Żydo-katolickie (katolickie) fiksacje albo „okopy św. trójcy”

Słowo „polakatolik” to nie jest pejoratyw tylko. To nazwa gatunkowa, oddająca istotę desygnatu. Twórca Zadrugi Jan Stachniuk (1905-1963) tak określił typ ludzki, wyhodowany w ciągu wieków przez katolicyzm na ziemi polskiej. – A.Wacyk

Obrońcy Kościoła rozgrzeszają antycywilizacajną, antypaństwą, antynarodową, politykę tej instytucji przyznając, że owszem, błędy Kościołowi się zdarzały.

Cóż, błąd rzecz ludzka. Tylko, czy instytucja natchniona duchem świętym zesłanym przez samego Najwyższego ma prawo do błędu? To tak jakby i Najwyższy miał prawo błądzić -? Ale dość żartów. O błędzie ludzkim, politycznym, możemy mówić wtedy, gdy osoba lub polityk (np. sukcesor apostolski, czyli papież) przyzna, że jego działanie było błędne. Jeśli natomiast działanie takie (działanie szkodliwe) trwa nie tylko przez całe życie osoby, a w przypadku Kościoła przez kilka, kilkanaście, wieków o błędzie nie może być mowy. Jest to przecież celowo i świadomie realizowana polityka – polityka regresu i opresji.

Współczesny Kościół XX i XXI wieku jest współarchitektem UE, wspiera budowę NWO, procesy globalizacji, żydowski kapitalizm likwidujący bezpieczeństwo socjalne na rzecz chrześcijańskiego miłosierdzia – wszystko to przeciw człowiekowi, przeciw narodom, przeciw państwom. Czyżby według obrońców Kościoła miały to być współczesne „błędy” współczesnego Kościoła? A więc w czym tkwi rzeczywista wartość instytucji Kościoła i jego religii poza płatnym pośrednictwem między doczesnością a pobytem w zaświatach?

Jeden z blogerów zastanawiał się „czy aby nie powinniśmy się jako Polacy delikatnie obrócić i sprawdzić, co się dzieje na zapleczu” , bo może jesteśmy, jak w przytoczonym przez blogera dowcipie, posuwani od tyłu?.

Całkowicie słuszna refleksja. Tylko, że wielu lubi być posuwanych od tyłu, a całe mnóstwo nawet tego nie zauważa. Są także i tacy – a jest ich nie mało -, którzy nie chcą być w tym względzie uświadomieni i zbluzgają każdego, kto na ten fakt zwróci ich uwagę. Nie przymierzając obrońcy Kościoła, do których nie trafiają argumenty, że do posuwających nas od tyłu należy właśnie Kościół, czy RN z żydowską czapką, itp., itd. Zachowują się jak przysłowiowa żona alkoholika, którą mąż leje po pijaku. Ona jednak go kocha – przecież jak mąż trzeźwy jest to nie bije, a zresztą jak bije, znaczy, że kocha.

Zamiast antykatolickich fiksacji zdroworozsądkowa żydowska prokatolickość lub katolickie fiksacje

Nie ma większego sensu, jak czynią to obrońcy żydo-katolicyzmu, przytaczanie antykatolickich w treści przykładów opinii żydowskich lóż, czy ateistycznych rozważań lub im podobnych – są one zasadniczo marginalne i wynikają nie tyle z walki z religią, ile z polemik natury filozoficznej. Zresztą katolicyzm, jako religia szowinistyczna, nie pozostaje im dłużny.

Natomiast istota problemu w ocenie religii tkwi w jej szeroko pojętej sferze politycznego oddziaływania. I tutaj Żydzi dobrze wiedzą, czego niestety nie wiedzą i nie rozumieją Polacy – a wielu także nie chce wiedzieć i nie chce zrozumieć -, a co znakomicie wyartykułował solidarnościowy opozycjonista, Żyd, historyk mediewista, profesor nauk humanistycznych, członek PAN – człowiek naprawdę inteligentny, K.Modzelewski, że:

(…) bez Kościoła czeka nas (nas, Żydów – D.K.) w Polsce zgroza”.

Cytat za gadzinówką z dn. 20 sierpnia 2016http://wyborcza.pl/1,75410,20572292,andrzej-seweryn-nie-palcie-komitetow-zakladajcie-wlasne.html

I nie tylko ten jeden Żyd wykazał się mądrością polityczną na rzecz własnej nacji. Ustawę o ratyfikacji konkordatu zgłoszono w sejmie 8 stycznia 1998r. Za jej przyjęciem głosowali głównie posłowie koalicji rządowej AWS-UW (ustawa przeszła 273 za, 161 przeciw, 2 wstrzymującymi się).

A więc Żydzi z UW – Żydzi, którzy według katolików walczą ponoć z Kościołem -, także chcieli konkordatu dla Polaków -? Czy i ten fakt żydo-katolicy zbagatelizują?

Żydzi, którzy robią w Polsce rzeczywistą politykę są mocno zainteresowani tym, żeby jak najwięcej Polaków identyfikowało się z Kościołem, bo to znakomicie ułatwia im wyprowadzanie Polaków w polityczny i fizyczny niebyt.

I oto, tajemnica wiary – cała tajemnica.
Idźcie, ofiara spełniona – idźcie i spełniajcie się jako ofiary żydowskiej religii i żydowskiej polityki.

D.Kosiur

____________________________________
.
Powyższy tekst jako wstęp do artykułu A.Wacyka pt.:

39 Komentarzy

Filed under Polityka

39 responses to “Żydo-katolickie (katolickie) fiksacje albo „okopy św. trójcy”

 1. existō

  To czego my Polacy potrzebujemy to przede wszystkim określania samych siebie na sposób pozytywny – kim jesteśmy, a nie negatywny – kim nie jesteśmy. Kim nie jesteśmy to już wiemy, ale to nie wystarczy.

  Naród to rodzina rodzin – tych które żyły, które żyją i żyć będą.

  Zatem Naród jest odniesieniem do Wieczności i jednocześnie jej definicją. Naród to Wieczność. Rodzimy się z Narodu, żyjemy w Narodzie i w Narodzie jest nasza jedyna Wieczność. Dlatego nie boimy się śmierci, rozumianej jako zakończenia naszego doczesnego (jednostkowego) bytowania. Bo nie istniejemy jednostkowo/indywidualnie, a jedynie w Narodzie.

  „Moralność” oparta na grzechu, strachu, sądzie i karze to fałsz. Moralność – czy raczej wrażliwość moralną, poczucie sprawiedliwości, moralności otrzymujemy od Boga, a nie księdza/imama/rabina/pastora/popa na lekcji religii.

  Wrażliwość moralna jest przyrodzona i rozwijamy ją w procesie wychowania i kształcenia, a ten możliwy jest TYLKO we wspólnocie. WSPÓLNOTA narodowa (zadruga – wspólnota) nas wychowuje i kształtuje naszą moralność w pierwszej kolejności rozumianą jako troskę o dobro wspólne, czyli również moje.

  Żydowska idea wolności (jestem wolny, mogę dokonać wybór miedzy dobrem a złem) jest fałszywa, bo człowiek nie potrafi rozróżnić dobra od zła, nie potrafi przewidzieć konsekwencji swoich czynów. A wszywko co robimy ma konsekwencje i te konsekwencja dotyczą nie tylko nas samych. A więc każdy nasz czy jest elementem większej całości.

  Czy wobec tego istnieje pojęcie odpowiedzialności? Bo skoro nie odróżniamy zła od dobra to co jest „grzechem”/ nadużyciem/ przekroczeniem? Nadużyciem jest wystąpienie przeciw dobru wspólnemu, rozumianemu jako Naród w sensie transcendentalnym. To pojęcie – jak widać – przekracza doczesność, tak jak w „moralnościach żydowskich”, z tą jednak różnicą, ze tu nie ma strachu, nie ma sądu, bo tez nie ma śmierci – dopóki istnieje Naród.

  I tego boją się nasi wrogowie, że przestaniemy się bać. W tzw marszach niepodległości nie idą faszyści czy nacjonaliści, idą w nich ludzie w kajdanach.

  Polubienie

  • existō

   A czym jest SAKRUM?

   Sakrum to łono kobiety, czyli Łono Matki, które łączy Wieczność w jej wymiarze dla nas dostrzegalnym dostrzegalnym zmysłami (Naród), z jej wymiarem transcendentalnym, przekraczającym nasze zmysłowe postrzeganie i możliwość pojęcia (Naród rozumiany od jego zarania w pra dziejach do nieskończoności).

   I jeśli popatrzymy z tego punktu widzenia na katolicyzm to zobaczymy, że tylko w katolicyzmie polskim jak i Prawosławiu kobieta ma tak wielką pozycję – Matka, przez którą objawił się sam Bóg.

   Polubienie

  • existō

   A to nasz MIT. Tu na obrazie Maksymiliana Piotrowskiego z 1859 roku, pt „Śmierć Wandy”.

   ps
   Polecam zapoznać się z twórczością Oskara Sosnowskiego, architekta i konserwatora sztuki, ale też teoretyka i twórcy/odtwórcy sztuki polskiej i sztuki polskiej w jej słowiańskim kontekście. Zginął podczas obrony Warszawy, a jego dwóch synów podczas Powstania.

   Do tego polecam prace Stanisława Noakowskiego. Wyspiańskiego zna każdy, ale warto też poznać malarstwo o tematyce słowiańskiej (słowiańskie mitologii pt. Epopeja słowiańska) autorstwa Alfonsa Muchy.

   To jest minimum, które trzeba znać. Do tego praca Stanisława Kutrzeby „Swoistość kultury polskiej i jej stosunek do Zachodu” oraz Mircea Eliade „Mit, sacrum, historia”.

   Polubienie

   • existō

    Trzeba też znać prace Kazimierza Malewicza i przede wszystkim jego teorię suprematyzmu w sztuce. To jest obowiązek.

    Malewicz jest często wyśmiewany, za jego obrazy „Czarny kwadrat na białym tle” i „biały kwadrat na białym tle”, ale to efekt niezrozumienia. Najważniejsza jest teoria sztuki jaką tworzył zwłaszcza jeśli zestawić ją z teorią stworzoną przez Stachniuka.

    Polubienie

  • existō

   A naszym SYMBOLEM są dwie skrzyżowane linie.

   Pionowa oznacza porządek wertykalny – nadprzyrodzony/pozazmysłowy; pozioma, porządek horyzontalny – ziemski/doczesny/możliwy do spostrzeżenia zmysłami. Miejsce ich przecięcia symbolizuje SAKRUM.

   „Jesteśmy plemieniem wysoce arystokratycznym, a swastyka to nasz rodowy herb.” – Michał Żmigrodzki (1848 – 1919)
   https://pl.wikipedia.org/wiki/Swastyka#Na_ziemiach_polskich

   Polubienie

 2. existō

  Zamieściłem przed chwilą komentarz, który znowu gdzieś wpie*oliło. Ogarnijcie temat spamu, bo pisanie tutaj komentarzy straci w ogóle sens.

  Polubienie

  • @ existō

   Komentarz został przywrócony.

   Dość systematycznie przeglądamy „kosz” z komentarzami i je przywracamy. Niestety, nie mamy innej możliwości technicznej uregulowania funkcji „komentowania”.

   Zdarzyło się np., że komentowanie pod tekstem: https://wiernipolsce1.wordpress.com/2018/10/14/izrael-przepowiednia-sprawdzajaca-sie-po-30-latach/#comments
   zostało wyłączone przez właściciela wordpress.com i własny komentarz musiałem zamieszczać z panelu administracyjnego.

   Polubienie

   • existō

    Ok, dzięki. Trochę mi zajęło pisanie i jak nie zobaczyłem komentarza po publikacji to mnie trafiło. Jest jeszcze jeden mój komentarz do wygrzebania z linkiem do bardzo ciekawej pracy nt Stachniuka i kulturalizmu, może da się odnaleźć.

    Polubienie

   • nikita

    „zostało wyłączone przez właściciela wordpress.com i własny komentarz musiałem zamieszczać z panelu administracyjnego.”

    Zmieńcie hasła ,dwa nie bardzo w to wierzę sam widziałem co się tu działo bo sami usuwaliście dużo ciekawych materiałów.

    Polubienie

   • nikita

    tu nazwisko mi-chalkiewicz pisane razem nie wchodzi ba nawet link z tym nazwiskiem znika od razu

    To jest bardzo dziwna sprawa ale tu faktycznie nie wasza wina.

    Polubienie

   • @ existō – 24 listopada 2018 o 21:38

    Przejrzałem wszystkie schowki „komentarzy”, niestety, nie znalazłem pańskiego komentarza dotyczącego J.Stachniuka..
    Proszę go przesłać (jeśli ma Pan go w archiwum) na moją prywatną pocztę (adres na górze po prawej), a ja go zamieszczę.

    Polubienie

 3. Maks

  „Jako Scytowie z pochodzenia,są prastarym ludem.(…)że od czasu ich powstania jako ludu,za pierwszego króla imieniem Targitaios,do wyprawy scytyjskiej Dariusza (512) upłynęło 1000 lat. Iustinus więc,na którym–przez Orozjusza lub bezpośrednio-opiera się Jordanes,miał prawo pisać,że ród scytyjski jest prastary: gens antiquissima. Jak stary,oblicza Jordanes,—-Plemię gockie od swych początków do zdobycia Rawenny i uprowadzenia Matasunty,ostatniego z Amalów,do Konstantynopola przez Belizariusza w 540 roku,królowało 2030 lat. 800 lat dłużej niż zachodni Rzym,który przechodząc w 476 roku pod panowanie królów „gockich” istniał 708 lat jako rzeczpospolita i 522 lata jako cesarstwo.”
  Edward Zwolski – Kasjodor i Jordanes – Historia Gocka Czyli Scytyjska Europa (1984),s.56.https://pl.scribd.com/document/381402745/Edward-Zwolski-Kasjodor-i-Jordanes-Historia-Gocka-Czyli-Scytyjska-Europa-1984

  Polacy(Scytowie=Goci=Hunowie=Dakowie=Partowie) mają wielką historię,wspaniałą przeszłość(spisaną w kronikach do tego np.Jana Długosza) i wystarczy wrócić do korzeni do przodków aby na nowo być Pan-ami „u siebie w domu”.Czas ku temu służy nie zmarnujmy szansy!Proszę zwrócić uwagę,że za negację/wyśmianie kronikarzy przedrozbiorowych(np.Kadłubka) otrzymuje się granty i tytułu naukowe!

  Polubienie

 4. Maks

  „Pierwsi kronikarze bez wyjątku bywali księżmi,a tak łatwą do pojęcia jest rzeczą,iż żyjąc w narodzie na wpół pogańskim,wystrzegali się uwiecznienia w książkach swoich pamiątek ohydnego bałwochwalstwa”
  s.5
  Sławianie zawsze siebie uważali za autochtonów na ziemi którą zamieszkali(…)
  s.11
  Pierwsze ślady monarchii Sławiańskiej ukazują się około 48 r przed nar.J.Ch pod Bokrewistem Królem Getów i Daków;niepodlega bowiem żadnego powątpiewaniu iż ci ostatni należeli do rodziny Sławiańskiej.
  s.30
  Wiadomo iż Sławianie żadnej różnicy stanów nie znali.
  s.33
  Co się tyczy religii Sławian dostatecznie dowiedzioną rzeczą ,że wierzyli w jednego Boga.Rozgałęzienie tego wyrazu w językach słowiańskich uczy nas ,że główna myśl którą przywiązywali do najwyższej Istoty było rozdzielenie obfitości.
  s.35
  Za Nestorem idąc również jako pewny fakt podano,że naród pod nazwiskiem Llachów przybyły z Wielkiej Chrobacji,założył u Polan Nadwiślańskich monarchię znaną później pod nazwiskiem Polski.
  s.43
  Fryderyk Henryk Lewestam,Pierwotne dzieje Polski (1841).
  https://books.google.nl/books?id=mbZbAAAAcAAJ&pg=PA6&lpg=PA6&dq=Pierwotne+dzieje+Polski&source=bl&ots=vDrqXt0700&sig=emts4KK9Hf8uk-S8AMhoBfGlCnE&hl=pl&sa=X&ved=2ahUKEwjsn5yP6O3eAhXLzoUKHQe4Dhc4ChDoATACegQIBxAB#v=onepage&q=Pierwotne%20dzieje%20Polski&f=false

  cdn.

  Polubienie

 5. nikita

  Felietonistyka S. M,ich,a-lkiewicza wielu Polakom wydaje się wartościowa i otwierająca oczy. Niewątpliwie może być interesująca w warstwie kabaretowej – czyli formalnej. Ci „Judajczykowie„, co to zachodzą nas od


  tyłu, kiedy my szerzymy „demokrację” i „wolny rynek” wśród narodów „wolnego rynku” i „demokracji” spragnionych jak chińska ambasada w Belgradzie „chirurgicznych” bombardowań, ci „starsi i mądrzejsi„… – któżby się mógł oprzeć takim bon-mot’om?

  Niestety, obok walorów kabaretowych twórczość pana Michalkiewicza obfituje w nieuczciwe chwyty retoryczne i sofizmaty (pseudologiczne toki rozumowania, trudne do sfalsyfikowania przez niekompetentnego czytelnika…
  https://tinyurl.com/ybq6d6l8/

  Teraz po latach widać to bardziej dokładnie

  Polubienie

 6. nikita

  Felietonistyka S. M,ich,a-lkiewicza wielu Polakom wydaje się wartościowa i otwierająca oczy. Niewątpliwie może być interesująca w warstwie kabaretowej – czyli formalnej. Ci „Judajczykowie„, co to zachodzą nas od


  tyłu, kiedy my szerzymy „demokrację” i „wolny rynek” wśród narodów „wolnego rynku” i „demokracji” spragnionych jak chińska ambasada w Belgradzie „chirurgicznych” bombardowań, ci „starsi i mądrzejsi„… – któżby się mógł oprzeć takim bon-mot’om?

  Niestety, obok walorów kabaretowych twórczość pana Michalkiewicza obfituje w nieuczciwe chwyty retoryczne i sofizmaty (pseudologiczne toki rozumowania, trudne do sfalsyfikowania przez niekompetentnego czytelnika…
  https://tinyurl.com/ybq6d6l8/

  Teraz po latach widać to bardziej dokładnie

  Polubienie

 7. Natan

  Dariusz, opamiętaj się,

  bo pieprzysz głupsze farmazony!

  niżeli chazarzy – czyli jesteś gorszy od nich.

  Polubienie

 8. Gość-8

  To trzeba wiedzieć:
  List otwarty
  do ojca świętego Jana Pawła II
  Watykan

  Ośmielamy się przedłożyć Ojcu Świętemu, pod rozwagę, dręczące nas wątpliwości dotyczące niektórych dogmatów, według naszego przekonania, wszczepionych przez żydów, do wiary chrześcijańskiej dla upokorzenia wyznawców Chrystusa. A oto one:
  1. Stworzona, przez żydów, doktryna grzechu pierworodnego jest szatańskim oskarżeniem działalności Stwórcy – Boga. Jest to dogmat, wszczepiony do religii, tylko wyznawców Chrystusa. Żadna inna religia na świecie nie posiada tak niedorzecznego stwierdzenia, że Pan Bóg popełnił błąd tworząc proces rozmnażania się ssaków, w tym i człowieka, droga płciową, a więc udziałem osobnika męskiego, co jest, według tego dogmatu, obciążone grzechem.
  Różne formy rozmnażania się istot żyjących na Ziemi, zostały stworzone przez Pana Boga i, z tego powodu, nie mogą być potępiane przez człowieka. Poza tym, Pan Bóg stworzył człowieka na wzór i na podobieństwo Swoje, a więc nie może to być twór, już, od poczęcia, obciążony grzechem. Bluźnierstwem jest twierdzenie, że Pan Bóg dopuścił, aby dziecko urodzone z rodziców – wyznawców Chrystusa, było obciążone jakąś zbrodnią. Z dogmatu tego wynika, że tylko istoty ludzkie, niepokalanie poczęte, tzn. bez udziału mężczyzny nie posiadają grzechu pierworodnego.
  Powstaje pytanie: czy św. Józef i apostołowie, a także wszyscy żydzi i wiele milionów wyznawców innych religii, byli również, od poczęcia, grzesznikami? Przecież Pan Jezus, tego faktu, nie potwierdza. Jesteśmy przekonani, że ta doktryna, tak głęboko zakorzeniona w dogmatach wiary chrześcijańskiej, jest zaprzeczeniem nieomylności Pana Boga i została stworzona, przez najbardziej podły naród żydowski, dla upokorzenia wyznawców Chrystusa.
  2. Spośród wielu niedorzecznych dogmatów wszczepionych przez żydów do wiary chrześcijańskiej, jest twierdzenie, że Chrystus, po męczeńskiej śmierci, poszedł do piekła („ …wstąpił do piekieł” …), a przecież, umierając na Krzyżu, powiedział łotrowi:
  „Za prawdę, powiadam ci: dziś ze Mną, będziesz w raju” (ew. św.3. Łukasza, 23.43).
  Ktoś tu musi kłamać, na pewno nie Pan Jezus. Z tego niedorzecznego dogmatu wynika, że po trzech dniach pobytu w piekle, Chrystus zmartwychwstał i dopiero wówczas wstąpił na niebiosa i zasiadł po prawicy Boga Ojca. Poza tym, dogmat ten jest zaprzeczeniem Boskiej naturze Chrystusa, ponieważ jest niedorzecznością, aby Pan Bóg zasłał na ziemię swojego Syna obciążonego grzechem, który, aby wrócić do Boga Ojca, musiał odpokutować w piekle.
  3 Następnym, niedorzecznym, dogmatem, wszczepionym, przez żydów, do modlitwy „Ojcze nasz”, jest bluźnierstwo, że Pan Bóg wiedzie nas na pokuszenie, a więc do złego. Zwracanie się w tej modlitwie do Pana Boga „nie wódź nas na pokuszenie” jest poniżaniem Stwórcy Wszechmogącego i ośmieszaniem wiary chrześcijańskiej, z czego my, wyznawcy Chrystusa, nie zdajemy sobie sprawy, a więc grzeszymy za sprawą szatana.
  Według Ewangelii św. Łukasza, modlitwa Pan Jezusa do Boga Ojca nie zawiera zwrotu „nie wódź nas na pokuszenie” 1.) (ew. św. Łukasza 11, 2-4) „, cytujemy:
  „Ojcze, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo! Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie.”
  Tak, więc modlitwa do pana Boga, którą przekazał nam Pan Jezus, nie pokrywa się z treścią liturgiczną obowiązującą w Kościele Katolickim.
  4. Nie zdajemy sobie, również, sprawy, że my, chrześcijanie wyznajemy boga Izraela, a nie Jedynego Boga – Stwórcy całego wszechświata. Mianowicie: z preambuły Dekalogu jednoznacznie wynika, że „dziesięć boskich przykazań”, przekazał dla żyda Mojżesza, bóg Izraela. Świadczą, o tym, pierwsze słowa Dekalogu: „Jam jest pan bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli”. A więc, tenże bóg powiada, że jest bogiem żydów, bo przecież żydzi byli wówczas w niewoli egipskiej. Następnie pierwsze przykazanie: „Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną” sugeruje, że istnieją również inni bogowie. Znane są historyczne fakty, a nawet i współcześnie, że niektóre narody wyznają różnego rodzaju bożków, jak np. boga słońca, boga ognia i wielu innych, i żydzi twierdzą, że również mają swego boga, w co my, chrześcijanie, fanatycznie wierzymy.
  Twierdzenie, że Dekalog został stworzony przez boga Izraela jest zaprzeczeniem nauki Chrystusa, który powiedział do żydów: „ Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy, w nim, nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa?. (ew. św. Jana 8.44). Odmawiając modlitwę do słów żyda Zachariasza, „Błogosławiony pan bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwoli” jest potwierdzeniem, że modlimy się do boga żydowskiego. My, Polacy – chrześcijanie powinniśmy się modlić nie do boga Izraela, lecz do Jedynego Pana Boga Wszechmogącego, o pomoc dla naszego narodu, w obronie przed agresją naszych, odwiecznych, wrogów.
  5. Następnym upokorzeniem chrześcijan jest „Spowiedź Powszechna”, w czasie, której bijemy się w piersi wypowiadając słowa: „moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina”. Wielu wyznawców Chrystusa przyznaje się do przestępczych czynów, których nigdy nie popełnili. Przyznają się do niepopełnionych grzechów: papież i cała hierarchia kościelna wszystkich szczebli, a także znaczna większość wiernych świeckich. Taka sytuacja jest bardzo korzystna dla żydów, bowiem wszystkie swoje zbrodnie mogą, w łatwy sposób, przypisać wyznawcom wiary chrześcijańskiej. Świadomość, że urodziliśmy się zbrodniarzami, upokarza i poniża nas, chrześcijan, w oczach wyznawców innych religii.
  6. Czyż nie jest bluźnierstwem przyrównanie Syna Pana Boga, Jezusa Chrystusa, do zwierzęcia: „baranku boży, który gładzisz grzechy świata”? Jest to jakiś absurd, aby horror rytualnie mordowanych jagniąt, przyrównywać do Boga.

  Dzięki dogmatom, wczepionym przez żydów do wiary chrześcijańskiej, zaprzeczając nauce Chrystusa, mogą oni pasożytować na żywych organizmach wielu narodów Ziemi i obecnie posiadają ogromny, zgubny, wpływ na losy, niemal, całego świata.
  Pozorowanie żydów, że walczą z dogmatami wiary chrześcijańskiej jest tylko wywołaniem reakcji obronnej wyznawców tej wiary, bowiem tworzą oni w ten sposób coś w rodzaju szczepionki. Żydzi, tę sztuczkę dokładnie opanowali. Wiele dogmatów wiary chrześcijańskiej służy żydom, a nie wyznawcom Chrystusa i nigdy Żydzi nie dopuszczą do zniszczenia dogmatów, przez siebie, stworzonych dla obrony ich własnych, nieczystych interesów. Psychoza pogardy dla człowieka, stworzonego przecież na wzór i podobieństwo Pana Boga, zawarta w wielu dogmatach wiary chrześcijańskiej, kaleczy psychikę wyznawców Chrystusa.
  Bezkrytyczne przyjmowanie ww. dogmatów, wszczepionych do wiary chrześcijańskiej, wzmacnia panowanie Żydów nad innymi narodami. Dogmaty, jako twierdzenia przyjęte bez dowodów, powinny być, przynajmniej, logiczne. Dogmatyzm, jako idea społeczno –polityczna jest hamulcem postępu w różnych dziedzinach nauki zjawisk społeczno-gospodarczych i na ogół służy do zniewalania określonych grup obywateli, a nawet całych narodów. Niemniej jednak wszystkie religie, oparte na dogmatach, spełniają pozytywną role w kształtowaniu świadomości wyznawców określonej wiary. Gorzej jest, jeżeli dogmaty są sprzeczne, w ramach tej samej religii, zaprzeczające naturalnym prawom stworzonym przez Pana Boga, bo wówczas powodują wewnętrzny konflikt psychiczny wyznawców tej religii.

  Z powyższych powodów zwracamy się do Ojca Świętego, jako nieomylnego w sprawach naszej wiary, o wyjaśnienie, czy nasze obawy są słuszne, lub pomoc w naprowadzeniu naszego rozumowania na właściwą drogę.

  Wątpiący katolicy – rodacy z Polski
  Warszawa, styczeń 2002

  1.) Autorzy listu mylą się. W późniejszych wydaniach Nowego Testamentu, starsi i mądrzejsi poprawili samego Chrystusa i włożyli w Jego usta słowa, których nie wypowiedział, a które zakłamują sens modlitwy.

  PS.
  – W świetle w/w rozważań zachodzi pytanie, czy Jan Paweł II, w Warszawie, swoje zawołanie: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi”, kierował do boga Izraela, czy do jedynego, prawdziwego Boga, Boga wszystkich chrześcijan? Jego działalność i nauki, sprzeczne z nauką Chrystusa, pytanie to czynią zasadne.

  – Autorzy listu nigdy nie otrzymali żadnej odpowiedzi na tak ważne, nurtujące ich, problemy. Potwierdza to odstępstwa hierarchii watykańskiej (od obowiązującego, po wsze czasy, Magisterium Kościoła), przesiąkniętej wpływami żydo–masonerii. Odpowiedzi nie będzie, bo „obecny Kościół Katolicki to sekta soborowa, której większość hierarchii, (tak jak w Polsce), to żydzi, lub ich współpracownicy, podszywający się pod Kościół Katolicki.”

  Kazimierz Bielecki

  Polubione przez 1 osoba

 9. swew

  żydek daniels dowiedział się że i braun jest żydkiem więc go w radiu ma-ryja przeprasza, swoją drogą ile tam żydów w tym radiu

  Polubienie

 10. swew

  zobaczcie:
  Mic-halkie-wicz żałuje że usrael nie spuścił bomby atomowej na Wietnam czy Koreę mordując tym miliony taki to on żydek katolik, ludobójca
  Oczywiście jak zawsze broni żydów z pis.

  Polubienie

  • swew

   potwierdzam że system nie przyjmuje tu słowa m-ichalkie-wicz (oczywiście pisane razem)
   A żydowskie media jutube go promują jak i innych braunów ,mich-alkiewiczów czy tv real24, ostanio żydowskie youtube bardzo promuje ga–dowskiego i suml–ińskiego.

   Ale to tylko na pewnych stronach, tam gdzie ich zachwalają jest inaczej.

   Polubienie

  • swew

   potwierdzam że system nie przyjmuje tu słowa m-ichalkie-wicz (oczywiście pisane razem)
   A ży-dowskie media jutube go promują jak i innych braunów ,mich-alkiewiczów czy tv real24, ostanio żydowskie youtube bardzo promuje ga–dowskiego i suml–ińskiego.

   Ale to tylko na pewnych stronach, tam gdzie ich zachwalają jest inaczej.

   Polubienie

  • Boleslaw Deperas

   juz wielokrotnie Michalkiewicz dostawał piany na gębie ! gdy go pytano o Polski i jej dawna Słowiańska potegę … przedokupacyjna !!!(przedchrześcijańska) . Wówczas Ten obrzezany watykański Agent dostawał szalu i wścieklicy :):)

   Polubienie

 11. nikita

  Nasi okupanci

  USArmy rekrutowana jest z najgorszego, często przestępczego elementu, ci ludzie nie mają pojęcia dokąd zostali wysłani, mają gdzieś lokalne zwyczaje i traktują Polskę i Litwę nie lepiej od Iraku czy Afganistanu – jak kraje podbite.

  http://chart.neon24.pl/post/146550,nasi-okupanci

  Polubienie

 12. nikita

  Kaczyński – człowiek obcych interesów w Polsce

  Oczywiście bowiem w obrębie opcji zachodniej – zdarza się zróżnicowanie akcentów. I tak, jeszcze w latach 90-tych za „partię niemiecką” w Polsce uchodziło Porozumienie Centrum, ówczesna partia Jarosława Kaczyńskiego, dziś lidera rządzącego Prawa i Sprawiedliwości. PC powstało na zlecenie i za pieniądze Fundacji Adenauera, finansowego ramienia niemieckiej CDU, a sam Kaczyński zabiegał o jak najlepsze zabezpieczenie interesów niemieckich w Polsce. To w wyniku przemian gospodarczych lat 90-tych lobbyści niemieccy w Polsce zlikwidowali większą część polskiego przemysłu potencjalnie konkurencyjnego dla Niemców, a jego resztę (np. znaczną część cukrownictwa) przejęli, pozostawiając na terytorium RP mało skomplikowane montownie, za to ściągając do siebie polskich gastarbeiterów. W efekcie pod względem ekonomicznym Polskę należy obecnie traktować po prostu jako część Wielkich Niemiec – i to jest to skutek m.in. starań Kaczyńskiego.

  https://www.geopolitica.ru/pl/article/polska-unia-ameryka?fbclid=IwAR0llgynswcM5pDMRNEoTu3WfRktCnj3pY6xPq4HOkqsc7VedSe8YySNS1Y

  Polubienie

 13. nikita

  Rydzyk stworzył portal pseudo o cyberbezpieczeństwie, aby wyłudzić kasę.

  Fundacja ojca Rydzyka we wrześniu otrzymała 416 000 PLN z Funduszu Sprawiedliwości na projekt “Bądźmy Bezpieczni”. W jego skład wchodzi portal ostrzegamy.online, na który wedle oświadczenia ministerstwa, przeznaczono jedynie 15 000 PLN netto.

  Boże, czemuś mi to uczynił?
  Bliżej przyjrzeliśmy się sekcji “Cyberzagrożenia”. Jest tam 9 artykułów. Niestety, żaden z nich nie dotyczy spraw aktualnych i żaden z nich nie ostrzega przed najczęstszymi skierowanymi w Polaków atakami. Dwa z nich są autorstwa dziennikarzy z portalu Radiomaryja.pl (Szymon Kamysz, Mateusz Wójtowicz) — pod pozostałymi 7 nikt się nie podpisał (obstawiamy, że pewnie trochę ze wstydu)…
  … DALEJ https://niebezpiecznik.pl/post/ojciec-rydzyk-stworzyl-portal-o-cyberbezpieczenstwie/?more

  Polubienie

 14. ali

  Biblia o niewolnictwie
  Ostatnio dało się usłyszeć w mediach o pewnej ekstremistycznej grupie islamistycznej, która dopuściła się porwania kobiet, w celu niewolnictwa seksualnego-jakkolwiek to rozumieć. Tymczasem niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, co na temat zagadnienia niewolnictwa mówi księga uważana przez chrześcijan za świętą. Jak możemy dowiedzieć się z poniższych cytatów, Biblia absolutnie nie potępia tego procederu, a wręcz traktuje go jak coś zupełnie normalnego i oczywistego. Dotyczy to zarówno Starego jak i Nowego Testamentu…
  https://opolczykpl.wordpress.com/2018/11/25/o-wolnosci-w-biblii-i-u-slowian/

  Polubienie

 15. pytuś

  Po owocach ich poznacie!

  Polubienie

 16. Maks

  Ad ali

  „Biblia o niewolnictwie
  Ostatnio dało się usłyszeć w mediach o pewnej ekstremistycznej grupie islamistycznej, która dopuściła się porwania kobiet, w celu niewolnictwa seksualnego-jakkolwiek to rozumieć. Tymczasem niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, co na temat zagadnienia niewolnictwa mówi księga uważana przez chrześcijan za świętą. Jak możemy dowiedzieć się z poniższych cytatów, Biblia absolutnie nie potępia tego procederu, a wręcz traktuje go jak coś zupełnie normalnego i oczywistego. Dotyczy to zarówno Starego jak i Nowego Testamentu…”

  Pismo Święte daje ALIBI na zabijanie i niewolę człowieka skierowaną przeciwko drugiemu człowiekowi.Tak należy tę Księgę czytać i rozumieć.Paradoksalnie gdyby ludzkość ją czytała-studiowała to wszelkie religie nie miałyby racji bytu.Kapłan=strażnik,wierny=niewolnik,10 przykazań=regulamin więzienny,Jahwe=naczelnik więzienny.

  „Komentarz byłego więźnia nr 416 (2 miesiące po zakończeniu eksperymentu): „Zacząłem mieć poczucie, że tracę tożsamość. Tożsamość osoby, którą nazywałem „Clay”, osoby, która kazała mi iść do tego miejsca, osoby, która dała się w tym więzieniu zamknąć – bo to było dla mnie więzienie i nadal jest. Nie uważam, że to eksperyment ani symulacja, bo to po prostu więzienie prowadzone przez psychologów zamiast przez państwo. Zacząłem mieć poczucie, że osoba, którą byłem i która kazała mi iść do więzienia, była mi obca – obca tak bardzo, że w końcu stałem się 416. Naprawdę byłem swoim numerem.”
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Eksperyment_wi%C4%99zienny

  Ludzie religijni zachowują się jak roboty-manekiny.Ich zachowanie jest zależne od wdrukowanego programu(religii).Filozofowie,myśliciele,ideolodzy są jednostkami wolnymi,które widzą rzeczywistość bez różowych okularów.

  Polubienie

 17. pytuś

  Jakby to było coś dobrego, to nikogo nie trzeba byłoby PRZYMUSZAĆ!

  PRZYMUS FAŁSZYWEJ EDUKACJI OD DZIECKA, TO JEST NIEWOLA UMYSŁU NA CAŁE ŻYCIE!

  ,,CZYM SKORUPKA NASIĄKNIE ZA MŁODU, TYM NA STAROŚĆ TRĄCI!”

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Obowi%C4%85zek_szkolny

  Polubienie

 18. existō

  Malta, 2018.

  Polubienie

 19. najwieksza i zarazem najbardziej dywersyjna! doktryna tak zwanych „nauk Jezusowych zawiera sie w kilku slowach : wierni tym „naukom’ naczelnikow chrystusa:),maja obowiazek, :darowac ! zapominac !,przebaczac !, milowac i ………….prosic jezusa chrystusa aby Ten znowu przebaczyl temu arcyzbrodniarzowi za jego zbrodnie tu na ziemi tam w niebie .Tak sie wlasnie dzieje z bialymi Slowianskimi Narodami Europejskimi !. Wyjatkiem w kwestji „milowania naszych przesladowcow i zbrodniarzy ” jest tylko ,Syria,Iran ,Korea Polnocna, Rosja i palestyna, no i Chiny

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.