Antyrosyjska propaganda i indoktrynacja reżimu IIIŻydo-RP/Polin na smyczy made in USrael

Podobny obraz

Prof. Anna Raźny o Polsce i Rosji dla Sputnika – 06.10.2018

__________________________________

Totalna, żydowska, syjonistyczna, propaganda zachodnich reżimów napotyka jednak bierny opór społecznej materii i to za sprawą własnych technik, które stosuje do indoktrynacji społeczeństw. Otóż, przeznaczone dla młodzieży multimedialne gadżety (smartfony, itp., itd.), które młodzież tak chętnie sobie przyswoiła jako niezbędny atrybut codzienności, a które miały ją skutecznie odciągnąć od zainteresowań społecznych, politycznych, osłabić kontakty i więzi nie tylko wśród rówieśników – i te zadania spełniły – ! -, dają także rezultat, którego syjonistyczna inżynieria społeczna nie przewidziała. Młodzież porzuciła takie żydo-media jak radio i tv na rzecz multimedialnych gadżetów i przestała interesować się polityką – to fakt, ale ku utrapieniu Żyda, przestała interesować się Unią Europejską. Według oficjalnych badań statystycznych – informacja pochodzi z powszechnych żydo-mediów – ponad 50% młodzieży do lat dwudziestu nie interesuje się UE. UE młodzi mają po prostu w d… – i słusznie. … A frekwencja w wyborach do unijnego parlamentu w IIIŻydo-RP/Polin nie przekracza 25%.

Można przyjąć – takich badań statystycznych syjoniści nie przeprowadzą -, że także ponad 50% młodych nie ulega syjonistycznej propagandzie antyrosysjkiej i proamerykańskiej, proizraelskiej. I z całą pewnością podobny odsetek młodzieży nie zdradza zainteresowania żydo-katolicką religią i jej instytucją – ku utrapieniu syjonistów ma się rozumieć.

Jak więc widać każdy kij ma dwa końce. Niestety, nie możemy jednak tym kijem skutecznie grzmocić syjonistycznych łbów, ponieważ nie mamy dostępu do ich powszechnych mediów uzurpujących sobie termin „media polskie” – dysponujemy tylko internetowym publicystycznym chałupnictwem i wątpliwe, żeby przy pomocy takich tylko środków udało nam się odbudować i ukształtować narodową świadomość.

D.Kosiur     

___________________________________ 

 

Prof. Anna Raźny o Polsce i Rosji dla Sputnika – 06.10.2018

za: http://zygumntbalas.neon24.pl/post/145804,prof-anna-razny-o-polsce-i-rosji-06-10-2018

Potężna propaganda amerykańska tak przeformatowała świadomość Polaków, że ich niechęć do obcych oraz frustracja utracjuszy zostały skierowane nie na USA i Unię Europejską, lecz na Rosję – mówi prof. Anna Raźny.

 

Wystarczy zajrzeć do polskiej prasy czy internetu i w oczy od razu rzucają się nagłówki: „Rosyjska wojna hybrydowa przeciw Polsce już trwa!”, „Pilne! Atak Rosji na Polskę. Rozpoczęła się wojna hybrydowa!”. A Jolanta Darczewska z Ośrodka Studiów Wschodnich Rządowego Centrum Bezpieczeństwa twierdzi:„Dezinformacja – to rosyjska broń strategiczna”.

 

To wszystko brzmi naprawdę strasznie. Ale na przykład profesor Anna Raźny z Krakowa uważa, że Polacy nie powinni bać się Rosji, gdyż to wcale nie ona wprowadza ich w błąd. O tym w rozmowie z panią profesor, która odpowiedziała na pytania korespondentki radia Sputnik Iriny Czajko.

 

— Pani profesor twierdzi, że trwa wojna hybrydowa polskich władz z Polską. Co to właściwie oznacza, jakby to Pani wytłumaczyła?

 

— Ja myślę, że najważniejsza w tej wojnie hybrydowej, która ma charakter wojny informacyjnej, jest wszechobecna propaganda w polskich mediach, polityce i kulturze. Cała ta propaganda jest to propaganda prozachodnia, która w Polsce jest uprawiana od 1989 roku, ściślej od Okrągłego Stołu. Jest ona oparta na manipulacji. O ile na przełomie lat 90. miała ona swoje uzasadnienie cywilizacyjne i polityczne, jakim był krach komunizmu, to obecnie ma one zupełnie inne źródła.

 

Po rozpadzie Związku Radzieckiego ta prozachodnia propaganda w Polsce uzyskała ukierunkowanie amerykańsko-transatlantyckie jako zupełnie bezalternatywne. Już wówczas jej elementem stał się antyrosyjski ton. I pierwszym sukcesem amerykańskiej propagandy, tak ją trzeba nazwać, w Polsce było aprobowanie przez zdecydowaną większość Polaków naszego członkostwa w NATO, mimo że sojusz ten ujawnił swe oblicze agresora, bombardując Serbię, która nie zaatakowała żadnego z jego członków.

 

Drugim sukcesem amerykańskiej propagandy w Polsce była zgoda Polaków na wejście do UE na skrajnie niekorzystnych warunkach dla polskiej gospodarki. Wejście to było bowiem elementem pakietu transatlantyckiego, jaki został Polakom narzucony przez establishment okrągłostołowy. Kto zyskał na jego decyzjach? Od początku wiedzieliśmy, kto firmuje terapię szokową Leszka Balcerowicza i wyprzedaż za bezcen naszego majątku narodowego, a jednak potężna propaganda amerykańska tak przeformatowała świadomość Polaków, że ich niechęć do obcych oraz frustracja utracjuszy zostały skierowane nie na USA i Unię Europejską, lecz na Rosję. Jest to największy paradoks i zarazem dramat polskich patriotów, że to się stało w tak prosty sposób i dzięki polskim władzom. Co więcej, ta sama propaganda narzuciła Polakom rusofobię jako determinantę naszej tożsamości narodowej.

 

Najbardziej spektakularnym sukcesem propagandy amerykańskiej w Polsce była zgoda polskiego społeczeństwa na udział Polski w kijowskim Majdanie oraz poparcie Kijowa w jego wojnie z Donbasem. Obecność 2 mln Ukraińców w Polsce to już jedynie skutek tej zgody. Jest wystarczająco wiele dowodów na to, aby stwierdzić, że propaganda, o której mówimy, przybrała charakter wojny informacyjnej. Jest to wojna polskich władz, niezależnie od ich szyldu partyjnego oraz całego establishmentu politycznego, i stojących za nimi mediów z polskim społeczeństwem.

 

 — Stanisław Żaryn przedstawił prezentację pt. „Dezinformacja i bezpieczeństwo państwa”, mówiąc, że ostatnim elementem działań Rosji jest dezinformacja w dziedzinie polityki historycznej, która polega na podkreślaniu wdzięczności za działania Moskwy w czasie II wojny światowej oraz uznania, że Rosja ma prawo decydować o losach Europy Środkowowschodniej, ponieważ wyzwoliła ją z rąk Niemiec. A co tutaj się nie zgadza, Pani profesor?

 

— Oczywiście, że stanowisko, które wyraża pan profesor Żaryn, jest elementem amerykańskiej polityki w Polsce. Przecież jest oczywiste i świadczą o tym fakty historyczne, dokumenty, że to przecież nie Stany Zjednoczone i nie Zachód wyzwolili nas spod okupacji niemieckiej, ale Armia Czerwona. I walka z pamięcią historyczną, opartą na faktach, jest właśnie tą dezinformacyjną wojną propagandową z polskim społeczeństwem.

 

Rosja nie domaga się od nas wdzięczności. Rosja domaga się jedynie uszanowania faktów i dokumentów, tak bym to powiedziała. I próba przeinaczania przeszłości, pisania z dzisiejszej pozycji politycznych wpływów amerykańskich w Polsce historii II wojny światowej i okresu powojennego jest oczywiście elementem owej propagandy amerykańskiej, o której mówiłam. Wydaje mi się, że zdrowe podejście i rozsądek Polaków stanowią taką granicę, której ta polityka historyczna nie jest w stanie przekroczyć.

Ja wierzę w to, że dojdzie do takiej normalizacji stosunków między Polską i Rosją, i że nie tylko będzie przywrócony ruch przygraniczny, ale zostaną nawiązane autentyczne relacje, relacje oparte na współpracy i zasadzie pokojowego współistnienia w każdej sferze współczesnego życia. W sferze kultury i nauki są one najbardziej naturalne, ale także w sferze gospodarczej i nade wszystko w sferze cywilizacyjnej. Nie ma innego wyjścia. Polska musi się zwrócić w stronę Rosji i uznać fakt, że jest ona naszym sprzymierzeńcem, że na tym fundamencie możemy budować trwałe, pokojowe i skutkujące pomyślnością obydwu narodów wzajemne relacje.

 

Opublikowano 05.10.2018. w:   https://pl.sputniknews.com/opinie/201810058928999-polska-rosja-anna-razny-usa-wspolpraca-zblizenie-sputnik/

16 Komentarzy

Filed under Polityka

16 responses to “Antyrosyjska propaganda i indoktrynacja reżimu IIIŻydo-RP/Polin na smyczy made in USrael

 1. Istnienie prawdziwej rosyjskiej Rosji jest ostatnią i jedyną szansą na istnienie Państwa Polskiego. Słowiańskiego Państwa Polskiego, będącego spadkobiercą setek lat trwania słowiańskiej polskości na prastarych ziemiach, będących łożyskiem i łonem Słowiańszczyzny.

  Jeśli Rosja zostanie do zdemokratyzowana – jak obecna Polin – czyli zażydzona w każdym aspekcie życia społeczno-politycznego, to nie dość, że będzie po Rosji, będzie po Polsce, ale zniknie Słowiańszczyzna. A to jest właśnie główny, podstawowy cel żydowskiego demonicznego żywiołu!!!
  Śmierć Rosji, to śmierć Polski i ogólnie Słowiańszczyzny.

  Problem w tym, że Polacy tego właśnie chcą. Chcą śmierci Rosji, i słowiańskiej Polski. Bo Polacy wstydzą się swych prastarych Korzeni.
  Polacy chcą być szabas-gojami. JEWropejczykami.
  I jako tacy dostają to, na co zasługują: pogardę – ze wszystkich stron świata!!!

  Polubienie

  • Waldemar g

   Początek dobry , konkluzja nie trafiona
   Polacy Słowianie lubią Rosjan
   Polskojęzycznii oduraczeni nie

   Polubienie

  • paziem

   Zaraz, zaraz,trzeba sprawę stawiać jasno. Kto, jacy Polacy chcą być szabas -gojami, JEWropejczykami i śmiertelnymi wrogami Rosji i Rosjan?

   Ja nie chcę i znam wielu Polaków, co też nie chcą. A zatem zero tolerancji dla anglosasko-syjonistycznej propagandy.

   Nadszedł czas budowy, suwerennej Polski, kraju Polaków, nie wstydzących się swych słowiańskich korzeni!

   Polubienie

  • Kłania się Syndrom Gotowanej Żaby, jak i wizje Albina Siwaka tzn narodowości europejskie wsypane do jednego kotła, tak by stworzyć jedną tępą do tego łatwo sterowalną masę ludzką. Ludzi bez przynależności narodowej.

   Polubienie

  • Zgadzam się jak w FR będą rządzić patrioci a dojście ich do władzy będzie w polityce światowej,ekonomi, jak co najmniej wybuch wulkanu Pimtabuo.

   Polubienie

 2. julius

  artykuł już był przeze mnie wrzucany w zeszłym roku ale zagadnienia w nimporuszane są aktualne i dzisiaj. tak dla przypomnienia.

  Wróćmy teraz do niemieckiego pytania.
  Niedawno polscy politycy na poważnie zajęli się rewizją wyników II wojny światowej. I to nie jest nawet niszczenie pomników żołnierzy – wyzwolicieli, którzy byli członkami narodów Związku Radzieckiego, o tym później. W Polsce politycy wszelkiej maści podnieśli kwestię reparacji wojennych od Niemiec, widać, ze otrzymanie Śląska i Pomorze Zachodniego nie wystarcza.
  Polska w latach pięćdziesiątych zgodziła się nie żądać takiego odszkodowania. Współcześni polscy politycy podkreślają, że decyzja nie jest ważna, ponieważ Polska była „marionetką Związku Radzieckiego” i nie została właściwie zrekompensowana. Niektórzy powiedzą, że ZSRR był na wschód od Polski od tak zwanej „linii Curzona”, pionowej składowej Wilno-Grodno-Brześć-Lwów. Jednocześnie Białystok powrócił do Polski, ale teraz każde z tych miast nie należy do Rosji, dlatego rozpatrywanie zmian granic nie wpływa na nasz kraj i możemy mówić o granicach swobodnie.
  I okazuje się, że to właśnie – dziś Polacy, czując poparcie ze strony Stanów Zjednoczonych, starając się uchwycić jak najwięcej władzy w Unii Europejskiej, jednocześnie naciskając na Niemcy w różnych sprawach. A gdy okaże się to konieczne, ukrywają się za rusofobiczną retoryką i faktem, że są głównym źródłem oporu w nieuchronnej wojnie z Rosją. Ponieważ Polska zrobiła wszystko co możliwe (i niemożliwe ) zeby pogorszyć stosunki z Rosją, możemy zwolnić się od odpowiedzialności w przestrzeganiu powojennych granic w Europie.
  Niemcy mają nadwyżkę handlową za 2016 w wysokości 272 mld euro, Polacy, chciwi podobnie jak i będący u władzy politycy ukraińscy – wyraźnie chcą odgryźć większy kawałek tego niemieckiego tortu. Czy to się sprawdzi? Polska jest obecnie pod kontrolą polityczną, gospodarczą i wojskową Stanów Zjednoczonych, a Niemcy nie mogą tego nie rozumieć. Tak więc wszystkie rozmowy o odszkodowaniach są wyraźnie nakazane przez Amerykanów w celu nacisku na Niemcy.
  Niemcy mogą również złożyć powództwo wzajemne w stosunku do Polski. Może to brzmieć następująco: domagamy się natychmiastowej spłaty całego długu, który Polska ma w stosunku do Niemc a który według różnych szacunków wynosi między 130 a 350 mld euro. Całkowity dług Polski wynosi obecnie 490 mld USD. Przed przystąpieniem do UE zadłużenie Polski wyniosło około 35 miliardów dolarów. Zatem Niemcy mogą uruchomić kampanię informacyjną z propozycją przejęcia ziem polskich a dawniej niemieckich w zamian za spłatę długu. Dług publiczny Polski w% do PKB za 2016 r. oficjalnie wynosił 44,7% a za 2017 r. prognoza wynosi 53%. Zadłużenie zagraniczne Polski jest dużo wyższe i wynosi około 83% PKB. W rzeczywistości – Polska jest krajem w stanie upadłości, a jej przemysł należy do Niemców …

  Co powinien zrobić Rosja w tej sytuacji? Najprawdopodobniej najlepszą rzeczą, jaką można zrobić, jest ciągłe przypominanie Niemcom, że Polska otrzymała ziemie zachodnie od ZSRR. A ponieważ w Polsce pamięć o ZSRR przestaje być respektowana, radzieckie symbole są zabronione jako totalitarne, niszczone są pomniki żołnierzy wyzwalających Polskę, należy stwierdzić, co następuje:
  Rosja uznaje wszystkie roszczenia terytorialne, w stosunku do ziem których gwarantem nietykalności uprzednio był Związek Radziecki.
  Warszawa twierdzi, że w ZSRR i Polskiej Republice Ludowej rządziła przestępcza władza, to działanie tej władzy nie może być uznane za zgodne z prawem, czyli przyłączenie niemieckich ziem do Polski jest bezprawne, dobrze rozumuję? Niemcy nie czekajcie, to jest czas, aby podzielić Polskę.
  Rewizja granic będzie, tego nie da się uniknąć, w polityce jest dużo szaleńców, pytanie jest tylko jedno: kiedy ten konflikt wybuchnie
  Całość tutaj
  Grupa Glavred https://vk.com/world_policy

  Polubienie

 3. Tomas Forged

  W skrócie:

  Ojczyzna – Polska Ojczyzna – jest pod żydowską okupacją, i tu nie dyskutujemy, bo nie ma o czym.
  Na terytorium okupowanym funkcjonują struktury siłowe, będące w dyspozycji żydowskich polskojęzycznych marionetek. To też jest jasne.
  Panowie Lepper (zza światów) i doktor Piskorski mogą coś w tym temacie powiedzieć… Ach! nie mogą – jaka szkoda… Ot, żydowska demokracja.
  Nie mogą? Tym gorzej dla wrogów „demokracji”.

  Chcecie wiedzieć, czym są łacińśkie „wartości”, tzw. „cywilizacja” łacińska…
  Że niby demokracja?
  Tak!!!
  DEMO-kracja!
  Rządy kretynów. Cwaniaków, złodziei, zwykłych chujów, tych obrzezanych, i tych głupszych- ze skórą.

  Czy da się to naprawić?
  NIE! Nie da się. Dopóki będzie kusić lichwa. żydowski „pieniądz” fiducjarny.
  Dopóki Polacy nie odzyskają władzy nad własnym pieniądzem – Złotówkami – dopóty nie ma mowy o jakiejkolwiek suwerenności!!!

  A ponieważ Polacy są zażydzeni, są chciwi. i nienawidzą – zwłaszcza – bliźniego, to nie, nie ma szans na ISTNIENIE POLSKI!!!

  Polubienie

 4. nina

  —————– jakby zabrakło dowodów ………
  https://wolna-polska.pl/wiadomosci/ratujcie-rosje-2017-06

  Polubienie

 5. Panie Darku ja Pana lubię cenię i szanuję.
  Ale takie moje uwagi do Profesor Anny Raźny która jest osobą nie pewną, bo w liście do Gadowskiego nie potępia bo za amerykanofilie,syjonizm,antyrosyjskość a w filmiku ,,Imperializm amerykański” gdzie ja przynajmniej tak zrozumiałem że Amryka jest zła od prezydentury George Busha seniora a przed nim to marcepan.A mały ruch graniczny to była usmańko-żydowska incjatywa.
  Druga moja uwaga to jest to że Sputnik nie jest żadną incjatywą dla anglosasko-żydowskich gadziówek jak i oficjalnych szczekaczek.Jak również jestem przeciw temu aby nadwiślańcy amerykanofile,syjoniści i liberałowie byli włączeni w dialog polsko-rosyjski a co gorsze beneficjentami jakiej kolwiek współpracy na jakiejkolwiek płaszczyźnie.

  Polubienie

 6. Pingback: Antyrosyjska propaganda i indoktrynacja reżimu IIIŻydo-RP/Polin na smyczy made in USrael | forumemjot

 7. Moi drodzy OBIEKTYWNIE !!! z racji na wykonywany zawód trochę podróżuję i : Mołdawia 1/3 chce przyłączenia do Rumunii ,a 2/3 chce przyłączenia do Rosji ,Ukraina ( na linii ) od północy Czernichów i po linii Dniepru ,a na południu troszkę na zachód Ukrainy tj, miejscowość Krzywy Róg i Mikołajów : zdecydowana większość jest pro rosyjska ,północ Gruzji ,naprawdę większość Łotyszy i Estończyków jest pro rosyjska ,nie macie pojęcia jak skromnie ludzie żyją na Litwie POWÓD ? PROSTY – życie ,opłaty. ROZMAWIAŁEM !!! i mówią jak było tak było ,ale nie było takiej biedy. Zrozumcie Ci ludzie nie kierują się dizajnem ,trendami mody ,smartfonami ,butami ,willami itd. TAM WIDAĆ SUROWE RZECZYWISTE PROBLEMY ŻYCIA CODZIENNEGO i śmiem twierdzić ,że Ci mieszkańcy mają świadomość tego co my w Polsce utraciliśmy na rzecz CHCĘ MIEĆ ZA WSZELKĄ CENĘ – ZAPRZEDAM DUSZĘ DIABŁU BY MIEĆ. Jedźcie porozmawiajcie ,rozejrzyjcie się ,a jak wrócicie komentujcie rzeczowo i prawdziwie BEZ kpiny ,krytyki tak po ludzku.
  ~Darek 42– Wczoraj (22:34

  Czytaj więcej na https://fakty.interia.pl/swiat/news-lotwa-exit-polls-prowadzi-partia-rosyjskojezycznej-mniejszos,nId,2641349#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s