Czy USA stoją za COVID19 i propagandą światowej epidemii?

15 listopada 2019r. w Internecie, na rządowej stronie USA, pojawiła się oferta pracy dla specjalistów od organizowania kwarantann i zapobiegania rozprzestrzeniania epidemii !!! – ?

(Na zdjęciu powyżej: Żydzi świętują przejęcie centralnego banku USA.)

Według WHO pierwsze przypadki CONVD19 pojawiły się w grudniu 2019r. w Wuhan w Chinach. Skąd zatem taka profetyczna przezorność władz USA?

Nie wiem, może bardziej odpowiednią ilustracją dla awangardowej demokracji USA byłoby poniższe zdjęcie?

Ale jak się zastanowić, to jedno i drugie zdjęcie dotyczy tego samego problemu: niesienia zdobyczy zachodniej demokracji – czytaj podboju świata przez syjonistyczną finansową mafię -, panowania nad narodami i państwami. I nie ma takiej zbrodni, do której zawiadowcy światowej polityki nie posunęliby się w realizacji swoich zbrodniczych planów.  Jak na razie plany depopulacyjne dla ludzkości zaprezentowane w 1972r. przez ich zbrodniczą agendę, tzw. Klub Rzymski, pozostały w zasadzie w sferze projektowania. Propagowane przez międzynarodowych zbrodniarzy, ale także przez żydo-katolicki Kościół (encykliki „Centesimus annus”, „Laudato si”), „zrównoważony rozwój”, „ochrona klimatu przed ociepleniem”, itp., jak do tej pory nie przyniosły pożądanych rezultatów depopulacyjnych. Udało się jedynie doprowadzić w zachodnich społeczeństwach do załamania demograficznego przy pomocy chemizacji procesów wytwarzania żywności oraz obniżania poziomu życia. Jednak obniżanie poziomu życia jest nie tyle efektem celowo zaprojektowanym, co przede wszystkim skutkiem ubocznym bezprecedensowego w dziejach świata okradania narodów i państw przez finansową światową mafię (w wielkim uproszczeniu można wskazać tu na tzw. kreację pieniądza wirtualnego, instrumenty pochodne, itd., itp.).

Imperialna militarna potęga USA, jako narzędzie światowej syjonistycznej mafii do wprowadzania zdobyczy zachodniej demokracji, okazuje się jednak zbyt słaba do realizacji tego celu. Przegrana w Syrii, nieudany pucz w Wenezueli, a KRLD i Iran okazują się być poza zasięgiem militarnych możliwości bandyckich USA. Całkowitym – chyba – niepowodzeniem zakończyły się demontaż Rosji, doprowadzenie do rebelii w Chinach i co najważniejsze legły w gruzach plany syjonistów na wojnę rosyjsko-chińską. Jednak czas nagli, ponieważ światowa syjonistyczna finansowa mafia zdaje sobie sprawę, że ponosi całkowitą odpowiedzialność za nieuchronne załamanie finansowe światowej gospodarki, a na pewno gospodarki Zachodu – $USA jest faktycznie walutą bez wartości, opartą wyłącznie na parytecie zbrodniczej potęgi militarnej USA. Zatem światowi zbrodniarze zdecydowali się na „ucieczkę do przodu”. Przy pomocy propagandy koronawirusa wprowadzają totalitarne rządy likwidujące całkowicie wolności obywatelskie i wprowadzające totalną kontrolę społeczeństw i w ten sposób zamierzają urzeczywistnić syjonistyczne marzenie: koncentracyjny obóz NWO. Marzenie o NWO jest także bliskie ideałom żydo-katolickiego Kościoła, o czym oficjalnie mówił święty JPII.

Czy damy się zniewolić syjonistycznemu totalitaryzmowi i jego dyktaturze? Na razie wygląda na to, że zbrodniczy syjonistyczny totalitaryzm, nazywający sam siebie „zachodnią demokracją” zwycięża.

Dariusz Kosiur

 

_________________________

Prorocy „pandemii” koronawirusa we władzach ultrasyjonisty Trampka…

Autor: Andrzej Szubert (OPOLCZYKPL)

tekst za: https://opolczykpl.wordpress.com/2020/03/26/prorocy-pandemii-koronawirusa-we-wladzach-ultrasyjonisty-trampka/


.
Poniższy link podrzucił mi znajomy, Metro:
https://jobs.cdc.gov/job/dallas/public-health-advisor-quarantine-program/250/14136286
.
Jest to link strony rządowej USA i jest to oferta pracy rządowej (z 15 listopada 2019r – DK). Poszukiwani są specjaliści do organizowania kwarantann i zapobiegania „importowi” oraz rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych:
.
JOB SUMMARY:
Serves as a project representative for a program responsible for preventing the importation and spread of communicable diseases.

DUTIES:
[
„Assist in planning and implementing a program for preventing the importation of communicable diseases from abroad and spread of these diseases domestically.”, „Monitor disease trends and consults with senior leaders to ensure that appropriate measures are taken to prevent the introduction/spread of communicable diseases by travelers, etiologic agents or vectors.”, „Provide technical assistance, consultation and guidance to national, state and/or local agencies; health organizations; federal, state and local law enforcement agencies; airport and seaport activities; hospital networks, and other private entities.”, „Ensure appropriate communication networks, planning documents and emergency response protocols are in place, tested and regularly updated.”, „Develop and present training to various governmental agencies and local partners on emergency response protocols, communicable diseases and quarantine activities.” ]
.
Poszukuje się owych specjalistów w wielu punktach usraela:
.

Public Health Advisor (Quarantine Program)

Job ID HHS-CDC-D3-20-10640010
Date posted 11.15.2019
Location Dallas, Texas, El Paso, Texas, Houston, Texas, Seattle, Washington, Anchorage, Alaska, Los Angeles, California, San Diego, California, San Francisco, California, Miami, Florida, Atlanta, Georgia, Honolulu, Hawaii, Chicago, Illinois, Boston, Massachusetts, Detroit, Michigan, Minneapolis, Minnesota, Newark, New Jersey, New York, New York, Philadelphia, Pennsylvania, San Juan Department: Department of Health And Human Services
Agency: Centers for Disease Control and Prevention
Job Announcement Number: HHS-CDC-D3-20-10640010
SALARY RANGE: $51440.0 to $93077.0/Per Year
OPEN PERIOD: 2019-11-15 to 2020-05-15
SERIES & GRADE: GS–9/11.
.
Ponieważ link nie za każdym razem się otwiera, a ogłoszenie może zniknąć, zrobiłem sobie skana wstępu owego ogłoszenia – oferty pracy:
.


.
Ogłoszenie to powinno trafić do księgi Guinnessa za rekordową długość. Wrzucam skan dalszej części (bez końcówki i wstępu – bo ogłoszenie jest za długie):
.


.
Jak widać pracodawca, czyli rząd a raczej żont Trampka ultrasyjonisty stawia kandydatom ogrom wymagań. Ale i pensje są zapewne nienajgorsze. Metro napisał do mnie tak:
.
Andrzej,
To praca rządowa. Ogłoszenie na stronie rządowej. Muszą spełniać dużo warunków formalnych.
Ale szukali ludzi od kwarantanny w tylu miastach już 15 listopada 2019.
To prorocy!
.
No i faktycznie  – ogłoszenie pojawiło się na stronie rządowej 15 listopada 2019:
.
Date posted 11.15.2019

.
A więc zanim w Wuhan ogłoszono wybuch epidemii wywołanej rzekomo nowym, zmutowanym koronawirusem. A z tego wynika, że w żondzie ultrasyjonisty  Trampka faktycznie pracują prorocy…
.
.
opolczyk
.
.
PS
.
Zamieszczem jeszcze tłumaczenie ogłoszenia podesłane mi przez Metro:
.

Doradca ds. zdrowia publicznego (program kwarantanny)

Identyfikator pracy HHS-CDC-D3-20-10640010

Data publikacji 11/15/2019

Lokalizacja Dallas, Teksas, El Paso, Teksas, Houston, Teksas, Seattle, Waszyngton, Anchorage, Alaska, Los Angeles, Kalifornia, San Diego, Kalifornia, San Francisco, Kalifornia, Miami, Floryda, Atlanta, Georgia, Honolulu, Hawaje, Chicago , Illinois, Boston, Massachusetts, Detroit, Michigan, Minneapolis, Minnesota, Newark, New Jersey, Nowy Jork, Nowy Jork, Filadelfia, Pensylwania, San Juan

Departament: Departament Zdrowia i Opieki Społecznej

Agencja: (CDC) Centrum kontroli i zapobiegania chorobom

Numer ogłoszenia o pracy: HHS-CDC-D3-20-10640010

PRZEDZIAŁ WYNAGRODZEŃ: 51440,0 USD do 93077.0 USD rocznie

OKRES OTWARTY: 15.11.2019 do 2020-05-15

SERIA I KLASA: GS – 9/11

OŚWIADCZENIE MARKETINGOWE AGENCJI:

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) to agencja, której Amerykanie powierzają swoje życia. Jako globalny lider w dziedzinie zdrowia publicznego, CDC jest wiodącą w kraju agencją promocji zdrowia, profilaktyki i przygotowań. Niezależnie od tego, czy chronimy Amerykanów przed zagrożeniami dla zdrowia publicznego, badamy nowe choroby, czy mobilizujemy programy zdrowia publicznego z naszymi partnerami krajowymi i międzynarodowymi, polegamy na naszych pracownikach, aby naprawdę zmienić zdrowie i dobre samopoczucie ludzi w kraju na świecie. To stanowisko znajduje się w Departamencie Zdrowia i Opieki Społecznej (HHS), Centrach Kontroli i Zapobiegania Chorób (CDC), Narodowym Centrum Chorób Zakaźnych i Chorób Zoonotycznych (NCEZID), Pionie Globalnej Migracji i Kwarantanny (DGMQ), Kwarantannie i Border Health Services Branch (QBHS) w różnych lokalizacjach. Wynagrodzenie może zostać dostosowane w celu uwzględnienia kosztu utrzymania (COLA) w wysokości 10,64% dla Honolulu na Hawajach.

Wynagrodzenie może zostać dostosowane w celu uwzględnienia kosztów utrzymania (COLA) w wysokości 3,27% dla Anchorage, Alaska Wynagrodzenie może zostać dostosowane w celu uwzględnienia kosztów utrzymania (COLA) w wysokości 3,29% w przypadku San Juan, Puerto Rico Terminy mogą zostać skrócone lub przedłużone do maksymalnie czterech lat w zależności od potrzeb agencji bez dalszej rekrutacji. Późniejsze zatrudnienie na stanowiska CDC musi odbywać się w drodze odpowiedniego procesu rekrutacyjnego lub specjalnego programu zatrudniającego. CDC jest pracodawcą zapewniającym równe szanse.

PODSUMOWANIE STANOWISKA:

Służy jako przedstawiciel projektu w programie odpowiedzialnym za zapobieganie importowi i rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych.

OBOWIĄZKI:

„Pomoc w planowaniu i wdrażaniu programu zapobiegania importowi chorób zakaźnych z zagranicy i rozprzestrzenianiu się tych chorób w kraju.”, „Monitorowanie trendów chorobowych i konsultowanie się ze starszymi liderami, aby upewnić się, że zostaną podjęte odpowiednie środki, aby zapobiec wprowadzeniu / rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych. chorób podróżnych, czynników etiologicznych lub innych.”,„Zapewnienie pomocy technicznej, konsultacji i wskazówek agencjom krajowym, stanowym i / lub lokalnym; organizacjom zdrowia; federalnym, stanowym i lokalnym organom ścigania; zapewnienie działalności portów lotniczych i portów morskich; sieci szpitali oraz innych podmiotów prywatnych.”, „Zapewnienie istnienia odpowiednich sieci komunikacyjnych, dokumentów planowania i protokołów reagowania w przypadku awarii, testowania i regularnej aktualizacji.”, „Opracowanie i przedstawienie szkoleń różnym agencjom rządowym i lokalnym partnerom w zakresie protokołów reagowania w przypadku awarii, chorób zakaźnych i przeprowadzania kwarantanny.”

WYMAGANIA:

Wymagane jest obywatelstwo amerykańskie. Badanie w tle jest wymagane. E-weryfikacja: Jeśli zostaniesz wybrany na to stanowisko, dokumentacja, którą przedstawisz w celu wypełnienia formularza I-9 Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DHS), zostanie zweryfikowana za pomocą systemu „E-Verify” DHS. Prawo federalne wymaga, aby DHS korzystał z systemu e-weryfikacji w celu weryfikacji kwalifikowalności wszystkich nowych pracowników, a jako warunek stałego zatrudnienia zobowiązuje nowego pracownika do podjęcia pozytywnych kroków w celu usunięcia wszelkich rozbieżności zidentyfikowanych przez system. Departament Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych jest uczestnikiem weryfikacji elektronicznej. Wpłata bezpośrednia: wszyscy pracownicy federalni są zobowiązani do dokonywania płatności wynagrodzeń federalnych w drodze bezpośredniego depozytu w wybranej przez siebie instytucji finansowej. Wszystkie wymagania kwalifikacyjne muszą zostać spełnione przed datą zamknięcia ogłoszenia. Może być wymagany roczny okres próbny. Koszty podróży, transportu i przeprowadzki zostaną zapłacone: Może Pozycja w jednostce negocjacyjnej: Nie jest wymagana kontrola pod kątem narkotyków: Nie wymaga dodatkowej zachęty rekrutacyjnej: Nie upoważnia się do corocznego urlopu na usługi poza federalne: Nie Stanowisko badawcze: Nie Potencjał promocyjny: Tak, awans na to stanowisko potencjał do GS-12. Awans do następnego poziomu oceny zależy od uznania kierownictwa i jest oparty na twoich kwalifikacjach spełniających wymagania i wymaganiach dotyczących czasu na ocenę, wykazanej zdolności do wykonywania obowiązków na wyższym poziomie, ciągłej potrzebie pełnienia wyższych obowiązków oraz zatwierdzeniu administracyjnym. Awans do następnego poziomu nie jest gwarantowany i nie sugeruje się żadnej obietnicy promocji. Stanowisko nadzorcze: Nie Wymagane porozumienie w sprawie mobilności: Tak Wymagane szczepienia: Tak

WYMAGANE KWALIFIKACJE:

Minimalne kwalifikacje: GS-9

Kandydaci muszą mieć co najmniej rok specjalistycznego doświadczenia na poziomie GS-7 w służbie federalnej lub równorzędny z nim, jak określono w następnym akapicie. Specjalistyczne doświadczenie to doświadczenie bezpośrednio związane ze stanowiskiem, które wyposażyło wnioskodawcę w szczególną wiedzę, umiejętności i zdolności (KSA) w celu skutecznego wykonywania obowiązków związanych z tym stanowiskiem, w tym doświadczenie w udzielaniu porad i ocenie skuteczności programów zdrowia publicznego, zasady i działania. LUB Posiadać tytuł magistra lub równoważny stopień magisterski lub 2 pełne lata realizacji wyższego wykształcenia prowadzącego do takiego stopnia lub LL.B. lub J.D., jeśli są spokrewnione. LUB Mieć połączenie doświadczenia i wykształcenia, które spełnia 100% wymagań kwalifikacyjnych dla tego stanowiska. Minimalne kwalifikacje: kandydaci GS-11 muszą mieć roczne doświadczenie specjalistyczne na poziomie klasy GS-09 lub równorzędne w służbie federalnej, jak określono w następnym akapicie. Specjalistyczne doświadczenie to doświadczenie bezpośrednio związane ze stanowiskiem, które wyposażyło wnioskodawcę w szczególną wiedzę, umiejętności i zdolności (KSA) do skutecznego wykonywania obowiązków związanych z tym stanowiskiem, w tym doświadczenie w planowaniu, koordynowaniu, rozwijaniu i / lub ocenie i wdrażaniu programów, polityki i działania w zakresie zdrowia publicznego. LUB Mieć 3 lata realizacji wyższego wykształcenia prowadzącego do uzyskania stopnia doktora. lub równoważny stopień doktora w dziedzinie zdrowia publicznego lub innego kierunku studiów związanego z pracą na zajmowanym stanowisku. LUB Mieć połączenie specjalistycznego doświadczenia i wykształcenia wyższego, które spełnia 100% wymagań kwalifikacyjnych dla tego stanowiska.

JAK BĘDZIESZ OCENIONY:

Po zakończeniu procesu aplikacyjnego zostanie dokonany przegląd CV i dokumentacji pomocniczej oraz porównanie go z odpowiedziami na kwestionariusz oceniający w celu ustalenia, czy kwalifikujesz się do tego zadania. Jeśli po przejrzeniu CV i / lub dokumentacji potwierdzającej zostanie stwierdzone, że podniosłeś swoje kwalifikacje i / lub doświadczenie, możesz stracić zakwalifikowanie na to stanowisko. Proszę dokładnie przestrzegać wszystkich instrukcji. Błędy lub pominięcia mogą mieć wpływ na Twoje uprawnienia. Procedury oceny kategorii będą stosowane do oceniania kandydatów. Przypisanie kategorii jest miarą stopnia, w jakim twoje pochodzenie odpowiada kompetencjom wymaganym na tym stanowisku. Zakwalifikowani kandydaci zostaną sklasyfikowani w jednej z trzech kategorii: najlepiej wykwalifikowani, dobrze wykwalifikowani lub wykwalifikowani. Proces klasyfikacji kategorii nie dodaje punktów preferencji weteranów, ale chroni prawa weteranów, umieszczając ich przed kwalifikującymi się kategoriami preferencyjnymi w ramach każdej kategorii. Kwalifikujące się preferencje, które spełniają minimalne wymagania kwalifikacyjne i które mają co najmniej 10-procentową niepełnosprawność związaną z usługami, muszą być wymienione w kategorii najwyższej jakości (z wyjątkiem stanowisk naukowych lub zawodowych na poziomie GS-9 lub wyższym). Twoje kwalifikacje zostaną ocenione na podstawie następujących kompetencji (wiedza, umiejętności, umiejętności i inne cechy).

Współpraca / partnerstwo Ciągły rozwój Obsługa klienta Synteza danych Rozwój sieci i partnerstwo (2) Komunikacja ustna Rozwiązywanie problemów Ocena programu Planowanie i rozwój programu Upowszechnianie informacji o zdrowiu publicznym Wiedza na temat zdrowia publicznego Komunikacja pisemna

KORZYŚCI:

INNE INFORMACJE:

W obrębie tego samego położenia geograficznego CDC można dokonać dodatkowych wyborów. Wykorzystanie wspólnych certyfikatów w wielu Centrach Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom może być wykorzystane na podstawie niniejszego ogłoszenia o naborze w przypadku specjalizacji obejmujących między innymi: stosowaną epidemiologię, epidemiologię behawioralną, choroby przewlekłe, gotowość i reakcję w nagłych wypadkach, nowe choroby zakaźne, Zdrowie środowiskowe, HIV / AIDS, immunizacja, choroby zakaźne (np. Wirusowe, pasożytnicze itp.), Grypa, malaria, choroby niezakaźne, badania epidemii, choroby przenoszone drogą płciową (STD), nadzór, medycyna tropikalna, gruźlica (TB), Wirusowe zapalenie wątroby i / lub choroby odzwierzęce. Jeśli jesteś weteranem z uprawnieniami do preferencji i ubiegasz się o preferencję weterana na 5 punktów, musisz przesłać kopię swojego DD-214 lub innego dowodu kwalifikacji. Jeśli ubiegasz się o preferencje weteranów 10-punktowych, musisz również złożyć SF-15, „Wniosek o preferencję weteranów 10-punktowych” oraz dowód wymagany w tym formularzu. Aby uzyskać więcej informacji na temat preferencji weteranów, patrz http://www.fedshirevets.gov/job/vetpref/index.aspx. Mężczyźni urodzeni po 31 grudnia 1959 r. Muszą być zarejestrowani lub zwolnieni z usługi selektywnej (patrz http://www.sss.gov). Informacje na temat „Osób niepełnosprawnych” można znaleźć na stronie http://opm.gov/disability/PeopleWithDisabilities.asp oraz https://www.opm.gov/policy-data-oversight/disability-employment/getting-a-job/sampleschedaletters.pdf. Interagency Career Transition Assistance Program (ICTAP) / Career Transition Assistance Plan (CTAP): Aby uzyskać informacje o tym, jak ubiegać się o status ICTAP, patrz http://opm.gov/rif/employee_guides/career_transition.asp#ictap. Aby być dobrze wykwalifikowanym i mieć pierwszeństwo wyboru w przypadku tego wakatu, wysiedleni pracownicy federalni muszą być oceniani na 85,0 lub więcej według kryteriów oceny na tym stanowisku. Aby wyświetlić kwestionariusz, kliknij następujący link:https://apply.usastaffing.gov/ViewQuestionnaire/10640010 Jeśli nie możesz złożyć wniosku online lub musisz przefaksować dokument (y), zobacz poniższy link, aby uzyskać informacje dotyczące alternatywnego podania.

JAK APLIKOWAĆ:

Aby ubiegać się o to stanowisko, musisz wypełnić wniosek online i przesłać dokumentację określoną w sekcji Wymagane dokumenty. Uwagi specjalne – Niniejsze ogłoszenie służy do utworzenia wykazu kandydatów na stanowiska doradcy ds. Zdrowia publicznego (program kwarantanny) i zostanie wykorzystany do zaspokojenia bieżących i przyszłych potrzeb. Kandydatów zachęca się do wcześniejszego złożenia wniosku, aby zmaksymalizować ich szanse na zatrudnienie. Twoje zgłoszenie pozostanie w wykazie wstępnie zakwalifikowanych wnioskodawców. Kandydaci, którzy należą do najlepiej wykwalifikowanych, zostaną skierowani do urzędnika dokonującego wyboru w celu rozpatrzenia, ponieważ wnioski o obsadzenie wolnych miejsc pracy są rozpatrywane przez Biuro Zasobów Ludzkich. Pierwszą datą graniczną, do której zostaniesz skierowany, będzie 2 grudnia 2019 r. Następnie, w miarę pojawiania się wolnych miejsc, będą generowane dodatkowe listy rekomendacji przez cały okres otwarty. Jeśli wymagana będzie dalsza ocena lub wywiady, skontaktujemy się z Tobą. To jest otwarte ciągłe ogłoszenie. Kwalifikowani kandydaci zostaną uznani za pojawiające się oferty pracy i mogą, ale nie muszą otrzymywać dalszych powiadomień dotyczących statusu ich wniosku. Aby otrzymać wynagrodzenie, należy złożyć kompletny pakiet wniosku do godz. 23.59 (EST) 05.05.2015 r. niniejszego ogłoszenia. Aby rozpocząć, kliknij Zastosuj, aby uzyskać dostęp do aplikacji online. Aby się zgłosić, musisz zalogować się na swoje konto USAJOBS. Jeśli nie masz konta USAJOBS, musisz je utworzyć przed uruchomieniem aplikacji. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby wybrać CV i / lub inne dokumenty uzupełniające, które mają zostać dołączone do pakietu aplikacji. Będziesz miał możliwość przesłania dodatkowych dokumentów, które zostaną dołączone do wniosku przed jego złożeniem. Przesłane dokumenty mogą zająć kilka godzin, aby wyczyścić proces skanowania w poszukiwaniu wirusów. Po potwierdzeniu, że zapoznałeś się z pakietem aplikacji, wypełnij sekcję Dołącz dane osobowe, jeśli uważasz to za stosowne, i kliknij, aby kontynuować proces aplikacji. Zostaniesz przeniesiony do aplikacji online, którą musisz wypełnić, aby ubiegać się o stanowisko. Wypełnij wniosek online, sprawdź, czy wymagana dokumentacja znajduje się w pakiecie aplikacji i prześlij wniosek. Aby zweryfikować status swojej aplikacji, zaloguj się do konta USAJOBS (https://my.usajobs.gov/Account/Login), wszystkie twoje aplikacje pojawią się na ekranie powitalnym. Status aplikacji pojawi się wraz z datą ostatniej aktualizacji aplikacji. Informacje na temat znaczenia każdego statusu aplikacji można znaleźć na stronie: https://www.usajobs.gov/Help/how-to/application/status/. Jeśli nie możesz złożyć wniosku przez Internet: Zachęcamy do złożenia wniosku przez Internet. Jeśli nie możesz złożyć wniosku online, skorzystaj z linku Alternatywna aplikacja wymienionego w sekcji Informacje dodatkowe niniejszego ogłoszenia o naborze. Zachęca się wnioskodawców do złożenia wniosku online, jeśli to w ogóle możliwe. Złożenie wniosku online za pośrednictwem konta USAJOBS przyspieszy proces składania wniosku i umożliwi sprawdzenie zgłoszenia. Jeśli skorzystasz z metody alternatywnej aplikacji, twoje konto USAJOBS nie wyświetli tej aplikacji i nie będziesz otrzymywać aktualizacji statusu.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Aby ubiegać się o to stanowisko, należy złożyć kompletny pakiet aplikacji, który zawiera: CV zawierające harmonogram pracy, przepracowane godziny tygodniowo, daty zatrudnienia i wykonanych obowiązków. Inne dokumenty uzupełniające: List motywacyjny, opcjonalna Dokumentacja preferencji weteranów, jeśli dotyczy. Transkrypcje (jeśli dotyczy) * List kwalifikacyjny A, jeśli ubiegasz się jako kandydat do Programu pomocy w okresie międzyagencyjnym / Program pomocy w przejściu do kariery, jeśli dotyczy (np. , Zaświadczenie o przewidywanym rozdzieleniu, zawiadomienie o zmniejszeniu mocy obowiązującej lub zawiadomienie o proponowanym usunięciu; SF-50, który dokumentuje działanie separacji RIF; oraz najnowsza ocena wydajności). * Uwaga: Możesz przesłać nieoficjalną transkrypcję lub listę ukończonych kursów akademickich ze wskazaniem tytułów kursów, godzin zaliczeń i otrzymanych ocen. Oficjalny odpis z akredytowanej instytucji edukacyjnej jest wymagany, jeśli zostaniesz wybrany na to stanowisko. Niezłożenie któregokolwiek z wyżej wymienionych wymaganych dokumentów spowoduje utratę wynagrodzenia z powodu niekompletnego pakietu wniosku. Twoim obowiązkiem jest upewnić się, że wszystkie wymagane dokumenty zostały przesłane.

INNE INFORMACJE O PRACY:

Z zastrzeżeniem stałego przeniesienia do innej stacji kwarantanny CDC lub stacji dyżurnej zgodnie z wymogami nakazu serwisowego. Z zastrzeżeniem tymczasowego przeniesienia w dowolnym miejscu w Stanach Zjednoczonych i na ich terytoriach lub w mieniu, w obcych krajach lub na morzu. Wybrany będzie zobowiązany do podpisania umowy o mobilności geograficznej. Stanowiska te podlegają pracy zmianowej, pracy weekendowej, nieregularnemu rozkładowi pracy i godzinom wieczorowym. Na telefon 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, niezależnie od zadań zmianowych. Zatrudnieni będą zobowiązani do noszenia munduru. Zatrudniony musi mieć możliwość zakwalifikowania się do nieograniczonego dostępu do bezpiecznych obszarów w portach USA. Zatrudniony musi mieć możliwość uzyskania zaświadczenia o dostępie do informacji niejawnych. Zatrudniony musi mieć możliwość uzyskania oficjalnego paszportu USA. Zatrudniony musi posiadać ważne prawo jazdy wydane przez rząd. Zatrudniony musi mieć szczepienia bieżące zgodnie z wytycznymi ACIP. Musi przejść podstawowe i okresowe procedury badań przesiewowych, takie jak testy dopasowania oddechowego i testy PPD pod kątem narażenia na gruźlicę. Może być wymagane noszenie respiratora N-95. Zatrudniony musi być na tyle sprawny fizycznie, aby pracować przez wiele godzin i często podróżować pieszo do odległych obiektów w krótkim czasie. Zatrudniony musi być zobowiązany do zapewnienia podstawowej obsługi stacji kwarantanny, w tym zakupów, inwentaryzacji nieruchomości, przetwarzania dokumentów, pomiaru czasu i odpowiadania na zapytania itp. Aby uzyskać CV i porady dotyczące aplikacji, odwiedź:https://help.usajobs.gov/index.php/Tips

CZEGO OCZEKIWAĆ:

Po otrzymaniu kwestionariusza online otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem, że przesyłka zakończyła się pomyślnie. Najlepiej wykwalifikowani kandydaci zostaną skierowani do menedżera ds. zatrudnienia w celu dalszego rozpatrzenia i ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej. Oczekujemy, że dokonamy wyboru w ciągu 45 dni od daty zamknięcia tego ogłoszenia. Po zakończeniu tego procesu otrzymasz powiadomienie e-mailem (zazwyczaj 4-6 tygodni).

KONTAKT DO AGENCJI: 
CDC HELPDESK
1600 Clifton Road NE
Atlanta GA US 30333
Telefon: (770) 488-1725
Email: HRCS@CDC.GOV

.
.
.

30 Komentarzy

Filed under Polityka

30 responses to “Czy USA stoją za COVID19 i propagandą światowej epidemii?

 1. Jonasz

  A Globalizacja trwa dłużej i szuka się metod wprowadzania. Trump na początku wspomniał że nie jest za globalizacją ale żona jego przeszła na Judaizm i w rodzinie młody co miał zeznawać też za Izraelem i ma być prorokiem podobno w synagodze jak wybudują.
  Stąd uznanie Jerozolimy i danie spokoju wpływowi RU na wybory i rozmowy z UKraina.
  Za każdą cenę będzie chciał być ponownie w listopadzie wybranym. Prez. Uważa się za chrześcijanina i Putin też jak bombardują to giną Chrześcijanie a wojna arabsko izraelska?

  Wojny USA nie przegrali w Iraku Syrii Afganistanie zawarto układy pokojowe żeby Izrael zabezpieczyć.

  Wojska USA są w 64 krajach to dlaczego nikt ich nie wyrzuca czego blisko cwana Turcja byla bo.kupije rakiety z RU z których cel osiąga może co dziesiąty?.
  Iran wstrzymany po ataku na generała i widać precyzję działania.

  Głosów bglobizaycji nie da się powstrzymać bez Chin ale one chcą same na razie działać? Pomogą im Islam Iran Pakistan Arabia środkowa i nie Saudyjska bo one dolarach rozliczana ropa więc by padli.
  Tu Ukrsina Polska nie ma zdecydowania i czeka się na co globalizację?. Mafijne układy w UE doprowadziły do wyjścia GB.

  Korea Wenazudela to żadne zaangażowanie militarne USA tylko pomóc chcą jeśli poproszą nowi wybrani. Cb KLorea przy Japonii niewiele może.
  .
  Chiny i RU nie chcą wpuścić więcej ami do Azji bo Wietnam za Kisyndzera kosztował wiele. No to niech idą do Chin inni też w ich ręce wpadną może historyczny zajęte przez Trochę w 1861Kazachstan sporny Tajwan .
  Gdyby nie Trump to HongKong w 15 minut byłby całkowicie opanowany.
  Do wyboru komunizm czy kapitalizm że widać po NRD Cuba Albania jeszcze jak żyją a żyli.
  Dają się ludzie manipulować to czas stwarzać Neutralne państwa dalsze jak już myślal kiedyś Stalin zrobić Niemcy jak Austrię bez wojsk.
  Taka Europę by chcieli Europejczycy ale teraz może być za późno militarnie i politycznie to osiągnąć.
  Bo rozbicie brak jedności nawet religijnej monetarnej moralnej coraz gorzej.
  Plan Marschalla chefiwa UE zakłada?.
  Za Deutsche Mark było stać i głowe rodziny utrzymać rodzinę z dwoma dziećmi dziś każdy pracuje ledwo na siebie.
  .
  Pozałatwiać wewnątrz schowanych agentów i tych jawnych na YouTube jest dość nazwisk czy lista Olszewski Macierewicz targowica silną nadal.

  A żółta rasa działa jeśli się połączy to 7 lat ucisku będzie. Jest Wielki Tydzień nawracania masowego nie na bo pasterze i owieczki tracą kontakt całkowicie są bez Ewangelie.
  Uratować świat może Izrael jesli naprawi błędy sprzed 2000 lat nie uznając swego proroka mesjasza Jezusa Chrystusa wola bandytów nadal.
  Jonas ostrzega czas nawracania sie kończy

  Polubienie

  • AgnieszkaS

   Jonasz napisał:
   ” Trump na początku wspomniał że nie jest za globalizacją ale żona jego przeszła na Judaizm i w rodzinie młody co miał zeznawać też za Izraelem i ma być prorokiem podobno w synagodze jak wybudują.”

   Szanowny Panie,
   Pisze Pan brednie prosto z brzucha wieloryba?
   Melania Trump, żona prezydenta Trumpa, jest katoliczką. Co do reszty, to będę powściągliwa.

   Polubienie

   • paziem

    Na ortodoksyjny judaizm, przeszła Jovanka, córka prezydenta, żona spekulanta Jareda Kushnera, który fach przejął w spadku od tate.

    Polubienie

  • piotr69

   Melanie lalka Barbie katoliczka Trump świadek jehowy a ja z adwentystów dnia siódmego a pejsatkowa Agnieszka wyznawczyni Kriszny Harry Rama.

   Polubione przez 1 osoba

 2. AgnieszkaS

  Umieszczam również na tej stronie mój komentarz z Neon24, a to po to aby godne pożałowania teoryjki konspiracyjne nie nabierały większego rozpędu.

  Tutaj jest wyjaśnienie dla niegramotnych:

  Centers for Disease Control and Prevention (CDC) czyli Centra Kontroli i Prewencji Chorób są amerykańskimi instytucjami federalnymi pod zarządem Departamentu Zdrowia.

  CDC zostały utworzone w 1946 roku, a od przeszło 50 lat prowadzą one Program Kwarantann. Ogłoszenia o potrzebie nowych pracowników, w tym „Doradcy d/s Zdrowia Publicznego w Programie Kwarantann,” były publikowane od wielu lat i będą nadal publikowane.

  Program Kwarantann obejmuje miejsca strategiczne i tam są jego centra, czyli w portach, na lotniskach i wzdłuż granic państwa. Istnieje takich ośrodków 20. Program ma bezpośredni związek z handlem, turystyką, przewozem zwierząt, w tym domowych, i imigracją. Osoby chore i przekraczające granice z USA poddawane były kwarantannie.

  Proszę zatem nie tworzyć teorii spiskowych!. Gdyby za publikowanie insynuacji i pisanie głupot groziły kary, to bolgerzy zaczęliby dogłębniej analizować wszelkie sensacje, i dokładniej sprawdzać swoje źródła.

  Tutaj znajduje się artykuł z okazji 50-lecia Programu Kwarantann wraz z dołączonymi, bardzo intersującymi, historycznymi fotografiami:
  https://www.statnews.com/2017/02/28/cdc-quarantine-photos/

  Polubienie

  • Piotr69

   Agnieszka a tobie pejsy juz urosły że wracasz znowu na WPS1 po długiej przerwie jak zostalaś stąd wykopana.Ciągnie wilka koszernego do portalu aby mieszać dalej.Wy się nie martwcie że wam pejsy odrosną bo fryzjerzy pozamykani dla was zrobi się wyjątek jak dla katabasiorów czy Kalksteina.

   Polubione przez 2 ludzi

  • @AgnieszkaS 20:03:19; (mój komentarz z z 6.04.2020, Neon.24.pl)

   To, co zdążyła Pani przeczytać („Czy USA stoją za COVID19 i propagandą światowej epidemii?”) nie jest spiskowa teorią, a jedynie spostrzeżeniem dziwnego zbiegu okoliczności i ich czasowej koincydencji: obwieszczenia na rządowych stronach USA w/s kwarantann i zapobieganiu rozprzestrzeniania się epidemii oraz pojawienia się koronawirusa w Wuhan i rozpropagowania w powszechnych żydowskich mediach epidemii koronawirusa.

   Jeśli Pani prześledzi informacje o epidemiach (o ilości zachorowań) i śmiertelności występujących w poprzednich latach, winna Pani zauważyć, że epidemia koranwirusa jest tworem czysto medialnym. Zatem o spisek można i należy posądzać polityczne elity Zachodu zawiadywane przez syjonistyczne centrum w Waszyngtonie.

   Polubienie

   • Piotr69

    Panie Dariuszu po jaką cholerę tłumaczysz się pan Ryfkom.To zdaje się tam sama Ryfka ten sam model który tu rok temu na tym portalu i na neon 24 bluzgał na Piskorskiego za jego niby podejrzane kontakty z Syryjczykiem wice partii Zmiana .Została stąd wypierdzielona i wróciła z powrotem na Neon 24 pleść głupoty ale jak widać ciagnie babę do lasu.Zamiast pejsy banować to się panowie bawicie z tym jak z jajkiem.Chyba ze to jest inna osoba ale wątpię.

    Polubione przez 1 osoba

   • Piotr69

    Jedno mnie w tym zastanawia czy te zdegenerowane świnie syjonistyczne ulegly takiej degeneracji że zabijają sami siebie.Podobno ten Johnson umiera chociaż nie wierzę w to tak samo jak nie wierzyłem żeby koszerny Hanks się zarażił.Chyba że działa karma .Ta gnida Johnson chciał kosztem starych schorowanych ludzi pokonać wirusa w UK ale karma przyszła i gnidę syjonistyczną dopadła.Teraz sam podobno walczy o życie.

    Polubienie

   • AgnieszkaS

    @Rzeczpospolita

    Dawno nie czytałam tak paradoksalnych sformułowań. Epidemia koronawirusa jest, według Pana, tworem czysto medialnym???
    Jednocześnie oskarża Pana USA o spowodowanie epidemii (medialne czy prawdziwe?). Musicie Panowie jakość skoordynować tę narrację wychodzącą z WPS, ponieważ w innym artykule, tym pochodzenia rosyjskiego, mówi się o rzeczywistej odpowiedzialności USA za wirusa, rzeczywistym zagrożeniu, rzeczywistym rzekomym ataku na Iran za pomocą tego wirusa. Co w takim razie stało się w Wuhan? Chińczycy przeszli wirtualną epidemię? Po co te krematoria?

    Według Pana, USA odpowiedzialne są za wypuszczenie wirusa, a dowodem na to mają być ogłoszenia poszukujące „Doradcy d/s Zdrowia Publicznego w Programie Kwarantann”. Już od 50-ciu lat, czyli od momentu kiedy powstał Program Kwarantann, poszukiwano pracowników na to stanowisko. A od roku 2009, w związku z Ebolą, przeprowadzane są ćwiczenia ogólnokrajowe, na podstawie których ocenia się przygotowanie USA na epidemie.

    Absurdy nie są argumentami, z którymi można dyskutować. Wirus niszczy USA i całą cywilizację ludzką. Nikt, absolutnie nikt, nie ma z tego korzyści.
    Szkoda mi czasu na dalsze dementowanie Waszych bredni.

    Polubienie

   • Piotr69

    To po co tu wlazłaś i pierdzisz na tym portalu.Won bo zasmrodziłaś tu mądrosciami pejsatymi od których się rzygać chce .Wstalaś ze snu w tym USA idz dalej spij i dupy ludziom nie zawracaj albo won na pesjaty neon24.

    Polubienie

  • USA od dawna przygotowują się do „epidemii”, która ma ochronić demokrację – czytaj: syjonistyczną światową finansjerę i jej stan posiadania, czyli to, z czego ograbili narody i państwa.

   Polubione przez 1 osoba

  • AgnieszkoS,

   oczywiście, że usraelskie CDC istnieje od dawna. I że ciągle, gdy ktoś odchodzi na np. emeryturę, szuka nowych pracowników. Ale zazwyczaj na skalę miejską, czy regionalną. A to w NY, a to w Chicago, a to w LA.
   Ale żeby na stronie rządowej CDC szukało specjalistów od kwarantanny równocześnie na terenie wszystkich najludniejszych i najważniejszych ośrodów w całym usraelu – wybacz, ale to nie jest zjawisko codzienne. A tym bardziej, gdy poszukiwania ogłoszono na 1,5 miesiąca przed wybuchem paniki koronaświrusa.

   Polubienie

   • AgnieszkaS

    Panie Opolczyk,
    Spojrzałam na stronę USA jobs i duża część tych pozycji jest tylko oferowana w ramach zatrudnienia czasowego, tzn. na dwa albo mniej lat, a nie przekraczająca okres czterech lat. Pod ogłoszeniami pracy często pokazuje się wszystkie możliwe lokacje. Czy wszystkie potrzebowały pracownika, tego nie wiem. Nie mam możliwości sprawdzania.

    Różne mogą być przyczyny poszukiwania nowych pracowników. USA potrzebuje ich wielu, ponieważ kraj miał zawsze problemy z ogromną ilością imigrantów przybywających ze wszystkich stron świata. W roku ubiegłym szturmowali oni w dosyć dużych grupach od strony Meksyku- teraz Covid-19 ich wystraszył.

    W roku ubiegłym przeprowadzono ogólnokrajowy test, Crimson test, który badał przygotowanie kraju na epidemię. Takie testy zaczęto przeprowadzać od roku 2009. Ostatni test wykazał wyniki bardzo niezadawalające. Krytykowano jak zwykle Trumpa, ponieważ to on ograniczył finansowanie niektórych programów.

    Wyciąganie fałszywych wniosków na podstawie bardzo ograniczonych informacji przynosi więcej szkody niż pożytku. Są jednak kraje, które celowo szerzą antyamerykańską propagandę: Są nimi Niemcy, Rosja i Chiny. Te dwa ostatnie najbardziej aktywnie zajmują się globalnym rozprowadzaniem fake news i teorii spiskowych.

    Polubienie

   • AgnieszkoS

    owo czasowe zatrudnienie „specjalistów” od kwarantanny tym bardziej dowodzi, że szukano ich z powodu zaplanowanej „pandemii”. Wiadome jest, że prędzej czy później bandyci będą musieli ją odwołać – po tym gdy zniszczą gospodarkę i niewyobrażalnie zadłużą cały prawie świat. Wtedy i owi „specjaliści” wylądują na bruku w myśl zasady: Murzyn zrobił swoje, Murzyn może odejść…

    Polubienie

 3. Bili de kid

  FED od 17 września pompuje pieniądze w system bankowy ( https://pl.wikipedia.org/wiki/Repo ), skupuje obligacje rządu USA ( https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Treasury_security ) i hipoteczne papiery zastawne ( https://pl.wikipedia.org/wiki/MBS ). Otworzyli nowe kredyty dla firm na poziomie 0% (co przy uwzględnieniu inflacji daje stopy ujemne ) i uzależnia w ten sposób dalej Rząd Federalny.

  Polubione przez 1 osoba

 4. obudzony

  Brawo Panie Dariuszu za odpowiedź Pani Agnieszce.
  A wiecie Państwo kto po raz pierwszy i w jakich okolicznościach użył sformułowania teorie spiskowe dezawuując jednocześnie tych, którzy wątpią w to co mówi i robi rząd?
  Stało się to w USA po zabójstwie prezydenta Kennedyego, gdzie opinia publiczna nie wierzyła w to co oficjalnie mówi rząd i spece z think-thanków w okolicach CIA wymyśliły zbitkę słów mających jednocześnie wyśmiać i spacyfikować tych, którzy kwestionowali oficjalną narrację rządu co do zleceniodawców zabójstwa. I tak od blisko 60-ciu lat używa się tej broni przeciwko tym, którzy starają się zajrzeć za kurtynę tego bajzlu i poinformować resztę narodów, że ,,król jest nagi”. Ponad połowa Amerykanów do dzisiaj nie wierzy(a minęło prawie 60 lat) w wersję o samotnym strzelcu, którego kula dosięgnęła prezydenta.
  Otóż nic takiego jak ,,teorie spiskowe” nie istnieje, ani nie istniało nigdy, ale od dawna istnieje spisek elit przeciwko całej ludzkości. Psychopatyczna natura tych spiskujących pozwala im na mistrzowskie posługiwanie się kłamstwami wielopiętrowymi, odwracającymi winę od siebie i mistrzowsko odwracając sytuację i napuszczając ludzi przeciwko sobie i na wszelkie możliwe sposoby, a my jako ludzkość nie mamy szans nadążyć za tymi kłamstwami.(Przynajmniej niektórzy z nas)
  A czy termin antysemityzm ukuty na zjeździe kongresu syjonistycznego w latach 20-tych ub wieku kiedy przewodniczącym był jeden z czołowych bankierów(zapomniałem jego nazwiska) nie jest tym samym mistrzowskim kłamstwem, który oskarża każdego, kto śmie im zwrócić uwagę, bądź skrytykować? Czy to nie psychopatyczna natura Schiffów, Rotszyldów, Rockefellerów, Warburgów, Baruchów i innych pozwoliła im rękami Hitlera wybić ponad 3 mln żydów w Europie Wschodniej i to pomimo, że sami deklarują się jako żydzi? Nie dość, że pożyczyli Hitlerowi na to pieniądze, to jeszcze udawali, że nic nie wiedzą o rzezi milionów żydów w Europie, a Kongres Syjonistyczny i wszystkie organizacje żydowskie w USA wielokrotnie informowane o tym fakcie kompletnie go ignorowały.
  Ci banksterzy nienawidzą ludzkości jako takiej nieważne, czy żydów, Amerykanów, Słowian, Azjatów, czy muzułmanów oni tylko posługują się pewnymi schematami, aby podbić całą ludzkość, skoszarować, zniewolić do granic możliwości, pozbawić wolności, gotówki, własności i na razie im się to udaje. Psychopaci wcale nie są tak mądrzy jak im się wydaje, wcale nie zdają sobie sprawy z tego co robią, wcale nie potrafią podnieść ludzkości z kolapsu ekonomicznego, który wywołali. Oni właśnie są jak wirus, który nie zdaje sobie z tego sprawy, że atakując nosiciela i w końcu go zabijając sam zostanie zniszczony w momencie śmierci tegoż nosiciela.
  Pamiętajmy o tym, że największą słabością psychopatów jest myślenie życzeniowe – oni uważają, że jeżeli coś stwierdzą, to tak właśnie jest, jeżeli coś wymyślą to właśnie tak się stanie, ale mylą się okrutnie i Wszechświat ma swoje plany jeżeli ludzkość nie będzie potrafiła im się przeciwstawić.

  Polubione przez 2 ludzi

  • AgnieszkaS

   „Pamiętajmy o tym, że największą słabością psychopatów jest myślenie życzeniowe – oni uważają, że jeżeli coś stwierdzą, to tak właśnie jest…”
   /Obudzony/

   W tym przypadku myślenie życzeniowe cechuje, Pana, Pana Dariusza, WPS i tych rosyjskich analityków, na których WPS się powołuje. Tak bardzo chcecie aby USA ponosiły winę za epidemię wirusa, że w imię delektowania się własną słusznością ukrzyżowalibyście prawdę.

   Polubienie

   • paziem

    Ameryka doświadczy, a nawet już doświadcza totalitaryzmu, który usiłuje narzucić światu według scenariusza syjonistycznych psychopatów. Pani zaklęcia są nieco groteskowe, obliczone na niewiedzę pospólstwa za które uważa żydowska ” elita” tych, których zastraszyła i zmanipulowała. Ale czeka was syjonistów holocaust na jaki pracujecie w swojej głupocie i nienawiści do świata.

    Polubienie

   • paziem

    Pani obecność na tym blogu świadczy jedynie o rosnących obawach pani dysponentów, że ludobójczy projekt COVID-19 może skończyć się nie tylko klęską, ale i odwetem.

    Polubienie

   • Piotr69

    Świetnie podsumowanie panie prezesie Paziem pejsatych syjonistów znad wielkiego bajora.Niech idą do Szechtera i tam pieprzą swoje dyrdymały.Oni sobie nie zdają sprawy że są portale gdzie już nic nie ugrają ale ciągle próbują wśród gojów mieszać.To ona półtora roku temu atakowała na neonie 24 i tutaj wściekle Piskorskiego i wiceszefa Zmiany pisząc jakieś herezje.Znowu tu wraca i oni będą ciągle mieszać dopóki będziemy im na to pozwalać.Wyuczoną hasbarę banować .

    Polubienie

 5. obudzony

  @Agnieszka
  W tym przypadku myślenie życzeniowe cechuje, Pana, Pana Dariusza, WPS i tych rosyjskich analityków, na których WPS się powołuje. Tak bardzo chcecie aby USA ponosiły winę za epidemię wirusa, że w imię delektowania się własną słusznością ukrzyżowalibyście prawdę.

  Pani próbuje używać mojego argumentu, którego Pani kompletnie nie rozumie. To jest termin zarezerwowany dla urodzonych psychopatów i potrzeba Pani zapoznać się z książką prof. A Łobaczewskiego ,,Ponerologia polityczna”, albo H. Cleckleya – ,,Mask of Sanity” Maska Normalności, a dopiero zrozumie Pani w jaki sposób postrzegają otaczający nas świat psychopaci. Przypisywanie nieznanego Pani terminu zarezerwowanego psychopatom mnie, P. Dariuszowi i innym komentatorom WPS wystawia Pani samej sobie świadectwo. My tutaj nie potrzebujemy dogmatów i prawd objawionych, jesteśmy samodzielnymi myślicielami, poszukiwaczami, analitykami porównując różne dostępne informacje. Argumentację stosowaną przez Panią używają na co dzień wszystkie bez wyjątku media mainstreamu, a my tego nie kupujemy i chyba wszyscy tutaj mamy tego serdecznie dosyć.
  Próbuje Pani swoją wypowiedzą świadomie, bądź nie odwrócić uwagę od rzeczywistych sprawców i przypisać ją ofiarom. To Pani swoją pseudo argumentacją ,,krzyżuje prawdę”, bo tak się Pani wydaje, albo ma Pani w tym swój interes

  Polubienie

 6. Nemezis

  No proszę, trochę kobiety i od razu trochę rzeczowej dyskusyji.

  (oprócz oczywiście zboka @piotrasześćnadziewięć, z ordynarnymi ubeckimi nawykami rozkazywania i rządzenia na cudzym portalu)

  Rzeczywiście, w obecnej „fejk-owej” narracji Psy Op (operacji psychologicznej), kluczem do orientowania się w tym co się dzieje, jest ŻELAZNA logika; a po kilku wysokich lotów wpisach głównych na WPS1, praktycznie demaskujących rzekomą „pandemię”, jakiekolwiek podtrzymywanie propagandowej narracji o rzekomej „pandemii” – nawet tylko pod przykrywką zwalania winy na tę czy inną stronę, jest delikatnie mówiąc nieco schizofrenicznym (prestidigitatorskim) odwracaniem uwagi.

  Jak się wydaje najtrudniejszym problemem jest odróżnienie faktów od tzw. „faktów medialnych”.

  Znakomicie zdemaskowano posługiwanie się przez śmiecie medialne fałszywymi obrazkami mającymi uwiarygodnić rzekomą „pandemię”, jak np. rzędy trumien we Włoszech z bodaj 2013 r.
  czy obrazki pełnej pacjentów dużej sali w Nowym-jorku z zupełnie innego miejsca, czy wreszcie „kryzysowym” natłoku umierających pacjentów w Londynie.

  Jednak mimo ewidentnie starczej, średniej wieku umierających, niewątpliwie staruszkowie umierają i to z bardzo nietypowymi objawami, opisanymi przez nowojorskiego lekarza*1, nowo utworzonego pogotowia ratunkowego, jako obrzęk płuc, przypominający chorobę wysokościową, a nie „wirusowe zapalenie”, które wmawia się ludziom.

  W tej sytuacji, zdemaskowania rzekomej „pandemii”, jako eutanazji starszych osób, po uprzednim ich zaszczepieniu, a następnie poddanych oddziaływaniu 5G, wydaje się mocnym wyjaśnieniem.*2

  Ps.
  Popieram entuzjazm @ obudzonego w stosunku do odpowiedzi „Pana Dariusza”
  ( nie ma w niej nawet śladu „tłumaczenia SIĘ)
  + rzeczowa argumentacja @opolczykapl, chyba wystarczyły, żeby @AgnieszkaS nie miała już nic do powiedzenia.

  Polubienie

  • Piotr69

   Nemezis ubek to może ty jesteś stary pierdzielu szechterowy i nemezisuj u szechtera mają ci zamówić fryzjera bo już ci hasbaro pejsy odrastają .Po drugie z takimi jak Agnieszka polemizować nie warto bo oni tylko na to czekają.Zresztą ona już stąd była nie raz wywalana ostatnio 1, 5 roku temu za opluwanie Piskorskiego i to wężykiem Nemezisowaty. Najpierw obrażacie a potem wielkie aj waj bo żydka w internecie ktoś obraził .Dobrze was znam pejsy i te wasze nemezisowanie.Udajecie tu hasbaro przyjaciół gojów chwalicie za niby polemikę aby bardziej mieszać i jak zwykle jak nie ma argumentów to wyzwiska od ubeków.Won do Niezależnej i gazeta.pl dziadu pejsaty.

   Polubienie

 7. paziem

  Zachęcam do przyłączania się do inicjatywy:
  https://www.facebook.com/groups/525517928382201/

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.