Podłość i Solidarność z Rakiem USA to los Rzeczpospolitej

Podłość i Solidarność z Rakiem USA to los RP

 

15 marca 2015 roku opublikowałem taki tekst

Amerykanizm  =  Judeochrystianizm  =  Rak Świata

zaczynał się on od sentencji „bezbożnika” Epikura (IV/III w. p.n.e.):

Αν θέλεις να κάνεις κάποιον πλούσιο, μην του προσθέτεις χρήματα. Να του αφαιρείς επιθυμίες.” – Επίκουρος

Jeśli chcesz kogoś wzbogacić, nie dodawaj pieniędzy do tych, które już on ma, zamiast tego ujmij dużo z tego czego on pożąda.”

Do przytoczonych przeze mnie podówczas argumentów K. Marksa („W kwestii żydowskiej”, 1844), M. Głogoczowskiego („Wykład na temat rozwoju potrzeb”, 1809 i 1983), I.-C. Pogonowskiego („Fenomen amerykanizmu”, 2008) oraz Z. Jankowskiego „Amerykanizm – ideologia intelektualnej prostytucji”, 2007) chciałbym dodać najnowsze dane na temat zsuwania się „Cywilizacji pod bogiem USA” w otmęty coraz większej podłości – i to nie tylko elit ale i z konieczności mas, przez te elity tumanione tzw.„bogiem Izraela” o poniżej zwięźle zarysowanej charakterystyce:

cechy-boga-jahwe
Powyższy schemat sugeruje, że im bardziej NA ZEWNĄTRZ cywilizacja oparta o Znak Tantry (znak pełni zaspokojenia potrzeb seksualnych), będzie BŁYSZCZAŁA swym BOGACTWEM i KOMFORTEM, tym bardziej W UKRYCIU będzie oparta o GŁUPOTĘ oraz PODŁOŚĆ życia jej uczestników.

*

A oto krótkie przykłady z „życia” elity III/IV RP:

Przykład 1.

Dlaczego oskarżam o Podłość „Tandem Przwódczy III/IV RP”, czyli J. Kaczyńskiego oraz M. Kaminskiego?

Z bardzo prostej przyczyny. Ten pierwszy (według zeznań Romana Giertycha przed Komisją Sejmową) w roku 2007 pracował nad „śmiercią polityczną” mojego znajomego, podówczas wice-premiera Andrzeja Leppera, jego eliminacja z polityki miała być połączona z proponowanym wice-premierowi Giertychowi „przechwyceniem”, przez PIS i LPR, prosocjalistycznego elektoratu „Samoobrony”. Tej politycznej podłośći szefa partii „Prawo i sprawiedliwość” nadał wtedy wymiar praktyczny jego podwładny, Mariusz K. (ułaskawiony przez prezydenta A. D., od ciążącego na nim, za to podłe przestępstwo, sądowego wyroku).

A w niecałe dziesięć lat później, wyraźnie na żądanie władz USA, rzeczony „tandem pigmejów” u władzy w RP, wsadził do więzienia mego młodszego kolegę, dr Mateusza Piskorskiego który śmiał, dzięki swym, byłego posła na Sejm z ramienia „Samoobrony” kontaktom, dążyć do realizacji celów rozbieżnych z PLANEM GLOBALIZACJI „made in USA”.

Poniżej pamiątkowe zdjęcie Mateusza Piskorskiego (pierwszy z prawej) z oficjalnego spotkania „alternatywnych Europejczyków” – nie tylko z Polski, Białorusi oraz Rosji, ale także z Austrii, Belgii oraz Francji, na placu „Niezawisimosti” w Mińsku, w maju 2011 roku.

Piskorski i MG v Minske 2011
Przykład 2

Wczoraj wieczór, 9 lutego bezpośrednio po dzienniku TVP1, pokazano wywiad z Juanem Guido – a właściwie GNIDO – wyznaczonym 2 tygodnie temu, przez „boga w formie USA”, do odegrania roli „prezydenta przejściowego” Wenezueli. Rzeczony GNIDO opowiadał długo w TVP1 o godz. 20, jaka to nędza panuje w Wenezueli, jak jej mieszkańcy jeżdżą do Kolumbii, aby sobie coś kupić do jedzenia. Ale przemilczał fakt, że Kolumbijczycy też masowo jeżdżą do Wenezueli aby sobie tam kupić, prawie za bezcen, benzynę im konieczną do takiego jeżdżenia. I Gnido przemilczał fakt, że okresowe niedobory na rynku w Caracas to wynik sankcji USA w tym bogatym w paliwo kraju. (Pamiętam, że w PRL-u w roku 1982, trudno było kupić w sklepie zwykłe jajka, bo USA w ramach „sankcji za Solidarność” wstrzymały zakontraktowane dostawy kukurydzy do polskich wielkich ferm drobiu, naiwnie wybudowanych za Głupiego Gierka.)

A odnośnie tego Guido – czyli w istocie GNIDO – to z Serbii przyszła niedawno widomość, że był on tam szkolony przez CIA, w ramach organizacji „Otpor” (Opór) jak organizować „kolorową rewolucję”. Ta „rewolucja rozumu” w październiku roku 2000, po wcześniejszych 3-miesięcznych „humanitarnych bombardowaniach” przez NATO nie istniejącej już Jugosławii, doprowadziła do kompletnej likwidacji resztek socjalizmu wśród południowych Słowian.

Przykład 3

Otóż wszystkie partie (za wyjątkiem „Samoobrony”), jakie na dłuższy czas dopuszczono do władzy po 4 czerwca 1989, bardzo skutecznie realizują program DEKOMUNIZACJI Polski – zgodnie zreszta z zapisem Konstytucji RP z r. 1997 roku, traktującej partie komunistyczne, oraz narodowo-socjalistyczne jako PRZESTĘPCZE. Ponieważ lacińskie słowo „communia” tłumaczy się na język polski jako „wspólnota”, a zatem i sama idea RzeczPospolitej – czyli Polski jako Rzeczy którą mamy Po Społu utraciła swój sens. Zgodnie z tym Planem dla Najjaśniejszej doświadczyliśmy już praktycznej likwidacji Wojska Polskiego oraz narodowych przemysłów. A jako wspólne (dla wszystkich mieszkańców) nam pozostały ubezpieczenia emerytalne, szkolnictwo oraz lecznictwo. Ale i te instytucje ulegają systematycznej prywatyzacji – nawet Parki (z definicji przecież) Narodowe, starają się odgrodzić od Narodu, pobierając opłaty za wstęp do nich. Mówiąc jak najbardziej ogólnie, od trzech dekad jesteśmy świadkami likwidacji Rzeczpospolitej – czyli naszej Rzeczy Wspólnej.

*

Co w tej rzeczywistości PODŁOŚCI ZACHOWAŃ „grup trzymających władzę z bożego nadania USA” chciałbym przypomnieć?

(jako osoba dochodząca do wieku „dwóch ciupag” /77/ jak to mój młoszy brat niedawno z góralska zauważył?)

Otóż dokladnie 81 lat temu, uczestniczka, jako Komisarz Ludowy, pierwszego komunistycznego Rządu Rosji (trwał on od października 1917 do końca lutego 1918), pochodząca z arystokracji polskiego pochodzenia, Aleksandra Kołłątaj przeprowadziła bardzo znamienna rozmowę z Józefem Stalinem , Gruzinem wyszkolonym za carskich czasów w prawosławnym seminarium jezuickim w Tyflisie (dziś Tbilisi). I oto co ten Wódz Narodów jej wtedy ponoć powiedział:

Wiele spraw dotyczących naszej partii i naszego ludu będzie obrócone do góry nogami i opluwane, przede wszystkim za granicą, ale także i w naszym kraju. Syjonizm, który chce osiągnąć Światową Nadwładzę, się na nas srogo zemści za nasze osiągnięcia i sukcesy. On wciąż widzi Rosję jako kr5aj barbarzyński i jako źródło surowców. I moje nazwisko też będzie oczerniane, będzie mi przypisywane wiele zbrodni.

Nasi wrogowie dolożą wielkich wysiłków, aby zniszczyć nasz Związek, aby Rosja nigdy nie mogła znowu wstać na nogi. Siła ZSRR polega na przyjaźni narodów. Główne boje będą prowadzone przede wszystkim a rozerwanie tych więzów przyjaźni, i na oderwanie regionów granicznych od Rosji. Muszę powiedzieć, że w tej sprawie żeśmy nie zrobili wszystkiego. Istnieje jeszcze wielki obszar prac do wykonania. Z ogromną siłą podniesie głowę nacjonalizm. Chwilowo przydusi on internacjonalizm oraz patriotyzm, ale to tylko na chwilę. W ramach (większych) narodów powstaną narodowe ugrupowania i także między nimi konflikty. Pojawi się wielu pigmejo-podobnych przywódców (MG – patrz „tandem władzy” RP 2019, wzrostu 163 cm!) niktosiów i zdrajców wewnątrz ich własnych narodów.

Mówiąc ogólnie, przyszły rozwój będzie cechować większa złożoność i metody bardziej gwałtowne i bestialskie, jego zakręty będą niezwykle ostre. Na Wschodzie dojdzie do wielkich zaburzeń. Ujawnią się wielkie konflikty z Zachodem.

Na przekór temu, niezależnie od tego jaki przebieg będą miały te wydarzenia, po pewnym czasie poglądy nadchodzqcych pokoleń się zwrócą w kierunku sukcesów i zwycięstw naszej socjalistycznej Ojczyzny. Z każdym rokiem będą się rodzić nowe pokolenia. Znowu podniosą sztandar ich ojców oraz dziadków doceniając ich osiągnięcia. Będą budować swą przyszłość na naszej przeszłości.

Tę, odnotowaną przez Aleksandrę Kołłątaj (jej sympatie z lat 1920, Paweł Dybienko i Aleksandr Szlapnikow, zginęły w czystkach lat 1937-38) prognozę przyszłości można przeczytać w książce wydanej pod koniec ubiegłego roku w Nitrze na Slowacji:

http://www.slovanskakosile.cz/2018/07/11/kniha-genius-stalin-titan-20-storocia/

Stalin tytan XX wieku

A zatem nawet z tej krótkiej wypowiedzi Józefa Stalina o „Syjonizmie, który chce osiągnąć Światową Nadwładzę”  wyraźnie się wyczuwa, że ten „syjonizm” – czyli ideologia „narodowa”, wyrosła na „żyznym gruncie” krwawych ofiar ze „zwierząt” praktykowanych w Świątyni Syjonu – jest tym RAKIEM MÓZGU, który systematycznie prowadzi nas do totalnego znikczemnienia.

Tantra Rozumu

Którego to ZNIKCZEMNIENIA doskonałym świadectwem jest nadchodząca – zorganizowana przez USA w imieniu Izraela – konferencja nt. „demilitaryzacji” Iranu w Warszawie. A następnie wyjazd ponoć rządów całej „grupy Wyszehradzkiej” do Izraela na wspólne obrady. Obrady oczywiście na temat wspólnych planów zagospodarowania Środkowej Europy w ramach dyrektyw „Syjonizmu, który chce osiągnąć Światową Nadwładzę”.

Uwaga końcowa.

Ponieważ słowaccy wydawcy książki o „Geniuszu Stalina” (to o Stalinie mial powiedzieć sam jego największy wróg i „sojusznik” w II Wojnie Światowej, Winston Churchill), ewidentnie wychwalają „słoneczko narodów” to ja przypomnę, co o nim w mej wczesnej młodości sądziłem.

Otóż stymulowany dźwiękami popularnej w czasach stalinowskich pieśni „Najpiękniejsze miasta, najpiękniejsze wsie. Zbudujemy Polskę piekną jak we śnie”, z przysłowiowa „łezką w oku” napisałem w komentrzu na „wiernipolsce” coś takiego:

https://youtu.be/V256JRMvsz8

Odnośnie tej pieśni (która bezustannie mi brzęczy w uszach, gdy patrzę na „Nową Warszawę” czy „nowe Zakopane” dzisiaj), to po stalinizmie pozostał nam Pałac Kultury i Nauki (w nim chodziłem przed laty i na basen i do Teatru Dramatycznego i do luksusowej Biblioteki PAN-u), a także Plac Konstytucji i MDM (gdzie mieszkał mój znajomy starszej daty Zygmunt Kałużyński) oraz nowa Starówka w Warszawie, gdzie mieszkała Halinka Kruger (zmarła w 1982 pod K2), u której w pod koniec lat 1960, po spotkaniach w Klubie Wysokogórskim na parterze domu w ktorym mieszkała, na poddaszu (IV p.) urządzaliśmy „imprezy” z winem Gelala à 30 zl/but. A a w Zakopanem za Stalina postawiono imponujący do niedawna architektom z bliskich krajów Dom Turysty na 1000 turystów oraz 4 eleganckie, kryte gontem „dwójniaki” przy ul Jagiellońskiej. Budynki całkiem niczego sobie, nawet dzisiaj – w tym że po sprzedaniu przez PTTK Domu Turysty, hotel „Aries” zlikwidował największy w Europie, nowo odnowiony jego dach gontowy, instalując „byle jakie”, nie stylowe w nim okienka. No cóż, kapitału na takie luksusy już nie stać.

A przy okazji. Na jakiejś konferencji naukowej w Warszawie w latach w 1980 słyszałem, że wg. prof. Kotarbińskiego STALINIZM TO BYŁ JEDYNY UDANY W HISTORII. OKRES REALIZACJI ZASAD „PAŃSTWA” PLATONA. Ja za Stalina chodziłem do podstawówki w Krakowie i w Z-nem i zapłakałem gdy wujek-góral, ale już wtedy inż. geodeta i mistrz sportu (zmarły dopiero 8 miesięcy temu) powiedział głośno w domu mych dziadkównareszcie diabli wzięli tego skurwysyna!.

16 Komentarzy

Filed under Bez kategorii

16 responses to “Podłość i Solidarność z Rakiem USA to los Rzeczpospolitej

 1. nina

  —————a ! ja WIESZCZĘ ! – ŻYDOSTWO SZLAG TRAFI już niebawem -TAK SIĘ STANIE !.

  Polubienie

 2. nina

  ————-WIEDZA CZYNI WOLNYM

  Polubienie

 3. pytuś

  Pani Nino, należy sobie zadać podstawowe pytanie – dlaczego koronowane zakute łby, oddały gojów w pacht syjonistycznym parchom?

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Poddany

  https://pl.wiktionary.org/wiki/pacht

  Polubienie

 4. Kojak

  Duda nie ulaskawil Kamskiego Dokonal tylko kryminalnego naduzycia ! Prawo laski przysluguje mu bowiem tylko od zapadlych prawomocnych wyrokow ~! Absolutnie nie posiada zadnych uprawnien zeby blokowac prace sadow !Ten jawnie kryminalny i bezczelmny wybryk banderowca Dudy powinien byc scigany kryminalnie jako naduzycie i przekroczenie uprawnien !

  Polubione przez 1 osoba

 5. MatkaPolka

  Nic tak nie demaskuje OKUPACYJNYCH RZĄDÓW w Polsce jak ZATAJANI NIEZWYKŁYCH BOGACTW POLSKI.

  Polska jest potęgą energetyczna i surowcową – POLSKA KUWEJTEM EUROPY –
  Polska nie potrzebuje importu gazu i ropy ani z Rosji ani z USA– sama może być eksporterem

  Ogromne zasoby geologiczne Polski – wystąpienie prof. Ryszarda Kozłowskiego – 17.03.2018

  Energia geotermiczna – opartą na energii z głębokich pokładów gorących skał – czysta energia – Niemcy odchodzą od energetyki atomowej.

  ZATAJONE PRZED POLAKAMI BOGACTWA POLSKI, CZYLI NAJWIĘKSZE OSZUSTWO PRL-BIS (TZW. III RP)

  http://www.eprudnik.pl/zatajone-przed-polakami-bogactwa-polski-czyli-najwieksze-oszustwo-prl-bis-tzw-iii-rp

  Nic tak nie pokazuje niewyobrażalnej podłości rządów „warszawskich” przez ostatnie 25 lat, ich świadomego antypolskiego charakteru, świadomej eksterminacji i zmuszania do emigracji naszego narodu jak sprawa zatajanych niezwykłych bogactw Polski.

  Nic tak precyzyjnie nie pokazuje gorliwego służenia obcym interesom, a zarazem bezprzykładnej głupoty rządów warszawskich przez ostatnie 25 lat jak sprawa ukrywanych przed narodem bogactw naturalnych naszego kraju. Przez zaprzedanie i głupotę rządzących jest blokowany szybki rozwoju Polski i dobrobyt całego społeczeństwa w tym naszych „elit”.

  Polska jest NAJBOGATSZYM krajem świata położonym w sercu Europy. Oczywiście na nasze bogactwa, które Pan Bóg dał Polakom jest wielu chętnych. Dla przykładu Niemcy w swojej konstytucji nadal uznają granice sprzed 1937 roku. Oszustwem rządów warszawskich jest wmawianie Polakom, że Niemcy uznały naszą granicę zachodnią.

  Polska w całości leży na ogromnym złożu ropy i gazu – 4764,50 mld baryłek. Złoża Arabii Saudyjskiej oszacowane są na 265 mld baryłek!!!
  300 163,5 mld $, czyli 300,1635 biliona $ (w USA 300,1635 trylionów $)
  .

  Konwencjonalne (nie łupkowe) złoża gazu ziemnego, lokalizacja Ziemia Lubuska, Wielkopolska i Podkarpacie
  Zasobność – 1,7 bln m3 Wartość – 510 000 000 000 $ (510 mld $)

  Polubienie

 6. MatkaPolka

  Złoża wysokiej, jakości węgla kamiennego na Lubelszczyźnie. Węgiel „zanieczyszczony” jest złotem
  Zasobność – (40 mld ton); Wartość – (4 800 mld $ = 4,8 biliona $).

  Złoża węgla brunatnego pod Legnicą
  Zasobność – (15 mld ton); Wartość – (87,00 mld $).

  Złoża metali w okolicach Suwałk (tytan, wanad, żelazo i metale ziem rzadkich)
  Zasobność – 1 500 000 000 ton rudy (1,5 mld ton); Wartość samego tytanu to 355 000 000 000 $ (355 mld $).
  W USA Mówimy trylion dolarów, bowiem Anglosasi na miliard mówią bilion.

  Złoża molibdenu, wolframu, miedzi pod Myszkowem (Jura Krakowsko-Częstochowska). Obok tych metali zawsze występuje złoto, srebro i selen
  Zasobność – 726 000 000 ton rudy (726 milionów ton); Wartość samego tylko molibdenu – (14,52 mld $).

  Złoża niklu pod Ząbkowicami Śląski.
  Obok niklu w złożach występuje złoto i platynowce
  Zasobność – (14 mln ton); Wartość tylko niklu (4,00 mld $).

  Złoża wysokiej, jakości węgla kamiennego na Lubelszczyźnie.
  Węgiel „zanieczyszczony” jest złotem
  Zasobność – (40 mld ton); Wartość – (4 800 mld $ = 4,8 biliona $).

  Złoża węgla brunatnego pod Legnicą
  Zasobność – (15 mld ton); Wartość – (87,00 mld $).

  Złoża złota w różnych lokalizacjach głównie na terenie Dolnego Śląska
  Zasobność – 350 ton kruszcu; Wartość – 14 000 000 000 (14,00 mld $).

  Złoża miedzi i złota w rejonie Bytomia Odrzańskiego
  Zasobność: Miedź – (8 mln ton) Złoto – 100 ton kruszcu Wartość około (62,50 mld $).

  Złoża metali w okolicach Suwałk (tytan, wanad, żelazo i metale ziem rzadkich)

  Zasobność – 1 500 000 000 ton rudy (1,5 mld ton);
  Wartość samego tytanu to 355 000 000 000 $ (355 mld $). Całkowita wartość złoża przekracza 1 000 000 000 000 $ (bilion $).
  W USA Mówimy trylion dolarów, bowiem Anglosasi na miliard mówią bilion.

  Rzecz w tym, że prócz 50 milionów ton tytanu złoże to zawiera najwyższej jakości rudy żelaza (w całej Europie, włącznie ze Szwecją i Uralem złoża rud żelaza akurat pokończyły się) oraz ogromne ilości bezcennych dla techniki tzw. metali ziem rzadkich. Bez tych metali nie jest możliwa żadna nowoczesna produkcja elektroniczna czy militarna.

  Złoża molibdenu, wolframu, miedzi pod Myszkowem (Jura Krakowsko-Częstochowska). Obok tych metali zawsze występuje złoto, srebro i selen
  Zasobność – 726 000 000 ton rudy (726 milionów ton);
  Wartość samego tylko molibdenu – 14 520 000 000 $ (14,52 mld $).

  Złoża niklu pod Ząbkowicami Śląski. Obok niklu w złożach występuje złoto i platynowce
  Zasobność – 14 000 000 ton rudy (14 mln ton);
  Wartość tylko niklu około 4 000 000 000 $ (4,00 mld $).

  Złoża wysokiej, jakości węgla kamiennego na Lubelszczyźnie. Węgiel „zanieczyszczony” jest złotem
  Zasobność – 40 000 000 000 ton (40 mld ton);
  Wartość – 4 800 000 000 000 $ (4 800 mld $ = 4,8 biliona $).

  Złoża węgla brunatnego pod Legnicą
  Zasobność – 15 000 000 000 ton (15 mld ton);
  Wartość – 87 000 000 000 $ (87,00 mld $).

  Złoża złota w różnych lokalizacjach głównie na terenie Dolnego Śląska
  Zasobność – 350 ton kruszcu;
  Wartość – 14 000 000 000 (14,00 mld $).

  Złoża miedzi i złota w rejonie Bytomia Odrzańskiego
  Zasobność:
  Miedź – 8 000 000 ton metalu (8 mln ton)
  Złoto – 100 ton kruszcu
  Wartość razem około 62 500 000 000 $ (62,50 mld $).

  Konwencjonalne (nie łupkowe) złoża gazu ziemnego, lokalizacja Ziemia Lubuska, Wielkopolska i Podkarpacie
  Zasobność – 1,7 bln m3
  Wartość – 510 000 000 000 $ (510 mld $)

  RAZEM (podsumowując tylko wartość tytanu ze złoża pod Suwałkami) 5 847 020 000 000 $ (5 847,02 mld $ = 5,847 biliona / w USA 5,847 tryliona $)

  Polubienie

 7. MatkaPolka

  Jednak to wcale nie wszystko!!!

  Ropa, która płynie do Polski rurociągiem „Przyjaźń” jest wydobywana z głębokości około 7km w Tatarstanie, około 1000 km na wschód od Moskwy. Surowiec ten nie jest najwyższej jakości ponieważ jest silnie zasiarczony. Przedstawione powyżej dane pochodzą głównie z raportu z 15 letniego programu poszukiwań geologicznych, jaki zainicjował Edward Gierek w 1971 roku. Prace nad raportem ukończono w 1985 roku. Jednak w raporcie wykazano tylko złoża do głębokości 4km. Sowieci zakazali władzom PRL wiercić głębiej niż 4km! Dlaczego? Czyżby pod naszymi stopami znajdowały się szczególnie ważne złoża?

  Polska w całości leży na ogromnym złożu ropy i gazu (w dodatku daleko wychodzącym w polski szelf bałtycki), bowiem twór geologiczny skał porowatych, który jest jak gąbka nasączony gazem i ropą, zaczynający się w Zatoce Perskiej, a kończący w Morzu Północnym pomiędzy Szkocją i Norwegią osiąga swoją kumulację właśnie w Polsce! Tylko, że to ogromne złoże znajduje się na głębokości 5 km – Polska zachodnia i północna i 7 km – Polska południowo-wschodnia. Te głęboko położone złoża szacowane są na 650 mld ton, co daje 4764,50 mld baryłek. Złoża Arabii Saudyjskiej oszacowane są na 265 mld baryłek!!! Eksploatacja głębokich złóż jest dzisiaj z punktu widzenia technicznego możliwa. Wartość tej ropy, biorąc pod uwagę obecne ceny wynosi – 300 163,5 mld $, czyli 300,1635 biliona $ (w USA 300,1635 trylionów $).

  W powyższym wyliczeniu nie uwzględniono złóż uranu, srebra, cynku, ołowiu, bursztynu, siarki i soli oraz innych.

  Jedno musimy wszak dopowiedzieć!

  FENOMEN GEOTERMALNY – energia z głębokich pokład skał – w przeliczeniu na tony paliwa umownego – daje wartość co najmniej 70 razy większą niż wartość zasobów ropy i gazu pod dnem Morza Północnego!

  Polska leży wskutek unikalnego zbiegu czterech płyt tektonicznych na terenach idealnych do produkcji najtańszej i najczystszej energii elektrycznej, jaka powstaje z wyprowadzenia na powierzchnię gorących wód termalnych, albo rozgrzania wody o gorące skały do pary wodnej (geotermia) wystarczającej do napędu turbin elektrycznych.

  Ten fenomen geotermalny jest w Polsce tak unikalny, że jego szacunkowa wartość w możliwości produkcji taniej energii elektrycznej i praktycznie darmowej energii cieplnej – w przeliczeniu na tony paliwa umownego – daje wartość co najmniej 70 razy większą niż wartość zasobów ropy i gazu pod dnem Morza Północnego!

  Polska leży wskutek unikalnego zbiegu czterech płyt tektonicznych na terenach idealnych do produkcji najtańszej i najczystszej energii elektrycznej, jaka powstaje z wyprowadzenia na powierzchnię gorących wód termalnych, albo rozgrzania wody o gorące skały do pary wodnej (geotermia) wystarczającej do napędu turbin elektrycznych.

  Ten fenomen geotermalny jest w Polsce tak unikalny, że jego szacunkowa wartość w możliwości produkcji taniej energii elektrycznej i praktycznie darmowej energii cieplnej – w przeliczeniu na tony paliwa umownego – daje wartość co najmniej 70 razy większą niż wartość zasobów ropy i gazu pod dnem Morza Północnego!
  Fenomen geotermalny w Polsce odkryto w ramach wspomnianego 15 letniego programu badań geologicznych. Sowieci tak się przestraszyli tych informacji, że polski geniusz geologiczny, prof. Feliks Sokołowski (znany i ceniony i w USA), miał zakaz jakichkolwiek publikacji na ten temat!

  Ogólnie uważa się, że Polska wykorzystując geotermię może szybko zwiększyć produkcję energii elektrycznej 15 razy, natomiast pełne możliwości energetyczne naszego kraju to zwiększenie produkcji energii – 150 razy! Dzięki temu możemy być naturalną potęgą energetyczną formatu światowego fundując niezależność energetyczną wszystkim ościennym krajom!

  Tymczasem polityka zdrajców stanu to zamykanie kopalń (gdzie jest udokumentowanych 16 miliardów ton wysokiej jakości węgla) by zrobić miejsce dla dotowanego węgla z Rosji oraz wyprzedaż polskich zakładów energetycznych państwowym firmom francuskim, które natychmiast podnoszą dla odbiorców ceny, jak również zachwycanie się drogą i nisko efektywną energetyka wiatrową, którą wciskają nam Niemcy. Niemcy sprzedają nam stare wiatraki jednocześnie u siebie forsownie rozwijają energetykę opartą o spalanie węgla brunatnego i geotermię. W Polsce wiele mówiło się o łupkach (ang. Shale Gas) zatajając przy okazji informacje o ogromnych pokładach gazu naturalnego w podziemnych zbiornikach (ang. Tighten Gas). Na takich zbiornikach stoją np. dwa miasta polskie: Poznań i Rzeszów. Ukrywając wiedzę o naszych bogactwach władza warszawska podpisała z Rosją maksymalnie niekorzystne umowy na dostawy gazu i ropy. Obecnie płacimy Rosji najwyższe na świcie ceny za ropę i gaz (zdrajca Cimoszewicz, zdrajca Pawlak).

  Przyczyny szczegółowe polityczne zatajania przed Polakami bogactw Polski

  Zatajanie przed Polakami bogactw naturalnych Polski miało prócz przyczyn ogólnych (wygnanie polskiej młodzieży z kraju i eksterminacji Polaków wskutek głodowych rent i emerytur oraz żałośnie niskich zarobków; w historii politycznej świata jest to znana praktyka eksterminacji ekonomicznej, która umożliwia skuteczne zlikwidowanie całych narodów; ogólnie cała polityka tzw. III RP to eksterminacja ekonomiczna plus drastyczny atak na dobre imię Polski i Polaków, czyli eksterminacja prawdy historycznej i godności osobistej/narodowej) również i równoległe bardzo konkretne przyczyny polityczne:

  Polubienie

 8. MatkaPolka

  Odważne wystąpienie profesora R. Kozłowskiego – OZE – Wielka Lechia – narodowe interesy

  Cz.2 Prof. R. Kozłowski 21 04 2017 Konferencja naukowo-techn. w Krakowie

  „Arabia Saudyjska posiada tylko 200 mld baryłek ropy a Polska posiada 4000 mld baryłek ropy. Gdzie jest polski rząd?!!! Dlaczego tego surowca się jeszcze nie wydobywa??? Wygląda na to, że polski rząd nie wie jak bogate surowce naturalne posiada Polska!!! Bo gdyby wiedział to czy nie byłoby to w interesie Polski tę ropę i gaz wydobywać???

  Polubienie

 9. MatkaPolka

  Profesor Bohdan Żakiewicz ABSTRAKT OSIĄGNIĘĆ

  Profesor Bohdan Żakiewicz uruchomił na całym świecie ponad 60 unikalnych technologicznie projektów związanych z górnictwem i energią. Jest właścicielem 348 patentów i know how w tych dziedzinach. Umożliwiły one często o rząd wielkości obniżenie kosztów projektów, radykalnie zwiększyły wykorzystanie zasobów. Za najważniejsze dla ludzkości można uznać jego opracowania pozwalające na sięgnięcie do taniej, w pełni odnawialnej i absolutnie czystej energii w ilościach o parę rzędów przekraczających potrzeby.

  Energia cieplna z głębokich pokładów formacji skalnych. Tej w pełni odnawialnej energii jest w Polsce tysiące razy więcej niż zużywamy. Energia ta jest dostępna w każdym miejscu na głębokościach 7.000 do 10.000 m (..) lokalnie, dzięki czemu nie ma strat na przesyłach (..) koszt produkcji energii w tej technologii jest na poziomie poniżej 2 groszy za 1 kWh, a cieplnej znacznie mniej, czym bije na głowę wszelkie inne metody.

  Umożliwia zamianę węgla na energię bezpośrednio w pokładach, bez emisji dwutlenku węgla.

  Możliwe i . opłacalne stało się sięgnięcie po ciężką ropę. pozostałą w złożach po beztroskim i rabunkowym wydobyciu wyłącznie lekkiej frakcji. 85% zamiast dotychczasowych 5% -15% wszystkich frakcji ropy z nowych pokładów i to przy zagospodarowywaniu CO2.

  Technologia Podziemnego zagospodarowywania złóż węgla brunatnego., pozwala na uzyskiwanie w pierwszym etapie metanu i ogromnych ilości kwasu huminowego, który w kompozycji z siarką krystaliczną daje znakomity nawóz, zwiększający plony nawet czterokrotnie. W drugim etapie możliwe jest pozyskiwanie bezpośrednio ze złoża energii cieplnej i elektrycznej oraz gazu syntezowego i metanu, bez niszczenia powierzchni i środowiska

  Odmetanowania kopalń., ale również pozwoliła na pozyskanie traconego do tej pory metanu.

  Technologia wykorzystująca siarkę do tworzenia powierzchni drogowych. umożliwia za połowę dotychczasowych kosztów stworzenie praktycznie niezniszczalnych dróg.

  Technologię pozyskiwania siarki., która pozwalała 10-krotnie obniżyć koszty jej wydobycia.

  Zupełnie inne podejście do tworzenia narzędzi wiertniczych i uniwersalnych gryzaków, pozwala na wiercenie otworów nawet do głębokości 15.000 m z szybkością nawet powyżej 600 m na dobę, co przynajmniej k ilkunastokrotnie przewyższa szybkości dotychczasowych wierceń.

  Czwórgeneracji na pozyskiwanie wody zdatnej do picia, co niesie szansę że nie będzie wojen o wodę. Daje również możliwość, wraz z pozostałymi technologiami Profesora Żakiewicza i innymi uzupełniającymi na likwidację głodu na świecie.

  Polubienie

 10. MatkaPolka

  CZY POLAK DOSTANIE DWIE NAJWAŻNIEJSZE NAGRODY NOBLA

  Czy istnieje jakaś szansa, że Polak dostanie Nagrodę Nobla w tym roku? A może dwie? A jeśli tak to jakie i dlaczego? Czy ktoś z Was wie cokolwiek na ten temat? Czemu w mediach są prawie wyłącznie informacje mocno negatywne lub plotkowe, a nie ma tych najbardziej istotnych, pozytywnych i potrzebnych?

  Raz na jakiś czas, w różnych krajach, rodzą się ludzie genialni, których myśli i czyny zmieniają świat. Którzy sprawiają, że życie staje się lepsze i łatwiejsze. W większości państw stwarza się im wspaniałe warunki do rozwoju i działania oraz promuje i nagradza.

  Jest również taki kraj na świecie, gdzie przytłaczająca większość społeczeństwa interesuje się tylko czubkiem własnego nosa i ogłupiającymi serialami telewizyjnymi. Gdzie panuje mediokracja, a naród wyjątkowo rzadko używał prawa do wolności myślenia. Najczęściej pozwala, aby to media „myślały” za niego, co pozwala na dowolne i skuteczne sterowane poprzez emocje przekazywane w przygotowanej papce medialnej, w której prawda jest traktowana nadzwyczaj liberalnie.
  W kraju tym władze interesują się przede wszystkim faktami medialnymi i słupkami poparcia, a za miłe gesty elit światowych są w stanie podjąć decyzje tak racjonalne jak budowa elektrowni atomowych czy pompowanie CO2 pod ziemię. Swoje obietnice wyborcze traktują tak poważnie, że to samo obiecują za każdym razem.

  Głównym sportem tego społeczeństwa jest wzajemne podgryzanie się, przeszkadzanie, bezpodstawne obmawianie, podbieranie pomysłów. Największym szczęściem jest cudze nieszczęście, a powodem do zmartwień czyjś sukces.

  Natomiast głównym zajęciem elit politycznych jest, jak sama nazwa wskazuje, ciągłą wymiana stanowisk na zasadzie ruchu robaczkowego elit, a wielka alternatywna inteligencja niektórych z nich pozwala im wyrazić na wiele sposobów brak jakiejkolwiek myśli.
  Jest to jedyny naród, który zamiast współpracować, zwalcza się nawet za granicą. Krąży nawet taki dowcip, że w piekle nie trzeba ich pilnować, bo sami nie dadzą nikomu uciec.

  Paradoksalnie, naród ten potrafi w chwilach zagrożenia zjednoczyć się i postępować bohatersko, dając przykład innym. Rodzi się w nim również nieproporcjonalnie dużo wspaniałych Ludzi, dostrzeganych i docenianych przez inne narody, a którzy bywają zwalczani na różne sposoby przez własne władze i najbliższe otoczenie. Czasami, gdy wyróżnienia przyznawane przez innych są najwyższego rzędu, dostrzeże ich również i uzna Ojczyzna oraz ze zdziwieniem zauważą rodacy.

  Może w niedługim czasie zostanie również zauważony w kraju swojego urodzenia Profesor Bohdan Maciej Żakiewicz, w związku ze zgłoszeniem Go do Nagrody Nobla w 2010 roku w dwóch kategoriach: pokojowej i ekonomii inżynieryjnej.
  Ta druga będzie przyznana po raz pierwszy i nasz rodak jest na pierwszej pozycji. Wagę temu zgłoszeniu dodaje fakt, że została dokonana przez Business Initiative Directions i prawie sto spośród największych oraz najbardziej zaawansowanych technologiczne organizacji biznesowych z 54 krajów świata. Przychód najbiedniejszej z nich jest powyżej 20 miliardów dolarów.
  Na uroczystej światowej gali byli ambasadorowie i przedstawiciele wielu państw, ale zabrakło polskiego ambasadora. Widocznie zapomniał, albo miał ważniejsze sprawy.

  Business Initiative Directions (BID) to międzynarodowa organizacja zrzeszająca 163 kraje, podporządkowana zasadom UNESCO, która wybiera i nagradza najlepsze produkty i technologie powstające na świecie.

  Mimo że sukcesy Profesora Bohdana Żakiewicza, osiągnięte w czasie sześćdziesięcioletniej, międzynarodowej kariery, nie mają sobie równych we współczesnym świecie, polskie media, zajęte najczęściej negatywnymi sensacjami lub sensacyjnymi plotkami, nawet tego nie zauważyły.

  Dziwnie na tle artykułów o bezpieczeństwie energetycznym, konieczności budowania elektrowni jądrowych czy problemach górnictwa wyglądają Jego zupełnie nieznane u nas osiągnięcia. W akcie nominacyjnym, który liczy osiem stron, praktycznie samego wyliczania spektakularnych osiągnięć, możemy między innymi wyczytać:

  „Nominujemy Emerytowanego Profesora Bohdana Macieja Zakiewicza do Nagrody Nobla za zasługi dla światowego pokoju i dobrobytu ludzi w skali globalnej poprzez radykalne makroekonomiczne i technologiczne innowacje w energooszczędne górnictwo, które otwiera nowe globalne zasoby energetyczne. Stworzył On pragmatyczne podstawy i metody obniżenia liczby ofiar śmiertelnych w górnictwie, a także drastycznej redukcji zanieczyszczeń górnictwa i produkcji energii bez negatywnych skutków dla środowiska czy dodatkowych obciążeń finansowych dla zaangażowanych krajów.”

  W innym miejscu tego dokumentu czytamy:
  „Pokój światowy i dobrobyt ludzi w znacznym stopniu zależy od tanich, trwałych i odnawialnych źródeł energii. Powszechne są opinia i wspólne żądanie żeby zachować zdrową, czystą i nieskażona planetę. Ta idea nie jest nowością dla Bohdana Zakiewicza, kontynuującego wsparcie tych idei przez zastosowanie nowoczesnych technologii, jak również wdrażającego innowacyjne systemy energetyczne. Powinien On być przykładem dla rządów i ludności świata, zwłaszcza teraz, gdy świat zmaga się w walce z kryzysem ekonomicznym.”

  Do tej pory Profesor Żakiewicz zdobył między innymi dziewięć najwyższych światowych nagród – Diamentowych Oskarów za Kulturę Biznesu i Technologii oraz tytuł Międzynarodowego Leadera Technologii Światowych nadany przez Kongresy Kultury Biznesu BID-UNESCO.

  Cóż takiego zrobił i robi nasz kandydat do Nagrody Nobla, że prof. dr hab. inż. Janusz Badur z PAN tak napisał o Nim w swojej opinii o nominacji:

  „Takim śmiałym i bezkompromisowym odkrywcą i pomysłodawcą jest Bohdan Maciej Żakiewicz – autor i główny wykonawca wielu niezwykle ważnych przełomowych technologii wydobycia, konwersji i utylizacji rozmaitych bogactw jak węgiel, siarka, metan, ropa naftowa, ciepło geotermalne, etc.”

  Profesor Bohdan Żakiewicz uruchomił na całym świecie ponad 60 unikalnych technologicznie projektów związanych z górnictwem i energią. Jest właścicielem 348 patentów i know how w tych dziedzinach. Umożliwiły one często o rząd wielkości obniżenie kosztów projektów, radykalnie zwiększyły wykorzystanie zasobów. Za najważniejsze dla ludzkości można uznać jego opracowania pozwalające na sięgnięcie do taniej, w pełni odnawialnej i absolutnie czystej energii w ilościach o parę rzędów przekraczających potrzeby.

  W skali całego świata prawie 56% energii jest przeznaczone na ogrzewanie, a ok.41% na pracę mechaniczną. Ludzie potrzebują ciepła, elektryczności oraz napędu do pojazdów i urządzeń mechanicznych. Większość z tego jest jak dotąd zaspokajane poprzez spalanie wyczerpujących się z dostępnych współczesnym technologiom, nieodnawialnych paliw kopalnych.

  Polubienie

 11. MatkaPolka

  Nie może to być energii wiatrowa zamienianej na elektryczną, ponieważ nieliniowe jej pozyskanie i brak możliwości opłacalnego jej gromadzenia, jest tylko poważnym kłopotem dla sieci przesyłowych.
  Bardziej im się opłaca zapłacić za nią pod warunkiem, że nie muszą jej odbierać. Jest to jak na razie wyłącznie fakt medialny dla władz i dobry sposób na ograbianie ogłupianego społeczeństwa. Nieopłacalność pozyskiwania energii słonecznej jest powszechnie znana.
  Z energetyki jądrowej wycofują się wielkie mocarstwa , próbując te „nowoczesne” i „ekologiczne” technologie sprzedać nieświadomym krajom, licząc na zapomnienie afery z Wielkiej Brytanii, gdy niechcący wyszło na jaw ile miliardów funtów rząd dopłacał do tych elektrowni.

  Takim tanim i nieprzebranym źródłem energii jest wysokotemperaturowa energia cieplna z głębokich pokładów formacji skalnych , która cały czas jest uzupełniana przez reakcje termojądrowe zachodzące wewnątrz naszej planety.
  Opracowana przez Profesora Żakiewicza metoda jej suchego pozyskiwania, za pomocą wgłębnych wymienników ciepła typu harvestors, nie niszczy niskotemperaturowych pokładów wód geotermalnych.

  Tej w pełni odnawialnej energii jest w Polsce tysiące razy więcej niż zużywamy. Energia ta jest dostępna w każdym miejscu na głębokościach 7.000 do 10.000 m. Jeden kilometr kwadratowy może rocznie dać ilość energii, która jest równoważna 200.000 baryłek ropy naftowej, bez żadnego uszczuplenia zasobów i bez zanieczyszczenia środowiska.

  Mimo, że dostęp do energii geotermicznej mamy najłatwiejszy w Europie, a nasz rodak jest najważniejszym wynalazcą w tej dziedzinie na świecie, wiedza na ten temat i zainteresowanie są w Polsce zerowe.

  Ale nic dziwnego. Jej pozyskiwanie może doprowadzić do niezależności energetycznej i wiąże się z utratą ogromnych zysków dla niektórych lobby, które mocno zasilają media poprzez reklamowanie się. Może właśnie dlatego ta informacja jest u nas nieobecna. A może najpierw musimy podpisać umowy na elektrownie jądrowe, żeby później zapłacić ogromne kary za wycofanie się z tych „wyjątkowo opłacalnych” i „jedynych zapewniających niezależność” rozwiązań lub dopłacać miliardy do energii.

  Rozwiązania takie mogą być stosowane lokalnie , dzięki czemu nie ma strat na przesyłach.

  Ponieważ możliwa jest trójgeneracja i system ma niską stałą czasową, można go sprzęgać z pozyskiwaniem znacznie droższej energii elektrycznej (generatory) i cieplnej (pompy hydrosoniczne) z turbin wiatrowych.

  Koszt uruchomienia zakładu pozyskującego i przetwarzającego tą energię jest porównywalny do farm wiatrowych w przeliczeniu na jednostkę mocy. Różni się jednak tym, że nie jest zależny od warunków zewnętrznych i może cały czas pracować z maksymalną mocą. Natomiast późniejszy bieżący koszt produkcji energii w tej technologii jest na poziomie poniżej 2 groszy za 1 kWh, a cieplnej znacznie mniej, czym bije na głowę wszelkie inne metody.

  Zasygnalizowana technologia ma niewiele wspólnego z popularnymi w mediach, bardzo nisko sprawnymi i kosztownymi przedsięwzięciami związanymi z niskotemperaturową energią geotermalną, opartą na pobieraniu zwykle mocno zasolonych wód o temperaturze poniżej 100 stopni Celsjusza.

  Inna z technologii opracowana przez Profesora Żakiewicza umożliwia zamianę węgla na energię bezpośrednio w pokładach, bez emisji dwutlenku węgla na powierzchnię. Metoda ta umożliwia kilkakrotnie większe wykorzystanie dostępnych zasobów oraz po sięgnięcie do tych, które są nieosiągalne lub nieopłacalne – zbyt cienkie, zbyt głębokie, z dużą zawartością metanu, itd.

  Dzięki Jego technologiom możliwe było sięgnięcie ponowne do kopalni porzuconych już jako wyeksploatowane z dostępnych surowców, często po wielokroć więcej niż wydobyto wcześniej.

  Możliwe i opłacalne stało się sięgnięcie po ciężką ropę pozostałą w złożach po beztroskim i rabunkowym wydobyciu wyłącznie lekkiej frakcji. Opracowane przez niego rozwiązania pozwalają na tanie pozyskanie prawie 85% zamiast dotychczasowych 5% -15% wszystkich frakcji ropy z nowych pokładów i to przy zagospodarowywaniu CO2, którego takim wrogiem jest EU . Nieuwzględnienie tych technologii od początku, powoduje tylko częściowy dostęp lub podraża znacznie pozyskanie pozostałych, często znacznie większych ilości.

  Jego technologia podziemnego zagospodarowywania złóż węgla brunatnego , pozwala na uzyskiwanie w pierwszym etapie metanu i ogromnych ilości kwasu huminowego, który w kompozycji z siarką krystaliczną daje znakomity nawóz, zwiększający plony nawet czterokrotnie . W drugim etapie możliwe jest pozyskiwanie bezpośrednio ze złoża energii cieplnej i elektrycznej oraz gazu syntezowego i metanu, bez niszczenia powierzchni i środowiska.

  Jego technologia odmetanowania kopalń, nie tylko uratowała życie bardzo wielu górników, ale również pozwoliła na pozyskanie traconego do tej pory metanu.
  Rozwiązania dotyczące innych sposobów pozyskiwania siarki zmniejszyły koszty jej wydobycia w niektórych przypadkach nawet dwudziestokrotnie.

  Technologia wykorzystująca siarkę do tworzenia powierzchni drogowych umożliwia za połowę dotychczasowych kosztów stworzenie praktycznie niezniszczalnych dróg.

  Zupełnie inne podejście do tworzenia narzędzi wiertniczych i uniwersalnych gryzaków, pozwala na wiercenie otworów nawet do głębokości 15.000 m z szybkością nawet powyżej 600 m na dobę, co przynajmniej kilkunastokrotnie przewyższa szybkości dotychczasowych wierceń . Ma to bezpośredni i oczywisty wpływ również na zmniejszenie kosztów odwiertów.

  Połączenie głębokiego, suchego pozyskiwania wysokotemperaturowej energii z pokładów skalnych , z równoczesnym zagospodarowywaniem złóż występujących ponad tymi pokładami, pozwala na dalsze zdecydowanie zmniejszenie łącznych kosztów i uzyskanie znacznej synergii dającej bezpośredni, mierzalny i bardzo wysoki zysk nadzwyczajny.

  Tania, w pełni odnawialna i czysta energia pozwala również w czwórgeneracji na pozyskiwanie wody zdatnej do picia , w chwilach nadmiaru energii, co niesie szansę że nie będzie wojen o wodę. Daje również możliwość, wraz z pozostałymi technologiami Profesora Żakiewicza i innymi uzupełniającymi na likwidację głodu na świecie.

  Business Initiative Directions ocenia wartość Jego patentów i technologii na trzy i pół miliarda dolarów, a zyski dla ludzkości i świata na nieprzeliczalnie więcej.

  Nic dziwnego, że prof. dr hab. inż. Janusz Badur tak podsumował opinię do nominacji do Nagrody Nobla:

  „Zważywszy na niezwykłe zasługi dla rozwoju nowych, wysoko ekonomicznych technologii wydobycia i konwersji podziemnych zasobów Ziemi, jak również masowe (niekiedy 10-cio-krotne) zwiększenie światowych zasobów energetycznych dzięki wprowadzeniu technologii B. Żakiewicza dla wydobycia surowców ze złóż zdyskryminowanych, gorąco popieram w imieniu swoim i Instytutu nominację Bohdana Żakiewicza do nagrody Nobla w kategorii „Engineering Economy”.”

  Piotr Waydel

  Obrona prof. Żakowicza przez Andrzeja Leppera.
  Prof. Bohdana Żakowicza wybitny naukowiec i wynalazca kandydat do Nagrody Nobla, którego prace pozwoliłyby zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne, tanią i czystą energię i tanie nawozy dla rolnictwa do produkcji taniej żywności. Za swe wybitne prace prof. Bohdana Żakowicza prześladowany przez obecna Juntę.

  LINK wolnemedia.net/?p=20562 CZYTAJ CAŁOŚĆ

  Nobel dla prof. Bohdana Żakowicza za opracowanie rewelacyjnych metod pozyskiwania energii cieplnej i elektrycznej zapewiajacych Polsce samowystarczalność i bezpieczeństwo energetyczne.

  Profesor Bohdan Żakiewicz uruchomił na całym świecie ponad 60 unikalnych technologicznie projektów związanych z górnictwem i energią. Jest właścicielem aż 348 patentów i know-how! Umożliwiły one znaczne obniżenie kosztów przedsięwzięć i radykalnie zwiększyły wykorzystanie zasobów. Za najważniejsze dla ludzkości można uznać jego opracowania pozwalające na sięgnięcie do taniej, w pełni odnawialnej i absolutnie czystej energii w ilościach o parę rzędów przekraczających potrzeby.” – czytamy na stronie eurogospodarka.eu

  Interpelacja nr 1861 Poseł Andrzej Lepper Warszawa, dnia 28 lipca 2002 r do ministra gospodarki w sprawie eksploatacji złóż siarki w Polsce

  European Technological Platform for Economic, Ecologic Extraction of Underground Earth Energy

  http://www.earth-energy.eu

  Polubienie

 12. MatkaPolka

  Połączenie głębokiego, suchego pozyskiwania wysokotemperaturowej energii z pokładów skalnych , z równoczesnym zagospodarowywaniem złóż występujących ponad tymi pokładami, pozwala na dalsze zdecydowanie zmniejszenie łącznych kosztów i uzyskanie znacznej synergii dającej bezpośredni, mierzalny i bardzo wysoki zysk nadzwyczajny.

  Tania, w pełni odnawialna i czysta energia pozwala również w czwórgeneracji na pozyskiwanie wody zdatnej do picia , w chwilach nadmiaru energii, co niesie szansę że nie będzie wojen o wodę. Daje również możliwość, wraz z pozostałymi technologiami Profesora Żakiewicza i innymi uzupełniającymi na likwidację głodu na świecie.

  Business Initiative Directions ocenia wartość Jego patentów i technologii na trzy i pół miliarda dolarów, a zyski dla ludzkości i świata na nieprzeliczalnie więcej.

  Nic dziwnego, że prof. dr hab. inż. Janusz Badur tak podsumował opinię do nominacji do Nagrody Nobla:

  „Zważywszy na niezwykłe zasługi dla rozwoju nowych, wysoko ekonomicznych technologii wydobycia i konwersji podziemnych zasobów Ziemi, jak również masowe (niekiedy 10-cio-krotne) zwiększenie światowych zasobów energetycznych dzięki wprowadzeniu technologii B. Żakiewicza dla wydobycia surowców ze złóż zdyskryminowanych, gorąco popieram w imieniu swoim i Instytutu nominację Bohdana Żakiewicza do nagrody Nobla w kategorii „Engineering Economy”.”

  Piotr Waydel

  Obrona prof. Żakowicza przez Andrzeja Leppera.
  Prof. Bohdana Żakowicza wybitny naukowiec i wynalazca kandydat do Nagrody Nobla, którego prace pozwoliłyby zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne, tanią i czystą energię i tanie nawozy dla rolnictwa do produkcji taniej żywności. Za swe wybitne prace prof. Bohdana Żakowicza prześladowany przez obecna Juntę.

  LINK wolnemedia.net/?p=20562 CZYTAJ CAŁOŚĆ

  Nobel dla prof. Bohdana Żakowicza za opracowanie rewelacyjnych metod pozyskiwania energii cieplnej i elektrycznej zapewiajacych Polsce samowystarczalność i bezpieczeństwo energetyczne.

  Profesor Bohdan Żakiewicz uruchomił na całym świecie ponad 60 unikalnych technologicznie projektów związanych z górnictwem i energią. Jest właścicielem aż 348 patentów i know-how! Umożliwiły one znaczne obniżenie kosztów przedsięwzięć i radykalnie zwiększyły wykorzystanie zasobów. Za najważniejsze dla ludzkości można uznać jego opracowania pozwalające na sięgnięcie do taniej, w pełni odnawialnej i absolutnie czystej energii w ilościach o parę rzędów przekraczających potrzeby.” – czytamy na stronie eurogospodarka.eu

  Interpelacja nr 1861 Poseł Andrzej Lepper Warszawa, dnia 28 lipca 2002 r do ministra gospodarki w sprawie eksploatacji złóż siarki w Polsce

  European Technological Platform for Economic, Ecologic Extraction of Underground Earth Energy

  http://www.earth-energy.eu

  Polubienie

 13. MatkaPolka

  Energia geotermiczna – opartą na energii z głębokich pokładów gorących skał – czysta energia – Niemcy odchodzą od energetyki atomowej.

  http://www.angers-soehne.com/anger-wp/wp-content/uploads/2014/03/Brochure_Anger_Geothermal_Energy_Deep_Wells.pdf

  Ukradli z Polski technologię i już wykorzystują. Sprzedają Energie do Polski.

  Polubienie

 14. Klemens

  Służby i bandyci mogą zabijać siecią 5g

  Amerykański ambasador straszy, że technologii 5G Huaweia będzie można użyć do zabójstwa na odległość

  https://wiadomosci.onet.pl/politico/amerykanski-ambasador-straszy-ze-technologii-5g-huaweia-bedzie-mozna-uzyc-do/7lfpzve

  Polubienie

  • Tymons

   Straszy bo ma w tym interes, żeby Chiny nie zarobiły. Po to firmy zabezpieczają swoje urządzenia, żeby nikt się do nich nie dostał, a Huawei aut nie produkuje. Teraz też teoretycznie mogą włamać się na twoje konto bankowe, a jednak nie słyszy się o tego typu zajściach. Nowe technologie to nowe zabezpieczenia, a 5G przyda się w rozwoju gospodarki.

   Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.