Syjonistyczny przekręt 1947 -2017

DOKUMENT CIA z 1947 r ws. restytucji mienia żydowskiego [PL]

czyli potajemnego zwrotu nieruchomości obywateli polskich [wtedy już rezydentów Palestyny], … w tym oddania nieruchomości obywateli polskich pochodzenia żydowskiego zmarłych bezpotomnie w Holokauście.

 

W 1947 roku, tajną umową ekonomiczną z [PRZYSZŁYM] Izraelem, polscy „towarzysze żydowscy” zdenacjonalizowali [oddali izraelskim Żydom] mienie polskich obywateli żydowskich , oraz ich polskich zmarłych, … na na zakup ziemi w Palestynie.

– wynika z odtajnionych informacji amerykańskiego CIA ! ! !

Dla Polski ta informacja jest warta „zaoszczędzone” miliardy. Nie musimy nic izraelskim Żydom spłacać. Trzeba aby odszukać w Polskich archiwach potwierdzające to dokumenty, … i rzucić im je w twarz!

<>

DENATIONALIZATION OF JEWISH-OWNED PROPERTY IN POLAND

https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP82-00457R001000140008-1.pdf

Wygląda na to, że Polska współbudowała Izrael, … latami!

 

 

TAJNY DO DNIA 1999-09-08  Nr. CIA-RDP8200457R00140008-1

Źródło: Odtajnione archiwa CIA

 

Pozyskane od: Drobny urzędnik Agencji Żydowskiej

1. zawarte zostało porozumienie gospodarcze w sprawie denacjonalizacji mienia żydowskiego w Polsce; porozumienie zostało zawarte między rządem polskim oraz Keren Keyemet  (Jewish National Found).

* Uwaga 1:Jewish National Found ma swoje „odnogi” w UK, USA i Izraelu, od 1901 r. Fundusz ten zajmował się wykupem ziemi w Palestynie pod osadnictwo żydowskie / Kto wie, czy teraz nie robi tego samego w Polsce?

2. Uważa się, że beneficjentami porozumienia będą Keren Kayemet i Uniwersytet Hebrajski. Instytucje te rzekomo podjęły się zadania rejestracji nieruchomości zgodnie z dwiema kategoriami przewidzianymi w umowie; 1 >> posiadłości należące obecnie do Żydów w Palestynie  2  >> i posiadłości Żydów, którzy zginęli w Polsce.

*  Uwaga 2:W tym drugim przypadku chodzi zapewne o „teraz sporne” mienie bezspadkowe.

3. Lucsan Horowic z Ministerstwa Handlu i Przemysłu oraz Izaak Gruenbaum, szef Departamentu Pracy Agencji Żydowskiej, rzekomo prowadzili negocjacje, które zostały wyraźnie zainicjowane przez Greunbauma, gdy odwiedził Polskę w czerwcu i lipcu 1947 r. Wierzy się, że Gruenbaum miał wyjechać z Polski do Szwajcarii, aby kontynuować negocjacje i znaleźć dyskretną formę transferu środków na odszkodowaniaza przedmiotowe nieruchomości.  25X1X6 [stil poufny znak?]

* Uwaga 3:  „Dyskretna forma” nie powinna nikogo dziwić… wszak polscy „towarzysze żydowscy” okupujący wtedy Polskę zwrócili nieruchomości tylko swoim współbraciom , okupanto Palestyny [rączka rączkę myje]:D

25X1A6a […] Gruenbaum ma […] trudności ze względu na swój upór w popieraniu terroryzmu. Mówi się, że doszło do poważnego rozłamu między nim a  zarządem  Agencji Żydowskiej, głównie z Benem Gurionem, przewodniczącym zarządu. Mimo, że Gruenbaum zrezygnował z pracy w Agencji, organizacja syjonistyczna przekazała informację prasową o tym, że Gruenbaum nie rezygnuję, i przygotowuje się do pracy w Europie w obozach dla osób wysiedlonych.25X1X6

* Uwaga 4:  Tutaj warto zauważyć, że wcześniej przed tymi wydarzeniami doszło w Polsce do tzw. „pogromu Kieleckiego”, który nikomu tak bardzo nie był „na rękę” jak będącemu w trakcie tworzenia się, powstającemu państwu Izrael, który wtedy niczego bardziej nie potrzebował jak właśnie nowych obywateli.  —  Po „pogromie Kieleckim” Polskę opuściło ponad 100 000 obywateli polskich pochodzenia żydowskiego. Żydzi uciekali wtedy z Polski w liczbie 700 osób dziennie, …czy umowa o denacjonalizacji ich mienia i „pogrom Kielecki” był „transakcją wiązaną”?/ Ciekawe pytanie. Po wojnie Polskę opuściło 90% z 500 000 „ocalałych” obywateli polskich pochodzenia żydowskiego.

4. […] Konsulat Polski w Tel Aviw przeniósł  na rzecz Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Żydowskiej w Palestynie, a własność sali wykładowej i kantyny przy ulicy 96 Hayakorn w Tel Awiwie, dawniej wykorzystywanej przez sekcję propagandową. W związku z tym przeniesieniem własności, dwaj członkowie Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Żydowskiej w Palestynie, Anzelm Reiss i dr Chaim Drea …, sekretarz Achud Avody, udadzą się do Polski.

 

NIŻEJ WERSJA ORYGINALNA DOKUMENTU

 

 

<>

CIA DOCUMENT
APPOVED FOR RELEASE 1999/09/08 CIA-RDP8200457R00140008-1
SOURCE: Minor official of the Jewish Agency

1. An economic agreement to provide for the denationalization Jewish-owned properties in Poland has reportedly been reached between the Polish Government and the Keren Keyemet 9Jewish National Found).
2. It is belived that that the beneficiaries of the agreement will be Keren Kayemet and the Hebrew University. These institutions have allegedly undertaken the task of registering the properties according to the two categories provided for by the agreement; 1.e. properties owned by the Jews now residents of Palestine and properties owned by Jews who died in Poland.
3. Lucsan Horowic, of the ministry of Trade andIndustry, and Isaac Gruenbaum, head of the Labour Department of the Jewish Agency, have allegedly been conducting the negotiations, which were evidentiallyinitiated by Greunbaum when he visited Poland in June and July 1947. It is belived that Gruenbaum was to have gone from Poland to Switzerland to continue negotiations and to find discreet form of transfer of reparations funds for the properties involved.
25X1X6 [stil confidential mark?]

25X1A6a […] Gruenbaum is […] having dificulty becouse of his persistance in advocating terrorism suppression. He is said to have had a serious split with the Jewish Agency Executive, mainly with Ben Gurion, chairman of the Executive. Although Gruenbaum’s resignation from the Agency was rumored, the General Zionist organisation has given to the press information that Gruenbaum was not resining, wasdeparting for Europe to work in Displaced Person camps.
25X1X6

4. […] the Polish Consulate in Tel Aviw has transferred to the Polish-Palestine friendship Society a lecture hall and cantieen at 96 Hayakorn Street, Tel Aviv, formerly used by the propaganda section. In connection with this transfer of property, two members of the Polish-Palestine Friendship Society, Anzelm Reiss and Dr. Chaim Drea…, secretary of the Achud Avoda are expected to go to Poland.

 

<>

 

TAJNY DO DNIA 1999/09/08  Nr. CIA-RDP8200457R00140008-1

ŹRÓDŁO: Drobny urzędnik Agencji Żydowskiej

1. zawarte zostało porozumienie gospodarcze w sprawie denacjonalizacji mienia żydowskiego w Polsce; porozumienie zostało zawarte między rządem polskim oraz Keren Keyemet  (Jewish National Found).

2. Uważa się, że beneficjentami porozumienia będą Keren Kayemet i Uniwersytet Hebrajski. Instytucje te rzekomo podjęły się zadania rejestracji nieruchomości zgodnie z dwiema kategoriami przewidzianymi w umowie; 1 >> posiadłości należące obecnie do Żydów w Palestynie  2  >> i posiadłości Żydów, którzy zginęli w Polsce.

3. Lucsan Horowic z Ministerstwa Handlu i Przemysłu oraz Izaak Gruenbaum, szef Departamentu Pracy Agencji Żydowskiej, rzekomo prowadzili negocjacje, które zostały wyraźnie zainicjowane przez Greunbauma, gdy odwiedził Polskę w czerwcu i lipcu 1947 r. Wierzy się, że Gruenbaum miał wyjechać z Polski do Szwajcarii, aby kontynuować negocjacje i znaleźć dyskretną formę transferu środków na odszkodowaniaza przedmiotowe nieruchomości.  25X1X6 [stil poufny znak?]

25X1A6a […] Gruenbaum ma […] trudności ze względu na swój upór w popieraniu terroryzmu. Mówi się, że doszło do poważnego rozłamu między nim a  zarządem  Agencji Żydowskiej, głównie z Benem Gurionem, przewodniczącym zarządu. Mimo, że Gruenbaum zrezygnował z pracy w Agencji, organizacja syjonistyczna przekazała informację prasową o tym, że Gruenbaum nie rezygnuję, i przygotowuje się do pracy w Europie w obozach dla osób wysiedlonych.25X1X6

4. […] Konsulat Polski w Tel Aviw przeniósł się do Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Palestyńskiej, a sala wykładowa i cantieen przy ulicy 96 Hayakorn w Tel Awiwie, dawniej wykorzystywana przez sekcję propagandową. W związku z tym przeniesieniem własności, dwaj członkowie Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Palestyńskiej, Anzelm Reiss i dr Chaim Drea …, sekretarz Achud Avody, powinni udać się do Polski.

 

 

https://sztetl.org.pl/en/tradycja-i-kultura-zydowska/tradycja-i-kuchnia/polska-a-ogloszenie-niepodleglosci-przez-panstwo-izrael-14-maja-1948-roku

za:http://ziut.neon24.pl/post/147519,dokument-cia-z-1947-r-ws-restytucji-mienia-zydowskiego-pl

https://www.cia.gov/library/readingroom/document/cia-rdp82-00457r001000140008-1

https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP82-00457R001000140008-1.pdf

Dodatek:

Żydowski Fundusz Narodowy (Keren Kajemet LeIsrael) – żydowska instytucja finansowa utworzona w 1901 roku na V Kongresie Syjonistycznym w Bazylei(Szwajcaria). Fundusz gromadził środki finansowe na zakup ziemi oraz zasiedlenie Palestyny.

W 1909 roku Fundusz udzielił finansowego wsparcia przy budowie nowej osady na wydmach na północ od Jafy. Początkowo wybudowano 60 domów. Rok później osada otrzymała nazwę Tel Awiw.

W 1919 roku Fundusz kupił znaczne obszary bagien w dolinie Jezreel. Powstał tam jeden z pierwszych kibuców, znany jako Bet Alfa. Region doliny Jezreel stał się symbolem ruchu syjonistycznego.

W 1920 roku nowo powołana organizacja Keren ha-Jesod została zobowiązana do zgromadzenia 25 milionów funtów z przeznaczeniem na kolonizację żydowską w Palestynie. Ta suma miała być rozłożona na 5 lat, i stanowić około 20% wszystkich przychodów Żydowskiego Funduszu Narodowego.

za:https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBydowski_Fundusz_Narodowy

https://www.jnf.org/

https://www.jnf.org/menu-3/our-history

https://www.facebook.com/jewishnationalfund/

https://electronicintifada.net/tags/jewish-national-fund

http://www.zionistarchives.org.il/en/Pages/Default.aspx

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowa_Organizacja_Syjonistyczna

http://www.wzo.org.il/index.php?language=eng

Date: 05/13/2018
The World Zionist Organization launches a campaign to find symbols now commonly in use and expose them to the masses.

Finding a need to educate the general public on Nazi, racist symbolism used today by hate groups, the World Zionist Organization launches a campaign to find symbols now commonly in use and expose them to the masses.

 

The Center for Diaspora Communications & Countering Anttiemitism of the World Zionist Organization (WZO) launched an online campaign to raise awareness of anti-Semitic symbols, icons and emblems used by anti-Semitic and Nazi organizations in the past, and are now used as hate symbols by neo-Nazis, boycott movements and racist organizations. The center provided a list of such symbols, word combinations, letters or numbers of Antisemitic significance along with an explanation of their origin and use today. The campaign is aimed at exposing extremist and dangerous groups around the world. These symbols are disseminated among such organizations, printed on flags, sprayed in the streets and tattooed on the bodies of gang members without people knowing their true meaning.

 

WZO Vice Chairman Yaakov Hagoel said, “Jews, Israelis, youth and tourists sometimes encounter symbols and characteristics that at first glance seem completely innocuous, but behind them, clear anti-Semitic insinuations hide—in images, captions or combinations of those. “I think it is of the utmost importance to expose the public at large on social networks to the significance of these symbols and the meaning behind them. Together, we will expose the face of Antisemitism and uproot it. It is not possible for Atisemimitic organizations and individuals to hide under apparently meaningless symbols.”

 

 

5 Komentarzy

Filed under Bez kategorii

5 responses to “Syjonistyczny przekręt 1947 -2017

 1. Holokaust owszem był, ale Sławian. Kosztowało nas to 120 milionów ofiar. tylko w XX wieku. A kto tego dokonał? My Sławianie doznajemy holokaustu od czasu powstania imperium chazarskiego do dziś. Za to że rozpieprzyliśmy ich państwo, oni wyniszczą nas do ostatniego. Ich dzika nienawiść do Sławian jest częścią ich nazistowsko – satanistycznej religii. Ich religią nie jest judaizm. Ich religią jest nazizm. Tylko głupcy, ignoranci, zupełnie odmóżdżeni Goje tego nie wiedzą, a jest Was kochani ponad 99%.
  Źródłem nazizmu jest Talmud, ale ilu Sławian wie co w tej księdze największego zła, podręczniku satanizmu, skrajnego szowinizmu jest napisane?

  Polubienie

 2. Stały Czytelnik

  A może również chodzi o te dokumenty, dzięki którym to właśnie mielibyśmy zaoszczędzić miliardy, które chcą nam siłą wydrzeć garbate nosy?
  Źródło takie sobie ale jednak może cos w tym jest.
  https://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/nowe-zadania-usa-wobec-polski-ipn-ma-przekazac-czesc-dokumentow-do-muzeum-holokaustu

  Polubienie

 3. Pingback: Syjonistyczny przekręt 1947 -2017 | forumemjot

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.