególnie trudna, gdyż Polska znajduje się pod syjonistyczną okupacją. Polski nacjonalizm nie istnieje więc w powszechnych żydo-mediach w Polsce, a jeśli już się w nich pojawia to wyłącznie w negatywnym, zafałszowanym, kontekście – nacjonalizm ma kojarzyć się Polakowi z szowinizmem. Nawet żydo-katolicki Kościół opluwa nacjonalizm – ale nie opluwa syjonizmu (sic!), który nie jest nacjonalizmem tylko szowinizmem.

Każda obrona interesów i praw polskiego narodu i jego państwa, a nawet próby ich zdefiniowania, wywołują ataki i represje reżimu IIIŻydo-RP/Polin. W zachodniej Europie, w Jew-ropejskiej (zaskakująco trafny jest ten rusycyzm -?) Unii narodowe partie, jeśli już gdzieś istnieją (np. we Francji), stanowią raczej polityczny margines. Zatem i Europa jest miejscem panoszenia się syjonistycznej okupacji, której centrale znajdują się w Waszyngtonie, Londynie i Tel Avivie.

Dariusz Kosiur

__________________

tekst z listopada 2011r. (istnieje jeszcze na: https://wiernipolsce.wordpress.com/2011/11/09/do-polakow-w-dzien-11-listopada/)

11.11.1918 r. Polska – Państwo Narodu Polskiego wróciło na mapy Europy i świata.

I dzisiaj, 93 lata od tamtego pierwszego dnia wolności i suwerenności naszej Ojczyzny, czas w końcu przywrócić historyczną prawdę: tę wolność i suwerenność zawdzięczamy wyłącznie naszemu najwybitniejszemu mężowi stanu, Romanowi Dmowskiemu i utworzonemu przez niego Komitetowi Narodowemu Polskiemu.

To dzięki nim Naród i Państwo Polskie korzystają jeszcze dzisiaj z okruchów tej wywalczonej wówczas wolności i suwerenności.

 

Od tamtych dni Polski Naród doświadczył obalenia rządów ludowo-narodowych w 1926 r. przez zamach J.Piłsudskiego i jego żydowskiej kamaryli, dzisiaj kreowanego na wielkiego wodza Polski przedwojennej, doświadczył niemieckiego ludobójstwa i niemieckiej okupacji w latach II wojny, żydo-bolszewickich zbrodni i zawłaszczania państwa w latach 1944 – 1956 – wtedy już PRL, doświadczył znacznego rozwoju gospodarczego w latach 1960. i 1970. i w końcu likwidacji PRL w 1989 r. i powrotu przedstawicieli żydowskiej mniejszości do władzy, doświadczył przejścia z socjalistycznego obozu do nowego, unijnego, a w latach 1990 – 2011 doświadczył utraty prawie całego majątku narodowego i wielu milionów obywateli zmuszonych przez kolejne żydo-rządy do emigracji zarobkowej i systematycznie doświadcza utraty suwerenności politycznej.

 

Tak, więc to, za co przelewali krew nasi przodkowie, wolną Ojczyznę w 1918 r., dzisiaj, w wyniku działań kolejnych od 1989r. żydo-rzadów, tracimy na rzecz budowy UE-państwa, judeomasońskiego tworu do ograbiania narodów Europy i świata.

Historia Polski zatacza niebezpieczne koło.

 

Co stało się z Polskim Narodem, że dzisiaj, 93 lata od odzyskania niepodległości, od wznowienia politycznego bytu Polski, przyglądamy się ponownej likwidacji Państwa Polaków – i przyglądamy się biernie?

 

Nierzadko spotykamy się ze zdaniem, że nowoczesny Polak powinien jak najmniej być Polakiem. Jedni powiadają, że w dzisiejszym wieku praktycznym trzeba myśleć o sobie, nie o Polsce, u innych Polska ustępuje miejsca – ludzkości.

 

Tak rozpoczął wstęp do swojej książki Myśli nowoczesnego Polaka Roman Dmowski.

W 1903 r. ukazało się ich pierwsze wydanie. To, co pisał Dmowski o polskim społeczeństwie na początku XX w. zaskakująco trafnie odnosi się także do naszego społeczeństwa z przełomu XX/XXI w. Identyczna mentalność, brak zaangażowania politycznego, totalny brak politycznej wiedzy, niechęć do działania, łączą pokolenia Polaków.

A Polska znika, nie tylko politycznie, ale i fizycznie – maleje przyrost naturalny!

 

Jest bardzo charakterystyczne, że na początku XX w. Polska myśl narodowa, polscy nacjonaliści, atakowani byli z taką samą zajadłością jak dzisiaj i przez tą samą, co dzisiaj antypolską mniejszość.

I wtedy, gdy powstawały „Myśli nowoczesnego Polaka” i dzisiaj wielu Polaków sądzi, że są bardziej i przede wszystkim Europejczykami, a dopiero potem są Polakami.

 

Jednak lektura „Myśli nowoczesnego Polaka” podnosi na duchu, bo przecież właśnie w takiej Polsce, z takim społeczeństwem, Dmowskiemu udało się odbudować Państwo Polskie. Oczywiście nie bez znaczenia była sytuacja polityczna lat 1914-1918  – polityczny upadek wszystkich naszych wrogów.

 

Do analogicznej sytuacji politycznej zbliżamy się także dzisiaj. W Europie i w świecie możemy spodziewać się dekompozycji politycznego układu sił.

Musimy jednak czekać na dalszy rozwój wypadków. Nie wolno w obecnej chwili dać się sprowokować do rozruchów. Nasi wrogowie, szeroko rozumiana żydo-władza – inspirator takich rozruchów wykorzysta je do zlikwidowania nacjonalistów i do powołania kolejnych, nowych żydo-rządów – taki scenariusz realizowany jest na Bliskim Wschodzie. Likwidację narodowców planował Piłsudski już w 1922 r., ale realizowała III Rzesza i żydo-bolszewia ZSRR w latach 1939-45 i potem do 1956 r. żydo-rządy PRL.
Dla nas, dla Polski, tak jak w 1918 tak i dzisiaj, korzystne będzie osłabienie naszych głównych wrogów, czyli światowego syjonizmu, noszącego miano „zachodniej demokracji”. Jego główne ośrodki znajdują się w USA i w UE. Osłabienie USA oznacza eliminację ich interesów w Europie, a wtedy i Żydostwo w Polsce utraci wsparcie swojej światowej finansowej diaspory. Popadająca w coraz większy kryzys UE nie zapewni swojemu europejskiemu Żydostwu wystarczającego wsparcia. I w takiej sytuacji nie bez znaczenia będzie polityczny głos Rosji, której musi zależeć na możliwie jak najdalszym odsunięciu niebezpieczeństwa „zachodniej demokracji” od swoich zachodnich granic. Gwarantem bezpieczeństwa dla Rosji może być silna,  suwerenna Polska z narodowym rządem. Polska mająca dobre stosunki zarówno ze słowiańską Rosją, jak i – miejmy nadzieję – z narodowymi w przyszłości Niemcami. Dlatego żydo-media od Michnika do Rydzyka tak usilnie kodują w Polakach wrogość i do Rosji i do Niemiec.

 

Wolno zabijać w obronie własnych zdobyczy i interesówtaka syjonistyczna retoryka pojawia się w powszechnych żydo-mediach. To stwierdzenie zostało wypowiedziane publicznie, w żydowskiej rozgłośni TOK FM. Prawdopodobnie [syjoniści] wiedzą, że kres ich działalności, kres ich zbrodni – a zatem i czas rozliczeń – jest bliski.

I właśnie to stwierdzenie:wolno zabijać…” winno otworzyć oczy narodom Europy i narodowi Polskiemu – my także mamy prawo do stosowania identycznych metod walki w obronie naszych podstawowych wartości, w obronie bytu Narodu i Państwa Polskiego. Mamy, zatem prawo eliminowania tych wszystkich, którzy od 1980r. niszczą materialne podstawy bytu naszego Narodu i likwidują nasze Państwo.

(Prokuratura IIIŻydo-RP/Polin postawiła niedawno autorowi zarzut propagowania faszyzmu oraz mowy nienawiści. –Widać nie wolno bronić narodu i państwa polskiego przed syjonistyczną opresją i agresją. A bandytyzm i terroryzm są zarezerwowane dla syjonizmu i oczywiście noszą nazwę „niesienia demokracji i obrony praw człowieka”. Nie można także wykluczyć, że atak służb reżimu IIIŻydo-RP/Polin na WPS wynika nie z faktu, że publicystyką WPS urażone poczuły się jakieś bliżej niezidentyfikowane środowiska żydowskie, a z tego, że WPS, które nie uzyskało sądowej rejestracji, ograło żydo-reżimowe służby i zajmuje kierownicze funkcje w partii Polska Patriotyczna – partii odnotowanej w KRS.) 

Sternicy globalizmu doskonale zdają sobie sprawę, że, w obliczu zagrożenia własnego bytu, narody będą musiały przyjąć metody walki swoich wrogów. Stąd w Polsce coraz szerzej nagłaśniany jest ruch nawołujący do intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski i ustanowienia w Polsce Królestwa Bożego, jako jedynej alternatywy dla uratowania Narodu i Państwa. Treści te padają w Polsce na podatny grunt, dobrze użyźniony religijnym kosmopolityzmem i nawoływaniem JPII do przyjęcia dobrodziejstw globalizmu, do integracji europejskiej.

Cel głoszenia podobnych bredni jest oczywisty – obezwładnić mentalnie jak największą część społeczeństwa i w ten sposób wyłączyć ją z walki o byt Narodu i Państwa.

 

Nie jesteśmy w stanie zmienić praw natury. Znane fizyczne prawo głosi: ciało pozostaje w spoczynku, jeśli oddziałującej na nie sile akcji towarzyszy równoważąca ją siła reakcji. A więc, żeby naród przetrwał musi się realnie i skutecznie przeciwstawić siłom wroga. Dzisiaj w Polsce chodzi o walkę polityczną, którą musimy bezwzględnie podjąć i wygrać.

Państwo jest bytem realnym, do przetrwania potrzebuje rzeczywistych wysiłków obronnych, politycznych, gospodarczych. Nie zbudujemy państwa na religijnym mesjanizmie i na zawierzeniu wszystkiego siłom nadprzyrodzonym – ta droga prowadzi wprost w polityczny i fizyczny niebyt Narodu i jego Państwa.

Pamiętajmy także i o tym, że współczesny Kościół Katolicki nie jest obrońcą narodowych interesów, a jako struktura również polityczna bierze czynny udział w szerzeniu procesów globalizacji.

Najskuteczniejszą metodą obrony narodowych interesów jest eliminacja wrogich sił – zna ktoś lepszy sposób? Zatem, czy „zachodnia demokracja” jest naszą demokracją, czy raczej systemem narzuconego, syjonistycznego, totalitarnego zniewolenia?

 

Polski emigrant zarobkowy – najemny pracownik wielkiej UE – z wolna zaczyna się przekonywać, że praca w obcych krajach, czy u zagranicznych przedsiębiorców w Polsce, nie jest rozwiązaniem życiowych problemów jego i jego rodziny. W czasie kryzysu, a on dziś przybiera i będzie przybierał na sile, emigrant pierwszy traci pracę. Jest, i słusznie, nie mile widziany przez rdzenne narody, które nie chcą, żeby przybysz, godzący się na niższe stawki wynagrodzenia, odbierał im pracę. Zamiast europejskiej integracji narodów mamy, wiec wzrost wzajemnej między nimi niechęci, której winni są ci, co do tej integracji podstępnie zapędzają narody Europy w imię własnych wąsko pojętych interesów.

 

Polski Naród, polskie społeczeństwo musi w końcu uruchomić swój uśpiony instynkt samozachowawczy i pozbyć się rządzących Polską kosmopolitycznych i obcoplemiennych, antypolskich elementów.

 

A tak o prawie narodu do wolności mówił Prymas Tysiąclecia Stefan Wyszyński:

 

„Właśnie dlatego, aby zachować i ochronić prawo do wolności, a przez to obronić godność człowieka, jako istoty rozumnej i wolnej, trzeba umieć się poświęcać i składać ofiary. Poniżej poziomu wolności osobistej jako właściwości rozumnej natury ludzkiej, człowiek, który biernie przyjmuje narzuconą mu niewolę, już się właściwie deklaruje i przestaje być pod jakimś względem pełnym człowiekiem. I naród, który nie umie walczyć o swoją wolność, już się właściwie zadeklarował, stając poniżej swej wysokiej godności. Trzeba dopiero olbrzymich ofiar i potężnych wstrząsów, ażeby otrzeźwiał człowiek, który nie broni już wolności swojej osoby, jako istoty rozumnej, i naród, który nie pełni już powinności wobec najsłuszniejszego i najpotężniejszego swego prawa, jakim jest wolność”.

 

Budujmy, więc wspólny, narodowy front dla odzyskania władzy przez Naród dla Narodu, dla odbudowy i rozwoju naszej Ojczyzny.

 

Naszym celem winna być wolna, suwerenna, narodowa Polska.

 

Dariusz Kosiur

11 Komentarzy

Filed under Polityka

11 responses to “„Wolno zabijać w obronie własnych zdobyczy i interesów”

 1. gniewko syn rybaka

  Czy Polska Patriotyczna wystartuje w najblizszych wyborach samorzadowych, chociazby po to, zeby przekonac sie o skali poparcia

  Polubienie

  • paziem

   Nie, nie przewidujemy. Najbliższe miesiące poświęcamy budowie struktur na terenie całego kraju i za granicą oraz propagowaniu programu Suwerennej Polski.
   Start przewidujemy dopiero w wyborach do parlamentu i w wyborach prezydenckich.
   Nie przewidujemy też startu w wyborach do tzw. Europarlamentu, czyli fasadowej instytucji bez faktycznego znaczenia o antynarodowym charakterze – w istocie antypolskiego koryta dla sprzedajnych indywiduów.
   Być może jednak zarejestrujemy wtedy komitet wyborczy, aby mieć dostęp do opinii publicznej w Polsce w przedstawieniu szkodliwości i antypolskiej obłudy instytucji unijnych.

   Polubienie

 2. franz

  „Działajcie w duchu zdrowego nacjonalizmu. Nie szowinizmu, ale właśnie zdrowego nacjonalizmu, to jest umiłowania Narodu i służby jemu.” – Kardynał Stefan Wyszyński

  Polubienie

 3. julius

  Fragment
  Neokonserwatyści w USA zachowują się teraz tak agresywnie, że ich zdaniem polityka manewrowania i geopolitycznych gier z Rosją prowadzi do porażki. Prawie pokonana i leżąca w gruzach u stóp amerykańskiego zwycięzcy w latach 90 Rosja nie tylko odbudowała się jako potęga militarna, ale także rozpoczęła powrót na utracone terytoria. A jeśli Stany Zjednoczone będą nadal grać z Rosją na starych wzorcach, to za 10-15 lat Rosja będzie mogła powrócić do granic byłego ZSRR lub prawie do nich wrócić. Zastosowanie siły, według nich, w stosunku do Rosji jest teraz konieczne, podczas gdy nadal nie jest ona tak silna, jak będzie za 5-10 lat. Za 5-10 lat będzie za późno. Moskwa jest coraz silniejsza każdego dnia.

  Zasadniczo w ich opinii USA powinny były użyć tej siły w 2007 roku, kiedy Putin wciąż przygotowywał się do swojego monachijskiego przemówienia. Ale tej chwili nie wykorzystano. Dlatego dzisiaj należy odrzucić wszystkie sprytne taktyki i natychmiast zacząć nadrabiać straty. Tylko siła militarna może wciąż przynieść rezultaty w wojnie z Rosją. Ale nawet tutaj każdy stracony dzień przynosi korzyści Rosji i szkodzi Stanom Zjednoczonym. Rosja, niedobita wtedy do końca, teraz tworzy koszmar dla – USA na Krymie, w Syrii, Donbasie i Abchazji z Osetią Południową. Jeśli jest teraz taka sytuacja, to za 3 lata będzie jeszcze gorzej. Za 3 lata wokół Europy pojawi się rosyjska pętla gazowa, a za 5 lat Rosja będzie stała już na polskiej granicy, absorbując Ukrainę i Białoruś oraz neutralizując kraje bałtyckie.
  http://www.iarex.ru/articles/59417.html

  Polubione przez 1 osoba

 4. na partyjniactwo laga.

  Nie o takie Polskie walczyli nasze Ojce a pozniej Ja oddbudowywali kosztem olbrzymich wyrzeczen, nam z ubogiego dziecinstwa znanych.
  Polskiemu baranowi-parobkowi odwiecznemu u obcych wmowil zyd rownosc i rozwoj Ojczyzny jego zadluzeniem nie do splacenia.
  Polska nie wyspa, jak w Polsce, tak gdzie indziej, bo barana latwo kupic, niezaleznie od jego narodowego zakotwiczenia.
  Nie ma dzisiaj panstw narodowych i rzady nie rzadza a administruja, nie w interesie narodow w panstwach dominujacych a w interesie lichwiarza.
  Jedyna metoda na pokojwe wyjscie z niewoli zadluzeniem (a bedzie to proces niezmiernie mozolny, bo zniszczenia wieksze jak po wojnie) to dobor do wladzy oddolnie z ludu, wybor sposrod obywateli, ktorzy sie takiemu
  w srodowisku, gdzie znani, sami sie poddadza a nie z list partyjniackich, dobieranych z gory poprzez jednostki (gdzie w takim mechanizmie demokracja, ktora sobie partyjniaki tak chetnie gebe wycieraja?).
  Jak baran to zakapuje, wygra spowrotem swoje Ojczyzny. Nie zakapuje
  i pozostanie przy chciwosci dostepu do koryta poprzez partyjniactwo, ktore nie w jego rekach, nadal bedzie tylko elytom od pierdzenia mundrusciami
  o urojonej wielkosci sprzed wiekow i niezbednymi reformami dzisiaj.
  Deklarowana poprzez dwoch Don Kichotow z tej strony „walka” jest z gory skazana na niepowodzenie, tak jak dotychczas.

  Polubienie

 5. nina

  ———————– korporacjonizm kontra kapitalizm
  Zdaje się, że trwa wojna w wojnie. Widzę czarno naszą przyszłość. Chyba już tylko cud ……….a ! jest możliwy.
  https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=pl&js=y&prev=_t&hl=pl&ie=UTF-8&u=https%3A%2F%2Fthroughthelookingglassnews.wordpress.com%2F2017%2F11%2F24%2Fq-anon-learn-to-read-the-map%2F%23300&edit-text=

  Polubienie

 6. Pingback: „Wolno zabijać w obronie własnych zdobyczy i interesów” — WIERNI POLSCE SUWERENNEJ – komp13

 7. nina

  ——————KAŻDY POWINIEN ZAPOZNAĆ się !!!! ARCY WAŻNE.
  https://treborok.wordpress.com/jasna-cholera-powiedzialem-do-siebie/?preview=true

  Polubienie

 8. nina

  —————— Panowie z WPS ! uważam,że powinniście zająć stanowisko w sprawie Pana Potockiego. Co ? Polacy mają myśleć o jego osobie.

  Polubienie

  • kempes

   ja zajmuje takie same -jak opolczyk. prawdopodobnie zydowski agent i oszust. majacy naciagnac polakow. tak jak ten nowy bolek z rolnictwa. zreszta … hrabie juz były. i wiadomo do czego polskie doprowadziły. taki sam on -jak-niejaka anders. nie głosowac -na tego pana.

   Polubione przez 1 osoba

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.