Dlaczego Europejczycy muszą odrzucić chrześcijaństwo

Wszystko, co ma wpływ i co kształtuje polityczną sytuację naszego narodu i państwa, polityczną sytuację Europejczyków i Europy, musi być przedmiotem otwartej, odważnej dyskusji. Odrzućmy wszelki sentymentalizm i nie zamykajmy się na logiczne wnioski płynące z analizy zagrożeń dla egzystencji narodów i państw na naszym kontynencie. Niezależnie od tego, czy jesteśmy wierzącymi, czy nie wierzącymi, w nadprzyrodzone moce, w realnych warunkach naszej egzystencji nie istnieje wyższa wartość niż życie narodu i trwanie jego państwa – o te wartości mamy obowiązek walczyć.

D.Kosiur

____________________________

Dlaczego Europejczycy muszą odrzucić chrześcijaństwo

za: https://chechar.wordpress.com/category/ferdinand-bardamu/

Chrześcijaństwo jest niebezpieczne, ponieważ wznosi ignorancję i głupotę ponad rozum. Kościół zmusił Europejczyków do zaakceptowania wierzeń jako tak wielu bosko objawionych prawd z nieba. Powszechna akceptacja tych przekonań pomogła opóźnić postęp naukowy i technologiczny w Europie o ponad tysiąc lat.
……………………………………………………………………………………………
Europejskie elity naukowe, zamiast przekazywać swoje geny, zostały zachęcone do wycofania się ze społeczeństwa i przyjęcia duchowej dyscypliny nieustannej czystości lub dziewictwa. To negatywnie wpłynęło na średni iloraz inteligencji ludności, pozostawiając w kościele obfitość łatwo kontrolowanych i uległych niewolników mniej zdolnych do rowoju cywilizacji z każdym kolejnym pokoleniem.
…………………………………………………………………………………………….
Chrześcijaństwo jest przede wszystkim wynalazkiem głównie niepiśmiennych palestyńskich Żydów żyjących w I w. n.e. wśród których najbardziej wpływowy był Saul z Tarsu. Później zmienił imię na Paweł. Był prototypowym „brzydkim Żydem” starożytnego świata. Nawet Paweł był zmuszony przyznać, że często był oczerniany przez swoich przeciwników jako „słaby” lub „nie imponujący” osobiście. Drugowieczne źródło pozakanoniczne wzmacnia to wrażenie, opisując apostoła jako niskiego, łysego, z długim i haczykowatym nosem. Był żywym ucieleśnieniem stereotypowego Żyda.

 

Europa bez chrześcijaństwa?

Świat klasycznej starożytności świecił jak lampa w ciemności, wypełniony młodzieńczym wigorem, który sprawił, że jej instytucje i idee przetrwałyby długo po tym, jak Grecja i Rzym przestały istnieć jako realne byty polityczne. Nauka i rozum zostały następnie zgaszone przez ciemność i zepsucie, które nastąpiły wraz z chrześcijaństwem. Biblioteki zostały zniszczone; skarby sztuki zostały zmiażdżone; budowanie w nietrwałych materiałach prawie zniknęło z pamięci; higiena osobista zniknęła; ignorancja była uważana za cnotę; powstał chaos. Był to triumf chrześcijaństwa, syfilis umysłu, który niemal zmienił cywilizację Zachodu. Chociaż chrześcijańska władza i wpływy zostały zniszczone dawno temu przez ponowne odkrycie nauki i rozumu, odradzające się chrześcijaństwo dominuje teraz na Zachodzie w formie liberalnego egalitaryzmu i kulturowego marksizmu. Filozofie te służą jako ideologiczne podstawy nieskończonej masowej imigracji Trzeciego Świata i innych polityk wielokulturowych. To neo-chrześcijaństwo zostało narzucone Zachodowi przez totalitarne liberalno-lewicowe rządy.

Zrozumienie chrześcijaństwa poprzez pryzmat ewolucyjnej strategii grupowej może rzucić na światło dzienne poważne zagrożenia, jakie religia stwarza dla Europejczyków. Jako przełomowa koncepcja pierwotnie sformułowana przez prof. Kevina MacDonalda, została użyta z niszczycielskim skutkiem w jego analizie żydowskich ruchów intelektualnych i politycznych XX wieku. W świecie charakteryzującym się preferencją etniczno-rasową w grupie, brak strategii ewolucyjnej grupy umożliwiającej populacjom na poziomie gatunku i podgatunku przetrwanie i reprodukcję, jest silnie nieprzystosowanym.
Grupową strategię ewolucyjną definiuje się jako „eksperyment w życiu”. Odnosi się to do ustanowienia procesów lub struktur ideologicznych, które umożliwiają ludziom kontrolę nad selekcją naturalną na poziomie grupy.

Etnocentryzm dla Żydów, uniwersalizm (nie tylko moralny) dla Gojów

Podstawowe cechy żydowskiej ewolucyjnej strategii grupy to:

1.) odrzucenie asymilacji genetycznej i kulturowej z sąsiadującymi populacjami. Żydzi w Europie i na Bliskim Wschodzie oddzielili się od Gojów, tworząc odrębną tożsamość dla siebie. Dokonano tego poprzez egzekwowanie ścisłej endogamii i segregacji mieszkaniowej. Genetyczne powiązanie między grupami żydowskimi, takimi jak Sefardyjczycy i Aszkenazyjczycy, jest wyższe niż między Żydami i ludnością europejską z powodu tego odwiecznego oporu przed asymilacją
2.) matoda konkurencji gospodarczej i reprodukcyjnej, która wyparła Europejczyków z pewnych sektorów w ich własnych społeczeństwach (takich jak np. finanse)
3.) wysoki etnocentryzm
4.) altruizm wewnątrz grupy faworyzujący Żydów kosztem członków grupy zewnętrznej
5.) instytucjonalizacja praktyk eugenicznych, które zajmują się selekcją dla uzyskania wysokiej inteligencji i sumienności w społecznościach żydowskich.

W przeciwieństwie do żydowskiej strategii, chrześcijaństwo osłabia przeżywalność grupy, tłumiąc naturalne tendencje etnocentryczne i maksymalizując rozprzestrzenianie się cech dysgenicznych. Chrześcijaństwo nie stanowi żadnej skutecznej bariery dla kulturowej i genetycznej asymilacji Europejczyków przez otaczające ich nie białe populacje; na przykład podczas hiszpańskiej i portugalskiej kolonizacji obu Ameryk w XVI i XVII wieku Kościół katolicki agresywnie promował krzyżowanie ras wśród konkwistadorów. Urzędnicy kościelni zachęcali kolonistów europejskich do zawierania małżeństwa i mieszania się z rodzimymi konkubinami indyjskimi i afrykańskimi. Doprowadziło to do ludobójstwa demograficznego na dużą skalę, które zastąpiło europejską homogeniczność genetyczną mieszanką.

To, że chrześcijaństwo jest nieetnocentryczną ideologią opartą na uniwersalizmie moralnym, to kolejny poważny problem z religią. Europejczycy zawsze będą bronić interesów wrogich grup społecznych kosztem innych Europejczyków w imię chrześcijańskiej miłości i braterstwa. Chrześcijaństwo sprzeciwia się także wysokiej agresywności skierowanej na członków z zewnątrz; zamiast tego wierzący powinni praktykować niestosowanie przemocy i współczucie w obliczu zmiany demograficznej. Wysoka agresywność jest cechą definiującą ewolucyjną strategię grupy żydowskiej. Pozwoliło to Żydom z powodzeniem rywalizować z Europejczykami w ich własnych społeczeństwach.

Wreszcie, chrześcijaństwo jest wojowniczo anty-eugeniczne, dlatego pozwala słabym jednostkom przetrwać i rozmnażać się. Zmniejszyło to średnie IQ i rozpowszechnianie innych korzystnych cech w społeczeństwach europejskich. Natomiast strategia ewolucyjna grupy żydowskiej instytucjonalizuje praktyki eugeniczne, które pozytywnie wybierają te cechy, szczególnie wysoką inteligencję. Te eugeniczne praktyki pozwoliły Żydom wywierać pewien wpływ na społeczeństwa zachodnie, nieproporcjonalne do ich faktycznej liczby. W przeciwieństwie do judaizmu dla Żydów, chrześcijaństwo nie funkcjonuje jako strategia ewolucji grupowej dla Europejczyków, ale jako przepis na rasowe i kulturowe samobójstwo na masową skalę.
Wszystkie agresywnie proaktywne środki przeciwko chrześcijaństwu są z pewnością etycznie uzasadnione w obliczu zachodniego upadku i europejskiego wyginięcia rasowego. W tym eseju zaleca się bardziej naukowe podejście. Europejski intelektualista, zanim opracuje jakiś plan działania, musi najpierw przyznać, że żaden inny proces biologiczny nie jest tak ważny dla ludzi, jak ewolucja poprzez dobór naturalny. Jeśli ma mieć jakiś system wierzeń, musi to być cywilna religia eugeniki. Włączenie eugeniki do tkanki życia obywatelskiego pozwoliłoby uniknąć przymusu, czyniąc higienę rasową kwestią dobrowolnego przyzwolenia. Mógłby także dobrze przyjąć trójfunkcyjny światopogląd starożytnych Indoeuropejczyków.

 

wytłuszczenia oraz ilustracje w tekście: D.Kosiur

____________________

Redakcja WPS

Dziękujemy Komentatorowi julius za wybór tekstu i tłumaczenie

____________________

Krzysztof Pieczyński: Bez Kościoła rządzący (w IIIRP) nie mieliby władzy.

 

Wierzącym i znającym encyklikę „Laudato si” papieża Franciszka powinno zapalić się w głowach ostrzegawcze czerwone światło. Kościół idzie tutaj ręka w rękę z mondialistycznymi zbrodniarzami światowych syjonistycznych elit finansowych i otwarcie wspiera NWO. Encyklika „Laudato si” jest bowiem pochwałą tzw. zrównoważonego rozwoju, czyli przekładając to na język zrozumiały, jest pochwałą wprost dla masowej depopulacji, ponieważ tylko tzw. czynnik ludzki w procesie ekonomicznym jest możliwy do regulowania jego liczebności – oto współczesny Kościół. 

D.Kosiur

70 Komentarzy

Filed under Polityka

70 responses to “Dlaczego Europejczycy muszą odrzucić chrześcijaństwo

 1. KOJAK

  Panie Kosiur ! Pan juz calkowicie idzie po bandzie ! A szkoda bo zrazi pan calkowicie ludzi Pana istna wscieklizna i ostetacyjna obsesja na punkcie chrzescijanstwa! Zaczyna pan juz przescigac slynne komunstyczne i ateistyczne Argumenty ! To co pan drukuje przypomina pogadanki komunistycznych politrukow w Ludowym Wojsku Polskim PRL ~! Nie potrafi pan pan odzielic wlasnych pogladow i obseyjnie z maniakalnym uporem chce je narzucic innym< !

  Polubienie

 2. xexc

  Taka dyskusja jeśli ma być merytoryczna, musi również odrzucić wyśmiewanie czy kpienie z tego co dla części z nas jest ważne (patrz wyżej: karykatura Ostatniej wieczerzy) i nie wyciągać na sztandary aktorów grających dobrze opłacane role.

  Polubienie

 3. xexc

  Bo niezależnie jaką rolę pełnią ci czy inni księża, Kościół jest depozytariuszem polskiej tożsamości (identity). I gdyby był to kościół polski, występujący w obronie polskości, polskiej tożsamości i prawa do życia u siebie po swojemu byłby wielkim orężem.

  Spychanie każdego księdza do obozu Franciszka jest bez sensu,bo w ten sposób wyrzucamy z ręki broń, którą wystarczy skierować na prawdziwego wroga.

  Polubienie

  • nina

   —————- do ostatniego klechy, katolika i kościoła Polska musi być wyczyszczona .Tak się stanie !!! ERA WODNIKA nastała , ryby popłynęły w siną dal i już nie powrócą ! może za 26 tyś lat.
   Polsce watykańskie chrześcijaństwo przyniosło SAMĄ ZGUBĘ !. Jak ?? Polak Słowianin może godzić się na ukradzenie własnej nacji starożytnych dziejów i zastąpienie ich żydoskimi wyssanymi z brudnego palca bajkami ?? NO JAK ???. Jak Polak Słowianin mając wiedzę,ze jego Naród do 1939r za sprawą watykańskiej synagogi szatana był w 80% analfabetą , może mówić o dobrodziejstwie KK ?. Czy wyznawca !! katolicyzmu wie !! że DZIŚ JESZCZE na Dolnym Śląsku np w Henrykowie zwiedzając klasztor przewodnik gówniarz klecha opowiada jak to ciemnota słowiańska zniszczyła wielkość niemieckiego dziedzictwa ?!!. Czy tępy polakokatolik nie wie ?! że niemiecki CARITAS to od zawsze wroga Polsce organizacja ???. https://www.gloria.tv/article/Fgbtdd41pDWf4JUYjpg4V3qhv

   Polubienie

 4. To, że ŻYDO-chrześcijaństwo to patologia o charakterze planetarnym, to utrzymuję już o dawna.
  Przeciw niemu, już o schyłku starożytności powstał ISLAM – i miał się dobrze przez ponad tysiąc lat, aż do sławnej ODSIECZY WIEDEŃSKIEJ.
  Kolejną, anty żydo-chrześcijańską herezją był, powstały w połowie XIX wieku KOMUNIZM. I miał się on coraz lepiej, aż do połowy lat 1970, kiedy to „od wewnątrz” USraki rozsadziły ZSRR.

  Co będzie dalej?

  Proszę na poniższym obrazku popatrzeć, jak w NOWYM ŚWIECIE znacznie zwiększona, obecnie, śmiertelność na RAKA pokrywa się z granicami hiperkomercyjnej „UNII” w okresie Wojny Domowej w USA przed 150 laty. I to jest przyszłość do której dynamicznie zmierzamy, także na terenie obecnej Polski, już w najbliższych dekadach, oczywiście pod przywództwem WOLNORYNKOWEGO USraela.

  Czytać więcej, niestety po angielsku: http://markglogg.eu/?p=2431
  The Evil Principle of Judeo-Christian faith

  Mieszanie się ras nie ma tutaj nic do rzeczy: Turcy po zdobyciu Konstantynopola tak intensywnie się mieszali z Serbami, że obecnie, w swej znacznej większości, reprezentują RASĘ BIAŁĄ (patrz Erdogan, np.) I z chrześcijaństwem znowu chcą walczyć

  Polubienie

 5. Maks

  Z lektury książki prof.Edwarda Zwolskiego ,”Kasjodor i Jordanes,Historia Gocka czyli Scytyjska Europa” wynika,że to chrześcijaństwo doprowadziło do podziału jednego narodu-plemienia(Scytów czyli Gotów a dzisiejszych Polaków-patrz kultura wielbarska)na dwa zwalczające się ludy.
  Podam kilka ciekawszych fragmentów:

  „(…)zaraz po Adrianopolu-biskup Ambroży przesyła cesarzowi Gracjanowi traktat O wierze,w którym utożsamia Gotów z Gogiem Ezechiela:są groźni,ale upadną pod ciosami Pana(…)”
  Ibidem s.42.

  i dalej:

  „(…)W 406 roku,gdy Alaryk był nadal „sojusznikiem” Zachodu,hordy gockie pod wodzą poganina,imieniem Radagaisos,groziły zagładą Italii nim pod Faesule nie uległy geniuszowi wojskowemu Wandala w służbie rzymskiej,Stilichona. Ma więc sporo słuszności Orozjusz,kiedy w 417 roku, z przekonaniem,że opatrzność mimo wszystko,zwłaszcza mimo wizygockiej grabieży Rzymu w 410 roku czuwa nad Italią,pisze:”Dwa wtedy ludy gockie z dwoma królami szalały w prowincjach rzymskich,jeden chrześcijanin i bliższy Rzymianinowi,drugi poganin barbarzyński i rzeczywiście Scyta”
  Ibidem s.42-43.

  Scytowie poprzez jad mylnej wiary zostali podzieleni i wykorzystani w służbie „zachodu” wiele lat przed umowną datą jaką był tzw.chrzest 966 roku (lub może 669?!).Historia powtarza się cyklicznie i tak długo jak Polacy(Goci=Scytowie)nie odetną się od zabobonu(rzymski katolicyzm) tak długo będą „upadać pod ciosami Pana”.

  Polubienie

 6. pytuś

  Panie Kojak, polecam ,,szlak głupoty”, ponieważ jest per pedes, więc jest bardzo dużo czasu na myślenie i wtedy wiedza sama przychodzi przez nogi prosto do baraniej głowy.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_%C5%9Bw._Jakuba

  https://sjp.pl/per+pedes

  Kult Śmierci w kościele Chrystusa

  http://www.jezusbezreligii.pl/nauczania/relacja-z-duchem-swietym/222-kult-smierci-w-kosciele-chrystusa.html

  Batmany na lekcjach religii o czymś ważnym zapomnieli powiedzieć, baranom i owieczkom, że Bogiem jest WIELKA MATKA, a nie sflaczały pejsaty ojciec, cuchnący czosnkiem.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Bogini_Matka

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Kult_p%C5%82odno%C5%9Bci

  http://minos-minal-omfalos.blogspot.com/2015/04/powrot-bogini-rozy-kosmosu-matki-bogow.html

  Polubienie

 7. Marek Rogalski

  Walka kierowników tego portalu z chrześcijaństwem…prowadzi do-świadomego lub nieświadomego-popierania przez nich interesów żydowskich…zarówno w Polsce jak i na świecie…i taki ma chyba(ukryty)cel…Bowiem oba prądy duchowe(religie)są nie do pogodzenia…jak „ogień i woda”…a żydzi zwalczają naukę Jezusa Chrystusa od chwili jej powstania…2 tysiące lat temu…wszelkimi…najczęściej zbrodniczymi metodami…(np.w ZSRR lat 1917-53)

  Polubienie

 8. grzanek

  A Pieczyński, o ile dobrze kojarzę, mówił bardzo brzydkie rzeczy o Polakach, także zasłużył tak czy owak. Nie roniłbym nad nim krokodylich łez, on na to nie zasługuje.

  Polubienie

 9. grzanek

  „”Polacy muszą wyjść z kościoła tak, jak Żydzi wyszli z Egiptu.”
  Warto by prześledzić resztę judeofilnych wypowiedzi tego gościa. Już choćby z tego tekstu wynika, że on chce wyplenienia KK (niby słusznie), ale nie ma mowy o zastąpieniu moralności katolickiej jakąś inną, np. słowiańską. On niczego (racjonalnego) nie proponuje w zamian. A więc po prostu nihilizm w stylu USA (w końcu Pieczyński amerofil). Hulaj dusza, piekła nie ma.

  Przypomina mi się, jak naiwny Waldi Pastuszka podniecał się gównażerią na placu pod pałacem prezydenckim, który podjudzał „moherowe berety”. Biedny Waldi nie rozumiał, że to były zwyczajnie zmanierowane bananowe dzieciaki, banda nihilistycznych, zdegenerowanych szczyli z nowobogackich rodzin, a nie uświadomiona politycznie, patriotyczna młodzież.

  Polubienie

  • Moralność słowiańska np. okresu wczesnego średniowiecza jeszcze przed symbolicznym rokiem 966? To proszę. Za zdradę żony mężczyznę przybijano gwoździem za mosznę do mostu i zostawiano mu nóż. Mógł zrobić z nim co chciał. Było to czymś naturalnym w tamtym okresie. Niech żyje etyka starożytnych SŁOWIAN!!! Przywróćmy ją w czystej postaci!!!

   Polubienie

  • kempes

   w zamian .. to my zaproponujemy gdy nadejdzie czas. o tym pisze. nie musimy w całosci lubic pieczynskiego czy smarzowskiego. nie musimy słuchac ich jako naszych sprzymierzencow -jesli nimi -nie sa. ale.. JESLI ICH TWIERDZENIA I MATERIAŁY -SA NAM UZYTECZNE. DLA NASZEJ SPRAWY. to te czesc wykorzystujemy bez skrupułow . a choc by po to by… narobic wrogowi bigosu i doprowadzic go do chaosu. by to nasz cel wygrał. CEL USWIECA SRODKI . A ZWYCIESTWO ROZGRZESZA. nie mozemy ludziom zaszczepiac naiwniactwa słowianskiego. inne cechy tak. ale z naiwniactwem byciem frajerem -trzeba skonczyc. definitywnie. kartka długopis i analiza. potrzebujemy swiadomych ludzi . i sprytnych. umiejacych patrzec realnie i tu i teraz . ale i wizjonerów -patrzacych daleko. jak nasi wrogowie. ludzi majacych stalowe serca -dla naszej sprawy. jak to mówią -siłe lwa ,spryt lisa ,i gietkosc węża -jesli trzeba. kazdy kto swiadomie czy nie… pomaga nam w danym aspekcie niszczyc i skłócać naszych nieprzyjaciół i rywali -jest w danej czesci naszym sojusznikiem.

   Polubienie

 10. I ten jego ton głosu. Gada jak ksiądz.

  Polubienie

 11. grzanek

  Odpowiedź na komentarz Przemka, który najwidoczniej, z niewiadomych mi przyczyn, usunięto.
  ====
  I jeszcze ten obłęd w oczach w wielu fragmentach. Ok 30:00 minuty okazuje się piewcą i specjalistą od pejsatej kabały.

  Polubienie

 12. grzanek

  Naprawdę nie rozumiem, dlaczego komentarze zostały usunięte.
  Jeszcze raz zwracam uwagę na komentarz niejakiego ‚Chaim Levi’ pod nagraniem: Swietne! (żydom w to graj).

  Polubienie

 13. paziem

  Ostrzegam ” w ferworze dyskusji” przed urąganiem ludziom wierzącym i drwieniem z symboli religijnych. Gdyż albo jesteśmy ludźmi, albo bydlakami, z którymi ” niby walczymy”?!

  Polubienie

  • kempes

   symbole religijne . moga byc tolerowane -tylko taktycznie. potem trzeba je ZNISZCZYC. coz wiec znaczy drwienie? to tylko srodek do celu. jesli drwienie -pomaga drwimy. liczy sie CEL.

   Polubienie

   • paziem

    Chce pan podobnie jak watykańscy psychopaci palić kościoły i krzyże tak jak oni palili święte gaje?! Między niezgodą a nienawiścią jest ta cienka linia, której nie można przekraczać.

    Polubienie

   • Liczy się cel! No cóż, marksizm w czystej postaci!

    Polubienie

   • Tak, liczy się cel, a oprócz niego także droga do tego celu przebyta. Ten wysiłek, poświęcenie i wkład ludzi, którzy ten cel osiągnęli. Natomiast metody to sprawa drugorzędna. W walce z wrogiem nie ma sentymentów. Wszystkie chwyty są dozwolone, jak w polityce, biznesie i miłości.

    Polubienie

 14. Allan

  @grzanek
  grzanek
  10 października 2018 o 09:21
  Już nie mówię o tym, że wielki kosmopolita z karierą w JewWood.

  Grzanek to ze Pieczyński wyjechał do USA o niczym nie świadczy.Podobnie Cybulski przed tragiczną śmiercią miał z Holly propozycję a pobicie trzeba potępić bo to zwykła przemoc a tego tolerować nie można.Pieczyńskiego szanuje bo to wybitny aktor a prywatnie wiadomo nikt z nas od tej strony go nie zna .

  Polubienie

  • grzanek

   Ok wycofują o tym pobiciu, bo może faktycznie mi się pomyliło i jedynie gadał na KK. Tak czy owak i tak niezłe z niego ziółko, bo wychodzi amerofil i kabalista. Jeśli to dla kogoś autorytet, to gratuluję. Wężu proponuję obejrzeć całość nagrania, wtedy będziesz miał ogląd stanu psychicznego tego człowieka. Moim zdaniem coś jest na rzeczy.

   Polubienie

   • Allan

    Grzanku trochę nagrań słuchałem gdy pisał o tym opolczyk bo temat nie jest nowy.Autorytet dla mnie jako aktor bo niemal większość jego filmów oglądałem .Jeden z lepszych „Życie Kamila Kuranta”.Prywatnie nie wiem.Nie oceniam.Jakbym miał wybór jego posłuchać niż innych artystów.

    Polubienie

   • grzanek

    Spektakularnie odstrzelił Lindę w Prowokatorze:

    Polubienie

 15. grzanek

  A z tego nagrania, które wrzucił D.K. wynika dodatkowo, że Pieczyński jest pro-aborcjonistą (czyli za ludobójstwem Polaków).

  Polubienie

 16. pytuś

  Marek Rogalski

  No, wszystko jasne!

  Wierzymy we wszystko co pejsate, ponieważ wierzyć w coś trzeba, rodzina w to wierzy, to ja też wierzę i nikt mnie nie przekona, że ,,czarne jest czarne, a białe jest białe.”

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Indoktrynacja

  Szanowny jegomościu jest maleńkie ALE!

  ,,SZUKAJCIE, A ZNAJDZIECIE” biblijne (Mt 7:7; Łk 11:9)

  https://pl.wiktionary.org/wiki/szukajcie,_a_znajdziecie

  Nie jest to dziwne, że ktoś nam podrzuca obce naszej kulturze książeczki ST, NT i każe nam czegoś szukać. Przecież ,,natchnione” książeczki powinny zawierać li tylko PRAWDĘ i SAMĄ PRAWDĘ, bez zbędnego szukania.

  ILE NA ŚWIECIE BYŁO I JEST IMION BOGIŃ, BOGÓW?

  TO WSZYSTKO SIĘ NAZYWA MONOTEIZMEM?

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Monoteizm

  Już samo to, że jest jeden BÓG, ale w trzech osobach, powinno dać powód do WZMOŻONEGO MYŚLENIA!

  CZY PAN BÓG, ROZMIENIA SIĘ NA DROBNE?

  1 + 1 + 1 = 1!?

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B3jca_%C5%9Awi%C4%99ta

  NAM MYŚLEĆ NIE KAZANO, PONIEWAŻ MAMY CZOSNKOWĄ WIARĘ!

  GŁÓWKA CZOSNKU TEŻ JEST JEDENA, ALE MA WIELE ZĄBKÓW!

  Polubienie

  • Marek Rogalski

   Prawdziwa wiara chrześcijańska to miłość bliźniego i (czysta)duchowość…czyli gnoza…Jezus Chrystus był-tak naprawdę Arcy -gnostykiem(Łk.4,1-13,1J,5,19,J,18,36,J,18,36,J,8,44,J,14,30 i inne).KK-nie odcinając się całkowicie od judaizmu(głównie od ST i pseudo-bożka jahwe)-zniekształcił nauki Zbawiciela…dlatego nie może być autorytetem w dziedzinie religii…

   Polubienie

 17. veri

  Zydzi, uosobieni przez Heroda mieli w swoich dalekosieznych planach podboj owczesnego Cesarstwa Rzymskiego aby na jego politycznych gruzach zalozyc juz swoje imperium zwane przez nich Krolestwem Niebieski ( jakby nie bylo teokratyczna spolecznosc ). Poniewaz militarnie to mogli Cesarstwu pogwizdac wiec wzieli sie na sposob i zmajstrowali chrzescijanstwo i jako takiego szczura wpuscili na jego teren … owocami tego ciesza sie do dzis.
  Z koniecznosci skrotowo, esencjonalnie przedstawiona sprawa.

  Polubione przez 1 osoba

 18. pytuś

  NIECH KAŻDY WIERZY W TO CO CHCE!

  12 APOSTOŁÓW – WERSJA NA UBOGO?

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Aposto%C5%82

  72 APOSTOŁÓW – WERSJA NA BOGATO?

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Siedemdziesi%C4%99ciu_dw%C3%B3ch

  5000 + 4000 = 9000 (liczenie bez dzieci i kobiet) – CO ZROZUMIELI Z JEGO NAUK?

  PRZYSZLI, POSŁUCHALI I NIC NIE ROZUMIEJĄC Z JEGO DRĘTWEJ MOWY POSZLI SOBIE, PRZY OKAZJI ZALICZAJĄC ,,WIELKIE ŻARCIE” NA KRZYWY RYJ – KAŻDY BY TAK CHCIAŁ.

  ŻADNE Z NICH NIE NAPISAŁO KOLEJNEJ ,,NATCHNIONEJ EWANGELII – CZEMU?

  NAJWAŻNIEJSZE DLA NICH BYŁO ZASTAWIONE ,,SUTE” KORYTO?”

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Cudowne_rozmno%C5%BCenie_chleba

  https://synonim.net/synonim/dr%C4%99twa+mowa

  KOLEJNA WIARA NIE W BARANKA PASCHALNEGO TYLKO W:

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Ichthys

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Baranek_Bo%C5%BCy

  PRZECIEŻ ON SIĘ OFICJALNIE POWIESIŁ I PO ŚMIERCI ZDĄŻYŁ JESZCZE NAPISAĆ EWANGELIĘ!?

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Ewangelia_Judasza

  Polubienie

 19. Maks

  Znalezione w internecie na potrzeby tematu:

  „(…)“katolik” to członek kościoła katolickiego, “chrześcijanin” to osoba wierząca w Jezusa Chrystusa. Nie jest to zatem tożsame jak sugeruje kościół katolicki. Owszem, każdy katolik jest chrześcijaninem, ale odwrotnie już to nie działa.“Katolik” od łacińskiego “katcholikos” – “powszechny” – jest wyznawcą religii powstałej w IV wieku naszej ery, powołanej do istnienia na Soborze Nicejskim, politycznymi decyzjami pogańskiego cesarza Konstantyna. Ta religia powstała poprzez dodanie do nauk Jezusa Chrystusa szeregu pogańskich zwyczajów i wierzeń, mających na celu zaskarbienie przychylności innych religii. Natomiast “chrześcijaństwo” jest jedno. Chrześcijanin to wyznawca Jezusa Chrystusa – objawionego w I wieku, Jezusa – proroka żydowskiego /Mesjasza/ – w języku polskim zwanym Pomazańcem, a po grecku Chrystusem(…) nie każdy chrześcijanin to katolik, natomiast każdy katolik to chrześcijanin. Zatem jako chrześcijanin, nie katolik, oburzam się, gdy wrzuca się moją wiarę do jednego worka z katolikami. Nie identyfikuję się z kościołem katolickim, mimo iż w tej wierze zostałem wychowany, nie pociąga mnie ani upolitycznienie, ani też organizacja kościoła, która nie zawsze miała i ma szlachetne działania. Tym samym nie chcę być z nim identyfikowany. Bliska jest mi nauka Chrystusa i pojęcie miłości, dobroci i uczciwości, natomiast wiara katolicka zezwala być swoim wyznawcom złymi, zezwala i przez łatwe rozgrzeszenie sprzyja złu. Zatem dla mnie katolicyzm wzorem nie jest(…)”

  Źródło:http://www.augustynski.eu/katolik-vs-chrzescijanin/

  Polubienie

 20. kempes

  a po co je palic? te symbole? sa lepsze metody. zydzi je np. swietnie stosuja. walcza -jakby nie walczac. tu skandalik ujawnimy. tu aferka. tu symbolik wysmiejemy. zreszta sojusznikow jest bez liku. wezmy np. takiego sunjaye. z jego pogladami -mozna sie nie zgadzac. ale tam gdzie bije klechow… te wiedze wykorzystac. i.. nie ma sie czego bac. niepotrzebna zas jest walka wprost i meczennicy. bo to by skanalizowało kosciół. poza tym .. nie wolno walczyc z chrzescijanstwem – na zasadzie -kosciół jest be . wiec teraz badz słowianinem. z chrzescijanstwem -mozna wygrać TYLKO NA GRUNCIE CHRZESCIJANSTWA. chodzi o SKRUSZENIU MURU. ZROBIENIE W NIM -DZIURY!!!.a to sie robi -pokazujac delikatnie bzdury w biblii. pokazujac to ze np. kosciół sam nie zyje tak jak uczy itd. dopiero po oczyszczeniu NA PUSTEJ GLEBIE.- mozna sadzic. i wtedy kosciółkowy mur sam sie sypie. bo jezeli -zacietrzewionemu katolikowi… pokazemy OD RAZU tozsamosc słowianska … wtedy taki i wysmieje i nic nie zrozumie. efekt?? umocnienie koscioła. tego co co pisze -nie zrozumieli ci z prl-u. (zamiast walczyc z kosciołem wprost -trzeba było niby obiektywnie -putka wydac tanio-mroki sredniowiecza. czy takich autorów jak deschner. nakrecic filmy fabularne. itd..)a sojuszników mamy bez liku. materiałow w necie- cała masa. chrzescijanstwo -lezy. i zawsze -WAZNA JEST MŁODZIEZ. MŁODZIEZ!!! kiedys jeden z krytyków rockowych powiedział o starszych. nie ma znaczenia ze oni muzyki rockowej nie słuchaja. i tak sa skonczeni. TYMI SAMYMI METODAMI NALEZY SKONCZYC Z KOSCIÓłKIEM. to sa baaardzo skuteczne metody. prosze mi wierzyc. ida nowe czasy. na you tube np. jest taki kanał „smiem watpic. prowadzi go młody chłopak. otóz… jeszcze w latach -80-tych ,90-tych .. by szkoła nie przeszedł. za gadanie o wojtyle. a dzis?? czasy sa inne. wychodza brudy np. o matce teresie z kalkuty. itd. CEL USWIECA SRODKI. walczac skłocajac. wykorzystujac nawet klechow czy jahwistow -przeciw sobie. osiagniemy cel.

  Polubienie

 21. paziem

  Jedno mi się w tym wywodzie nie zgadza. Pisze pan, że żydzi zwalczają kk i to w sposób perfidny. To w końcu źydzi stoją za dziełem powołania chrześcijaństwa i w szczególności kk, czy też nie? Bo to by oznaczało, że ktoś aplikujący truciznę jedną łyżką na drugiej podaje odtrutkę?

  Polubienie

 22. kempes

  kosciół ma byc na smyczy zydów. dlatego niektore jego elementy zwalczaja. by wprowadzic inne . lepsze dla siebie. to tak jak popiełuszko. np. za duzo gadał. to go nie ma. choc jego zlikwidowano -fizycznie. dzisiaj sie osmiesza. mi chodzi o to ze WROGA BIJEMY -JEGO WŁASNA BRONIA. a chrzescijanstwo. trzeba osmieszyc najpierw na jego gruncie. a dopiero potem mozna działac jak chcemy. to dotyczy – nie tylko katolikow. ale wszystkich. swiadkow jehowy chocby. ludzie musza dojsc do pustki w swojej głowie. jesli chodzi o chrzescijanstwo. w ta dopiero pustke ładujemy dopiero nasz program. nigdy wczesniej.

  Polubienie

 23. Maks

  Ad kempes

  Odpowiedzią/obroną przed rzymskim katolicyzmem i tym samym supremacją Watykanu była reformacja Lutra czyli wersja judaizmu(nauki Starego Testamentu)dla Europejczyków.Jak te nauki wpłynęły na narody,które je przyjęły to dziś każdy sam może ocenić jadąc np.do sąsiednich Czech lub Niemiec.W Polsce wygrała kontrreformacja jezuicka i następne pokolenia Polaków po dziś dzień za to płacą.Paradoksalnie KRK można wyrugować stosując i czytając Biblię by poprzez zdobywanie mądrości stać się ateistą(wyznawcy protestantyzmu z biegiem lat stają się ateistami czyli ludźmi wolnymi).

  Polubienie

  • Ateizm szanowny Panie, to nic innego jak łagodna forma judaizmu dla słabszych umysłowo, tego judaizmu, którego nie zaakceptowali by pod pojęciem judaizmu. Obecny ateizm w swojej ogromnej większości nie powstał na zasadzie racjonalnego myślenia opartego na wyważonej ocenie historycznej chrześcijaństwa, tylko na bazie jego negacji i wali z nim. A więc kwintesencja Talmudu.

   Polubienie

   • kempes

    ateizm moj panie -ma wiele kierunkow. jest wojujacy ateizm . ale i wysmiewajacy. tzn taki -dla którego biblia to stek bredni i tyle. np. na you tube -jest kanał teapotpilot . tam rzeczowo rozprawiaja sie z nadjoranskimi mitami. a poza tym .. talmud czy biblia,koran itd to wg mnie ..wsio rawno. kazda religia bowiem -wymaga kapłana . ogłupia i zwalnia z myslenia. i zadna .. nie przyczynia sie do rozwoju ludzkosci tylko – jej nieszczesc. bezsensownych walk o wersety ,róznice ,poglady,cuda ,itd. i kazda uwaza sie za najlepsza.i.. kazda … tylko straszy tym czy tamtym … zamiast po prostu -udowodnic skutecznosc swoich nauk. ja cenie zawsze i ceniłem tzw. zdrowy rozsadek.

    Polubienie

  • kempes

   temat jest bardziej skomplikowany. luter np. wygrał a hus nie…. poniewaz luter -miał poparcie bogatych ksiazat. którzy mu pomagali. ale… kiedy tomasz munzer sie zbuntował przeciw panom. to luter stanał -po ich stronie. a do rozwoju ateizmu przyczyniły sie inkwizycja.wojny religijne. we francji w XVI wieku ,trzydziestoletnia. itd. potem było oswiecenia ,masoneria. ale przede wszystkim to… protestantyzm był strasznie rygorystyczny. a przynajmniej .. chciał uchodzic za taki. a TO MĘCZY. POTWORNIE MĘCZY. zwłaszcza ze trudno to dotrzymac. i..NIC SIE NIE ZMIENIŁO. do dzis. np. widziałem kiedys filmik. pastor chojecki -gadał o tym jak kobieta biblijna sie nie maluje. i ma pomagac innym. itd. a jego córka eunika -na tym filmiku-nerwowo rekawy podwijała. protestantyzm był niby .. super rewolucja przeciw katolicyzmowi. ale meczył. dzielił i nie zostało nic. stad ateizm.

   Polubienie

   • Z protestantyzmu najważniejszy jest tylko stosunek do bogactwa. Protestanci uważali bogacenie się za miłe bogu i tyle. Katolicy przeciwnie. Dlatego państwa katolickie biedniały i karlały, ich społeczeństwa żyły w nędzy. A protestanckie przeciwnie, bogaciły się, poszerzały swoje wpływy i władzę.

    Natomiast protestancka, purytańska, sztywna obyczajowość jest nie istotna. Jest tak samo do wyrzucenia, jak katolicka.

    Polubienie

 24. Ileż tu głupot na temat chrześcijaństwa, nawet więcej niż na masońsko-żydowskim portalu Racjonalista. Urban nawet takich niedorzeczności nie pisał. Nagroda zgniłego jaja się należy.

  Polubienie

  • nina

   ————święta Hildegarda w swojej książce wydanej oczywiście po niemiecku , po polsku już OCENZUROWANA !!! napisała ,że !!!CHRZEŚCIJAŃSTWO SKOŃCZYŁO SIĘ w 1030r. Znajdz Waść książkę i przeczytaj !

   Polubienie

 25. pytuś

  Apollo, nagroda zgniłego jaja Tobie się należy jak AMEN w pacierzu.

  Obrońca zgniłego jaja się znalazł, którym jest KRK.

  W jakim BETLEJEM się narodził Jezusek syn Józefa zwany Chytruskiem?

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Betlejem

  https://wiadomosci.onet.pl/religia/betlejem-w-galilei-moze-byc-prawdziwym-miejscem-urodzenia-jezusa/ftbbh

  https://wiadomosci.wp.pl/w-prawdziwym-betlejem-6036739326087809a

  ON NIE WIE, GZIE JEGO IDOL SIĘ NARODZIŁ?

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezus_z_Nazaretu_(publikacja)

  ,,… z Nazaretu nie może wyjść nic dobrego (zob. J 1, 46).”

  https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2014/Przewodnik-Katolicki-41-2014/Temat-numeru/Tu-wszystko-sie-zaczelo

  TO BYŁO, ALE SIĘ ZMYŁO, NA PLACU BOJU POZOSTAŁ FAŁSZYWY SZAWEŁEK ZWANY PAWEŁKIEM!

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Judeochrze%C5%9Bcijanie

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Nazarejczycy

  NASI PRZODKOWIE NIE BRALI W TYM CYRKU UDZIAŁU, WIĘC APOLLO, PO CO TA SIARA!

  CZARNA ZARAZA PRZYBYŁA DO NAS PRAWIE 1000 LAT PO TYM ,,SMUTNYM” WYDARZENIU, (965/966) CHOĆ BYŁA PRZESTOGA, ŻEBY NAM TEGO NIE ROBIĆ, ALE ONI INACZEJ POSTANOWILI.

  http://detektywprawdy.pl/2015/01/28/hiniewicz-o-chrzescijanstwie-ewangelii-andrzeja/

  Polubienie

 26. kempes

  ma pan racje panie przemex. ale zas w polityce – to katolicyzm bije tysiac razy protestantyzm. bo katolicyzm był i jest pragmatyczny. chytry i przebiegły zdyscyplinowany bardziej. . my tez musimy miec takie cechy by sprawa przetrwała. a protestantyzm.? jest strasznie nerwowy. od razu by walczył. i nawracał . ot cały chojecki np. prze którego marian zwany przez wielu-małpianem… ma teraz kłopoty . bo chojecki -coraz ostrzej i ostrzej. bez taktu. i dyplomacji. dlatego… majac takie cechy protestantyzm szybko sie podzielił. na sekty i odłamy. i takie podziały wrogów -trzeba wykorzystywac w naszej sprawie.

  Polubienie

 27. No i faktycznie przyjdzie taki czas, że powywraca się krzyże i zburzy kościoły. Albo my albo oni. Dwóch panów w Polsce być nie może. Pokojowa koegzystencja pogan z katolikami, to mit.

  Polubienie

 28. kempes

  nam potrzebny jest mieszaniec polaka z skrzyzowanego z klasycznym niemcem. jesli chodzi o cechy. mozemy byc uczynni serdeczni ,jak byli słowianie. ale musimy byc takze uparci i konsekwentni. jak germanie. sprytni i okrutni kiedy trzeba. musimy umiec analizowac koszty . byc goscinni dla dobrych dla nas. ale i bezwzgledni dla wrogow. umiec dzielic do wykonania zadania tak – by zostało ono wykonane. kłotnie słowianskie musza sie skonczyc. potrzebny nam jest słowianin swiadomy. słowianin nowej ery. wyposazony w cechy i wychowanie do których wzywa go historia. tylko wtedy wygramy. wszystkie cechy ktore maja nasi wrogowie .. a ktore sa nam uzyteczne musza byc przez na przejete . i tak przekształcone . .. aby odpowiadały naszym potrzebom i celowi.

  Polubienie

 29. Maks

  Ad kepmes

  kempes
  10 października 2018 o 21:16
  „ma pan racje panie przemex. ale zas w polityce – to katolicyzm bije tysiac razy protestantyzm. bo katolicyzm był i jest pragmatyczny. chytry i przebiegły zdyscyplinowany bardziej. . my tez musimy miec takie cechy by sprawa przetrwała. a protestantyzm.?”

  Panie kempes rok 1939 dobitnie udowodnił,że naiwni i nieporadni rzymscy katolicy pod przewodnictwem ministra/pijaka pułkownika Józefa Becka zostali ograni przez dyplomację anglo-franzusko-amerykańską.Pragmatyczni to są politycy zachodni właśnie dzięki myśli protestanckiej(samo czytanie Biblii poszerza horyzonty i daje narzędzia do obrony ale i do ataku,katolicy nie czytają zupełnie nic a przez bezmyślne klepanie regułek w dzieciństwie są pozbawienie zdrowego rozsądku w wieku dojrzałym).Z całą resztą zgoda,jednak zainstalowanie na nowo religii słowiańskiej uważam za mało realne.Przekształcenie/zreformowanie istniejącej doktryny KRK na podobieństwo protestanckie czy też prawosławne gdzie obowiązkiem kapłana jest posiadać żonę może będzie dane nam wszystkim obserwować(są księża którzy żony już teraz mają za przyzwoleniem tak ludzi jak i kurii).Wspomniany przez Pana „Słowianin nowej ery” kojarzy mi się z postacią Scyty opisanego przez Jordanesa w Historii Gockiej.Może więc historia zatoczy „koło” i wróci to co było kiedyś.Pozdrawiam.

  Polubione przez 1 osoba

  • Przejściowo można tak zrobić. Choć elita, która tym projektem będzie zarządzać musi być słowiańska i świadoma, jak jest naprawdę oraz jaki jest prawdziwy cel. Odtworzenie religii słowiańskiej to raczej perspektywa kilkudziesięciu do ponad stu lat. O ile ten obecny nawrót do pogaństwa nie okaże się przejściowy. Taka chwilowa moda. Lub nie zostanie w jakiś sposób zahamowany.

   Polubienie

  • kempes

   nie zrozumiał pan mojej mysli. piszac o sprycie katolicyzmu -ja mam na mysli kosciół -jako elity jego i ksiezy. a nie szarych wyznawców. a protestantyzm dzieli sie i kłoci. jeden drugiego by nawracał. w imie jedynie słusznej ideologii. a politycy zachodni to siłe maja dzieki masoneriom. elycie banksterskiej.i masoneriom. a nie dzieki protestantyzmowi. poniewaz walczył by jeden z drugim. GDYBY NAPRAWDE UWIERZYLI W TEN PROTESTANTYZM. co przemian w kosciele to ma pan racje. ale… to sa znowu plany zydów i masoneriow. banksterow. a nie samego protestantyzmu -jako takiego. zas słowianin nowej ery musi powstac. inaczej? nie przetrwa. nie mozemy byc podatni na frajerstwo i manipulacje. jak dzisiaj polacy. potrzebujemy ludzi silnych i sprytnych. hasło bóg honor i ojczyzna -musi zniknac. a jak bedziemy silni. to inni sami beda przejmowac nasza kulture . poniewaz bedzie atrakcyjna. a co posiadania zon przez ksiezy. w polsce to nie przejdzie raczej. poniewaz zony zaczna sie obnosic z kasa . wierni beda tyrac na klesza rodzinke . i zniknie symbol. ksiedza w celibacie. jako tego innego. jakby odzielonego od wiernych. zobaczy pan. ze tak bedzie.

   Polubienie

   • Nie ma znaczenia, że protestanci się kłócą. Protestantyzm jest łatwiej unarodowić niż kosmopolityczny katolicyzm. Bo protestantyzm nie ma żadnej zewnętrznej centrali zarządzającej.
    Tak jak prawosławie. Czyj kraj tego religia. Jest w pełni do podporządkowania państwu czego o katolicyzmie powiedzieć nie można. Bo ten ma jeszcze swoje ponadnarodowe korporacyjne interesy.

    Polubione przez 1 osoba

 30. nina

  —————————- ZEW KRWI !!!!!!!!!!

  [ Jesteśmy Słowianie Lechicki Ród Kto z Nami zadziera ten będzie trup!’ Raz mieczem, toporem Chazarską Diasporę”’]

  Polubienie

 31. Maks

  Ad kempes

  „a politycy zachodni to siłe maja dzieki masoneriom. elycie banksterskiej.i masoneriom. a nie dzieki protestantyzmowi. ”

  Śpiewka na temat wszechmocnej roli „masonerii” i „żydostwa”(teorie spiskowe)to bajka dla Polaków wymyślona przez historyków(tu jest „spryt katolicyzmu” o którym Pan pisze) w celu usprawiedliwienia nieudolności polskiej inteligencji(rzymskich katolików!).Rozprawił się z tą trującą koncepcją Aleksander Bocheński,Dzieje głupoty w Polsce(polecam).

  ” a co posiadania zon przez ksiezy. w polsce to nie przejdzie raczej. poniewaz zony zaczna sie obnosic z kasa . wierni beda tyrac na klesza rodzinke ”

  Przecież protestancki duchowny ma obowiązek sam utrzymywać się z własnej pracy a nie ze składek wiernych.Obowiązek posiadania żony wynika z praw ST(patrz Księga Kapłańska) jak również z realiów życia.Zdrowy mężczyzna posiada żonę i dzieci i w ten sposób zyskuje prawo aby dawać przykład wiernym jak żyć.Efektem tego prostego zabiegu jest zdrowe społeczeństwo(„WAZNA JEST MŁODZIEZ. MŁODZIEZ!!!).

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s