Polska Patriotyczna zaproszona na międzynarodowy Kongres Geopolityczny

Z wielką przyjemnością informujemy, że przedstawiciele partii Polska Patriotyczna zostali zaproszeni do wzięcia udziału w Międzynarodowym Kongresie Geopolitycznym, jaki odbędzie się w Moskwie,  w dniach 27-29 marca 2019 r. Tematem wiodącym Kongresu jest : „Globalne bezpieczeństwo i postęp naukowo-techniczny”.

Organizatorami Kongresu  są: Rosyjska Akademia Nauk, Rosyjska Akademia Nauk Rakietowych i Artyleryjskich, Stowarzyszenie Uczonych Światowego Programu Badań Przyszłości (WARP), Międzynarodowy Ruch Społeczny „Rosyjska Służba Pokojowi”, Międzynarodowy Ruch Ekologiczny ” Żywa planeta”, Międzynarodowy Związek Stowarzyszeń Społecznych ” Związek Wszechsłowiański”.

Program Kongresu oraz listę współprzewodniczących kongresu i członków komitetu organizacyjnego zamieszczamy niżej.

 

Программа
Program

Международный геополитический конгресс

Глобальная безопасность
и научно-технический прогресс

International Geopolitical Congress on
Global Security and Scientific-technical Progress

Москва, 27-29 марта 2019
Moscow, March 27-29, 2019

Ленинский проспект, 32а, Конференц-зал «Президентский»
Leninsky prospekt, building 32a, Conference Hall ‘Presidential’

2
Организаторы Конгресса: Российская академия наук; Российская академия
ракетных и артиллерийских наук; Сообщество ученых Мировой программы
перспективных исследований (WARP); Международное общественное движение
«Российская служба мира»; Международное экологическое движение «Живая
планета»; Международный союз общественных объединений «Всеславянский
союз».
Congress organizations: Russian Academy of Sciences; Russian Academy of Missile
and Artillery Sciences; the community of scientists of the World Advanced Research
Project (WARP); International Civic Association “Russian service of peace”;
International Ecological Association “Living Planet”; International Union of Civic
Associations “All-Slavic Union”.
Сопредседатели оргкомитета/ Сосhairmen of the Organization Committee:
1. Буренок В.М. Президент Российской академии ракетных и артиллерийских
наук;
2. Бондур В.Г. Вице-президент Российской академии наук;
3. Дитрих Хайнц. Координатор сообщества ученых Мировой программы
перспективных исследований, профессор Национального Автономного
университета Мехико;
4. Павлов Б.П. Вице-президент Нанотехнологического общества России, вице-
президент «Газпромбанка»;
5. Сивков К.В. Заместитель президента Российской академии ракетных и
артиллерийских наук.
1. Burenok V.M. President of the Russian Academy of Rocket and Artillery Sciences;
2. Bondur V.G. Vice President of the Russian Academy of Sciences;
3. Dieterich Heinz. Coordinator of the community of scientists of the Global Center
for Advanced Studies, professor at the National Autonomous University of Mexico;
4. Pavlov B.P. Vice President of the Nanotechnological Society of Russia, Vice
President of Gazprombank;
5. Sivkov K.V. Deputy President of the Russian Academy of Rocket and Artillery
Sciences.
Члены оргкомитета/ Members of the Organization Committee:
1. Вихров В.А. Вице-президент Российской академии ракетных и
артиллерийских наук;
2. Шуванов С.А. Председатель Международного общественного движения
«Российская служба мира».
3. Кухтин Г.В. Заместитель председателя Международного общественного
движения «Российская служба мира»;
4. Калита А.Н. Председатель Международного экологического движения
«Живая планета»;
5. Садков В.Ю. Член Президиума Международного союза общественных
объединений «Всеславянский союз»;

3
6. Изонов В.В. Руководитель отделения Российской академии ракетных и
артиллерийских наук;
7. Кузнецов В.В. Заместитель руководителя Информационно-аналитического
центра «Наука РАН».
1. Vikhrov V.A. Vice President of the Russian Academy of Rocket and Artillery
Sciences;
2. Shuvanov S.A. Chairman of the International Civic Association “Russian service
of peace”;
3. Kukhin G.V. Deputy Chairman of the International Civic Association “Russian
service of peace”;
4. Kalita A.N. Chairman of the International Ecological Association “Living
Planet”;
5. Sadkov V.Yu. Member of the Presidium of the International Union of Civic
Associations “All-Slavic Union”;
6. Isonov V.V. Head of the Russian Academy of Rocket and Artillery Sciences;
7. Kuznetsov V.V. Deputy Head of the Information Analysis Center "Science RAS".
Рабочие языки Конгресса: русский и английский
Languages of the Congress: Russian and English
Информационные спонсоры: Еженедельник «Военно-промышленный
курьер»
Media Sponsor: Weekly Magazine Military-industrial Messenger

4

Обсуждаемые темы:
1. Философские и мировоззренческие проблемы современного прогресса и
глобальной безопасности.
2. Прогресс в сфере фундаментальных исследований и угрозы глобальной
безопасности им порождаемые.
3. Развитие вооружений и проблемы глобальной безопасности.
4. Достижения информационных технологий и проблемы безопасности с этим
связанные.
5. Энергетические аспекты глобальной безопасности.
6. Экологические аспекты глобальной безопасности.
7. Научно-технический прогресс в сферах коммуникаций, транспорта и
производства, связанные с ним проблемы глобальной безопасности.
8. Социально-политические последствия современного научно-
технологического прогресса.
9. Пути парирования угроз, формируемых научно-технологическим
прогрессом современности.
10. Роль и место научно-технического сообщества в предотвращении
возникновения угроз, порождаемых современным научно-технологическим
прогрессом.
11. Ответственность научно-технического сообщества за последствия
реализации научно-технических достижений.
12. Формы организации международного научно-технического сообщества в
интересах предотвращения негативных последствий научно-технического
прогресса.
Congress Topics:
1. Philosophical and ideological problems of modern progress and global security.
2. Progress in the field of basic research and the threats to global security
engendered.
3. The development of armaments and the problems of global security.
4. Achievements of information technology and security problems associated.
5. Energy aspects of global security.
6. Environmental aspects of global security.
7. Scientific-technical progress in the fields of communication, transport, and
production, the related problems of global security.
8. Socio-political consequences of modern scientific-technical progress.
9. Ways to parry the threats formed by modern scientific-technical progress.
10. The role and place of the scientific-technical community in preventing the
occurrence of threats generated by modern scientific-technical progress.
11. Responsibility of the scientific-technical community for the consequences of the
implementation of scientific-technical achievements.
12. Forms of organization of the international scientific-technical community in the
interests of preventing the negative consequences of scientific-technical progress.

W związku z kosztami uczestnictwa w kongresie oraz zamiarem realizacji zapisu audio-video przebiegu kongresu, zwracamy się z prośbą do członków i sympatyków partii Polska Patriotyczna o ewentualne wsparcie materialne udziału polskiej delegacji, którą jako jedyni mamy zaszczyt reprezentować. 

Ewentualne wpłaty, z dopiskiem ” darowizna”,  prosimy kierować na konto:  

Polska Patriotyczna, PKO BP , nr. konta  14 1020 3378 0000 1302 0342 8091 

 

Przewodniczący partii 

Paweł Ziemiński

 

2 Komentarze

Filed under Bez kategorii

2 responses to “Polska Patriotyczna zaproszona na międzynarodowy Kongres Geopolityczny

  1. nikita

    Afera ukrywana przez PG Zbigniewa Ziobro i jego zastępców

    Nie dziwi więc już nawet fakt, że wymiar sprawiedliwości jest taki kulawy, ale czy mamy im na to pozwalać?
    Czy ludzie ukrywający przestępstwa, a w tym i samych przestępców, mogą sprawować funkcję np. prokuratora lub sędziego?

    Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.