Wybory 2019 – bez polskiej, narodowej, alternatywy

Uwaga! obydwa kierunki prowadzą do tego samego miejsca!

Zatem nie ma najmniejszego znaczenia jak będą głosować wyborcy.

Ta wyborcza, żydowska, polityczna, świetnie reżyserowana i nakręcana przez powszechne żydowskie media, hucpa ma przyciągnąć uwagę Polaków i ustawić ich po dwu stronach żydowskiej barykady – zwolennicy żydowskiego syjonistycznego PiS kontra zwolennicy żydowskiej syjonistycznej PO. A jak dobrze pójdzie, to może Polacy zaczną się okładać na ulicy za żydowską, antypolską politykę – politykę, którą PiS i PO oraz wszelkie koncesjonowane dotychczasowe twory, realizują w interesie żydowskich lichwiarzy – politykę okradania i niszczenia Polski i Polaków.

Elektoracie pamiętaj: nikt wam tyle nigdy nie da, ile PiS obieca i wiedz Elektoracie, że: rzeczywista polityka składa się nie z obietnic, lecz z realnych faktów politycznych, a te od 30 lat wskazują niezmiennie ten sam antypolski, antynarodowy, antypaństwowy, ale zawsze prosyjonistyczny kierunek.

PiS w ramach wyborczej hucpy rzucił ostatnio hasło: budżet 2020 bez deficytu. Oznacza on nie mniej, nie więcej niż:

budżet bez deficytu = całkowity brak rozwoju (brak inwestycji)

Jednak nie będzie to stagnacja, tylko dalsze pogłębianie upadku gospodarczego i zadłużania kraju, ponieważ brak rozwoju powoduje, że długi generują kolejne długi. Ciekawe, że podobny pomysł rzucił w przodującej demokracji świata, w USA, D.Trump -?

Czyżby była to rozpaczliwa próba niewielkiego zmniejszenia wielkości zadłużania IIIRP w żydowskich bankach (art. 220 Konstytucji RP)? Sprowadzając rzecz całą do realiów realizowanej od 30 lat polityki można użyć słów premiera M.Morawieckiego, oddających prawdziwy sens i cel tej polityki:

„Polacy maja zap….ć za miskę ryżu”.

 

Poniżej tekst z grudnia 2015r. Czy zawarte w nim tezy i stwierdzenia, stawiane u progu rządów PiS – u progu „pontyfikatu” J.Kaczyńskiego -, okazały się błędne?

Co PiS da III RP?

hqdefault„Nie ma Polski bez Kościoła” – J.Kaczyński na Jasnej Górze, lipiec 2015

Czyli jaka będzie IIIŻydo-RP pod rządami PiS?

 

1. Główne kierunki polityki zagranicznej uwarunkowane wtłoczeniem Polski przez rządzącą żydowską V kolumnę do UE i NATO nie ulegną żadnej zmianie. Są one zresztą zgodne z wytycznymi dla IIIŻydo-RP przedstawionymi przez syjonistę Z.Brzezińskiego: ścisła współpraca z USA oraz zacieśnianie integracji w ramach UE budowanej przecież przez żydowską finansjerę wyłącznie dla jej korzyści.
Polityka ta zostanie tylko zintensyfikowana, co wynika z radykalnego syjonizmu PiS, wytłumionego wyłącznie na czas kampanii wyborczej, a jest już po kampanii.

z17666714Q,Prezydent-Lech-Kaczynski-i-jego-prawnik-Andrzej-DuDowodem kontynuacji syjonistycznego kierunku polityki IIIŻydo-RP jest niedawna wizyta byłego kapciowego L.Kaczyńskiego, kolejnego prezydenta, A.Dudy na Ukrainie i przyznanie jej żydowskiemu reżimowi kredytu na kwotę 1 mld € UE oraz opowiedzenie się przez byłego kapciowego za utrzymaniem sankcji wobec Rosji za jej wsparcie dla walczących z żydo-banderowską juntą Ukrainy Doniecką i Ługańską Republiką Ludową.

Tu nieodzowna wydaje się następująca refleksja. Nielegalny żydo-banderowski reżim Ukrainy jest wspierany przez USA i przez wszystkie pozostałe żydo-reżimy Zachodu. Żołnierze, partyzanci DRL i ŁRL, nie poddający się reżimowi są określani mianem bandytów.
Odwrotna sytuacja dotyczy Syrii, gdzie legalny prezydent Baszar al-Asad i jego rząd są przez żydo-reżimy Zachodu określani mianem reżimu przeciwko, któremu cztery lata temu USA wszczęły rebeliancką wojnę. Natomiast rebelianci są przez Zachód nazywani słuszną opozycją walczącą z reżimem Baszara al-Asada o demokratyzację Syrii.

Tę zadziwiającą asymetrię da się wytłumaczyć tylko w jeden sposób. Legalny prezydent i rząd Syrii w przeciwieństwie do nielegalnych władz Ukrainy (przejęły władzę w wyniku rebelii inspirowanej przez USA) nie są syjonistycznymi Żydami, a co za tym idzie nie są skłonne realizować interesów syjonistycznego żydostwa z USA. Innego uzasadnienia nie dostrzegam.

Dowód kolejny, to domaganie się przez rząd PiS zainstalowania na terytorium Polski baz NATO z bronią atomową. Ma to być ochrona przed ewentualną „agresją imperialnej Rosji”. Tylko z tego kierunku upatrują dla Polski zagrożenia wszystkie kolejne żydo-rządy, co znajduje odzwierciedlenie w żydo-medialnej propagandzie, a także w programach oświatowych.

I dalej, PiS odgrywa – udaje przed Polakami antyniemiecką retorykę. Z pewnością znajdą się tacy, którzy dadzą się na to nabrać, ponieważ zapomnieli już, że to właśnie L.Kaczyński podpisał bezwarunkowo traktat lizboński. Ten pozujący na polskiego patriotę bezwzględny syjonista nie postawił oczywistego warunku Niemcom: przyznania statusu mniejszości narodowej dla 2 mln Polaków w NRF, jaki posiada 150 tys. Niemców w Polsce. Co gorsza – a dla Polski i Polaków jest to zagadnienie priorytetowe -, nie zażądał podpisania przez NRF traktatu o granicy na Odrze i Nysie (w 1995r. wygasła moc porozumienia poczdamskiego) mimo, że „negocjacje” wokół traktatu lizbońskiego stwarzały ku temu niepowtarzalną okazję. Istniała także możliwość umiędzynarodowienia traktatu granicznego z NRF.
Jest oczywiste, że antyniemiecka retoryka PiS spotyka się z antypolską reakcją w NRF – ale, trzeba wiedzieć i pamiętać, że antypolska reakcja ma miejsce głównie w żydowskich lub kontrolowanych przez Żydów niemieckojęzycznych mediach. Nie zapominajmy, że NRF jest od 1945r. wasalem USA i nie może prowadzić własnej, niezależnej, niemieckiej polityki.

polska_armia_2014-03-09_21-09-03Zatem w interesie żydowskiej polityki USA PiS ustawia Polskę na wrogich pozycjach zarówno wobec Rosji i wobec NRF. Jest to czytelne powtórzenie polityki żydo-sanacyjnego obozu II RP z lat 1926-39, który również realizował politykę żydowskiej finansjery z Wall Street i londyńskiego City i wiemy dobrze, czym to się dla Polski skończyło.

2. Polityka gospodarcza PiS, mimo wprowadzenia doń elementów prospołecznych, socjalnych, również nie ulegnie żadnej istotnej zmianie.
Dodatek 500 zł na dziecko oraz powrót do wieku emerytalnego 60 i 65 lat, choć należy je ocenić pozytywnie, to jednak poza wydźwiękiem propagandowym nie przedstawia żadnej realnej wartości poprawy bytu Polaków. Systematyczny wzrost kosztów utrzymania szybko zniweluje „dodatek na dziecko”, a coraz mniejsze wpływy do ZUS od coraz mniejszej liczby pracujących (upadek firm i malejący przyrost demograficzny) grożą załamaniem systemu emerytalnego.

Proponowane przez PiS opodatkowanie zagranicznych banków i sieci handlowych jest tylko pozornie dobrą propozycją stwarzającą jedynie iluzję zwiększenia wpływów do budżetu państwa. Pomysł ten nie spowoduje ani odbudowy polskiego – koniecznie państwowego! – systemu bankowego, ani polskiego handlu.
Interesujący się polityką – w tym i ekonomią – winni wiedzieć, że bezpieczeństwo, tak zewnętrzne, jak i wewnętrzne, Państwa i jego obywateli, ale także i rzeczywista władza, zależą wprost proporcjonalnie od ilości rodzimego kapitału i od struktury własności gałęzi gospodarki. Im rodzimego kapitału i własności jest więcej, tym większe jest bezpieczeństwo Polski i Polaków. Jak łatwo po 25 latach trwania IIIŻydo-RP zauważyć nasze bezpieczeństwo zbliża się do zera. Własność jest przeważnie obca, głównie żydowska (żydowskich korporacji).
A co w tej kwestii proponuje PiS? – NIC.

Gospodarczy program PiS (a także wszystkich pozostałych koncesjonowanych przez żydo-reżim partii) nie przewiduje żadnej zasadniczej zmiany w polskiej gospodarce. W dalszym ciągu będzie ona podlegała systemowi pieniądza dłużnego, czyli zadłużaniu państwa i obywateli w zagranicznych prywatnych bankach, kontrolowanych przez żydowską finansjerę. Nie ma mowy o likwidacji zapisów art. 220 Konstytucji RP zabraniających finansowania polskiego rozwoju przez NBP, a tym samym nakazujących zewnętrzne zadłużanie kraju. A nawet gdyby PiS miał taki punkt w swoim programie, to nie posiada wystarczającej ilości mandatów do przeprowadzenia zmian w konstytucji.

Trzeba tu także zauważyć, że w IIIŻydo-RP zlikwidowano gospodarcze planowanie i program gospodarczy PiS podtrzymuje ten stan nadal. A więc nie może być mowy o rządowym planowaniu zwiększenia w ciągu kilku lat ilości miejsc pracy w gospodarce kraju, co zresztą jest logiczną konsekwencją pozbawienia rządu możliwości realizacji polityki pieniężnej kraju (Konstytucja RP art.220, 227 p.1). Nie można przecież oczekiwać, że przedsiębiorcy X i Y będą realizowali swoje inwestycje z myślą o racjonalnym rozwoju gospodarczym całego kraju – nie dysponują ani takimi środkami finansowymi, ani instrumentami polityki gospodarczej, ani nie muszą być zainteresowani takimi działaniami. Nie są nimi zainteresowane także zagraniczne banki.

Konsekwencją ekonomiczną wtłoczenia Polski przez rządzącą żydowską V kolumnę do UE, czy szeroko pojętego obozu Zachodu, czyli faktyczną kolonizacją Polski, jest podległość NBP żydowskim instytucjom finansowym MFW i BŚ (oraz EBC), które powodują, że znakomita większość zasadniczych decyzji gospodarczych podejmowana jest poza naszymi granicami przez czynniki obce i Polsce wrogie.

Dariusz Kosiur

_________________________

PS

Oto wierny jak cień, najbliższy współpracownik Beaty Szydło, K.Łapiński – szczery Słowianin z warszawskiej Pragi. Czy jest pracownikiem zaprzyjaźnionej ambasady USA, czy z sojuszniczego Mossadu, nie wiadomo, ale fizjonomia zdradza niewątpliwy geniusz nowo kształtowanej, europejskiej elity.

Współpracował także blisko z rezydentem IIIŻydo-RP/Polin.

Jednak jakiś czas temu zastąpił go nowy współpracownik – być może o roszadzie zdecydował czołowy pontyfik IIIŻydo-RP/Polin, a może i ktoś wyżej od niego (?). 

Byłoby nie do pomyślenia, że ta zmiana może nie ucieszyć wszystkich patriotów, którzy tak ochoczo opowiadają się po stronie „dobrej zmiany”, deklarując jednocześnie wzrost miłości do Izraela i zaufania do sojuszniczych USA. Choć z drugiej strony, spoglądając na fizjonomie tych współpracowników trudno dociec w czym tkwi istota tej zmiany – bo też i nie łatwo dostrzec tu różnicę. 

Dariusz Kosiur

31 Komentarzy

Filed under Polityka

31 responses to “Wybory 2019 – bez polskiej, narodowej, alternatywy

 1. pytuś

  Bajka o wyborach

  PARCHATA WŁADZA JUŻ ROBI POD SIEBIE ZE STRACHU PRZED NARODEM?

  Siemoniak: przez trzy lata Sejm stał się terenem zamkniętym, fortecą

  https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018-10-12/siemoniak-przez-trzy-lata-sejm-stal-sie-terenem-zamknietym-forteca/

  Polubienie

 2. Klemens

  Chrześcijańsko-muzułmański dialog uczonych

  Polubienie

 3. pytuś

  @Klemens

  Palmyra (Syria)[

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Palmyra_(Syria)

  A TO CO? ZNOWU KOLEJNY PARSZYWY PRZYPADEK?

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Palmiry

  Polubienie

 4. Klemens

  Pół roku ograniczenia wolności za spalenie marzanny.

  Polubienie

 5. pytuś

  @Klemens

  Marzanna, Marzana, Marena, Morana, Morena, Mora, Śmierć, Śmiercicha, Śmiertka – słowiańska bogini symbolizująca zimę i śmierć, przez część badaczy uważana za demona.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Marzanna

  NA TO NIE MA PARCHATYCH PARAGRAFÓW I NIECH SIĘ WALĄ PARSZYWE TŁUKI!

  Obyczaj

  3.obyczaje regulują szeroki zakres spraw o istotnym znaczeniu społecznym, które pozostają poza sferą obowiązywania prawa.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Obyczaj

  Polubienie

 6. Np.: Bernadeta Krynicka, PiS, posłanka VIII kadencji sejmu IIIRP

  Polubione przez 1 osoba

 7. Fragment przemówienia J.Kaczyńskiego w żydowskiej fundacji S.Batorego, luty 2005r.

  Nieoficjalnie i cicho mówi się, że szansa młodych ma być budowana kosztem starszej części społeczeństwa. Wiąże się z takimi pomysłami niebezpieczeństwo, które należy brać bardzo poważnie brać pod uwagę. W 2002 roku radykałowie otrzymali w wyborach przeszło 30 procent. W tej chwili ich notowania są nieco mniejsze. Ale jeżeli w Polsce dojdzie do sytuacji, w której połączą swoje siły, nie w jakiejś rewolucji, nie w wystąpieniach ulicznych, w wielkich strajkach, tylko przy urnie wyborczej, całkowicie wykluczeni z częściowo wykluczonymi, dwie wielkie grupy społeczeństwa, to będziemy mieli rządy Samoobrony, być może LPR-u(to też formacja radykalna) i rozwścieczonych swoim losem postkomunistów. Ci ostatni znajdują się dzisiaj w znanej sytuacji, ale nawet jeżeli uda nam się ich zdelegalizować – liczę na Trybunał Konstytucyjny – to ze sceny politycznej nie zejdą. (…) Podkreślam raz jeszcze: istnieje niebezpieczeństwo zdobycia władzy w Polsce przez radykałów.

  Click to access jkaczynski.pdf

  Polubienie

  • Klemens

   Panie Darku. Wygląda na to, że to Zbigniew Brzeziński skorumpował elity biurokratyczne państw socjalistycznych wizją świata, gdzie technokraci (technotronicy) staną się bezetycznymi władcami nad stadem gojów. Cytuje jego poglądy Ewa Pawela od 8 minuty w tym filmie.

   Polubienie

 8. Larry Peterson

  Tytuł głównego wpisu ”Wybory”, jest bardzo mylący. Spektakl, cyrk, farsa wyborcza nie jest: wyborami.

  – tzw. „ordynacja wyborcza”, nie jest niczym innym jak zakamuflowanym przyznaniem nieograniczonej władzy pierwszym sekretarkom, męskim sekretarkom, zwanym teraz preziami, bo to prezie wybierają/ustalają tzw. jedynki, czyli faktyczny skład tzw. sejmu;
  więc albo mamy do czynienia z wyborami albo z hucpa wyborczą!
  (znacząca niekonsekwencja logiczna)

  – Co jest celem tej hucpy?

  Z łatwością można to stwierdzić po najważniejszym/ dominującym motywie:

  IDŹ NA WYBORY – PRZEJDŹ DO HISTORII
  Idziemy na wybory! To najłatwiejszy sposób, aby wyrazić swe zdanie i mieć wpływ na życie wszystkich w kraju. Przejdźmy do historii!
  Zmień kraj – idź na wybory
  Nie świruj, idź na wybory
  Idź na wybory, oddaj głos nieważny

  Gdzie sprostytuowane dziwki, wierszem i do rymu oszukują Polaków, wmawiając im, że:
  mogą wyrazić swe zdanie – OHYDNE KŁAMSTWO
  maja jakikolwiek wpływ – OHYDNE KŁAMSTWO
  mogą coś zmienić – OHYDNE KŁAMSTWO wreszcie
  bycie normalnym – nazywają „świrowaniem”
  mogą wyrazić protest – OHYDNE KŁAMSTWO

  POLACY NIE MAJĄ WYBORU, ani tym bardziej WYBORÓW !!!!!

  1, Czy ktoś się nas pytał o pozwolenie na wydanie setek miliardów na wszechobecne kamery, śledzące każdy nasz ruch, systemy szpiegujące, podsłuchowe, !!!!!
  2. Czy ktoś się nas pytał o ludobójcze mordowanie dzieci trującymi szczepionkami !!!!!
  3. Czy ktoś się nas pytał o możliwość sprowadzenia wojsk okupacyjnych!!!!!
  4. Czy ktoś się nas pytał o tzw. ludobójcza ustawę 1066!!!!!
  5. Czy ktoś się nas pytał o możliwość wprowadzania ludobójczej wojskowej technologii 5 G, skierowanej przeciwko Polakom!!!!!
  6. Czy ktoś się nas pytał, czy chcemy wysoko opłacanych manifestacji zboczeń i zboczeńców !!!!!
  7. Czy ktoś się nas pytał, czy chcemy najazdu wysoko opłacanych żydów, muzułmanów, Ukraińców, !!!!!
  8. Czy ktoś się nas pytał, czy chcemy deprawować dzieci zboczoną ideologią gender!!!!!
  itd. itd. itd. itd….

  Wreszcie, czy uczestniczenie w tej hucpie wyborczej da nam jakikolwiek wybór, cokolwiek zmieni, da nam jakikolwiek wpływ ?????
  To nie jest wybór między dżumą a cholerą – to jest być albo nie być Polaków!!!!!
  Uczestniczenie (a tylko na tym bandytom zależy), to popierać zagładę Polski i Polaków!!!!!
  To nawet nie jest wybór między „Gen.gubern.” a „Polin” , bo jak powiedział Kalkstein:

  „NIEZALEŻNIE OD WYBORÓW POLSKA JEST WASZA” czyli „polityka się nie zmieni.”

  Kalkstein powiedział to w iz-ra-el’u do żydów, a do nich nie ośmieliłby się kłamać!!!!!
  Kalkstein powiedział również:
  „Spieprzajcie dziady” do śmietników, co oznacza , – „nasze kamienice wasze ulice”
  Oto co oznacza „głosowanie” i jakikolwiek udział!!!!!

  Polubienie

 9. Klemens

  Działacz stowarzyszenia StopZET zastraszany przez „nieznanych sprawców”

  Polubienie

 10. pytuś

  PO CICHU W POLIN STWORZYLI SOBIE RAJ PODATKOWY I NIE MA NA NICH BATA.

  Biedny płaci więcej. Odwrócona redystrybucja w Polsce

  https://klubjagiellonski.pl/2015/07/06/biedny-placi-wiecej-odwrocona-redystrybucja-w-polsce/

  Regresywne podatki w Polsce: biedni obciążeni mocniej niż bogaci. I prawie nikt nie chce tego zmienić

  https://oko.press/regresywne-podatki-w-polsce-biedni-obciazeni-mocniej-niz-bogaci-i-prawie-nikt-nie-chce-tego-zmienic/

  Polubienie

 11. pytuś

  DLA NICH GOJU, JESTEŚ MARNYM ZŁODZIEJEM I IDIOTĄ – TAK STWIERDZIŁA PEWNA MINISTRA Z BLOND CZUPRYNĄ.

  Podatek regresywny

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek_regresywny

  Afera taśmowa. Bieńkowska do Wojtunika: za 6 tys. zł to pracuje złodziej albo idiota

  https://wiadomosci.wp.pl/afera-tasmowa-bienkowska-do-wojtunika-za-6-tys-zl-to-pracuje-zlodziej-albo-idiota-6027665324946049a

  Polubienie

 12. kazik

  BREDNIE GRZEGORZA BRAUNA – TERRORYZM RELIGIJNY

  Polubienie

  • Roman

   A od kiedy on ma brodę .Przecież ja go widziałem bez bródki i to nie tak dawno.Wszystkim pejsatkom jakoś niespodziewanie brody rosną czyżby zabrakło Gillette w Rosmanie albo te nożyki takie tępe.

   Polubienie

 13. nikita

  W ISREALU24 PROMUJE OKUPANTA POLSKI !!!

  Polubienie

 14. nina

  ———— Polacy , którym się UDAŁO !!!!!!!! ZJEDNOCZENIE !! TYLKO MA SENS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Polubienie

 15. pytuś

  @nina

  Pani Nino, dopóty nie ,,odbudujemy” swoich drzew i gniazd, zniszczonych celowo przez parchy, dopóki będziemy się obracać w ich pierdolonym chaosie, który dla nas jest potworną udręką, a dla nich rajem na ziemi.

  Drzewo genealogiczne

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Drzewo_genealogiczne

  Czy przypadkiem ptaki nie zakładają GNIAZD na drzewach.

  Motyw gniazda w mitologii szlacheckiej

  https://www.wilanow-palac.pl/motyw_gniazda_w_mitologii_szlacheckiej.html

  Drzewa posiadają własną KORONĘ, więc królowa i król tylko naśladują DRZEWA.

  JEDNOŚĆ W RODZIE – NA_RODZIE TO JEST PRAWDZIWA SIŁA!

  Polubienie

 16. nina

  —————– zgadzam się , ALE ! z katodebilami nie da się !! już odbudować gniazda / WIEM !! / dlatego trzeba tworzyć gniazdo z podobnymi sobie , tak samo myślącymi , czującymi itp.

  Polubione przez 1 osoba

 17. pytuś

  ,,NASZA” HISTORIA?

  Czy dowódcy armii Andersa… byli ojcami założycielami państwa Izrael?

  https://ciekawostkihistoryczne.pl/2017/03/28/czy-dowodcy-armii-andersa-byli-ojcami-zalozycielami-panstwa-izrael/#4

  Polubienie

 18. pytuś

  WĄSATE SŁONECZKO NARODU ZSRR NIE ZAPROSIŁO ICH NA OSTATNIĄ WYCIECZKĘ PO: KATYNIU, STAROBIELSKU I OSTASZKOWIE, PRZECIEŻ TEŻ BYLI OFICERAMI WP – BARDZO DZIWNE?

  Obywatele polscy narodowości żydowskiej w Armii Andersa

  ,,Według szacunków izraelskiego historyka Shimona Redlicha wiosną i latem 1942 r. podczas ewakuacji do Iranu Armii Andersa oraz towarzyszących jej rodzin wojskowych ze Związku Radzieckiego wyjechało od 5 do 7 tys. Żydów. W tej liczbie było 4 tys. żołnierzy.

  W Palestynie znalazła się również duża grupa cywilnej ludności żydowskiej, która ewakuowała się z armią gen. Andersa. Na skutek zabiegów organizacji żydowskich i za zgodą władz polskich do Palestyny przewieziono, głównie drogą morską, od. 1200 do 1600 uchodźców żydowskich, w tym co najmniej 950 dzieci.

  W Palestynie z szeregów 2 Korpusu zdezerterowało ok. 2,5 tys. żołnierzy – Żydów z bronią w ręku, którzy stali się bojownikami Hagany w walce o niepodległe państwo Izrael. Jednym z takich żołnierzy był Menachem Begin, który służył w stopniu kaprala – jednakże, w przeciwieństwie do większości, nie zdezerterował z bronią, lecz uzyskał zwolnienie z Armii. We wrześniu 1942, nim jeszcze oddziały polskie dotarły do Palestyny, uciekinierom w Bagdadzie (Irak) tajnego wsparcia udzielił m.in. Mosze Dajan[a], późniejszy Minister Obrony Izraela, wówczas żołnierz na służbie brytyjskiej. Generał Władysław Anders zakazał w poufnym rozkazie żandarmerii polskiej ścigania tych dezerterów (mimo iż ich działalność była faktycznie do roku 1948 skierowana przeciw Wielkiej Brytanii, której Palestyna była wówczas terytorium mandatowym).”

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_Si%C5%82y_Zbrojne_w_ZSRR_(1941%E2%80%931942)

  Polubienie

 19. WALKA O TRONY W ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

  WALKA O TRONY
  W PAŃSTWIE POLSKIM
  kto
  zajmie URZĘDY
  W ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ ?
  startujący Z LIST
  ze
  ZJEDNOCZENIA NARODOWYCH
  PATRIOTÓW
  KATOLICKICH
  z ich
  partiją
  POLSKA PATRIOTYCZNA
  obawiają się
  głosowania na
  INNYCH PATRIOTÓW KATOLICKICH
  z innych PARTII
  KATOLICKICH ?
  i
  na kogo będą głosować
  wybierający w najbliższych dniach
  „SWOICH” ?
  kto na kogo ?
  …CDN…

  Polubienie

 20. Larry Peterson

  Twój komentarz oczekuje na moderację.
  buahahaha; a więc jest moderacja

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.