Rozmowa ze współczesnym krzyżowcem

W dniu dzisiejszym otrzymałem, od pana Bogdana Kulasa – działacza narodowego z Norwegii, drogą mailową tekst jego autorstwa (najprawdopodobniej ?), który sprowokował mnie, ze względu na inne pilne zajęcia, jedynie do krótkiej odpowiedzi.

Przytaczam treść listu, a także dialog z niejakim panem Dariuszem Wasilewskim, wywołany moją krótką odpowiedzią na tekst p. B.Kulasa. Korespondencja z panem Wasilewskim dokumentuje stan umysłów wielu Polaków uważających się za „polskich narodowców” – dlatego pozwalam sobie przytoczyć tę korespondencję.

PZ

 

List pierwotny

Aby sprzedawać coś niewolnikom i korzystać z ich pracy, trzeba zapłacić haracz ich właścicielom…
Ojczyzną Żydów była i chyba dalej będzie Polska.
Izrael to pomyłka historii. Ci Palestyńczycy, w przeciwieństwie do nas Polaków, do roli żydowskich niewolników w ogóle się nie nadają.
Izrael bez pracy wydajnych niewolników upadnie, przy dalszym oporze miejscowej ludności musi zginąć.
Żydzi muszą powrócić do Polski. Tylko u nas byli, są i będą szczęśliwi. Tylko u nas mogą czuć się bezpieczni. Tylko u nas było i jest im dobrze a może być jeszcze lepiej.

Niewolnicy i właściciele niewolników są sobie organicznie potrzebni. Widać to, gdy popatrzymy u kogo np. w Ameryce Polacy pracują i u kogo szukają pracy.

Niewolnik nie jest zdolny do samodzielnego życia. Nienawidzi każdego, kto mu o Wolności mówi. Każdy, kto podważa w Polsce Program „500 plus” to polityczny samobójca.
Największym przeciwnikiem Wolności jest syty niewolnik.
Właściciel, handlarz niewolników pozbawiony żywego towaru ginie, upada, jak każdy źle zaopatrzony sklep.

Czy dlatego Izrael już wkrótce upadnie?
Głośno mówią o tym nawet prominentni, światowi politycy.
Henry Kissinger zapowiedział w roku 2012, że za 10 lat nie będzie już Izraela. Ten czas już nadszedł.

Kim są Żydzi?
Żydzi odgrywają decydującą rolę w światowym handlu.
Naśladują skutecznie innych. Wykorzystują umiejętnie cudze zdobycze naukowe. Niezdolni do samodzielności w kulturze, zastąpili kulturę rozrywką i opanowali światową rozrywkę.

W polityce ich rolę przecenia się.
Żydzi są aprioryczni, przeraźliwie naiwni, wręcz nieszczęśliwie ślepi w swojej megalomanii narodu Wybranego, rasy Panów świata.
Zawsze natomiast byli i wciąż są najlepszymi finansistami i handlowcami.

Żydzi stworzyli kapitalizm.
Dzisiejsze pojęcia gospodarki rynkowej są ich dziełem. Było tak od czasów starożytnych.
Rozproszenie sprzyjało temu, aby mogli zająć się handlem międzynarodowym.
Żydzi w gallusie nie byli już rolnikami.
Zajęli się handlem i lichwą.

Najzyskowniejszem handlem był zawsze handel niewolnikami. Niewolnicy byli najbardziej pożądanym towarem tak w rzymskim Imperium  jak i potem dla świata islamskiego.
Żydzi opanowali ten jakże zyskowny handel niewolnikami.

Kupcy żydowscy byli rozsyłani po całej Europie od Hiszpanii, Włoch do ziem bizantyjskich aż do dalekiej Północy.
Dotarli i do naszych słowiańskich terenów, gdzie kraj bogaty w żywność, chłopy jurne, dziewki zdrowe. Sprzyjało to rozmnażaniu, zdrowiu, wyjątkowej obfitości, podaży żywego,  najlepszej jakości ludzkiego towaru.

Na Wschodzie Europy żydowscy wysłannicy zetknęli się ze słynącym z okrucieństwa Chazarami.
Koczownicze plemię Chazarów dokonywało grabieży ziem słowiańskich i wyspecjalizowało się w handlu słowiańskimi niewolnikami.
Nastąpiło połączenie koncernów handlujących niewolnikami. Plemię chazarskie przyjęło judaizm za religię panującą. Żydzi przyjęli od Chazarów ich bezwzględny rasizm.

Judaizm sprzyjał niewolnictwu. Chrześcijaństwo było przeciwne niewolnictwu. Islam znosił niewolnictwo w stosunku do swoich wyznawców. Judaizm, opierający się na więzach krwi i podwójnej etyce był konieczny w systemie, gdzie nieżyd-goy nie jest człowiekiem. To tylko nieczyste bydlę nie zasługujące na szacunek, które może być sprzedawane i zabijane.

Chazarzy poprzez znajomość sztuki wojennej, poprzez swoje nieograniczone okrucieństwo byli najlepszymi łowcami niewolników. Zachodni Żydzi sefardyjscy zapewniali z kolei dostęp do rynków zbytu.

Sefardyjczycy mieli doświadczenie ze sztuką procentu i lichwą, obecną w każdym handlu, w handlu niewolnikami też.
Lichwa pomnażała zyski, dawała jeszcze większy przyrost kapitału.

Z handlu słowiańskimi niewolnikami i z lichwy powstały ogromne fortuny Żydów i ich chazarskich współwyznawców.

Gdy Europa stała się chrześcijańska musiał ustać się handel niewolnikami.
Ludzie Północy, Normanowie opanowali Ruś, której dali swoją nazwę.
Normanowie pokonali Chazarów.
Państwo chazarskie ostatecznie zniszczone zostało przez Najazd mongolski.
Chazarzy przetrwali w Rzeczypospolitej.

W Europie zachodniej rozkwitł chrześcijański ustrój gospodarczy. Rozkwitły miasta, rzemiosła. Rozkwitł hanzeatycki handel.
Żydzi przestali być potrzebni.
Tak dla chazarskich jak i dla sefardyjskich Żydów dobre warunki w Europie dawała już tylko Polska i Turcja.

Żydzi z Europy musieli szukać nowych źródeł zarobku. Nowe możliwości pojawiły się, gdy odkryto Amerykę.
Według kronikarskich zapisów, na okręcie Kolumba płynęło do Indii kilku Żydów.
Wypędzeni z Hiszpanii i Portugalii Żydzi udali się do Polski i potem właśnie do Ameryki.

Liczne plantacje w Ameryce potrzebowały niewolników. Interes zaczął się kręcić.
Rajem była Brazylia. Jeszcze większym rajem stały się Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Nowy Jork szybko stał się żydowską, bankierską stolicą świata.
Żydzi opanowali bankowo cały świat z wyjątkiem Rosji. W Polsce osiągnęli zupełny monopol. Nie do końca udało im się opanować Poznańskie.

Nowoczesny kapitalizm powstał w Anglii. Powstał z przestępstwa. Z bezprawnego rugowania ludzi z ziemi i z nieuczciwych praktyk lichwiarskiego monopolu.
Proces industrializacji dokonał się poprzez przekształcenie produkcji chałupniczej  w system bardziej scentralizowany, gdzie kupcy dostarczali chałupnikom surowce i odbierali gotowy towar, który był potem sprzedawany przez nich na rynku.

Podział pracy i nowe technologie dawały korzyści ze specjalizacji, gdy produkcja ulokowana została w jednym miejscu.
Barierą w rozwoju produkcji był brak kapitału.
Producenci musieli mieć kapitał, aby zakupić surowce; bawełnę, przędzę do produkcji sukna.

Ci, co mieli pieniądze, uzyskali pozycję dominującą i możliwości zebrania największych zysków.
Przewaga układu lichwiarskiego była możliwa tylko w kraju odartym z katolickiej religii Miłosierdzia.
Rozdzielenie pracy i własności spowodowało przeraźliwą nędzę milionów ludzi.
Pozbawiony wszelkich moralnych praw „wolny rynek” stał się w istocie nowoczesną formą starego ustroju niewolniczego.

Zdobywszy w Europie władzę ekonomiczną postanowili Żydzi sięgnąć po Władzę polityczną.
Dokonała tego rewolucja we Francji, która zniosła władzę miecza i ambony, zastępując ją pełną władzą pieniądza.
Sztuka spekulacji i ekonomiczny hazard zastąpiły chrześcijańskie pojęcia uczciwego handlu.

Polakom istotę kapitalistycznej gospodarki opisała Maria Konopnicka w nowelce „Nasza szkapa”. Jeszcze moje pokolenie czytało nowelkę w szkole podstawowej. W obecnej, okupowanej Polsce jest to już lektura zakazana.

Kolejną formą zniewalania narodów był komunizm. Żydzi, którzy odegrali decydującą rolę w tworzeniu kapitalizmu, najlepiej znali jego wady.
Dwaj żydowscy intelektualiści Karol Marks i Fryderyk Engels opisali krytycznie kapitalizm i zaproponowali nowy ustrój, komunizm, gdzie wszystko będzie wspólne.

Przeprowadzenie rewolucji komunistycznej powierzono plemieniu chazarskich koczowników w Rosji. Uljanow-Lenin uzyskał w tym względzie poparcie Niemiec. Lejba Bronstejn Trocki uzyskał wsparcie USA.
Grupa kilkudziesięciu chazarsko-żydowskich bolszewików przy wsparciu międzynarodowej finansjery stała się właścicielem największego kraju świata, właścicielem 140 milionów głównie słowiańskich niewolników.

Symbolem niewolnictwa w Związku Sowieckim były obozy pracy.
Obozy te, jako miejsca pracy i wrogów ludu, nie były wynalazkiem bolszewików.
Wcześniej obozy koncentracyjne założyli Anglicy dla Burów w Afryce Południowej.
W Ameryce były rezerwaty. Tyle, że Induanie na niewolników się nie nadawali.

Inną odmianą ustroju niewolniczego był niemiecki narodowy socjalizm.
Niemcy przejęli od Żydów ideologię narodu wybranego, rasy Panów. Niewolnikami dalej mieli być Słowianie a Żydzi jako konkurencyjny naród wybrany mieli zostać eksterminowani.
Nasz los nie był aż tak straszny.
Najlepszych na świecie niewolników nie zabija się. Usuwa się tylko warstwę przywódczą, potencjalnych organizatorów buntu.

Po roku 1989 bolszewicki komunizm, który od roku 1956 stopniowo się polonizował zastąpiono bolszewickim kapitalizmem.
Partię w roli kapitalisty zastąpiła zagranica.
3 miliony polskich niewolników wyeksportowano na Zachód.
Polaków prawie całkowicie odarto z Własności.

To, co jeszcze nam zostało odbierze nam amerykańska Ustawa 447 JUST.
Przewiduje ona wymuszoną restytucję od Polski mienia utraconego i zniszczonego w czasie Wojny przez wymordowaną przez Niemców ludność żydowską, nie posiadającą spadkobierców. Restytucja w tym przypadku oznacza przekazanie mienia wyznaczonym organizacjom żydowskim. Wartość utraconego mienia bezspadkowego utraconego na terenie Polski, które jest przedmiotem roszczeń, wynosi 300 mld USD.

Czy skazani jesteśmy na los niewolników u Żydów i Niemców?
Czy nie stać nas bycie Wolnymi ludźmi?
Czy nie możemy mieć własnego państwa z własną armią i własnym system bankowym?
Czy naprawdę status najlepszych niewolników świata zadowala nas?

https://medianarodowe.com/szok-norwegowie-placa-zydom-za-dostep-do-polskiego-rynku-wideo/

Moja krótka reakcja na powyższy list:

Panie Kulas, pana tekst to sprawnie napisana legenda dla owieczek KK, w której jest 90% prawdy i istotne kłamstwa, które starają się usprawiedliwić tzw. „cywilizację łacińską” – przemilczając jej źródła i cały szereg zwykłych zbrodni ludobójstwa, usprawiedliwianych bądź walką z ” niewiernymi”, bądź „poganami”, bądź wyłącznie działaniami Żydów, coraz częściej zastępowanych przez przewartościowanych Chazarów.

PZ
Odezwał się niejaki pan Dariusz Wasilewski

Pierwsza reakcja pana Dariusza Wasilewskiego:

„Panie Ziembiński a może Pan napisze te konkrety na ludobójstwo cywilizacji łacińskiej? Bo tak to pan wychodzi na oszczerce co pisze co mu ślina na język przyniesie”

Moja pierwsza odpowiedź panu Dariuszowi Wasilewskiemu ( moje odpowiedzi pogrubioną kursywą, a  komentarze autorstwa Dariusza Wasilewskiego normalną czcionką).  Nim p. Wasilewski „skomentował” napisał coś takiego:

„Do Pana Ziemińskiego

tak jak myślałem napisał Pan jakieś hasłowe treści rodem z propagandy typu bolszewickiego pisemka Bezbożnik lub broszurek masońskich 🙂
W treści pana odpowiedzi krótkie odniesienie się )”

Do Pana Dariusza Wasilewskiego,

Na początek chciałem zwrócić Szanownemu Panu uwagę, że moje nazwisko brzmi Ziemiński.
Przechodząc do meritum pana prośby. Przyznam, że jestem obecnie zajęty czymś innym, ale postaram się na szybko przypomnieć panu tylko takie wydarzenia pod auspicjami KK :
1. Podbój ogniem i mieczem ( zwany nawracaniem na prawdziwą wiarę katolicką) ) państw i ludów słowiańskich zamieszkujących od rzeki Łaby na wschód) wraz z konsekwentnym niszczeniem śladów kultury i religii tych ludów. 
Rozumowo można określić o Prawdzie Wiary ale też i łaska do tego jest potrzebna. Nawrócenie było dobrowolnym aktem wiary władających tymi terenami, co też dotyczy naszego Mieszka a i same korzyść były pod względem Kultury, a i polityki czyli ludzie byli traktowani personalnie a Kościół i Wiara stanowiły świetny czynnik budujący prawdziwy postęp po wiekach pogańskich i upadku Rzymu
2. Wyprawy krzyżowe na Bliski Wschód i w kierunku Słowian ( zakończone rozgromieniem rycerzy zakonu NMP w roku 1410, niestety nie do końca, gdyż papież zagroził ekskomuniką Jagielle w wypadku starcia z ziemi Krzyżaków po zwycięstwie pod Grunwaldem).
Wyprawy były aktem prawdziwej wiary i solidarności oraz odpowiedzią na barbarzyńskie akty agresji i podboju rozwijającej się wojennej religii czyli Islamu. Polska prowadziła samodzielną politykę dlatego z powodzeniem działała przeciw Krzyżakom tak wojennie jak i na polu religijnym. To dzięki naszym światłym teologom Papież potwierdził zakaz nawracania siłą. Nota bene zwyrodniały tautoński zakon odszedł z KK i „zprotesntatyzował ” się …
3. Niecne dzieło Zakonu Jezuitów szpiegujących po całym globie i otwierających wrota do grabieży państw i ludów,  od Słowiańszczyzny zaczynając ( na szczęście nie do końca udane dzieło) poprzez Chiny, Japonię i Amerykę Południową.
Było to wybitny, bardzo światły zakon, niosący postęp, wiedzę i  był biczem na herezję i zacofanie Luteran i innych heretyków.
4. Eksterminacja milionów Indian w Ameryce Środkowej i Południowej w okresie tzw. ” wielkich odkryć” i w wiekach następnych. Także w imię Chrystusa eksterminacja milionów  Indian Ameryki Północnej ( tutaj już przy udziale nawiedzonych i otumanionych protestantów).
to kolejny mit dla panienek. Proszę zobaczyć film Apocalipto i poczytać o krawych dyktaturach indiańskich … biali byli wybawieniem dla wielu plemion i przywieźli wolność, normalności itp. Ameryka Północna była zajmowana poprzez inny model – protestancki … co nie zmienia faktu że kultura samych Indian to pierwotyzm
5. Podżeganie przez Watykan królów Polski do rzekomej obrony cywilizacji łacińskiej w wiekach XV- XVIII, aż do rozbiorów Polski; akceptowanie i współudział w wyzysku i eksploatacji ludu polskiego przez rozpasaną magnaterię i wysługujące się jej żydostwo.
nie ma tu nic prawdziwego, chłopi byli lepiej traktowani niż na Zachodzie, dziesięcina była  podatkiem nawet na dzisiejsze czasy niezbyt wygórowana. Cyw łacińska przyniosła Polsce rozkwit , byliśmy Imperium, z najlepszym wojskiem, wysoką kulturą, wielkim bogactwem itp takie są fakty – ponad 350 lat !
6. Karygodne ” wybaczenie i prośba o wybaczenie” wobec zbrodniczego niemieckiego ludobójstwa z okresu II wojny światowej.
no tak tu trzeba rozumieć przykazania Kościoła , nie oko za oko … mądrość Prymasa Wyszyńskiego , zajmowanie i spolszczanie ziem odzyskanych itp
7. Współudział KK, z papieżem JP II na czele, w dewastacji i upadku gospodarczo-politycznym Polski, po bezprzykładnym okresie rozwoju cywilizacyjnego z okresu  gospodarki socjalistycznej , przez cynicznych funkcjonariuszy watykańskiego KK i ogłupiałych Polaków nazywanego ” okresem komuny „.
Polska zbankrutowała po antyludzkim systemie socjalizmu który jest największą zarazą ludzkości, jeśli pan nie żył w kosmosie to powinien pan minimum krytycznie spojrzeć , a jeżeli nie znał pan z autopsji tego szatańskiego ustroju, który zabił, zamordował, odczłowieczył największą ilość osób na świecie to proszę wybrać się do Korei, na Kubę …
To tak w telegraficznym skrócie
PZ
Moja reakcja na komentarze Dariusza Wasilewskiego:

W zasadzie mnie Pan nie rozczarował. Jest pan nawiedzonym krzyżowcem, który wszystkie zbrodnie i krzywdy tłumaczy ” świętością ” pańskiej wiary i ” barbarzyństwem”                          ( bolszewizmem) tych, których pan chciałby nawracać i ” zbawiać” – ostatecznie zawsze mieczem.

Ludzie pańskiego rodzaju są straceni dla sprawy polskiej, gdyż pozostają w kręgu już nawet nie tylko dogmatów religijnych, ale bezmyślności politycznej lekceważącej doświadczenia historyczne, zdrowy rozum i interes polskiego narodu, który musi pozostać suwerenny także wobec zachłannego i cynicznego Watykanu.

PZ
P.S. Pisownia p. Dariusza Wasilewskiego w oryginale. Kilka błędów ( wynikających być może z pośpiechu) poprawiłem, ale nie wszystkie, aby zilustrować styl komentatora.

 

 

 

28 Komentarzy

Filed under Bez kategorii

28 responses to “Rozmowa ze współczesnym krzyżowcem

 1. paziem

  Czyżby to był tenże pa Darius Wasilewski?

  Polubienie

 2. Edwards

  Z ciekawości przekartkowałem ww. tekst – sądząc, że coś nowego znajdę, a tutaj zbiór bzdur w wydaniu nawiedzonego żydowskim duchem świętym.
  Panie Pawle … .
  Szkoda tylko czasu i zdrowia na czytanie wypocin jakiegoś błazna nie wartego kopnięcia w dupę, bo buta szkoda.

  Polubione przez 2 ludzi

  • Edwards

   Dodam jeszcze, że szkoda zdrowia i czasu na boksowanie się z tak upadłym umysłowo jegomościem.

   Polubione przez 2 ludzi

   • Piotr69

    On mi wygląda na pejsatka z mordy ale jak to się mówi pajaców ci u nas dostatek zwłaszcza garbatonosowych.

    Polubienie

   • @Piotr69, garbaty nos jest akurat morfologicznym atrybutem rzymskim, czyli łacińskim, wg nauki zwanej antropologią fizyczną (medyczną).Do dzisiaj część Francuzów nosi te rzymskie garbate nosy. Chazarzy, jako lud turecki (turkijski) nie mieli tego, a Semici (patrz Irak, Palestyna) mają faktycznie najbrzydsze, moim zdaniem, nosy jakie świat widział, ale one nie są garbate, one są genetycznie zdeformowane do postaci, powiedziałbym, mało estetycznej 😉
    Niektórzy o takim semickim typie nosa mówią „kindybał” 😉

    Polubienie

 3. Edwards

  Ciąg dalszy poziomu świadomości naszych rodaków:

  Polubienie

 4. Edwards

  KAŻDY NIEWOLNIK na Ziemi kupił sobie TELEWIZOR –
  – To znaczy swojego prywatnego KAPUSIA, PANA, KAGANIEC i SMYCZ.

  Polubienie

 5. Ktoś

  Ludzie,
  ZACZNIJCIE WRESZCIE MYŚLEĆ, ZACZNIJCIE RATOWAĆ WŁASNE ŻYCIE, ZACZNIJCIE RATOWAĆ ŻYCIE WŁASNYCH DZIECI nim będzie ZA PÓŹNO bo za chwilę jak SATANIŚCI jerozolimscy WYLEZĄ z PROCESJAMI MARYJNYMI na ULICĘ i jak zaczną WALIĆ DNIAMI i NOCAMI w DZWONY PRZYZYWAJĄC nimi DEMONY na ucztę z waszych DUSZ

  i już wtedy TYLKO ŚMIERĆ i CMENTARZ będzie WASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ

  bo będziecie mieli to co PRZEŻYWALI wasi PRZODKOWIE za PANUJĄCEJ DŻUMY jaką katabasy wszelakich religii abrahamicznych (jezuskowo-maryjnych, biblijnych, objawionych światłem beliara etc) wraz z masonerią i ezo-debilami INTENSYWNIE PRZYZYWAJĄ i KOTWICZĄ w AURZE tej PLAN ETY a więc i w WASZEJ…

  KOTWICZĄ wam (odżydowskimi) MODŁAMI w was CHOROBY…
  byście od nich ZDECHLI…

  zdechli od AURY ich UKOCHANEGO WŁOCHATEGO MZIMU zwanego maschiach czy jezus…
  ULICE PEŁNE TRUPÓW, ULICE PEŁNE GNIJĄCYCH, DRGAJĄCYCH w OSTATNICH KONWULSJACH ROZKŁADAJĄCYCH się ŚCIERW, DOMY PEŁNE KONAJĄCYCH, ZWAŁY OBGRYZIONYCH PRZEZ ZWIERZĘTA KOŚCI PO NICH, TRUPI ZAPACH UNOSZĄCY SIĘ z KAŻDEGO ZAKĄTKA MIAST czy WSI

  i TŁUMY ROZRADOWANYCH NEFILIMSKICH KAPO
  zwanych rabini, popi, immamowie czy księża……

  jacy BĘDĄ ŚWIĘTOWAĆ WYMODLENIE WASZEJ ZAGŁADY,
  WYMODLENIE ŻNIW waszych DUSZ…. bo to TAK DZIAŁA…..

  Cały ŚWIAT jak i WY, WASZE ciała jak i każdy inny ZWIĄZEK CHEMICZNY można traktować jako „KWANT” SPOLARYZOWANYCH na „ZDROWIE” czy na „CHOROBĘ” ENERGII…. (ba nawet LEKARSTWA można podzielić na takie WIBRACYJNIE ŻYWE i WIBRACYJNIE MARTWE……)>/i> czyli czy są to WIBRACJE CHRYSTUSOWE czyli ANIELSKIE, DAJĄCE ZDROWIE czy ABRAHAMICZNO-MARYJNE czyli DEMONICZNE, TRUPIE

  Każde środowisko jest SUPERPOZYCJĄ tych ENERGII i jeśli „ISTOTY ŻYWE” przebywają w „ŻYWYM ŚRODOWISKU” to SĄ ZDROWE, jeśli są w „ŚRODOWISKU (wibrującym) MARTWO” to NAJPIERW CHORUJĄ potem (z energetycznego wyczerpania) UMIERAJĄ.
  ISTOTY DEMONICZNE mają NA ODWRÓT, WIBRACJE ŚMIERCI jak POLA TELEFONII KOMÓRKOWEJ czy KOŚCIELNE dają im ŻYCIE, WIBRACJE ŻYCIA jak LASY, jak MODLITWA do CHRYSTUSA ich ZABIJAJĄ….
  więc starają się oni TAK SPLUGAWIĆ TEN ŚWIAT żydowskimi gusłami i bałwanami BY DLA WAS ON BYŁ ZABÓJCZY, by był STERRAFORMOWANY pod ICH ZASIEDLENIE…. by był IM NIE WAM PRZYJAZNY

  „ŻYCIE” PRZESTRZENI to PRANA,
  ona idzie z nieba OD CHRYSTUSA i każda żywa istota ją zużywa wydalając ANTY-PRANĘ jaka z czasem robi ENERGETYCZNY ZADUCH…. On sprzyja CHOROBOM bo jest POLEM ŚMIERCI….. w jakim maryjka, jezus i inne (niematerialne stwory zwane) Nefilim czują się jak w Raju

  ZAMYKANIE w DOMACH jak w KLATKACH/ CELACH, ODCINANIE was od PRZYRODY, BOMBARDOWANIE Wi-Fi…. OPRYSKAMI CHEMTRALS, EPATOWANIE ŚMIERCIĄ w MEDIACH, DESTABILIZOWANIE (desynchronizowanie) PRZESTRZENI WALENIEM w kościelne DZWONY, PRZYZYWANIE DEMONÓW czyli tzw KOŚCIELNE OBRZĘDY „religijne”

  to WSZYSTKO WAS ZABIJA…. POWOLI i SUKCESYWNIE jak WOLNO DZIAŁAJĄCA TRUCIZNA….. gdyż jesteście „CYWILIZACJĄ” judejską SUKCESYWNIE MORDOWANI…… od ŻNIW do ŻNIW co 676 lat

  RATUNKIEM od TEGO jak i od DEMONICZNEJ odżydowskiej PANDEMII zwanej COVID-19….

  jest PRZEPROGRAMOWANIE PRZESTRZENI na WIBRACJE ŻYCIA… na CHRYSTUSA….

  to ZA TO ŻYDOSTWO BYŁO PRZEPĘDZANE poprzez średniowiecze….
  ZA SPROWADZANIE ŚMIERCI, ZARAZY, NIESZCZĘŚĆ na społeczność na JAKIEJ PASOŻYDOWALI obok niej żyjąc….

  bo oni ZUŻYWALI WASZĄ PRANĘ jak i wasze (mordowane na macę) dzieci na swoje SATANISTYCZNE GUSŁA dając wam w zamian nie tylko ANTY-PRANĘ ale PRANĘ-DEMONIĄ…
  czy NASYŁAJĄC na was SWOICH BOGÓW czyli DEMONY by was nocami MORDOWAŁY POZBAWIANIEM (WYSYSANIEM) ENERGII ŻYCIOWEJ

  ŚMIERTELNĄ dla waszych CIAŁ energetycznych…. i tą ŚMIERĆ właśnie WIDAĆ w TRUPACH COVID-19

  a będzie ich JESZCZE WIĘCEJ jak nie ZACZNIECIE DBAĆ o HIGIENĘ PRZESTRZENI,
  jak NIE ZACZNIECIE UTRZYMYWAĆ jej w CHRYSTUSOWYCH czyli „ŻYWO” SPOLARYZOWANYCH WIBRACJACH

  jak jeszcze WYTĘŻENIEJ zaczniecie BAŁWOCHWALIĆ jezuskowi czy maryjce czy innym (misjonarzom) UPADŁYCH (NEFILIMI czy SERAFINI czy MERROWINGOWIE) jak wadowicki pedofil bo tak wam KAŻĄ wasi NADZORCY d/s DUSZ, d/s LUSZU

  jak się NIE POZBĘDZIECIE WIBRACJI ŚMIERCI i ŚMIERCIUCHÓW (tych co ją SPROWADZAJĄ) ze SWOJEJ PRZESTRZENI…
  jak się NIE POZBĘDZIECIE BAŁWANÓW i innych ARTEFAKTÓW PROMIENIOWANIEM ŚMIERCI (torsyjnym antypolem) capiących

  Ten świat JESZCZE w swej masie JEST jeszcze POWYŻEJ LINII PLANETARNEJ ZAGŁADY (ŚMIERCI)….

  jak NIE ZACZNIECIE realnie DZIAŁAĆ na rzecz CZYSZCZENIA PRZESTRZENI z wibracji ŚMIERCI czyli abrahamiczno-maryjnych, jak nie ZACZNIECIE UNIEMOŻLIWIAĆ odprawiania im CZARNOMAGICZNYCH RYTUAŁÓW

  to KLER judejski, ich masońskie marionetki, ich świątynne sługi w mundurach swoimi działaniami DOPROWADZĄ DO WASZEJ ZAGŁADY..

  doprowadzą do ZAGŁADY CAŁEJ PLANETY… bo to jest ICH CEL….

  WYMORDOWANIE tu WSZELKIEGO BOŻEGO ŻYCIA i ZASZCZEPIENIE ANTY-ŻYCIA czyli ich PIEKIELNYCH KUMPLI

  PS.
  Środowisko można traktować jak grupę osób zamkniętych w pomieszczeniu o OKREŚLONYM ZAPASIE tlenu SUKCESYWNIE je zużywającego. Tlen można OSZCZĘDZAĆ wolnym (NIEEGOISTYCZNYM) jego zużywaniem…. można go GENEROWAĆ modłami do CHRYSTUSA….
  ale można go też BEZTROSKO ZUŻYWAĆ modłami DO DIABŁA, można go niszczyć technologicznymi urządzeniami też go zużywającymi…. dla zabawy…

  i zawsze w pewnym momencie zaczyna go brakować bo MAŁO KTO SIĘ MODLI…. bo większość woli na innych PASOŻYDOWAĆ jak chociażby te OSZOŁOMY od ezo-medytacji o 22.

  I tylko MODLITWA a nie WIZUALIZACJE mogą PRZYWRÓCIĆ ponownie TLEN do takiego POMIESZCZENIA…..

  WIZUALIZACJE go ZUŻYWAJĄ….. na ZŁOTE SEDESY na karkach WSPÓŁMEDYTUJĄCYCH… czyli są KONIEM TROJAŃSKIM w stosunku do tych co chcą RATOWAĆ PLANETĘ.

  Polubienie

 6. nina

  ————- artykuł OĆENZUROWANO na NEonie .

  Polubienie

  • kejkut_stary

   neon to tępe debile co uny tam wyprawiają widać jak na dłoni.
   To jest bardzo zabawne jak adminy udają że to niby blog obiektywny a każdy widzi jak jest i czym to jest.

   tu śmieszny przypadek jak to wprowadzają komuś to tło a trolle piszą że czytać nie można 🙂 taki przygłup jak lotna to już klasyka.
   Uny nawet udają że z pisem walczą kiedy to już portal w 100% PRZEJĘTY prze żydo-pis

   Polubienie

 7. nina

  ————Darius Wasilewski ma !! ućho bez płatka usznego !!!! wszystko na ten temat ! . Dlaćzego obstawiają katolićyzm ? , za jego pomoćą weszli w nas jak w masło , zarządzająć kośćiołem są PONAD juryzdykćją kogokolwiek w Polsće . Żydówka sućhoćka wszak podpisała konkordat , nielegalny !!! JEST, ale tępy katol bez mózgu jest.
  Żydzi to KK i odwrotnie- 1000 lat katolićyzmu w Polsće to tyśiąć lat żydów w Polsće i oto tu ćhodzi.
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_%C5%BByd%C3%B3w_w_Polsce

  Polubienie

 8. wincenty

  oczywiście wyklęci i te pierdy.
  typ przypomina idiotę słomkę, na to już niema ratunku oni są hodowani i tylko tacy wyhodowani debile są dopuszczani jako rządzący i pseudo opozycja.

  Polubienie

 9. paziem

  Dalszy ciąg rozmowy z krzyżowcem:
  Dariusz Wasilewski:
  No Pan ocenia i podał zbiór całkowicie nie merytorycznych, nie naukowych opinii które są propagandowymi hasłami.
  Faktami natomiast są zbrodnie komunizmu , barbarzyństwo pogan, indian itp wielkość Polski i jej rozkwit (proszę poczytać o bogactwie kraju, itp) to takie abc ale by zacząć myśleć trzeba wyjść z okopów ideologicznych uprzedzeń. … no tu trzeba otworzyć swój umysł i wniknąc krytycznie w każdy z tych punktów które pan poruszył . Jak nie to będzie pan pozostawał w świecie samozadowolenia czy zacietrzewienia szermując gurnolotnymi hasłami oderwanymi o realiów.

  Paweł Ziemiński:

  Panie Wasilewski,

  po pierwsze byłoby dobrze, gdyby pan pisząc po polsku, o sprawach polskich, nie pisał z błędami ortograficznymi. Chcąc mnie pouczać, co jest merytoryczne i naukowe najpierw proszę to zastosować do siebie zamiast ukrywać swoją niewiedzę za bogoojczyźnianymi sloganami. Otwieranie zatem umysłu proszę zacząć od siebie, gdyż widzę u pana wiele braków w edukacji, a co za tym idzie w rzetelnej wiedzy. Słowa wytrychy: komunizm, barbarzyństwo, ideologiczne okopy itd. proszę sobie darować, bo trafił pan w moim przypadku na nieodpowiednią osobę, na której tego typu chwyty nie robią wrażenia. Tak dla porządku zapytam, czy to pan: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=G2WB4vFdIR4&feature=emb_logo ; https://www.federacjadlarp.org/dariusz-wasilewski-przewodniczacy-woj-podlaskiego-o-madrosc-politykow-nie-ma-jesieni-bez-wiosny ?

  Polubienie

 10. Edwards

  A tutaj ciąg dalszy o krzyżowcach:

  Polubione przez 1 osoba

  • Edwards

   To jest wkurzające … .
   Ile to ja u różnych redaktorków popełniłem w miarę obszernych wpisów, które kasowano z przyczyn oczywistych. Tylko szkoda mojego czasu.

   Polubione przez 1 osoba

   • Piotr69

    Edziulka kochanie twoje wpisy nigdy nie były kasowane jak były na wysokim poziomie gdy sobie u Tadka Dylaka robiłeś jaja i byłeś Żeliwo , Kruczycką , Madzią , sołtysem to wtedy były delete .Tutaj pan Paziu Ziemiński prezes też usuwa wpisy nie w temacie.

    Polubienie

   • Piotr69

    Nie obrażaj się jak baba w 9 miesiącu ciąży tylko wracaj do nas.

    Polubienie

 11. Piotr69

  Edek no to drukarki działają pełną parą a Glapiński tańczy na rurze he he

  Drukowanie idzie pełną parą…https://businessinsider.com.pl/finanse/dodruk-pieniadza-na-koronawirusa-nbp-przejal-dwa-procent-dlugu-panstwa/7m61h9m?utm_source=fb&utm_medium=social&utm_campaign=fb_bi

  Polubienie

 12. wincenty

  pojep Antoni Macierewicz chce kościołów pełnych ludzi w czasie pandemii
  „Raz jeszcze apeluję do pana ministra” zarażać zarażać zarażać!!!!

  https://wiadomosci.onet.pl/kraj/koronawirus-w-polsce-antoni-macierewicz-chce-kosciolow-pelnych-ludzi-w-czasie/kzcyhq4

  Polubienie

 13. markglogg

  Z ciekawości przeczytałem, przynajmniej tekst p. Kulasa z Norwegii. (Był na spotkaniu nt. Białorusi, zorganizowanym przez śp. Kornela Morawieckiego.)

  Cytuję z przeczytanego tekstu:

  Polska zbankrutowała po antyludzkim systemie socjalizmu który jest największą zarazą ludzkości,

  Człowiek ten jest po prostu UMYSŁOWO CHORY, w Czechach jest jeden taki, namiętnie się w e-mediach udzielający, nazywają się „Cibulka ‚Volte Pravy Blok'”. Ciekawym, czy obaj nie są sponsorowani przez CIA.

  Polubienie

 14. pytuś

  @markglogg

  Polska zbankrutowała po antyludzkim systemie socjalizmu który jest największą zarazą ludzkości,

  SOCJALIZM, KOMUNIZM, FASZYZM, NAZIZM, DEMOKRACJA, KAPITALIZM, LIBERALIZM, GOSPODARKA RYNKOWA… TO SĄ MIZMATY ŻYDOWSKIEJ POJEBANEJ PSYCHE. ONI TAK MOGĄ PIERDOLIĆ BEZ KOŃCA, A GOJ ZAWSZE BĘDZIE ROBIŁ ZA PAROBKA I NIEWOLNIKA!

  PARCHY PICHCĄ WYDUMANE TEORIE (UTOPIĘ) DLA WŁASNYCH KORZYŚCI, A GOJE REALIZUJĄ TO W PRAKTYCE I ZAWSZE WIELKIE G… Z TEGO MAJĄ.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Miazmaty

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Psyche_(mitologia)

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.