Jasnogórski spektakl faryzeusza A.Dudy

Prezydent A.Duda 26.03.2020 r. modlił się na Jasnej Górze przed obliczem Matki Bożej o oddalenie szalejącej pandemii koronawirusa – poinformowała na Twitterze Jasna Góra. Jak podała z kolei Tv Trwam , która codziennie transmituje z Częstochowy Apel Jasnogórski, A.Duda na pamiątkę wspólnej modlitwy przekazał Sanktuarium Matki Bożej różaniec.

Święte miejsce, pomimo ograniczonego doń dostępu wiernych od 25 marca 2020 r. nie rozwiało jednakże obaw ” głowy państwa” o własne bezpieczeństwo?!

 Na wszelki wypadek przed atakiem „koronawirusa”, bądź „sił złego” (?) – pomimo tak licznej obecności na terenie naszego kraju okupacyjnych sił syjonistyczno-anglosaskich, zresztą  na osobiste zaproszenie A.Dudy, gwarantujących rzekomo bezpieczeństwo Polski,   – prezydentowi Andrzejowi Dudzie towarzyszyli czterej ochroniarze !!! Podczas Apelu Jasnogórskiego obecni byli także arcybiskup częstochowski Wacław Depo – prowadził modlitwę oraz  generał zakonu paulinów o. Arnold Chrapkowski, a także kilku zakonników.

 

JasnaGoraNews@JasnaGoraNews

Wobec wciąż „szalejącej” pandemii .a z modlitwą za Ojczyznę i rodaków rozsianych na świecie na przybył prezydent RP @AndrzejDuda. Uczestniczy w wieczornej modlitwie Polaków w kaplicy , podczas którego śpiewne są też Suplikacje.

za: https://www.radiomaryja.pl/informacje/prezydent-rp-andrzej-duda-modlil-sie-na-jasnej-gorze-2/

Poznajemy zatem coraz więcej szczegółów ogólnopaństwowej ” strategi walki” z koronawirusowym tumorem mózgowym.

Z jednej strony miękki stan wyjątkowy ( jak w trenach J. Kochanowskiego: ” jest, a jakoby go nie było…”) oraz zapędzenie Polaków do wyniszczających jego siły fizyczne i umysłowe    ” domowych miejsc internowania” oraz wdrażania ich do praktyk elektronicznego obozu koncentracyjnego ( * zastępowanie gotówki płatnościami elektronicznymi, * izolacja fizyczna i emocjonalna, * zastępowanie aktywności ludzkiej postawą klienta administracji, * zastępowanie edukacji procedurami sprzężenia mózgu z elektroniczną sztuczną inteligencją, * zastępowanie racjonalności i doświadczenia stadnym posłuszeństwem i wiarą itd.).

Z drugiej strony szerzenie ideologii apokaliptycznej i wyzbywania się witalnych i twórczych postaw społecznych oraz ich zastępowanie przez strach i ucieczkę od wolności w kierunku ślepej wiary – religijnej, bądź para religijnego oddania się pod kompetencje technologiczno-socjalnych kapłanów ludzkości roztaczających wizje ocalenia poprzez ” świadome” i ” dobrowolne” zniewolenie.

Za dobrą ilustrację lokalnego ( polskiego ) scenariusza zniewolenia, którego znakomitym adeptem i popularyzatorem jest obecny faryzeusz-prezydent A.Duda – niech posłuży kolejny z elektronicznych listów, autorstwa Bogdana Kulasa ( z grona współczesnych emigracyjnych i krajowych „krzyżowców narodowych”), jaki otrzymałem w dniu dzisiejszym: 

” Korona dla Króla a nie dla wirusa!”

W czasach tzw. Ostatecznych, które według jednych trwają od dawna a według innych dopiero się zaczynają, ludzkość ma przeżyć czas próby. Czas ten przepowiedziany jest w Księdze Apokalipsy św. Jana.

Najbardziej  aktualny wydaje się fragment z Apokalipsa św. Jana 13, 11-18

Bestia druga, czyli Fałszywy Prorok, na usługach pierwszej

„Potem ujrzałem inną Bestię, wychodzącą z ziemi: miała dwa rogi podobne do rogów Baranka, a mówiła jak Smok.

I całą władzę pierwszej Bestii przed nią wykonuje, i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej Bestii, której rana śmiertelna została uleczona. 

I czyni wielkie znaki, tak iż nawet każe ogniowi zstępować z nieba na ziemię na oczach ludzi. 

I zwodzi mieszkańców ziemi znakami, które jej dano uczynić przed Bestią, mówiąc mieszkańcom ziemi, by wykonali obraz Bestii, 

która otrzymała cios mieczem, a ożyła. 

I dano jej, by duchem obdarzyła obraz Bestii, 

tak iż nawet przemówił obraz Bestii 

i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici, 

którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii.

I sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia – 

imienia Bestii lub liczby jej imienia. 

Tu jest [potrzebna] mądrość. 

Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: 

liczba to bowiem człowieka. 

A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć.”

Do nas Polaków skierowany jest fragment; 

List do Kościoła Filadelfii 

„A do anioła zboru w Filadelfii napisz: To mówi Święty, prawdziwy, Ten, który ma klucz Dawida, Ten, który otwiera, a nikt nie zamknie, i Ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. (Znam uczynki twoje; oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć; bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje Słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i Ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę rychło; trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie, i wypiszę na nim imię Boga mojego, i nazwę miasta Boga mojego, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego, i moje nowe imię. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. (Obj 3:7-14).

A gdyby ktoś miał wątpliwości to wyraźniej jeszcze obecny czas Próby przepowiedział Karlo Wojtyła w roku 1976. W sierpniu 1976 r. kard. Karol Wojtyła, odwiedzając Stany Zjednoczone, wypowiedział ważkie słowa: „Stoimy dziś w obliczu największej konfrontacji, jaką kiedykolwiek przeżyła ludzkość. Nie przypuszczam, by szerokie kręgi społeczeństwa amerykańskiego ani najszersze kręgi wspólnot chrześcijańskich zdawały sobie z tego w pełni sprawę. Stoimy w obliczu ostatecznej konfrontacji między Kościołem a anty-Kościołem, Ewangelią a jej zaprzeczeniem. Ta konfrontacja została wpisana w plany Boskiej Opatrzności. To czas próby, w który musi wejść cały Kościół, a polski w szczególności. Jest to próba nie tylko naszego narodu i Kościoła. Jest to w pewnym sensie test na dwutysiącletnią kulturę i cywilizację chrześcijańską ze wszystkimi jej konsekwencjami: ludzką godnością, prawami osoby, prawami społeczeństw i narodów”.

Jaka jest podstawowa różnica między Ewangelią a panującą w dzisiejszym świecie cywilizacją śmierci?

Ewangelia to dobra Nowina, że nie jesteśmy w tym świecie sami, że jest nad nami dobry i miłosierny Bóg, który uczynił nas panami Ziemi, bez którego zgody włos nam z głowy nie spadnie i który po dobrym życiu da nam wieczny żywot, mieszkanie w Niebie.

Cywilizacja śmierci, pogaństwo twierdzi, że szczęście nasze kończy się wraz ze śmiercią. Boga nie ma. Nad człowiekiem panują siły natury; wichry i pioruny, huragany i trzesienia ziemi, a także bakterie i wirusy.

Ze względu na wygląd wirusowi, który od iluś już miesięcy terroryzuje świat nadano nazwę korona. Świat ukoronował wirusa. Padł przed nim na twarz, którą zakryła maska. Zamknięto granice, lotniska, stadiony sportowe, szkoły i kościoły. Ludzkość opanował strach. Spoganiały człowiek współczesny opanowany lękiem oddaje boską, królewską cześć wirusowi. Poganin w przeciwieństwie do chrześcijanina nie chce być wolnym. Poganin chętnie zaszczepi się, da sobie wszczepić kontrolujący go mikropczip.

Program Polski chrześcijańskiej – Wypełnić Jasnogórskie Śluby Narodu

W okresie największych prześladowań, w czasie najciemniejszej komunistycznej nocy, w okresie brutalnego, czerwonego terroru lat 1953-1956 wydawało się, że dla Polski wszystkie światła zgasły.

Polska, która już wcześniej, bo w już w roku 1926, również terrorem (zamachem majowym) została zdobyta przez masonów, Polska, która potem, w latach 1939 i 1944 została nikczemnie zdradzona przez anglosaskich sojuszników, militarnie pokonana, demograficznie i gospodarczo zruinowana przez niemiecki rasizm i niemiecki narodowy socjalizm, Polska, która po przegranej Wojnie została oddana przez Stalina jako łup chazarskim, trockistowskim oprawcom, ta Polska wydawała się być już całkowicie pozbawioną wszelkiej nadziei.

 

Wówczas to Ojciec Narodu, Prymas Stefan Wyszyński, interrex zgodnie z Przepowiednią w Fatimie, postawił wszystko na jedną kartę.

W najtrudniejszym dla Kościoła i Polski czasie zawierzył wszystko Matce Bożej, Królowej Polski. Prymas wyznał potem: „Wszystko postawiłem na Maryję”.

 

Decyzją Prymasa w roku 1956, w 300. rocznicę ślubów królewskich Jana Kazimierza, w rocznicę proklamowania Maryi Królową Korony Polskiej, 26 sierpnia na Jasnej Górze zostały ponownie złożone Śluby Narodu Polskiego.

Śluby Narodu nawiązywały do Sejmu koronacyjnego z roku 1764, który w Ustawie Forteca Częstochowska ogłaszał Marię Pannę swoją Najświętszą Królową.

 

Ratunku dla Polski w odwołaniu się do Jasnogórskiej Królowej szukała w okresie międzywojennym prześladowana przez brutalny, sanacyjny reżim polska młodzież narodowa. W roku 1936 w niedzielę 24. maja na Jasną Górę przybyło ponad 20 tys. młodzieży ze wszystkich polskich środowisk akademickich. Młodzież wzięła udział w Akademickich Ślubach Jasnogórskich, uroczyście przyrzekając „wiary naszej bronić i według niej rządzić się w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym, narodowym i państwowym”. Zarówno treścią przyrzeczenia, jak i terminem pielgrzymki młodzi narodowcy nawiązywali do Ślubów Jana Kazimierza oraz do Ślubowania Kobiet Polskich z 1926 r.

Ratunek dla Polski, a przez Polskę dla świata leży w powrocie do chrześcijańskich korzeni, do fundamentów naszej cywilizacji.

 

Świat w którym żyjemy rozumie tylko język siły. Chrześcijaństwo jest zródłem siły Polski, bo chrześcijaństwo i polskość to jedno. 

„Katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości, zabarwieniem jej na pewien sposób, ale tkwi w jej istocie, w znacznej mierze stanowi jej istotę. Usiłowanie oddzielenia u nas katolicyzmu od polskości, oderwania narodu od religii i od Kościoła, jest niszczeniem samej istoty narodu”.

Tego uczył nas Roman Dmowski. Tego uczył nas Prymas Wyszyński i św. Jan Paweł ll.

 

Polska albo będzie chrześcijańska i swoją Wiarą porwie Europę, albo przestanie całkowicie istnieć, a wraz z Polską zginie Europa. 

Polska jest za słaba, aby istnieć tylko o własnej sile, aby istnieć tylko siłą swojego narodowego egoizmu, mając przeciwko sobie silniejsze egoizmy sąsiadów; germański, pogański rasizm, niemiecki nacjonalizm gospodarczy, rosyjski imperializm i współpracującą z nim bestialską siłę handlarzy niewolników, plemienia okrutnych, chazarskich koczowników, pragnących ograbić nas z wszelkiej własności i eksploatować nas jako niewolników.

 

Polska była i jest za słaba nawet, aby obronić się sama przed ogłupionym i pozbawionym człowieczeństwa przez banderowską ideologię ludem ukraińskim, chorym z nienawiści.

Polska jest sama za słaba, aby obronić się przed cynizmem i instrumentalnym traktowaniem ze strony cynicznych Anglosasów, będących w istocie tylko narzędziem bezbożnej mamony i cywilizacji śmierci, podboju świata przez komiwojażera, narzędziem prowadzącej donikąd ideologii konsumpcyjnego idioty, lichwiarskiej chciwości, demonicznej siły pieniądza, żywiącej się potem i krwią podbijanych narodów.

Siłą Polski jest Chrystus, do Niego musimy się odwołać. Siłą naszej Wiary zachowaliśmy naszą narodową tożsamość i przy niej trwamy. W imię Chrystusa odnosiliśmy nasze zwycięstwa i w imię Chrystusa zwyciężymy ponownie. Droga do Chrystusa prowadzi przez Maryję. Maryja wybrała sobie Polskę na swoje Królestwo.

To sztandar Chrystusa uczyni Sprawę Polską zrozumiałą dla świata i dostarczy nam międzynarodowego wsparcia, dostarczając jednocześnie nadzieję pogubionemu światu.

Polonia Christi, Polska Chrystusowa, Polska chrześcijańska to Królestwo Maryi.

Misją dla Polski jest odwołanie się i pokazanie światu Społecznej Nauki Kościoła.

Bóg uratuje Polskę i uratuje świat, ale Bóg nie zrobi tego wbrew nam. Musi być ora et labora.

Musimy pokazać, że też tego chcemy. Musimy zrobić to, co do nas należy.

 

W naszym Przymierzu z Bogiem i z Maryją musimy wypełnić nasze Przyrzeczenia, które podjęliśmy przyjmując Chrzest w roku 966, które podjęliśmy w Ślubach Jana Kazimierza roku 1656 i przede wszystkim w Jasnogórskich Ślubach Narodu roku 1956.

Wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu, to Program dla Polski, to Program Polonia Christi. Śluby Jasnogórskie Narodu możemy przedstawwić w siedmniu punktach|;

1. Przeprowadzenie Intronizacji w Państwie;

„Przyrzekamy uczynić wszystko, co leży w naszej mocy, aby Polska była rzeczywistym królestwem Twoim i Twojego Syna, poddanym całkowicie pod Twoje panowanie, w życiu naszym osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym”.

Prawo w Polsce musi być oparte na Prawie Bożym. Królowanie Chrystusa i królowanie Maryi musi być wpisane do Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Prawo w Polsce powinno być oparte o Prawo naturalne, o etykę chrześcijańską. Każda forma szydzenia ze świętości Boga i obrażania uczuć religijnych musi być surowo karana. Obronie prawnej podlega godność każdego człowieka jako dziecka Boga.

Każda forma jawnego czy ukrytego niewolenia ludzi musi być zwalczana.

2. Oparcie życia społecznego na Dekalogu;

„Matko Łaski Bożej! Przyrzekamy Ci strzec w każdej duszy polskiej daru łaski, jako źródła Bożego życia.”

Państwo musi zapewnić Wolność misji Kościoła, Wolność sumienia, ochronę niedzieli i świąt, miejsc kultu. Wszystkie główne święta katolickie muszą być świętowane jako dwudniowe, a Triduum Paschalne już od Wielkiego Czwartku. Handel w niedziele i święta powinien być zakazany. Wszelkie „święta” niereligijne muszą być zniesione. Wszelkie formy demoralizacji, świętokradztwa muszą być zakazane. Wszelkie bluźnierstwa surowo karane.

Jednocześnie Rzeczpospolita zapewni Wolność dla religii monoistycznych, mających swoje miejsce w tradycji Rzeczypospolitej.

„Pragniemy, aby każdy z nas żył w łasce uświęcającej i był świątynią Boga, aby cały Naród żył bez grzechu ciężkiego, aby stał się Domem Bożym i Bramą Niebios, dla pokoleń wędrujących poprzez polską ziemię – pod przewodem Kościoła katolickiego – do Ojczyzny wiecznej.”

Prawo w Polsce nie może być sprzeczne z Dekalogiem. Państwo, którego celem jest obrona i zapewnienie obywatelom prawa do budowy osobistego szczęścia musi być państwem, na ktorego czele stać będą ludzie moralni. Podstawą życia społecznego w Polsce ma być rodzina i parafia. Szoła wychowuje dzieci i młodzież w etyce chrześcijańskiej. Oprócz szkoły wychowawczą rolę pełnią media i instytucje Kultury. Państwo nie powinno zastępować społeczeństwa w dziedzinie wychowawczej, ale powinno chronić społeczeństwo przed agresją zła.

3. Ochrona Życia;

„Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady! Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w Żłóbek Betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecka i każdej kołyski, równie mężnie, jak Ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli zadać śmierć bezbronnym. Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca wszelkiego życia i za najcenniejszy skarb Narodu.”

Haniebne mordowanie dzieci nienarodzonych w Polsce musi być w Polsce zakazane. Winni popełnionych zbrodni ukarani.

4. Obrona Rodziny;

„Matko Chrystusowa i Domie Złoty! Przyrzekamy Ci stać na straży nierozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać na progu ogniska domowego, aby przy nim życie Polaków było bezpieczne.”

Kwestie Prawa małżeńskiego należy przekazać związkom wyznaniowym. Państwo polskie powinno przyjąć postanowienia kanonicznego prawa małżeńskiego dla katolików, a jednocześnie poglądy tego prawa co do małżeństw innowierców. Monogamiczna rodzina podlegać musi ochronie Prawa.

”Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach królowanie Syna Twego Jezusa Chrystusa, bronić czci Imienia Bożego, wszczepiać w umysły i serca dzieci ducha Ewangelii i miłości ku Tobie, strzec prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich i ojczystych.”

Wartości duchowe muszą podlegać jeszcze większej ochronie Prawa niż wartości materialne. Ochronie prawnej podlegać musi godność każdego człowieka. Państwo musi szanować autonomię rodziny i miru domowego.

5. Wychowanie;

„Przyrzekamy Ci wychować młode pokolenie w wierności Chrystusowi, bronić je przed bezbożnictwem i zepsuciem i otoczyć czujną opieką rodzicielską.”

Szkoły w Polsce powinny być samorządowe i wyznaniowe.

Należy reaktywować należy Polską Macierz Szkolną. Wspierać rozwój harcerstwa.

 

„Zwycięska Pani Jasnogórska! Przyrzekamy stoczyć pod Twoim sztandarem najświętszy i najcięższy bój z naszymi wadami narodowymi. Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu, rozwiązłości.”

Młodzież musi być uczona pracowitości. Dystrybucja i handel alkoholem muszą podlegać ograniczeniom. Prostytucja i sutenerstwo muszą być karane. Promowane powinno być czytelnictwo i społecznikowstwo.

 

„Przyrzekamy zdobywać cnoty: wierności i sumienności, pracowitości, oszczędności, wyrzeczenia się siebie i wzajemnego poszanowania, miłości i sprawiedliwości społecznej.”

Należy upowszechnić naukę rachunkowości i podstaw prawa, uczyć społeczeństwo oszczędności i zasad gospodarczego organizowania się.

Należy przywrócić powszechny obowiązek służby wojskowej i naukę przysposobienia obronnego w szkole.

Młodzież powinna uprawiać sport.

Organizację społeczeństwa oprzeć należy o samorząd i spółdzielczość.

6. Sprawiedliwość i Solidarność

„Zwierciadło Sprawiedliwości! Wsłuchując się w odwieczne tęsknoty Narodu, przyrzekamy Ci kroczyć za Słońcem Sprawiedliwości, Chrystusem, Bogiem naszym.”

Państwo musi być sprawiedliwe. Państwo sprawiedliwe to państwo Prawa. Prawo wynika z etyki. Prawo pozbawione oparcia w etyce chrześcijańskiej staje się chore. Sędziowie w Polsce powinni być wybierani przez społeczeństwo spośród kwalifikowanych kandydatów.

Państwo musi być moralne. Przestępcy muszą być karani. Ludzie moralni muszą być promowani. Państwo niemoralne staje się państwem bandyckim.

Utrata wiary w moralność państwa prowadzi do upadku.

 

„Przyrzekamy usilnie pracować nad tym, aby w Ojczyźnie naszej wszystkie dzieci Narodu żyły w miłości i sprawiedliwości, w zgodzie i pokoju, aby wśród nas nie było nienawiści, przemocy i wyzysku. Przyrzekamy dzielić się między sobą ochotnie plonami ziemi i owocami pracy, aby pod wspólnym dachem domostwa naszego nie było głodnych, bezdomnych i płaczących.” 

Państwo musi bezwzględnie zadbać o realizację Prawa. Społeczeństwo powinno być zorganizowane na zasadzie samorządu.

Lichwa i wszelki wyzysk podlegają surowej karze. Należy dążyć do ochrony pracy ludzkiej. Trzeba zbudować system finansowo/podatkowy, który będzie sprzyjał upowszechnieniu własności. Tylko człowiek pracujący na swoim jest realnie wolny.

7. Kult Maryi Królowej Polski;

„Królowo Polski! Ponawiamy śluby Ojców naszych i przyrzekamy, że z wielką usilnością umacniać i szerzyć będziemy w sercach naszych i w polskiej ziemi cześć Twoją i nabożeństwo do Ciebie, Bogurodzico Dziewico, wsławiona w tylu świątyniach naszych, a szczególnie w Twej Jasnogórskiej Stolicy. Oddajemy Tobie szczególnym aktem miłości każdy polski dom i każde polskie serce, aby chwała Twoja nie ustawała w ustach naszych dnia każdego, a zwłaszcza w dni Twoich świąt. Przyrzekamy iść w ślady Twoich cnót, Matko Dziewico i Panno Wierna, i z Twoją pomocą wprowadzać w życie nasze przyrzeczenia.”

3-Maja reaktywujemy Procesje Maryjne.

Święta Maryjne w Polsce powinny mieć charakter państwowy.

Warszawie należy przywrócić Obraz Matki Boskiej Łaskawej w herbie miasta.

Krzyż i Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej Królowej powinny zostać uznane za polskie symbole narodowe podlegające bezwzględnej, najwyższej ochronie prawnej.

40 Komentarzy

Filed under Bez kategorii

40 responses to “Jasnogórski spektakl faryzeusza A.Dudy

 1. paziem

  Agata Kornhauser – Duda wspiera niszczącą polskie dzieci akcję bezruchu i komputerowego uzależnienia:
  https://www.prezydent.pl/pierwsza-dama/aktywnosc/art,711,malzonka-prezydenta-czyta-opowiadania-gabrieli-zapolskiej-w-ramach-akcji-zostan-w-domu.html

  Polubienie

 2. paziem

  UWAGA! Zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z 12 marca 2020 r. do dnia 29 marca 2020 r. biskupi mogą udzielić dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we mszy świętej. Rada zachęca w tym czasie do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

  Zgodnie z nauką Kościoła katolickiego oglądanie transmisji telewizyjnej nigdy nie zastępuje czynnego udziału w niedzielnej liturgii. Jednocześnie wszyscy wiemy, że czasami dotarcie na Mszę Świętą jest po prostu niemożliwe.

  Znalazłeś się w takiej sytuacji? Sprawdź, które kanały TV zapewniają transmisję:

  za: https://www.msze.info/informator/msze-w-tv

  Polubienie

  • Piotr69

   Panie prezesie Pawle ale w jakim celu to ogłoszenie.Czytelnicy na portalu pewnie z 90% szamanizmów tych nie słucha a moherki i wielbiący Joszue już o tym wiedzą dawno i tak jak moja żona moherka mają wydrukowane listę na jakim kanale jest msza i że ma dyspensę jak nie pójdzie w święta do Kościółka a ja się cieszę że raz zaoszczędzę paliwo bo nie będę jej na msze woził a dwa nie będzie święcenia jajec to może jedno zjem bo tak zawsze się bałem spróbować po tym kropidle.Tyle dobrego z tej korony.Perunie dziękuje.

   Polubione przez 1 osoba

 3. Jonas

  A kto rozliczy w końcu Katyń Wołyń i Banderowcy pomniki sobie stawiają a żadnego sprzeciwu od prezydenta,?.kłania się madonowi 33 stopnia D.

  Ilu bożkom wielu służy ostatnia okazja była Solidarność i bolki jego koledzy mają się ok tylko nad Wisłą możliwe bo we Francji żółte kamizelki walczą i dlaczego inni się nie dołącza.,?.
  Bojkot wyborów lub swoich Neutralna Polska plus Gmina Chrześcijan.
  Przedostatnia szansa była gen Sikorski załatwili Ch. i S. a gdzie był Anders jak Potocki twierdzi że kolegę zdradził a córeczka jego karierę robi.?.

  Targowica St.Ponuatowskj był Polakiem ale i zdrajca prymas Polakiem ale i też masonem a dziś jeszcze gorzej bo foszli nowi zaborcy i cóż można zdzialac.
  Bobola Sobieski Kościuszko inni bohaterowie hSikorski KS Popiełuszko to za mało na zło?
  1000 lat pokazuje dajesz gościnę ale komu? Krzyżacy Szwedzi Prusscy Żydzi i inni jak się odwdzięczają? ylko nie patrioci polscy mają dobrze ci najczęściej na cmentarzach.
  Anglia nie przyszła z pomoc wykorzystała nas a po co leciał gen Sikorski na Wschod żeby papiery o Katyniu odebrać osobiście,? Mógł wysłać Andersa to samo Smoleńsk dlaczego nie zabrano Tuska Macierewicza Michnik ? .

  Z Anglikami walczył Kościuszko a po co tam jadą młodzi ludzie im pomagać a oni pomogli? Zagonili do ciężkiej pracy po wojnie co przezyli.Dziś też kupują i grabia jak Rostowski z Londynu . A czy sprawdzono jakie złoto oddali czy kupiono bo moski potrafią osłów lub wolfram do środka dać,.
  Zło się szerzy a przeciwników brak i tu jest odwieczny problem tylko wyzwiska krytyki a po czynach nas poznają. Lepper dalszą niewiadomą…

  Jonas ostrzega czas nawracania sie
  Komu możesz zaufać jak Kościuszko w USA czy Sikorski , Potop rozbiory mieli szpiegów wokoło tzn zdrajcow. To Judasz nie był taki bo oddał srebrniki i poczol się winny i samosąd zrobił.

  Polubienie

 4. Żydowiercy jak zwykle połkną haczyk, a o włażeniu mieszańca w żydowską жопy pamiętać nie będą. No, ale na tym chyba polega żydowierstwo.

  Duda tajnie udekorował medalami żydowskich aktorów – https://wolna-polska.pl/wiadomosci/duda-tajnie-udekorowal-medalami-zydowskich-aktorow-2016-02


  Konferencja bliskowschodnia – Zamek Królewski w Warszawie. Rezydent A.Duda wśród antypolskich, syjonistycznych, szumowin, które bezczelnie domagają się mienia bezspadkowego.

  Poza tym żydowiercy mają ciągle przed oczami religijną inscenizację


  ______________________

  To nic, że Kościół i jego sternicy zapędzali Polaków do UE,
  to nic, że Kościół błogosławił okupację IIIRP przez żołdactwo USA,
  to nic, że Kościół przeklina nacjonalizm,
  to nic, że Kościół opowiada się za żydowskim kapitalizmem,
  to nic, że Kościół opowiada się za depopulacją.

  Żydowiercy i tak kochają Kościół – nie łatwo bowiem zrzucić jarzmo 1000 lat życia w podłości, kłamstwie i obłudzie. Dlatego zawsze ogra ich pierwszy lepszy mieszaniec udający żydowiercę – na tym polega katodebilstwo naszego ludu.

  Polubione przez 1 osoba

 5. nina

  ———- a kuku !! mówi Tramp .

  Polubienie

 6. kogo obchodzi jakiś sługus okupanta i jego bałwochwalstwa na pokaz? dawanie uwagi jest robieniem reklamy

  dużo bardziej godnym podkreślenia jest fakt, że ludzie się budzą, nawet posłowie! 🙂

  Polubienie

 7. kejkut_stary

  na neonie pisze że jest 7 komentarzy a niema ani jednego?
  skasowali?
  http://wps.neon24.pl/post/154129,jasnogorski-spektakl-faryzeusza-a-dudy

  Polubione przez 1 osoba

 8. nina

  ———— Przedsiębiorćy ruszają na W-wę – pojutrze !.

  Polubione przez 1 osoba

 9. Dyżurny Psychiatra Kraju, Cezary Piotr Tarkowski

  Niejaki Duda – 0ficjalnie katolik wyznania talmudycznego „modli się” za swój naród. Należy zadać pytanie: który naród – chazarski, czy ukraiński? Oczywiście udając prezydenta Polaków raz świętuje chanukę i święto żydowskiego ludobójstwa na Persach pod nazwa purim, a innym razem śmie włazić na Jasną Górę i tam odgrywać komedię. Raz pokazuje się jako Katolik, a innym razem jako ortodoksyjny żyd. Raz z kobietą, a raz jak Biedroń. Chłopek albo jest tak zakłamany i fałszywy, albo cierpi na rozdwojenie jaźni.

  Polubione przez 1 osoba

  • Piotr69

   Ani jedno ani drugie po prostu jest sprytny i cwany a że ludki na dole to kompletni idioci to robi sobie z nich jaja jak nie w grudniu gdy pali chanukę z żydami to w Kościółkach a bo to złapie ciało Joszue czy pomodli się za zdrowie Polaków.

   Nikt inny tylko Morawiew pieje już od tygodnia że dla niego najważniejsze jest zdrowie Polaków bo on ich bardzo kocha zwłaszcza przed wyborami 10 maja.Komu urosły już włosy na łbie czy na tyłku niech idzie do fryzjera czy do kosmetyczki bo będzie okazja ponieważ między 11 kwietnia a 10 maja wszystko nieco powróci do normy ale już 11 maja wirus niebezpiecznie się zmutuje i będziemy mieć powtórkę z rozrywki jaka jest teraz.

   Polubione przez 2 ludzi

 10. Edwards

  Blogier baca jest kierowcą ciężarówki, którą przemierza po Europie.
  Oto co obserwuje zza szyb swojej kabiny:

  baca 17:33 on 22 Marzec 2020

  Jak to skąd te liczby? Z dopy. Już kilka dni temu lekarze włoscy ujawnili brutalną prawdę, że w całych Włoszech umarło 2 (słownie dwóch) ludzi z powodu koronowirusa. Reszta „ofiar” zmarła na coś zupełnie innego. Większość na tradycyjną sezonową grypę, bo holokaustu przy pomocy 5G we Włoszech jeszcze nie było – a on też jest „grypopodobny”… .
  Za jeszcze kilka dni jak emocje opadną i się włączy rozum na szerszą skalę, lemingi zrozumieją że ktoś ich bardzo grubo zrobił w jajco tym razem.
  Jako jeden z pierwszych podałem że ta pandemia to lipa. Teraz jest już świadomych tego całkiem spore grono. Z każdym dniem przybywa ludzi którym się otworzyły oczy.
  I na całym świecie nadal brak kogokolwiek, kto znałby jakiegoś… zmarłego. Kompletny brak nazwisk, inicjałów lub adresów ofiar – tylko enigmatyczne plotki: „kobieta z Podlasie”, „kierowca z PKS-u”, lub „emigrant z Wielkiej Brytanii”. Żadnych fotek albo umożliwiających identyfikację i weryfikację danych.
  A król jest nagi – nie tylko pandemia nie istnieje – ale ani jedna fotografia tego koronowirusa – same ładne i pokolorowane obrazki – jeden namalowany piękniej od drugiego.
  Mają rozmach skurw(y)syny …, bo żeby całą planetę w choja zrobić … .

  https://bacologia.wordpress.com/2020/03/14/koronowirus-dobre-wiadomosci/

  Polubienie

 11. Edwards

  Wcale nie przechodzą moje wpisy panie Administratorze, czym ja podpadłem u Was?
  Pod wcześniejszą notką też mnie nie przepuszczono, pomimo mojej prośby o łaskawość, a pod dzisiejszą notką podobnie mam. Czyżbym podpadł, przecież nie było nawet ostrzeżenia?

  Polubienie

  • Piotr69

   Siema Edek
   Nic nie podpadłeś wordpress koszer wrzuca ci wpisy do kosza albo spamu u Tadka wyciągałem ci za minutę tu dłużej poczekasz aż ci Dariusz Kosiur wyciągnie.

   Polubienie

 12. nina

  ———————- SZTORM !!!!!!!!!

  Polubienie

 13. pytuś

  CZY ZNOWU BĘDĄ: POMNICZKI, KAPLICZKI, RZYMSKIE SZUBIENICZKI I CELEBROWANE MIESIĘCZNICZKI?

  10 kwietnia Duda i Kaczyński polecą do Smoleńska i Katynia? Dera: Myślę że pan prezydent nie jest zwolennikiem wyjazdu do Rosji

  https://wpolityce.pl/polityka/486779-10-kwietnia-duda-i-kaczynski-poleca-do-smolenska-i-katynia

  Onet: Kaczyński i Morawiecki polecą do Smoleńska. Co z prezydentem Dudą?

  https://www.wprost.pl/kraj/10305245/onet-kaczynski-i-morawiecki-poleca-do-smolenska-co-z-prezydentem-duda.html

  ,,OPTYMIŚCI” TWIERDZĄ, ŻE HISTORIA LUBI SIĘ POWTARZAĆ.

  Polubienie

 14. nina

  ———————- NASZA PRZYSZŁOŚĆ !!!!! reszta na potem……..
  GENIALNY Mateusz Jarosiewićz .

  Polubienie

 15. Piotr69

  Żarcie przypominające korone.

  Polubienie

 16. Bili de kid

  Rządzi się przede wszystkim strachem, oczywiście nie samym, bo z drugiej strony musi być tez marchewka. Kij i marchewka, zły-dobry policjant itd itp to sa dwa mechanizmy, które wprawiają ludzkie masy w ruch jak „plus” i „minus”.

  Dlatego kościół żydo-katolicki z jego piekłem i niebem oraz życiem jest i zawsze bezie rdzeniem Polin.

  W brew obłudnym lamentom na zydo-katolickich portalach kościół zydo-katolicki nie jest atakowany, bo nie jets poddawany normalnej, rozumnej, zdroworozsądkowej krytyce mającej na uwadze polski interes narodowy.

  Żydo-katolik po prostu nie jest zdolny, to sformułowania prawidłowej diagnozy sytuacji Polaki i Polaków, a co za tym idzie nie jets w stanie zaproponować prawidłowej drogi wyjścia ze śmiertelnej zapaści w jakiej się znajdujemy.

  Żydo-katolicyzm robi z ciemnoty cnotę, nadaje głupocie wymiar transcendentalny, ontologiczny, zatem nie podlegający krytyce bo stanowiące sam rdzeń tożsamości żydo-polaka. Głupota i ciemnota stały się częścią naszej polskiej tożsamości.

  Nie jets problemem samo bycie tzw katolikiem, problemem jest zastępowanie tożsamości polskiej, tożsamością żydo-katolicką.

  „Ludzie pańskiego rodzaju są straceni dla sprawy polskiej, gdyż pozostają w kręgu już nawet nie tylko dogmatów religijnych, ale bezmyślności politycznej lekceważącej doświadczenia historyczne, zdrowy rozum i interes polskiego narodu, który musi pozostać suwerenny także wobec zachłannego i cynicznego Watykanu.”
  https://wiernipolsce1.wordpress.com/2020/03/26/rozmowa-ze-wspolczesnym-krzyzowcem/

  Polubienie

 17. Edwards

  Pani Nino,
  zalecam ostrożność z rozpowszechnianiem kanału
  Mateusza Jarosiewicza.

  Polubienie

  • nina

   ———- z wielką uwagą odsłućhuję każdą jego wypowiedz , ma raćję ćo do QAnona , Polaćy MUSZĄ WRESZĆIE WZIĄĆ SPRAWY W SWOJE RĘĆE i ODPOWIEDZIALNIE !!!! zabrać się za PRAĆĘ NA RZEĆZ swojej OJĆZYZNY . KONIEĆ !! ŻEBRANIA boga i wszystkićh dookoła na zasadzie ; WEZMY SIĘ i ZRÓBĆIE .

   Polubienie

 18. nina

  ————– ćzyżby propagował to ??

  Polubienie

 19. markglogg

  Wkleję to i tutaj

  Na http://romualdkalwa.neon24.pl/post/154171,rozwoj-epidemii-koronawirusa-w-polsce-do-konca-maja-2020 pan Romuald Kalwa przeprowadza KATASTROFICZNE STATYSTYCZNE obliczenia na temat rozwoju zachorowań w Polsce:
  Ja mu odpisałem:
  Pan podaje dane o KUMULATYWNEJ LICZBIE ZAKAŻEŃ a nie MALEJĄCEJ LICZBIE NOWYCH
  28 – 1638 łączna liczba zachorowań
  29 – 1862 łączna liczba zachorowań
  30 – 2055 do godz. 20.00 łączna liczba zachorowań

  Ja mam dane WHO (słyszałem je także w polskim Radio24) na temat NOWYCH ZACHOROWAŃ

  28 marzec – 249 nowych zachorowań

  29 marzec – 224 nowych zachorowań

  30 marzec – 194 nowych zachorowań

  źródło: https://www.worldometers.info/coronavirus/country/poland/

  Czyli DWA PRZEDOSTANIE DNI MARCA wskazują na rozpoczynający się SPADEK NOWYCH ZACHOROWAŃ. (W Czechach, gdzie zachorowań początkowo było DWA RAZY WIĘCEJ niż w Polsce, jest sytuacja podobna. Wczoraj 30 marca tylko 125 nowych zachorowań.)

  Jeśli ten SPADEK LICZBY ZACHOROWAŃ odnotuje się i dzisiaj, 31 marca to BĘDZIE BARDZO DOBRY ZNAK, zarówno dla Polaków jak i Czechów, którzy drakońskie zasady samoizolacji przyjęli w tym samym czasie co i my.

  Przecież rozpoczęta 17 dni temu SAMOIZOLACJA ludności winna zaczęć przynosić efekty. Ci wtedy NIEWIDOCZNIE zarażeni przed 14 marca się ujawnili, a nowych zarażeń od tej daty – a Polacy i zapewne Czesi też, ściśle przestrzegają ograniczeń kontaktów z innymi – powinno być coraz mniej (!?).

  Co ten dr. Jędrysiak BĘCWALIi?

  Minister Szumowski wczoraj przewidywał, że pik zarażeń w Polsce nastąpi pod koniec tygodnia, ja – na postawie danych z dwóch ostatnich dni w obu sąsiednich, post-socjalistycznych krajach – mam nadzieję, że ilość nowych zarażeń już się zmniejsza.

  No i winni coraz częściej ujawniać się OZDROWIEŃCY. Na Białorusi, gdzie pierwsze przypadki zarażeń COVID-19 odnotowano już 28 lutego (o sześć dni wcześniej niż w Polsce!) wczoraj było tylko 105 osób aktywnie chorych i juz 47 OZDROWIEŃCÓW. I to beż żadnego cyrku z samozamykaniem się tam ludności!

  Pożywiom, uwidim.

  A przy okazji. Koronowirus ponoć ZABIŁ ministra finansów Rządu niemieckiej Hesji:

  //Thomas Schaefer, the Finance Minister of Germany’s Hesse State, has committed suicide apparently after becoming “deeply worried” over how to cope with the economic fallout from the coronavirus outbreak, State Premier Volker Bouffier said on Sunday.//

  https://www.fort-russ.com/2020/03/breaking-german-state-minister-kills-himself-as-coronavirus-hits-economy/?utm_medium=ppc&utm_source=wp&utm_campaign=push&utm_content=new-

  Polubienie

 20. laika

  Ksiądz w TV Trwam przekonywał, że kapłani mają konsekrowane dłonie i nie zakażają koronawirusem

  ksiądz przekonywał widzów, że niemożliwe jest zakażenie się koronawirusem podczas mszy świętej czy przyjmowania komunii do ust. Według duchownego „kapłan ma konsekrowane ręce” i zarówno w sensie —dosłownym, jak i nadprzyrodzonym „jego ręce są czyste”.—
  https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,173952,25830121,ksiadz-w-tv-trwam-przekonuje-ze-kaplani-maja-konsekrowane.html

  komedia 🙂

  Polubienie

 21. markglogg

  Eee, coś tam Adm „wiernipolsce1” nie chce mi przepuści przez „moderację” wpisu powyżej.
  No więc dla żartu przytaczam niedawne słowa Łukaszenki odnośnie zagrożenia „koronowirusem”

  „LEPIEJ UMRZEĆ Z GODNOŚCIĄ NIŻ ŻYĆ NA KOLANACH” – To sam słyszałem na filmiku z „Gali hokejowej” w Mińsku przed kilkoma dniami.

  I dla ilustracji tego stwierdzenia dwa obrazki:

  Mężczyźni polscy, z różańcem w rękach, NA KOLANACH w mieście Chełm przed miesiącem:

  A na drugim
  Młodzi mężczyźni (oraz kobitki) MOCNO NA NOGACH, półrozebrani demonstrują swe torsy, w trakcie zakończenia OSTATNICH W EUROPIE rozgrywek ligi piłkarskiej, w Mińsku Białoruskim, 28 marca br.

  No i mamy, oddzielone rzeką Bug i Twierdzą Brzeską, DWA w praktyce te same narody, jeden NA KOLANACH przed wiruso-podobnym BOGIEM ZBAWCĄ (?), a na drugim LUD WYPROSTOWANY, MUSKULARNE PIERSI WYPINAJĄC, demonstrując swą ODWAGĘ walki z tym Koronowirusem działającym w Europie na kształt MORDERCZEGO „BOGA”:

  lub, jak sie nie otworzy:
  //www.france24.com/en/20200328-belarus-ploughs-lone-furrow-over-coronavirus-as-football-league-plays-on-1

  Polubione przez 1 osoba

 22. paziem

  Koronawirus to prawdziwy „dramat”…dla Tadeusza Rydzyka :

  Polubienie

 23. Studnia bez dna. Juz nawet poza granicami Polski,ludzie wiedza,ze Polacy-
  Slowianie,jak zaden inny narod na Swiecie daja/pozwalaja sie szczyc i golic.

  Polubienie

  • wildwind

   pewne historie
   wpływają ujemnie
   na stan psychiczny
   pogłębiając uczucia
   zawodu wobec świata
   i ludzi
   bo
   namiętności i emocje
   nie tylko
   są związane z ciałem
   ale też mają tę samą
   życiową wytrzymałość
   i funkcje utrwalające
   co organy wewnętrzne
   z którymi wspólne mają to
   że tylko
   ‚nieporządek’ i ‚nienormalność’
   mogą je zindywidualizować
   (ale to stać się może
   tylko wtedy kiedy
   odrzucą samooszustwa
   propagowane przez
   systemy propagandowe
   i oczywiście
   [b] tę jakąś taką propagandowąreligię [/b]
   opartą na kulcie obrazu
   ktooorej wystarcza ten kult
   i ZASTĘPUJE ROZUM
   czyli jakąś własną interwencję umysłową

   Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.