11 listopada w cieniu panoszącego się syjonizmu IIIŻydo-RP/Polin

 Żydowska hucpa pod pomnikiem Romana Dmowskiego

Zanim HGW ze stołecznego magistratu wydała zakaz na Marsz Niepodległości, w żydo-mediach pojawiły się następujace informacje:

 • do ochrony uczestników Marszu brakuje policjantów, którzy gremialnie idą na zwolnienia lekarskie (rozumiem, że pracownicy/policjanci mogą brać urlopy, ale zwolnienia lekarskie są dostępne jedynie dla chorych, ewentualne nadużycia lekarzy nie mogą osiągnąć skali, o której mowa w żydo-mediach),
 • Wojewoda Mazowiecki polecił stołecznym szpitalom przygotowanie wolnych łóżek – zachodzi obawa dokonania zamachu terrorystycznego w trakcie Marszu (ta informacja pojawiła się tylko raz, w żydowskiej TOK FM i GW, gadzinówce niejakiego A.Michnika).

Nawiasem mówiąc zastanawiająca jest żywotność HGW na magistrackim stołecznym stolcu, mimo ewidentnych dowodów korupcji w związku z prywatyzacją stołecznych nieruchomości, nad którymi to przestępstwami pochyla się bezowocnie od ponad dwu lat sejmowa komisja. Zaskakujący jeszcze bardziej jest fakt, że wybory samorządowe w stolicy wygrał ten sam korupcyjny układ. Wynika z tego, że albo mieszkańcy Warszawy to idioci, albo wybory samorządowe, sejmowa komisja, organa ścigania, to jedna wileka żydowska hucpa – to standard IIIŻydo-RP/Polin.

Mam nadzieję, że przybywa nam świadomych Polaków, którzy coraz lepiej zdają sobie sprawę, że główną ideą inicjatywy pn. Marsz Niepodległości nie jest świętowanie kolejnych rocznic 11 Listopada, ani tym bardziej integracja jego uczestników w ramach autnetycznego, nacjonalistycznego ruchu narodowego Polaków. Marsze te organizowane przez grupę młodych Żydów, którzy stanowią kierownictwo Ruchu Narodowego, służą przede wszystkim do ośmieszania i opluwania polskiej idei narodowej. 11 Listopada jedni Żydzi wyprowadzają Polaków na ulicę, a drudzy organizują uliczne burdy (np. żydowska Krytyka Polityczna spraszała lewackich bandziorów z NRF). Do tych drugich Żydów zalicza się także szeroko rozumiana władza nakazująca swoim służbom bicie uczestników Marszu, a nawet strzelanie do nich oraz powszechne żydo-media bez skrępowania nazywające uczestników Marszu faszystami.

Być może zakaz Marszu Niepodległości jest wynikiem braku konsensusu w łonie ścisłego kierownictwa IIIŻydo-RP/Polin na przeprowadzenie terrorystycznej akcji, a być może wręcz przeciwnie, chodzi o podgrzanie atmosfery dla pełniejszego terrorystycznego efektu -? Nie można także pominąć i takiego wyjaśnienia, że konsensusem POPiS-owych syjonistów jest właśnie decyzja o zakazie Marszu. Ma ona uchronić marszową inicjatywę żałosnego osobnika na urzędzie prezydenta IIIŻydo-RP/Polin przed ośmieszeniem – bo któż poza żydowskim, syjonistycznym aparatem władzy wraz z rodzinami, służbami ochrony oraz zawodowymi politycznymi prostytutkami, weźmie udział w tym przedstawieniu?

Przy okazji warto pokusić się o refleksję. Jak to się dzieje, że Ruch Narodowy (z niego wywodzi się kierownictwo Marszu Niepodległości) potrafi zgromadzić na Marszu rzesze Polaków, a nie zdobywa mandatów w wyborach samorządowych i parlamentarnych (?).

Inna refleksja. Uczestnicy wszystkich Marszów nazywani byli faszystami w powszechnych żydo-mediach. Jak więc wyjaśnić fakt, że wszystkie dotychczasowe Marsze otrzymywały zezwolenia władz, że Stowarzyszenie Marsz Niepodległości uzyskało sądową rejestrację? A skromne Stowarzyszenie WPS takiej rejestracji w IIIŻydo-RP/Polin otrzymać nie może -? Mało tego, do mieszkań członków WPS wtargnęła Policja w związku z denuncjacją żydowskiej organizacji Otwarta Rzeczypospolita.

A propos ewentualnego zamachu terrorystycznego na Marszu Niepodległości – wykluczać go nie należy.

Żydowska zbrojna organizacja Jewish Defense League, która zajmuje się działalnością wywiadowczą, kontrwywiadowczą, inwigilacyjną, szkoleniową, śledczą propagandową i rekrutacyjną, działa w IIIŻydo-RP/Polin oficjalnie i legalnie, choć np. nawet w USA otrzymała zakaz działalności jako organizacja terrorystyczna -?

A przy okazji warto wiedzieć, że żydowska Otwarta Rzeczpospolita jest sponsorowana m.in. właśnie przez Jewish Defense League.

Zatem źródła faszyzmu, dokładniej syjo-faszyzmu i ewentualnego terroryzmu w Polsce nie są trudne do określenia i zidentyfikowania.

Dariusz Kosiur

__________________________________________

__________________________________________

11 listopada w cieniu panoszącego się syjonizmu IIIŻydo-RP

tekst z roku 2015

Hans Frank (pochodzenie żydowskie)„Polska powinna pozostać tak uboga, żeby Polacy sami chcieli pracować w Niemczech…” – pamiętajmy o tym nie tylko w dniu Narodowego Święta.

 

Tak jak 96 lat temu, tak i dzisiaj, w dniu Narodowego Święta Niepodległości spotykamy się z przejawami wściekłego, żydowskiego antypolonizmu. Różnica polega tylko na tym, że dzisiaj wszystkie powszechne media są w dyspozycji żydowskiego syjonizmu.
Nigdy jednak nie zapomnijmy, że światowe żydostwo dokładało ogromnych starań, żeby Państwo Polskie nie powstało!!! – i nie tylko na wersalskiej konferencji 1918r., ale także w 1945r.

Warszawa, 11.11.06. Czyszczenie pomalowanego farb¹ pomnika Romana Dmowskiego na pl. Na Rozdro¿u w Warszawie, 11 bm. Pomnik zosta³ pomalowany w nocy z 10/11 bm. (kb) PAP/Radek Pietruszka ***Zdjêcie do depeszy PAP pt. Warszawa/ Pomnik Romana Dmowskiego pomalowany farb¹***

Pomnik Romana Dmowskiego w Warszawie na Placu Na Rozdrożu niejednokrotnie bywał oblewany farbą, podpalany, przez syjonistyczną hołotę.

11.11.1918r., jeszcze przed przyjazdem polskiej delegacji Komitetu Narodowego Polski (KNP) do Francji, przedstawiciela polskiej delegacji KNP w Paryżu na konferencję w Wersalu, hr. K.Orłowskiego odwiedził Żyd francuski, finansista, Maurycy Rothischild i zakomunikował:
Jeżeli na Kongresie, oficjalnym przedstawicielem RP będzie ten były od miasta Warszawy, członek Dumy Państwowej Rosyjskiej, który zyskał wszechświatowy rozgłos jako zajadły antysemita(chodzi o R.Dmowskiego – ALS), to cały Izrael (…) zastąpi drogę ku wszystkim jej celom (…). Wy nas znajdziecie na drodze do Gdańska, na drodze do Śląska Pruskiego i Cieszyńskiego, na drodze do Lwowa, na drodze wszelkich waszych projektów finansowych.
Judeopolonia” – s.80, dr A.L.Szcześniak.

Gdy żydowska, antypolska polityka ostatecznie zawiodła w Wersalu, już 12 listopada 1918r. wszystkie odłamy żydostwa polskiego: syjoniści, fołkiści, ortodoksi i separatystyczni budnowcy, zostały przyjęte na audiencji u J.Piłsudskiego. Żydzi zażądali przyznania im autonomii personalno-kulturalnej. Przywódca Organizacji Syjonistów, Izaak Grünbaum złożył dokument polityki żydowskiej w Polsce, w którym czytamy:

Winna być ujawniona wola narodu żydowskiego w sprawie urządzenia życia żydowskiego w Rzeczypospolitej. (…)

Gdy władze polskie odrzuciły żydowskie żądania utworzenia żydowskiego państwa w Państwie Polskim, przedstawiciele Żydów uznali takie stanowisko:

(…) za wypowiedzenie wojny żydowskiemu ruchowi narodowemu, którą ten podejmie w obronie swoich interesów (…)” – „Judeopolonia” – s.77, dr A.L.Szcześniak

Czy powyżej przytoczone fakty kojarzą się PT Czytelnikowi z polskim antysemityzmem (to termin celowo przez Żydów zafałszowany, odnosi się do wszystkich ludów semickich), czy z żydowskim szowinizmem zwanym syjonizmem? Czy u podłoża antysemityzmu nie leży żydowski szowinizm? Czy w takim razie antysemityzm jest, czy nie jest właściwą, obronną, postawą, która winna cechować polski patriotyzm?
O tym, że żydowskie gadzinówki posługują się kłamstwem, paszkwilem, że są antypolskie, antypaństwowe i antynarodowe, rusofobiczne, wzniecające nienawiść do Rosji i do Białorusi, przekonywać nie trzeba.

Oto, co w przededniu Święta Niepodległości, w przededniu narodowego święta Polaków pisze o Romanie Dmowskim jedna z czołowych publicystycznych kreatur żydowskiej gadzinówki Michnika:

    Dmowski, czyli pochwała hipokryzji

22643f46-c6c3-4669-ac82-a2cc43b00f64syjonistyczny, antypolski, element w Polskim Radio

autor:Paweł Wroński

Grupa dziennikarzy, działaczy społecznych, pisarzy i lewicowych polityków wysłała list do prezydenta Bronisława Komorowskiego, aby 11 listopada podczas marszu Razem dla Niepodległej nie składał kwiatów pod pomnikiem Romana Dmowskiego.

Argumentują, że Dmowski to nie tylko polityk zasłużony dla Polski w czasie konferencji wersalskiej, ale także antysemita, nacjonalista, admirator faszyzmu włoskiego i niemieckiego. Wreszcie człowiek, którego ideami żywią się jego późne wnuki atakujące squaty, homoseksualistów, obcokrajowców. Sygnatariusze listu wyrażają obawę, że działania prezydenta spowodują, iż tradycja endecka stanie się równoprawna w przestrzeni publicznej.

List pewnie nie odniesie skutku i prezydent kwiaty złoży. Od lat Komorowski, wywodzący się z tradycji piłsudczykowskiej, na podobne zastrzeżenia odpowiada: „Przecież Piłsudskiemu nie składam kwiatów za przewrót majowy i Berezę”.

Problem jednak jest. Zgadzam się z obawami autorów listu. Tak, Dmowski to z jednej strony człowiek, który nauczył Polaków nowoczesnej polityki, przywrócił „sprawę polską na forum europejskim” i wspaniale nas reprezentował w Wersalu. Ale jest też przykładem zajadłego antysemityzmu.

Rozumiem też prezydenta, który chce uhonorować w osobie Dmowskiego ważny endecki nurt w historii Polski i pozwala sobie na odrobinę hipokryzji. Jest ona koniecznym składnikiem polityki, dzięki któremu możliwe jest porozumienie narodowe. Gdybyśmy mówili tylko to, co tak naprawdę myślimy o konkurentach, żadne porozumienie nie byłoby możliwe.

Niechaj Roman Dmowski tej hipokryzji będzie symbolem: polityk przeciwny jakimkolwiek czynnym wystąpieniom przeciwko caratowi, a równocześnie twórca ruchu narodowego. Człowiek, który przed I wojną światową głosił podobne tezy jak Róża Luksemburg, że przemysł Królestwa Polskiego jest organicznie zrośnięty z Rosją, a dziś jest wzorem patriotyzmu. Antysemita, który chętnie współpracował z Żydami, korzystał z ich pieniędzy (np. Bolesława Hirszfelda), ale domagał się, aby się ochrzcili. Moralizator, który narzekał, że w Paryżu kobiety są za drogie. Twórca pojęcia Polak-katolik, który był równocześnie programowym ateistą (opowieści endeków o przyjęciu chrztu na łożu śmierci na milę pachną propagandową inscenizacją).

Rzeczywiście, zgodnie z tym, co piszą autorzy listu, istnieje ryzyko, że aberracyjna ideologia endecka stanie się równoprawnym składnikiem polskiej tradycji. Jednak skuteczniej można temu zapobiec nie przez omijanie pomnika Dmowskiego, ale dzięki temu, że więcej się będzie o Dmowskim mówić. Że będzie się tłumaczyć, jakie były konsekwencje dla całej Europy myślenia jego i podobnych mu ludzi.

Na razie o Dmowskim młodzi ludzie wiedzą niewiele. Nawet ci, którzy mają go na sztandarach, sprowadzają jego idee do kilku haseł.

Dwa lata temu kilka osób ozdobionych mieczykami Chrobrego i błąkających się 11 listopada po stolicy zapytało mnie, gdzie jest pomnik… Ignacego Dmowskiego. Na wszelki wypadek wskazałem im przeciwny kierunek.

za: http://wyborcza.pl/1,75968,16942625,Dmowski__czyli_pochwala_hipokryzji.html#ixzz3IfKcAcfY

*                                         *                                    *

Niebawem zobaczymy jak żydo-reżim IIIRP przygotował się do obchodów 11 listopada w Warszawie. Czy znów nakaże swoim służbom dokonywać prowokacji wobec uczestników Marszu Niepodległości, strzelać do nich i ich bić? I znów zasadne jest pytanie, czy mamy tu do czynienia z antysemityzmem, czy z żydowskim szowinizmem żydo-reżimu?

A jak określić działania żydo-reżimu IIIRP, który zniszczył polską gospodarkę i zmusił miliony Polaków do zarobkowej emigracji, czy to antysemityzm, czy antypolonizm i żydowski szowinizm?

ffc1e4879ea8f26ad623877c68f749cf

        Nawet Niemcom nie udało się zrealizować tej zbrodniczej idei, udało się żydo-reżimowi IIIRP po 1990r.

 

Pamiętajmy o tym wszystkim nie tylko w dniu Narodowego Święta –  wojna z Polskim Narodem i Państwem trwa przecież każdego dnia.

Marsz-ONR

Dariusz Kosiur

PS

Tekst z 10 listopada ubiegłego roku, niestety ciągle, a może nawet coraz bardziej, aktualny. Poniższa strona, na której był pierwotnie opublikowany została zlikwidowana przez żydo-reżimowe służby.

zahttp://suwerenna.wordpress.com/2014/11/10/11-listopada-w-cieniu-panoszacego-sie-zydo-rezimu-iiirp/

16 Komentarzy

Filed under Polityka

16 responses to “11 listopada w cieniu panoszącego się syjonizmu IIIŻydo-RP/Polin

 1. nina

  ————— zgodnie z PLANEM …a potem zapędzić Marsz w MATNIĘ !
  https://prawy.pl/3526-tajemnicza-smierc-roberta-larkowskiego/
  [ Tradycja – to nie tradycjonalizm.Tradycjonalizm to metafizyczne poczucie istnienia i czasu,swoiste spojrzenie na przeszłość – nie interesuje nas wczoraj tylko przedwczoraj,tradycjonalizm jest wieczny,odradza się i trwa przez setki tysięcy,miliony lat.Tradycja jest czymś w rodzaju pomniejszonego tradycjonalizmu,mniej w niej mistycyzmu,poczucia wieczności,czasu jako następujących po sobie segmentów(czas kołowy).Tradycjonalizm to elita budowana od góry,solarna wyższość boska,wielka różnica od pojmowania kultury i cywilizacji oddolnie,materialistycznie,lunarnie (księżycowo).Solarna,tradycjonalistyczna – czyli męska,heroiczna,do końca świata…Pozdrawiam.
  nadużycie link skomentuj
  Robert Larkowski 16.07.2013 23:40:22 ]

  Polubienie

 2. nina

  ——————– REALIZACJA PLANU ………….
  jego początek
  https://gloria.tv/article/scnMR4i8MnSi4EcLXj4y21yMP

  Polubienie

 3. Talmudyczny szowinizm jest OK. Polska myśl narodowa i patriotyzm chazarski okupant śmie nazywać faszyzmem. Jak widać pojęcie faszyzmu i nazizmu który wymyślili żydzi się zdewaluował. No cóż, kłamali zawsze i kłamać będą. Wszystko jest odwrotnie.

  Polubienie

 4. existō

  MŻ sam otwarcie przedstawił swoje cele wobec Polski i Polaków i że to Roman Dmowski prawidłowo diagnozował nasze położenie. To, że Żydzi nadal na niego plują tylko potwierdza, że od stu lat NIC SIĘ NIE ZMIENIŁO. Rozmowa przy świadkach: „(…) Onże Hipolit Korwin-Milewski przytacza relację z rozmowy Ksawerego Orłowskiego z baronem Maurycym de Rothschildem. „Osobiście p. Rothschild, pamiętając, że aż do końca XVIII wieku Polska była najbardziej w Europie tolerancyjnym dla Żydów państwem, życzyłby sobie, żeby kwestia żydowska zupełnie nie była na Kongresie poruszana lecz pozostawiona układom w samej Warszawie między obywatelami obu wyznań, mojżeszowego i chrześcijańskiego, które potrafią dojść do zgody. Ale ten pogląd nie jest wśród Izraela ogólnie przyjęty. Między chrześcijanami panuje przekonanie, że całe żydostwo na całym świecie jest absolutnie solidarne i w kwestiach politycznych maszeruje jak jeden człowiek. To jest wielki błąd, bo istnieje cały szereg zagadnień, co do których panuje między samymi Żydami wielka rozbieżność, np. w kwestiach socjalnych i ekonomicznych, on Rothschild Żyd i p. Lejba Trocki, także Żyd, idą w zupełnie przeciwnych kierunkach.

  Lecz jest jeden punkt, na którym rzeczywiście cały naród Izraela jest do ostatniego człowieka absolutnie solidarny, mianowicie kiedy idzie o h o n o r I z r a e l a . (…) Jeśli na Kongresie oficjalnym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej będzie [Roman Dmowski] „były od miasta Warszawy członek Dumy Państwowej rosyjskiej”, który zyskał wszechświatowy rozgłos jako zajadły antysemita, to cały Izrael i p. Rothschild sam będą uważali taką nominację za policzek wymierzony w twarz całego ich narodu i stosownie do tego postąpią. (…) Niechaj wie z góry i uprzedzi kogo należy, że kiedy Polska będzie oficjalnie reprezentowana przez tego pana, to Izrael zastąpi jej drogę ku wszystkim jej celom, a one są nam znane. Wy nas znajdziecie i na drodze do Gdańska, na drodze do Śląska pruskiego i do Cieszyńskiego, na drodze do Lwowa, na drodze do Wilna i na drodze do wszystkich waszych projektów. Niech pan hrabia to wie i stosownie do tego postąpi”. (…)” Za: http://www.michalkiewicz.pl/tekst.php?tekst=695

  Polubienie

 5. existō

  Właśnie przed chwilą zamieszczony tutaj komentarz trafił od razu do moderacji. Ustawcie żeby komentarz z jednym linkiem był puszczany bez tego.

  Polubienie

 6. paziem

  Żydki Repsol i Astra na polecenia CIA-Mossad Centrali już mnie zablokowali na Neon24 …natychmiast po krytycznym komentarzu wokół POPiSowej ustawki wokół tzw. „Marszu Niepodległości”

  Polubienie

  • existō

   MN był od początku ustawką, obliczoną za zneutralizowanie osób wykluczonych przez system IIIŻRP i ostatecznie (po upuszczeniu krwi wypychaniem na emigrację i wypłatami 500+) podłączenie ich jako zasilacz systemu IIIŻRP. I to właśnie obserwujemy.

   Hasła Marszu niepodległości:

   2010: ?
   2011: ?
   2012: Odzyskajmy Polskę
   2013: Idzie nowe Pokolenie!
   2014: Armia Patriotów
   2015: Polska dla Polaków, Polacy dla Polski
   2016: Polska bastionem Europy
   2017: My chcemy Boga
   2018: Bóg, Honor, Ojczyzna.

   Polubienie

  • Kojak

   Pan sie bezczelnie chelpisz zeby ludzi blokowac to i pana popedzili ! Ot przyganial kociol garnkowi !

   Polubienie

 7. Pingback: Czy błogosławiony przez KK, USA/CIA oraz IL ŻYDOFASZYZM obejmie Polskę w swym „BOSKIM” UŚCISKU? | WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

 8. grzanek

  Dzisiaj widziałem jak rządowa tel-avizja wyemitowała krótki, 1,5-minutowy spot nt. odzyskania przez Polskę niepodległości, w którym narratorem był już nie Sean Bean, ale – uwaga – Mel Gibson. Ten sam Gibson, który nakręcił „antysemicką” Pasję i zasłynął w koszernych mediach jako jadowity antysemitnik. Matisjahu Morawiew i Johny Daniels zatrudniają żydożercę do celebrowania 100-lecia Polin? Co tu się wyrabia?

  Polubienie

  • Fenix

   Z Mela taki żydożerca jak z Judy mąż stanu.Kiedyś miał jakiś epizod że obsmarował żydów a ci go w odwecie odseparowali od Hollywood.Także niebawem grzecznie prosił żydów USA o wybaczenie .Podobnie było z Brando coś tam chlapnął a na drugi dzień grzecznie przepraszał.Wszystko to pic na wodę i fotomontaż.

   Polubienie

   • Fenix

    Im większy żydożerca na zewnątrz tym wewnątrz i w sercu ich kocha wielką miłością.

    Polubienie

   • grzanek

    Niby się pokajał, ale potem znowu był słynny wywiad, gdzie odpowiedział dziennikarzynie nacji nomen omen dziennikarskiej „Do you have a dog in this fight”? I znowu był na cenzurowanym w Jewwood. Także Gibson tym się właśnie różni od Brando, Oldmana i pewnie jeszcze innych gwiazdorów, o których nie wiem, że realnie nie przeprosił. Dodatkowo, jego ojciec jest piusowcem, a więc Mel musi być od dawna ‚dobrze poinformowany’ jeśli chodzi kwestię żydowską.

    Polubienie

 9. Pingback: Czy ŻYDOFASZYZM obejmie Polskę w swym „BOSKIM” UŚCISKU?

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s