Kościół trampoliną dla syjonizmu w Polsce

Zgodnie z dekretem papieża Franciszka 7.06.2020 odbędą się w Warszawie uroczystości beatyfikacyjne kard. S.Wyszyńskiego.

Kościół w Polsce był zawsze i jest antypaństwowy, antypolski i antynarodowy.

Najważniejsi święci żydo-katolickiego Kościoła w Polsce wyróżnili się przede wszystkim swoją antypolską, antynarodową, antypaństwową, postawą. Było tak w przypadku kościelnego patrona Polski, św. Stanisława ze Szczepanowa, królewskiego zdrajcy, skazanego przez króla na śmierć. Podobnym zdrajcą, niestety nie osądzonym i nie ukaranym, narodu polskiego był JPII – za to stwierdzenie wielu żydo-katolików z chęcią obrzuciłoby mnie kamieniami -, współpracujący ze światowym terrorystycznym syjonizmem na rzecz NWO, który pchał Polaków do rządzonej przez Żydów UE.

Politycznie nieświadomy żydo-katolik, a takich jest zdecydowana większość, nie chce przyjąć do wiadomości, że niechęć, wręcz nienawiść, do nacjonalizmu wspólna jest żydo-katolickiemu Kościołowi oraz Żydom. W 1937r. Żydowski Nasz Przegląd” potępiając ruch narodowy oraz jego miesięcznik Zadrugę” w listopadzie 1937r. stwierdził: (…) zdecydowana wrogość do Żydów prowadzi w konsekwencji do odrzucenia religii o judejskich korzeniach (religii chrześcijańskiej – D.K.).”.

W powojennej, socjalistycznej, Polsce nastąpiło odseparowanie Kościoła od władzy świeckiej.

Zatem dla Kościoła socjalizm, który przechodził na pozycje narodowe (dopiero od 1956r., po odsunięciu Żydostwa od władzy) i tworzył państwo świeckie, był nie do przyjęcia. Pozbawił go całkowicie władzy politycznej i ograniczył materialnie, a mówiąc wprost ograniczył pasożytnictwo Kościoła. Odebrano Kościołowi część ziemskich majątków, zmniejszono państwowe dotacje. Jeśli uwzględnić jego antypolską działalność i ekonomiczne pasożytnictwo, utrzymywanie tej instytucji przez polskie społeczeństwo wydaje się szkodliwym i niczym nieuzasadnionym absurdem.

Przeczuwająca utratę władzy Żydo-bolszewia staje się w 1954r. inicjatorem powołania ATK w Warszawie – zaczyn wspólnego frontu antypolskich Żydów i antypolskiego Kościoła przeciw PRL – przeciw Polsce i Polakom.

A zatem socjalizm narodowy oraz świeckość państwa PRL były wrogiem śmiertelnym Kościoła, który właśnie po 1956r. zdobył naturalnego sojusznika w walce z PRL-em. Tym sojusznikiem stali się Żydzi – Żydo-bolszewia -, którzy w 1956r. utracili w Polsce władzę.

Pamiętny list biskupów polskich do niemieckich z 1965r., „Przebaczamy i prosimy o wybaczenie …” (powstał w trakcie obrad SVII) był pierwszym aktem polityki Kościoła zmierzającej do wprowadzenia Polski w przyszłości do opanowanego przez Międzynarodowego Żyda i syjonistów obozu Zachodu. Było to wyraźne odseparowanie się od ZSRR, czyli gwaranta gospodarczego rozwoju, bezpieczeństwa socjalnego, a przede wszystkim bezpieczeństwa politycznego i jednoczesne uruchomienie w przyszłości całego procesu polityki roszczeń terytorialnych – nazywanych roszczeniami majątkowymi –, obywateli NRF, a także i Żydów, względem Polski, a dzisiaj także względem Polaków.

Gdy w 1976r. powstaje żydowski KOR prymas Wyszyński przyjmuje ten fakt z uznaniem i radością, którą dzieli się w liście do Jana Józefa Lipskiego (mentora J. I L.Kaczyńskich): Dziękuję całym sercem za list z Apelem do Społeczeństwa i Władz….”

Żydowskie bojówki KOR-u manifestują przeciw PRL w kościołach uzyskując ochronę kościelnej hierarchii. Stworzona przez V żydowską kolumnę „Solidarność” uzyskuje wsparcie Kościoła.

Prymas Wyszyński i jego hierarchowie czynnie i z premedytacją wykorzystywali nieświadomy politycznie lud do walki o władzę, o przywileje i majątki dla Kościoła i dla swoich żydowskich sojuszników w Polsce i poza Polską (w USA i w Izraelu).

Jakie zatem zasługi leżą u podstaw beatyfikacji kard. S.Wyszyńskiego, mistrza kard. K.Wojtyły, późniejszego JPII? Najlepiej jeśli próby odpowiedzi na to pytanie podejmie się katolik, pan Krzysztof Zagozda, a nie polski nacjonalista odrzucający szowinistyczne religie o żydowskich korzeniach.

Dariusz Kosiur

__________

Na zdjęciach:

po lewej – Redakcja Więzi u Prymasa Wyszyńskiego. Gniezno 1975. Od prawej: Prymas Wyszyński, Tadeusz Mazowiecki, Jan Turnau, Zdzisław Szpakowski, Kazimierz Wóycicki

po prawej – JPII z B.Geremkiem i A.Michnikiem, 1991r.

___________________

Kulisy wyboru Wyszyńskiego na prymasa Polski

28.04.2015

Nie wiem, jak potoczyłyby się losy Kościoła katolickiego w Polsce, gdyby nie zagadkowa śmierć bp. Stanisława Kostki Łukomskiego. Nie wiem, czy jego hipotetyczne prymasostwo mogłoby ocalić Kościół w Polsce w taki sposób, w jaki on sam ocalił przed zniszczeniem zaminowaną już przez Niemców łomżyńską katedrę.

Autor: Krzysztof Zagozda

za: https://katolikintegralny.wordpress.com/2015/04/28/2359/

Koń (trojański) jaki jest, każdy widzi?

26.10.2013

Któż znałby Hektora, gdyby Troja była szczęśliwa?

bp Stanisław Kostka Łukomski

Październik to miesiąc, w którym zawsze silnie nurtują mnie pytania dotyczące zmian, jakie zaszły w łonie Kościoła katolickiego w Polsce po roku 1945. Dlaczego właśnie w październiku? Bo w karty tego miesiąca na stałe wpisała się na wskroś tajemnicza śmierć polskiego biskupa, śmierć, która do dziś waży na losach Polski i Kościoła, śmierć, o którą nikt się nie głośno upomina. 26 października 1948 r. ceremoniom pogrzebowym Prymasa Augusta Hlonda przewodniczył – powszechnie uznawany za jego następcę – biskup łomżyński Stanisław Kostka Łukomski, sekretarz Episkopatu Polski. Nikt wówczas nie podejrzewał, że dwa dni później umrze on w tym samym szpitalnym łóżku co dotychczasowy zwierzchnik polskiego Kościoła! Zaskakujące, nieprawdaż?

Ale po kolei. Nazajutrz po pogrzebie Prymasa Hlonda z Warszawy w kierunku Łomży wyruszył samochód, którym podróżowali: bp Stanisław Kostka Łukomski, ks. kanonik Henryk Kulbat oraz Aleksander Sokołowski – kierowca biskupa. Z nie do końca ustalonych przyczyn (nieoficjalna wersja mówi o podpiłowanej kierownicy) pojazd uderzył w drzewo rosnące tuż przy krawędzi szosy. Poszkodowanych opatrzono w szpitalu w Ostrowi Mazowieckiej. Biskupa Łukomskiego odwieziono zaraz potem karetką do szpitala sióstr Elżbietanek w Warszawie (stukilometrowa podróż trwała aż cztery godziny!). Następnego dnia stan chorego nagle pogorszył się i biskup zmarł. Co ciekawe, kierowca biskupiego samochodu wkrótce zatrudnił się w strukturze Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego zajmującej się inwigilacją duchowieństwa. Zastanawia też fakt, że ks. Henryk Kulbat jakby „zapomniał” o całym zdarzeniu i nigdy publicznie nie wypowiedział się na jego temat ani nie podniósł żądania wyjaśnienia wszystkich okoliczności śmierci biskupa! Co więcej – nie uczynił tego żaden inny oficjalny przedstawiciel Kościoła katolickiego, nawet po upadku tzw. komuny! (Nie inaczej przedstawia się sprawa zamordowanych w latach 1980-91. stu kilkunastu księży na czele z ks.J.Popiełuszko. – D.Kosiur)

Kim był biskup Stanisław Kostka Łukomski i komu mogło ewentualnie zależeć na jego śmierci? Jako zwolennik narodowej demokracji, a także przyjaciel Romana Dmowskiego i gen. Józefa Hallera, nigdy nie uznał porządku, jaki zapanował w Polsce po zamachu majowym 1926 r., a podczas obu okupacji i po zakończeniu II wojny światowej wspierał konspiracyjne ugrupowania ruchu narodowego. Polityczne sympatie i ortodoksyjna bezkompromisowość powodowały, że wciąż rosły szeregi jego wrogów. Było to szerokie spektrum: począwszy od przedwojennych wolnomyślicieli, socjalistów, lóż masońskich, piłsudczykowskiej sanacji, aż po utrwalaczy tzw. władzy ludowej. Ci ostatni przygotowywali biskupowi pokazowy proces sądowy, jednak jakość zebranych przeciw niemu „dowodów” była tak licha, że rozśmieszyła nawet stalinowskich prokuratorów. Czy to wówczas w białostockim Urzędzie Bezpieczeństwa podjęto decyzję fizycznego pozbycia się ks. Łukomskiego? A może rozkaz przyszedł z Warszawy? Brak jakiegokolwiek zainteresowania sprawą ze strony Instytutu Pamięci Narodowej uniemożliwia dziś uzyskanie odpowiedzi na te pytania.

Kłamstwem byłoby twierdzenie, że poglądy i postawa biskupa łomżyńskiego nie rodziły opozycji w samym Kościele. Wręcz przeciwnie. Posługując się modnym do niedawna dualizmem można by powiedzieć, że ks. Stanisław Łukomski reprezentował „narrację Niepokalanowa”, z którą konkurowała (dziś okazuje się, że czyniła to nadzwyczaj skutecznie) „narracja Lasek”. Tę pierwszą powszechnie określa się mianem Kościoła integrystycznego, a drugą – otwartego. Było też coś dodatkowego, coś, co dodawało pikanterii stosunkom biskupa łomżyńskiego ze środowiskami „Kościoła otwartego”: przed- i powojenne bezpodstawne zarzucanie mu antysemityzmu. Twórcy i współpracownicy ośrodka w Laskach to w dużej mierze prozelici (jak np. Zofia Landy, krewna bp. Bronisława Dembowskiego – kapelana Lasek, uczestnika spisku w Magdalence), stąd resentymenty o charakterze narodowościowym i ekumenicznym miały wymiar szczególny. Mało kto wie, że to właśnie w kościele w Laskach odbyło się pierwsze w Polsce (10 stycznia 1962 r., a więc jeszcze przed obradami Soboru Watykańskiego II) nabożeństwo ekumeniczne zorganizowane przez ks. Bronisława Dembowskiego!

Równo rok temu nad tragiczną śmiercią bp. Łukomskiego pochylili się dziennikarze tygodnika Uważam Rze, którzy wskazując na ubecką rękę sprawczą skwapliwie podważyli tezę o możliwości objęcia przez niego urzędu prymasowskiego. Argumenty podnieśli dwa. Po pierwsze wytknęli mu zbyt zaawansowany wiek, choć wcale nie byłby on najstarszym dwudziestowiecznym prymasem-elektem (nota bene Jorge Mario Bergoglio objął tron papieski w 77 roku życia). Drugi argument był innej natury, choć równie schopenhauerowski: Dziś wiemy, że przed śmiercią wskazał on (Prymas Hlond) na swojego następcę młodego biskupa Stefana Wyszyńskiego z Lublina. A co wiemy tak naprawdę? Niewiele. Oficjalna – a zarazem nieweryfikowalna – wersja mówi o tym, że tę zaskakującą wolę Kardynał August Hlond przekazał na łożu śmierci swojemu sekretarzowi, ks. Antoniemu Baraniakowi. Nie było żadnych innych świadków tego – niezwykle ważnego przecież – zdarzenia, choć choremu prymasowi posługiwała spora grupa księży i zakonnic. Pius XII (Wyjątkowo nieprzychylny Polsce, kwestionował polską granicę na Odrze i Nysie Łużyckiej – Kościół uznał tę granicę dopiero w 1972r. -, wzywał do rewizji postanowień poczdamskich. – D.Kosiur) nie podważył przedstawionej mu wersji wydarzeń i godnością arcybiskupa gnieźnieńskiego obdarzył wychowanka Lasek – ks. bp. Stefana Wyszyńskiego.

Ks. bp Antoni Baraniak to postać ciekawa choćby z tego względu, że jest jednym z tych hierarchów Kościoła, którzy pośmiertnie cieszą się niesłabnącą estymą środowisk lewicowych z Gazetą Wyborczą na czele. Przez wielu nazywany był szarą eminencją Episkopatu, a przeze mnie – Józefem Retingerem w sutannie, gdyż zewnętrznie i z racji charakteru swojej służby jako żywo przypominał sekretarza gen. Władysława Sikorskiego. Karierę rozpoczął bardzo szybko, bo już w wieku 29 lat został osobistym sekretarzem prymasa Augusta Hlonda, a później – w wyżej naszkicowanych okolicznościach – nowego prymasa, kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wielu wskazywało go też jako najbliższego przyjaciela ks. bp. Karola Wojtyły. Za zgodą władz komunistycznych wszyscy trzej ( ks. ks. Wyszyński, Wojtyła i Baraniak) czynnie uczestniczyli w sesjach Soboru Watykańskiego II, a ks. Baraniak wpisał się w soborowe annały jako promotor ONZ-owskiej koncepcji zmiany kalendarza na 13-miesięczny.

Nie wiem, jak potoczyłyby się losy Kościoła katolickiego w Polsce, gdyby nie zagadkowa śmierć bp. Stanisława Kostki Łukomskiego. Nie wiem, czy jego hipotetyczne prymasostwo mogłoby ocalić Kościół w Polsce w taki sposób, w jaki on sam ocalił przed zniszczeniem zaminowaną już przez Niemców łomżyńską katedrę. Nie wiem także, czy ewentualni kontynuatorzy jego  misji wykazaliby tyle samo niezłomności i hartu ducha. Wiem jedno: wokół tej postaci od sześćdziesięciu pięciu lat panuje dziwna zmowa milczenia, a publiczne artykułowanie narzucających się pytań dotyczących okoliczności jej śmierci nie przysporzą mi sympatii w kręgach Kościoła posoborowego.

Autor: Krzysztof Zagozda

za: https://konserwatyzm.pl/kon-trojanski-jaki-jest-kazdy-widzi/

wytłuszczenia w tekście: D.Kosiur

30 Komentarzy

Filed under Polityka

30 responses to “Kościół trampoliną dla syjonizmu w Polsce

 1. Na zawsze Perun

  Żydzi i chrześcijanie odmawiają te same psalmy, ale interpretujemy je już różnie, choć nie przeciwstawnie. Ja sam w pełni przyjmuję żydowską interpretację psalmów i mogę z niej korzystać, ale dla mnie – jako chrześcijanina – jest to jakby rapsodia niedokończona, bo pełnią jest dla mnie Jezus Chrystus. Modlitwa chrześcijańska ma też inny wymiar radykalnie odmienny od żydowskiej – jest modlitwą trynitarną, zanoszoną (tak jak to czynią Żydzi) do Ojca, ale w Duchu Świętym i zawsze przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, mówi abp Muszyński
  „Ojcze nasz” – modlitwa żydowska?

  Gdy chodzi o źródła i formę, modlitwa chrześcijańska jest zmodyfikowaną modlitwą żydowską. Pod względem treści otrzymuje ona jednak swoje własne znamię przez życie i nauczanie Jezusa Chrystusa. Jezus modlił się oczywiście modlitwą swojego ludu. Czynił to w synagodze w Nazarecie, w świątyni jerozolimskiej oraz modlił się prywatnie. Wraz z całym Izraelem wołał: „Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem – Pan jedyny” (Mk 12,29).

  Polubienie

 2. nina

  ————– WIEDZA CZYNI WOLNYM !!!
  To jedyna nasza droga , do wolności . ERA Ryb / wiara / zakończyła się , nastała ERA Wodnika / wiedza / w tym min. należy upatrywać WYZWOLENIA od watykańskiej synagogi szatana . Czasy w jakich przyszło nam żyć są naprawdę ! niesamowite , przełomowe. Pewne wydarzenia zadzieją się bo muszą !!.
  ————– przepowiednie ?? a czemu by nie , optymistyczne brzmi :).

  ————-NA DACHACH GŁOSZONE BĘDZIE – anteny ?, routery ?

  Polubione przez 1 osoba

 3. nina

  ——————— Przepraszam za nadużycie tematu , ale pomyślałam , że żmijowe plemię , watykańską synagogą szatana , całkowicie zabełtało nam WIEDZĘ , chcę dopełnić temat aby raz i na zawsze / mam nadzieję / uporać się z kłamstwem krzewionym przez KK. Okazją są zbliżające się słowiańskie ZADUSZKI . Nasi słowiańscy Przodkowie wiedzieli , znali prawdę .Pozbawieni WIEDZY ! staliśmy się zastraszonymi niewolnikami ,którym można prać mózg .Bo przecież WIEDZA CZYNI TYLKO wolnym.
  ————————DOWIEDZMY się zatem ! o co w tym kłamstwie chodzi.

  Polubienie

 4. Edward.


  Tak,to prawda,zmienila sie epoka -jestesmy w erze Wodnika.
  Ta sytuacja ma kolosalny wplyw na czlowieka.
  Sluchajmy dr.Aleksandra Wozniaka.

  Polubienie

 5. nina

  —————- przeflancowanie
  papież wie ? musi znać prawdę ! zna ją , dlatego szykuje kościołowi , ludziom kościoła bezbolesne przejście z jednej religii do drugiej .Amazonia ,płuca świata , gruba sprawa , nośna ,w sam raz dla umoszczenia się nowej religii. Nikt na świecie NIE ZAPROTESTUJE , wszak cel religii amazońskiej jest ŚWIĘTY. Tłumy protestujących na całej kuli ziemskiej, w obronie ekologii , NIE SĄ PRZYPADKIEM………
  https://wiadomosci.onet.pl/religia/aktualnosci/synod-o-amazonii-historyczne-zmiany-nowy-grzech-i-zwyciestwo-franciszka/tns8tqb

  Polubienie

  • skretowicz Z

   jeżeli ta cale zraczale ,,,obrzezane bóstwa złe stajni Abrahama dostana sie do Amazoni (pluc ziemi ) to ….obrzezany mesjasz szybko zstąpi na nasza planete i zagryzie ,konsumuje ) ostatniego białego człowieka (Chaldejczyka) Bowiem jest w bibli napisane !!! obrzezany („mesjasz”) zstąpi na ziemie KIEDY NA ZIEMI NIE BEDZIE …NIC …ZIELONEGO !!!I ZYWEGO !!! czarnogłowi sklonowani ludzie zostali sklonowani w …..podziemiach !! (stad ICH umiłowanie do kamienic!, betonowych domów „bożych” katedr z lochami i podziemnymi ,Bunkrow betonowych brzęczącej monety majątków i Kościelnych,bankow itp (Artur Lalak precyzuje dokładnie ) a na ziemi od tysięcy lat panowala Biala Rasa Haldejczykow ,pozniej zwana (Aryjska , Scytyjska,Lechici i obecnie nazywana . fałszywie !.Slowianska ! w tamtych czasach nie bylO ZADNYCH WOJEN !!!,REWOLUCJI!! ,POWSTAN ,MASAKR ZAMACHOW STANU,ZEZI ITP. obecni przywódcy duchowni ,naczelnicy tych czarnogłowych obrzezanych klonów przystąpili do ostatecznego wytrzebienia! białej Rasy potomków Haldejczykow ,(Ariow) obecnie nazywani Słowiani 😦 (niewolnicy).prosze tylko zwrócić uwagę …kto tyra na dachach!!!,saidingach !!!,zadymionych i zakurzonych shopach,!! kto wyciera gowna i bród na robotach zarobkowych ……….poza granicami!!!!! Polski,Bialorusi,Ukrainy,czechoslowacji ,bylej jugoslawi,Rumuni czy Węgier a …..NAWET …ROSJI:):):) ABY POZNAC TEN OBECNY !!! TAK, TAK …..AKTUALNY HOLOKAUST NA BIALEJ RASIE …TYLKO NA YOUTUBE U ….ARTURA LALAKA ,POLA LECHICKIEGO ,GRZEGORZA SKWARKA I EDDI SLOWIANINA

   Polubienie

 6. wincenty

  Rydzyk, ty Żydzie! Jak Radio Maryja ociepla stosunki z Tel Awiwem

  W Radia Maryja już nie usłyszymy o „Judejczykach” i „Holocaust industry”. Za to TV Trwam retransmituje Dzień Judaizmu, a ojciec dyrektor zachwyca się „multikulturowością Izraela”, która „jest piękna, wzbudza szacunek i powoduje wielkie ubogacenie”.”Czy rebe Rydzyk przystąpił do loży B’nai B’rith?”
  https://www.wykop.pl/link/4021209/rydzyk-ty-zydzie-jak-radio-maryja-ociepla-stosunki-z-tel-awiwem/

  Polubienie

 7. Norman

  Co w tym dziwnego bo nie rozumiem.To wiadomo od dawna.

  Polubienie

 8. pytuś

  Sam się ,,ukrywał” przed Gestapo, ale przechowywał parchy pod swoją czarną kiecką – taki to był ,,narodowy bohater!” W jego biografii brakuje wzmianki o ratowaniu Polaków przed niemieckimi siepaczami – to jest bardzo dziwne i musi być jakimś historycznym niedopatrzeniem!

  Nieznane oblicze kard. Wyszyńskiego.

  https://www.rp.pl/Kosciol/302169853-Nieznane-oblicze-kard-Wyszynskiego.html

  Stefan Wyszyński-pomyłka tysiąclecia…

  https://epoznan.pl/blogi-blog-158-2674

  Polubienie

 9. pytuś

  ONI W CZSIE WOJNY BYLI ,,NIEOBECNI” I DLTEGO PO WOJNIE RATOWALI ,,PRZEŚLADOWANYCH” NAZISTÓW.

  Krzyż i swastyka. Kościół katolicki wobec nazizmu

  http://dziwnawojna.pl/krzyz-i-swastyka-kosciol-katolicki-wobec-nazizmu/

  Ukrywana hańba! Watykan przemycał do Argentyny nazistów

  https://www.fakt.pl/wydarzenia/swiat/ukrywana-hanba-watykan-po-wojnie-przemycal-niemieckich-zbroniarzy-do-argentyny/c05pdtr

  Polubienie

  • Easy Rider

   Tak mi się skojarzyło – krzyże na płaszczach Krzyżaków i takie same krzyże na samolotach i czołgach hitlerowskich. Nic się nie zmieniło przez stulecia – ciągle ten sam Drang nach Osten rzymsko-chazarsko-niemieckiej machiny wojennej na Słowian.

   Polubienie

 10. nina

  ———— lepiej wiedzieć więcej niż mniej.
  Kazimierz Markiel
  3 dni temu
  Do tego co powiedziano powyżej dodam następujace: rząd kupił w Izraelu i zainstalował w Polsce system elektronicznej inwigilacji Pegasus,
  Pozwalił zbudować farmy wiatrakowe właścicielowi z Izraela,
  Pozwolił przejąć wodociągi żydowskiej firmie,
  Kontrakt na drony dla wojska nie został wygrany przez polską firmę PIAP, która te rzeczy robi od dawna, tylko oddano go zydowskiej firmie, prawie na rynku tej branży nieznanej.
  Mosad w Polsce prowadzi regularne szpiegostwo i korupcję polityków, także w domach publicznych z nagrywaniem obrazu i dżwięku. Jest tskże na lotniskach;
  Rząd wydaje na propagandę antypolską w zydowskich instytucjach w Polsce wielokrotnie wiecej, niż na informacje dla Polaków. Szefem telewizji państwowej jest zyd, kórego organizacja blokuje wszelkie zydom niewygodne informacje, ogłupia Polaków i jest nieusuwalny.
  Rząd nadal zapewnia finansowanie i nagrody dla polakożerczego „pisarza” Grosa, finansuje żydowskie muzea prowadzące jawnie antypolska propagandę.
  Rząd nie ma żadnej własnej polityki,(nawet nie potrzebuje ministerstwa przemysłu) realizuje tylko obce wytyczne i przekupuje najuboższych naszymi pieniedzmi , aby na nich głosowali. Nie walczy z zydowskimi monopolami- jakkolwiek się one nazywają: bankowo-finansowym, handlowym , medialnym i korupcyjnym . Rząd nie broni interesu Polski, Polaków i polskiej racji stanu: rząd pod stołem forsuje wyłącznie zydowski geszeft i reintrodukuje tu żydostwo na pozycji warstwy panujacej pozostającej ponad prawem. Rząd blokuje polski interes w Polsce. Rząd nie walczy z zydowskimi organizacjami wywrotowymi. Nie ma to nic wspólnego ani z demokracją, ani z wolą narodu ani z prawem – wyłącznie z żydowskim rasizmem i zdradą Polski. Żydowskie korporacje już jasno określiły swoje cele i zamiary w stosunku do „goyim” i z tego powodu w wielu krajach świata trwają demonstracje przeciwko ich skorumpowanym politykom. Pisowi nie przeszkadza żydowska nadreprezentacja w strukturze Państwa, ani to, że premier wpuścił do Polski bank JP Morgan Chase, który ostatnio przyłapano na imporcie do USA 20 ton kokainy. Im nie przeszkadzaja relacje szefa NIK z gangsterami z burdelu , nie przeszkadza im marszałek Sejmu sfilmowany na akcie pedofilskim . Natomiast przeszkadzają im polscy patrioci w Sejmie i ich aktywnie a nawet wbrew polskiemu prawu zwalczają. Rozważcie to sobie sami: komu się podoba status zombi lub Palestyńczyka we własnym kraju , niech na nich głosuje. Mnie się oni nie podobają- i nie tylko oni: do wymiany jest cała klasa polityczna.
  Stary

  Polubione przez 1 osoba

  • Pimpuś

   Nikt na nikogo nie głosuje ! Wybory są fałszowane przez mosad ! Chociaż faktem niezaprzeczalnym jest, że nigdy podczas 1000 letniej okupacji watykańskiej nie było tylu duchowych żydów w Polsce co od komunizmu wprowadzonego w 1945 roku !!!! Przypadek ????

   Polubienie

 11. Klemens

  Sługi szatana chcą odebrać dr Hubertowi Czerniakowi prawo wykonywania zawodu za głoszenie prawdy. Lekarz został zawieszony na rok przez Okręgową Izbą Lekarską w Łodzi.

  https://dzienniklodzki.pl/protest-antyszczepionkowcow-w-lodzi-przeciwnicy-szczepien-pod-okregowa-izba-lekarska-manifestuja-w-obronie-huberta-czerniaka/ar/c14-14544261

  Polubienie

 12. Czy „katolicki syjonizm” trafi do oficjalnego nauczania? – pyta profesor Gavin D’Costa, teolog z uniwersytetu w Bristolu, doradca Konferencji Episkopatu Anglii i Walii oraz Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego

  Read more: http://www.pch24.pl/czy-katolicki-syjonizm-trafi-do-oficjalnego-nauczania–,70770,i.html#ixzz63rusoqdT

  Polubienie

 13. nina

  —————– UWIERZYĆ W SIEBIE – słowiański RDZEŃ rozchodzi się jak kręgi po wodzie …………………..
  http://wspanialarzeczpospolita.pl/2014/07/22/pierwsze-przykazanie-lingwistyki-zawsze-ignoruj-rdzen-slowianski/

  Polubienie

 14. jojo

  KŁAMSTWA W ISREALU 24

  Polubienie

 15. nina

  —————- DZIEJE SIĘ !!!!
  ZAMKNIĘTO WSZYSTKIE IZRAELSKIE Ambasady NA ŚWIECIE !!!!! co jest tego przyczyną ?? uniemożliwienie ucieczki ZBRODNIARZOM ŚWIATA , poruszają się oni bezkarnie po całym świecie mając po kilka paszportów , w tym ZAWSZE IZRAELSKI !!!!!!!!!!!!!! a jak wiadomo Izrael nie wydaje swoich obywateli .
  ————-CZYŻBY JEDNAK Tramp przewodniczył DOBRU ?? wszystko na to wskazuje .
  https://kochanezdrowie.blogspot.com/2019/10/sierra-nz-dotarlismy-do-konca-gry.html

  Polubienie

 16. nina

  ———— sentencja mojego Autorstwa
  Po słowiańsku ,Człowiek , Człowiekowi pomaga , po katolicku Człowiekowi robi się krzywdę i idzie się wyspowiadać !.

  Polubione przez 1 osoba

 17. pytuś

  DZIEJE SIĘ!

  Parchy nie mogą stworzyć nowych (nie)rządów w swoim knesejmie!

  Netanjahu rezygnuje z formowania nowego rządu

  https://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/izrael-benjamin-netanjahu-oddaje-mandat-do-tworzenia-rzadu,979361.html

  Będą dokładać do ,,koszer interesu” – to się w żydowskiej pale nie mieści!

  Ambasada Izraela w Warszawie zamknięta przez strajk dyplomatów. ,,To szokujące”

  https://wiadomosci.wp.pl/ambasada-izraela-w-warszawie-zamknieta-przez-strajk-dyplomatow-to-szokujace-6440671019484801a

  Polubienie

 18. pytuś

  NO TO KRNĄBRNY PEJSIE UWAŻAJ – HISTORIA KOŁEM SIĘ TOCZY!

  DAWNO TEMU COŚ ZOSTAŁO POSTANOWIONE, A TY TERAZ TO ZMIENIASZ!

  Rabin: mięso wieprzowe może być koszerne

  https://www.pb.pl/rabin-mieso-wieprzowe-moze-byc-koszerne-908723

  Polubienie

 19. pytuś

  WSPÓLNE MODŁY DO ŻDOWSKICH ŚWIECZEK.

  Przewodniczący Episkopatu: Izrael ma także dziś misję do spełnienia dla świata

  https://episkopat.pl/przewodniczacy-episkopatu-izrael-ma-takze-dzis-misje-do-spelnienia-dla-swiata/

  DLA WSZYSTKICH PARCHÓW JEST TYLKO JEDNA MISJA DO SPEŁNIENIA – Z POWROTEM WYPIERDALAĆ NA PUSTYNIĘ, TAM CZEKAJĄ ATRAKCYJNE POLA NAMIOTOWE, ORAZ KOZY I BARANY PRZEZNACZONE DO WYPASU.

  Polubienie

 20. Posłuchaj to do ciebie

  Polubienie

 21. mow do mnie jeszcze

  „Upadku turbo-żydo-katolicyzmu nic już nie powstrzyma.”
  Gowno prawda, czcze gledzenie, mieszanie we lbach „uswiadamianiem” od dwudziestu lat. Polska Polaka rypla sie po sierpniu 80, definitywnie zostala ukradziona w 1989. Gdyby ci sie zachcialo dzis przyfikac, sciagniety ze wschodu do policji brat-slowianin z pala u boku czeka a jezeli byloby za malo, to 5,5 tys. najemnikoiw od zyda z 1 tys. czolgow tez juz na miejscu.
  Nie gledz, „wieszczu”, bos z dala od realu.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.