Internet w wersji amerykańskiej, czyli propozycja nie do odrzucenia?

Warto się chwilę zastanowić i postawić sobie pytanie: czy internet w wersji żydowsko-anglosaskiej –  Google, You Tube, Facebook, Twitter…, to nie jest przypadkiem „propozycja nie do odrzucenia”???

 

Aktualizujemy nasze Warunki korzystania z usługi w Europejskim Obszarze Gospodarczym i Szwajcarii dnia 22 lipca 2019 r.

Co muszę teraz zrobić?

Zaktualizowane Warunki korzystania z usługi będą obowiązywały od 22 lipca 2019 roku. Prosimy o zapoznanie się z nimi.

 • Aby zaakceptować nowe Warunki, podczas następnego logowania do YouTube przejdź na stronę www.youtube.com.
 • Jeśli z jakiegoś powodu nie zgadzasz się z nowymi Warunkami i wolisz przestać korzystać z YouTube, możesz postępować zgodnie z instrukcjami, aby usunąć Usługę z Twojego konta Google, co wiąże się z zamknięciem kanału YouTube i usunięciem danych. Możesz także najpierw wykonać kopię swoich Treści.

Podsumowanie zmian

To podsumowanie ma w przejrzysty sposób przedstawić kilka z najbardziej istotnych zmian, jakie wprowadziliśmy do Warunków korzystania z usługi (zwanych dalej „Warunkami”). Mamy nadzieję, że nasze wskazówki okażą się przydatne. Niezależnie od tego prosimy jednak o zapoznanie się z pełną wersją nowych Warunków.

Witamy w YouTube!

W tej sekcji znajdują się zasady regulujące naszą relację. Zawiera ona opis Usługi, definicję Umowy oraz wskazanie dostawcy usług. Najważniejsze zmiany:

 • Zasady. Dodaliśmy link do polityki dotyczącej zasad, bezpieczeństwa oraz praw autorskich, a także naszych zasad reklamowych, które stanowią część Umowy. Na tych zasadach opierają się nasze Wytyczne dla społeczności i chcieliśmy się do nich jednoznacznie odwołać w Warunkach korzystania z usługi.
 • Podmioty stowarzyszone. Dodaliśmy definicję „Podmiotów stowarzyszonych”, czyli firm należących do grupy korporacyjnej Alphabet, aby Użytkownicy mieli jasność, o czym jest mowa, gdy w tekście pojawia się odniesienie do firm należących do naszej grupy.
 • Nasza Usługa. Aby ułatwić Użytkownikom zrozumienie działania poszczególnych funkcji i funkcjonalności YouTube, dodaliśmy nową sekcję zawierającą dodatkowe informacje na temat naszych kluczowych produktów i korzystania z nich, w której znajdują się linki do artykułów w Centrum pomocy.

Kto może korzystać z Usługi?

Ta sekcja określa niektóre wymagania dotyczące korzystania z Usługi oraz zawiera definicje kategorii użytkowników. Najważniejsze zmiany:

 • Wymagania wiekowe. Wprowadziliśmy wymagania wiekowe dla Użytkowników, różniące się w zależności od kraju, które uwzględniają obowiązujące w Google zasady, oraz dodaliśmy informację, że użytkownicy w wieku poniżej 18 roku życia muszą zawsze mieć pozwolenie rodzica lub opiekuna, aby móc korzystać z Usługi.
 • Zgoda rodzica. Dodaliśmy sekcję wyjaśniającą odpowiedzialność rodzica za wyrażenie zgody na korzystanie przez dziecko z YouTube.
 • Firmy. Warunki zawierają teraz jasną informację, że korzystanie przez Użytkownika z Usługi w imieniu firmy lub organizacji oznacza zaakceptowanie Umowy przez tę firmę lub organizację.

Korzystanie z Usługi

W tej sekcji przedstawiono prawa Użytkownika do korzystania z Usługi oraz związane z tym warunki. Przedstawiono w niej również zasady dotyczące wprowadzania zmian w Usłudze. Najważniejsze zmiany:

 • Konta Google i kanały w YouTube. Dodaliśmy informacje o funkcjach dostępnych w Usłudze, z których Użytkownicy mogą korzystać bez posiadania konta Google lub kanału w YouTube, oraz o tych funkcjach udostępnionych w Usłudze, które takiego konta lub kanału wymagają.
 • Dane Użytkownika. Nie wprowadziliśmy żadnych zmian do sposobu przetwarzania danych Użytkownika. Informacje dotyczące naszych procedur ochrony prywatności znajdują się w naszej Polityce prywatności oraz w Informacjach na temat ochrony prywatności w YouTube Kids. Przypominamy, że zawsze możesz przejrzeć swoje ustawienia prywatności,zarządzać danymi i spersonalizować Usługę odwiedzając konto Google.
 • Ograniczenia. Zaktualizowaliśmy tę sekcję, aby odzwierciedlała nasze wymagania dotyczące konkursów i zawierała zakaz manipulowania danymi.
 • Zmiany w Usłudze. Udoskonaliliśmy nasze Warunki, aby w bardziej przejrzysty sposób wyjaśniały, dlaczego możemy wprowadzać zmiany w Usłudze. Zobowiązaliśmy się także do powiadamiania Użytkowników w sytuacjach, gdy takie zmiany mogłyby ich dotyczyć.

Treści i zachowanie Użytkownika

Ta sekcja dotyczy użytkowników, którzy dostarczają Treść do Usługi. Sekcja ta określa zakres uprawnień, których Użytkownik udziela, przesyłając swoją Treść, oraz zawiera zobowiązanie Użytkownika do nieprzesyłania czegokolwiek, co naruszałoby prawa innych osób. Najważniejsze zmiany:

 • Licencja. Wyjaśniliśmy, na czym dokładnie polega udzielanie licencji na Treści. Nie prosimy o żadne dodatkowe uprawnienia  i nie zmieniliśmy sposobu korzystania z Treści przez YouTube..
 • Czas trwania. Ta sekcja zawiera teraz więcej informacji na temat czasu trwania licencji na treści. Usunęliśmy na przykład prawo YouTube do wieczystego wykorzystywania komentarzy Użytkownika i zamieściliśmy jasne przykłady rzadkich sytuacji, w których moglibyśmy być zmuszeni do użycia treści Użytkownika po ich usunięciu.
 • Usunięcia. Dodaliśmy link do narzędzi, które będą potrzebne do usunięcia treści, a także jasne wyjaśnienie, dlaczego usunięcie treści może okazać się konieczne i w jaki sposób Użytkownik może odwołać się od decyzji o jej usunięciu.
 • Analizowanie Treści. Możemy automatycznie analizować treści w YouTube, aby wspierać wykrywanie nadużyć i zapewniać bezpieczeństwo na platformie.

Zawieszenie i zamknięcie konta

Ta sekcja zawiera informacje o sposobie kończenia relacji między YouTube a Użytkownikiem. Najważniejsze zmiany:

 • Wypowiedzenie Umowy. Nasze Warunki korzystania z usługi zawierają teraz bardziej szczegółowe informacje dotyczące wypowiadania przez nas Umowy Użytkownikom, którzy nie przestrzegają naszych zasad. Zobowiązujemy się w większym stopniu do powiadamiania Użytkowników o podjęciu wobec nich takich kroków oraz przedstawiamy możliwości odwoływania się przez Użytkowników od takiej decyzji w sytuacji, gdy uważają, że nie postąpiliśmy słusznie. Dodaliśmy także instrukcje postępowania dla Użytkowników, którzy nie chcą już korzystać z Usługi.

Oprogramowanie w Usłudze

Ta sekcja zawiera szczegóły dotyczące oprogramowania w Usłudze. Najważniejsze zmiany:

 • Licencje na oprogramowanie. Doprecyzowaliśmy zakres licencji na oprogramowanie, którą udzielamy Użytkownikom, oraz dodaliśmy kilka informacji dotyczących oprogramowania open source.

Inne warunki prawne

Ta sekcja zawiera nasze zobowiązanie do świadczenia usług dla Użytkowników. Wyjaśnia również, że za niektóre rzeczy nie ponosimy odpowiedzialności. Najważniejsze zmiany:

 • Nasze zobowiązania wobec Użytkownika. Potwierdziliśmy nasze zobowiązanie do świadczenia Usługi przy wykorzystaniu uzasadnionego poziomu umiejętności i zaangażowania.
 • Nasz zakres odpowiedzialności. Wprowadziliśmy również zmiany do sposobu stosowania wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ujętych w Warunkach korzystania z usługi, aby lepiej odzwierciedlać obowiązujące przepisy dotyczące praw konsumentów obowiązujące w kraju Użytkownika.
 • Użytkownicy biznesowi. W Warunkach usługi wprowadziliśmy rozróżnienie na zwykłych użytkowników i „Użytkowników biznesowych”, dla celów ograniczenia odpowiedzialności, zgodnie z definicją podaną w przepisach prawa. Więcej informacji na temat rozróżnienia między zwykłym użytkownikiem a Użytkownikiem biznesowym można znaleźć w sekcji z najczęstszymi pytaniami.

Informacje o Umowie

Ta sekcja zawiera dalsze istotne informacje dotyczące umowy, w tym tego, czego należy się spodziewać w razie konieczności wprowadzenia zmian do Warunków korzystania z usługi, oraz określające które przepisy prawa mają do niej zastosowanie. Najważniejsze zmiany:

 • Zmiana Umowy. Chcemy dać Użytkownikom możliwość przeglądania istotnych zmian do Warunków korzystania z usługi, które będziemy chcieli wprowadzić.
 • Cesja. YouTube ma prawo dokonać cesji Warunków usługi, ale tylko w określonych przypadkach.
 • Prawo właściwe. Doprecyzowaliśmy, że Użytkownik podlega przepisom obowiązującym w danym kraju oraz sądom właściwym dla jego miejsca zamieszkania.

Masz jeszcze pytania?

Dalsze wyjaśnienia można również znaleźć w naszym Centrum pomocy, w tym dotyczące możliwości zwrotu dla płatnych treści. 

Warunki korzystania

Z dnia: 22 lipca 2019

Witamy w YouTube!

Wprowadzenie

Dziękujemy za korzystanie z platformy YouTube oraz produktów, usług i funkcji udostępnianych w jej ramach (zwanych łącznie „Usługą”). 

Nasza Usługa

Dzięki Usłudze użytkownicy na całym świecie mogą odkrywać, oglądać i udostępniać filmy i inne treści. Stanowi ona też forum, na którym użytkownicy mogą się ze sobą kontaktować, przekazywać sobie informacje, a także wzajemnie się inspirować. Pełni ona również rolę platformy dystrybucji oryginalnych materiałów dla twórców oraz dużych i małych reklamodawców. Dużo informacji na temat naszych usług i sposobów korzystania z nich można znaleźć w Centrum pomocy. Są tam m.in. informacje na temat YouTube Kids, programu partnerskiego YouTube oraz płatnych subskrypcji YouTube i zakupów. Możesz także przeczytać wszystko o korzystaniu z treści na innych urządzeniach, takich jak telewizor, konsola do gier, a nawet strona główna Google.

Dostawca usług

Podmiotem dostarczającym Usługę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii jest Google Ireland Limited, firma zarejestrowana i działająca zgodnie z prawem irlandzkim (numer rejestracyjny: 368047), z siedzibą pod adresem: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (zwana dalej „YouTube”, „my”, „nas” lub „nasz”). Odniesienia do „Podmiotów stowarzyszonych YouTube” w tych warunkach oznaczają inne firmy wchodzące w skład grupy korporacyjnej Alphabet Inc.

Obowiązujące warunki

Korzystanie z Usługi podlega niniejszym warunkom, Wytycznym dla społeczności YouTube oraz polityce dotyczącej zasad, bezpieczeństwa oraz praw autorskich (zwanym łącznie „Umową”). Jeżeli Użytkownik będzie korzystał z funkcji reklam lub sponsorowania dostępnych w Usłudze albo będzie zawierał płatne promocje w swoich Treściach, wówczas Umowa Użytkownika z YouTube będzie również obejmowała zasady dotyczące reklam w YouTube.

Prosimy o uważne przeczytanie tej Umowy i upewnienie się, że jest zrozumiała. Jeśli Użytkownik nie rozumie Umowy lub nie akceptuje jakiejkolwiek jej części, nie może korzystać z Usługi.

Kto może korzystać z Usługi?

Wymagania wiekowe

Użytkownik może korzystać z Usługi, jeśli ma (a) co najmniej 16 lat; lub (b) ukończone 13 lat, a rodzic wyraził na to zgodę w aplikacji Family Link.

Dzieci w każdym wieku mogą korzystać z YouTube Kids (o ile usługa ta jest dostępna), jeśli dzieje się to za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

Zgoda rodzica lub opiekuna

Jeśli Użytkownik nie ma 18 lat, musi mieć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na korzystanie z Usługi. Rodzic lub opiekun prawny powinien zapoznać się z tą Umową.

Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym Użytkownika w wieku poniżej 18 lat, pozwalając dziecku na korzystanie z Usługi, podlegasz postanowieniom tej Umowy i odpowiadasz za aktywność Twojego dziecka w Usłudze. Narzędzia i zasoby, które pomogą Ci w zarządzaniu YouTube dla Twojej rodziny, znajdziesz w naszym Centrum Pomocy oraz w aplikacji Family Link.  

Firmy

Jeśli Użytkownik korzysta z Usługi w imieniu firmy lub organizacji, potwierdza, że ma upoważnienie do działania w imieniu tego podmiotu, a podmiot ten akceptuje tę Umowę.

Korzystanie z Usługi

Treści w Usłudze

Treści w Usłudze obejmują filmy, pliki dźwiękowe (na przykład muzykę i inne dźwięki), grafikę, zdjęcia, tekst (np. komentarze i skrypty), elementy marki (w tym nazwy handlowe, znaki towarowe, znaki usługowe lub logo), funkcje interaktywne, oprogramowanie, wskaźniki i inne materiały (zwane łącznie „Treściami”). Treści mogą być dostarczane do Usługi i rozpowszechniane przez naszych użytkowników, a YouTube jest dostawcą usług hostingowych dla takich Treści. Odpowiedzialność za Treści ponosi osoba lub podmiot, który udostępnia je w Usłudze. Jeśli Użytkownik zauważy Treści, które w jego ocenie są niezgodne z tymi warunkami, na przykład naruszają Wytyczne dla społeczności lub obowiązujące przepisy prawa, może zgłosić to nam.

Konta Google i kanały w YouTube

Użytkownik może korzystać z części Usługi, takich jak przeglądanie i wyszukiwanie Treści, nie posiadając konta Google. Jednak do korzystania z niektórych funkcji potrzebne jest konto Google. Użytkownik posiadający konto Google może klikać przycisk Podoba mi się pod filmami, subskrybować kanały, tworzyć własne kanały YouTube i wykonać więcej czynności. Instrukcja dotycząca tworzenia konta Google znajdują się tutaj.

Aby móc przesyłać filmy, dodawać komentarze lub tworzyć playlisty Użytkownik musi utworzyć kanał w YouTube. Instrukcja na temat tworzenia własnego kanału YouTube można znaleźć tutaj.

Aby zapewnić bezpieczeństwo swojego konta Google, należy zadbać o poufność hasła. Nie należy używać hasła do konta Google w aplikacjach innych firm. Dowiedz się więcej  o zabezpieczaniu konta Google, w tym o działaniach, jakie należy podjąć w przypadku nieautoryzowanego użycia hasła lub konta Google.

Dane Użytkownika

W naszej Polityce prywatności wyjaśniamy, jak traktujemy dane osobowe Użytkownika oraz w jaki sposób chronimy jego prywatność podczas korzystania z Usługi. Dokument YouTube Kids – informacje na temat ochrony prywatności zawiera dodatkowe informacje dotyczące naszych zasad ochrony prywatności związanych z YouTube Kids.

Będziemy przetwarzać wszystkie treści dźwiękowe i audiowizualne przesłane przez Użytkownika zgodnie z Warunkami przetwarzania danych przez YouTube. Wyjątkiem są treści przesłane w ramach działalności osobistej lub domowej. Więcej informacji

Uprawnienia i ograniczenia

Dostęp do Usługi i korzystanie z niej w takiej postaci, w jakiej została udostępniona, są możliwe pod warunkiem przestrzegania tej Umowy i obowiązujących przepisów prawa.  Możliwe jest odtwarzanie Treści (filmów i muzyki) do celów prywatnych, które nie wiążą się z żadną działalnością komercyjną. Można też wyświetlać filmy YouTube w witrynie przy użyciu osadzonego na stronie odtwarzacza YouTube.

Do korzystania z Usługi mają jednak zastosowanie następujące ograniczenia. Użytkownik nie może:

 1. uzyskiwać dostępu do jakiejkolwiek części Usługi lub jakiejkolwiek Treści ani jej powielać, pobierać, rozpowszechniać, transmitować, wyświetlać, sprzedawać, licencjonować, zmieniać, modyfikować lub w inny sposób wykorzystywać, chyba że robi to: (a) w sposób dozwolony w Usłudze; (b) za uprzednią pisemną zgodą YouTube i, w stosownych przypadkach, posiadaczy odpowiednich praw; lub (c) zgodnie z obowiązującym prawem;
 2. omijać, wyłączać, nieuczciwie wykorzystywać Usługę lub w inny sposób w nią ingerować (bądź próbować osiągnąć którąkolwiek z tych rzeczy), w tym w funkcje związane z bezpieczeństwem Usługi lub w funkcje, które (a) uniemożliwiają lub ograniczają kopiowanie lub inne wykorzystywanie Treści lub (b) ograniczają korzystanie z Usługi lub Treści;
 3. uzyskiwać dostępu do Usługi za pomocą jakichkolwiek automatycznych środków (takich jak roboty, botnety lub scrapery), chyba że (a) dotyczy to publicznych wyszukiwarek, zgodnie z plikiem robots.txt opracowanym przez YouTube, (b) za uprzednią pisemną zgodą YouTube; lub (c) zgodnie z obowiązującym prawem;
 4. gromadzić lub wykorzystywać jakichkolwiek informacji, które mogą identyfikować daną osobę (na przykład zbierać nazwy użytkowników), chyba że dana osoba wyraziła na to zgodę lub jest to dozwolone na mocy punktu 3 powyżej;
 5. korzystać z Usługi, by rozpowszechniać niechciane treści promocyjne lub komercyjne albo inne niepożądane lub rozsyłane masowo materiały (spam);
 6. powodować jakichkolwiek niedokładnych pomiarów autentycznego zaangażowania użytkowników w Usługę lub zachęcać do nich, w tym poprzez płacenie użytkownikom lub zachęcanie ich do zwiększania liczby wyświetleń filmu, a także jego ocen pozytywnych bądź negatywnych, albo zwiększania liczby subskrybentów kanału lub manipulowania danymi w inny sposób;
 7. niewłaściwie wykorzystywać procesy ustanowione w związku ze zgłoszeniami, skargami, sporami lub odwołaniami, w tym poprzez przesyłanie bezpodstawnych, dokuczliwych lub niepoważnych informacji;
 8. organizować w Usłudze lub za jej pośrednictwem konkursów, które nie są zgodne z Zasadami i wytycznymi YouTube dotyczącymi konkursów;
 9. korzystać z Usługi w celu wyświetlania lub słuchania Treści nie tylko na użytek osobisty i niekomercyjny (na przykład nie wolno publicznie emitować filmów ani strumieniować muzyki przy użyciu Usługi);
 10. korzystać z Usługi w celu (a) sprzedaży usług reklamowych, sponsorskich lub promocyjnych świadczonych za pomocą lub w ramach Usługi bądź Treści, innych niż dopuszczone w zasadach dotyczących Reklam w YouTube (na przykład zgodne z zasadami lokowanie produktu); (b) sprzedaży usług reklamowych, sponsorskich lub promocyjnych na jakiejkolwiek stronie dowolnej witryny lub aplikacji zawierającej wyłącznie Treści pochodzące z Usługi lub gdy Treści pochodzące z Usługi są głównym źródłem takiej sprzedaży (na przykład sprzedaż reklam na stronie, na której filmy YouTube są jedyną wartościową treścią).

Rezerwacja

Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone Użytkownikowi w tej Umowie, pozostają prawami YouTube lub ich odpowiednich posiadaczy. Oznacza to na przykład, że korzystanie z Usługi nie daje Użytkownikowi żadnych praw własności intelektualnej do dostępnych Treści (w tym do jakiejkolwiek marki użytej lub wyświetlonej w Usłudze).

Zmiany w Usłudze

YouTube stale zmienia i ulepsza Usługę. Możemy wyłączyć Usługę albo wprowadzać w niej ulepszenia w zakresie wydajności lub bezpieczeństwa, zmieniać funkcjonalności i funkcje lub wprowadzać zmiany, aby zachować zgodność z prawem lub zapobiegać nielegalnym działaniom albo popełnianiu nadużyć przy użyciu naszych systemów. Zawsze będziemy uwzględniać i wyrównywać wpływ takich zmian na korzystanie z Usługi. Zawsze, gdy tylko będzie to możliwe, w granicach rozsądku będziemy informować o istotnych zmianach w naszej Usłudze, które będą miały negatywny wpływ na korzystanie z niej. Czasami jednak będziemy musieli wprowadzać takie zmiany bez powiadomienia – na przykład tam, gdzie musimy podjąć działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności naszej Usługi, zapobiegania nadużyciom lub spełnienia naszych wymogów prawnych. 

Treści i zachowanie Użytkownika

Przesyłanie Treści

Użytkownik, który posiada kanał w YouTube, może przesyłać do Usługi Treści oraz używać ich w celu promowania swojej działalności, w tym działalności artystycznej. Nie może jednak przesyłać do Usługi Treści, które nie są zgodne z tą Umową lub przepisami prawa. Na przykład przesyłane Treści nie mogą zawierać materiałów chronionych prawem własności intelektualnej osób trzecich (takim jak prawo autorskie), chyba że Użytkownik otrzymał od nich upoważnienie lub jest do tego prawnie upoważniony. Użytkownik jest prawnie odpowiedzialny za Treści przesłane do Usługi. Możemy korzystać z automatycznych systemów analizujących Treści, aby wykrywać naruszenia i nadużycia, takie jak spam, złośliwe oprogramowanie i nielegalne treści.

Prawa przyznawane YouTube

Użytkownik zachowuje wszystkie prawa własności do swoich Treści. Krótko mówiąc, własność użytkownika nadal nią pozostaje. Wymagamy jednak przyznania określonych praw YouTube i innym użytkownikom Usługi, jak opisano poniżej.

Licencja dla YouTube

Udostępniając Treść w Usłudze, Użytkownik przyznaje YouTube ogólnoświatową, niewyłączną, nieodpłatną, możliwą do przeniesienia, podlegającą sublicencji licencję na korzystanie z tej Treści (w tym na jej zwielokrotnianie, rozpowszechnianie, modyfikowanie, wyświetlanie i wykonywanie) w celu  obsługi, promowania i ulepszania Usługi.

Licencja dla innych użytkowników

Użytkownik przyznaje również każdemu innemu użytkownikowi Usługi ogólnoświatową, niewyłączną i nieodpłatną licencję na korzystanie z jego Treści w ramach Usługi (w tym na jej zwielokrotnianie, rozpowszechnianie, modyfikowanie, wyświetlanie i wykonywanie) wyłącznie w zakresie dopuszczonym w ramach Usługi.

Czas trwania licencji

Przyznane licencje będą obowiązywały do momentu usunięcia Treści w sposób opisany poniżej. Po ich usunięciu licencje wygasną, z wyjątkiem sytuacji, w których działanie Usługi wymaga korzystania z Treści, na które wyrażono zgodę wcześniej, lub gdy przepisy prawa stanowią inaczej.  Na przykład usunięcie Treści przez Użytkownika nie wymaga od YouTube (a) wycofania Treści używanych przez innych użytkowników w ramach ograniczonej funkcji oglądania w trybie offline dostępnej w Usłudze ani (b) usuwania kopii, które z uzasadnionych względów są przechowywane do celów prawnych.

Usuwanie Treści przez Użytkownika

Użytkownik może w każdej chwili usunąć Treści z Usługi. Użytkownik może też utworzyć kopię swoich Treści przed ich usunięciem.Użytkownik musi usunąć Treści, jeśli stracił prawa wymagane na mocy niniejszych warunków.

Usuwanie Treści Użytkownika przez YouTube

Jeśli zasadnie uznamy, że jakakolwiek Treść narusza postanowienia tej Umowy lub może wyrządzić szkodę YouTube, naszym użytkownikom lub osobom trzecim, możemy usunąć niektóre lub wszystkie takie Treści. Użytkownik zostanie powiadomiony o przyczynach naszego działania, chyba że zasadnie będziemy uważać, że: (a) złamie to przepisy prawa lub wytyczne organu egzekwującego prawo lub w inny sposób narazi YouTube lub nasze Podmioty stowarzyszone na ryzyko związane z odpowiedzialnością prawną; (b) zagrozi procesowi sprawdzania zagrożeń lub integralności albo działaniu Usługi; lub (c) wyrządzi szkodę jakiemukolwiek użytkownikowi, osobie trzeciej, YouTube lub Podmiotowi stowarzyszonemu YouTube. Więcej informacji na temat zgłaszania problemów i egzekwowania zasad można znaleźć w Centrum Pomocy.

Ochrona praw autorskich

Udostępniamy informacje ułatwiające właścicielom praw autorskich zarządzanie ich własnością intelektualną online w naszym Centrum praw autorskich YouTube. Jeśli uważasz, że Twoje prawa autorskie zostały naruszone w naszej Usłudze, możesz nas o tym powiadomić.

Na powiadomienia dotyczące przypuszczalnych naruszeń praw autorskich odpowiadamy zgodnie z procedurą opisaną w naszym Centrum praw autorskich YouTube, gdzie Użytkownik znajdzie również informacje o tym, w jaki sposób rozwiązać problem ostrzeżenia o naruszeniu praw autorskich. W zasadach YouTube przewidziano możliwość zamknięcia w stosownych przypadkach konta należącego do użytkownika, który regularnie narusza zasady korzystania z Usługi.

Zawieszenie i zamknięcie konta

Zamknięcie konta przez Użytkownika

Użytkownik w dowolnym momencie może zaprzestać korzystania z Usługi. Może też w dowolnym momencie usunąć swoje konto Google z Usługi, co spowoduje zamknięcie kanału w YouTube i usunięcie danych, po ich ewentualnym wcześniejszym skopiowaniu.   

Zamknięcie i zawieszenie konta przez YouTube z uzasadnionych powodów

YouTube może zawiesić lub zablokować Użytkownikowi dostęp do Usługi, konto Google lub dostęp z konta Google do całości lub części Usługi, jeśli (a) Użytkownik wielokrotnie lub w istotny sposób naruszy tę Umowę, (b) jest to wymagane do zachowania zgodności z przepisami prawa lub wykonania nakazu sądowego, lub (c) mamy uzasadniony powód, by uważać, że doszło do zachowania, które skutkuje powstaniem zobowiązań lub szkody wobec dowolnego Użytkownika, osoby trzeciej, YouTube lub naszych Podmiotów stowarzyszonych.

Zamknięcie konta przez YouTube z powodu zmian w Usłudze

YouTube może zablokować Użytkownikowi dostęp do Usługi lub dostęp z konta Google do całości lub części Usługi, jeśli ma uzasadniony powód, by uważać, że świadczenie Usługi dla Użytkownika przestało być opłacalne.

Powiadomienie o rozwiązaniu lub zawieszeniu konta

YouTube powiadomi Użytkownika o przyczynie zamknięcia lub zawieszenia konta, chyba że będziemy mieli uzasadnione powody, by uważać, że: (a) naruszy to przepisy prawa lub wytyczne organu egzekwującego prawo lub w inny sposób narazi nas lub nasze Podmioty stowarzyszone na ryzyko związane z odpowiedzialnością prawną; (b) zagrozi procesowi sprawdzania zagrożeń lub integralności albo działaniu Usługi; lub (c) wyrządzi szkodę jakiemukolwiek użytkownikowi, osobie trzeciej, YouTube lub naszemu Podmiotowi stowarzyszonemu. Jeżeli zamknięcie konta przez YouTube nastąpi z powodu zmian w Usłudze, w sytuacjach, gdy będzie to możliwe i uzasadnione, Użytkownik otrzyma wystarczającą ilość czasu na wyeksportowanie swoich Treści z Usługi.

Skutek zawieszenia lub zamknięcia konta

Jeśli konto Google Użytkownika zostanie zamknięte lub dostęp z konta Google do Usługi zostanie ograniczony, Użytkownik będzie mógł w dalszym ciągu korzystać z niektórych aspektów Usługi (takich jak przeglądanie) bez konta, a ta Umowa będzie nadal obowiązywała w odniesieniu do takiego zastosowania. Jeśli Użytkownik uważa, że jego konto zostało zamknięte przez pomyłkę, może odwołać się od tej decyzji, korzystając z tego formularza.

Oprogramowanie w Usłudze

Oprogramowanie do pobrania

Gdy Usługa obejmuje oprogramowanie do pobrania lub go wymaga (np. aplikacja YouTube Studio), Użytkownik udziela zezwolenia na automatyczne aktualizowanie oprogramowania na urządzeniu Użytkownika, gdy dostępna jest nowa wersja lub funkcja, w zależności od ustawień urządzenia. Jeżeli oprogramowanie to nie podlega dodatkowym warunkom wprowadzającym obowiązek licencji, YouTube zapewnia osobistą, ogólnoświatową, bezpłatną, niezbywalną i niewyłączną licencję na korzystanie z oprogramowania dostarczonego przez YouTube w ramach Usługi. Licencja ta ma na celu wyłącznie umożliwienie Użytkownikowi korzystania z Usługi świadczonej przez YouTube w sposób dozwolony tą Umową. Użytkownikowi nie wolno kopiować, modyfikować, rozpowszechniać, sprzedawać ani dzierżawić żadnej części oprogramowania, jak również nie wolno analizować wstecznie ani podejmować prób wyodrębnienia jego kodu źródłowego, chyba że prawo zabrania stosowania tego typu ograniczeń lub Użytkownik uzyskał pisemną zgodę YouTube.

Oprogramowanie typu open source

Niektóre programy stosowane w naszej Usłudze mogą być oferowane na licencji open source. Licencja open source może zawierać postanowienia, które wyraźnie zastępują niektóre z tych warunków.  Jeśli tak się stanie, udostępnimy Użytkownikowi tę licencję na oprogramowanie typu open source.

Inne warunki prawne

Gwarancja

Świadczymy Usługę z należytą starannością i umiejętnościami.

Wyłączenie odpowiedzialności

Zgodnie z prawem konsumenci mają określone prawa, których nie można wykluczyć ani zmienić na mocy umowy. Żadne z postanowień tej Umowy nie ma wpływu na prawa Użytkownika wynikające ze statusu konsumenta. YouTube nie składa żadnych konkretnych obietnic związanych z Usługą poza tymi, które wyraźnie wymieniono w tej Umowie lub są wymagane na mocy prawa. Na przykład nie składamy obietnic dotyczących: Treści dostarczanych w ramach Usługi; szczególnych cech Usługi lub jej dokładności, niezawodności, dostępności lub zdolności do zaspokojenia potrzeb Użytkownika; lub gwarancji, że jakiekolwiek Treści przesłane przez Użytkownika będą dostępne lub przechowywane w Usłudze.

Ograniczenie odpowiedzialności

Wszyscy użytkownicy: Żadne z postanowień tej Umowy nie ma na celu wyłączenia ani ograniczenia odpowiedzialności jakiejkolwiek ze stron za śmierć lub uszkodzenie ciała; oszustwo; oszukańcze wprowadzenie w błąd; lub wszelką odpowiedzialność, której nie można wyłączyć ani ograniczyć prawnie.

W zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo YouTube i Podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za:

 1. straty, które nie zostały spowodowane naruszeniem przez YouTube i Podmioty stowarzyszone tej Umowy;
 2. wszelkie straty lub szkody wynikające z naruszenia przez  YouTube i Podmioty stowarzyszone Umowy, których nie sposób było przewidzieć podczas zawierania Umowy; lub
 3. Treści przesłane przez dowolnego użytkownika ani za zniesławiające, obraźliwe lub niezgodne z prawem zachowanie któregokolwiek z użytkowników.

Użytkownicy biznesowi: Jeśli Użytkownik korzysta z Usługi, żeby prowadzić działalność handlową, biznesową, rzemieślniczą lub zawodową („Użytkownik biznesowy”), w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa, poniższe ograniczenia odpowiedzialności również będą miały zastosowanie:

 1. YouTube ani Podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za utracone zyski, przychody lub dane, utratę możliwości biznesowych lub przewidywanych oszczędności, straty pośrednie lub wtórne ani za odszkodowanie retorsyjne (we wszystkich przypadkach niezależnie od tego, czy straty te można było przewidzieć, czy nie); oraz
 2. Całkowita odpowiedzialność YouTube i Podmiotów stowarzyszonych za wszelkie roszczenia wynikające z Usługi lub z nią związane ogranicza się do wyższej z następujących kwot: (a) kwoty przychodów, jakie YouTube wypłacił Użytkownikowi w związku z korzystaniem z Usługi w ciągu 12 miesięcy przed wystąpieniem naruszenia  albo (b) 500 euro.

Linki do stron zewnętrznych

Usługa może zawierać linki do stron i usług internetowych, które nie są własnością YouTube ani nie są przez YouTube kontrolowane. YouTube nie ma żadnej kontroli nad takimi stronami oraz usługami internetowymi i nie bierze za nie żadnej odpowiedzialności. Użytkownik powinien mieć tego świadomość, kiedy opuszcza Usługę. Zalecamy Użytkownikowi zapoznanie się z zasadami i polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny i usługi internetowej należącej do osoby trzeciej.

Informacje o Umowie

Zmiana Umowy

Możemy modyfikować tę Umowę, na przykład aby odzwierciedlić zmiany w naszej Usłudze lub ze względów prawnych, regulacyjnych lub bezpieczeństwa. YouTube powiadomi z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich istotnych modyfikacjach tej Umowy oraz możliwości zapoznania się z nimi. Jednak zmiany dotyczące nowych funkcji udostępnionych w Usłudze lub wprowadzone z przyczyn prawnych wchodzą w życie natychmiast. Zmiany będą miały zastosowanie na przyszłość. Jeśli Użytkownik nie zaakceptuje zmodyfikowanych warunków, powinien usunąć wszelkie przesłane Treści i zrezygnować z korzystania z Usługi.

Kontynuacja Umowy

W przypadku zakończenia korzystania z Usługi obowiązują następujące warunki tej Umowy: „Inne warunki prawne”, „Informacje o Umowie”, a licencje udzielone przez Użytkownika będą obowiązywały w ograniczonych przypadkach, jak określono w sekcji „Czas trwania licencji”.

Klauzula salwatoryjna

Jeśli okaże się, że określonego warunku nie można wyegzekwować, nie będzie to miało żadnego wpływu na pozostałe warunki.

Cesja

YouTube może przenieść całość lub część tej Umowy na Podmiot stowarzyszony lub, w przypadku sprzedaży YouTube, na osobę trzecią.

Nieprzestrzeganie warunków

Jeśli Użytkownik nie będzie przestrzegać postanowień tej Umowy, a my nie podejmiemy natychmiast odpowiednich działań, nie oznacza to, że rezygnujemy z jakichkolwiek przysługujących nam praw (na przykład prawa do podjęcia działań w przyszłości).

Prawo właściwe

Jeśli miejsce zamieszkania Użytkownika znajduje się w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, ta Umowa oraz relacja z YouTube na mocy tej Umowy podlegają przepisom prawa kraju zamieszkania Użytkownika. Użytkownik może wszczynać postępowania sądowe w sądach miejscowych.

35 Komentarzy

Filed under Bez kategorii

35 responses to “Internet w wersji amerykańskiej, czyli propozycja nie do odrzucenia?

 1. paziem

  Co ma nam do powiedzenia „Wielki Brat” Google:

  W YouTube zawsze obowiązywały zasady zakazujące szerzenia nienawiści, jednak 5 czerwca zapowiedzieliśmy, że wprowadzimy w nich pewne zmiany. Więcej informacji na ich temat można znaleźć tutaj. Zmiany te zostały wprowadzone w poniższych zasadach.
  Szerzenie nienawiści jest niedozwolone w YouTube. Usuwamy treści promujące przemoc lub nienawiść wobec osób bądź grup ze względu na takie cechy jak:

  Wiek
  Kasta
  Niepełnosprawność
  Przynależność etniczna
  Tożsamość płciowa
  Narodowość
  Rasa
  Status imigranta
  Religia
  Płeć biologiczna/kulturowa
  Orientacja seksualna
  Bycie ofiarą brutalnego aktu przemocy lub osobą z nią spokrewnioną
  Status weterana
  Jeśli zobaczysz treści, które są niezgodne z zasadami, zgłoś je. Instrukcje zgłaszania naruszeń Wytycznych dla społeczności znajdziesz tutaj. Jeśli chcesz zgłosić kilka filmów, komentarzy lub cały kanał użytkownika, skorzystaj z naszego narzędzia do zgłaszania naruszeń, które pozwoli Ci przesłać bardziej szczegółową skargę.

  Polubienie

 2. paziem

  Jeszcze do niedawna film WPS Production na temat działań Chevronu na Zamojszczyźnie pod hasłem ” poszukiwanie gazu łupkowego” był osiągalny na you tube. Obecnie jest to niemożliwe, o czym powiadamia nas cenzura ( w Polsce rzekomo konstytucyjnie zabroniona sic!)

  Ten film został usunięty z powodu naruszenia zasad YouTube dotyczących szerzenia nienawiści. Dowiedz się więcej o zwalczaniu mowy nienawiści w Twoim kraju.

  Polubienie

  • Wacek

   To już norma.Identycznie Waldziemu zamknięto kanał i taką samą regułkę miał.Teraz to praktycznie za pierdoły usuwają czy dają ostrzeżenia.W drugiej kadencji świrów pisowych to dopiero będzie jazda bez trzymanki.

   Polubienie

   • grzanek

    Wężyk czemu Tadzio nie chce mi wyłowić komentarza ze spamu?

    Polubienie

   • Wacek

    Grzanuś wieczorem ci wyłowi bo nie ma go w domu .Wygrzewa się na ławeczce i czyta ” Gazetę Polską „.Wejdż koło 16.00 powinien być zamieszczony.

    Polubienie

   • paziem

    „Świr”, to nie tylko lub niekoniecznie tylko z PiS. „Świrem” może być za chwilę ktoś z KO, tzw. Konfederacji lub RMryjnej sekty.

    Polubione przez 1 osoba

 3. grzanek

  A propos cenzury, to i WordPress (?) przykręcił śrubę. Dawniej każdy komentarz nie zawierający linków (i pewnych, cholera wie wg jakiego klucza wytypowanych słów, np. „Mich alkiewicz”) pojawiał się automatycznie po wciśnięciu przycisku „Opublikuj komentarz”. Obecnie pojawiają się w najlepszym razie po paru minutach, albo – co gorsza – w ogóle!

  Polubienie

  • Wacek

   Grzanuś a jak to jest ze każdy mój wpis u pana Tadzia od momentu wysłania dopiero ukazuje się po 10 minutach.Dla mnie mocno podejrzane.Ktoś tu coś grzebie.

   Polubienie

 4. paziem

  Natomiast, otwarcie szowinistyczno prożydowskie, oszczercze, jadowite, nacechowane antypolskością działania różnych tzw. „NGOsów”, jak np. stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita, będą akceptowane, promowane i wręcz przedstawiane jako gwarancja ” demokracji” i ” tolerancji”

  Pytanie, które warto postawić publicznie naszym władzom brzmi:

  Czy w Polsce jedynie tzw. antysemityzm ( należy żądać definicji publicznej!) jest ksenofobią, i czy za ksenofobię można i należy uznać także antypolonizm ( należy żądać definicji publicznej!) ???

  Polubienie

 5. paziem

  Panowie Grzanek i ‚Wacuś”, przejdźcie sobie na gadu gadu lub hangutsa do pogawędek i nie róbcie z naszej strony narzędzia do prywatnej komunikacji. Mam inne zajęcia, ale zmuszacie mnie do „czystek etnicznych”.

  Polubione przez 1 osoba

 6. Grace Niesiur

  Nadawca Wieści
  Niewymowny Michalkiewicz ?
  to zupełnie tak samo jak
  za jego młodości były w obiegu
  niewymowne pod spodniami

  Polubienie

 7. nikita

  14 lipca młody mieszkaniec Orzysza Marek M. padł ofiarą napaści ze strony stacjonujących w mieście amerykańskich żołnierzy sierżanta Jimmy Boggsa i kaprala Rafaela Munoza. Do ataku doszło przed barem „Dollar” przy ul. Rynek. Tego wieczora dwóch amerykańskich żołnierzy chwiejnym krokiem wyszło z baru, skatowało do nieprzytomności orzyszanina i zabrało mu forda focusa. Poszkodowany Marek M. był na tyle poważnie pobity, że zabrano go do szpitala.

  ędąc kompletnie pijanym, Boggs wsiadł z kolegą Munozem do forda focusa i w szaleńczym rajdzie potrącił 12-latka na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Ełckiej i Kanałowej. Obaj sprawcy uciekli z miejsca wypadku, pozostawiając 12-letniego Dawida S. bez pomocy. Dziecko jest w stanie ciężkim, ma liczne obrażenia głowy.


  Sprawa trafiła do prokuratury. Jak zaznaczają funkcjonariusze, amerykańscy żołnierze ukrywają się na terenie jednostki wojskowej. Dowódca Batalionowej Grupy Bojowej NATO podpułkownik Mark O’Neill odmówił wydania żołnierzy w ręce policji, powołując się na to, że nie podlegają oni polskiej jurysdykcji.
  https://dziennik-polityczny.com/2019/07/17/brutalna-napasc-kradziez-samochodu-a-potem-tragiczny-wypadek-oto-co-wyczyniaja-amerykanscy-zolnierze-w-polsce-ich-bezczelnosc-nie-zna-granic

  Polubienie

 8. Grace Niesiur

  Gawędziarz
  Stanisław Niewymowny
  to zupełnie tak samo jak w czasach jego młodości
  – niewymowne pod spodniami
  – niewymowne pod spodniami

  Polubienie

 9. pytuś

  TEORIA PARCHA DARWINA JEST PRAWDZIWA W JEDYNYM PRZYPADKU!

  PARSZYWA ZABAWA W KAPUSIA! ILE PŁACICIE SREBRNIKÓW, ZA DONOSZENIE, PRZECIEŻ U WAS NAWET PSY DUPAMI NIE CHCĄ SZCZEKAĆ ZA DARMO?

  http://warszawa.jewish.org.pl/2016/12/zglos-antysemityzm-jest-przestepstwem/

  Polubienie

 10. pytuś

  JAK TEGO ŚMIECIA POJĘCIOWEGO NIGDY NIE BYŁO, ZOSTAŁO SZTUCZNIE WPROWADZONE DO OBIEGU I OBECNIE SIĘ NIE UŻYWA – TO O CO WAM BIEGA, ŚMIERDZĄCE PARCHY?

  Ludy semickie lub Semici

  ,,Termin został prawdopodobnie wprowadzony w roku 1781 przez niemieckiego filologa Augusta Schlözera. Współcześnie w nauce niestosowany.”

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludy_semickie

  CELOWO NAMIESZALIŚCIE W LOGICZNYCH POJĘCIACH I TERAZ WAM SIĘ WSZYSTO PIERDOLI W PEJSATYCH MAKÓWKACH!

  ALBO ŻYD, ALBO SEMITA – A NA DESER TEŻ MOŻE BYĆ HEBRAJCZYK?

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Antysemityzm

  JA OD ZAWSZE, BYŁEM ANTY-IZRAELITĄ_ANTY-GALILEJCZYKIEM I MOŻECIE MINE PARCHY CMOKNĄĆ W CZTERY LITERY, CHOĆ NIE JESTEM ZWOLENIKIEM, TAKICH PERWERSYJNYCH PIESZCZOT!

  Polubienie

 11. Znikają filmy nie tylko z „mową nienawiści”, ale i te z „mową miłości” wobec Żydów
  Z pewnością wielu Internautom znany jest film z YT, w którym papież Franciszek całuje Żydów po rękach. Film jak najbardziej z godną polecenia przez Żydów „mową miłości”, bo ta akurat wobec nich została zastosowana przez zastępcę Chrystusa, Franciszka – i ten film także zniknął. Prawdopodobnie w myśl przysłowia: „na złodzieju czapka … sobolowa”.

  Polubione przez 1 osoba

  • Wacek

   Film cały czas jest akurat na jew tube i go nie usunęło nie prawdą jest jak to wszem i wobec piszą że Franciszek mizia po rączkach między innymi Rothschilda , Rockefellera , Kissingera .To są zwykli żydzi ocaleni z holocaustu.Mówmy prawdę jak Słowianie.Nie bierzmy z żydów przykładu bo oni często kłamią .Z tymi żydami spotykał się też Wojtyła tylko nie miział ich po rączkach.

   Polubienie

 12. pytuś

  Po co wam Mesjasz, durnoto jedyna? Znowu przyjdzie nie wiadomo skąd i rozpieprzy wasze ,,kurniki,” zwane synagogami i kościołami, a was czarne opasy pozamienia w chrumkające wieprze.

  Papież Franciszek i Rabin Skórka

  Myślicie, że blefował wypowiadając te słowa? Pożyjemy, zobaczymy!

  https://pismoswpismosw.blogspot.com/2017/11/ewangelia-wg-sw-ukasza-215-11.html?m=0

  Polubienie

 13. pytuś

  Papież Franciszek całuje dłoń Rockefellera i Rothschilda. Czy to możliwe,…
  Papiez caluje ręce swiatowej finansiery

  Polubienie

  • Wacek

   Profesorku zobacz sobie na zdjęciach jak wyglądał Rockefeller czy jak wygląda Rothschild i Kissinger i zobacz twarze osób które mizia po rączkach papa watykański.Nie bronię tu żydów a chodzi o to żeby nie powtarzać durnot z fejkowych informacji.

   Polubienie

 14. pytuś

  CZEGO GOJE NIE WIEDZĄ O ,,ŚWIĘTOJEBLIWYCH” PARCHACH?

  To nie Kościół ma problem z pedofilią, a ŻYDZI!

  https://prawy.pl/4329-to-nie-kosciol-ma-problem-z-pedofilia-a-zydzi/

  Haaretz: „Izrael staje się schronieniem dla pedofilów”

  http://polmedia.pl/haaretz-izrael-staje-sie-schronieniem-dla-pedofilow/

  Polubienie

 15. pytuś

  NIC NOWEGO – SAMI SWOI! KOLEJNY RAZ MAMIĄ GOJÓW, ŻE U NICH WSZYSTKO JEST W NAJLEPSZYM PORZĄDECZKU.

  Papież: żydzi i chrześcijanie stali się braćmi i przyjaciółmi

  https://m.deon.pl/religia/serwis-papieski/aktualnosci-papieskie/art,3825,papiez-zydzi-i-chrzescijanie-stali-sie-bracmi-i-przyjaciolmi.html

  Polubienie

 16. pytuś

  BĘDĄ W PIŁECZKĘ KOPALI Z PRĘDKOŚCIĄ ŚWIATŁA, A KIBICE W NADMIARZE DOSTANĄ PROPMIENIOWANIE!

  Play i Ericsson zbudują sieć 5G na stadionie Legii Warszawa

  https://www.speedtest.pl/wiadomosci/5g/play-ericsson-legia-5g/

  Polubienie

 17. pytuś

  Najpierw trzeba troszeczkę postraszyć!

  Nadciąga ,,cyfrowy blackout”. W Polsce kończy się przepustowość sieci mobilnej. RAPORT Instytutu Łączności

  https://technologia.dziennik.pl/internet/artykuly/593145,5g-internet-mobilny-siec-normy.html

  I są efekty! Pracują z prędkością nadświetlną nad nową ustawką, aby kapitalistom zrobić dobrze i kolejny raz gojów sponiewierać.

  Rząd ułatwi objęcie siecią 5G całej Polski. Jest ustawa

  https://www.polskieradio24.pl/42/273/Artykul/2308866,Rzad-ulatwi-objecie-siecia-5G-calej-Polski-Jest-ustawa

  Polubienie

 18. pytuś

  Gę, gę, gę, cip, cip, cip – my nic nie wiemy, piszcie do nas na Berdyczów!

  Kiedy w Polsce wejdzie sieć 5G? Ministerstwo wzrusza ramionami

  https://www.bankier.pl/wiadomosc/Wiceminister-cyfryzacji-Nie-wiadomo-kiedy-w-Polsce-wejdzie-siec-5G-7708414.html

  Dziewczę jest bardzo ,,kompetentne” w sprawach promieniowania?

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Wanda_Buk

  Polubienie

 19. pytuś

  Ja nigdy nie używałem i nie używam telefonów komórkowych!

  Są już pierwsze efekty promieniowania.

  Alarmująca epidemia nowotworów.

  https://www.rp.pl/Rzecz-o-zdrowiu/305299912-Alarmujaca-epidemia-nowotworow.html

  Typowy internetowy fake news!

  Seks oralny powodem raka głowy i szyi?

  https://www.medme.pl/artykuly/seks-oralny-powodem-raka-glowy-i-szyi,34772.html

  Polubienie

 20. pytuś

  ZACZNĄ BADANIA, JAK WSZYSTKI GOJÓW SZLAG TRAFI?

  Sieć 5G ma być wprowadzona na całym świecie. Może mieć tragiczny wpływ na zdrowie

  https://tech.wp.pl/siec-5g-ma-byc-wprowadzona-na-calym-swiecie-moze-miec-tragiczny-wplyw-na-zdrowie-6237568615405697a

  POTRZEBNE SĄ KRÓLIKI DOŚWIADCZALNE.

  Temat budzi kontrowersje, więc Szwajcaria chce zbadać wpływ sieci 5G na zdrowie swoich obywateli

  https://www.spidersweb.pl/2019/04/szwajcaria-siec-5g-badania-szkodliwosc.html

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.