O LACHACH krócej lub dłużej

Nie mogą pogodzić się z faktami turbożydo-katolicy, turbożydo-chrześcijanie. No, bo jak to, na 2000 lat bajek o żydo-chrześcijaństwie, które zdominowały zachodnią Europę, zaledwie 1000 lat przypada na Europę wschodnią – słowiańską. Na naszych oczach zaczyna walić się w gruzy zjudaizowana Europa, czyli cywilizacja żydo-chrześcijańska. 

Istnienie na naszych ziemiach starożytnej cywilizacji – cywilizacji słowiańskiej – jest faktem bezspornym.
Ślady produkcji serów sprzed ponad 7 tys. lat temu odkryto na naczyniach znalezionych na Kujawach. –
 http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C393305%2Cdawni-mieszkancy-kujaw-robili-sery-juz-ponad-7-tys-lat-temu.html

Najstarszy wizerunek koła znaleziono w Polsce – http://www.bronocice.dzialoszyce.info/waza.htm 

 D.Kosiur 

_______________________________

O LACHACH krócej lub dłużej

za: https://zbigniew1108.neon24.pl/post/145642,o-lachach-krocej-lub-dluzej

Ponieważ niektórzy internauci lubią „szybkie” teksty a inni „rozbudowane”, poniżej dwa materiały z nadzieją, że trafią w gusta obu grup.

Sprintem…

Dla wytrwalszych obszerne fragmenty tłumaczone maszynowo

 wpisu Kamila Dudkowskiego

 

Kamil Dudkowski 

(…)

Zastrzeżenie:

Ta odpowiedź może zawierać pewne błędy,

ponieważ nie jestem zawodowym historykiem

 ani językoznawcą .

(…)

 

1.Rzeczpospolita

 

Zwykle tłumaczone jako The Commonwealth.

 Jest to „Wspólna Rzecz” wszystkich obywateli.

W czasach Rzeczpospolitej większość krajów była prywatnymi własnościami królów i ich rodzin.

Rzeczpospolita była sama w sobie bogactwem,

nawet bez króla.

Król był po prostu „menadżerem” prowadzącym kraj, ale nie jego właścicielem!

(…)

 

2. Slavia

 

Nazwa Slavia prawdopodobnie nigdy nie była używana jako nazwa kraju.

Wyprowadziłem nazwę od mieszkańców Polski.

 Bolesław Chrobry (967-1025) nazywał się:

 Regnum Sclavorum, Gothorum sive Polonorum, które tłumaczone jest z łaciny:

 „Król Słowian, Gotów będących Polakami”.

Co pokazuje nam, że w tym czasie lub krótko wcześniej wszyscy Słowianie uważani byli za Polaków.

Nazwa Slavia jest również używana w kronikach.

 

 

3. Lechia

 

Nazwa Polski jest używana w Polsce od ok. 1000AD

( …)

Wcześniej nazwy „Polska” nie używano.

Nazwa została wymyślona prawdopodobnie po zmianie przez Polskę religii państwowej

ze słowiańskiej na chrześcijańską (ok. 966 r.).

Nazwa Polska  jest sporna.

Najbardziej popularna teoria mówi nam,

że pochodzi od plemienia Polanie.

 

Są też dwa wyjaśnienia związane z Lechią.

 

Pierwszy opiera się na dźwięku Lechii.

 Obywatel Lechii to Lech, liczba mnoga to Lesi , podobnie jak Czech i Czesi

(…)

 to zasada Satem-Kentum .

Ale kobietą Lechii jest Leszka / Laszka.

Słowo „później,potem” w języku polskim brzmi „po”,

jeśli połączysz oba

(po Lech / Leszka / Laszka / Lechia) otrzymasz: Polech, Poleszka, Polaszka, Polechia,

które zostały uproszczone do Polski.

 Dla współczesnych Polaków brzmi to dziwnie,

ale są inne słowa o podobnym sposobie tworzenia:

 Po + Wiedzieć  = Powiedzieć ,

Po + móc  = Pomóc ,

Po + Koić  = Pokój

i najbardziej znaczący w naszym przykładzie:

Pod + Lech = Podlasie i Po + Lech = Polesie. Niektórzy myślą, że ostatnie słowa pochodzą od słowa Las , a nie od Lecha / Lechii.

 

Następny źródłosłów znaczenia Lech.

Lech oznacza kogoś nad innymi

 (podobnie jak współcześnie  po polsku: Pan ).

W innych starożytnych językach

 znaczenie jest takie samo:

 etruski Leuchum (król),

arabski Lah (Bóg),

hebrajski: Eloh (Bóg, Pan).

Tak jak Brytyjczycy nazywali swoją ziemię Anglią (kraj Aniołów – istoty ponad innymi),

chińskie Zhongguo (kraj w środku świata),

japoński Nippon (Suns Root),

Czechy Bohemia (Boh = Bóg) i tak dalej.

Lechia oznacza kraj Lechów-ludzi ponad innymi. Teraz Polacy nazywają Polskę „Państwo”,

co oznacza „Panowanie” (Grupa Panów)

To może zabrzmieć zabawnie teraz,

ale taka jest etymologia.

 

 

Teraz, jeśli wiesz,

że słowo Pol znaczy w języku staropolskim „Niebo”,  to Polska oznacza „Niebiański kraj”

 więc lepszy niż inni.

Porównaj Las (Las – coś wyższego niż inne)

z Lechią / Lechem / Leszką / Laszką.

Porównaj Bór , Pal , Palec , Palić ( proces wysyłania do nieba) z nazwą Polska.

 

Osobiście uważam, że to wyjaśnienie jest jak najbardziej możliwe, ale jestem w mniejszości .

 

Trzeba pamiętać, że wszystkie kraje,

 które miały styczność z Polską przed chrześcijaństwem,

nie zmieniły dotychczas nazwy Polski.

Turcy nazywają język polski Lehce,

 Litwini nazywają nas Lenkas,

Ukraińcy Lahy.

Ormianie nazywają nasz kraj Lahastan,

Turcy Lahestan (do 1918 r.),

Persowie / Irańczycy Lehistan

i Arabowie Lahestan.

(…) dowiedziałem się, że w Ladino ( język żydowski oparty na łacinie) Polska to Lekhistan:

 

4. Sarmatia

 

Polacy nazywali się Sarmatami do rozbiorów (1795).

 

 

5. Scythia

 

Może to zabrzmieć nieco dziwnie,

bo oczywiście nie ma żadnych dowodów na to,

że kraj Scytów jest związany z Polską,

 ale trzeba przyjąć, że Scytowie nie zostali wysłani

na Księżyc,

a Sarmacja / Lechowie nie przybyli z kosmosu.

 Zamieszkiwali te same tereny w różnych okresach. Nie zrozumcie mnie źle, nie twierdzę,

że Polska i Scytia to ten sam historyczny kraj.

Chcę powiedzieć, że ludzie, którzy stworzyli Polskę, to najprawdopodobniej bezpośredni potomkowie ludzi, którzy stworzyli Scytię.

 

6. Aria

 

Przed Scytią była Aria.

 Jak wyżej, Polacy są prawdopodobnie potomkami Aryjczyków,

ale Aria nie była już tym samym krajem, co Polska.

Istnieje znacznie więcej krajów,

 na które podzieliła się Aria.

To są wszystkie kraje słowiańskie

(prawdopodobnie z wyjątkiem Bułgarii),

Persja, Afganistan, Pakistan, Nepal i Indie.

 

Dowody genetyczne dowodzą, że badania Y-DNA łączą wszystkie te historyczne narody jako haplogrupę R1A1 (Arian).

 

 

Dowody językowe łączą te same ziemie.

Ludzie żyjący w historycznej Sarmacji, Scytii i Arii posługują się teraz językami słowiańskimi lub indoaryjskimi (języki indyjskie są najbardziej podobne do słowiańskich ze wszystkich innych indoeuropejskich grup językowych).

 

7. Germania

 

Nazwa Germania odnosi się do wszystkich narodów żyjących po drugiej stronie gór

 z rzymskiego punktu widzenia.

Te góry to Alpy, Sudety i Karpaty.

 Z niej wynika nowoczesna nazwa państwa niemieckiego , ale etymologia jest kwestionowana.

Jeśli użyjemy starożytnych korzeni GR / HR (Gor / Ger / Har / Hor) oznaczających Góry

MN (Mąż, Mensch, Man, Manusya)

co oznacza Mężczyzna / Człowiek / Mąż

otrzymamy znaczenie „Góra Człowieka”

(porównaj Gerlach / Gerlachowski szczyt –

 najwyższy szczyt Tatr, czyli władca gór).

 

Adam z Bremy napisał po łacinie :

„””Sclavania igitur, amplissima Germaniae provintia, Winulis incolitur, qui olim dicti sum Wandali;

 decies maior esse fertur nostra Saxonia, 

presertim si Boemiam et eos, 

qui trans Oddaram sunt, Polanos, 

quaia nec habitu nec lingua discrepant,

 in partem adiecreris Sclavaniae”””

„””Slavia, największa prowincja germańska

(nie we współczesnym rozumieniu związanym ze współczesnymi Niemcami!)

 jest zamieszkana przez Winulsów, 

którzy wcześniej nazywani byli Wandalami

 jest większy niż nasza Saksonia; 

Zwłaszcza z włączeniem Czechów i Polanów 

żyjących za Odrą, 

którzy nie różnią się tradycją ani językiem.”””

 

8. Wandale, Goci, Wizygoci, Ostrogoci.

 

Ludy te są sporne i Niemcy uważają je za starożytnych Germanów, a nie za starożytnych Polaków / Słowian.

Wandale pochodzili z Krakowa

i mają imię po swojej królowej Wandzie / Wandzie. Imię Wanda pochodzi od słowa Woda

(litewskie: Vanduo),

ponieważ według mitu

skoczyła do Wisły z Wawelu,

 ponieważ została zmuszona

do ślubu z królem Germanów.

Wandale walczyli z Rzymianami i zniszczyli Rzym. Rzym był tak zniszczony,

stąd  pojawił się termin wandalizm.

Wandale ustanowili państwo w Afryce Północnej, które trwało 70 lat,

dopóki bizantyjscy Rzymianie go nie zniszczyli. Wizygoci walczyli z Rzymianami

i założyli kraj w Hiszpanii.

Ostrogoci walczyli z Rzymianami

i założyli we Włoszech kraj.

 

Niemcy myślą, że w 526 r. cała Europa znajdowała się pod panowaniem Germanów, ale wszystkie te ludy przybyły z terenów dzisiejszej Polski, a obszar ten był zamieszkiwany przez Słowian R1A1 w tym czasie. Mapa ta pokazuje kilka dość dużych krajów prowadzonych przez ludzi z Polski.

Wandale są już w Afryce. Nazwa Andalusia (południowa Hiszpania) pochodzi od ludzi z Krakowa!

Język arabski nie zawiera dźwięku V. Zmienia się na B (jak Tel Abib) lub znika całkowicie. Wandale w języku arabskim to Al-Andalus. Wandale przybyli na ziemie arabskie przez Hiszpanię. Dlatego właśnie Arabowie nazwali Hiszpanię  Al-Andalus i dlatego Południowa Hiszpania nazywa się Andaluzja.

9. Aszkenazja, Kanaan

Aszkenazja to nazwa Niemiec we współczesnym języku hebrajskim, ale jak pisałem wcześniej nazwa Germania zmieniła swoje znaczenie z nazwy konkretnego terenu (głównie dzisiejszych Niemiec i Polski) na konkretne państwo (Niemcy). Większość Żydów aszkenazyjskich pochodzi z Polski, a nie z Niemiec. Polska była głównym domem dla Żydów, a nie Niemcy. (…)(Warszawa była największym żydowskim miastem na świecie do 1940 r.!!!!!!!).

Kanaan (ten sam jak w Biblii) jest nieco bardziej dyskusyjny, ale był również używany do odniesienia się do Polski w przeszłości. Język Knaanic | Wikiwand (Leshon Knaan) to język słowiański / polski pisany literami hebrajskimi używanymi w Polsce i Czechach w średniowieczu. Moneta z czasów Mieszka Starego miała inskrypcję hebrajską w języku Knaan / Polish / Slavonic: משקא קרל פלסק transliterująca do: mško krl plsk i polska fraza „Mieško król Polski” pisana bez liter  samogłosek jest dokładnie taka sama: mško krl plsk.

 

Mam nadzieję, że pomogłem wam nieco w badaniach nad polską historią i tożsamością (nawet jeśli są jakieś błędy). źródło:https://www.quora.com/What-is-another-name-of-Poland/answer/Kamil-Dudkowski?share=f5dda410&srid=hvMNK 

____________________________

____________________________

„Patrioci, obrońcy Polskości” – turbożydo-katolicy replikują:

Cała ta Wielka Lechia to ubeckie rzygowiny

15 Komentarzy

Filed under Polityka

15 responses to “O LACHACH krócej lub dłużej

 1. KOJAK

  Nie wiem czemu maja sluzyc oblesne i glupkowate okreslenia turbozydo katolicy ? Nie czuje sie glupkowatym turbozydem katolikiem ! Prosze nie obrazac chamsko i prostacko wierzacych ! To ze ma pan wojownicze nastawienie do kaotlikow nie uprawnia pana do wylewania pomyj na katolikow !

  Polubienie

  • nina

   —————– hm ……….. wierzący.
   Nic mi do tego , kto w jakie kolory się ubiera , czy lubi słodkie czy kwaśne. Nie moją sprawą jest , urządzanie komuś domu ,ogrodu czy życia itd. Jakim więc prawem katolicy narzucają całemu Narodowi wiarę ! poddaństwo i podległość OBCEJ AGENTURZE czyli WATYKAŃSKIEJ SYNAGODZE SZATANA ??. Dlaczego katolik wraz ze swoją kościelną korporacją ZMUSZA ! do wierzenia , prześladuje ludzi wierzących inaczej ?. Wiara w Boga zamiast wiara w kościół ? – na przykład .
   Polak , Polakowi wilkiem ! oczywista prawda .Skąd ?? w tak bogobojnym narodzie tyle zła ? co stało się z ludzmi ? którzy niegdyś słynęli z życzliwości wobec siebie ? czy przyczyny tego zła aby nie szukać w możliwości SPOWIEDZI z grzechów? . SUMIENIE CZYSTE BO NIE UŻYWANE – wszak grzechy wyspowiadane.

   Polubienie

  • @ KOJAK

   1. Turbosłowianie – określenie używane w stosunku do osób głoszących istnienie alternatywnej, pseudohistorycznej wersji dziejów, w której Polska przed chrztem tworzyła tzw. Imperium Lechitów, zaś oficjalna historia Polski została sfałszowana przez Niemców i Kościół katolicki – https://pl.wikipedia.org/wiki/Turbosłowianie

   2. Stanisław Michalkiewicz przestrzega przed bredniami o „Turbosłowianach” szerzonymi przez żydokomunę oraz lewice w celu zwalczania Kościoła katolickiego i polskiego patriotyzmu – http://prawy.pl/58231-stanislaw-michalkiewicz-przestrzega-przed-bredniami-o-turboslowianach-szerzonymi-przez-zydokomune-oraz-lewice-w-celu-zwalczania-kosciola-katolickiego-i-polskiego-patriotyzmu/

   Stąd więc uprawnione są terminy: turbożydo-katolicy, turbożydo-chrześcijanie

   Polubienie

  • Polak Słowianin

   Szanowny Panie Kojak, proszę o wyjaśnienie sforumułowania „proszę nie obrażać chamsko i prostacko wierzących” – chodzi o to, że ludzie wierzący (pełne sformułowanie to ślepo wierzący) robią to w sposób chamski i prostacki ??
   Idąc dalej – skoro nie czuje się Pan głupkowatym turbożydokatolem, to w czym problem??
   Co do wylewania pomyj – oczywiście odnoszę się tylko i wyłącznie do pierwszych zdań artykułu autorstwa Pana Dariusza Kosiura. Rozumiem, że w tym konkretnym znaczeniu pomyje według Pana to:

   a) turbożydokatol – mógłbym przyznać tutaj trochę Panu racji co do słowa turbo, ale żydokatol / judeochrześcijanin to sformułowania jak najbardziej zgodne z prawdą i stanem faktycznym naszej dzisiejszej wiedzy źródłowej, tj. w tzw. piśmie świętym – żydzi to naród wybrany; żydowski bóg jhwh; mesjasz mający wszystkich zbawić to też żyd;. Po tych tylko kilku przykładach można bez żadnej chwili zawachania, że chrześcijaństwo/katolicyzm powinno być używane z przedrostkiem „żydo/judeo”,

   b)”2000 lat bajek” – proszę zademonstrować mi chodzenie po wodzie, zmianę wody w wino, niepokalane poczęcie, wskrzeszenie zmarłego, do tego proszę przytoczyć kilka odnośników do źródeł egipskich mówiących o „izraelitach” przebywających u nich w niewoli. Na chwilę obecną można te wszystkie kwestie położyć na równi z harrym ptterem, krasnoludkami, etc.

   c) „żydo-chrześcijaństwie, które zdominowały zachodnią Europę, zaledwie 1000 lat przypada na Europę wschodnią – słowiańską.” Domniemany kszest był 1050 lat więc wszystko się zgadza, Europa zachodnia to przecież przeszło 2000 lat „naszej” ery judeochrześcijańskiej. Wszystko więc dalej w zgodzie z prawdą.

   d) „Na naszych oczach zaczyna walić się w gruzy zjudaizowana Europa, czyli cywilizacja żydo-chrześcijańska”. No to już widać gołym okiem, a do tego sam grzegorz „szczęść jhwh” braun mówi, że jedyna prawdziwa cywilizacja to łacińska oparta na judeochrześcijaństwie. Joszue i Miriam na króla i królową Polski i jakoś przetrwamy…. tak twierdzi ww erudyta o góralskich rysach (oczywiście mowa o górach Golan).

   Proszę zapytać Panie Kojak grzegorza „szczęść jhwh” brauna – czemu maja sluzyc oblesne i glupkowate okreslenia (przytaczając Pańskie słowa) LUDOŻERCY ?? (w stostunku do takich ludzi jak chociażby JA)
   Widać, że SŁOWIAŃSKI DUCH wraca w świadomość narodów słowiańskich i rośnie w siłę, gdyż jak od wielu lat nie oglądam koszertv, to w którąś niedzielę przełączają kanałami trafiam tvp-ejs 1, a tam tzw. ksiądz mówi coś w tym stylu „nie wiem jak ludzie w ogóle mogą wierzyć w jakieś gusła, zamiast być pragmatycznym…”. Dla niego tymi gusłami była odkrywana historia o naszych słowiańskich przodkach i wiedza jaką posiadali, a pragmatyzmem zapewne kwestie z powyższego podpunktu b). Ważne, że w ogóle o tym wspomniał, co znaczy ni mniej ni więcej, że obawiają się „czegoś”, co pojawia się w przestrzeni publicznej i „przybiera na wadze” co nieskromnie mówiąc bardzo mnie cieszy. Kalijuga dobiegła końca.
   Proszę nie traktować moich słów jako jąkolwiek próbę obrazy/znieważenia pańskiej osoby, to po prostu mój logiczny punkt widzenia.

   Polubienie

 2. Paweł Mendrek

  Ten artykuł jest wspaniały i dlatego doczekał się też wersji angielskiej, zdaje się napisanej przez samego autora Kamila Dudkowskiego. Szacunek dla Pana Redaktora za takie tresci!

  Polubione przez 1 osoba

 3. Jurek75

  Kojak , kojarzy mi się z kojcem w żłobku dla niemowląt . To jedno , drugie to pretensjonalny wywód . Czyżby przemawiała przez szanownego buta , świadcząca o pewności siebie w żądaniu dla siebie jakichś honorów ?! To że opublikowano pański wywód świadczy tylko i wyłącznie o tolerancji „moderatora” tego blogu , bo wiarygodność jest trudno uzyskać w dzisiejszym świecie MANIPULACJI INTERNETOWEJ . KK się przysłużył już wielokrotnie jako manipulator ludzkimi emocjami ( mając dostęp do spowiedzi usznej ) wybierał opcję dla siebie korzystną . Hitler był błogossławiony w krucjacie na Polskę , a jego mordy w były w KK czymś oczywistym i niepodważalnym , akceptowalnym ! V-ta kolumna w Polsce jest na dwa sposoby ; tj. świadoma w swoim działaniu i nieświadoma w działaniu . Być może zmanipulowanie ( a dzisiaj jest to jak bułka z masłem , proste ) . Fakty z życia Polaków świadczą dobitnie , że osoby które stawiają Polakom takie tezy , są zagitowaną V-tą kolumną = udowodnij mi „…” że jest inaczej !

  Polubienie

 4. grzanek

  Kolejne turbo-pierdy w stylu Bieszka-śmieszka? Ciekawe co na to Przemek czy Opolczyk…

  Polubione przez 1 osoba

 5. Maks

  Ad Grzanek

  Zapoznaj się z pracą prof. Edwarda Zwolskiego,”Kasjador i Jordanes Historia Gocka czyli Scytyjska Europa”. https://pl.scribd.com/document/381402745/Edward-Zwolski-Kasjodor-i-Jordanes-Historia-Gocka-Czyli-Scytyjska-Europa-1984

  Podam kilka fragmentów:

  (…)Pliniusz wie,że na obszarze od rzeki Ister do Oceanu i od pustkowi Sarmackich do rzeki Vistli nazwa „Scytowie” przeszła niemal całkowicie w nazwy „Sarmatowie”i „Germanowie”.W szczególności wie,że teraz po około 75 roku po Chrystusie-siedzą tam Wenedowie,Skirowie i Bastarnowie,ale wszystkie ludy z ziem od dolnego Istru po Borysthenes,tak plemiona sarmackie,jak i trackich Getów czy Daków jest nadal skłonny nazywać Scytami.I spokojnie przytacza poglądy uczonych helleńskich,jak Pytheas z Massalii,Hekataios z Abdery i Philemon,według których Scytia styka się na północy z ziemią Celtycką i nawet bursztynowa wyspa, Balkia,dziś duński Hebgoland leży dzień drogi od scytyjskiego wybrzeża(…)
  Ibidem, s. 23

  „Uczeń Augustyna autor Historii wydanej w 417 roku,Orozjusz pisze(…)Miano „Scytowie”odnosi też do Alanów,Hunów i Gotów jako przeciwników Rzymian,chociaż Hunów i Scytów,dopóki siedzieli w Azji rozgraniczał.I powtarza za Eforem:wschód dzierżą Indowie,północ Scytowie,zachód Celtowie:eous Indus et Scytha boreus”
  Ibidem, s. 28

  „(…)Z naszym poglądem(na przeszłość Gotów)zgadzają się też niektórzy pisarze starożytni.Józef (Flawiusz) natomiast wiarygodny autor roczników(…)z niewiadomych powodów pomija wszystko co ja powiedziałem o początkach plemienia Gotów.Lecz wspominając mimochodem ich rodowód od Magoga utrzymuje,że są określani mianem Scytów tak ze względu na przynależność etniczną,jak i z tytułu swej nazwy(…)”
  Ibidem, s. 96

  Pomponiusz Mela i jego mapa:
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomponiusz_Mela

  Polubienie

 6. Maks

  „(…)Wystawa w Wałczu składa się z trzech części. Pierwsza to zabytki związane z kulturą wielbarską, utożsamianą z Gotami na Pomorzu, pochodzące ze zbiorów Muzeum w Koszalinie(…)
  Źródło:http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,30177,zachodniopomorskie-wystawa-poswiecona-gotom-w-muzeum-w-walczu.html

  Moją hipotezą jest że Lechia, przedkatolickie państwo na ziemiach obecnej Polski istniało i było po prostu inną nazwą dla Rzeszy Samona, pierwszego państwa na ziemiach Słowian.
  Aby udowodnić tą tezę, posłużę się rachunkiem prawdopodobieństwa. Polskie kroniki średniowieczne opisują postać Leszka III, który miał mieć 21 lub 22 potomków, wymienionych w tych źródłach imiennie. Podobny fakt opisuje wczesnośredniowieczna kronika Fredegara, znana jako Historia Francorum. Ona również opisuje władcę zwanego Samo, mającego 22 męskich potomków.
  Źródło:https://www.salon24.pl/u/adamfularz/757664,z-ponad-90-prawdopodobienswem-odkryto-historie-polski-przedkatolickiej

  Polubienie

 7. Maks

  Jan Długosz pisze:

  „(…)Siódmym synem Jafeta był Magog od którego poszli Scytowie Massagetami byli nazywani,Gotowie,Swewowie,Alanowie i Hunowie.Tacy to byli synowie Jafeta,syna Noego,syna Lamecha(…)”
  Źródło:
  Jan Długosz,Roczniki czyli Kroniki Sławnego Królestwa Polskiego(wydanie internetowe),s.92.
  https://pl.scribd.com/document/361605845/01-Jan-D%C5%82ugosz-Roczniki-Czyli-Kroniki-S%C5%82awnego-Krolestwa-Polskiego-Ksi%C4%99ga-1-i-2-Do1038

  Zainteresowanym podam,że są to fakty znane jednak idea syjonistycznego katolicyzmu opisywana również jako idea cierpienia$zbawienia[Globalna Cywilizacja T-P-D(?!)]usuwa(dokonuje ATROFII) wszystkich informacji,źródeł(w skrajnych przypadkach także eliminuje jednostki)które mogłyby zakłócić(przerwać) „Kosmiczną Chorobę” na jaką zapadł niegdyś wielki Naród Scytyjski(Gocki=Lechicki=Sarmacki=Hunski=Polski).

  Polubienie

 8. Pingback: Polacy, Lachy/Lechici/, Sarmaci, Scytowie, Ariowie… o co tu chodzi? – blog polski

 9. Wbrew obietnicom wyborczym PIS masowo sprowadza imigrantów z krajów islamskich. Każdego roku za rządów PIS do Polski przybywa ponad 16 tysięcy muzułmanów. Widać to wyraźnie w oficjalnych danych publikowanych na rządowej stronie migracje.gov.pl. Polacy obudźcie się zanim Polska podzieli los Szwecji.

  Polubienie

 10. julius

  Polacy się nie obudzą a dbają już o to od stuleci guru w czarnych sukienkach.

  Polubienie

 11. paziem

  Od czasu do czasu zaglądam na turbo-katolicką stronę „Tenete traditiones”. Robię to gdyż jakiś czas temu podżegała do spalenia planowanej we Wrocławiu pogańskiej świątyni:
  .
  „OD REDAKCJI TENETE TRADITIONES: Wszystko co pogańskie należy unicestwić! Tylko jedna, prawdziwa, Święta Wiara Rzymsko-Katolicka może przynieść tej ziemi pokój, a nasze dusze doprowadzić do wiecznego zbawienia. DEUS VULT !!!
  Jak tylko powstanie – spalić!!!”
  dalej https://opolczykpl.wordpress.com/2018/12/11/rzecz-o-rzymsko-katolickiej-rodzimej-wierze/

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s