List polskich środowisk patriotyczno-narodowych do prezydenta W.Putina w sprawie antypolonizmu w audycji telewizji Rossja 1

W dniu dzisiejszym, tj. 23 kwietnia 2019 r. przedstawiciele polskich organizacji patriotyczno – narodowych przesłali na adres kancelarii prezydenta Federacji Rosyjskiej, Władimira W.Putina oświadczenie dotyczące jawnie antypolskich i sprzecznych z prawdą historyczną wypowiedzi jakie miały miejsce w trakcie audycji pt. ” Wieczór z W. Sołowiowem” w dniu 4 kwietnia 2019 r. na antenie ogólnorosyjskiej i mającej zasięg globalny telewizji publicznej Rossija 1. Inicjatorami oświadczenia, o którym mowa, był zarząd partii Polska Patriotyczna i zarząd stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej.

Powyższa inicjatywa została podjęta zarówno ze względów merytorycznych ( kolportowanie antypolskich kłamstw dotyczących tzw. zbrodni Polaków na Żydach i rabowaniu ich mienia podczas II wojny światowej ), jak również wobec skandalicznego milczenia polskich służb dyplomatycznych w Rosji oraz instytucji rządowych w kraju oraz ośrodka prezydenckiego pana Andrzeja Dudy.

Antypolska audycja w telewizji Rossija 1 dowodzi, że światowe rewizjonistyczne organizacje syjonistyczne oraz przestępcy związani z „przemysłem holokaust” rozpoczęli proces szkalowania i próbę wymuszenia na  Polsce i Polakach tzw. ” odszkodowań’ w atmosferze perfidnie zaplanowanej ogólnoświatowej kampanii kłamstwa na temat sprawców i ofiar II wojny światowej. Oburzająca i karygodna jest bezczynność obecnych władz polskich wobec tych działań. Można odnieś wrażenie, że obecne władze polskie, jak i wcześniejsze ekipy rządowe są wspólnikami w ty dziele poniżania i próbach kradzieży  majątku  Polaków i ogólnonarodowego majątku państwowego.

Światowe organizacje syjonistyczne oraz korporacje przemysłowe  i banki kontrolowane przez kapitał żydowski chcą cynicznie zarobić na kłamstwie i oszustwie, ale także mając za nic miliony ofiar II wojny światowej, w tym kilkunastu milionów Słowian i kilku milionów biedoty żydowskiej. Tym samym syndykat zbrodni powstały w wyniku sprzęgnięcia w jedną machinę niemieckiego, ludobójczego faszyzmu, i jego współpracowników z innych krajów,  z ludobójstwem wielkiego kapitału żydowskiego, kierującego się nienasyconą chęcią zysku oraz obłąkańczą „religijną” ideą wybraństwa – chcą ukryć swoje zbrodnie i winę oraz zamienić się z kata w ofiarę.

Nieubłaganie nadchodzi czas powrotu do rzeczywistego rozliczenia winnych nie tylko za nieprzedawniane zbrodnie ludobójstwa, ale i za zniszczenia materialne, czekające na odszkodowania  na rzecz ofiar ( w Europie były to głownie narody słowiańskie) od właścicieli światowego kapitału.

PZ

Treść oświadczenia, przesłanego prezydentowi Rosji, W.Putinowi, w dniu 23 kwietnia 2019 r. :

Łódź – Warszawa, 18 kwietnia 2019 r.

Władimir W. Putin

Prezydent

Federacji Rosyjskiej

Moskwa

Oświadczenie

przedstawicieli polskich organizacji patriotyczno-narodowych,

w związku z niepokojącymi wypowiedziami noszącymi cechy polonofobii i kłamstwa historycznego, mającymi miejsce na antenie publicznego, ogólnopaństwowego

kanału telewizyjnego Rossija 1

Szanowny Pan Władimir Władimirowicz Putin,

zwracamy się do Pana jako polscy działacze polityczni, działacze ruchu słowiańskiego, dziennikarze i publicyści polityczni oraz jako przyjaciele Rosjan i osoby dobrze życzące Rosji pod Pana przywództwem, którzy aktywnie walczą z wszelkimi przejawami rusofobii na terenie naszego kraju, mając na uwadze dobro dwustronnych stosunków polsko- rosyjskich oraz prawdę nie tylko historyczną, ale i tę, która swój wyraz znajduje w losach i życiu członków naszych narodów i obywateli naszych państw.

Zwracamy się do Pana mając świadomość niełatwych dwustronnych stosunków rosyjsko – polskich, ale przede wszystkim mając na uwadze prawdę o najtragiczniejszym okresie w historii naszych państw i narodów, a także w historii świata, jaką była druga wojna światowa. Kierujemy się obowiązkiem pamięci o milionach ofiar, w tym kilkunastu milionach Słowian i kilku milionach Żydów, ale i obowiązkiem pamięci o rzeczywistych inicjatorach II wojny światowej i sprawcach śmierci milionów ludzi.

Powodem przedkładanego przez nas stanowiska jest audycja nadana w dniu 4 kwietnia 2019 r. na kanale ogólnorosyjskiej, publicznej telewizji o zasięgu globalnym, o nazwie Rossija 1, oglądanej przez kilkadziesiąt milionów osób na wszystkich kontynentach.

W cyklicznej audycji „Wieczór z Władimirem Sołowiowem”, prowadzonej przez bardzo znanego i wielokrotnie nagradzanego dziennikarza i komentatora politycznego,Władimira R. Sołowiowa, prowadzący audycję, komentując i bilansując wydarzenia II wojny światowej, wypowiedział się w sposób następujący, cyt. : „ …większość Żydów była zabita nie przez niemieckich nazistów a przez Polaków!” ( 1:54:06 – 1:54:12). Z ust prowadzącego padły też następujące słowa: „ …to wy kanalie ( Polacy – z kontekstu, red.) mordowaliście, prześladowaliście i odbieraliście majątki ( Żydom – z kontekstu, red.)” ( 1:52:06 – 1:52:12),

na podstawie: https://www.youtube.com/watch?v=QjsngXmM0YY

Cytowane wyżej, skandaliczne i kłamliwe słowa, jakie padły publicznie pod adresem Polaków, z ust opiniotwórczego dziennikarza, który niejednokrotnie przeprowadzał wywiady z Prezydentem Rosji, skłaniają nas do następujących stwierdzeń:

1)Badania historyczne okresu II wojny światowej, prowadzone zarówno w Rosji, jak i na świecie, pomimo, że weryfikowane i urealniane są dane ilościowe, nie dają podstaw do zasadniczej rewizji poglądów na temat głównych sprawców i ofiar zbrodni wojennych i zbrodni ludobójstwa.

2)Wyroki wydane przez Trybunał Norymberski, w wyniku m.in.oskarżeń i materiałów dowodowych przedstawiciela ZSRR, należy uznać cały czas za obowiązujące oraz uzasadnione i należy wykluczyć pomyłkę, co do sprawców i ofiar.

3)Powszechnie znane i udokumentowane są fakty, że Polacy jako jedyny naród okupowany przez III Rzeszę nie podjął zorganizowanej kolaboracji z niemieckimi faszystami, że Polacy dobrowolnie nie brali udziału w zbrojnych oddziałach hitlerowskich w wojnie z ZSRR, że Polacy zapłacili tysiącami ofiar ludzkich za pomoc Żydom, będąc sami narodem eksterminowanym przez niemieckich faszystów, że przedstawicielom narodu polskiego ratującym życie swoich współobywateli narodowości żydowskiej postawiono najliczniejsze, swoiste pomniki człowieczeństwa w postaci niemal 7000 drzewek w Yad Vashem.

Poddawanie wszystkich wyżej wymienionych faktów swego rodzaju rewizji na antenie publicznej telewizji państwowej musi budzić zdziwienie i niepokój, ale musi też skłaniać do wniosku, że są siły światowe zainteresowane przedstawianiem kłamliwej wersji historii oraz rozpalaniem zarówno polonofobii, jak i rusofobii.

4)Zarówno w Polsce, jak i w Rosji cały czas są obecne, a ostatnio nawet bardzo aktywne siły, mające szerokie wpływy w mediach publicznych, które wpisują się w ten fenomen, który nazywany jest mianem „ holocaust industry” ( w tej sprawie por. chociażby wyrok Sądu Najwyższego FR https://www.kommersant.ru/doc/3814489 ). Siły te usiłują stwarzać wrażenie, że reprezentują nie tylko oficjalne stanowisko władz państwowych, ale i powszechną opinię społeczeństw i narodów.

Szanowny Panie Prezydencie,

powyższe stanowisko formułujemy bez żadnej ukrytej intencji, a jedynie w celu dania świadectwa prawdzie i przciwdziałania rewizji wydarzeń historycznych, która miałaby służyć interesom wpływowych sił politycznych i finansowych współczesnego świata, które były zakulisowymi, a także rzeczywistymi twórcami ideologii nazizmu, koncepcji nadczłowieka i idei wybraństwa, i które zagładę Słowian i biedoty żydowskiej uznawały za warunek ich nieograniczonego panowania nad światem.

Organizacje podpisane pod niniejszym Oświadczeniem – a także wiele innych polskich organizacji patriotyczno-narodowych oraz liczni Polacy niebędący członkami żadnych organizacji, a jedynie ludźmi miłującymi prawdę i pokojowe współistnienie narodów – od lat działamy na rzecz ujawnienia całej prawdy o wydarzeniach historycznych XX wieku. Czynimy to, często naprawiając błędy oficjalnej dyplomacji polskiej, aby m.in. służyć pojednaniu Rosjan i Polaków, dwóch narodów słowiańskich, na których cywilizacyjnym podglebiu, wyrosły dwie wielkie chrześcijańskie kultury i państwowości.

Nie możemy jednak pozostawać obojętni wobec prób falsyfikacji historii, wobec kłamstw historycznych noszących znamiona prowokacji politycznej, wobec cynicznych działań zmierzających do zamiany ofiar zbrodni w zbrodniarzy, co czyni się nie tylko z pobudek politycznych, ale także dla niskich celów materialnych korzyści i imperialistycznych ambicji.

Wierzymy, że zjawisku rusofobii w Polsce, z którą prowadzimy trudną walkę na co dzień, nie będzie towarzyszyć polonofobia niektórych przedstawicieli mediów rosyjskich, uderzająca w słuszne racje Polski i wzięta z arsenału propagandy zachodniej równie antypolskiej co rusofobicznej.

Panie Prezydencie,

niech zwycięży prawda, a zło niech nie spotka się z pobłażaniem i zostanie ukarane, bez względu na swój rodowód i obywatelstwo!

Z wyrazami szacunku:

 1. Paweł Ziemiński, przewodniczący partii Polska Patriotyczna, z siedzibą w Łodzi; prezes stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej, z siedzibą w Warszawie; członek prezydium Związku Wszechsłowiańskiego, z siedzibą w Moskwie

 1. Dariusz Kosiur, wiceprzewodniczący partii Polska Patriotyczna, wiceprezes stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej, publicysta polityczny

 1. Nabil Malazi, wiceprzewodniczący partii Polska Patriotyczna, prezes Klubu Syryjskiego w Polsce

 2. Zdzisław Jankowski, poseł na Sejm RP, członek prezydium Rady Krajowej partii Polska Patriotyczna
 3. Andrzej Skorski, członek zarządu stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej, filmowiec-dokumentalista, operator filmowy
 4. Mieczysław Łysy, przewodniczący Związku Polaków na Białorusi, z siedzibą Mińsk-Białoruś
 5. prof. Anna Raźny, emerytowany profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego
 6. Adam Śmiech, niezależny publicysta narodowo-demokratyczny
 7. Wiesław Lewicki, prezes partii Normalny Kraj, z siedzibą w Warszawie
 8. Dorota Maksymowicz-Czapkowska, wiceprezes partii Normalny Kraj, przewodnicząca stowarzyszenia Nasz Polski Dom
 9. Dominik Kowalski, prezes stowarzyszenia Projekt Normalny Kraj
 10. Krzysztof Tołwiński, poseł na Sejm RP, rolnik, prezes Federacji Gospodarstw Rodzinnych
 11. Jerzy Truchlewski, Kongres Polski Suwerennej
 12. Zbigniew Okrasiński, członek prezydium Rady Krajowej partii Polska Patriotyczna
 13. Robert Oleszczak, Partia Wolności, członek zarządu
 14. kpt. Michał Jarzyński, dysydent, komandos, kontrwywiadowca
 15. Andrzej Szubert, niezależny publicysta, bloger https://opolczykpl.wordpress.com/
 16. Eugeniusz Zinkiewicz, publicysta, bloger, Gdańsk
 17. Miłosz Sobolewski, informatyk, kolekcjoner, Warszawa
 18. Krzysztof Kornatowicz, obrońca Praw Człowieka, Gdańsk
 19. Jacek M. Kwiatkowski, obrońca Słowiańszczyzy, Sulisławice
 20. Marzena Zawodzińska, Stowarzyszenie Spadkowbierców Polskich Kombatantów II WŚ, publicystka „Jednodniówka Narodowa”
 21. Piotr Kolczyński, publicysta „ Jednodniówka Narodowa”
 22. Arkadiusz Suder, przedsiębiorca, Warszawa
 23. Paweł Samoń, technik mechanik, współpracownik stowarzyszeia Wierni Polsce Suwerennej
 24. Ela Honorata Wysoczanska Pietrusiewicz-Bretland, pisarka, międzynarodowa działaczkaspołeczno-ekonomiczna i kulturowo-polityczna, Belgia
 25.  Edward J.B.Bretland, student politechniki, elektroniki i budowy rakiet, muzyk i game desiger,Belgia
 26. Theodore J.J.Ruigrok van der Werven, ( SFA) Wyższa Szkoła Lotnicza w Brukseli
 27.  Jan Sposób, członek stowarzyszenia Konfederacja na Rzecz Reform Ustrojowych KoReUs
 28.  Ryszard Schaeffer, Akademicki Klub Żeglarski,  Nowy Targ

 

Лодзь – Варшава, 18 апреля 2019 г. 

Президенту Российской Федерации

Путину Владимиру Владимировичу

 Москва, Россия 

Заявление

представителей польских патриотических и национальных организаций, в связи с тревожными высказываниями, несущими черты полонофобии и исторической лжи, распространяемыми в эфире общегосударственного телеканала Россия 1

Уважаемый Владимир Владимирович!

К Вам обращаются польские политические деятели, активисты славянского движения, журналисты и политические публицисты и все, кто  желает благополучия России под Вашим руководством, а также как друзья Россиян, которые активно борются с любыми проявлениями русофобии на территории нашей страны, с целью благополучия двусторонних  польско – российских отношений и во имя правды не только исторической, но и той, которая находит своё отражение в судьбе и жизни наших народов и граждан наших государств.

Мы обращаемся к Вам, зная нелёгкую ситуацию двусторонних российско – польских отношений, но, прежде всего, зная правду о наиболее трагическом периоде в истории наших государств и народов, а также  мировой истории, которой была Вторая мировая война. Мы обязаны помнить  о  десятках миллионов жертв славян и  евреев,   и о тех, кто реально развязал Вторую мировую войну и виновниках смерти миллионов людей.

Причиной, по которой мы представили эту точку зрения, является передача от 4 апреля 2019 года на общероссийском канале общественного телевидения «Россия 1», который смотрят несколько десятков миллионов человек на всех континентах.

В регулярной программе „Вечер с Владимиром Соловьевым” во главе с очень известным и много раз награжденным журналистом и политическим комментатором Владимиром Р. Соловьевым, ведущий программы, комментируя   события Второй мировой войны, высказал следующее: „ …большинство евреев было убито не немецкими нацистами, а поляками!” (1:54:06 – 1:54:12). Из уст ведущего прозвучали также следующие слова: „ …это вы сволочи (поляки – из контекста, ред.), вы убивали, вы преследовали и вы забирали имущества (евреев  – из контекста, ред.)” (1:52:06 – 1:52:12), на основании: https://www.youtube.com/watch?v=QjsngXmM0YY.

Цитируемые выше возмутительные и лживые слова, которые публично сказаны в адрес поляков из уст влиятельного журналиста, который неоднократно брал интервью у Президента Российской Федерации, побуждают нас к следующим заявлениям:

1) Исторические исследования периода Второй мировой войны, проведённые как в России, так и в мире, не дают оснований к кардинальному пересмотру взглядов по теме главных виновников и жертв военных преступлений и геноцида.

2) Постановления, принятые Нюрнбергским Трибуналом, в результате между прочим обвинений и доказательственных материалов представителя СССР, следует считать постоянно действующими, и исключающими ошибку, связанную с преступниками и жертвами.

3) Общеизвестные и задокументированны факты о том, что поляки как единственная нация, оккупированная III Рейхом, не предприняла организованной коллаборации с немецкими фашистами, что поляки добровольно не были в вооруженных отрядах гитлеровцев в войне с СССР, что поляки заплатили тысячами человеческих жертв за помощь евреям, будучи сами уничтожаемым народом немецкими фашистами, что представителям польского народа, спасающим жизнь своих сограждан еврейской национальности, поставили самые многочисленные в своем роде памятники человечности в виде почти 7000 деревьев в Яд-Вашем.

Придание всех вышеупомянутых фактов в своем роде ревизии в прямом эфире государственного общественного телевидения, вызывает удивление и беспокойство, а также наталкивает на вывод о том, что существуют мировые силы, заинтересованные в представлении лживой версии истории и разжигании как полонофобии, так и русофобии.

4) Как в Польше, так и в России постоянно присутствуют, а в последнее время даже очень активно себя ведут силы, имеющие широкое влияние в государственных СМИ, которые вписываются в этот феномен, который называется „холокауст индустрия” (по этому вопросу предст. решение Верховного суда РФ https://www.kommersant.ru/doc/3814489). Эти силы пытаются создать впечатление, что они представляют не только официальную позицию государственных властей, но также общее мнение всех обществ и народов.

Уважаемый Президент!

Вышеупомянутая позиция формулируется без каких-либо скрытых намерений, а только для того, чтобы говорить об истине и выступить против пересмотра исторических событий, которые могли бы служить интересам влиятельных политических и финансовых сил современного мира, которые ранее были закулисными, а также фактическими создателями идеологии нацизма, концепции сверхчеловека и идеи избранности, и которые гибель славян и бедных евреев  считали одним из условий их неограниченного мирового господства.

Организации, подписавшие данное заявление, а также многие другие польские патриотически-национальные организации и много поляков, не являющихся членами каких-либо организаций, а только любящих правду и мирное сосуществование народов,  уже много лет осуществляют деятельность, направленную  на обнаружение всей правды об исторических событиях XX века. Мы это делаем, часто исправляя ошибки официальной польской дипломатии, для того, чтобы служить примирению русских и поляков, двух славянских народов, на  цивилизационной основе которых, выросли две великие христианские культуры и государственности.

Однако, мы не можем оставаться равнодушными к попыткам фальсификации истории, к исторической лжи, несущей признаки политической провокации к циничным действиям, направленным на превращение жертв преступлений в преступников, что делается не только по политическим мотивам, но и для низких материальных целей, выгоды и империалистических амбиций.

Мы верим, что  такому явлению как русофобия в Польше, с которым мы ведём нелёгкую борьбу на ежедневной основе, не будет создаваться полонофобия некоторыми представителями российских СМИ, ударяющая по правдивой Польше и взятая из арсенала западной пропаганды как антипольской, так и русофобской.

Господин Президент!

Пусть победит правда, а зло, пусть не встретится с потаканием и будет наказано, несмотря на своё происхождение и гражданство!

С уважением,

1. Павел Земински, Глава партии Польша Патриотическая, штаб-квартира в г. Лодзь; Председатель Ассоциации Верующие суверенной Польши, штаб-квартира в г. Варшава; Член Президиума Всеславянского союза, штаб-квартира в г. Москва

2. Дариуш Косюр, заместитель председателя партии Польша Патриотическая , вице-президент Ассоциации Верующие суверенной Польши, политический обозреватель

3. Набиль Малази, заместитель председателя партии Польша Патриотическая , президент Сирийского клуба в Польше

4. Здислав Янковский, член польского парламента, член президиума совета партии Польша Патриотическая

5. Анджей Скорски, член правления Ассоциации Верующие суверенной Польши, кинодокументалист, кинематографист

6. Мечэслав Лысы, председатель Союза поляков в Беларуси, со штаб-квартирой в Минске-Беларусь

7. проф. Анна Rазны, профессор в отставке в Ягеллонском университете

8. Адам Смех, независимый национальный и демократический публицист

9. Веслав Левицки, президент партии «Нормальный край», штаб-квартира в г. Варшава

10. Дорота Максимович-Чапковская, вице-президент партии «Нормальный край», председатель Ассоциации «Наш Польский дом»

11. Доминик Ковальски, президент Ассоциации «Проект Нормальный край»

12. Кшиштоф Толвински, член польского сейма, фермер, президент Федерации семейных владений

13. Ежи Трухлевски, общественное движение «Конгресс Суверенной Польши»

14. Збигнев Окрасински, член совета партии Польша Патриотическая

 15. Роберт Олещак, Партия свободы, член правления, штаб-квартира в г. Варшава

16. капитан Михал Яжински, диссидент, коммандос, контрразведчик

17. Анджей Шуберт, независимый публицист, блогер https://opolczykpl.wordpress.com/

18.Евгений Зинкевич, публицист, блогер, Гданьск

19. Милош Соболевски, специалист по информационным технологиям, коллекционер, Варшава

20. Кшиштоф Корнатович, защитник прав человека, Гданьск

21. Яцек М. Квятковски, защитник Словянщины, Сулиславице

22. Марзена Заводзинска , Ассоциация польских социальных борцов ветеранов Второй мировой войны, публицист «Ежедневная национальная газета» jednodniowka.pl

23. Петр Кольчински, публицист «Ежедневная национальная газета» jednodniowka.pl

24. Аркадиуш Судер, предприниматель, Варшава

25. В.Павел Самон, техник-механик,
сотрудник Ассоциации Верующие суверенной Польши

26. Ela Хонората Высочaнска Петрусевич-Bretland, писатель, международный общественно-экономический и культурно-политический деятель, Бельгия

27. Эдвард Дж. Бретланд, студент политехники, электроники и ракетостроения, музыкант и геймер Дезигер, Бельгия

28. Теодор Дж. Дж. Руигрок ван дер Вервен, (SFA) Колледж авиации в Брюсселе

29.  Ян Способ, член Ассоциации Конфедерация  Реформ KoReUs

30.  Рышард Шеффер, Академический Клуб Жеглярски, Новый Тарг

 

Wszystkie osoby i organizacje polskie w kraju i na emigracji oraz wszystkich tych, niezależnie od narodowości i kraju zamieszkania, którzy podzielają poglądy wyrażone w Oświadczeniu prosimy o kontakt i dopisywanie się do listy sygnatariuszy.  Treść Oświadczenia bez zmiany jego formy i  zawartości merytorycznej, może i powinna być rozpowszechniana.

 

Dodatek:

Президенту Российской Федерации

:

Фамилия, имя, отчество: Земиньски Павел сын Ричарда

Организация: Ассоциации Верные Суверенной Польше

Адрес электронной почты: zieminskipawel@gmail.com

Телефон: +48510070755

Тип: обращение

Текст

Zajavlenje predstavitelej polskih patrioticheskih i nacjonalnyh organizacij o antypolonizme v telekanale Rossija 1

Отправлено: 23 апреля 2019 года, 16:06

 

58 Komentarzy

Filed under Bez kategorii

58 responses to “List polskich środowisk patriotyczno-narodowych do prezydenta W.Putina w sprawie antypolonizmu w audycji telewizji Rossja 1

 1. Sławobor

  Wladimir Rudolfowicz Solowiow (hebr. Rac. ולדימיר ולוביוב, apt. Solovyeb, Svinoeb, Saloed) zasiada w Rosyjskim Kongresie Żydowskim, wie, jak zaprzyjaźnić się z „właściwymi” ludźmi. Ma obywatelstwo izraelskie. Żona Elga Sapp, dzieci i teściowa – w Estonii. Nagle zrobił się z niego patriota (zgadnij, jakiego kraju). Od niedawna uważa się za Rosjanina na podstawie „faktu”, że wszyscy Chazarowie byli Żydami, a od czasów Chazarskiego Kaganatu żyli na terytorium współczesnej Rosji, co oznacza, że ​​Rosja jest także ich ojczyzną, a oni są już Rosjanami (co ujawnia się w kilku pracach autora „Jesteśmy Rosjanami. Bóg jest z nami”)
  http://lurkmore.to/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2

  Polubione przez 1 osoba

  • paziem

   W.R.Sołowiow ma za sobą i takie ” studia”: In 1990-1992 he visited the United States to lecture in economics at the University of Alabama. During that time he completed the CIA training program specilizing in Media encryption., za : https://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Solovyov_(journalist).

   Tamże: ” W 2011 r. Po tym, jak Sołowjow skrytykował ksenofobię i politykę dyskryminacji ze strony narodowej linii lotniczej Azerbejdżanu, która ze względu na swoje ormiańskie pochodzenie zabroniła obywatelowi Rosji Siergiejowi Giordjianowi wejścia na pokład do Baku, otrzymał antysemickie listy z Azerbejdżanu. „Zabawne jest czytanie listów z Azerbejdżanu. Antysemityzm zwierzęcy. W co drugim liście. Myślenie ciemnych wieków ”, napisał Sołowjow na Twitterze. [1]”

   Polubienie

   • paziem

    Wiele informacji biograficznych znajdziemy tutaj:

    http://politiki-rossii.ru/person/solovev-vladimir-rudolfovich

    Polubienie

   • paziem

    Można przeczytać m.in. taki fragment biografii W.R.Sołowiowa: ” Когда вся страна была не выездной, Соловьёв очень часто ездил за границу. Во время одной из таких поездок он познакомился с американским бизнесменом и политиком Джоном Хэтуэем, который работал на республиканскую партию.

    Благодаря другу-американцу, Соловьёв в 27 лет получил профессорскую должность и был приглашен преподавать в Университет Алабамы. Однако работал там лишь около одного семестра, поскольку, по его собственным словам, ФБР рекомендовало университету прекратить с ним контракт.

    Соловьев активно участвовал в американской политической жизни, собирал деньги и подписи для президента США Джорджа Буша-старшего, по собственным словам, „выступал и в церквях, и на ротарианских собраниях, иногда выступал и на радио, и на телевидении”. В этот же период Соловьев был вынужден подрабатывать стрижкой травы, обучением карате и участием в каратистких боях.”

    Polubienie

 2. i Zjawisko społeczno-polityczne wszelkich nacjofobii na świecie , w tym rusofobii w Polsce i polonofobii w Rosji jest jednoznacznie złe i naganne niezależnie od tego , której nacji dotyczy i przez , którą nacje jest uprawiane. Za tym negatywnym zjawiskiem stoi tajna światowa władza, która od wieków rządzi światem w myśl startej jak świat maksymy : ‚dziel, skłócaj i rządź” poprzez sianie wzajemnej nienawiści i podżegając narody świata do wzajemnego zabijania w ramach wojen , rewolucji , a ostatnio w ramach tzw. walki z terroryzmem za którym sama też stoi….robi to poprzez agenturalne wobec niej rządy w poszczególnych państwach oraz podporządkowane jej światowe i narodowe media , w których ma uplasowana własną agenturę…..

  Nadmieniam , iż ten temat był już przeze mnie poruszany na tym forum min. tutaj : https://cont.ws/@detektywjarzynski/874276

  Polubienie

 3. Klemens

  Media w Polsce milczą o dużej judeo-satanistycznej aferze niewolniczej w USA

  Polubienie

 4. walerianda

  Zajmijcie się Polską zamiast drażnić Rosję dopiero odradzającą się po władzy ZSRR.

  wt., 23 kwi 2019 o 10:09 WIERNI POLSCE SUWERENNEJ napisał(a):

  > paziem posted: ” W dniu dzisiejszym, tj. 23 kwietnia 2019 r. > przedstawiciele polskich organizacji patriotyczno – narodowych przesłali na > adres kancelarii prezydenta Federacji Rosyjskiej, Władimira W.Putina > oświadczenie dotyczące jawnie antypolskich i sprzecznych z pra” >

  Polubienie

  • paziem

   Jakby pan zrozumiał treść listu, to wiedziałby pan, że właśnie zajmujemy się Polską! Polską trzeba się zajmować nie tylko w kraju, ale i na wszystkich kontynentach. Jeszcze pan tego nie pojął ?!

   Polubienie

 5. Pingback: List do W. Putina ws. antypolonizmu w telewizji Rossja 1

 6. Panowie po co piszecie do tego h..a ,,preżydenta Putina” to amerykaofil i syjonista w najgorszym a cynik i nie etyczny pragmatyk w najlepszym przypadku. A ponadto znowu jakieś współpraca z jednoznacznie negatywnymi personami jak:Adam Śmiech,Marzena Zawodzińska,Michał Jarzyński oraz Anna Raźny.

  Polubienie

  • Powyższy komentarz powinienem usunąć, jednak zostawiam go jako przykład niewybrednego paszkwilanctwa i prostacko skrywanej rusofobii.
   Wymienieni Polacy są nam znani z patriotycznej i prosłowiańskiej postawy.

   Polubienie

   • Wacek

    Nic innego tylko opluwanie pana Śmiecha.Gdybym go nie czytał i nie słuchał od dawna to bym może w to uwierzył zresztą pan Adam się tu wypowiadał i wyśmiał twoją pisaninę.Proszę przestać tu opluskwiać pana Adam Śmiecha. Co do pozostałych osób Michał Jarzyński jest w porządku pozostałych nie znam.W kwestii Putina każdy niech ma swoje zdanie.Fakty są takie że jednak podzwignął Rosję z szamba jelcynowskiego i jednak żydków w Rosji rozgrywa inteligentnie pomimo że na zjeżdzie lubawiczerów w USA Lazar wychwala tam Putina w stopniu najwyższym.

    Polubienie

   • Szanowny Panie Darku atakuje Putina właśnie dlatego że jestem rusofilem co wielokrotnie to udowodniłem. Pragnę zaznaczyć że Putin poparł tranzyt wojsk NATO przez Uljanowsk i wielokrotnie wspierał i wspiera atlantystów , syjonistów i liberałów. Adam Śmiech i Marzena Zawodzinska wspierali i wspierają amerykanofili i syjonistów , zadają się z nimi i stają wwl ich obronie między innymi współpracują z MP
    gdzie między innymi zamieszczono tekst syjonisty żydowskiego Adelmana , promowano Tyrmanda, Maliniaka itp itd. Jak Pan wie Jarzyński zadawał się z syjonistą Danielsem i chyba pisał dobrze o PIS. Anna Raźny w swojej odpowiedzi do Gadowskiego pisze ,, wierzę Witku że jesteś dobrym patriotą” to znaczy że sympatyzuje z tym amerkanofilsko-syjonitycznym ścierwem z filmu na YouTube ,,Anerykański imperializm” z nią to ja osobiście zrozumiałem że przed 1989 ona tak jak pastor Chojecki uważała USA za ,, imperium dobra” ,tylko z przyjściem Bushów to się zmieniło ale Regan,Brzeziński,Kisinger,Ford,Carter,Wilson, Monroe itp ,, byli dobrzy”.

    Polubienie

   • Wacek

    No gdzie Adam Śmiech wspiera syjonistów.Daj żyć.Co ty piszesz.Tak wspiera że krytykuje PIS i całą tą bandę i jako pierwszy albo jeden z pierwszych wyrażał poparcie dla WPS1 gdy na nich najechano to jakie wsparcie dla syjonistów i amerykanistów.
    Nie opluwaj Adama Śmiecha.

    Polubienie

 7. Tenże list do prezydenta Władymira Putina opublikowany na rosyjskiej platformie społecznościowej KONT oraz komentarze pod nim :
  https://cont.ws/@detektywjarzynski/1304959

  Polubienie

 8. Lechita

  Czy mozecie przeslac kopie tego listu {plus wersja angielska} do wszystkich mediow niezaleznych gdziekolwiek sie one mienia takimi? i to bedzie test na ich prawdziwe intencje a dla nas bedzie to jednoznaczna odpowiedz kto jest kto. Ta akcja moze byc dla nas jednoczaca prawdziwe ziarna i oczyszczajaca je przy tej okazji z plew .

  Polubienie

 9. existō

  Żyd Wildsztajn jako Polak.

  Polubienie

 10. punkt

  Wniosek: handele masa upadlosciowa dobieglo konca i wkrotce zostanie rozebrana.

  Polubienie

 11. nina

  ————– przez 2 tyg. oglądałam rosyjską TV , gruzińską TV . Żydzi wzięli wszystko !. Uszy bez płatków usznych zawsze są // gwiazdami // .

  Polubienie

 12. Za „Nie przepraszam za Jedwabne” do więzienia ! – http://blogmedia24.pl/node/64845

  Polubienie

 13. Drogi Wacławie pytasz się gdzie Śmiech wspiera syjonistów wystarczy przeczytać jego tekst gdzie nazywa ich i Usmanów ,, przyjaciółmi” opowiada się za współpracą z nimi . Nie wiem czy wiesz że Myśl Polska co najmniej od 2007 była jawnie PISowska czy wież że on zadawał się z Benderem i zadaje z Zbigniew Lipiński. AŚ popiera też współprace z UKIP czyli jedny WASP oraz żydowskich syjonistów, liberałów i syjo-liberałów. AŚ też potępił nadawanie na żąd warszawski zagranicznym politykom z czym się nie zgadzam. Ja twierdzę że jeśli w FR rządzili by tacy jak Iwaszow, to uważam że powinniśmy jeździć do Moskwy i innych przyjaznych stolic by zwalczać żąd warszawski.

  Polubienie

 14. Wacławie Jarzyński sam się też przyznał do kontaktów z Danielsem.

  Polubienie

 15. Odpowiadam ci Wacławie w kwestii Putina bo z twojej wypowiedzi wynika jasno że jesteś w błędzie FR z szamba wyciągnął Primakow.Putin zastał już naprawioną sytuację.To jest kłamstwo tego zestawu jak to że dzięki Piłsudskiemu Polska wruciła na mapę.Ten łobuz Engelgard pisał też bzdury że to dzięki Putinowi mafia została rozbita.

  Polubienie

 16. Wacławie nie wiem co rozumiesz przez słowo ,, rozgrywa” ,on sprzyja żydom i jest ich protektorem.

  Polubienie

  • Wacek

   @piotrorlickiblog
   Putin sprzyja żydom i jest ich protektorem za to żydostwo w podzięce daje mu takie prezenty.
   1.Szczekanie w całej Europie na niego pokornych kundelków usmanskich.
   2.Sankcje już od kilku lat.
   3.Szczekanie na arenie międzynarodowej w sprawie bo chciał ją bronić przed amerykańskim szambem a żydki w Polin tak go kochają że woleli aby im tony jabłek się popsuły a Putinowi ich nie sprzedali aby sobie zrobił pyszną szarlotkę.
   Bo najlepsze jabłuszka są w Bierdonce jak darła morda Kopaczowa ale że to jest Benny Hill to wszyscy wiemy.
   Zobacz także to i nie pisz głupot.

   Polubienie

   • Znam tę wypowiedź co na filmie co z tego.
    Z tym szczekaniem jest tak że nie wszyscy Żydzi go kochają a wielu uważa go za mniejsze zło tym szczekaniem niektórzy chcą narobić mu antysyjonistycznych sympatyków a jeszcze jedna część odrzuciła jego zaloty polityczne.

    Polubienie

   • grzanek

    Wężyk no co się dzieje z p. Tadziem? Wiesz coś? Od wczoraj sza na portalu.

    Polubienie

 17. Wacek

  @piotrorlicki.
  Pokaż mi w Polin jednego żyda który nie opluwa Putina znajdziesz takiego choćby jednego.
  No chyba nie z kręgu tych pajaców.

  No to jak go żydzi kochają.Jakby go kochali to chociaż by go tym polskim jabłkiem poczęstowali a oni na sam wyraz Putin dostają ataku szału.Poobserwuj Antka.Na samo słowo Putin tak się wścieka że tylko biały kaftan mu nałożyć.Pokaż w Polsce osoby ze świecznika żydowskiego które potrafią nie pluć jadem na Putina.Gdzie tu miłość ?

  Polubienie

  • 1) Nie wiem czy Maciar ma pochodzenie żydowskie.
   2) Zależy o jakie swery żydowskie ci chodzi bo wie m że ci 3 gudłaje Daniels ,Tyrmand,Memches mają prawo wjazdu byli w FR Daniels jest na przyjęciach też u ambasadora FR.

   Polubienie

 18. Wacek

  @tym szczekaniem niektórzy chcą narobić mu antysyjonistycznych sympatyków a jeszcze jedna część odrzuciła jego zaloty polityczne.

  Tą tezę trzeba udowodnić konkretami no i Putin tak jeszcze kocha żydów że nie pozwala im robić co chcą w Syrii zwłaszcza urwać łeb Assadowi.

  Polubienie

 19. Wacek

  @1) Nie wiem czy Maciar ma pochodzenie żydowskie.
  Piotr ty taki specjalista od żydów i w to wątpisz a raczej nie wiesz.Spójrz na gębę.

  Polubienie

  • Nie wykluczam ale nie wiem natomiast jest co najmniej 68 że Krzycho Lidel ma to pochodzenie morda i jego nazwisko.

   Polubienie

   • paziem

    Panie piotrorlickiblog, proszę nie robić szamba ze strony WPS, bo będziemy zmuszeni pana musiał wykluczyć z grona komentatorów. Magiel polityczny, to nie pod tym adresem. Ja też byłem kilka razy w ambasadzie FR, i nawet widziałem tam L.Millera i JKM, ale czy to znaczy, że to są bohaterowie z mojej bajki?

    Polubienie

 20. Waldemar Gegotek

  Lechita , Paziem
  Macie dużo racji , ale my się tylko ciągle bronimy , a należałoby nareszcie rozpocząć obliczanie ilu polskich obywateli zamordowali Żydzi na terenie całej Rzeczpospolitej , tak zydobolszewia , jak i ich ochotnicy po klęsce wrześniowej, oraz bestie z UB po 44 roku.
  Strat materialnych też nam nie wolno pominąć.
  Należy wreszcie uświadomić światu liczby i ludobójcow XX wieku.
  Niech nie będą tacy skromnie.sam żyd Beria zarżnął z 10 Milionów ludzi , a liczba 6 Milionów zamontowanych Polaków podana przez Bermana ma się nijak do spisów powszechnych z przed i po wojnie . Ja mu nie wierzę.
  W dodatku nie uwzględnia przyrostu naturalnego.

  Polubienie

 21. paziem

  A to popisy innego ” rosyjskiego bojownika ” holocaust industry.

  Polubienie

 22. grzanek


  No piękne „standardy” „dziennikarskie” obowiązują w putinowskiej Rosji. Myślę, że po tym materiale, wielu pro-putinowskich narodowców zmieni swój stosunek do dziadzi Wowy i obecnej administracji FR. Bydło.

  Polubienie

  • paziem

   Panie Grzanek, pisząc ” bydło” sam właśnie zachowuje się pan jak bydło.

   Polubienie

   • grzanek

    Nie rozumiem, skoro broni Pan zachowania Sołowiowa, to w takim razie po co ta cała szopka z listem do Putina? Ja jedynie opisałem sposób, w jaki się zachował: ordynarne, wulgarne zakrzykiwanie, przerywanie i przede wszystkim owo haniebne suponowanie wyssanych z brudnego palca bajek a’la Gross. To ma być dziennikarz? To jest jakaś kpina.

    Polubienie

 23. Jerzy

  Póki nie ma nikogo lepszego trzeba popierać Putina bo nie jest syjonistą .Proste i jasne.To jedyny człowiek na Ziemi który ma jeszcze możliwości i chęci aby zdzielić syjonistów po tyłku.Nikt inny nie ma już odwagi na świecie ani chęci tym bardziej.

  Polubienie

  • grzanek

   Śmiem przypuszczać iż wątpię. Proszę się zapoznać z kanałem Brendona O’Connella (Australijczyk na banicji za „antysemityzm”). Jego alarmistyczne pieprzenie o tym, jakoby Rosja zamierzała podbić świat można zignorować, ale już faktografia dot. ścisłej współpracy FR i Izraela jest ciężka do podważenia. Wychodzi na to, że Berel Lazar ma jednak spore wpływy na Kremlu. To by też tłumaczyło zachowanie tępego bydlęcia Sołowiowa.

   Polubienie

   • paziem

    Niech pan już skończy z tym prymitywnym insynuowaniem związków Chabad Lubawicz z prezydentem W.Putinem. Wielokrotnie to omawialiśmy, a pan kolportuje z uporem dezinformację więc jak to jest z panem, panie Grzanek?!

    Polubienie

   • grzanek

    Przyznam, że dłuższy czas do Was nie zaglądałem. Jak to więc jest z tym Lazarem? Putin kumpluje się z nim tylko do kamery, a poza kadrem zapiekli wrogowie? Zresztą zostawmy chabadników na boku. Co ze współpracą szpiegowsko-wojskową Rosji i Izraela? Jak do tego obrazka pasuje wizja administracji Putina jako ostatniego bastionu antysyjonizmu?

    Polubienie

 24. paziem

  Wczoraj Oświadczenie zostało przesłane pod następujące adresy:

  Szanowni Panowie,
  Pan Krzysztof Szczerski, Sekretarz Stanu – Szef Gabinetu Prezydenta RP,
  Pan Jacek Czaputowicz, Minister Spraw Zagranicznych RP,

  Pan Sergiej Andrejew, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej

  Pan Włodzimierz Marciniak, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Federacji Rosyjskiej,

  Z wyrazami szacunku

  dr Paweł Ziemiński
  Przewodniczący partii Polska Patriotyczna

  6 załączników

  Polubienie

  • Niech Pan wyjaśni co miał na myśli pisząc te 2 cytaty Panie piotrorlickiblog ,,proszę nie robić szamba ze strony WPS” , jak i przez co robię szambo?. ,, Ja też byłem kilka razy w ambasadzie FR, i nawet widziałem tam L.Millera i JKM, ale czy to znaczy, że to są bohaterowie z mojej bajki” , co chciał Pan powiedzieć tym cytatem a do tego jak można do ty amerykanifili i syjonistów z warszawskiego rządu zwracać się ,,szanowny”.

   Polubienie

 25. Czego zostałem ocenzurowany?.

  Polubienie

 26. Alfred

  Putin jest wielkim swiatowym autorytetem, który odpowiada uczuciom ludzi. Co opisać można w czterech słowach: patriotyzm, uczucie wielkiej siły, idea narodowa, spójność społeczeństwa.
  „Rosja w moim sercu!” – To dlatego ludzie popierają Putina.
  Zachód nie podważy tego autorytetu ponieważ brakuje im „przewodnika” i trudno jest znaleźć takie „wskazówki”.
  Nastroje patriotyczne są bardzo silne w społeczeństwie rosyjskim, stało się to szczególnie widoczne po powrocie Krymu do Rosji.
  Pierwszy zastępca szefa Administracji Prezydenta Federacji Rosyjskiej, powiedział: jest Putin – jest Rosja; Bez Putina – bez Rosji. Ludzie uważają to stwierdzenie za prawdziwe, ponieważ Rosja przyjęła obecną pozycję na świecie i stała się silna dzięki Putinowi. Pogląd ten doprowadził do powstania konsensusu społecznego w Rosji. 70% Rosjan ​​popiera idee własnej drogi, bez uwzględnienia sankcji zachodnich. Odsetek niezadowolonych to tylko 15%. Ponadto Rosjanie patrzą na perspektywy rozwoju kraju bardzo optymistyczne. Polakom została zazdrość, a to jest negatywna cecha. To dlatego w sprawach ważnych powinniśmy kierować nasze petycje do Putina. Czas najwyższy Polacy uznać niepodważalny autorytet Prezydenta Rosji, Putina i okazać szacunek. „Inaczej Polski NIE MA” !!!

  Polubienie

 27. nina

  ————————— NAJWAŻNIEJSZA KSIĄŻKA MOJEGO ŻYCIA
  Przed chwilą wysłuchałam wywiadu , wzruszającego wywiadu dla mnie , bo zawierającego WSZYSTKO !! co wiem , myślę , czuję a także jak żyję ja i moja najbliższa rodzina. POTWIERDZENIE nie przyszło przypadkiem. TAK MUSIAŁO SIĘ STAĆ !!!! . MOCARNEJ BUDOWY BIAŁY CZŁOWIEK BEZ BRODY ……………. NIE był imaginacją…………….. SEN o MORALNEJ DECYZJI a wiążącej się z naszą stratą , też nie był zwyczajnym snem. DROGA NA KTÓRĄ MUSIMY !!! się skierować jest tą jedyną , Sławian ,PRZODKÓW NASZYCH DROGĄ ŻYCIA.

  Polubienie

 28. przechodzień

  Opluwania ciąg dalszy. Kobiecina musi was bardzo nie lubić:
  https://prawda2.info/viewtopic.php?p=384006#384006

  Polubienie

 29. Piotr Marek

  Jak można byłoby się dopisać do listy, byłoby dobrze, ale jak nie to trudno. Jak Sposób pamiętam, że kandydował ze mną wspólnie na liście tego KWW G.Brauna „Szczęść Boże”, tyle, że on z 2 miejsca, ja z 8.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.