Gwarantem istnienia suwerennego państwa polskiego jest silna Rosja

„GŁUPOTĄ POLITYCZNĄ JEST SZUKAĆ WROGÓW BLISKO A PRZYJACIÓŁ DALEKO” powiedział były Prezydent Finlandii Urho Kaleva Kekkonen.

Czy warto szukać sojusznika za oceanem z krajem, który od początku XX wieku do dzisiaj zaatakował 65 krajów ?. A wroga robić sobie z Rosji najbliższego wielkiego Słowiańskiego sąsiada ?

Prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin podczas corocznego przemówienia kilka dni temu w zgromadzeniu narodowym  rosyjskiego parlamentu powiedział:

„Zapewniliśmy sobie bezpieczeństwo na dziesięciolecia (…) Po raz pierwszy w historii, w zakresie uzbrojenia nie musimy nikogo doganiać, a przeciwnie – to inni będą nas doganiać i to długo”.

Jednocześnie zapowiedział duże reformy konstytucyjne wzmacniające rolę parlamentu, ograniczenie dostępu do najwyższych stanowisk dla osób tylko z rosyjskim obywatelstwem i zamieszkałych na stałe w Rosji od 25 lat, reformy administracyjne i gospodarcze oraz  walkę z ubóstwem i zwiększenie zachęt do rodzenia i posiadania dzieci.

Należy przypomnieć, że w polityce międzynarodowej Rosja dokonała dużego zwrotu ponad 4 lata temu, zapoczątkowanego przyjściem z pomocą do Syrii, na zaproszenie jej legalnego rządu. Dzięki temu, przy współudziale Hezbollahu i Iranu została pokonana cała duża grupa organizacji terrorystycznych z IZIS na czele, stworzonych, szkolonych i finansowanych przez Izrael, USA, Wielką Brytanię, Arabię Saudyjską, Turcję, Kuwejt i Emiraty Arabskie. I w istocie rzeczy Rosja z jej Prezydentem Władimirem Putinem stanowi największą przeszkodę do zaprowadzenia globalnego Nowego Porządku Świata (NWO), czyli jednego globalnego Gułagu.

A więc zapewnienie sobie siły militarnej, której nie ma nikt w świecie, co zapowiedział Prezydent Putin 5 lat temu, na posiedzeniu rosyjskiego parlamentu  – Dumy na Krymie, pozwala dopiero realizować reformy wewnętrzne, bez obawy skutecznego zaatakowania przez słabnący żydo-Zachód.

Stąd bardzo trafny poniższy tekst jak w tytule, o konieczną rewizję polskiej polityki wobec najbliższego nam wielkiego sąsiada, który podobnie jak realnie w historii, jest jedynym gwarantem suwerenności Polski i jest to też w jego najlepszym interesie, ponieważ Polska jest znaczącym krajem po drodze do skolonizowania Rosji.

Zachód był bardzo bliski tego celu i planowanego podziału Rosji na 10 państw w latach 90-tych za Prezydenta Borysa Jelcyna, kiedy rozkradziono Rosję, a 15 milionów obywateli Federacji zmarło z głodu, ponieważ przez około 2,5 roku nie wypłacano wynagrodzeń, emerytur i rent. Było to już kolejne planowe ludobójstwo żydo-Zachodu na Rosjanach i innych obywatelach tego wielkiego kraju, aby zmusić go do poddania  kolonizacji swojego wielkiego terytorium. Dojście Władimira Putina do władzy po Jelcynie  w ostatniej chwili zapobiegło temu i spowodowało ku zaskoczeniu żydo-Zachodu odbudowę Rosji do pozycji mocarstwowej. Stąd nieustanne atakowanie Rosji i Prezydenta Putina oraz  oskarżania go o wszelkie możliwe zbrodnie i tyranie przez globalne żydomedia.

Tylko czy w interesie Rosji jest zaakceptowanie obecnych polskojęzycznych rządów, dążących do wywołania III wojny światowej z Rosją, z Polską jako obszarem głównego  uderzenia ?

Redakcja KIP

Znalezione obrazy dla zapytania Rosja na czele narodów Słowiańskich

.

Gwarantem istnienia suwerennego państwa polskiego jest silna Rosja

.

Odwiecznym   celem Żydów  jest zdobycie  pełnej władzy nad całym światem  i  zniewolenie innych narodów, aby stały się „podnóżkiem Izraela”. Jest to dla nich cel religijny. Wyraźnie mówi o tym zamieszczony w Starym Testamencie  psalm 149  zatytułowany  „Posłannictwo Izraela”. Cel ten wynika wprost z rasistowskiej żydowskiej tezy o rzekomym „wybraństwie Żydów”, jaką głoszą Żydzi od Abrahama począwszy.

Żydzi opanowali już praktycznie cały euroatlantycki Zachód, a także  USA, które – według amerykańskiego publicysty  Patryka Buchanana –  stały się „terytorium okupowanym przez Izrael”.

Pierwszym krokiem żydostwa  do zdobycia władzy nad światem jest zniszczenie państw narodowych i wymieszanie ras nie-semickich przy pozostawieniu czystej, jedynie rasy semickiej, przeznaczonej do sprawowania dyktatorskiej władzy nad gojami.

Aktualnie żydoamerykańska mafia bankierska realizuje plan zasiedlania Europy  niższą warstwą semicką, czyli Arabami,  którzy mają stać się nadzorcami nad gojami zachodnioeuropejskimi.  

Exodus arabski do Europy był wcześniej starannie przygotowany i realizowany przez wasala żydowskiego czyli  USA, które najeżdżały na  państwa na Bliskim Wschodzie i w północnej Afryce niszcząc je i  wywołując masowe migracje ich mieszkańców do Europy. Przyjmowanie arabskich migrantów do Europy było uprzednio uzgodnione ze sprawującymi władzę w Europie  Zachodniej agentami Rotschildów, którzy radośnie witali semickich najeźdźców.

Obecnie żydofinansjera amerykańska podejmuje intensywne działania zmierzające do zniewolenia krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Jedną z metod zniewalania narodów nie-semickich jest intensywne ich duraczenie (między innymi przez media i  tzw. „rozrywkę”) i demoralizowanie („róbta co chceta”).        

Udało się już Żydom przechwycić pełnię władzy na Ukrainie. Teraz celem ataków żydostwa jest Polska. Poprzez obfite finansowanie swych agentur zwanych eufemicznie „fundacjami” dążą do wywołania w Polsce  wojny domowej  w  której użyją  zduraczone masy do mordowania  narodowej inteligencji, podobnie jak to uczynili w 1917 roku w  Rosji  zachęcając motłoch do mordowania  elit rosyjskich.

Jako naród jesteśmy zagrożeni  całkowitą  utratą niepodległości. Żydzi   w sojuszu  z  Niemcami  dążą do zniszczenia państwa polskiego  by,  zgodnie z liczącym już ponad 100 lat niemiecko-żydowskim planem Mitteleuropa, ziemie polskie od Odry do Wisły przejęły Niemcy,  a od Wisły do Bugu – Żydzi  tworząc tu  tzw. Judeopolonię,  która następnie połączy się z opanowaną już przez Żydów  Ukrainą.

W tej sytuacji  jedynym gwarantem  dalszego istnienia państwa polskiego pozostaje   dziś  silna, mocarstwowa Rosja, stojąca na drodze żydowskim planom podboju całego świata.  W przypadku upadku Rosji,  lub całkowitego jej osłabienia,   nie ulega wątpliwości, że Polska jako państwo zniknie z mapy świata,  a  jej  terytorium  zostanie podzielone pomiędzy Niemców (do Wisły) i  Żydów (od Wisły do Bugu).

 Dlatego to Żydzi judzą Polaków przeciwko Rosjanom,  bo zdają sobie sprawę, że sojusz  państw słowiańskich z Rosją, całkowicie przekreśli  ich  zbrodnicze plany zniewolenia narodów nie-semickich.

Koronnym kłamstwem szerzonym przez Żydów  (w rodzaju na przykład  Wildsztajna)  jest wmawianie oduraczonym  Polakom,  że Rosja  „to odwieczny wróg Polski”.  W kłamstwo to wierzy niestety sporo Polaków nie znających swojej historii  (o co postarali się wcześniej  Żydzi ograniczając nauczanie tego przedmiotu w polskich szkołach).

Warto zatem przypominać  naszym niedouczonym rodakom, że już władcy ( dopiero  rodzącego się) Wielkiego Księstwa Moskiewskiego  wielokrotnie wspomagali Polaków w  walkach  z dziczą tatarską i germańskimi  hordami. Wystarczy przypomnieć, że w 1410 roku w decydującej o losach Polski bitwie pod Grunwaldem  pomagały nam dwa pułki smoleńskie  z  Wielkiego Księstwa Moskiewskiego  a stosunki Polski i z  Moskwą  układały się przyjaźnie. Tak na przykład w 1449 roku król polski Kazimierz Jagiellończyk zawarł z wielkim księciem moskiewskim  Wasylem III  pokój  i do końca życia utrzymywał  z  nim serdeczne stosunki,  a Wasyl III  przed swą śmiercią uczynił Kazimierza opiekunem swych nieletnich dzieci.

Niewielu współczesnych Polaków wie, że po śmierci  króla Zygmunta Augusta w 1572 roku, szlachta polska powołała na tron polski energicznego  cara  Iwana  Groźnego,  którego  matką  była  polska  księżniczka   Helena  Glińska  ,   ale temu wyborowi sprzeciwił się wszechwładny wówczas  a  zarazem fanatyczny Watykan (utrzymujący wtedy, że chrześcijaństwo prawosławne jest  straszliwą herezją),  bo Iwan Groźny nie zgodził się odstąpić od prawosławia. Warto  dodać, że w Polsce w tym czasie panowała pełna tolerancja wyznaniowa  między innymi dzięki postawie  króla Zygmunta Augusta.

W 100 lat później,  po licznych wojnach na Ukrainie, Polska  zawarła z Rosją  pokój wieczysty, zwany Pokojem Grzymułtowskiego.  Na mocy tego pokoju Polsce przypadły ziemie ruskie leżące   po prawej stronie Dniepru,  a  Rosji po lewej.

Również w okresie zaborów,  Rosja  jako jedyny z zaborców zgodziła się na utworzenie z  ziem swego zaboru,  niepodległego państwa polskiego zwanego  Królestwem Polskim.  Królem został  bardzo Polakom przyjazny  car  Aleksander I,  który w 1816 roku ufundował w  Warszawie Uniwersytet Warszawski – drugą w Polsce wyższą uczelnie  obok założonego w Krakowie w 1364 roku przez króla Kazimierza Wielkiego  uniwersytetu,  później nazwanego Jagiellońskim.

W najnowszej historii warto przypomnieć,  że dzięki Rosji,  po II wojnie światowej zamieniliśmy  t.zw. kresy wschodnie z wrogą nam ludnością ukraińską  oraz kresy północno-wschodnie z   wrogimi  nam Litwinami,  na dobrze zagospodarowane Ziemie Zachodnie –  wolne od ludności germańskiej (wcześniej  decyzją  4-ch wielkich mocarstw przesiedlonej na zachód).  Konsekwencją tego  jest  to,  że w granicach Polski nie mamy dziś wrogich  i   licznych mniejszości. Za tę zamianę, my Polacy, winniśmy Rosjan obdarzać wdzięcznością –  zamiast słuchać wrogiej propagandy żydowskiej.

Pamiętajmy:  Żydzi boją się jak ognia narodów słowiańskich  zjednoczonych w wielką Rzeszę Słowiańską,  bo stałaby się ona mocarstwem –  tak jak mocarstwem była  I  Rzesza  Słowiańska zbudowana  1000 lat temu  przez wielkiego polskiego  króla  Bolesława Chrobrego.

Józef  Michał Janowski

Od Redakcji KIP:

Składamy podziękowania dla Autora za nadesłanie interesującego i logicznego tekstu.

________________

za: http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2020/01/gwarantem-istnienia-suwerennego-panstwa-polskiego-jest-silna-rosja/

18 Komentarzy

Filed under Bez kategorii

18 responses to “Gwarantem istnienia suwerennego państwa polskiego jest silna Rosja

 1. Lechita

  Jak świat światem nigdy tzw. zachód nie byl dla Lechitow – (zjednoczonych braci slowianskich) bratem , a cesarstwo rzymskie narodu niemieckiego ze swoją falszywą religią śmierci już od ponad tysiąca lat nas skutecznie exterminuje , i tu nasuwa sie pytanie dlaczego?, …. bo niszczą naszą świadomość tzw. ” cywilizacją łacińską ” ze wszystkimi z tego wynikającymi kosekwencjami . Jak zmienic kierunek wielkiego stada owiec krążącego już †ak długo wokół tego zwiedzenia???….. czy tylko z zewnątrz , wydaje sie że jednak tak !!!

  Polubienie

 2. nie belkotac ludziki

  Jesli sila wytworcza Rosji jest na poziomie Wloch, to skad ta potega Rosji?
  O tej potedze to taka prawda jak o rozwoju Polski po 1989 rroku. Jeden i drugi kraj zydem zniszczony i zniewolony. Nie beda Rosja rzadzic oligarchy zydowskie i kasowac do swojego karmana, na co sie narazie nie zanosi, to ma szanse Rosja stac sie potega. Ba, ma warunki po temu, by byc w pelni samowystarczalna.

  Polubienie

 3. Przeczytałem artykuł uważnie i całkowicie zgadzam się z autorem, J.M. Janowskim, że tylko sojusz z Rosją byłby gwarancją istnienia suwerennej Polski. Sam zresztą piszę o tym od lat. Jedyne zastrzeżenie – i to zdecydowane – mam do końcówki jego tekstu. Cytuję:

  „…tak jak mocarstwem była  I Rzesza Słowiańska zbudowana  1000 lat temu  przez wielkiego polskiego  króla  Bolesława Chrobrego.”

  A więc – nie było to mocarstwo, bo nieomal całkowicie upadło już kilka lat po śmierci Chrobrego. Nie była to też Rzesza Słowiańska a raczej więzienie słowiańskich plemion – i też nie wszystkich, a ich mniejszości.
  Możliwie skrótowo opiszę, co „zdziałał” Chrobry w stosunku do sąsiadów i różnych plemion słowiańskich.

  Pomorze zachodnie (szczecińskie).

  Zwasalizował je u schyłku panowania Mieszko I. Ale nie wdrożył tam przymusowej „chrystianizacji”. To dopiero Chrobry zaczął ostre katoliczenie Pomorzan. W roku tysięcznym utworzył biskupstwo kołobrzeskie i osadził tam niemieckiego biskupa Reinbera, którego Pomorzanie nienawidzili podwójnie – jako Niemca i jako katolika. Wykorzystując wojny Chrobrego z cesarstwem Pomorzanie wypędzili zarówno Rainberna, jak i drużyny polańskie Chrobrego, mające trzymać Pomorzan za pysk. Nienawidzili katolickich Piastów jak zarazy.

  Wieleci (Północne Połabie)

  Faktem jest że brali udział w najeździe cesarstwa na państwo Piastów  i w oblężeniu Niemczy. Ale wcześniej, nim doszło do wojen Chrobrego z cesarstwem, wielokrotnie wspierał on silnymi hufcami polańskimi coroczne najazdy Niemców na Północne Połabie. Udział Wieletów w oblężeniu Niemczy był po prostu odpłatą za wcześniejsze wspieranie przez Chrobrego niemieckich najazdów na ich ziemie. Północne Połabie, nadal pogańskie, nienawidziło katolickich Piastów jak zarazy.

  Milsko i Łużyce

  Faktem jest, że Chrobry odbił Niemcom te prastare słowiańskie tereny. Tyle że dla ich słowiańskich mieszkańców nic poza okupantem się nie zmieniło. Chrobry nie ulżył im w feudalnym ucisku, nie zmiejszył danin ani powinności na rzecz swojego dworu i wojska, nie złagodził też przymusowego katoliczenia. O stosunku ludności Milska i Łużyc do Piastów najlepiej świadczy to, że gdy po jego śmierci ponownie doszło do wojny o te tereny między cesarstwem a synem Chrobrego, miejscowa ludność zachowała całkowitą bierność i nie powstała przeciwko Niemcom wspierając wojska piastowskie. Były one postrzegane przez ludność jako taki sam okupant jak Niemcy.

  Czechy (i Morawy)

  Wykorzystując walki o tron w Czechach i bunt przeciwko czeskiemu księciu Bolesławowi Rudemu Chrobry, w przerwie działań wojennych przeciwko Niemcom, najechał Pragę, uwięził „Rudego” i ogłosił się księciem Czech. Pozwolił swojemu żołdactwu na grabieże, gwałty i mordy na ludności Pragi w biały dzień. Gdy opuścił Czechy by kontynuować wojnę z Niemcami, ludność Czech natychmiast podniosła bunt przeciwko okupacyjnym odziałom polańskim. Tylko nielicznym udało się ujść z życiem. Większość rozdarto na strzępy. Już wcześniej trwał konflikt pomiędzy czeskimi Przemyślidami a Piastami o ziemie Ślężan i Wiślan, które przed powstaniem państwa piastowskiego znajdowały się w orbicie wpływów najpierw państwa Wielkomorawskiego, a po jego upadku czeskich Przemyślidów.
  Najazd na Pragę i swawola żołdactwa Chrobregi na długo wzbudziły w Czechach nienawiść do Piastów. Nienawidzili ich jak zarazy.

  Zakarpacie (dzisiejsza Słowacja)

  Tereny te podbił Chrobry odbierając je Węgrom (trwała tam akurat walka o władzę), którzy za naturalną granicę pomiędzy sobą a Piastami uważali właśnie pasmo Karpat (Beskidy). Przez co i Węgrzy znienawidzili Chrobrego jak zarazę.

  Ruś Kijowska

  Już za Mieszka I trwała walka między Piastami a Rurykowiczami o pas ziem i grodów zwanych Grodami Czerwieńskimi. Przez następne wieki grody te przechodziły wielokrotnie z rąk do rąk. Po zawarciu ostatecznyego pokoju z cesarstwem niemieckim Chrobry uderzył na Ruś. Wspierał ten najazd hufiec 300 ciężkozbrojnych niemieckich żołdaków oddanych Chrobremu do dyspozycji przez cesarza. W zdobytym Kijowie żołdactwo Chrobrego robiło to samo, co wcześniej w Pradze – w biały dzień grabiło i mordowało ludność oraz gwałciło Rusinki. Sam Chrobry nieomal publicznie zgwałcił siostrę kniazia kijowskiego, Przedsławę, której ręki wcześniej mu odmówiono, po czym uprowadził ją do siebie i uczynił z niej nałożnicę:
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Przeds%C5%82awa_W%C5%82odzimierz%C3%B3wna

  Zajął wtedy też ponownie siłą sporne Grody Czerwieńskie. Za ten najazd, a zwłaszcza za zhańbienie ich księżniczki, Rusini znienawidzili Chrobrego jak zarazę.

  Mazowszanie

  Już Mieszko zwasalizował Mazowsze, ale nie prowadził tam przymusowej „chrystianizacji”. Wprawdzie osadził tam kler i „misjonarzy”, ale wobec Mazowszan nie stosował przymusu „nawracania się”. Dopiero Chrobry wdrożył przymusowe nawracanie i siłowe zwalczanie pogaństwa. Przez co Mazowszanie znienawidzili go jak zarazę. Krótko później wykorzystali wielką reakcję pogańską u Piastów, oderwali się, utworzyli własne księstwo pod wodzą Masława/Miecława i powrócili do pogaństwa. Ponownie podbił ich wnuk Chrobrego, półniemiec, lennik cesarski, „Odnowiciel”.

  Nawet we własnym państwie ludność znienawidziła Chrobrego za niszczenie świętych gajów i za brutalne kary, jakie wprowadził za łamanie przepisów kościelnych (m.in. nakazał wybijanie zębów za łamanie kościelnych przymusowych postów). Przez co jeszcze za jego życia (rok 1022) wybuchło pierwsze większe powstanie antykościelne i antyfeudalne, krwawo przez tego tyrana stłumione. Kolejne wybuchło tuż po jego śmierci w 1025 roku i było świadectwem radości poddanych ze śmierci tyrana. Niestety i to powstanie zostało krwawo stłumione przez jego syna.

  Umierając Chrobry pozostawił synowi „w spadku” śmiertelnych, nienawidzących Piastów wrogów na wszystkich granicach oraz wewnątrz własnego państwa. Jego własne udane podboje zawdzięczał tylko pomyślnemu zbiegowi okoliczności – zamieszkom i walkom o tron w krajach, na które napadał i odbierał im część ich terenów. I choć rozbudował on ogromnie armię – była ona wystarczająca do walki na jeden front. Gdy po jego śmierci na państwo Piastów uderzyli równocześnie Niemcy od zachodu i Rusini od wschodu, a na dodatek w kraju wybuchł kolejny pogański bunt, oraz doszło do wojny domowej o tron z przyrodnim bratem Bezprymem, wojska otrzymane przez Mieszka II od Chrobrego okazały się za słabe. Mieszko musiał nawet uciekać z kraju. Utracone zostały wszystkie podbite ziemie (Milsko i Łużyce, Zakarpacie i Grody Czerwieńskie). Z łaski cesarza Mieszko II ponownie wrócił do kraju, ale już nie jako król a jako książę – cesarski lennik.

  Nazywanie państwa Bolesława Chrobrego Rzeszą Słowiańską jest naprawdę nieporozumieniem. Było to więzienie słowiańskich plemion. Ludność podbijanych przez niego słowiańskich ziem widziała w nim najeźdźcę i okupanta, ludność własna tyrana i ciemiężcę.

  Polubione przez 2 ludzi

 4. Jonas

  Wiemy co działo się 1000 lat temu a nie wiemy co dziś się dzieje.
  Jonas ostrzega czas nawracania się kończy

  Po co nam masoni Mossad kgb Sb stasi cia
  Niech naprawia krzywdy i oddadzą co wywieźli od Krzyżaków po Szwedow rozbiorow wojen rewolucji i zsylki obozy KZ dlaczego to nad Wisla się dzieje spytać Bobola Kosciuszko gen. SIKORSKI. Popieluszko Leppera patriotów na cmentarzu tajnie zmarli.
  Komu służą dziś wielcy? Ilu bozkow mają to widac.
  Polska nie napada tylko sye ciagle broni ale zdrajcow nie brak wszedzie np malzenstwo R. przekazalo tajne dokumenty USSR to kto winien ze teraz tyke panstw ma atom. to sasiedzi nienawiść sieja.
  Neutralne Kraje budować.
  Finlandia dzięki że Alianci szli od zachodu mogła walczyć z garstka Sowietow.
  Nie kolaboracja że złem i nie narzekaj potem. Inni robia interesy. Nikt na z Syberię czy Ural czy do Moskwy nie ucieka jedynie co chca pieniądze ukryć Depardie…
  Od kogo postęp się nauczyli z Korei Tajwan ostatnio Chiny a podziękować USA a nie narzekac.

  Polubienie

 5. Re.Opolczyk Tak Pan pisze jakby te wszystkie kraje z którymi walczył Chrobry były nic nie winnymi „barankami”…nie podbijały i nie mordowały.
  Podobnie jak po Pana komentarzu chwalącym zbrodniczy pakt Ribbentrop-Mołotow-wygląda z Pana gęba dywersanta i wroga Polski.

  Polubienie

  • Piotr

   Toronto vel semperparatus vel mars i wiele innych.Nie wiem czemu ciebie prezes tu ciągle toleruje zamiast złapać cię za milimetrowe jajka i wyrzucić cię stąd na zbity pysk.

   Polubienie

  • paziem

   Prosimy dyskutowac w oparciu o argumenty, a nie o epitety, gdyż nie ma tu miejsca na podobny styl.

   Polubienie

   • Piotr

    Przecież to Toronto od EM z kolejnym nickiem.Powinno się go zbanować i to natychmiast bo będzie gnida dalej obrażać opolczyka.

    Polubienie

  • Piotr

   Oj jak tyłek Toronto piecze że opolczyk napisał prawdę o której trudno usłyszeć w mainstreamowych mediach od histeryków pookrągłostołowych i swoim zwyczajem nie mając argumentów odwraca kota ogonem i obraża.Nie wiem czemu paziem cię nie zbanuje.Jesteś jak HIV dla tego portalu a nawet i gorzej.

   Polubienie

 6. Jonasz

  A nieludzkie jest kolaboracja że złem.
  Miliony cywilów zgłoszono i to takie kraje nie powinny istnieć na mapie. A dziś barbarzyńcy się kumaja znowu zapomnieli? Kto im pomagal Beria Dziezynskj Eichmann i archiwa w Anglii tajne?
  Nie bądź obojętny wobec zla . bo ono jest .
  Inaczej i tobą zawladnie i cóż to za przyjaciel?. I być niewolnikiem.? Bo inaczej sie zgine?..
  Jonas ostrzega czas nawracania się kończy

  Polubienie

 7. jon a s

  Nowa wybrana iurokracja w UE się zebrała i słyszała opozycjonistów z Ukrainy i mu klaskali..
  ..nie ufajcie P….
  Dziwne taka siła ludności Europy NATO i bezradni? A kiedyś hetmani czy mały Koscius!ko czy Piłsudski gonił i po Kijów Moskwe. Zdrada malzenstwa R. ATOMU DLA USSR to teraz
  co jest? Kto dorabia sie
  na wojnach Rewolucja czy powstaniach a kto ginie?..
  Jonas ostrzega czas nawracania się kończy

  Polubienie

 8. jasiek z toronto

  Re: Pawel Zieminski.
  Panie Pawle, prosze likwidowac (eliminowac) teksty, ktore nie sa zgodne z Prawem Naturalny I te ktore sa niezgodne z eytka I moralnoscia Cywilizacji Lacinskiej.
  To tylko prosba.
  Pozdrowienia sle
  =====================
  jasiek z Toronto

  http://polskawalczaca.com

  P.S. Czesto czytam komentarze, ale z grzecznosci nie zabieram glosu…

  Polubienie

  • piotr

   Za kogo się masz za cenzora z mysiej czy przedstawiciela wielkiej inkwizycji.Mam w dupie cywilizację łacińską i jej pseudomoralność a chcę tu czytywać od czasu do czasu opolczyka.Nie podoba ci się coś załóż swojego bloga zamieść tam sobie tekst Kyrie elejson i zmawiaj litanie codziennie a nie na nie swoim blogu apelujesz do administratora aby kasował poglądy które nie są zgodne z twoimi.Tyle razy tutaj publikowałeś teksty chwalące boga żydowskiego czy opolczyk czy ja apelował do admina aby je kasować .Nie wygłupiaj się i tyle i nie rób z siebie klechy.

   Polubienie

  • Edwards

   jasiek z toronto
   21 stycznia 2020 o 03:59

   ———————————-

   Oj Jasiek, Jasiek!
   Od wielu lat kroczysz tą samą złudną drogą, a w dodatku próbujesz nas Słowian nawracać podobnie, jak ci rzezimieszkowie od stuleci, tyle że nie przy pomocy miecza i włóczni, a potem czołgów i armat – tylko za pomocą twojego komputera i sieci netu.
   A ja Ci zaprawdę, zaprawdę powiadam – nie idź tą drogą, bo trafisz do żydowskiego nieba i wtedy będzie płacz, lament i zgrzytanie zębami.
   Mówi Ci to niereligijny Słowianin!
   Jeśli jesteś tylko księdzem, to daj sobie tutaj spokój, bo i tak z wylewanej na nas agresji nic nie będzie.
   Pan Opolczyk przytoczył Ci argumenty do nie obalenia, których nie będę Ci powtarzał, a Ty w kółko Macieju swoje od tylu już lat.
   Przemyśl sobie to wszystko jeszcze raz, a przynajmniej opanuj agresję … .
   Radzi Ci,
   Edzio

   Polubienie

 9. Piotr,

  zwróć uwagę na to, że łacinnicy, krystowiercy/chrześcijanie utożsamiają Prawo Naturalne z tzw. ichnim „Prawem Bożym”. Wielokrotnie w różnych ich wypowiedziach i pismach właśnie wymiennie, lub wspólnie tak mówią – Prawo Boże – Prawo Naturalne. I tu uwaga. w Naturze nie zbrukanej religiami i cywilizacją nie istnieje np. lichwa, którą tak potępia imć Jasiek z Toronto. Tymczasem żydo-biblijne „Prawo Boże” dopuszcza lichwę wobec gojów:

  „Od obcego możesz się domagać [odsetek], ale od brata nie będziesz żądał odsetek, aby ci Pan, Bóg twój, błogosławił we wszystkim, do czego rękę przyłożysz w ziemi, którą idziesz posiąść” (Pwt 23, 21).

  W Naturze niezbrukanej religiami i cywilizacją nie istnieje niewolnictwo. Natomiast „Prawo Boże” w  żydo-biblii, zarówno w „Starym”…

  „Kto by pobił kijem swego niewolnika lub niewolnicę, tak iżby zmarli pod jego ręką, winien być surowo ukarany. A jeśliby pozostali przy życiu jeden czy dwa dni, to nie będzie podlegał karze, gdyż są jego własnością” (Wj 21, 20-21).

  Jak i „Nowym” testamencie niewolnictwo całkowiecie akceptowały:

  „Niewolnicy, bądźcie we wszystkim posłuszni doczesnym panom, nie służąc tylko dla oka, jak gdybyście się mieli ludziom przypodobać, lecz w szczerości serca, bojąc się [prawdziwego] Pana.”
  Kol 3, 22

  „Ci zaś, którzy mają wierzących panów, niechaj ich nie lekceważą z tego powodu, że są braćmi, ale niech im lepiej służą, dlatego że są oni wierzącymi i umiłowanymi jako uczestnicy dobrodziejstwa.”
  1 Tm 6, 2

  „Wszyscy, którzy są pod jarzmem jako niewolnicy, niech własnych panów uznają za godnych wszelkiej czci, ażeby nie bluźniono imieniu Boga i [naszej] nauce.”
  1 Tm 6, 121:21

  „Niewolnicy niech będą poddani swoim panom we wszystkim, niech się starają im przypodobać, niech się im nie sprzeciwiają, niczego sobie nie przywłaszczają, lecz niech okazują zawsze doskonałą wierność, ażeby pod każdym względem stali się chlubą dla nauki naszego Zbawiciela, Boga.”
  Tt 2, 9-10

  „Niewolnicy! Z całą bojaźnią bądźcie poddani panom nie tylko dobrym i łagodnym, ale również surowym.”
  1 P 2, 18

  Tak więc owo „Prawo Boże” z żydobiblii jest prawem WYNATURZONYM, a nie Prawem Natury.

  A jeśli idzie o etyke i moralność cywilizacji łacińskiej przytoczę fragment listu papieża Marcina V do Władysława Jagiełły:

  „Wiedz, że interesy Stolicy Apostolskiej, a także twojej korony czynią obowiązkiem eksterminację Husytów. Pamiętaj, że ci bezbożni ludzie ośmielają się głosić zasadę równości; twierdzą, że wszyscy chrześcijanie są braćmi, i że Bóg nie dał ludziom uprzywilejowanym prawa władania narodami; utrzymują, że Chrystus przyszedł na świat aby znieść niewolnictwo [Watykan do XIX w. akceptował niewolnictwo]; wzywają ludzi do wolności, to znaczy do unicestwienia królów i kapłanów.
  Teraz, kiedy jeszcze jest czas, zwróć swoje siły przeciwko Czechom, pal, zabijaj i czyń wszędzie pustynię, gdyż nic nie jest bardziej miłe Bogu, ani bardziej pożyteczne dla sprawy królów, niż eksterminacja Husytów.„

  Dodać tu należy, że ów papież został wybrany podczas soboru w Konstancji, na którym „zdetronizowano” trzech konkurencyjnych papieży, urzędujących przed soborem równocześnie i obrzucających się klątwami. Byli to Benedykt XIII (obediencja awiniońska), Grzegorz XII (obediencja rzymska) i Jan XXIII (obediencja pizańska). Głównym motywem ich „apostolstwa” była żądza władzy.
  Na sobor do Konstancji przybyło m.in. 33 kardynałów, 5 patriarchów, 47 arcybiskupów, 145 biskupów, 93 biskupów tytularnych, 217 doktorów teologii, 361 doktorów prawa cywilnego i kanonicznego. Oraz 718 prostytutek. Ciekawostką jest i to, że nowo wybrany Marcin V był bękartem kardynała Colonny, który spłodził go ze swoją wieloletnią konkubiną będąc biskupem. Prawo kanoniczne nakazywało celibat, więc biskupi i kardynałowie obchodzili ten nakaz utrzymując jawnie konkubiny. Zainteresowanym polecam tekst pt: „Kurewski kościół”. Jest w internecie.

  Przypomnę jeszcze wykaz kar z ogłoszonego przez arcybiskupa Kolonii (Niemcy) w roku 1757 cennika dla kata inkwizycji:

  „…rozrywanie na ćwierci czterema końmi, ćwiartowanie, rozwieszenie onych ćwierci w czterech rogach rynku [katolicki szacunek dla ludzkich zwłok – przyp. opolczyk], ścięcie i spalenie na stosie, uduszenie i spalenie na stosie, spalenie żywcem, łamanie kołem żywcem, ścięcie i rozpięcie ciała na kole, odrąbanie ręki lub kilku palców i ścięcie, dodatkowe przy tym piętnowanie rozpalonym żelazem, ścięcie i zatknięcie głowy na palu, szarpanie przestępcy rozpalonymi do czerwoności szczypcami, całkowite lub częściowe odcięcie języka oraz następujące potem przypalanie warg rozpalonym do czerwoności żelazem, przybicie gwoździami do szubienicy odciętego języka lub odrąbanej ręki.”

  Przypomnę jeszcze fragment listu do króla Portugalii napisanego przez jezuitę José de Anchietaę, „nawracającego” w Ameryce Płd. Indian. Wyraził w nim nadzieję, że król zdecyduje się „wysłać tutaj siłę zbrojną i liczne armie, które uporają się ze wszystkimi złoczyńcami stawiającymi opór głoszeniu Ewangelii i zaprzęgną ich do jarzma niewolnictwa, a uszanują tych, którzy przybliżą się do Chrystusa”.

  W innym z jego pism stwierdził : „Teraz uważamy, że bramy są otwarte dla nawrócenia się pogan w kapitanii São Vicente (dawna jednostka administracyjna Brazylii), jeśli Nasz Pan Bóg sprawi, że będą podbici. Dla tych ludzi nie ma lepszego kaznodziejstwa niż miecz i żelazny pręt.”

  Tego zbrodniarza Wojtyła beatyfikował, a Franciszek kanonizował. I tak katolicy mogą teraz modlić się do zbrodniarza.

  Chrześcijanie głosili miłość bliźniego oraz nakaz nadstawiania drugiego policzka i odpuszczanie win („…i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”). Na ustach mieli miłość, na piersiach lub płaszczach nosili krzyże, w sercach nienawiść i pogardę, a w łapskach miecze, topory i pochodnie do podpalania stosów. Mordowali nawet kobiety i dzieci. Tak było podczas krucjaty przeciwko katarom, gdy miłujący bliźniego katolicy, łacinnicy, dokonali rzezi w Béziers.  W samym tylko kościele, w którym schroniła się część ludności cywilnej wymordowano 7 tysięcy ludzi, w tym kobiety i dzieci. W sumie wymordowano 20 tys. ludzi. Opat Arnaud, namiestnik papieski tak pisał o tym triumfie łacinników do swojego herszta: „Dzisiaj Wasza Świątobliwość, dwadzieścia tysięcy mieszkańców wydano mieczowi, niezależnie od posady, wieku czy płci”.
  Béziersprzed pacyfikacją liczyło właśnie 20 tysięcy mieszkańców…

  Tak oto wygląda etyka i moralność cywilizacji łacińskiej…

  Polubienie

  • PS
   Aha – bo zapomniałem o cenzurze, o której Piotr wspomniałeś. Naturalnie że cenzura była także ważnym elementem etyki i moralności łacinników. Gdy Gutenberg wynalazł druk, książki stały się cenowo dostępne dla nieco szerszego grona ludzi. Wcześniej były za drogie. Ale gdy po reformacji zaczęto pisać nie po myśli łacinników, kk wymyślił indeks ksiąg i pism zakazanych. Lądowały na nim nawet pisma naukowe (Kopernika czy Galileusza). Z polskich autorów ocenzurowano m.in. dwa z pięciu traktatów Andrzeja Frycza Modrzewskiego (O kościele i O szkole) z jego dzieła „O naprawie Rzeczypospolitej”.
   Łacinnicy masowo palili księgi i pisma zakazane. A także ich autorów, jeśli wpadli w łapska inkwizycji. Na szczęście kneblowanie myśli „niepoprawnych” nie udało się do końca, gdyż łacinnicy mieli za krótkie łapska. Ale, jak widać, niektórym z nich etyka i moralność cenzora nadal nie jest obca.

   Polubienie

 10. Ktoś

  Sojusz z krajem ZŻYDZIAŁYM do szpiku kości, gdzie się we władzy jakiejkolwiek ETNICZNEGO Rosjanina NIE UŚWIADCZY

  sojusz z krajem DUMNYM z MORDOWANIA Polaków poprzez CAŁĄ SWOJĄ HISTORIĘ

  sojusz z krajem jaki ZAWARTOŚĆ SWOICH MUZEÓW zawdzięcza temu co POLAKOM POKRADŁ….

  sojusz z krajem jakiemu NAUKĘ i CYWILIZACJĘ zanieśli POLSCY ZESŁAŃCY

  sojusz z krajem OTWARCIE GLORYFIKUJĄCYM ZBRODNICZY BOLSZEWIZM ba, nawet wracającym do struktur owej DYKTATURY ŻYDOWSKIEJ

  sojusz z krajem jaki otwarcie głosi iż jest SPADKOBIERCĄ BIZANCJUM, żydowskiej satrapii odpowiedzialnej za NAJWIĘKSZY w DZIEJACH HOLOKAUST SŁOWIAŃSKICH NARODÓW

  sojuz z krajem OTWARCIE FAŁSZUJĄCYM DOKUMENTY, i historyczne jak i o swoich „SŁOWIAŃSKICH” korzeniach

  na takie coś tylko TARGOWICKA ŁACHUDRA opłacana kremlowskimi SZEKLAMI mogła WPAŚĆ i za tym OPTOWAĆ gdyż

  jak same słowiańskie teksty głoszą

  JEDYNY RATUNEK DLA POLSKI to POWRÓT DO JEJ PRZED SATANISTYCZNYCH, sprzed katolskich korzeni

  powrót do CHRZEŚCIJAŃSTWA czyli WIARY SŁOWIAŃSKIEJ…

  cała reszta jest BRANDZLOWANIEM przestrzeni czy na dnie przepaści w jaką ją też prokacapscy zdrajcy wpychają jest „trampolina” czy też „zakrwawiona ścierwami trupów skała”

  Polubienie

 11. Piorun

  opolczyk to apostat Szymon z Syrenu

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.