Umysł Polakatolika zatruty judejską religią

Zadruga pracuje na pohybel katolicyzmowi. Dlaczego i w imię czego? –  Antoni Wacyk

 

Tysiąc lat funkcjonowania Kościoła w Lechii (Kościół zatarł nazwę Lechia i wprowodził nazwę Poloniae – Polonia – Polska) poczyniło nie tylko ogromne szkody polityczne i społeczne, ale dokonało ogromnego regresu w mentalności Lechitów – Polaków. Współczesny Polakatolik nie jest w stanie poczynić refleksji na temat rzeczywistej politycznej roli instytucji Kościoła, ponieważ nie potrafi – nie może wznieść swego intelektu ponad absurdy judejskich dogmatów i judejskich opowiastek religijnych. W umysł Polakatolika wdrukowano bezwarunkową świętość instytucji Kościoła, a wszelkie jego zbrodnie, w tym ludobójstwo, Polakatolik co najwyżej uznać może za błąd.

Coraz więcej Europejczyków, w tym Polakatolików, zdaje sobie sprawę ze zbrodniczości pomysłu pn. UE (o likwidacji suwerenności państw jew-ropejskie „elity” mówią już otwarcie) – dopowiedzmy, że UE jest wspólnym projektem miedzynarodowego Żydostwa i Kościoła służącym interesom tak jednych jak i drugich. Któż jednak z Polakatolików zwątpi w świętość instytucji Kościoła i jego sternika, gdy przeczyta:

Jan Paweł II o Integracji Europejskiej

Kościół nie może nigdy pozwolić na nadużywanie go do antyeuropejskiej demagogii oraz podsycania antyeuropejskich nastrojów. Dla zjednoczonej Europy nie ma bowiem alternatywy.”JPII – przemówienie do parlamentarzystów austriackich, Rzym, 23.03.1997r.

Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód, a także dążenie do stabilizacji monetarnej powinny prowadzić do coraz ściślejszego wzajemnego powiązania narodów (…)” JPII – do korpusu dyplomatycznego akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej. 10.01.1998r.

http://samorzad.malopolska.w.interia.pl/europa/papiez.htm

Na lotnisku w Krakowie 2003r., tuż przed referendum akcesyjnym Polski do UE i przed swoją śmiercią, JPII agitował:

Polska potrzebna Unii, Unia potrzebna Polsce”

 

Dania widać także była potrzebna Unii, ale czy Unia potrzebna była Duńczykom?

https://www.youtube.com/watch?v=sA8bsDS3KuY

Czerwiec 1992 r. – Duńczycy odrzucają w referendum traktat z Maastricht – nie chcą budować Unii Europejskiej. Rozpoczyna się zmasowana propaganda medialnych ataków i politycznego szantażu. Po 11 miesiącach zmuszono Duńczyków do ponownego referendum. Traktat z Maastricht zostaje przyjęty minimalną większością głosów – oszustwo władzy? Duńczycy są tego pewni. W proteście wychodzą na ulice. Do protestujących wychodzi także policja – i strzela. Strzela ostrą amunicją. Padają zabici, są ranni.

Nie wolno nie pamiętać, że Kościół, obecny przecież w całej Europie, doskonale wiedział jak budowana jest zachodnia, unijna, demokracja – !!!, a mimo to tzw. polski papież zapędzał Polakatolików do UE.

 

Prawdopodobnie i poniższy film (pochwała JPII dla NWO) nie jest w stanie przekonać Polakatolika do ciągle zbrodniczej, antyludzkiej, antynarodowej, antypaństwowej, roli Kościoła w całych jego dziejach.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=3-RRMXjAi-c

 

Encyklika Centesimus annus autorstwa JPII, która przecież posiada, jak zresztą każda encyklika papieska, kontrasygnatę Kościoła, a więc stanowi wykładnie nauczania i polityki instytucji Kościoła, jest pochwałą liberalnego żydowskiego kapitalizmu i negacją socjalnych funkcji państwa.

Podobnie encyklika Laudato si Franciszka, która głosząc pochwałę dla zrównoważonego rozwoju, w istocie jest głosem Kościoła wspierającym procesy globalizacji i trwające od lat 1980. na Zachodzie, a od lat 1990. w Europie Środkowowschodniej, procesy depopulacji.

Precz z państwem narodowym” – to tytuł znanego żydowskiego manifestu – nie chodzi w nim jednak o państwo Izrael. Ale czy tylko szowinistyczni Żydzi są wrogami państw narodowych? Otóż nie. Syjonistyczny Międzynarodowy Żyd ma tutaj wielkiego koalicjanta. Kościół oczywiście wychodzi naprzeciw polityce niszczenia państw narodowych poprzez popieranie polityki migracyjnej i zachęca wiernych do przyjmowania uchodźców, stosując retoryczny niewielki kamuflaż z Ewangelią Miłosierdzia. Ten drobny kamuflaż jest jednak wystarczającą zasłoną dymną dla jego zbrodniczej polityki – świętość Kościoła dla Polakatolika pozostaje nienaruszona.

 

Dariusz Kosiur

_________________________

Powyższy tekst jako wstęp do artykułu A.Wacyka pt.:

22 Komentarze

Filed under Polityka

22 responses to “Umysł Polakatolika zatruty judejską religią

 1. nina

  ——————- WIEDZY O NAS NIGDY NIE ZA MAŁO !!
  Posiadam ksero mapy z IX wieku przywiezionej z Niemiec , na której jest -LECHIJA sięgająca po rzekę Elba. W zapodanym filmiku jest o Lechji , każda nowa informacja jest cenna. Temat Lechji musi ZALAĆ polski internet !! to jest jedyna droga do obudzenia Polaków !.

  Polubione przez 1 osoba

 2. nikita

  PRAWDA O KOSCIELE KATOLICKIM-WAZNE DLA WSZYSTKICH

  Polubienie

 3. MatkaPolka

  POCZET KRÓLÓW LECHII, czyli Kościół w Polsce od 1050 lat ukrywa przed Polakami, że

  Jesteśmy starożytnym, antycznym wielkim imperium z 18. wieku przed naszą erą! – a więc dużo starszym niż Cesarstwo Rzymskie

  https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/2016/04/22/poczet-krolow-lechii-kosciol-w-polsce-od-1050-lat-ukrywa-przed-polakami-ze-jestesmy-starozytnym-antycznym-wielkim-imperium

  Nie było żadnego chrztu Polski w 966 r. – król Mieczysław, zwany Mieszkiem, zamienił wprowadzany stopniowo na naszych ziemiach od czasów króla Ziemowita chrześcijański ryt wschodni na ryt zachodni, co zdegradowało go z roli suwerena i niepodległego króla do księcia zależnego od kościoła i papieży pozwalając sfeudalizować Polskę Watykanowi.

  Mieszko 1 by 49 królem Lechii

  Nie było żadnego „chrztu Polski” w 966 roku. Pierwszy „chrzest Polski” w obrządku rzymskim odbył się, bowiem 1 stycznia 845 r. za króla Koszyszko herbu Kroy. Chrzest przyjęło wówczas czternastu lechickich książąt i możnowładców (wraz ze swoimi dworami, wojskiem i ludnością) mieszkających na terenach południowych Lechii, przy granicy z Morawami i Czechami

  1. Król Sarmata
  Panował w roku 1800 przed naszą erą. Po przybyciu na nasze ziemie został wybrany na króla na prawomocnym wiecu słowiańskim. Był Aryjczykiem – Sarmatą pochodzącym z Persji – ziemi ludzi szlachetnych „Airy-an” (dziś Iran). Jako wielki i szanowany wojownik wprowadził szlachetne normy i zasady co było zalążkiem pierwszej państwowości na naszych ziemiach. Sarmaci słynęli z trzech rzeczy: wartości bojowej, jazdy konnej i prawdomówności – których to według Herodota uczyli od małego swoje dzieci.

  Od Króla Sarmaty pochodzą nazwy z owego okresu: Sarmacja, sarmacki, Góry Sarmackie (dziś Karpaty), Morze Sarmackie (dziś Bałtyk), Ocean Sarmacki (dziś Morze Północne), Sarmaci.

  2. Król Kodan
  Panował około 1700 roku przed naszą erą. Był założycielem miasta portowego u ujścia Wisły Kodan (póżniej Codanum, dziś Gdańsk). Potwierdza to także powyższa mapa Pomponiusza Meli oraz inne źródła,

  7. Król Szczyt
  Zaczął panować w 1482 przed naszą erą. Król ten wybudował nad Morzem Sarmackim (Bałtykiem) miasto Szczyt (dziś Szczecin), gdzie tradycyjnie przeniósł stolicę, w której sprawował rządy. Miasto powstało około 1450 roku przed naszą erą. Co ciekawe, według watykańskiego dokumentu „Dagome Iudex” niemal 2500 lat później Mieszko I także po raz drugi przeniósł stolicę do Szczecina – było to w roku 957 naszej ery.

  Badania archeologiczne zlokalizowały ruiny starożytnego miasta – portu z XV wieku przed naszą erą oraz ślady świątyni słowiańskiej na Wzgórzu Zamkowym. W sumie w tym mieście były trzy słowiańskie świątynie – po jednej na każdym wzgórzu.

  POCZET WŁADCÓW LECHII – POLSKI STAROŻYTNEJ – PRZEDCHRZEŚCIJAŃSKIEJ

  http://polskabc.pl/poczet-wladcow-lechii-polski-starozytnej-przedchrzescijanskiej

  Sarmata około 1800 p.n.e.
  Kodan około 1770 – ? p.n.e.
  Lech I, Wielki 1729-1679 p.n.e.
  Filan 1679-1649 p.n.e.
  Car ?
  Lasota ?-1479 p.n.e.
  Szczyt 1482-? p.n.e.
  Alan II ?-1272 p.n.e.
  Wandal 1272-? p.n.e.
  Lech II Chytry 336-323 p.n.e.
  Polach 231-188 p.n.e.
  Lisz (wnuk Polacha) ?
  Posnan (wnuk Polacha) ?
  Sandomir – Książę ?
  Lublin – Książę ?
  Lubusz – Książę ?
  Lech III Ariowit 74-25? p.n.e.
  Awiłło Leszek IV Uznany 25 p.n.e. – 34 n.e. ?
  Wisław I 35-91
  Witosław 91-127
  Alaryk I 127-162
  Dieteryk 162-201
  Teneryk 201-237
  Haldwiryk 237-292
  Wizymir, Budowniczy 292-340
  Mieczysław 340-388
  Radgoszcz 388-394
  Witosław II 394-405
  Corsico 405-454
  Wisław II 477-486
  Alaryk II 487-507
  Alberyk II 507-526
  Jan 526-566
  Radgoszcz II 566-613
  Wisław III 613-652
  Bezkrólewie 652-659
  12 Wojewodów 659-694
  Krak I, Scyta 694-728
  Krak II, Scyta 728-733
  Lech V, Zabójca 733-735
  Wanda, Amazonka 735-740
  12 Wojewodów 740-760

  Polubione przez 1 osoba

 4. MatkaPolka

  Paweł Szydłowski czyta kroniki

  Historia Polski
  KRONIKI POLSKIE, KRONIKI NIEMIECKIE, RZYMSKIE I ARABSKIE
  NIEMCÓW NIE MA I NIGDY NIE BYŁO

  HISTORIA POLSKI I EUROPY JEST i BYŁA FAŁSZOWANA – PRZEZ tzw. Niemców
  Nieszczęściem Polski i wszystkich narodów słowiańskich były zawsze Prusy.
  Nieszczęście Polski chrześcijańskiej zaczęło się od osadzenia Krzyżaków w Polsce – zaczęli od sfałszowania Aktu nadania Ziemi Chełmińskiej i Rzezi Gdańszczan.

  Historia Polski to jeden wielki ciąg wojen z Krzyżakami i Prusami – historia najazdów, rabunków i podbojów

  Wcześniej przed Polską chrześcijańską był WIELKA LECHIA – rozbita i podbita przez Alemanów – azjatyckie plemiona
  Wielka migracja Allemanow, kiedy to wszyscy Alanowie zwinęli namioty i przybyli do Europy odbywało się dopiero w czasach imperium Karola Wielkiego, Kiedy to któryś z synów Karola ściągnął do Europy i pojawili się całą siłą powodujący rozkład imperium Karolingów.

  Kroniki niemieckie są zgodne. Przed Ottonem I Niemcy mieli tu tylko dwóch królów.
  Dopiero po zdobyciu Rzymu, gdy Otton I zdobył Rzym i koronował się na króla Rzym stał się bezpośrednim przełożonym biskupa Rzymu to jest papieża.

  Po zniszczeniu Cesarstwa Rzymskiego Karolingów – Alemanie zniszczyli królestwo Lechitów.

  {{{Zresztą nie trzeba odwoływać sie do naukowych kronik – wystarczy powiedzieć, że po francusku Niemcy to République fédérale d’Allemagne (ALLEMANIE)}}}

  Prusy – Państwo Krzyżackie do dokonały rozbiorów Polski – Prusy wyrosły na trupie Polski

  Prusy podporządkowały Rosje – cały dwór carski był spruszczony – d PRZESTĘPCZA ORGANIZACJA Romanow- Holstein –Gottorp. Podporządkowała Rosję
  Tron angielski jest również pruski – PRZESTĘPCZA ORGANIZACJA Sakson Coburg podporządkował Anglię.

  Bismarck zjednoczył Niemcy dopiero w 1871 r – „zjednoczył” tzn. podbił ziemie Zachodniej Słowiańszczyzny

  SKĄD SIĘ WZIELI NIEMCY

  82-5.a.-1/5 KRONIKI NIEMIECKIE, RZYMSKIE I ARABSKIE. IMPERIUM LECHITÓW I ANTYCZNE NAZWY POLAKÓW.

  POCHODZENIE NIEMCÓW

  (***)

  5:30 min – 9:40

  Mnie interesuje historia Polaków Lechito – Wandali czyli Wiślan.
  tak jak nasze najstarszej kroniki biskupie i mniejsze opisują precyzyjnie naszą historię tak samo najstarszej kroniki Biskupiej niemieckie opisują precyzyjnie pochodzenie Niemców czyli narodu który w swoim języku nazywa się z Deutchami i to jest pochodzenie Almanów nazywanych naszych kronikach Alamenami. Biskupi Adam z Bremy, Kietmar i kanonik Helmond napisali dokładnie starożytne pochodzenie Wiślan zamieszkujących tereny Niemiec po Łabę i Hamburg. jakoś Słowian i Wiślan -Wandalitów to ściśle określi z wojen germańsko – rzymskich plemiona jako Słowian i Wiślan. Dlatego ja poświęco na te opisy kim byli słowiańscy mieszkańcy Germanii według Niemców cały następny film

  W tym filmie chce dokładnie ustalić kim są Polacy, a kim są Niemcy i jak Niemcy wzrośnie siłę.

  Kronikarze niemieccy zgodnie podają, że Alamanów nie było w Europie w czasach, gdy Germanie (czyli plemiona lechickie- polskie) walczyli z Rzymianami, co potwierdzają wszystkie mapy.

  Pierwsze oddziały Alamanów pojawiły się w Europie dopiero na przełomie czwartego i piątego wieku naszej ery jako wojska posiłkowe Lechitów, kiedy to całe federacyjne Lechitów pod przywództwem Wiślan – Wandalitów to uderzyła na Franków.

  Wielka migracja Alamanow, kiedy to wszyscy Alanowie zwinęli namioty i przybyli do Europy odbywało się dopiero w czasach imperium Karola Wielkiego, Kiedy to któryś z synów Karola ściągnął do Europy i pojawili się całą siłą powodujący rozkład imperium Karolingów.

  Kroniki niemieckie są zgodne. Przed Ottonem I Niemcy mieli tu tylko dwóch królów.
  Dopiero po zdobyciu Rzymu, gdy Otton I zdobył Rzym i koronował się na króla Rzym stał się bezpośrednim przełożonym biskupa Rzymu to jest papieża.

  Dopiero wtedy po zamordowaniu w okresie około 100 lat ponad 20 Papieży Niemcy ustanowili pełną kontrolę nad Watykanem i wykorzystali katolicyzm i krucjaty czyli miecz wiary całej Zachodniej Europy do zniszczenia Imperium Wiślan Lechitów.

  O tym jak się To odbyło bardzo precyzyjnie opowiada Długosz w Rocznikach. Przy czytaniu Roczników musimy pamiętać o stronniczość Długosza. Długosz był katolickim dostojnikiem, duchownym, który skończył karierę, jako arcybiskupów Lwowa, dlatego wszystko, co czynił cesarz – głowa Świętego Rzymskiego Cesarstwa narodu niemieckiego było chwalebne.

  Głową Kościoła Katolickiego kapłanem najwyższym bowiem cesarz Rzymu, któremu podlega bezpośrednio biskup Rzymu, jako ksiądz nadworny.

  Ta tradycja ustaliła się w czasach Imperium Rzymskiego. Każdy z cezarów był kapłanem najwyższym tak zwanym „Princepsem” i piszę o tym obszernie Svetoniusz w „Żywotach Cezarów”

  Polubione przez 1 osoba

 5. MatkaPolka

  JARUHA – LECHISTAN – Nieznane Dzieje Polski

  Polska niepodległa to Polska Lechicka – ani nie pejsata, ani katolicka

  Polubienie

 6. Piskorz

  B. dziękuję…będę przysyłał dalej…

  Polubienie

 7. jano

  🙂 🙂
  Panie Kosiur razem z dr Ziemiński zabiliście Popiełuszkę ?
  Zdzisiek odleciał 🙂

  http://janusz.neon24.pl/post/146581,skandal-kard-k-nycz-oficjalnie-poswiecil-gnojowke#comment_1507057
  durniu…dr Ziemiński.
  Co zrobiliście z ks. Popiełuszko!?!

  Polubienie

 8. Kojak

  Kazdy moze miec swoje poglady ! Wypada jednak sie do nich przyznac otwarcie i nie kluczyc ! Portal <> nie oddaje juz sensu portalu ! Nazwa powinna byc ,,Argumenty III RP – Pismo Wolnomyslicieli I Ateistow !

  Polubienie

  • paziem

   Tak to już jest – nie wystarcza argumentów, to trzeba odwołać się do „Argumentów”. Czekamy aż „prawdziwi wierni” przyślą egzorcystę, bo ci z „Otwartej Rzeczpospolitej” przysłali tylko policję.

   Polubienie

 9. julius

  Nowa ambasadorka USA w Polsce, nazwisko panieńskie Paulsin, czystej krwi Niemka, rodaczka Trumpfa, po ostatnim mężu Mosbacher, nazwisko Żydów w Niemczech. Amerykańska mieszanina Niemców i Żydów. Czyich interesów oprócz amerykańskich będzie w Polsce pilnowała?

  Polubienie

 10. Easy Rider

  Świeża wiadomość – cały rząd tańczy „Abba Ojcze” na urodzinach RM. Zabrakło tylko „naczelnika państwa”, ale to chyba ze względu na jego konflikt z Rydzem.

  Dla mnie kiedyś to byłoby może śmieszne, ale dzisiaj wzbudza odruch wymiotny.

  Polubienie

 11. paziem

  nina
  2 grudnia 2018 o 23:05 Edycja
  ——– MEMENTO MORI – musisz zostawić po sobie ślad -że żyłeś !!

  Przypięty przez twórcę Pol Lechicki
  EssEnnCja Wedyjska
  27 minut temu (edytowany)
  SANTIA
  5

  14(78)Ale brak chęci pracowania, zjednoczy Cudzoziemców,i opuszczą oni kraj
  Gór rękodzielnych (PETRA i inne),i osiedlą się we wszystkich
  krajach Midgard – Ziemi (EUROAZJI) i stworzą oni wiarę swoją
  (JUDAIZM) , i ogłoszą siebie Synami Boga Jedynego (NARÓD WYBRANY)
  i będą krew swoją i dzieci swoich składać w ofierze bogu swemu,
  ażeby istniał krwawy związek miedzy nimi, a bogiem ich…

  15(79)I
  będzie Światły Bóg posyłać do nich Wędrowców Wielce Mądrych,
  gdyż nie posiadają oni ani Ducha ani Sumienia i Cudzoziemcy będą
  słuchać Mądrego Słowa icha wysłuchawszy, będą przynosić życie
  Wędrowców, w ofierze bogu swemu… I stworzą oni Złotego Tura
  (BAFOMET ??), jako symbol swojej potęgi i będą kłaniać się
  jemu, jako bogu swemu…

  16(80)I
  pośle do nich Bóg Wielkiego Wędrowca, miłość niosącego, ale
  kapłani Złotego Tura poddadzą go śmierci męczeń-skiej, i po
  śmierci ogłoszą bogiem go…. i stworzą wiarę nową, zbudowaną
  na kłamstwie, krwi i ucisku… I ogłoszą wszystkie narody niższymi
  i grzesznymi, i wezwą przed oblicze przez nich stworzonego Boga
  kajać się i prosić o wybaczenie za czyny dokonane i nie
  dokonane…

  2(114)Cel
  Cudzoziemców – naruszyć harmonię panującą na Świecie. I
  unicestwić potomków Rodu Niebieskiego i Rasy „Wielkiej”,
  gdyż tylko oni mogą dać godny odpór Siłom Mroku..
  Sługi Świata Ciemności liczą, że tylko im należne wszystkie Światy,
  które stworzył Wielki Ra– M-Ha I przybywając na Ziemię
  kwitnąca, starają się Dzieci Człowiecze chciwości nauczyć, gdyż
  Chciwość gubi Poznanie, kiedy Poznanie zabite i Wstyd umiera…

  3(115)Kiedy
  zabity Wstyd, Prawda znika, z zagładą Prawdy i szczęście zginie…
  kiedy Szczęście zginie i człowiek ginie… A Jeśli zginie
  człowiek, wszystkie bogactwa jego swobodnie Cudzoziemcy zagarniają…
  Oni w bogactwie widzą swą największa podporę, i budują swój
  świat na bogactwie… W Świecie Ciemności życie dostępne tylko
  tym, kto bogactwo posiada. Człowiek biedny ,jak martwy na pustyni….

  4(116)Oni
  odbierają dostatek ludziom, w sile swego oszustwa, pokładając
  nadzieję…Wiedzą, że jeśli odbiorą Ludziom Nadzieję i
  Wiarę,cel w życiu i Ducha Wolności, to samych ludzi zgubią…. w
  tej sytuacji dzieci Człowiecze w Świecie Jawi, drogę śmierci
  wybierają, i broń swą skierują przeciw Cudzoziemcowi –
  złoczyń-cowi, gdyż lepiej chwalebną śmierć przyjąć, w bitwie
  sprawiedliwej z Cudzoziemskimi wrogami,niż ukorzyć się wrogom…

  5(117)Ludzie
  słabi Duchem, tracą rozum, albo we władanie Cudzoziemca – wroga
  wpadają,inni zaś w pragnieniu posiadania do Cudzoziemca idą w
  posługę.Nieszczęścia takich zagubionych ludzi gorsze od śmierci,
  ponieważ śmierć zgodnie z prawami, jest wieczna Drogą Świata,i
  nie ma nikogo w Świecie Jawi żyjącego,kto śmierć przewyższyłby….

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.