Syjonistyczny zamordyzm. Bandyci górą.

Gdyby w IIIŻydo-RP/Polin obowiązywało stosowanie prawa, nawet tak ułomnego jak obecne, a nie jego zjudaizowana forma, czyli całkowita swoboda interpretacji na korzyść reżimu i elementów z nim powiązanych, wtedy do sądów moglibyśmy wnosić sprawy przeciwko instytucjom i funkcjonariuszom tegoż reżimu i sprawy te wygrywać. Wygrywać także w sytuacji, gdy sąd i prokuratura są podporządkowane reżimowej władzy – stanowią strukturę chroniącą reżim oraz interesy jego funkcjonariuszy i akolitów, są aparatem represji wobec tych Polaków, którzy nie godzą się z panowaniem reżimu. Mamy więc sytuację niemal dokładnie taką, jak w okresie zaborów, czy pod okupacją lub w czasie funkcjonowania rządów żydo-bolszewickich lat 1945-56.

Różnica między okresem zaborów a sytuacją współczesną Polski jest taka, że dzisiaj w warunkach reżimu IIIŻydo-RP/Polin Michał Drzymała, który ponad 100 lat temu pokonał pruskiego zaborcę jego własnym pruskim prawem, byłby bez szans w zderzeniu z bezprawiem reżimu – ze zjudaizowaną formą stosowania prawa.

Logiczna dyskusja z sądowym aparatem represji traci w IIIŻydo-RP/Polin jakikolwiek sens. Wniosek nasuwa się oczywisty, sile reżimu należy przeciwstawić siłę zorganizowanego narodowo społeczeństwa.

Dariusz Kosiur

__________________________

ABW testuje na Piskorskim nową definicję „szpiegostwa”

za: http://www.mysl-polska.pl/1578?fbclid=IwAR34qXy5P1qM8raBpeP6Mmch-wjvM9kMyvEW5tJlJGZvlajiquFXxgppWDg

„ABW już promuje tezy teoretyków prawa, że pojęcie szpiegostwa należy rozszerzyć. Np. by nie ograniczało się do współpracy z obcym wywiadem. Człowiekiem, na którym ABW, prokuratura i sąd przećwiczą te tematy, jest Mateusz Piskorski, czterdziestolatek o bogatym życiorysie” – pisze Ewa Siedlecka w a artykule „Szpiedzy hybrydowi” („Polityka”, nr 22/2018).

Artykuł jest pierwszym poważnym głosem, wyrażającym zaniepokojenie tym, co wokół sprawy Piskorskiego się dzieje. Autorka nie jest oczywiście zwolenniczką Mateusza Piskorskiego, ale boi się, że będzie to precedens. Poszerzona znacznie definicja „szpiegostwa” może stać się – jak pisze – narzędziem w reku władzy, która uciszać będzie wszystkich niewygodnych, także tych z opozycji liberalnej.

Pisze: „Pod koniec maja prokuratura wniosła do sądu akt oskarżenia. Na stronach Prokuratury Krajowej ukazał się komunikat: że Departament ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej skierował akt oskarżenia, dotyczący „brania udziału w działalności rosyjskiego wywiadu cywilnego Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) i Służby Wywiadu Zagranicznego (SWR)” i w działalności wywiadu chińskiego.

Uzasadniając zarzuty, prokuratura napisała: „W toku śledztwa ustalono, że Mateusz P, prowadząc zakrojoną na szeroką skalę działalność oraz wykorzystując swoją pozycję społeczną, zawodową i polityczną oraz kontakty wśród polityków i dziennikarzy krajowych i zagranicznych, oddziaływał na grupy społeczne w Polsce i za granicą. W Polsce i za granicą promował on cele polityczne Federacji Rosyjskiej. Próbując kształtować opinię publiczną poprzez prowokowanie anty-ukraińskiego nastawienia Polaków i antypolskiego nastawienia Ukraińców, dążył on między innymi do pogłębiania podziałów między Polakami i Ukraińcami i między Polską i Ukrainą. Działania te oskarżony realizował w powiązaniu z rosyjskimi służbami wywiadowczymi, osiągając z tego tytułu pokaźne korzyści majątkowe”.

A więc jego działania polegały na „kształtowaniu opinii”. Czy to szpiegostwo? Czy są dowody, że kształtował tę opinię na zlecenie rosyjskiego wywiadu? Prokuratura wyraża się bardzo enigmatycznie: „w powiązaniu z rosyjskimi służbami”. Co dokładnie znaczy „w powiązaniu”? Jeśli dostawał pieniądze z Rosji, czy powinien był sprawdzić (jak?) czy pochodzą od wywiadu? Analogicznie: czy firma Cambridge Analytica powinna była sprawdzić, czy za pieniędzmi, które dostawała za przygotowywanie danych pozyskanych z Facebooka pod kątem manipulacji wyborcami w różnych krajach, nie stoi np. wywiad rosyjski albo inny?”.

Co bardziej niepokojące, w ABW szerzone są „teorie”, które poszerzają zakres pojęcia „szpiegostwo”, które teraz jest ściśle w prawie określone: „Opisane jest ono w art. 130 Kodeksu karnego. To „branie udziału w działalności obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej” lub w „działaniu na jego rzecz” i „udzielanie temu wywiadowi wiadomości, których przekazanie może wyrządzić szkodę RP”. A także o „gromadzenie lub przechowywanie” takich wiadomości w celu przekazania ich obcemu wywiadowi”, „wchodzenie do systemu informatycznego w celu ich uzyskania”, i o „organizowanie lub kierowanie” działalnością obcego wywiadu.

W publikacjach zamieszczanych na stronie ABW postuluje się poszerzenie definicji szpiegostwa. Argumentuje się, że wymóg, by konieczna była współpraca z wywiadem obcego państwa, nie przystaje do dzisiejszej rzeczywistości i metod działania rozmaitych agend niekoniecznie wywiadowczych, ale działających na rzecz interesu „państw obcych”, przeciw interesowi Polski. Np. Piotr Burczaniuk, z Katedry Prawa UKSW, relacjonując poglądy doktryny w artykule „Przestępstwo szpiegostwa – rys historyczny, aktualne regulacje na tle doświadczeń praktycznych i analizy prawno-porównawczej wybranych państw” (w „Uprawnienia służb specjalnych z perspektywy współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa narodowego. Wybrane zagadnienia”, strona internetowa ABW) pisze, że definicja przestępstwa szpiegostwa w Kodeksie karnym „nie odpowiada na wyzwania współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa zewnętrznego państwa”.

W szczególności problemem jest, że „mianem obcego wywiadu nie można określić obcych agencji telewizyjnych, radiowych i prasowych, placówek badawczych i naukowych”, bo „metoda zbierania przez te podmioty informacji ma charakter jawny”. Trzeba więc tak zmienić definicję szpiegostwa, by obejmowała „działania prowadzone przez podmiot lobbujący, w swoisty sposób „zlecane” przez przedstawicieli innych państw (bezpośrednio lub pośrednio przez ich służby specjalne – w szerokim rozumieniu tego słowa)”. Jako przykład podaje zlecanie np. „analiz, opinii, ukierunkowanych artykułów prasowych, w celu przyjęcia określonych rozwiązań legislacyjnych zbieżnych z interesami tych mocodawców bądź oddziaływania na kształtowanie zgodnego z tym interesem otoczenia politycznego”.

Autorka komentuje to tak: „Tak rozszerzona definicja szpiegostwa może sprawić, że internet, w tym media społecznościowe, okażą się zbiorem potencjalnych agentów wpływu piszących lub powielających rozmaite analizy i opinie szkodzące (z punktu widzenia ekipy aktualnie rządzącej) Polsce i jej interesom. Zapewne trudno byłoby im udowodnić, że działają „w celu” Polsce wrogim, ale ta trudność pojawi się dopiero na etapie sądowym. Wcześniej podległa rządowi prokuratura może wnioskować o areszt, stawiać zarzuty, pisać akty oskarżenia”.

Piotr Niemczyk, b. pracownik UOP zauważa: „Jak zaczniemy wprowadzać mgliste pojęcia do prawa karnego, okaże się, że można to dowolnie rozciągać, także np. w ramach walki politycznej. Każda wypowiedź niekorzystna dla rządu może być uznana za działanie agenta wpływu. Nie jesteśmy bezbronni wobec pożytecznych idiotów czy lobbystów działających na szkodę państwa. Jeśli jest zarzut, że ktoś szkodził stosunkom polsko-ukraińskim, to trzeba wykazać, że rozpowszechniał nieprawdziwe informacje, które naruszyły czyjeś dobra. Jeśli brał pieniądze za forsowanie określonych poglądów – można ukarać za prowadzenie nielegalnej działalności lobbingowej”.

Siedlecka kończy taką konkluzją: „W przypadku walki z prawdziwym czy domniemanym manipulowaniem opinią publiczną otwiera to drogę nie tylko do stawiania zarzutów za działalność polityczną. Damy też prawo służbom specjalnym do uruchomienia prewencyjnej inwigilacji internetu, mediów czy ośrodków naukowych. Uznane zostaną bowiem za potencjalne narzędzie wojny hybrydowej, którą spenalizujemy. Znowu ta fałszywa, za to wygodna dla polityków, alternatywa: wolność albo bezpieczeństwo”.

14 Komentarzy

Filed under Bez kategorii

14 responses to “Syjonistyczny zamordyzm. Bandyci górą.

 1. A tu przykład syjonistycznej hipokryzji i niepohamowanego rozwydrzenia:

  Juan Guaido dopuszcza możliwość amerykańskiej interwencji zbrojnej w Wenezueli
  https://www.magnapolonia.org/juan-guaido-dopuszcza-mozliwosc-amerykanskiej-interwencji-zbrojnej-w-wenezueli/

  Polubienie

 2. Amnesty International wzywa turystów do bojkotu terenów okupowanych przez Izrael.

  Rząd Izraela natychmiast odrzucił raport Amnesty International i uznał go za „oburzającą próbą zniekształcania faktów, odmawianie żydowskiego dziedzictwa i próbę delegitymizacji Izraela”.

  Światowy Kongres Żydów (WJC) wezwał Amnesty Inetrnational, by zajęła się z powrotem… prawami człowieka, a nie atakami „na firmy, których działalność stara łączyć, niwelować podziały i budować pokój przez wspieranie globalnej turystyki i kontakty”.

  https://nczas.com/2019/01/31/amnesty-international-wzywa-turystow-do-bojkotu-terenow-okupowanych-przez-izrael-jest-odpowiedz-zydow/comment-page-1/

  Inny przykład

  Władze Izraela zdecydowanie potępiły przegłosowanie przez niższą izbę parlamentu Irlandii ustawy uznającej za niezgodny z prawem handel towarami pochodzącymi z żydowskich osiedli na Zachodnim Brzegu Jordanu.

  https://forsal.pl/artykuly/1394761,irlandia-nie-chce-towarow-z-zachodniego-brzegu-jest-reakcja-izraela.html
  ___________________________________________

  Powiem tak, w pewnym sensie rozumiem i nawet popieram stanowisko władz Izraela, które bronią interesów państwa i swoich obywateli.

  Natomiast, nie rozumiem, dlaczego w podobnych sytuacjach władze IIIRP nie bronią interesów państwa i obywateli polskich tylko także interesy Izraela i Żydów.

  A to może oznaczać tylko jedno, albo mamy żydowskie rządy, albo znajdujemy się pod żydowską okupacją. Trzeciej możliwości nie ma.

  Polubienie

 3. Właśnie gadzinówka pod nazwa TVP Info podała że w Panoramie że w Wenezueli nie będzie wojny domowej bo 90 procent popiera Guido.

  Polubienie

 4. W Polsce mamy do czynienia z prawem talmudycznym, które dla Polaków ma charakter nazistowski, a wobec żydów nie działa, ponieważ zgodnie z tym prawem, żydzi jako nadludzie nie odpowiadają za krzywdzenie podludzi, czyli Polaków. Żyd może Polaka obrabować i zabić. Jest to dla nadludzi legalne. Polaka wsadzają na 3 lata do pierdla za zabicie psa. Tak to działa w sądach, gdzie pierwsze skrzypce grają żydzi, potomkowie żydowskich zbrodniarzy komunistycznych, czyli sądy nad nami sprawują zwykli kryminaliści. Sprawa pana Piskorskiego, jest typową sprawą polityczną, a w zasadzie zwykłą, prymitywną, syjonistyczno – nazistowską zemstą rządzących bandytów. Bo co niby w Polsce można szpiegować? W kraju będącym poligonem nazistowskiego mossadu i CIA, gdzie nie ma żadnych tajemnic z wyjątkiem tego kto ma chazarskie pochodzenie i na ile każdy żyd ograbił Polskę. Jesteśmy obserwatorami zbrodni najgorszego okupanta w historii Polski, bo każdy Chazar to złodziej i patologiczny bandyta, któremu zbrodnie przynoszą rozkosz. Gdyby w Polsce istniało prawo, najgorsze, ale prawo, to wytoczyłbym sprawę Dudzie o masowe ludobójstwo na Polakach. Nie mówię tu o zdradzie, bo od 1989 r. zdrada i złodziejstwo jest w Polsce cnotą, ale o masowym ludobójstwie na Polakach. Chodzi tu o szczepionki, chemtrails, celowe zatruwanie wody i jedzenia i trucie milionów ludzi produktami Monsanto.

  Polubione przez 3 ludzi

 5. Kojak

  To jest tak deta i obrzydliwa sprawa ze syjonistyczni bandyci sie na niej poslizgna ! Buta odbiera lajdakom rozum ! Buta zawsze idzie krok przed upadkiem

  Polubienie

 6. nina

  —————-
  NIE !!!! nasze prawa tu rządzą !!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Polubienie

 7. Klemens

  Rocznica zamachu na Kuczerę – wypowiedź Sławomira Zakrzewskiego

  Polubienie

 8. Edward.


  Profesor Wolniewicz demaskuje beszczelnosc zydowska.

  Polubienie

 9. julius

  Partia polityczna Liczba głosów % +/− Liczba mandatów +/−
  Partia Ludowa na rzecz Wolności i Demokracji (VVD) 2 238 351 21,3% -5,28% 33 -8
  Partia Wolności (PVV) 1 372 941 13,1% +3,02% 20 +5
  Apel Chrześcijańsko-Demokratyczny (CDA) 1 301 796 12,4% +3,89% 19 +6
  Demokraci 66 (D66) 1 285 819 12,2% +4,17% 19 +7
  GroenLinks (GL) 959 600 9,1% +6,77% 14 +10
  Partia Socjalistyczna (SP) 955 633 9,1% -0,55% 14 -1
  Partia Pracy (PvdA) 599 699 5,7% -19,14% 9 -29
  Unia Chrześcijańska (CU) 356 271 3,4% +0,27% 5 0
  Partia na rzecz Zwierząt (PvdD) 335 214 3,2% +1,27% 5 +3
  50PLUS (50+) 327 131 3,1% +1,22% 4 +2
  Polityczna Partia Protestantów (SGP) 218 950 2,1% +0,1% 3 –
  Myślcie (DENK) 216 147 2,1% – 3 +3
  Forum na rzecz Demokracji (FvD) 187 162 1,8% – 2 +2

  W Holandii nie ma procentowego progu i kraj ten pomimo rozdrobnienia lepiej zarzadzany jest niż Polska. Pierwszym celem powinno być powołanie masowego ruchu reprezentującego tzw. plankton polityczny i domaganie się zniesienia progu wyborczego. Zadanie bardzo ciężkie do przeprowdzenia.

  Polubienie

 10. moherowy beret

  Nie wiedziałam gdzie wkleić tekst na temat zamordyzmu.Może miejsce nie jest odpowiednie,ale trudno.
  MANIFEST KOMUNISTYCZNY Z VENTOTENE

  Podstawą programową nowego, europejskiego państwa totalitarnego nie jest – wbrew twierdzeniom propagandy – tzw. Plan Schumana z 1950 r., ani Deklaracja Europejska z 1951 r., ale napisany w 1941 r. przez włoskiego komunistę Altiero Spinelliego „Manifest z Ventotene” oraz opracowany na jego bazie w 1984 r. tzw. Plan Spinelliego, czyli pierwszy projekt konstytucji nowego, komunistycznego państwa.
  Od 1993 r. Plan Spinelliego stał się oficjalnym programem Wspólnoty Europejskiej i Unii Europejskiej. Również od tego czasu imię Altiero Spinelliego nosi główny budynek Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Trudno o bardziej jednoznaczny symbol znaczenia postaci Spinelliego i jego programu dla kierunku rozwoju Unii Europejskiej.

  W 2010 r. przy Parlamencie Europejskim powstała działająca pod kierownictwem lewicowych aktywistów Daniela Cohn-Bendita i Joschki Fischera i przy udziale m.in. polskich posłanek Róży Thun i Danuty Hubner tzw. Grupa Spinelli. Jest to najaktywniejsza z organizacji prowadzących lobbing i propagandę na rzecz całkowitej politycznej integracji Unii.

  W 2011 r., podczas uroczystości z okazji 25-tej rocznicy śmierci Altiero Spinelliego polski przewodniczący Parlamentu Europejskiego, chrześcijański demokrata Jerzy Buzek stwierdził, że Manifest ten jest wiecznie żywym źródłem idei europejskiej integracji. Dlatego warto przeczytać z uwagą kilka jego fragmentów.

  „Dwadzieścia pięć lat po śmierci Altiero Spinelli ciągle nadaje siłę i wyznacza kierunek europejskiego projektu. Jego europejski entuzjazm pozostaje niezrównany – jego oddanie sprawie coraz ściślejszej integracji jest dzisiaj inspiracją dla wielu Europejczyków. Altiero Spinelli wiedział, że trwały pokój można osiągnąć tylko przez prawdziwą integrację, a nie przez współpracę między państwami. Integracja europejska musi być nieodwracalna, w przeciwnym razie zawsze istnieć będzie ryzyko konfliktu i dyktatury. Spinelli wiedział to najlepiej, gdy w więzieniu, wraz z Ernesto Rossim pisał Manifest z Ventotene – jedno z najbardziej żywych uzasadnień konieczności zjednoczenia Europy”.

  FRAGMENTY MANIFESTU Z VENTOTENE

  Poniżej przedstawiam kilka fragmentów z Manifestu z Ventotene, czyli ideowego programu Unii Europejskiej, z tłumaczeniem okrągłego języka propagandowych haseł na język faktów:

  „Pierwszym zadaniem, bez rozwiązania którego wszelki postęp będzie tylko złudzeniem, jest ostateczne zlikwidowanie granic dzielących Europę na suwerenne państwa”,

  /tłumaczenie/ Istnienie suwerennych państw jest sprzeczne z ideą „postępu”, a ich likwidacja nie jest celem, a jedynie warunkiem wprowadzania postępu. Po to, żeby postęp był trwały, państwa suwerenne muszą być zlikwidowane „ostatecznie”, to znaczy w taki sposób, żeby nigdy nie mogły się odrodzić. Ponieważ podstawą suwerennych państw są wspólnoty narodowe, ostateczną likwidację suwerennych państw umożliwi tylko likwidacja wspólnot narodowych.

  „Wolna i zjednoczona Europa jest niezbędnym warunkiem dla wprowadzenia nowoczesnej kultury, której rozwój powstrzymał epokę totalitaryzmu. Jeśli tylko zostanie osiągnięty ten cel, będzie można podjąć znowu historyczny proces przeciwko społecznej niesprawiedliwości i przywilejom.”,

  /tłumaczenie/ Dopiero po likwidacji suwerennych państw narodowych będzie można zlikwidować tradycyjną kulturę europejską i wprowadzić nowoczesną kulturę marksistowską (która powstrzymała rozwój faszyzmu), a dopiero po wprowadzeniu kultury marksistowskiej będzie można powrócić (podjąć) do wprowadzania system komunistycznego (przeciwnego niesprawiedliwości i przywilejom).

  „Europejska rewolucja musi być socjalistyczna, żeby mogła sprostać naszym potrzebom; musi opowiedzieć się za emancypacją klasy robotniczej i stworzeniem ludzkich warunków życia.”,

  /tłumaczenie/ Europejska rewolucja ma sprostać potrzebom „naszym”, czyli potrzebom zwolenników rewolucji. Jeżeli musi być socjalistyczna, to jej skutkiem musi być państwo socjalistyczne realizujące socjalistyczną gospodarkę planową. Dla realizacji „naszych potrzeb” rewolucja musi „opowiedzieć się” za emancypacją klasy robotniczej i stworzeniem ludzkich warunków życia. Rewolucja musi „opowiedzieć się” za emancypacją klasy robotniczej i stworzeniem ludzkich warunków pracy, co wcale nie oznacza, że klasa robotnicza musi się koniecznie wyemancypować.

  „Zgodnie z podstawową zasadą socjalizmu – wobec której ogólna kolektywizacja była tylko pospiesznym i błędnym wnioskiem – siły wytwórcze nie powinny panować nad człowiekiem, ale tak, jak wcześniej siły natury, zostaną one podporządkowane człowiekowi, racjonalnie kierowane i kontrolowane, żeby zapobiec niebezpieczeństwu, że szerokie masy staną się ich ofiarą.”

  /tłumaczenie/ Zgodnie z podstawową zasadą socjalizmu nowe państwo prowadzić będzie socjalistyczną gospodarkę planową (kierowaną i kontrolowaną przez super-władzę super-państwa), żeby zapobiec niebezpieczeństwu, że szerokie masy staną się ofiarą gospodarki wolnorynkowej, czyli nieludzkich praw prywatnej własności, wolnej konkurencji i konsumpcjonistycznej pogoni za dobrobytem.

  „Własność prywatna musi być – w zależności od sytuacji – zniesiona, ograniczona, skorygowana albo rozszerzona i to nie według jakichś dogmatycznych zasad.”

  /tłumaczenie/ Prawo własności nie może wynikać z jakiejś dogmatycznej zasady, czyli z przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa, albo dogmatycznych „praw człowieka”, ale będzie dowolnie znoszone (wywłaszczanie), ograniczane (dzierżawa terminowa), korygowane (państwowa redystrybucja – zabrać tym, którzy mają i dać tym, którzy chcą mieć), albo rozszerzane (nadanie) według zasad ustalanych w zależności od sytuacji przez super-władzę super-państwa.

  „Adekwatność i realizacja każdego pojedynczego punktu programowego musi być badana pod względem jego zgodności z bezdyskusyjnym warunkiem europejskiej jedności.”

  /tłumaczenie/ Jedność europejska, czyli likwidacja suwerennych państw jest „bezdyskusyjna”, a więc jakiekolwiek działania, które mogłyby zahamować lub uniemożliwić proces integracji są niedopuszczalne. Jednym kryterium oceny działań jest ich przydatność dla likwidacji suwerennych państw, a nie przydatność dla realizacji jakichkolwiek innych celów, gdyby uniemożliwiały one europejską jedność.

  „Partia rewolucyjna nie może powstawać w decydujących chwilach w wyniku amatorskiej improwizacji, ale musi już teraz wypracować przynajmniej podstawowe stanowisko polityczne, sformułować linie kierunkowe własnej działalności i stworzyć własne kadry. Partia nie może opierać się na masie heterogenicznych elementów, których wspólnym celem – z uwagi na antyfaszystowskie korzenie – była negacja i załamanie totalitarnego reżimu, a które po osiągnięciu celu podążyły własnym drogami.”

  /tłumaczenie/ Partia rewolucyjna jest partią kierowaną przez awangardowe kadry, realizującą sformułowane przez te kadry stanowisko polityczne i działająca według wyznaczonych linii kierunkowych, a nie partią masową, kompletowaną spontanicznie, wypracowującą swój program w wyniku ścierania się stanowisk jej członków. Europejska partia rewolucyjna jest leninowską partią rewolucyjnej awangardy realizującą zasadę centralizmu demokratycznego.

  „Ze stale rosnącej grupy sympatyków partia powinna wciągać do współpracy tylko tych, którzy europejską rewolucję uczynili głównym celem swojego życia, którzy z dnia na dzień świadomie wypełniają swoje zadanie i dbają o interes ruchu, również w najtrudniejszych warunkach nielegalności (pisane w 1941 r.) i tworzą stabilną sieć wspierającą płynną sferę ruchu sympatyków.”

  /tłumaczenie/ Kadrę partii typu leninowskiego tworzą rewolucjoniści zawodowi, dla których europejska rewolucja socjalistyczna stanowi najwyższy cel życiowy i którzy dla realizacji tej idei gotowi są podjąć działania sprzeczne z prawem.

  „Nasz ruch czerpie pewność co do celów i kierunków działania nie z rozpoznania jakiejś nie istniejącej jeszcze woli ludu, ale ze świadomości reprezentowania najgłębszych potrzeb nowoczesnego społeczeństwa. Dzięki niej nasz ruch wyznacza linie kierunkowe nowego porządku, narzucając jeszcze nieuformowanym masom pierwszą społeczną dyscyplinę. Nowe państwo powstanie dzięki dyktaturze rewolucyjnej partii i dla nowej, prawdziwej demokracji.”

  /tłumaczenie/ Ciemny, nieuformowany, reakcyjny (bo nienowoczesny) europejski motłoch (czyli wszyscy eurosceptycy bez względy na narodowość, rasę, światopogląd, wyznanie i posiadaną wiedzę oraz stopnie naukowe) nie jest w stanie ani zrozumieć, ani wyrazić potrzeb nowoczesnego społeczeństwa. Potrzeby te rozumie i reprezentuje kadrowa partia zawodowych rewolucjonistów. Dlatego partia, czerpiąc pewność co do celów i kierunków działania z poczucia swej historycznej misji (zapewne wynikającej z teorii i kultury marksistowskiej), ma prawo do narzucenia temu ciemnemu motłochowi społecznej dyscypliny, stosując rewolucyjną dyktaturę, czyli terror.

  „Nieprzydatni starzy zostaną wyeliminowani, a wśród młodych trzeba obudzić nową energię.”

  /tłumaczenie/ Ludzie mający psychikę skażoną tradycyjną, reakcyjną kulturą będą eliminowani przynajmniej z życia publicznego (istnieją różne metody eliminacji, od wyrzucania ze stanowisk kierowniczych, przez zamykanie w więzieniach i szpitalach psychiatrycznych, aż po eutanazję prewencyjną). Siłą nowej rewolucji jest młodzież, czyli nowy proletariat – pisane w 1941 r., gdy na miejsce starego proletariatu przemysłowego wyznaczono nowy proletariat młodzieżowy, zastąpiony w latach 70-tych jeszcze nowszym proletariatem, czyli mniejszościami seksualnymi – próbowano również do nowego proletariatu dokooptować pedofilów, ale próby nie powiodły się i czasowo je zawieszono.

  I na koniec najważniejszy, bo najszczerszy cytat:

  „Chodzi o stworzenie państwa federalnego, które stoi na własnych nogach i dysponuje europejską armią zamiast armiami narodowymi. Trzeba ostatecznie skończyć z gospodarczą samowystarczalnością, która stanowi kręgosłup totalitarnych reżimów. Potrzeba wystarczającej ilości organów i środków, żeby w poszczególnych państwach związkowych wprowadzić zarządzenia wydane w celu utrzymania porządku ogólnego.”

  /tłumaczenie/ Ponieważ jest oczywiste, że europejskie państwo socjalistyczne likwidując wolny rynek i motywację do pracy tworzy warunki do korupcji i nepotyzmu, więc popaść w ekonomiczną nędzę i doprowadzić do wybuchu niepokojów społecznych. Dlatego musi ono dysponować sprawnym aparatem terroru umożliwiającym zmuszanie państw związkowych i ich ludności do posłuszeństwa (utrzymanie porządku ogólnego). Ponieważ władza państwa socjalistycznego nie może liczyć na lojalność armii państw związkowych ani ich dowództw, armie te muszą być zlikwidowane i zastąpione jedną, lojalną wobec władzy centralnej armią europejską (w sprzyjających warunkach historycznych armia ta może również zanieść sztandar rewolucji na inne kontynenty).
  Konieczna jest również likwidacja samowystarczalnych gospodarek państw związkowych, ponieważ nawet w przypadku, gdyby pozbawione armii społeczeństwa tych państw próbowały stawiać opór brukowcami, sztachetami kosami, a nawet gołymi rękami, zawsze można wziąć je głodem i chłodem, wstrzymując dostawy zaopatrzenia, odcinając dopływ energii elektrycznej lub zakręcając kurek z gazem.

  Polubienie

 11. MatkaPolka

  Piskorski oskarżony o szpiegostwo na rzecz Rosji, Chin , Iranu– a gdzie DOWODY
  Powinien być zwolniony po 48 godzinach – to ABW łamie prawo – to kierownictwo ABW powinno trafić do wiezienia

  Zarzut szpiegostwa na rzecz obcego mocarstwa – całej YELICIE politycznej w Polsce – małej grupce służącej obcym interesom

  ŁAPAĆ SZPIEGÓW – donos do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego krótka lista osób którzy brały pieniądze od zagranicznych ośrodków

  https://f6862.wordpress.com/2016/05/23/lapac-szpiegow

  Tzw. “Opozycja Demokratyczna” finansowana byla przez National Endowment for Democracy (NED) National Democratic Institute and the National Republican Institute, USAid, KTORZY POTEM ZŁUPILI POLSKE

  Dowód na finansowanie „Demokratycznej Opozycji” przez CIA, NED, USAid, Congress USA
  http://www.thirdworldtraveler.com/CIA/Reagan_CIA.html

  Komitetu Obrony Robotników stanowiło trzydzieści osiem osób:
  KOR – Komitet Obrony Robotników –założycielami KOR-u byli Macierewicz, Michnik, Kuroń Lipski, Kaczyńscy.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.