Koniec wyborczej hucpy pookrągłostołowej bandy

Znalezione obrazy dla zapytania: plakaty wyborcze na ulicach 2019 - zdjęcia

Ten papierowy śmietnik jest stałym elementem wyborczej kampanii w IIIŻydo-RP/Polin – synonimem demokratycznych zachodnich standardów. Wyborca, Europejczyk pełną gębą – lecz nie każdy z pełną gębą, może sobie wybrać ładniejszą kandydatkę, przystojniejszego kandydata albo tych kandydatów, których grafika, kolorystyka, wyborczego plakatu bardziej mu odpowiada. Na polityczne treści nie ma tam miejsca – to nawet dobrze, ponieważ kandydaci politycznej wiedzy nie posiadają w ogóle, oczywiście wyjątki się zdarzają jak wszędzie. Jaki więc jest sens zaśmiecać wyborczymi ulotkami, plakatami, ulice miast, zapychać pocztowe skrzynki, etc.? Gdzie tu ekolodzy, którzy zamartwiają się ociepleniem klimatu – ? – produkcja papieru na wyborczą imprezę oraz druk plakatów to przecież ewidentne marnotrawstwo energii i surowców. Czy nie byłoby rozsądniej za pieniądze na plakatową kampanię wydrukować zeszyty i rozdać za darmo biednym dzieciom lub kupić im podręczniki – w bogatej, prężnie zwiększającej PKB, IIIŻydo-RP/Polin biedy jest dużo, choć nie było jej w biednej PRL (?).

Nie lepiej przedstawia się sytuacja z kampanią wyborczą w tv i radiu. Co prawda do tych mediów dopuszczani są kandydaci bardziej doświadczeni i sprawdzeni w działaniu, których polityczny przekaz sprowadza się do postulatów np.: darmowego internetu dla młodzieży, praw małżeńskich dla „mniejszości seksualnych” – choć niczego takiego w przyrodzie nigdy nie było i nie będzie -, zwiększenia z budżetu państwa nakładów na jakiś sektor publicznych usług równolegle z ograniczeniem wydatków, zmniejszenia podatków – ale dlaczego bogatym?, postulat niby pozytywny, ale perfidnie podstępny, bo nie dotyczy podatków pośrednich, kandydaci zatroskani o kondycję materialną wyborców deklarują, że będą zabiegać o nowe miejsca pracy, które w zachodnich demokracjach tworzy obcy kapitał – a oni wiedzą już jak go ściągnąć do Polski, itp., itd.

Partyjne tuzy wyborczą kampanię realizują w terenie. Padają obietnice finansowe dla elektoratu, budowy dróg, uruchomienia komunikacji autobusowej i kolejowej, która funkcjonowała w biednej PRL, a zniknęła w bogatej IIIŻydo-RP/Polin, poprawy w każdej dziedzinie usług publicznych. Ogólnie deklarują i życzą ogółowi dużo szczęścia, zdrowia i pomyślności – a tego świadomy elektorat potrzebuje przecież najbardziej.

Znamy już wyniki wyborczej hucpy, która w tym roku osiągnęła ponoć – tak zapewniają powszechne żydo-media -, zdumiewająco wysoką frekwencję. Czy dużym błędem będzie twierdzenie, że tę frekwencję reżim IIIŻydo-RP/Polin zawdzięcza polskiemu „antysemityzmowi” – i co dziwniejsze, „antysemityzmowi bez Żydów” -? Tylko jedna partia wypracowała tę frekwencje, to Konfederacja, która zorganizowała „antysemicką” manifestację w proteście przeciw żydowskim próbom kradzieży polskiego majątku przy poparciu USA, żądających realizacji przez IIIRP ich ustawy 447. Czyż to nie wspaniały sukces inżynierów od socjotechniki?

Zakodowanie w umysłach Polaków informacji o dużej i rosnącej frekwencji w wyborczych hucpach ma dla żydowskiego reżimu istotne znaczenie. Po pierwsze, taka informacja może zniechęcać przeciwników reżimu do podejmowania politycznej działalności na rzecz obalenia tegoż reżimu i odzyskania politycznej suwerenności – bo skoro większość popiera żydowski reżim, to po co zawracać sobie głowę syzyfową pracą polityczną. Po drugie, będzie już nie tylko zniechęcała wyborców do wspierania narodowych przedsięwzięć politycznych, ale wyrabiała odruch nieinteresowania się polityką w ogóle – przecież nic ode mnie nie zależy, a poza tym żydo-media tworzą obraz – iluzję – stałego rozwoju i wzrostu dobrobytu. Po trzecie, będzie skłaniała do przyjęcia postawy niewolnika pogodzonego z okupacyjnym reżimem, czyli do biernej kolaboracji – a taka postawa jest kształtowana od stuleci przez żydo-katolicką religię i Kościół.

Jeśli skonstatujemy, że każdy wyborczy wariant w układzie partii, które znajdą się w sejmie (w knesejmie) nie miałby najmniejszego znaczenia na realizację polityki IIIŻydo-RP/Polin – ta polityka jest przecież niezmienna od 1990r. -, to wniosek dla elektoratu jest smutny: elektorat o polityce (czytaj także: o manipulacji społeczeństwem) w IIIŻydo-RP/Polin nie ma najmniejszego pojęcia i zawsze da się wyprowadzić w pole – i o czym warto pamiętać: nie bez udziału żydo-katolickiego Kościoła.

Ciekawe jest, że nikt nie zauważa, a zwłaszcza tzw. opozycja i jej żydo-media, iż procent oddanych głosów na poszczególne partie nie przekłada się proporcjonalnie na ilość mandatów poselskich mimo, że metoda D’Hondta jest właśnie stosowana w systemach wyborczych opartych na proporcjonalnej reprezentacji (?).
Przecież wszystkie partie razem, z wyłączeniem PiS, winny posiadać więcej mandatów niż PiS, które uzyskało 44% głosów. A tymczasem to PiS posiada ponad połowę mandatów w sejmie (knesejmie). Wynika stąd, że większość elektoratu popierająca pozostałe partie z wyłączeniem PiS jest mniejszością – to kuriozum. A może nie kuriozum tylko właściwość zachodniej demokracji, której awangardą jest Żyd. Łatwo sobie wyobrazić, że gdyby ilość głosów oddanych na partię przekładała się proporcjonalnie na ilość mandatów, wtedy jakaś mała partia, która znalazłaby się w sejmie wbrew woli reżimowej władzy, byłaby języczkiem u wagi i mogłaby zakłócić cały proces demokratycznych przemian, np. blokować demontaż państwa i niszczenie narodu – nie może być na to zgody reżimu IIIŻydo-RP/Polin.

Mamy więc w IIIŻydo-RP/Polin sytuację taką oto, że większość głosów otrzymała opozycja, ale rządy będzie sprawowała partia, która otrzymała mniej głosów. Zatem: w zachodniej demokracji mniejszość jest większością, a większość mniejszością. Zapomniałem dodać, że ta demokracja posiada jeszcze jeden przymiotnik: żydowska. I teraz wszystko jest OK. Właśnie w myśl powyższej zasady „mniejszości seksualne” mogą narzucać swoje prawa „większościom seksualnym”, czyli wszelkiej maści zboczeńcy i kreatury (np. walczące z globalnym ociepleniem) mogą narzucać normalnej większości społecznej wszystko co zechcą.

Wielu, prawdopodobnie znacząca większość, Polaków nie bierze udziału w wyborczej hucpie. Jako powód swojego stosunku do wyborów podają: nie ma na kogo głosować, nie ma partii polskich interesów. Niestety, takie są realia w IIIŻydo-RP/Polin.

Członkowie naszego Stowarzyszenia WPS, którego sądową rejestrację zablokowały żydowskie władze stolicy, znajdują się w naczelnych władzach partii Polska Patriotyczna. Można powiedzieć, że udało się nam ograć żydowski reżim, który eliminuje Polaków z życia politycznego naszego kraju. Oceniamy jednak trzeźwo możliwości funkcjonowania partii PP – bez środków finansowych nie jesteśmy w stanie zaistnieć w przestrzeni medialnej, w społecznej świadomości, w życiu politycznym kraju. To, czy zdołamy, my, Polacy, odzyskać Polskę dla Polaków zależy wyłącznie od nas wszystkich, od naszego społecznego zaangażowania w polityczną działalność. A więc formalnie istnieje polityczna alternatywa dla żydowskiego reżimu. Jednak żeby ją uruchomić potrzebne są pieniądze. Żydzi nie dopuszczą nas do swoich powszechnych mediów, musimy więc je obejść – bez pieniędzy tego nie zrobimy ….

 

Polityczną kwestią o fundamentalnym znaczeniu dla funkcjonowania państwa i życia narodu jest uwolnienie kraju spod okupacji światowej żydowskiej finansjery. Okupacja ta jest zalegalizowana konstytucyjnym zapisem art. 220

2. Ustawa budżetowa nie może przewidywać pokrywania deficytu budżetowego przez zaciąganie zobowiązania w centralnym banku państwa.

Jesteśmy, tak jak wszystkie „zachodnie demokracje”, niewolnikami światowej żydowskiej finansjery. Dramatu dopełnia fakt, że nie będziemy w stanie spłacać rosnącego w żydowskich bankach zadłużenia, bo tylko ok. 20% PKB powstaje u nas z majątku produkcyjnego, reszta to czysta inżynieria finansowa. W tym kontekście sojusz z USA, które są wykonawcą polityki Międzynarodowego Żyda – syjonistycznej światowej żydowskiej finansjery, ściąganie tu ich wojsk, stanowi umacnianie okupacji Polski i Polaków, jest zbrodnią przeciw polskiemu narodowi i państwu.

Tylko strategiczny sojusz z Rosją może nas uwolnić od żydowskich finansowych okupantów.

 

WPS o polityce i o wyborach – rozmawiają śp. B.Poręba, P.Ziemiński, D.Kosiur. Rozmowa nagrana w 2010r. – ale ani sytuacja polityczna IIIRP w 2019r., ani poglądy WPS nie uległy zmianie.

 

Dariusz Kosiur

PS

Śp. B.Poręba już na początku lat 1980. wiedział, kto realizuje „solidarnościową” rebelię – fundament pod przyszłą IIIŻydo-RP/Polin

Fragment „Bohdan Poręba – wspomnienie”https://wiernipolsce1.wordpress.com/2015/01/24/bohdan-poreba-wspomnienie/

W marcu 1981r. (…) na Placu Na Rozdrożu obok Królewskich Łazienek (…), pojawiły się oddziały Milicji Obywatelskiej. To był czas po sierpniu 1980r., a więc istniała już „Solidarność”. (…) Milicja dość skutecznie blokowała przejście na druga stronę placu, do ulicy Koszykowej, ale nie była to manifestacja „Solidarności”. Manifestowali inicjatorzy i założyciele Zjednoczenia Patriotycznego Grunwald (nazywani w IIIRP przez żydowskich zbirów i ich media komunistycznym betonem i antysemitamia – D.K.), wśród nich i śp. Bohdan Poręba. Nieśli tablice z nazwiskami zamordowanych w latach 1944-56 Polaków i ich żydowskich oprawców i katów z UB, S.Michnika, H.Wolińskiej-Brus i wielu innych żydowskich bandytów. Protestowali w ten sposób przeciw zorganizowanej przez „Solidarność” na Uniwersytecie Warszawskim 8 marca 1981r. rocznicowej sesji z udziałem żydowskich zbirów z UB (prof. Z.Baumanem, prof. W.Brusem) zmuszonych po 1968r. do opuszczenia Polski. Tak wykuwała się „Solidarność” – solidarność władzy po 1989r. zaprojektowana przez syjonistów z USA, a tworzona przez żydowską V kolumnę w Polsce, mającą swoich ludzi także w SB, a już od sierpnia 1980r. niemal pełnię władzy w PRL.
Żydowska V kolumna miała wsparcie władz Kościoła w Polsce – żydowski KOR swój głodowy protest w 1977r. prowadził w warszawskim kościele p.w. św. Marcina; w tym kościele mają także swoją siedzibę siostry franciszkanki, które utworzyły przytulisko dla antypolskich Żydów, w tym także dla zbrodniarzy takich jak J.Brystiger.

17 Komentarzy

Filed under Polityka

17 responses to “Koniec wyborczej hucpy pookrągłostołowej bandy

 1. Roman

  A plakaty wypasionych ryjów na boczku i karkówce z knajpy knesejmowej jeszcze będą wisieć rok czy dwa po wyborach i chętnych nie ma aby to z murów zabrać i jakoś to po ludzku posprzątać i ciągle te same gęby przez 30 lat a celuje w tym PSL najbardziej ale nie tylko praktycznie te same spasione gęby czy to wybory do jewrobaraku czy knesejmu.Człowiek idzie ulicą i musi się patrzeć parę miesięcy po wyborach na te wypasione gęby bo nie ma kto tego w III żydoRP sprzątnąć .Wielki problem oczyścić mury z plakatów zaraz po wyborach.Faktycznie wielka trudność dla pejsatych.

  Polubienie

 2. przyjaciel

  dziwię się że nie powstała siła z ludu a konkretnie youtuberzy, ludzie mający cos ciekawego do przekazania innym i z potencjałem intelektualnym oraz liczbą osób odwiedzających ich kanał tu widział bym przepraszam że po nazwisku :WPs oraz Sławomir Zakrzewski – bardzo porządny gość religijny ale nie bezkrytycznie, Poreba, Olszański, Ator, Pitoń. To byłaby prawdziwa konfederacja, natomiast nawoływanie do bojkotu w sytuacji gdy z wyborów na wybory wzrasta frekwencja jest co najmniej śmieszne.

  Polubienie

 3. nina

  ———— klasyk

  Polubienie

  • Roman

   Na Boga Urban został kardynałem znaczy się Kościół upada.Fajnie że dożyłem tego momentu.

   Polubienie

  • Lidia

   Karol Wojtyła – papież psychotroniczny – cybernetyczny czarodziej

   Już kilkanaście razy prof. Micek i dr Kułak zaobserwowali zaburzenia, czyli, jak to określają, wtargnięcia fal o nieznanym pochodzeniu. Tak, jakby ktoś celowo nimi manipulował. Zjawisko pojawiało się w dniach, gdy w Krakowie miały miejsce ważne wydarzenia, w których uczestniczyły tysiące osób. Po raz pierwszy “wtargnięcie” fal naukowcy zarejestrowali podczas wizyty papieża na krakowskich Błoniach. Podobnie fale o częstotliwości 5 Hz i 10 Hz pojawiły się kilka dni przed marszem milczenia, który przeszedł ulicami Krakowa po zabójstwie Michała Łyska.
   Już zupełnie sensacyjnie brzmią wyniki prof. Micka, gdy mówi o korelacji pomiędzy zaburzeniami naturalnego pola elektromagnetycznego a aktywnością giełdy. – Proszę zauważyć, że wykres fal o niskich częstotliwościach pokrywa się z wykresem warszawskiego indeksu rynku równoległego (WIRR) – tłumaczy profesor i wskazuje wykres na ekranie komputera. – Mało tego, wykres fal o niskich częstotliwościach wyprzedza załamania lub hossę na giełdzie czasami o kilka dni. Możliwe jest zatem przewidywanie, czy giełda pójdzie w górę, czy też kursy spadną.

   https://www.tygodnikprzeglad.pl/bron-ktora-usypia/

   Polubienie

 4. Żydowski tygodnik Polityka o ZP Grunwald
  „Tropiciele syjonizmu”https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/historia/1517848,1,tropiciele-syjonizmu.read


  Założycielski wiec ZP Grunwald (formalnie zarejestrowanego pózniej) odbył sie 8 marca 1981 r. przed gmachem mieszczącym kiedyś MBP. – Janusz Fila/Forum

  Żydowska Interia o ZP Grunwald
  8 marca 1981 r. Powstaje Zjednoczenie Patriotyczne „Grunwald”https://m.interia.pl/nowa-historia/news,nId,1684381

  Polubienie

 5. Roman

  To są pierwsze objawy kryzysu który apologeci półmózgi z PIS odczują już niebawem na własnych skórach.Radzę kupować cukier , mąkę itp bo będzie nieciekawie.
  https://www.fxmag.pl/artykul/ceny-w-polsce-beda-rosnac-najszybciej-w-unii-zloty-mocno-obnizy-swoja-wartosc-kurs-funta-wyraznie-zyskuje?utm_source=push&utm_medium=push_notification&utm_campaign=push_fx

  Polubienie

 6. proste

  W artykule prawda i co z tego?
  Bedzie coraz gorzej az do zatracenia, to znaczy pelnej niewoli.

  Polubienie

 7. Sławobor

  NATO oskarża Rosję o agresję militarną przeciwko amerykańskiej bazie w Polsce za pomocą elektronicznych systemów walki.

  Jeden z najbardziej szanowanych krajowych politologów, prezes Centrum Komunikacji Strategicznej (ustanowionego przez Służbę Wywiadu Zagranicznego na mocy dekretu prezydenckiego) Dmitrij Gabitowicz Abzałow skomentował zarzuty kierowane przez NATO przeciwko Rosji – atak na amerykańską bazę Aegis Ashore w Polsce.
  Oskarżenia przeciwko naszemu krajowi w imieniu NATO wysunął sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg.
  Od słownego zagrożenia militarnego Moskwa przeszła do bezpośrednich agresywnych działań, które obejmują atak elektronicznymi systemami blokowania, którymi została poddana [ze strony rosyjskiej] nasza amerykańska baza Aegis Ashore w Polsce.
  Uważamy ten incydent za bezpośrednią agresję wojskową. Domagamy się oficjalnych przeprosin od Rosji, a także kompleksowych gwarancji, że to się więcej nie powtórzy, w przeciwnym razie udzielimy twardej odpowiedzi.
  Komantarz
  Podsumowując, zauważamy

  Nasi „czcigodni partnerzy” wielokrotnie deklarowali, że baza Aegis Ashore jest głównym „argumentem siły” przeciwko Rosji. Teraz jesteśmy najpierw oskarżani o zamiar zniszczenia jej , a następnie – bez żadnego dowodu, na „agresję” przeciwko niej.
  https://zen.yandex.ru/media/politika_kompetentno/nato-obviniaet-rossiiu-v-voennoi-agressii-protiv-amerikanskoi-bazy-v-polshe-kompleksami-reb-kommentarii-eksperta-5da5fca743fdc000ae62f362

  Polubienie

 8. paziem

  Ciągła aktualność analiz WPS sprzed lat:

  Polubienie

 9. nina

  —————- ZACZYNA się !!! Oj ! będzie się działo …….

  Polubienie

 10. Roman

  Nina nie wiem co się stało ty też tu podawałaś filmy z tego kanału mówiącego prawdę o dżumie pisowej i Kościele .Wczoraj był jeszcze komplet filmów a dziś żadnego nie ma pusty kanał .Czyżby syf pisowy już działał wszak po wyborach.
  https://www.youtube.com/channel/UC2Nb1MU7R0QlCTxPawjXNyw/videos?disable_polymer=1

  Polubienie

 11. nina

  ————— A JAKŻE !!! już działają ……….

  Polubienie

 12. Roman

  nina mi chodzi o ten kanał mówiący prawdę o Kościele i polityce koszernej.
  Wczoraj były filmy dziś nie ma żadnego i taki napis.Kanał nie zawiera filmów.

  kanał się nazywa .M.K.TVP.Nie mylić z syfem TVP Kurskiego.

  https://www.youtube.com/channel/UC2Nb1MU7R0QlCTxPawjXNyw/videos?disable_polymer=1

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.