Wojna syjonistów z Polakami z WPS i PP, akt drugi

 

Jak już pisaliśmy wcześniej, Prokurator Maciej Młynarczyk z Prokuratury Warszawa-Praga Północ, na podstawie zawiadomienia Stowarzyszenia „Otwarta Rzeczpospolita” ( a dokładnie  prezesa tej organizacji, Marka Gumkowskiego ) wszczął postępowanie przygotowawcze ws. przeciwko Dariuszowi Kosiurowi, w wyniku czego doszło do przeszukania i zajęcia sprzętu elektronicznego w miejscach zamieszkania wspomnianego Dariusza Kosiura, jak i przeze mnie, Pawła Ziemińskiego, tuż po godzinie 6:00 rano, w dniu 8 czerwca 2018 r.

Pan Dariusz Kosiur i ja, Paweł Ziemiński, w kilka dni po najściu naszych domów przez Policję na polecenie prokuratora Macieja Młynarczyka poinformowaliśmy w audycji studia WPS Production oraz w publikacji na portalu wiernipolsce1.wordpress.com – jako dziennikarze i publicyści narodowi – opinię publiczną w Polsce o przebiegu wydarzeń z dnia 8.06.2018 r., mających represyjny charakter, o cechach terroryzmu państwa totalitarnego.

Po niemal półrocznych czynnościach prokurator Maciej Młynarczyk ( przy opieszałości Sądu Rejonowego Warszawa-Praga Północ, Wydział III Karny,  Sekcja Postępowania Przygotowawczego, który wobec mnie, Pawła Ziemińskiego, 5 miesięcy rozpatrywał zażalenie na zasadność podstaw do wszczęcia oraz przebieg czynności postępowanie przygotowawczego, i do tej pory nie przesłał uzasadnienia postanowienia o oddaleniu zażalenia, a wobec Dariusza Kosiura do tej pory nie rozpatrzył ostatecznie jego zażalenia) sformułował akty oskarżenia.  Wobec Dariusza Kosiura o czyn z art 256 § 1 kk i  art. 257 kk oraz o czyn z art. 241§ 1 kk w zw. z art.12 kk, a wobec mnie, Pawła Ziemińskiego  o czyn z art. 241§ 1 kk w zw. z art.12 kk.

Jako oskarżony, a tym samym osoba posiadająca prawo do złożenia wniosków dowodowych skorzystałem z niniejszego prawa.

Niżej publikuję treść wniosków dowodowych, przesłanych wczoraj, tj. w dniu 3 stycznia 2019 r., do Sądu Rejonowego  w Otwocku II Wydział Karny, który ma rozstrzygać  w przedmiotowej sprawie.

Jest to akt drugi walki Polaków o swe podmiotowe prawa narodowe i obywatelskie, walki wynikającej z obowiązku i poczucia odpowiedzialności o przeszłość narodu i państwa polskiego.

Zarząd Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej oraz Partii Polska Patriotyczna apeluje do polskich organizacji i Polaków o wsparcie naszych działań i walki o poszanowanie suwerennych praw narodu polskiego, obronę jego tożsamości i bezpieczeństwa, zagrożonego przez agresywne poczynania szowinistycznych środowisk żydowskich odwołujących się do ideologii syjonizmu oraz talmudycznej, psychopatycznej idei wybraństwa oraz pogardy wobec innych narodów, religii i światopoglądów.

PZ

 

 

Łódź, dnia 2 stycznia, 2019 r.

Paweł Ziemiński

ul. Mulinowicza 15 m.7

93 -334 Łódź

Sąd Rejonowy w Otwocku

II Wydział Karny

ul. Armii Krajowej 2

05 – 400 Otwock

Sygnatura akt II K 947/18

Wnioski dowodowe

Jako oskarżony przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa – Praga Północ, Macieja Młynarczyka, o czyn z art.241§ 1 kk w zw. z art.12 kk, na podstawie art 167 k.p.k i art. 169 k.p.k

wnoszę o :

 1. Przesłuchanie w charakterze świadka p. Macieja Młynarczyka, Prokuratora Prokuratury Warszawa-Praga Północ, na okoliczność wyjaśnienia mojego statusu prawnego w dniu dokonania przeszukania w dniu 08.06.2018 r. w miejscu mego zamieszkiwania oraz dokonania zajęcia sprzętu elektronicznego znajdującego się w przeszukanym mieszkaniu. Ma to istotne znaczenie z uwagi na przysługujące mi prawa konstytucyjne i prawa wynikające z Międzynarodowych Praw Człowieka.

 2. Przesłuchanie w charakterze świadka p. Macieja Młynarczyka jw. na okoliczność wyjaśnienia, czy celem zlecenia na jego polecenie badań zawartości danych na zajętych urządzeniach elektronicznych w miejscu mego zamieszkania było ustalenie i przejrzenie całej zawartości danych i ich ocena polityczna i światopoglądowa?

 3. Przesłuchanie w charakterze świadków pi. Danuty Przywary, prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, 00-018 Warszawa ul. Zgoda 11, oraz p. dr Piotra Kładocznego sekretarza Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, na okoliczność wyjaśnienia zasadności i zakresu zastosowania art, 241 kk w świetle praw konstytucyjnych RP i wynikających z Aktów Prawa Międzynarodowego oraz Orzecznictwa ETPCz

 4. Przesłuchanie w charakterze świadka pp. biegłych informatyków działających na zlecenie p. Prokuratora Macieja Młynarczyka, tj. inż. Piotra Błaszczyka, 91-046 Łódź, ul. Gnieźnieńska 11/15 m.29 oraz drugiego z biegłych informatyków ( dane osobowe w aktach sprawy) dla wyjaśnienia: czy celem badań zawartości danych na zajętych urządzeniach elektronicznych w miejscu mego zamieszkania było ustalenie i przejrzenie całej zawartości danych i ich ocena polityczna i światopoglądowa, czy wyłącznie wyjaśnienie przedmiotowych kwestii technicznych pozwalających ustalić, kto był autorem i kto umieszczał artykuły publicystyczne stanowiące przedmiot postępowania przygotowawczego?

 5. Przesłuchanie w charakterze świadka p. Józefa Białka , właściciela wydawnictwa „WEKTORY” , ul. Atramentowa 7, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, w celu wyjaśnienia, czy uważa publikowane przez siebie książki ( chociażby Douglas Reed, „Strategia Syjonu”, za informowanie i spełnianie obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej przed ludobójczym, szowinistycznym nurtem żydowskim opartym o program syjonizmu , a działającym w duchu antyludzkim i antypolskim, i czy prokuratura stawiała mu zarzut w świetle kodeksu karnego RP za tzw. „ mowę nienawiści”? Co ma znaczenie w świetle działalności informacyjno-dziennikarskiej prowadzonej przeze mnie.

 6. Zarządzenie biegłemu z zakresu historii stosunków polsko- żydowskich np. Ks. Waldemarowi Chrostowskiemu (Członek Komitetu Nauk Teologicznych PAN) ) ekspertyzy z książek: Izrael Szahak, Żydowskie dzieje i religia; Żydzi i goje – XXX wieków historii. Fijorr Publishing, Warszawa-Chicago 1997, Ks. dr St. Trzeciak, Talmud o gojach. Kwestia żydowska w Polsce, t. I i II, Warszawa 1939 oraz Andrzej L.Szcześniak, „Judeopolonia II. Anatomia zniewolenia Polski”, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne s.c. , Radom 2002, na okoliczność, czy uzasadnione są obawy Polaka o zagrożenie egzystencji narodowej przez szowinistyczne, ludobójcze środowiska żydowskie, a zatem czy istnieje obowiązek informowania opinii publicznej o wszelkich działaniach ignorujących i kamuflujących to zagrożenie i prześladujących Polaków za działania edukacyjno-informacyjne?

 7. Powołanie w roli eksperta i świadka prof. dr hab. Lecha Gardockiego, dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie na okoliczność wyjaśnienia „ kiedy mamy do czynienia z ochroną tajemnicy śledztwa i jej naruszeniem oraz upublicznieniem istotnych informacji o toczącym się postępowaniu przygotowawczym”?

 8. Powołanie w charakterze świadka pi. Prokurator Anny Zalewskiej – Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście -Północ na okoliczność wyjaśnienia wydaniu postanowienia z dnia 23.05.2018 , sygn. Akt. PR 4 Ds.640.2018.VI o odmowie wszczęcia śledztwa, co ma znaczenie wobec poinformowania przeze mnie opinii publicznej o działaniach Prokuratora Macieja Młynarczyka mających charakter represji światopoglądowych i politycznych.

 9. Powołania p. Krzysztofa Skowrońskiego, prezesa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, ul. Foksal 3/5, 00-366 Warszawa, w charakterze świadka odnośnie wyjaśnienia stanowiska SDP co do kwestii czy jest przestępstwem ujawnienie informacji ze śledztwa służące interesowi publicznemu w świetle prawa prasowego i art. 241 kk ?

Paweł Ziemiński

P.S. Oczywiście powyższe pismo zostało przeze mnie podpisane czytelnym, własnoręcznym podpisem

 

57 Komentarzy

Filed under Bez kategorii

57 responses to “Wojna syjonistów z Polakami z WPS i PP, akt drugi

 1. Paulina

  Powodzenia

  Polubienie

 2. nina

  —————- SWIAT juz WIDZI

  Polubienie

 3. Pingback: Wojna syjonistów z Polakami z WPS i PP, akt drugi — WIERNI POLSCE SUWERENNEJ | Pekok Antylichwiarz

 4. W Polsko-zydowskich sądach piraci orzekają na podstawie prawa morskiego.
  Prawda broni się sama, kłamstwo musi mieć ochronę instytucji reżimów. – D.Kosiur

  Polubione przez 1 osoba

 5. Instrukcja carycy Katarzyny (1729- 1796):
  „Trzeba – rozłożyć ten naród od wewnątrz, zabić jego moralność Jeśli nie da się uczynić zeń trupa, należy przynajmniej sprawić, żeby był jako chory ropiejący i gnijący w łożu. „Istnieją różne narody, a raczej różne narody mają różnego ducha. Jedne można podbić i przesiedlić w celu zagarnięcia ich ziem, a świat nie podniesie wrzasku – to małe narody, plemiona. Z innych można uczynić małym wysiłkiem niewolników i będą chętnie lizali rękę Pana – to narody o podłej duszy, od kolebki niegodne samostanowienia, w wielkich obszarach Azji roztopią się bez śladu. Z trzecimi wreszcie nie można zrobić ani tego, ani tego, przynajmniej nie od razu – to Polacy. Nie można zaanektować ich państwa, bo trzeba byłoby się dzielić z Prusami, Austrią, Turcją i Bóg wie jeszcze z kim; narzuca to europejska równowaga sił. Po drugie nie można tego zrobić od ręki, gdyż są to znakomici żołnierze, a cały naród gdy otwarcie zagrożony, przypomina wściekłego wilka w nagonce. Zbyt dużo by to kosztowało, należy więc zdemoralizować ich do szpiku kości. Trzeba … rozłożyć ten naród od wewnątrz, zabić jego moralność… Jeśli nie da się uczynić zeń trupa, należy przynajmniej sprawić, żeby był jako chory ropiejący i gnijący w łożu…
  Trzeba mu wszczepić zarazę, wywołać dziedziczny trąd, wieczną anarchię i niezgodę… Trzeba nauczyć brata donoszenia na brata, a syna skakania do gardła ojcu. Trzeba ich skłócić tak, aby się podzielili i szarpali, zawsze gdzieś szukając arbitra w Sądyach. Trzeba ogłupić i zdeprawować, zniszczyć ducha, doprowadzić do tego, by przestali wierzyć w cokolwiek oprócz mamony i pajdy chleba. Będą Oni walczyć długo, bardzo długo, nasze prochy przepadną, ale przyjdzie czas gdy sami sprzedadzą swój kraj, sprzedadzą go jak najgorszą dziwkę. My rozpoczniemy ten proces Panin! Korupcją „milczących psów”, którzy będą nimi rządzić. Bogactwem i głodem, które biednych podjudzą przeciw możnym, tych drugich zaś napełnią takim strachem i podłością, że uczynią wszystko dla zachowania swego bogactwa. Zepsujemy ich kultem prywaty, złodziejstwa, rozpusty, wszelaką demoralizacją i wiodącym ku niej alkoholem Wódka. Stworzymy tam nową oligarchię, która będzie okradać własny naród nie tylko z godności i siły, lecz po prostu ze wszystkiego, głosząc przy tym, że wszystko co czyni, czyni dla dobra ojczyzny i obywateli.
  Niższe szczeble tych krwiopijców będą uzależnione od wyższych w nierozerwalnej strukturze formalnej i nieformalnej piramidy. Trzeba będzie starać się, by w piramidę wpasowany był każdy zdolny i inteligentny człowiek, by zechciwał w niej i spodlał. Niedopasowywalnych szaleńców, nieuleczalnych fanatyków, nałogowych wichrzycieli i każdą inną wartościową jednostkę wyeliminujemy operacyjnie. Zadanie to jest wielkie panin, lecz i efekty będą wielkie. Polska zniknie w samych Polakach! Wtedy właśnie, gdy będzie wydawało się im, że mają wolność. Ale ja tego nie doczekam panin, zaczniemy jednak ten proces”.

  Polubienie

 6. Pingback: Wojna syjonistów z Polakami z WPS i PP, akt drugi

 7. existō

  Kierunek pierwszy to wg mnie powinno być podważenie wiarygodności donosiciela, wykazanie że robi to z niskich pobudek.

  Drugi – podważanie zasadności stawianych zarzutów, przede wszystkim braku możliwości określenia wyrządzonej szkody wobec niemożności jednoznacznego określenia kto jest poszkodowanym. Stwierdzenie „znieważył osoby o rzeczywistym lub DOMNIEMANYM żydowskim pochodzeniu” jest KURIOZALNE.

  Jako wniosek dowodowy zgłosiłbym prace profesora Shlomo Sanda z uniwersytetu w Tel Awivie”:

  1. „Kiedy i jak wynaleziono naród żydowski”
  2. „Kiedy i jak wynaleziono Ziemię Izraela”

  Polubione przez 1 osoba

  • Bardzo słuszna propozycja.

   W czerwcu 2017r. pisałem:
   https://wiernipolsce1.wordpress.com/2017/06/10/iiirp-syjonizm-tak-polski-nacjonalizm-nie/
   „Jewish Defense League” prowadzi działalność wywiadowczą, kontrwywiadowczą inwigilacyjną, szkoleniową, śledczą propagandową i rekrutacyjną.

   Komórki wywiadu i kontrwywiadu swoje działania i zgromadzoną wiedzę materializują w postaci prokurowania doniesień o popełnionych przestępstwach na nie korzyść społeczności Żydowskiej w Polsce za pośrednictwem wszelkiego typu fundacji, stowarzyszeń, mających w statucie walkę z ksenofobią i rasizmem.

   Przykładowymi organizacjami tego typu, które są sponsorowane również przez „Jewish Defense League” i ściśle z nią współpracują są: „Hejt Stop”, „Nigdy Więcej”, „Stop Mowie Nienawiści”, „Miłość nie Wyklucza”, „Otwarta Rzeczpospolita”, „Bez Nienawiści”, „Fundacja Dialog”, „Mowa Miłości”.

   Podałem link do tekstu, z którego pochodzi powyższy fragment: http://jdl-poland.org/

   Link oczywiście dzisiaj jest już nieaktywny. Jednak nie tylko ja jeden podałem ten link i odnośny fragment, uczyniła to także: https://miziaforum.com/2017/04/08/jewish-defense-legalnie-dziala-juz-w-polsce-organizacja-paramilitarna/

   Warto wiedzieć, że JDL jako organizacja terrorystyczna nie może działać w USA i Francji.

   Polubienie

  • existō

   OT jak i sam MG działają przede wszystkim o ile nie wyłącznie z chęci zysku, bo działalność donosicielska jest ich formą zarobkowania (tu pytanie o finanse organizacji, czy są jawne, a jeśli nie to dlaczego i o to czy mają płacone np od donosu czy ryczałtem miesięcznie itd itp).

   Jeśli tak, to znaczy że nie mają (w brew deklaracjom) na uwadze dobra wspólnego, a jedynie swoje partykularne i niskie, co np mi przywodzi na myśl działalność tzw szmalcowników. Tym bardziej, że już w samym donosie zawarte jest stwierdzenie z którego wynika, że sam donosiciel nie potrafi ustalić osób poszkodowanych, bo co niby miałoby znaczyć w sensie procesowym „domniemane pochodzenie”?.

   Należy zatem zapytać KONKRETNIE kto czuje się znieważony i KONKRETNIE czym.

   Polubienie

  • paziem

   Zgoda, to jest właściwy kierunek myślenia. Wskazane i inne wnioski dowodowe może jednak wnieść tylko Darek Kosiur lub jego pełnomocnik prawny, gdyż Darek jest oskarżony z art 256 i 257 kk oraz 241 kk,a ja ” tylko” z art. 241 kk

   Polubienie

   • existō

    Z dokumentu „Ekspertyza prawna dot. znamion czynu przestępczego i konfliktu między wolnością słowa a mową nienawiści” autorstwa dr Michała Urbańczyka / otwarta.org

    „(…) Ponieważ oba przestępstwa [ z art. 256 § 1 k.k. i art. 257 k.k.] mają charakter bezstkutkowy, nie ma potrzeby badania, czy ktokolwiek poczuł się znieważony lub zagrożony, albo czy wypowiedź wywołała u kogokolwiek uczucie nienawiści w stosunku do osób wyznających islam (…).”

    Czy wobec powyższego mamy w ogóle do czynienia z chęcią ustalenia stanu faktycznego czy po prostu represją polityczną?

    Warto ten dokument przeczytać, bo to będzie prawdopodobnie linia prokuratury. Do tego ten: „Mowa nienawiści a wolność słowa. Debata wokół artykułów 256 i 257 kodeksu karnego” http://otwarta.org/wp-content/uploads/2012/03/Raport09-Mowa-nienawi%CB%9Cci-debata-lekkie.pdf

    Polubienie

 8. existō

  Moim zdaniem donos jest sformułowany specjalnie w sposób ogólny, żeby nie powiedzieć bełkotliwy, bo ma na celu stworzenie wrażenia jakoby miał na uwadze interes społeczny co uzasadniać ma zaangażowanie prokuratury.

  Tyle, że idąc tą drogą nie można będzie ustalić kto konkretnie i czym konkretnie czuje się poszkodowany, bo gdyby to było możliwe to należałby zadać pytanie dlaczego te osoby nie występują z powództwem prywatnym.

  Oczywiście wiadomo dlaczego, bo sąd by powództwo takie oddalił, a wciągając w sprawę Prokuraturę mogą wykorzystywać polityczne powiązania do wpływania na jej prace, a do tego nie ponosić żadnych kosztów.

  Polubienie

 9. paziem

  Imiona: Marek Krzysztof
  Nazwisko: Gumkowski
  Miejsce urodzenia: Warszawa
  Data urodzenia: 16-09-1948
  Imię ojca: Janusz
  Imię matki: Maria

  Marek Gumkowski w dniu 19.09.1973 został zarejestrowany przez Wydz. II Dep. III MSW pod nr 36649 jako operacyjne „zabezpieczenie”, a następnie był rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. „Tłumacz” nr rejestr. 36649. Powód tej operacyjnej kontroli i inwigilacji: „Figurant posiada liczne kontakty zagraniczne. Jest jednym z kolporterów wydań paryskiej >Kulturypetycji 59petycji 101Apelu do społeczeństwa polskiego<

  za: https://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/76419

  Polubienie

 10. paziem

  Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii powstałe w 1999 r. Stowarzyszenie liczy ponad 300 członków o różnych przekonaniach politycznych, różnych wyznań i bezwyznaniowych; głównie jednak pochodzenia żydowskiego; finansowe wsparcie ze strony antypolskiej Fundacji im. Stefana Batorego – założona i finansowana przez żydowskiego hochsztaplera giełdowego Sorrosa;

  Marek Gumkowski – (polonofob, dywersant, członek „Otwarta Rzeczpospolita”, Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii powstałe w 1999 r. [oficjalnie] Stowarzyszenie liczy ponad 300 członków o różnych przekonaniach politycznych, różnych wyznań i bezwyznaniowych; głównie jednak pochodzenia żydowskiego, komuniści i ateiści; stowarzyszenie otrzymuje finansowe wsparcie ze strony antypolskiej, powiązanej z masonerią i światową finansjerą żydowską Fundacją im. Stefana Batorego.)

  za:https://justice4poland.com/2015/03/31/lista-zydow-w-polsce/comment-page-1/

  Polubienie

 11. paziem

  Wybieram bez hejtu – to hasło kampanii na rzecz poprawy języka w mediach, zwłaszcza internecie, w którą włączyło się kilkanaście stowarzyszeń kultury i nauki, organizacje pozarządowe i teatry, a także znane osoby.
  – Nie przez przypadek ogłaszamy tę inicjatywę niemal w przeddzień wyborów, ponieważ wybory zawsze nawarstwiają tę agresję – powiedziała w Warszawie Beata Chmiel ze stowarzyszenia Obywatele Kultury. Wraz z Obywatelami Nauki i Otwartą Rzeczpospolitą zainicjowało ono kampanię.
  – Zwracamy się do wyborców, polityków, dziennikarzy, do mediów, do bloggerów i piszących na forach, żeby pamiętali, że warto być przyzwoitym także w słowach. Słowo też rani, słowo też zabija, mamy tego przykłady – apelowała Chmiel.

  Prezes stowarzyszenia przeciw antysemityzmowi i ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita Marek Gumkowski ocenił, że przez 16 lat działania organizacja miała do czynienia z wypowiedziami, które nie tylko naruszają poczucie dobrego smaku, ale również naruszają konkretne artykuły prawa. – Ale nigdy nie było tak spiętrzonej fali nienawiści, z jaką mamy do czynienia przez ostatnie miesiące – zauważył Gumkowski. Jak powiedział, stowarzyszenie dostaje 50-70 zgłoszeń dziennie o nienawistnych wpisach.

  za:https://wiadomosci.onet.pl/kraj/wybieram-bez-hejtu-kampania-przeciw-nienawisci-nie-tylko-przed-wyborami/4fnzm8

  Polubienie

 12. paziem

  https://dzismis.com/2017/11/07/apel-w-sprawie-joanny-wiszniewicz/comment-page-1/

  http://www.reunion68.com/

  Czym jest “Reunion ’68”?
  – Reunion’68 jest stowarzyszeniem, w ktorego sklad wchodza polscy zydowscy emigranci wraz z ich rodzinami.
  – Reunion68 nie jest stowarzyszeniem o chrakterze politycznym, lub dochodowym, a tylko i wylacznie prywatnym i towarzyskim.

  Jerzy Slawomir Mac:
  – “Reunion” oznacza ponowne polaczenie, ale i zjazd kolezenski w scislym gronie.

  Leo Leszek Kantor :
  -“Ruchem jednoczacym polskich Zydow-emigrantow marcowych i bliskie im osoby. Ma okolo 5 tys. uczestnikow mieszkajacych w Europie, Izraelu, Ameryce a nawet w Hongkongu. Skupia 80 proc. pokolenia dzisiejszych piecdziesieciolatkow, wypedzonych z Polski 30 lat temu.”
  za: http://www.reunion68.com/?page_id=2

  Polubienie

  • W marcu 1981r. byłem w kawiarni na Placu Na Rozdrożu obok Królewskich Łazienek. To chyba jedyna kawiarnia w Warszawie, która nie zmieniła nazwy i nadal istnieje w tym samym miejscu, mimo, że każda władza po 1990r. dokłada ogromnych starań, żeby niszczyć wszelką polską ciągłość i tradycje, nawet te najbardziej prozaiczne, jak ulubione miejsce spotkań Warszawiaków.
   Po drugiej stronie placu pojawiły się oddziały Milicji Obywatelskiej. To był czas po sierpniu 1980r., a więc istniała już „Solidarność”. Wyszliśmy z kawiarni, żeby zobaczyć, co się dzieje. Milicja dość skutecznie blokowała przejście na druga stronę placu, do ulicy Koszykowej, ale nie była to manifestacja „Solidarności”. Manifestowali inicjatorzy i założyciele Zjednoczenia Patriotycznego Grunwald, wśród nich i śp. Bohdan Poręba. Nieśli tablice z nazwiskami zamordowanych w latach 1944-56 Polaków i ich żydowskich oprawców i katów z UB, S.Michnika, H.Wolińskiej-Brus i wielu innych żydowskich bandytów. Protestowali w ten sposób przeciw zorganizowanej przez „Solidarność” na Uniwersytecie Warszawskim 8 marca 1981r. rocznicowej sesji z udziałem żydowskich zbirów z UB (prof. Z.Baumanem, prof. W.Brusem) zmuszonych po 1968r. do opuszczenia Polski. Tak wykuwała się „Solidarność” – solidarność władzy po 1989r. zaprojektowana przez syjonistów z USA, a tworzona przez żydowską V kolumnę w Polsce, mającą swoich ludzi także w SB, a już od sierpnia 1980r. niemal pełnię władzy w PRL.
   Żydowska V kolumna miała wsparcie władz Kościoła w Polsce – żydowski KOR swój głodowy protest w 1977r. prowadził w warszawskim kościele p.w. św. Marcina; w tym kościele maja także swoją siedzibę siostry franciszkanki, które utworzyły przytulisko dla antypolskich Żydów, w tym także dla zbrodniarzy takich jak J.Brystiger.

   https://wiernipolsce1.wordpress.com/2015/01/24/bohdan-poreba-wspomnienie/

   Polubienie

 13. pytuś

  V KOLUMNA Z CZOSNKIEM W RYJU, TAKŻE TO WYBUDOWAŁA!?

  https://histmag.org/Rzecz-o-tym-jak-Krzyzacy-zbudowali-Warszawe-9675

  W PRZYRODZIE NIC NIE GINIE…

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Bruno_Platter

  ZAKON I STARY ZAKON – CZY TO JEST JEDNO I TO SAMO ŚMIERDZĄCE G…, POCHODZĄCE Z JEBUSA?

  https://pl.wiktionary.org/wiki/starozakonny

  https://sjp.pl/Jebus

  ZAKON KRZYŻACKI.

  ,,Pełna nazwa zakonu w polskim tłumaczeniu brzmi: Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie (łac. Ordo fratrum domus hospitalis Sanctae Mariae Theutonicorum in Jerusalem, Ordo Theutonicus, OT, niem. Orden der Brüder vom Deutschen Haus Sankt Mariens in Jerusalem, Deutscher Orden, DO).”

  Tak twierdzi pejspedią.

  Polubienie

 14. Warto przypomnieć audycję, która tak bardzo rozwścieczyła reżimową prokuraturę IIIŻydo-RP/Polin oraz syjonistów z OR. – I ta banda stosując wobec mnie państwowy terroryzm ma czelność zarzucać mi propagowanie faszyzmu. Tu trzeba natychmiast zaznaczyć, że w powszechnym społecznym odbiorze faszyzm kojarzony jest z niemieckim nazizmem. A zatem kreatura, która zarzuca mi propagowanie faszyzmu świadomie zarzuca mi także zbrodniczy nazizm.

  Rezolucja ONZ nr 3379 uznającą syjonizm za odmianę rasizmu

  Agnieszka Śliwowska
  (komentarz na YT pod audycją)

  10 listopada 1975 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Rezolucję nr 3379 uznającą Syjonizm za odmianę rasizmu. W głosowaniu 72 państwa poparły rezolucję (w tym Polska), 35 głosowało przeciwko, a 32 wstrzymało się. Wynik głosowania był efektem długotrwałej kampanii antysyjonistycznej prowadzonej przez Organizację Wyzwolenia Palestyny i Związek Radziecki. Rezolucję poparło 20 państw arabskich, 12 innych państw muzułmańskich, 12 państw socjalistycznych i 28 państw z Trzeciego Świata.
  Przyjęta przez ONZ Rezolucja wywołała oburzenie całego świata żydowskiego. Amerykański Kongres Żydowski wyraził swoje oburzenie rządowi Stanów Zjednoczonych. W wielu krajach przywódcy lokalnych społeczności żydowskich skierowali protesty do swoich rządów.
  Podczas 46 sesji Zgromadzenia Ogólnego NZ Minister spraw zagranicznych RP Krzysztof Skubiszewski powiedział:

  „Dlatego Polska uważa, iż Zgromadzenie Ogólne winno uchylić rezolucję 3379(XXX) z 10 listopada 1975 r., w sprawie syjonizmu. Chciałbym zaznaczyć, że „Solidarność” oraz nowy rząd w Polsce zawsze występowały przeciwko tej rezolucji. W ONZ zbyt długo zwlekano z jej uchyleniem. Dlatego też Polska będzie współautorem projektu rezolucji zmierzającej do tego celu.”

  Polubienie

  • existō

   Za: Ekspertyza prawna dot. publicznego propagowania faszystowskiego lub innego ustroju totalitarnego, K.Kudyba / otwarta.org/30-ekspertyz-zleconych-w-ramach-projektu-spoleczenstwo-na-rzecz-tolerancji/

   „(…) Posłużenie się przez ustawodawcę pojęciami: faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa powoduje, że przy precyzyjnej interpretacji tych znamion warto odwołać się do ustaleń naukowych z zakresu politologii. Jednakże nawet bardzo podstawowa wiedza na temat nazizmu, faszyzmu, czy komunizmu wyniesiona z lekcji historii pozwala na zakwalifikowanie idei propagujących skrajną formę rządów autorytarnych i całkowitego podporządkowania społeczeństwa państwu, jako właściwych ustrojom totalitarnym.

   Podobny pogląd wyraził Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 1 września 2011 roku (V KK 98/11, OSNwSK nr 1/2011, poz. 154) wskazując, że znaczenie pojęcia „ustrój totalitarny” jest utrwalone wśród historyków i obejmuje: „stosowanie terroru policyjnego wobec przeciwników politycznych, istnienie jednej partii o charakterze wodzowskim oraz likwidację wolności i praw obywatelskich”. (…) ”

   1. Czy działania OT nie wyczerpują ww definicji i nie noszą znamion postępowania o charakterze faszystowskim i totalitarnym poprzez angażowanie organów państwa do represjonowania przeciwników politycznych?

   2. Czy działania OT nie mają charakteru nazistowskiego poprzez stosowanie kryteriom rasowego w swoich działaniach t.j. co najmniej milczącą zgodę na propagowanie syjonizmu, ideologii potępionej przez ONZ uznającej syjonizm „za zagrożenie dla światowego pokoju i bezpieczeństwa”?

   10 listopada 1975, Zgromadzenie Ogólne ONZ, Eliminacja wszelkich form rasizmu, str 84

   „(…) which most severely condemned zionism as a threat to world peace and security and called upon all countries to oppose this racist and imperialist ideology, Determines that zionism is a form of racism and racial discrimination.

   2400th plenary meeting JO November 1975″
   http://www.un.org/documents/ga/res/30/ares30.htm

   Polubione przez 1 osoba

  • existō

   I. Prawo karne w swej funkcji sprawiedliwościowej ma służyć zaspokojeniu poczucia sprawiedliwości osoby pokrzywdzonej, oraz rodziny ofiary i jej grupy społecznej poprzez ukaranie sprawcy.

   II. Funkcja gwarancyjna pozwala na określenie, jakie czyny są zabronione pod groźbą kary, jakie kary grożą za popełnienie czynu danego typu i jakie są zasady odpowiedzialności karnej. Ma zabezpieczać przed tym, aby nikt niewinny nie został pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Z założenia prawo karne gwarantuje zatem, że osoba, która nie dopuściła się czynu zabronionego, nie zostanie pociągnięta do odpowiedzialności karnej.

   Za: https://pl.wikibooks.org/wiki/Prawo_karne/Funkcje_prawa_karnego

   III. Przestępstwo formalne – inaczej zwane również przestępstwem bezskutkowym. Istotą przestępstwa formalnego jest to, że realizacja jego znamion następuje wraz z zachowaniem opisanym w ustawie. Wymagane jest tutaj samo wyczerpanie wszystkich znamion czynu zabronionego opisanego w przepisie Kodeksu karnego, nie zaś wystąpienie skutku.

   Przykładami przestępstw formalnych są np. art. 233§1 składanie fałszywych zeznań: „zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę”

   Za: https://pl.wikipedia.org/wiki/Przest%C4%99pstwo_formalne

   Ale przecież skutkiem składania fałszywych zeznań, jest świadome utrudnianie ustalenia stanu faktycznego, zatem skutek jak najbardziej istnieje. Czym w ogóle jest tzw „przestępstwo bezskutkowe”?

   Z dokumentu „Ekspertyza prawna dot. znamion czynu przestępczego i konfliktu między wolnością słowa a mową nienawiści” autorstwa dr Michała Urbańczyka / otwarta.org

   „(…) Ponieważ oba przestępstwa [ z art. 256 § 1 k.k. i art. 257 k.k.] mają charakter bezstkutkowy, nie ma potrzeby badania, czy ktokolwiek poczuł się znieważony lub zagrożony, albo czy wypowiedź wywołała u kogokolwiek uczucie nienawiści w stosunku do osób wyznających islam (…).”

   1. Skoro nie ma potrzeby badania czy ktokolwiek poczuł się znieważony, to znaczy że nie ma osoby pokrzywdzonej, co jest w sprzeczności z podstawową funkcją prawa karnego jaką jest funkcja sprawiedliwościowa. Ponad to nie istnieje jednoznaczna definicja pojęcia „mowa nienawiści”, za: „Mowa nienawiści a wolność słowa. Debata wokół artykułów 256 i 257 kodeksu karnego”, Fundacja Batorego 24.11.2008, Marek Gumkowski, s. 32: „(…) Otóż chyba łatwiej jest przy pomocy analizy językoznawczej udowodnić, że głosząc pewne poglądy, chciało się wywołać jakieś reakcje drugiego człowieka, niż udowodnić, że coś było albo nie było głoszeniem nienawiści, ponieważ nienawiść jest to subiektywne uczucie.

   Co skierowuje zagadnienie z dziedziny prawa w sferę semantyki, czy filozofii co wykracza poza kompetencję sądu czy prokuratury.

   2. Nie ma jednoznacznej doktryny prawnej, za: „Mowa nienawiści a wolność słowa. Debata wokół artykułów 256 i 257 kodeksu karnego” c.d., Jerzy Jedlicki, s. 34:”(…)Trybunał Praw Człowieka stale pokazuje, że swoboda wypowiedzi i niedopuszczalność rasizmu i wszystkich tych innych brzydkich rzeczy są to dwa dobra, które w każdym przypadku należy ważyć: które z nich przeważa i które z nich wymaga większej ochrony. I ten sam Trybunał występuje raz po jednej, a innym razem po drugiej stronie – być może w różnych formach orzekających, ale niemniej jest to ta sama instancja. (…)”

   3. Co w konsekwencji prowadzi do przekształcenia wymiaru sprawiedliwości w sfaszyzowany aparat represji i wykorzystywania go do propagandowego oddziaływania na opinię publiczną, a nie ustalenia stanu faktycznego, Jerzy Jedlicki c.d., s 35: „(…)Kara musi być znacznie złagodzona i wtedy można by mieć za sobą większą część opinii, która da przyzwolenie właśnie na niedrastyczne, ale, powiedziałbym, dydaktycznie, wychowawczo cenne środki represji.(…)”

   I narusza funkcje prawa karnego.

   Polubione przez 1 osoba

   • existō

    Korekta: „Mowa nienawiści a wolność słowa. Debata wokół artykułów 256 i 257 kodeksu karnego”, Fundacja Batorego 24.11.2008, Marek Gumkowski, s. 32: „(…) Otóż chyba łatwiej jest przy pomocy analizy językoznawczej udowodnić, że głosząc pewne poglądy, chciało się wywołać jakieś reakcje drugiego człowieka, niż udowodnić, że coś było albo nie było głoszeniem nienawiści, ponieważ nienawiść jest to subiektywne uczucie.<– cytat z pkt. 1 kończy się tu, nie dałem kończącego cudzysłowu.

    Polubione przez 1 osoba

  • Tego Skubiszewskiego zachwala i promuje profesor Stanisław Bieleń który udaja rusifila a atakował Prochanowa i Iwaszowa.

   Polubienie

 15. pytuś

  Możesz odmówić posłuszeństwa nielegalnej władzy – Tadeusz Cichocki

  Prawo oporu

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_oporu

  Polubienie

 16. existō

  Przyszło mi do głowy, poddaję pod rozwagę:

  Jak będą Wam zwracać zarekwirowany sprzęt to zażądajcie pisemnego oświadczenia KTO (z imienia i nazwiska) miał do niego dostęp, czy zostały dokonane jakiekolwiek zmiany zapisu na dyskach, w oprogramowaniu i podzespołach. Czy została sporządzona kopia zawartości dysku, przez kogo, do jakich celów i kto i w jakim prawem ją przechowuje.

  Jeśli odmówią, to złóżcie oświadczanie (z potwierdzeniem na kopii), że odmówili i w związku z tym nie odbierzecie sprzętu ze względu na własne i współmieszkańców bezpieczeństwo (mogą Wam tam nawsadzać pluskiew czy innego świństwa).

  Jeśli z tytułu zaboru sprzętu ponieśliście jakiekolwiek szkody, wszystko dokumentujcie z podaniem konkretnych kwot (np nieskończona praca i w związku z tym brak zapłaty na taką i taką kwotę), czy np utrata gwarancji z powodu otwarcia komputera/telefonu.

  Zmieńcie skrzynki poczty elektronicznej np na obsługiwane np pod prawodawstwem szwajcarskim. https://protonmail.com/pl/

  Polubienie

  • existō

   Żądanie z pierwszego akapitu trzeba oczywiście złożyć na piśmie z potwierdzaniem na kopii. Nic na gębę. <– zaznaczam na wszelki wypadek.

   Polubienie

  • existō

   Poza tym pamiętajcie o tzw oświadczaniu woli.

   Gdy postawią Was w sytuacji, gdzie brak decyzji może skutkować na Waszą niekorzyść sporządzacie oświadczanie, w którym zaznaczanie że np składacie podpis pod dokumentem pod przymusem, mimo iż nie zgadzacie się z jego treścią, a podpis oznacza jedynie potwierdzenie faktu otrzymania pisma.

   Polubienie

 17. paziem

  Dziękujemy za trafne i cenne rady.

  Pozdrowienia

  Polubienie

 18. existō

  Milcząca zgoda jako oświadczenie woli, a propagowanie syjonizmu, ideologii określonej w rezolucji ZO ONZ jako „forma rasizmu i rasowej dyskryminacji”.

  „(…) Determines that zionism is a form of racism and racial discrimination.
  2400th plenary meeting JO November 1975″, 10 listopada 1975, Zgromadzenie Ogólne ONZ, Eliminacja wszelkich form rasizmu, str 84, za: http://www.un.org/documents/ga/res/30/ares30.htm

  „(…) Sporne jest natomiast to, czy milczenie podmiotu cywilnoprawnego może być uznane za złożenie oświadczenia woli. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego[4] może ono stanowić przejaw oświadczenia woli, jednak tylko wtedy, gdy jest traktowane jako wyrażenie zgody w sytuacji, „w której osoba nie zaprzeczająca mogła i powinna zająć merytoryczne stanowisko w danej kwestii”. Takie rozumowanie ma swoje korzenie w wywodzącej się z prawa rzymskiego premii „qui tacet, consentire videtur, ubi loqui potuit ac debuit” (kto milczy, zdaje się wyrażać zgodę wówczas, gdy mógł lub powinien złożyć oświadczenie). (…)

  [4] Wyrok Sądu Najwyższego z 16 stycznia 1970 r., III PRN 96/69″, za: http://prawoexpert.pl/pojecie-oswiadczenia-woli-w-swietle-wykladni-art-60-kodeksu-cywilnego/

  Nie ulega wątpliwości, że OR „mogła i powinna zająć merytoryczne stanowisko” we wskazanej przez ONZ kwestii co potwierdzają zapisy Statutu organizacji, Deklaracja programowa, publiczne wypowiedzi władz i członków stowarzyszenia.

  Czy zatem OT to obca agentura wpływu?

  „(…) definicja amerykańska określa agenta wpływu jako osobę wykorzystywaną do dyskretnego urabiania opinii polityków, dziennikarzy i grup nacisku w kierunku przychylnym zamiarom i celom obcego państwa.[8]

  Inna amerykańska definicja za agenta wpływu uważa osobę, która subtelnie i zręcznie wykorzystuje swoje stanowisko, możliwości, władzę i wiarygodność do promowania interesów obcego mocarstwa w sposób uniemożliwiający zdemaskowanie tego mocarstwa.[9] (…)

  [8] Norman Polmar, Thomas B. Allen, Księga Szpiegów: Encyklopedia, Magnum, Warszawa, 2000, str.14.

  [9] Richard H. Schultz, Roy Godson, Dezinformatsia: The Strategy of Soviet Disinformation, Nowy Jork, Berkley Books, 1986, str. 42”

  Źródło: dr Rafał Brzeski, http://niepoprawni.pl/blog/6063/agentura-wplywu-cz-1

  Jerzy Jedlicki, „Mowa nienawiści a wolność słowa. Debata wokół artykułów 256 i 257 kodeksu karnego”, Fundacja Batorego 24.11.2008, s 35: „(…)Kara musi być znacznie złagodzona i wtedy można by mieć za sobą większą część opinii, która da przyzwolenie właśnie na niedrastyczne, ale, powiedziałbym, dydaktycznie, wychowawczo cenne środki represji.(…)”

  W ww. rezolucji ONZ wezwała państwa do „przeciwstawienia się syjonizmowi, jako ideologii rasistowskiej i imperialistycznej”.

  Polubienie

 19. Jurek

  Widzę że nie tylko polskie godło jest upstrzone przez nich „ciemną gwiazdą ” , ale i w Szwecji też , co na pewno w innych krajach jest podobnie – bo przekaz medialny jest rękach tych co się mienią spod ” ciemnej gwiazdy” ; https://youtu.be/aJrLL4kGOUc

  Polubienie

 20. pytuś

  TO JEST ICH PRAWDZIWA GWIAZDKA!

  ISRA I ISRAEL, CZYLI CZARNE BĘKARTY WYŁANIAJĄCE SIĘ Z CIEMNEJ NOCY!

  ,,Chodzi o Isrę i dzieci Izraela . Ta sura jest sura Al-Musabbihat, ponieważ zaczyna się od uwielbienia Allaha.”

  https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Isra&prev=search

  MOŻE KOŃ PEGAZ, ALBO LATAJĄCA BETLEJEMSKA GWIAZDKA POŚRÓD NOCY – KTO TO WIE?

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Burak_(rumak)

  Polubienie

 21. paziem

  Powyższy film ( wartościowy, głównie dzięki p. Majce) choć zawiera wiele istotnych informacji, nie wiem czy świadomą (? ), ale jest manipulacją. Utrwala się ( podobnie jak czyni to np. Michalkiewicz, Sumliński i inni) stereotyp o wpływie decydującym na politykę polską przez Niemcy i Rosję ( w niewielkim ponoć zakresie przez Anglię, Izrael i tzw. Zachód) . Jest to całkowity fałsz wobec decydującego wpływu służb amerykańskich i izraelskich oraz ciągle bardzo wpływowych służb brytyjskich.
  Wkrótce o tym napiszę.

  Polubienie

  • paziem

   Źródła finansowania tzw. ” opozycji demokratycznej” od lat 70 tych XX wieku, to głównie fundusze rządowych amerykańskich służb wywiadu wojskowego oraz tzw. fundusze pozarządowe ( oligarchii żydowsko – anglosaskiej) przekazywane wprost lub przez tzw. NGO ( organizacje pozarządowe ).

   Polubienie

 22. obudzony

  Film ten zamieszczam wyłącznie w celach edukacyjnych i informacyjnych, ponieważ nie potrafię pomóc Panom w inny sposób i doskonale widzę, jaką pożyteczną pracę wykonujecie przez wiele lat swojej działalności społecznej.
  Niestety film nie posiada polskich napisów, ale jest opcja na ,,Youtube”, aby wyświetlić napisy, a potem przetłumaczyć je na język polski. Niestety szybkie dialogi pomiedzy bohaterami tego filmu wyświetlane są w ramkach, których niestety narzędzie Youtube nie tłumaczy, dlatego widz nie znający języka angielskiego może mieć trudnośc w dokładnym zrozumieniu jego treści.

  Film ,,The Lobby” składa się z 4 części i jest dokumentem nagranym miniaturową ukrytą kamerą przez dziennikarza śledczego stacji ,,Al-Yazzera” przedstawiającego się jako aktywista proizraelski, który w pragnie działać na rzecz Izraela w tworzonych młodzieżówkach brytyjskiej ,,Partii Pracy”.
  Uwiarygadniając się poprzez szeregowych członków tworzonej organizacji młodzieżowych działających za kulisami brytyjskiej polityki dociera on do samej wierchuszki brytyjskich polityków, którzy są uwikłani w syjonizm ,,po same uszy”. Celem Izraela było przeciwdziałenie ruchowi BDS na całym świecie, który brał w obronę Palestyńczyków i zachęcał do bojkotu Izraela włącznie z sankcjami. Z filmu jasno wynika, że Izrael wcale nie pragnął, ani nie pragnie tzw dwupaństwowości (palestyńsko-izraelskiej), którą oficjalnie głosi, a tylko urobienie opinii publicznej, aby popierała Izrael i tylko jemu wierzyła. W tym celu z inspiracji rządu Izraela i za pomocą byłych(i pewnie obecnych) oficerów Mossadu, z pomocą Ambasady Izraela w Londynie, z Pomocą AIPAC i innych wpływowych organizacji w USA stworzono kilka organizacji młodzieżowych, które zinfiltrowały brytyjską Partię Pracy i poprzez rzekomo oddolne, niezależne ruchy młodzieżowe usuwały tych polityków brytyjskich, którzy śmieli powątpiewać w to, co Izrael głosi publicznie. Film obnaża cały mechanizm niszczenia danej osoby poprzez oskarżanie i przypisywanie jej słów, których nigdy nie wypowiedziała oraz złych intencji, których ta osoba nie posiadała poprzez wydumany, rzekomy antysemityzm (Joan Fitzpatrick). W filmie ujawniono wiele osobistości brytyjskiej polityki, które na co dzień oglądamy w mediach, a tutaj przez Mascota(Mossad) taki np. Boris Johnsson nazywany jest idiotą.
  Materiał uzmysławia widzowi łatwość z jaką służby specjalne małego kraju potrafią ,,owinąć wokół małego palca” partie i rządy największych potęg gospodarczych na świecie włącznie(co może być szokujące dla osób nieobeznanych z tematem) z jego ,,ślepymi i głuchymi” służbami np. MI5 i sterować opinią publiczną na swoją modłę.
  Ten film jest tragiczną porażką izraelskich służb i rządu, które dały się podejść jak dzieci i ujawnić to, co wiele osób wie na świecie nt polityki Izraela.

  Dla czytelników tego bloga, to żadna nowość, nikt tutaj nie odkrył prochu, ale film jest dokumentacją na temat pozakulisowych działań Izraela przedstawionym w najszerszym możliwym spektrum.

  Niech nikogo nie zwiedzie fakt ujawniony w ostatniej czwartej części dokumentu, że ambasador Izraela wycofał ,,zdekonspirowane” osoby do Izraela i przeprosił oficjalnie P. Fitzpatrick i B. Johnssona. Oni(Izrael) nie zmienią swojej polityki, ani na jotę, tylko teraz będą dziesięć razy bardziej ostrożniejsi w tym co robią.

  Nie muszę chyba dodawać, że zarówno z kontekstu filmu, jak i z wypowiedzi oficera Mossadu jasno wynika, że taki proces już dobiegł końca w USA i większość kongresmenów, czy senatorów niezależnie od pochodzenia, koloru skóry i podległości partyjnej całym sercem, całą swoją duszą i całym swoim portfelem miłują Izrael mając za idiotów społeczeństwo amerykańskie, które ich wybrało i które na nich corocznie płaci ze swoich podatków.

  Być może film stanie się inspiracją dla niektórych ludzi w jaki sposób z nimi walczyć i jak się bronić, bo przeciwnik jest morderczo skuteczny, bajecznie bogaty i niestety dobrze ukryty.
  Oto link do cz. pierwszej.

  Polubione przez 1 osoba

 23. paziem

  A oto wypowiedź syjonisty, Marka Gumkowskiego

  Polubienie

 24. Pingback: Polak, Słowianin zwalcza żydowski szowinizm | WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

 25. Pingback: Polak, Słowianin zwalcza żydowski szowinizm

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.