Zakłamać Świat „żmijowym” Bogiem ENTROPII i zrobić na tym biznes

Znalezione obrazy dla zapytania plemię żmijowe - zdjęcia

Rzecz o powstaniu „plemienia żmijowgo” (cz. ‘hada’) we wnętrzu świata indo-irańskiego

.

.

.

_______________

Udało się wstawić ten tekst na Neon24.pl, poprostu zbyt wiele zdjęć doń doczepiłem – MG

_______________

(cz. II „Przeciwentropii”)

Rzecz o powstaniu „plemienia żmijowgo” (cz. ‘hada’) we wnętrzu świata indo-irańskiego

2900 słów

Uściślenie terminów z cz. I

W sensie psychologicznym PRZECIWENTROPIA* TO CHĘĆ POZNANIA, w kulturze antycznych Ariów („ludzi szlachetnych”) uznana za najlepsze w życiu zajęcie, po łacinie „OTIUM”; najgorszą zatem rzeczą – czyli „NEG-OTIUM” – jest NIECHĘĆ POZNANIA, powodująca WZROST ENTROPII ( zanik, atrofię) organów poznania osób, które ugrzęzły w dominującej dzisiaj „gadziej” lumpenkulturze. (Patrz Otium i negotium w opowieściach biblijnych” z r. 1995.)

* Ponieważ wielu dyskutantów na neoni24 „nie chwyta” co oznacza ENTROPIA ŻYCIA, to proponuję esej „Rozwój duchowy a pojęcie entropii” M. Dyszyńskiego, oraz zestaw takich zdań: „Świat szarzeje. Niszczy nas entropia. Wszystko płowieje. Wszystko umiera.”Te mini-zdania Roberta Silverberga wskazują na zbieżność fizycznego zjawiska entropii z zachowaniem przypisywanym hinduskiemu bogu Sziwa, bogu ZniszczeniaZagłady.

W powyższym kontekście pozwolę sobie przypomnieć, że Centralną Świątynią ARYJSKIEJ Europy, gdzie czczono kult PRZECIWENTROPII, to była świątynia Apollona w Delfach, z napisem na tympanonie „Poznaj samego siebie a poznasz Wszechświat i bogów”.

Natomiast „święte miejsca” KULTU PARALIŻU (ENTROPII) ROZUMU mają nad ich wejściami wyryty DEKALOG, zaczynający się od słów „Nie będziesz miał bogów obcych przede mną … Bo Ja jestem Pan, Bóg twój, Bóg zazdrosny, itd.

***

Od jednego ze znajomych otrzymałem ciekawy list założycielki Towarzystwa Teozoficznego, Heleny BŁAWATSKIEJ (1831-1891), nt. braków śladów archeologicznych żydowskiej historii przed czasami sławnej „babilońskiej niewoli”. Bławatska pisze w nim, m. innymi:

Dzisiaj udowodniono już, że Babilonia była kiedyś zamieszkana przez braminów i miała szkołę sanskrycką. Nasi Asyriolodzy uznają, że mieszkańcy starożytnego miasta Akkad (według Rawlinsona) przybyli tam najprawdopodobniej z Armenii, nauczając Magów duchowego języka, który był czymś w rodzaju świętego języka. Innymi słowy, byli to właśnie Aryjczycy, których język jest również powiązany z pochodzeniem naszego języka słowiańskiego. Jako przykład (przepraszam za odstąpienie od tematu) chcę przytoczyć linie z Rig-Vedy: „Dyaurvah pita prithvi mata somo bhrata-ditih svasa” i ich tłumaczenie:

Niebo – waszym ojcem; ziemia – waszą matką; Soma – waszym bratemAditi – waszą siostrą”. Dlatego niedorzeczne jest żądanie, aby ludzie wierzyli, że hebrajskie rękopisy są starożytnymi objawieniami lub Słowem Bożym.

Bóg nigdy nie napisałby ani nie podyktował niczego, co mogłoby dać początek ziemi, którą stworzył, ludzkości, nauce i tak dalej, dając się oskarżyć o kłamstwo. Bezwarunkowe wierzenie w pisma hebrajskie, a jednocześnie w niebiańskiego ojca Jezusa, jest absurdem; co gorsza, jest to świętokradztwo.”

Fakt, że Cywilizacja Sumerów w Mezopotamii miała charakter podobny do współczesnej jej cywilizacji hinduskiej, określajacej się jako ARYJSKA (od ariów, gr. aristos to znaczy ‘najlepszy’, ‘szlachetny’;) jest niepodważalny. Potwierdzają go chociażby takie, istniejace do dzisiaj nazwy państw: Ariana (Afganistan), Ir-ak, Ir-an, a nawet Ir-landia (-ar wymienia się na -ir, stąd te ‘aryjskie’ nazwy od Indusu, aż po Atlantyk).

Na wszelki wypadek zacząłem szukać w internecie współczesnego potwierdzenia tych „rewelacji” Bławatskiej sprzed lat 150. I znalazłem artykuł hinduskiego kulturologa London Swaminathana, pt.„3000 bogów w Mezopotamii jest podobnych do hinduskich”:

Skąd zatem wzięła się ta, domagająca się od człowieka „panowania nad wszystkim, co na ziemi poruszać się odważa”, Cywilizacja Żydowska a następnie i Chrześcijańska? Tadominująca obecnie u nas Super Cywilizacja, choćby tylko z powyżej przytoczonej,OBIEKTYWNEJ przyczyny, winna być określona jako PODŁA, co zauważył już Lew Tołstojw traktacie „O życiu”, wysoko ocenionym nie tylko przez teozofkę Bławatską.

(Przypominam, to od lektury „Laborem exercens” JPII z 1981 roku, rozpoczynającej się od wychwalania powyższego „nakazu Stworzyciela”, rozpoczął się mój – i nie tylko mój – SZOK POZNAWCZY; gdy zrozumiałem, na czym „nasza” religia polega; patrz chociażby fragment „Spowiedzi” Lwa Tołstoja, opublikowany na neonie24 w marcu br.)

Zamim jednak przejdę do interesującego emaila od „Herborisa” sprzed 1,5 roku, to pozwolę sobie przypomnieć dwa symptomatyczne komentarze do mego, napisanego z okazji mego 77-lecia, eseju nt. PRZECIWENTROPII, PIERWSZEGO MOTORU WSZYSTKICH ISTOT OŻYWIONYCH. Te komentarze bowiem wskazują na kompletnybrak zrozumienia, co przeciwentropia (lub ‘anty-entropia’) w praktyce oznacza. Po prostu, codzi o to, że UFORMOWANIE (z ang. IN-FORMACJA) USTROJÓW OŻYWIONYCH, w miarę tych ustrojów się poruszeń, WZBOGACA SIĘ o NOWE FUNKCJONALNE FORMY (jest to Prawo Biologii Lamarcka), natomiast w przedmiotach NIEOŻYWIONYCH, w miarę ich używania ich UKSZTAŁTOWANIE (IN-FORMACJA) ulega DE-FORMACJI, wywołując utratę funkcjonalności takich ustrojstw. Co chyba każdy użytkownik samochodu, lub tylko roweru, zauważył.

Kto – a raczej CO – stworzyło i nadal stwarza, działające w sposób Przeciwentropiczny (Prawo Lamarcka) byty OŻYWIONE chociażby te w formie nas samych?

I tutaj na neonie24 odezwały się, BARDZO GLOŚNO, dwa głosy usiłujące ZAKRYĆ, za pomocą pojęcia BOGA (ew. W TRÓJCY) JEDYNEGO, bardzo prostą, biochemiczną zasadę STWARZANIA INFORMACJI przez istoty ożywione.

Otóż wyraźnie nie chcący przyznać, że wskutek ISTNIENIA W NAS PRZECIWENTROPII dość długo żyjemy, komentator „miarka” występił w roli apologety „Dobrego Boga Izraela” który go ponoć STWORZYŁ a inż. Wojtas w roli APOSTOŁA tej zmyślonej, przez autorów Biblii, CHIMERY STWORZYCIELA ŚWIATA „EX NIHILO”.

Ale skąd to „miarka” wie, że „Bóg jest dobry”? Jak twierdził Sokrates (powołując się na slogan delfickiej świątyni) Dobrem jest Wiedza (o bogach, o Przyrodzie, o ludziach i o sobie samym) a ZŁEM JEST IGNORANCJA (szczególnie w tych wlaśnie domenach).

Dumny ze swej NIE-WIEDZY„miarka” to ignorant BUDOWY WŁASNEGO JESTESTWA, skoro zwalcza b. celną opinię „Oscara”08:54:29 (me pozdrowienia dla niego): „Stanowimy po prostu rodzaj społeczności komórkowej… tak jak w społecznościach pszczół…” Które to stwierdzenie „miarka” krytykuje: „Siejesz tu pochwałę i propagandę faszyzmu i totalitaryzmu oraz niewolnictwa. Opamiętaj się.

A jak „miarka”, który nie chce wiedzieć, że składa się z miliardów komórek, NIE POZNAJE NAWET SAMEGO SIEBIE, co nam tu będzie pier….. o „dobrym bogu, który go, dobrego człowieka stworzył”.

***

Przejdźmy do argumentacji inż.Wojtasa z 30.06. o 09:27:44 „Jakoś nie przekonuje mnie pański (MG) styl narracji… (to) że lokuje Pan wszystko w myśli greckiej, co już budzi wątpliwości, bo to narracja niemiecka…

Otóż najlepszym w Polsce, przedstawicielem tej myśli „niemieckiej” – tj. helleńskiej – był prof. Uniwersytetów w Petersburgu a potem w Warszawie historyk antyku Tadeusz Zieliński, który w książce „Hellenizm a judaizm” (1927) utrzymuje, że „hellenizm to przeciwieństwo judaizmu”. Stąd podejrzenie, że starając się zdyskredytować„niemiecki“ hellenizm, kol. Wojtas w sposób zakamuflowany propaguje idee starotestamentowego „boga”, co w szczególności przejawiło się w takim oto jego stwierdzeniu:

@Berkeley72 10:20:06 „Jak pisałem – ma Pan spora wiedzę, ale bardzo nieuporządkowaną.Do tego (świadomie?) miesza pojęcia i wnioski. Tu: że Brahma jest pierwowzorem dla Stwórcy. Takiego odjazdu od logiki – to trudno sobie wyobrazić. trzeba chyba w Berkeley być kształconym, aby to napisać. Bo, na logikę, a bez podtekstu, jeśli Stwórca jest stwórcą wszystkiego, to także Brahmy.”

Otóż starotestamentowy BÓG STWORZYCIEL, to wg rycerza i filozofa Kazimierza Łyszczyńskiego (ściętego, na rozkaz polskiego episkopatuu, w Warszawie w 1689 roku) to CHIMERA,byt UROJONY,  „który jest wymysłem ludzkim, stworzonym po to aby jego głosicieli wielbiono... Lęk przed Bogiem jest rozpowszechniany przez nielękających się, w tym celu, żeby się ich lękano. Doktryna bądź to logiczna, bądź filozoficzna, która się pyszni tym, że uczy prawdy o Bogu, jest fałszywa, a przeciwnie, ta, którą potępiono jako fałszywą, jest najprawdziwsza… ”

A zatem, tak jak w CENTRALNEJ dla zrozumienia istoty Starego Testamentu, historii Patriarchy Jakuba, założyciela 12 plemion Izraela, który się podszył pod swego starszego brata Ezawa, by postępem wyłudzić, od ich Ślepego Ojca, prawa Syna Pierworodnego, tak i antyczni twórcy konceptu „Stworzyciela ex nihilo”, którego adwokatem na Neon24 okazał się inż. Wojtas, po prostu UDAWALI, że jest to JEDYNY STWÓRCA, starając się przechwycić PRAWA PIERWORÓDZTWA hinduskiego BRAHMA, SAMO-STWARZAJĄCEGO SIĘ, STWÓRCY WSZECHŚWIATA „Kontrolera wszechświata i stwórcy pierwszych żywych istot”.)

(Proszę zauważyć, że Brahma na zdjęciu ma nakryte „czapką” cztery twarze, skierowane w cztery strony świata i osiem rąk, podobnie jak słowiańskiŚwiatowid na kamiennym posągu z IX wieku, znalezionym w 1851 roku w rzece Zbrucz we wschodniej Galicji)

Co więcej, w wypadku historii plemienia, maszerującego przez świat pod ochroną DEKALOGU, można się doszukać wyraźnych zapożyczeń historii z przedbiblijnej, ARYJSKIEJ mitologii indo-irańskiej, co pokrywa się z opinią biblioznawców, że znana nam obecnie, super egoistyczna żydowska Biblia, skompletowana została w okresie perskiej dominacji w Babilonii. Mój korespondent „Herboris” podsumował te zapożyczenia w następujący sposób:

Określenie ‘Naród Wybrany’ zostało po prostu wyprowadzone z hinduskiego społeczno-boskiego systemu kastowego. I Hebrajczycy, zamieszkujący przed ich migracją, na północny-wschód od Eufratu, z pewnością mieli szerokie kontakty ze światem hinduskim. I wtedy zadecydowali, że to oni będą „czystymi braminami”, którzy będą panować nad poganami pochodzącymi z innych narodów. (Brahma stał się Jahwe i Abraham zadecydował to samo.) Inne narody otrzymały status niedotykalnych. Żydzi będą Kastą Najwyższą, narodem wybranym przez boga by przywodzić ludzkości. I co najważniejsze „Ja jestem” (JHWH), które Mojżesz usłyszał zza płonącego na pustyni krzaka to „Aham Brahmassmi” (Ja Jestem Brahmanem), najświętsze słowa w hinduizmie.

Na fakt takich zapożyczeń wskazują dodatkowo biblijne imiona Abraham i jego żony-siostry Sara, wyprowadzone od imion hinduskich bogów Brahma i jego żony-siostrySaraswati; także prawie identyczna historia Potopui arki zbawienia wszystkich zwierząt, oraz sztywny Kodeks Praw, na wzór (bardzo antyfeministycznego) Kodeksu Manu, a zwłaszcza starszego o ponad tysiąc lat Kodeksu Hammurabiego , z którego całe wersety zostały skopiowane w Prawach Mojżeszowych.

Ja dodałem (w tekście „Czy Jahwe to atrapa Brahma”) do tej hipotezy, że (zgodnie z zasadą „by a deception we make war”) Elita Narodu Wybranego już od czasów mitycznego Jakuba-Izraela ma zwyczaj „ubierać się” w szaty oraz „skóry” wypożyczone od kultur, które Żydzi, w trakcie ich historii, zamierzali opanować i zniszczyć, wysysając z tych „pogańskich” kultur ich soki życiowe.

Paraliżujacy Rozum JAD ukryty w Pismach Starego i Nowego Przymierza

Są bowiem zasadnicze różnice między stosunkowo młodym (ok. 2,5 tysięcy lat od czasów babilońkich) judaizmem a hinduizmem, z którego judaizm, w znacznym stopniu „wypożyczył” swą wczesną historię.

1. Według Wed, Brahma (który jest bóstwem cyklicznym, śmiertelnym ale wciąż się odradzającym) rozpadając się swymi mini cząstkami obdarza wszystkie żywe istoty, uzyskujące w ten sposób zdolności SAMO-STWÓRCZE – a zatem, wg Schroedingera NEG-(a lepiej ANTY)-ENTROPICZNE. Takie istoty dzięki temu są NIEŚMIERTELNE w swych, powtarzających się w NIESKOŃCZONOŚĆ CYKLACH. (Są to wyraźnie biologiczne cykle kojarzone z trójbóstwem Trimurti „Brahma jest twórcą okresów świata (kalpa), Wisznu jest konserwatorem tego świata, Śiwa zaś doprowadza pod koniec każdej kalpy do jego zagłady”)

2. W przeciwieństwie do tych hinduskich mitów, Biblia, będąca manifestacją światowładczych ambicji hebrajskichy kapłanów, promuje LINIOWĄ historię (Wszech)Świata: od jego nie tak dawnego Początku (według kalendarza bizantyjskiego zaledwie 7527 lata temu) do jego Końca (którego to Końca Świata, z przerażeniem wyczekiwali, zarówno żydzi jak i pierwsi chrześcijanie – patrz p« Objawienie » św. Jana, kończące Nowy Testament.)

3. Ponieważ istoty żywe – w tym i ludzie – OD ZAWSZE SĄ ŚMIERTELNE , więc w hinduizmie nie ma miejsca na jakiś GRZECH PIERWORODNY. Z tym GP to najzwyklejsza hucpa antycznych budowniczych PLEMIENIA ŻMIJOWEGO (biorących się za « boga jedynego »). Ta hucpa polega przecież na « uświęceniu » zachowania się PODŁYCH lekarzy, którzy wmawiając swym klientom chorobę, biorą się za jej leczenie, wywołując u ich klienteli rzeczywiste osłabienie i od siebie uzależnienie. Na tej prostackiej socjotechnice polega przecież – jak zauważył to nie tylko gnostyk Kozák – cała nowotestamentowa « TEOLOGIA ZBAWIENIA METODĄ „BEZ SKAZY” BARANKA BOŻEGO UMĘCZENIA I ZGŁADZENIA ». („Bo bez krwi rozlania nie ma grzechów odkupienia” – Hebr. 9.)

4. Co więcej, antyczny Stwórca ST nie mógł udzielić swym stworzeniom zdolności twórczych, polegających na asocjacji (kojarzeniu) idei prostszych w bardziej złożone zdania (system biochemiczny I->R->S->A). A to z tego powodu, że co zmyślniejsze takie stworzenia (patrz Ksenofanes w VI w. pne) szybko by skojarzyły, że Człowiekopodobny Stwórca jest Chimerą, Urojeniem, po to zmyślonym, aby jego kapłaństwo mogło na tym « biznesie z bogiem » robić bardzo zyskowne interesy. Z tego powodu, od momentu powstania judeochrześcijaństwa, kapłani tej „super religii” takzawzięcie i systematycznie MORDUJĄ LUDZI ŚWIATEŁ, w antycznej Jerozolimie nie tylko « człowieka nazareńskiego », ale i św. Szczepana (Stefana), przywódcę zhellenizowanych chrześcijan, odważającego siękrytykować Mojżesza; w Warszawie przed 330 laty wspominanego tutaj Kazimierza Łyszczyńskiego ;a na neon24, wystarczy wystukać słowo Berkeley72 , by sobie poczytać jak na mój temat histeryzuje jakiś (jakaś?) 57KerenOr.

***

Gnostyk Kozák twierdzi, że te prawie zanikłe obecnie, ARYJSKIE GÓRNOLOTNE kultury, naładowane Przeciwentropią (A-Entropią) zwykły symbolizowć swój stosunek do świata przy pomocy rzeźb pełnych wigoru zwierząt ( patrz powyżej zdjęcie sumeryjskiej rzeźby wojownika stojącego na BYKU, także w Egipcie czczono, znienawidzonego przez Mojżesza, BYKA APISA). Natomiast „filoentropiczne”, NISKIE KULTURY zwykły utożsamiać swą podstępną MOC z działaniem (jadowitego bądź duszącego) WĘŻA – patrz podkreślona w Nowym Testamencie zbieżność znaczenia symboli mojżeszowych i chrześcijańskich:

(Wg gnostyka Kozáka, te „złe ludzkie pożądania”, to w istocie szlachetne dążenie do poznania rzeczywistości (Lb 21:4-9); wizerunek żmii, jako antidotum na „złe ludzkie pożądania wiedzy”, potwierdza „reptylianizm” oraz FILOENTROPIĘ mojżeszowej religii.)

Obwieszcząc swą Nadwładzę już w pierwszych zdaniach „Dekalogu”, iż „Ja jestem Pan, Bóg twój, Bóg zazdrosny, który karze występek ojców na synach… itd”. YHWH zdaje się być bóstwem NIERUCHOMYM, jak kamień na którym te słowa zostały wyryte (stąd pochodna YHWH, „bóg” scjentologów to STATYK). Słowa te, samą swoją LITERACKĄ obecnością wywołują odpowiednie ZNIERUCHOMIENIA POZNAWCZE wyznawców tego boga (patrz gnostycka interpretacja powyższych obrazków z Biblii). I jednocześnie powodują, że ruchy sterroryzowanych Kamiennymi Tablicami ludzi stają się pozbawione znamion twórczości, ograniczając się do realizacji głupkowawego nakazu „mnóżcie się i panujcie nad Ziemią”.

Zaś przewidywane DOBROCZYNNE (dla nieruchawego Narodu Wybranego) skutki realizacji powyższego przykazania prorok Izajasz wychwalał w następujący sposób (rozdz.60 i 61):

Staną obcokrajowcy, by paść waszą trzodę, cudzoziemcy będą u was orać i uprawiać winnice. Zużyjecie bogactwo narodów, dobrobyt ich sobie przywłaszczycie… Bo naród i królestwo, które by ci nie służyły, wyginą, i poganie zostaną całkiem zgładzeni …Wy zaś będziecie nazywani kapłanami Pana, mienić was będą sługami Boga naszego. (Patrz „Złodziej pod sztandarem „nie kradnij” z r. 1994.)

A jeśli „wybrańcy Boga Izraela” mieli / mają takie ambicje jak te, które wyjawił Izajasz, to jak nazwać ich „Boga”? Czyż nie jest on podobny do hinduskiego Sziwa, boga Zniszczenia, Zagłady, po prostu BOGA fizycznego zjawiska zwanego ENTROPIĄ? Widać to w szczególności, w przypomnianym przez gnostyka Kozáka, rytuale picia krwi i spożywania ciała „nazareńskiego człowieka poznania” zabitego, przez żydowskiego „Boga” (patrz cz. I). Co więcej, ludzie samo-ograniczający się w swym poznaniu do tekstów Pisma Świętego wywołują u siebie, przewidzianą przez Prawo Bezbożnika Lamarcka atrofię wzroku, swego najcenniejszego organu „który jest świecą ciała twego” – jak to podkreślał „nazareński człowiek poznania”, którego chrześcijanie uwielbiają oglądać w formie na krzyżu kukły – patrz obrazek powyżej.

Z tego, czysto fizjologicznego powodu, pobożni żydzi i chrześcijanie (oraz ich dziecinawet „w trzecim i w czwartym pokoleniu” – jak zapewnia Dekalog) przestali dostrzegać, że ich jestestwa „umierają od wewnątrz” wskutek nie ćwiczenia, od dziecka, ich podstawowych ORGANÓW POZNANIA. I mamy tego skutki. O czym poniżej.

Podsumowanie

Do czego prowadzi nas Zakłamanie Świata Bogiem Izraela?

To „umieranie od wewnątrz”, wymuszane przez życie w „zaślepieniu poznawczym” jakie pracowicie krzewi kler żydo-chrześcijański ,wywołuje u bardziej ‘powolnych umysłowo’ dorosłych osób, odruchy myśli mające cechy najzwyklejszej schizofrenii. Jak zauważyliśmy to powyżej, za coś najbardziej złego, w takiej „Ciemnicy Solidarności” uważa się wszelkie manifestacje skojarzeń, kwestionujących NADWŁADZĘ wyimaginowanego Stworzyciela ludu przez Boga Wybranego. (Antidotum na takie szkodliwe skojarzenia to e ATRAPY ŻMII oraz CHRYSTUSA na obrazku powyżej.) I ten terror „uczonych w Piśmie” automatycznie przekłada się na NEGATYWNĄ SELEKCJĘ wszelkich opracowań (w tym imoich i poprzedzającego mnie Jeana Piageta i jego starszego kolegi Paula Wintreberta) wskazujących, że Wszelka Biologiczna Twórczość ma u swych podstaw biochemiczny mechanizm I->R->S->A, czyli „wyrównania z nadkompensacją nie krytycznych uszkodzeń organizmu, w tym neuronów kory mózgowej”.

A jeśli tego podstawowego biologicznego faktu się SYSTEMATYCZNIE NIE UWZGLĘDNIA, to ludzie zaczynają się bać zupełnie wyimaginowanych zagrożeń:

Tacy bowiem bohaterowie Cywilizacji, jak filozof Bertrand Russel i fantasta (straszył inwazją z Kosmosu) H.G. Wells, w ramach sponsorowanego przez CIA programuCongress of Cultural Freedom (1950), zaczęli bowiem „planowo” straszyć świat ZAGŁADĄ termonuklearną, która w rzeczy samej wywołała by ogromne zniszczenia, ograniczone jednak do Centrów Cywilizacji, wyposażonych przecież w tysiące schronów p. atomowych. I to ukryte sponsorowanie, „promotorów strachu” najwyraźniej trwa i dzisiaj. Współcześni pogrobowcy Wellsa i Russela straszą nas zawzięcie: 1) rakotwóczym Zubożonym Uranem; 2) planowanym ludobójstwem – względnie epidemią autyzmu – w rezultacie szczepień; 3) jakimś HAARPem na Alasce; 4) śladami smug kondensacyjnych w atmosferze. I tak dalej, 5G już na horyzoncie promieniuje „piekącymi” (jak Słońce?) mikrofalami.

Jednak te „jady” oraz „promieniowania niszczące geny” są tak nikłe, że wskutek istnienia w nas bio-mechanizmu I->R->S->A, zwanego także hormezą, muszą mieć one efekt polepszający nasze zdrowie! Czego dzisiejsi „biznesmeni strachu” za wszelką cenę nie chcą wiedzieć, wyraźnie naśladując kapłanów FILOENTROPII w starożytnym Izraelu, straszących tamtejszą ludność Końcem Świata. Te narastające zjawiska o charakterze schizofrenii są prostym wynikiem WYCHOWANIA DO IGNORANCJI jakim się zajmują nie tylko „nasze” zgromadzenia religijne, ale i instytucje naukowe opanowane przez odmianę „reptylian” zwaną piszczotliwie „genitalianami”. O pojawianiu się, najzyklejszej „dziury w mózgach”, pod wpływem biblijnych zakłamań praw biologii, pisałem w „Zielonych Brygadach” już przed całym ćwierćwieczem:

Bowiem kolonizując świat, w imię „Boga Zagłady Rozumu”, właśnie w formie KRZYŻA i ŚWIATEŁ MENORY, zaślepiających „ludu bożego” zbrodnie, żydzi oraz chrześcijanie wytępili już na Ziemi dziesiątki gatunków najszlachetniejszych zwierząt i ponad setkę narodów w Ameryce i Australii. Co więcej, w debilnym dążeniu do zwiększania komfortu swych, coraz bardziej opasłych jestestw, zawzięcie STERYLIZUJĄ, BETONUJĄ i ASFALTUJĄ naszą Planetę, aby przypadkiem na niej jakieś tereny „dzikie”, dające możliwość doskonalenia naszych organów ruchu oraz wzroku, się nie zachowały.

I to są „święte czyny” czcicieli tego, podobnego do hinduskiego Sziwa, Boga Stworzyciela NOWOTWORU CYWILIZACJI TPD (ang. WTC), czyli Pieniądz-Technika-Dupa (ang. Wealth-Technics-Comfort). Co zatem, na zakończenie tego, z lekka satyrycznego, przedwakacyjnego eseju, wypada mi przypomnieć? Choćby te narzekania, przed laty, mego partnera wspinaczek w okolicach Genewy, szwajcarskiego socjologa Willi Dietricha, że „Człowiek to najgłupsze za zwierząt, nie tylko sam się pcha do klatki, to się jeszcze w niej na klucz zamyka”. Które to, coraz szczelniejsze SAMOZAMKNIĘCIE SIĘ Narodów Wybranych w klatkach z Komfortem, jest eleganckim przykładem EN-TRUPII ICHWEGETACJI.

Zakopane, 15 lipca roku 102 po WPR

(tj. po Wielkiej Proletariackiej Rewolucji Anty Judeo-Chrześcijańskiej)

____________________________________

____________________________________

Ze względów technicznych musieliśmy wznowić edycję tekstu dra Marka Głogoczowskiego oraz komentarzy pod tekstem.

 Redakcja WPS

______________________________________

Komentarze

 1. wincenty

  Musisz to wiedzieć (517) Nazywają Nas Polaków „ubeckimi rzygowinami” !!! Dlaczego to robią?

  WIELKA LECHIA TO FAKT

  Polubienie

 2. wincenty

  MEDIA ANTY-NARODOWE NISZCZĄ WSZYSTKO CO ZWIĄZANE Z POLSKĄ

  Polubienie

  • Klemens

   Zgadzam się z prof. Nowakiem. Patlewicz to antypolski szkodnik. Chazarska ekipa krytykująca doktora w „Mediach Narodowych” to schematyczny atak agentów neokolonialnej farmaceutyki na prawdę którą głosi Czerniak.

   Polubienie

 3. pytuś

  Menora w Magdalence 1989; krzyżyk w sali Sejmu 2019, a na schodach dwa koszer węże, pilnujące obfitego koryta.

  Jarosław K.@JarosawK2

  Poręcze w Polskim Sejmie mamy ob żyd liwe.

  Zobacz obraz na TwitterzeZobacz obraz na TwitterzeZobacz obraz na TwitterzeZobacz obraz na Twitterze
  Ludzie o tym mówią: 59

  Polubienie

 4. Edward.

  No ale Maciej Maciak tez mowi ze Michalkiewicz i Macierewicz
  to tez Slowianie!!!!!!!!!!!! Toz to dzieci juz wiedza ze to zydy a
  poza tym – widac golym okiem kto zacz.

  Polubienie

 5. grzanek

  Ten na miniaturce to nasz wężuś Wacek? 🙂

  Polubienie

 6. pytuś

  @grzanek

  I dobrze mi z tym. Kim jesteś, dobry wujku „Krystianie”?

  Panie grzanek, wujcio ,,dobra rada” Christian to starozakonny braciszek z dwoma ,,uroczymi” pejsami, plecionymi na węża.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Krystian

  Christiania_Kristiania – i komu to przeszkadzało?

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Oslo

  Polubienie

 7. ./

  Kupiłbym to w wersji książkowej. Może autor kiedyś zdecyduje się wypuścić swoje tezy, analizy czy skojarzenia w odniesieniu do Ariów czy Wed.
  ………………………………………..
  Om Namah Shivaya

  Polubienie

 8. ./

  @pytuś
  Panie kolego zejdź Pan z dachu.

  Polubienie

 9. pytuś

  @./

  Panie kolego zejdź Pan z dachu.

  Panie kolego, przestań Pan wierzyć w parchate bajeczki!

  Albo NORDYCY, albo ARIOWIE – to oni stworzyli pojęciowy burdel!

  Rasa panów

  ,,Ze względu na fakt, że Niemcy jako naród ma wiele cech charakterystycznych dla typu nordyckiego, jak i kilka nie odpowiadających mu (smuklejsze ciało, słabiej rozwinięte mięśnie rąk), przedstawiciele nazistowskiego aparatu propagandy z Adolfem Hitlerem zaczęli określać rasę niemiecką jako czystą rasę „aryjską”.”

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Rasa_pan%C3%B3w

  PAN I PANOWANIE, TO CHYBA W NASZYM JĘZYKU JEST NORMALNE I ZROZUMIAŁE – PANIE ./?

  Bożek LASÓW i ,,pól” PAN.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Pan_(mitologia)

  RASA PANÓW TO MY – LACHICI_LECHICI_POLANIE_POLACY_ SŁOWIANIE!

  Polubienie

  • ./

   @pytuś
   Przypisywanie pastuchom kóz sfabrykowanie Wed, czy nawet pojęcia Ariów jest co najmniej śmieszne. Powiem tak – powielana tu pracowicie teza jakoby wszystkie systemy religijne zostały sfabrykowane przez pejsów jest nie do przyjęcia. Ta leniwa i tępawa nacja nigdy nie miała takiego zasięgu ani na tyle inteligencji by dokonać tak gigantycznej manipulacji. A Pan możesz sobie wierzyć w co Pan chcesz.

   Polubienie

 10. Pingback: Zakłamać Świat “żmijowym” Bogiem ENTROPII i zrobić na tym biznes – ANONYMOUS WORLDWIDE UNITED Edycja
 11. veri

  A. Hitler : „To, że świat antyczny był taki piękny, pogodny i bezproblemowy, bierze się stąd, że był wolny od dwóch plag: syfilisu i chrześcijaństwa.”

  Odstawiając na bok interesowną, żydowską propagandę w religijnym temacie można sobie samodzielnie, na bazie prawdy, logiki i przyzwoitości układać te puzzle …

  … najcięższy cios, jaki kiedykolwiek uderzył w ludzkośc było nadejście chrześcijaństwa. Bolszewizm jest nieślubnym dzieckiem chrześcijaństwa Celowe kłamstwo w kwestii religii zostało wprowadzone na świat przez chrześcijaństwo. Bolszewizm praktykuje kłamstwo o tym samym charakterze, gdy twierdzi, że przyniesie wyzwolenie ludzkości. W starożytnym świecie stosunki między ludźmi i bogami zostały założone na instynktownym szacunku. To był świat oświecony ideą tolerancji. Chrześcijaństwo było pierwszy wyznaniem na świecie do eksterminacji swoich przeciwników w imię miłości ( perfidia u Żydów to ich „spécialité de la maison” ) Jego myślą przewodnią jest nietolerancja. Chrześcijaństwo jest prototypem bolszewizmu tj. mobilizacja mas niewolników przez Żydów mających na celu podważania idei społeczeństwa … w tym miejscu można zapytać : skąd u Żydów bierze się taka potrzeba układania życia obcym im gojom poprzez trującą dawkę jaką były, wykoncypowane przez nich ideologie ( na religijnym -chrześcijaństwo a na politycznym- socjalizm, komunizm, demokracja ) ?! … na jednym z forum jakiś gostek ( na 100% Żydek ) rozpływał się w zachwycie nad tym jakimi to dobrodziejstwami – na przestrzeni ostatnich 2 tys. lat – obdarzyli Żydzi ludy Europy. Gdy zapytałem : za jaką cenę ? – to w moją stronę poleciały faszystowskie, nazistowskie ( typowe dla Żydów ) epitety.

  .Wszyskie judeo-chrześcijańskie religie, wbrew pozorom charakteryzują się wyraźną pogardą do życia i natury. Są to religie dla przegranych i marzycieli, którzy nie mogą poradzić sobie z wyzwaniami życia, wolą wegetować razem, ufając, że „ostatni będą pierwszymi, a pierwsi będą ostatnimi,” Np. dla chrześcijańskiej religii upośledzony umysłowo, oszukany, chory jest bardziej wartościowy od obywatela pracowitego i twórczego. Stanowi ona zbiór norm i wartości, które wprowadzone przekładają dziewicę nad matkę, mnicha nad ojca rodziny, a słabych i cierpiących powyżej silnych i zwycięskich oraz zmarłych nad żyjącymi. To gardzenie każdą przyjemnością w życiu i gloryfikacja samodzielnych tortur i wyniszczenie jako pozytywne wskazanie. Człowiek ma walczyć z ciałem i zaakceptować, to że urodził się naczyniem grzechu.
  Bez względu na to pod jakim kątem na to patrzymy, judeochrześcijaństwo stanowi wypaczone i mizantropiczne nastawienie do życia, które w żadnym wypadku nie powinno być tolerowane w żadnym zdrowym społeczeństwie.

  ” Chrześcijaństwo ” – znając pogardę jaką mają ci, którzy uważają się za rasę panów … gdyby to było dobre dla gojów to Żydzi by im tego nie aplikowali, prawda ? Logika się kłania ( parę, w tej melodii komentarzy, które zostawiłem u „Gajowego Maruchy” posłał on był je w wirtualny niebyt – wspomniałem tu jakiś czas temu o tym )

  Polubione przez ciebie

  • Mam podobne spostrzeżenia.

   Próbowałem publikować na niepoprawni.pl – to strona wyjątkowych żydo-chrześcijańskich kreatur.

   Polubienie

   • Grace Niesiur

    chachacha
    macie Dariuszu podobne spostrzeżenia ?

    przecież Ty Dariusz Kosiur
    jesteś ex kandydatem na prezydenta Polski ze Stowarzyszenia
    Chrześcijańskich Robotników.
    Tutejszy Prezio Ziemiński P.
    gdy zbierał podpisy,
    to zbierał je stojąc pod krzyżem – Dariuszu Kosiur, kandydacie startujący z listy PiS.
    – „nasz człowieku musimy zająć stanowisko w celu skutecznego podjęcia wyzwania wyborczego w wyborach” pospolity chrześcijaninie jak i soviecki człowieku…!
    lud cwańszy niż ładniejszy – jak powiadają, ci co z wąsami urodę na myśli mają

    !
    @rzeczpospolita – ale ta tu strona nie jest stroną wyjątkowo pospolitych chrześcijańskich kreatur ?
    i nie kasuje wpisów

    Polubienie

   • sssssssssss

    Co się pejsatku podniecasz.Odgrzewasz tu stare kotlety i myślisz że będziesz mieszał.Wypieprzaj z tego portalu i odfajkuj się od Dariusza Kosiura. To że Dariusz Kosiur startował z listy PIS na radnego i kiedyś tam sobie zdrowaśki odmawiał i co z tego.Nic tu nie namieszasz .Kop w dupę i kierunek pisowo-ojczulkowe medyja i nie puszczaj bąków tutaj.Weż maszynkę Gillette bo ci pejsy odrastają.

    Polubienie

   • I jest dokładnie jak w starym porzekadle: uderz w stół a nożyce się odezwą

    Tłumaczę specjalnie dla Grace Niesiur (co za niezwykle wyszukany nick):
    nożyce z przysłowia to żydo-chrześcijańskie kreatury, tu: Grace Niesiur.

    Jak z tego widać strona WPS jest dość popularna wśród żydo-chrześcijańskich kreatur – to bardzo dobrze, to cieszy.

    Polubienie

 12. veri

  ” co nas obchodzą, ich pojebane historyjki z przeszłości,” –

  – przez lata bywania na necie poczyniłem spostrzeżenie, że na portalach, forach gdzie na religii, Kościele, duchownych urządzają sobie bezprzykładną jazdę jakąkolwiek wzmianka o żydowskiej proweniencji tej religii i apel o jej odrzucenie spotyka się z natychmiastowym cenzuralnym aktem ( kasownik ban )… pali się nie tylko czerwone światełko a latarnia ? ( „Gajowy” też to skasował )

  ps. podobnie jest z PiS-em.

  Polubione przez ciebie

 13. pytuś

  @veri

  ,,Bolszewizm praktykuje kłamstwo o tym samym charakterze, gdy twierdzi, że przyniesie wyzwolenie ludzkości.”

  WSZYSTKO JUŻ BYŁO.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowy_bolszewizm

  BOLSZOJ (bolszewik) ZAWSZE MA RACJĘ I NIKT MU NIE PODSKOCZY!

  https://pl.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9

  Polubienie

 14. kazik

  W ciągu ostatnich pięciu lata, w Federacji Rosyjskiej (FR) zaszły znaczące przeobrażenia. FR unowocześniła swój potencjał wojskowy do tego stopnia, że Zachód nie posiada już przewagi, jaką posiadał przez ostatnie trzydzieści lat. Skończył się dla niego czas, kiedy mógłby zaryzykować wojskową konfrontację z FR z nadzieją na wygranie.

  Potencjały wojskowe naszego nowego strategicznego sojusznika oraz państw Europy Zachodniej okazały się przestarzałe. Były zbudowane w XX wieku na potrzeby XX-wiekowych wojen. Tymczasem okazało się, że Federacja Rosyjska stworzyła i posiada broń XXI wieku. W przeciągu jednego roku w sprawach wojskowych role zostały odwrócone – teraz to Zachód będzie próbował dogonić Rosję. Drugim, istotnym wydarzeniem było ustabilizowanie gospodarki rosyjskiej po kryzysie, jaki wystąpił w 2014 roku. Stała się ona nieczuła na kolejne sankcje oraz na wahania cen ropy naftowej na rynkach światowych. FR jest również samowystarczalna w produkcji produktów spożywczych.

  A teraz kilka słów o adwersarzu. Moim zdaniem Stany Zjednoczone błędnie oceniły przyczynę rozpadu ZSRR, którego upadek był związany głównie z nawarstwieniem się tam wielu trudności wewnętrznych oraz utratą przez elity wiary w socjalizm. Stany Zjednoczone uwierzyły w to, że to one pokonały ZSRR, ponieważ były silniejszym graczem w Zimnej Wojnie. Na podstawie błędnie wyciągniętego wniosku stworzyły fałszywy obraz swojego państwa i jego potęgi. Wierząc bezgranicznie w swoją potęgę wojskową i gospodarczą przespały kolejne dziesięciolecia. Przegapiły również zagrożenie dla swojej supremacji gospodarczej ze strony szybko rozwijającej się gospodarki ChRL. Można odnieść wrażenie, że,….

  Kolejnym elementem „rozgrywki” za wschodnią flanką było rozpoczęcie wydawania rosyjskich paszportów mieszkańcom obwodów Donieckiego i Ługańskiego. Teraz, w przypadku gorącego konfliktu na tym obszarze, Federacja może mieć pretekst, aby działać zbrojnie w obronie własnych obywateli na terenie innego państwa – tego typu argumentacja była już stosowana przez Stany Zjednoczone

  https://obserwatorpolityczny.pl/gry-i-gierki-za-nasza-wschodnia-flanka-cz-1/

  Polubienie

 15. kazik

  Importujemy z Rosji węgiel, będziemy importować… pietruszkę
  https://obserwatorpolityczny.pl/obwiniaja-rosje-ale-gdzie-sa-dowody/

  Polubienie

 16. kazik

  Obwiniają Rosję, ale gdzie są dowody?

  Pan premier powiedział wprost: „Nie ma dowodów na zaangażowanie Rosji w tragedię samolotu nad Donbasem”. Malezyjski premier skrytykował wyniki oraz formę dochodzenia w sprawie tragedii lotu MH17, podkreślając że śledztwo w sprawie było nadmiernie upolitycznione. Nie miało raczej na celu ustalenie prawdy, ale obwinianie Rosji o tragedię. „Obwiniają Rosję, ale gdzie są dowody?” Powiedział, że Malezja zaakceptowała raport z dochodzenia w Holandii, ale tylko do momentu, gdy samolot został zestrzelony przez pocisk produkowany przez Rosję….

  Sytuację kompleksowo doskonale podsumowują następujące słowa pana premiera: „Nie wiemy, dlaczego jesteśmy wykluczeni ze śledztwa, ale od samego początku widzimy w nim zbyt wiele polityki i nie chodziło o to, aby dowiedzieć się, jak to się stało, ale wydaje się, że koncentrujemy się na próbie przypisania tej sytuacji Rosji a to nie jest sytuacja w której można by było uznać śledztwo za niezależne” – powiedział dr Mahathir.
  https://obserwatorpolityczny.pl/obwiniaja-rosje-ale-gdzie-sa-dowody/

  Polubienie

 17. pytuś

  @Grace Niesiur

  PANIE MĄDRY INACZEJ, CO JEST BEZPIECZNIEJSZE – KRZYŻ CZY KÓŁECZKO?

  Polubienie

 18. kazik

  https://obserwatorpolityczny.pl/do-przyjaciol-chrzescijan/
  Kościół zawodowy, czyli kler, był od początku istnienia, częścią klasy panującej. Oczywiście był zróżnicowany, ze sztywną hierarchią ale przecież zawsze panował nad owieczkami.

  Polubienie

  ________________________________

Ze względów technicznych musieliśmy wznowić edycję tekstu dra Marka Głogoczowskiego oraz komentarzy pod tekstem.

 Redakcja WPS

 

25 Komentarzy

Filed under Polityka

25 responses to “Zakłamać Świat „żmijowym” Bogiem ENTROPII i zrobić na tym biznes

 1. witz

  19-latka brutalnie zgwałcona. Zatrzymano dwunastu kozojebców

  W tej sprawie służby zatrzymały dwunastu obywateli Izraela
  https://dorzeczy.pl/swiat/108545/Aresztowano-dwunastu-Zydow-Sa-podejrzani-o-brutalny-gwalt.html

  Polubienie

 2. Grace Niesiur Nożycoręka

  @rzeczpospolita
  Dariusz Kosiur napisał: Jak w syarym porzekadle : uderz w stół a nożyce się odezwą.
  Tłumaczę specjalnie dla Grace Niesiur (co za niezwykle wyszukany nick): nożyce z przysłowia to żydo-chrzaścijańskie kreatury, tu : Grace Niesiur.

  Nick znaleziony,
  bardziej, niż niezwykle wyszukany,
  W swej istocie rzeczy zawiera fundamentalną wiedzę o istocie do której przynależy.

  Mentalność Daiusza Kosiura jest dość prosta – chrześcijanie odmawiający pod krzyżami te swoje zdrowaśki w przeszłości, popadają na zawsze w nieruchomość poznawczą i pozostaje jedynie to jedno, czego się nauczyli – żydo-chreścijanin, żydo- chrześcijanin, żydochrześcijanin, wszędzie są wrogowie i to są poprostu oni – żydo-chrześcijanie. (A jak było wcześniej ? kto był sprawcą ?)
  chleba naszego powrzedniego
  chleba naszego powszedniego
  chleba naszego powszedniego
  prosił Dariusz pod krzyżykiem wiszącym nad łó żeczkiem.
  A ja nie.

  Polubienie

 3. nikita

  Pis będzie wypłacał parchom pierwszą transze 447.

  https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/polskie-zloto-nbp-bank-anglii-londyn-rezerwy,203,0,2271691.html
  Do Polski specjalnym transportem przyjedzie około 100 ton należącego do nas złota. To niemal połowa tego kruszcu, który zdeponowany jest w Anglii.

  Polubienie

 4. paziem

  kazik
  18 lipca 2019 o 09:58 Edycja

  Przytoczone przez pana stwierdzenia za” obserwatorem” nie oddają obecnej rzeczywistej sytuacji w Rosji. Putin jest niestety coraz słabszy, a Rosja ma poważne problemy społeczno-polityczne i dla swego ocalenia wymaga zasadniczych zmian przeciw niszczącej Rosję oligarchii syjonistycznej.

  Polubienie

  • grzanek

   Panie Prezesie, co przeważyło o pańskiej wolcie w temacie Putina? Opinia płk. Kłaczkowa, opinia „ulicy” w Moskwie? Skąd ten nagły pesymizm?

   Polubienie

 5. paziem

  To nie pesymizm tylko realizm oparty o własne obserwacje i liczne rozmowy w czasie mooich ostatnich pobytów w Rosji. Jasne, że nie mam dojścia do tajnych informacji, alewnioski potrafię wyciągać.

  Polubienie

 6. Grace Niesiur Nożycoręka

  JÓZEF STALIN :
  W tym seminarium duchownym,
  do którego uczęszczałem wtedy na Zakaukaziu, klechy bardzo systematycznie i wytrwale dążyły do swoich niecnych celów.
  Główną ich umiejętnością było jednak szpiegowanie spraw innych ludzi, węszenie w nich, wślizgiwanie się do ich dusz i gwałcenie ich uczuć. Na przykład, szpiegowanie w sypialniach. O dziewiątej rozlega się dzwonek na poranną herbatę, udajemy się do jadalni, a kiedy wracamy, przychodzi nam stwierdzić, że w tym czasie dokonano rewizji i przeszukano nasze szuflady.
  Cóż w tym może być dobrego ?

  ICYK S. :
  Nic.

  JÓZEF STALIN : A jednak. Buntując się przeciwko temu oburzającemu reżimowi i jezuickim metodom, jakie panowały w seminarium, gotów byłem zostać rewolucjonistą i zostałem nim.
  „Wierzącym” wyznawcą marksismu.

  ICYK S. :
  Ja wyniosłem jeszcze lepsze wspomnienia z klasztornej szkoły. W roku 1881, podczas jednego z wielkich pogromów uciekając przed Kozakami zastukałem do klasztornej furty.
  Zakonnicy posadzili mnie w szkolnej ławce razem z chrześcijańskimi chłopcami.
  „Ojcze nasz, który jesteś w niebie”. Tego musiałem się nauczyć na pamięć. Bałem się, nie miałem pojęcia, dlaczego zakonnik koniecznie chce mi to teraz wbić do głowy. Nagle do klasy wdarli się Kozacy.Kazali wszystkim chłopcom spuścić spodnie. Stoję naprzeciwko olbrzymiego Kozaka. Jestem obrzezany. Kozak unosi rękę.
  Wtedy zakonnik mówi: „Jego obrzezani, ponieważ zawsze sikał obok. To chrześcijanin. Powiedz temu człowiekowi „Ojczenasz”. I powiedziałem: „Ojcze nasz, który jesteś w niebie”.

  Polubienie

 7. paziem

  Grace, jest taki zwyczaj, tutaj także obowiazujący, że jak coś cytujesz, to musisz podać źródło. Inaczej, wywalamy. To tak na początek znajomości.

  Polubienie

  • Wacek

   No tak panie prezesie gdy żydek z wybiorczej sra to panu na portal to trzeci raz pan zwracasz uwagę a żydek dalej puszcz bąki a jak grzanek zada jedno pytanie czy ja trochę pożartuję to zaraz pan atakujesz niemiłosiernie.
   Mi chodzi tylko o prawdę a nie branie przykładu z kłamstw żydowskich.Napisałem jasno że film gdzie papę Franco miziają w rączkę niby banksterzy żydowscy jest fejkiem a komentarz oczywiście bez echa.Jeżeli chcemy brać przykład z żydów i kłamać i mówić na białe ze to czarne proszę bardzo tylko zobaczymy jak długo na tym pojedziecie.

   Polubienie

   • sssssss

    Co do Stalina zaczynam zmieniać zdanie w kierunku coraz bardziej pozytywnym czytając nieco wpisów Kmiecia ale nie tylko drużyny APA także.

    Polubienie

   • Wacek

    Oczywiście chodzi o ten film .Nie ma tu żadnego Rothschilda czy Rockefellera .Film jest ogólnie dostępny .Mówmy prawdę .Przecież jak byk widać że fejk został spłodzony przez żydów że niby na zdjęciach są banksterzy a goje to podłapali natomiast koszerni mieli kupę śmiechu.
    Pora zmądrzeć.

    Polubienie

 8. Wacek do grzanka.

  Co do Putina walmy faktami .
  1.Spotkanie z Witalikiem Buterinem i gratulacje za Ethereum jako krypto która ma ogromne znaczenie w świecie kryptowalut obok BTC.Proszę sobie zobaczyć to spotkanie jeżeli jakieś wątpliwości są .
  2. W czasie mistrzostw świata w piłce nożnej towary i usługi w Rosji można było nabyć za pomocą BTC co Putin bardzo chwalił mówiąc że Rosja podjęła wyzwania XXI wieku.
  3.Na Białorusi Baćko otwiera największą kopalnię BTC na świecie i mocno popiera BTC.
  4.Na Syberii jest więcej kopalń BTC niż skwarków w dobrej kaszy.
  Zgadzasz się Grzanuś ?

  Polubienie

  • grzanek

   Wężyk ja nie znaju, bo szczerze mówiąc w temacie bitkoni jestem dyletant. Znasz moją opinię, w tej kwestii akurat przychylam się do zdania Szczypiora, że to wirtualne kolorowe koraliki bez pokrycia, jedna wielka piramida finansowa, w której przebiegli ‚wynalazcy’ bitkonia golą naiwnych gojów na kasę aż miło. Co do dziadzi Wowy i Baćki, podejrzewam, że u nich ta fascynacja czy przynajmniej umiarkowany entuzjazm wobec BTC wynika z ich poczciwości — oni myślą pewnie, że to jakaś realna alternatywa dla hegemonii dolara. Oby się nie przeliczyli.

   Polubienie

   • Wacek

    Grzanuś zgadzam się co piszesz.Nawet Trump ostatnio narzygał na bitconia na twiterze i BTC poleciał zaraz w dół a Wowa i Baćko zapatrzeni w BTC jak goryl w Ciciolinę i jeszcze nastawiali u siebie full kopalni a Islandia taka antybanksterska a tam pracuje jedna z największych kopalni bitcoina na świecie.
    Dorosłe chłopy tak doświadczone a zafascynowały się krypto aż trudno w to uwierzyć a żeby było śmieszniej to w Rosji budowana jest pełną parą infrastruktura dla krypto.

    Polubienie

 9. nikita

  Amerykanie zestrzelili własnego drona przy granicy z Iranem

  Trump poinformował najpierw triumfalnie, że jego kraj zemścił się za stratę swego drona nad Iranem w zeszłym miesiącu i zestrzelił irańskiego, który miał „zbliżać się niebezpiecznie” do jednego z amerykańskich okrętów wojennych w cieśninie Ormuz. Według władz irańskich, „żałosne” informacje Trumpa dotyczą drona amerykańskiego
  https://strajk.eu/amerykanie-zestrzelili-wlasnego-drona-przy-granicy-z-iranem/

  Hipersoniczny Iran http://slepamanka.neon24.pl/post/149810,hipersoniczny-iran-widziane-z-usa

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.