Rząd w trakcie zdrady dyplomatycznej i łamania Konstytucji

Policjanci, czy przebierańcy?! Policjanci łamiący prawo i nie znający swoich obowiązków oraz praw obywateli! Rząd odpowiada za chaos i bezprawie!

 

Niektóre z przestępstw uregulowanych w kodeksie karnym mogą być popełnione wyłącznie przez funkcjonariuszy publicznych, są bowiem przestępstwami o charakterze indywidualnym, nie zaś powszechnym.

Takim przykładem jest czyn z art. 231 k.k. Przepis ten stanowi, że funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności.

Przekroczenie uprawnień występuje wtedy, gdy funkcjonariusz publiczny podejmuje czynność wykraczającą poza jego uprawnienia służbowe (np. wydaje decyzję niepozostającą w jego kompetencji). Z kolei niedopełnienie obowiązków może polegać np. na niewykonaniu polecenia służbowego. Samo przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza nie wypełnia jeszcze znamion przestępstwa, może być jednak podstawą odpowiedzialności służbowej lub dyscyplinarnej. Do uznania, że czyn jest przestępstwem, konieczne jest działanie na szkodę interesu publicznego lub prywatnego. Nie chodzi wyłącznie o szkodę majątkową, lecz o każde realne narażenie dobra chronionego prawem.

Innym przykładem przestępstwa, które może być popełnione wyłącznie przez funkcjonariusza publicznego lub osobę działającą na jego polecenie, jest czyn z art. 246 k.k. polegający na stosowaniu m.in. przemocy lub groźby bezprawnej w celu uzyskania określonych zeznań, wyjaśnień, informacji lub oświadczenia.

Przykładem na odgórne surowsze potraktowanie funkcjonariusza publicznego w stosunku do innych osób jest art. 266 k.k. Działanie przestępcze polegające na ujawnieniu informacji objętej tajemnicą albo na jej nieuprawnionym wykorzystaniu jest zagrożone karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. Natomiast w przypadku popełnienia w zasadzie analogicznego czynu przez funkcjonariusza publicznego kara pozbawienia wolności może być wymierzona do lat trzech. Przestępstwo to może być popełnione jedynie umyślnie.

Dodatek ( casus Mariusza Kamińskiego):

Funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, popełnia przestępstwo.

Trzy lata więzienia oraz dziesięć lat zakazu pełnienia funkcji publicznych. Taki bardzo surowy wyrok usłyszał w ostatnim czasie Mariusz Kamiński – były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Zdaniem Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia ten surowy wyrok to skutek nadużycia prawa, jakiego dopuścił się Mariusz Kamiński w trakcie pełnienia funkcji publicznej. Sąd uznał, że w trakcie wykonywania zadań związanych z operacją CBA w tzw. aferze gruntowej były szef tej służby dopuścił się m.in. tzw. przestępstwa bezprawia urzędniczego z art. 231 par. 1 kodeksu karnego.

za: https://www.rp.pl/artykul/1193184-Co-grozi-funkcjonariuszowi-publicznemu-za-przekroczenie-uprawnien.html

 

50 Komentarzy

Filed under Bez kategorii

50 responses to “Rząd w trakcie zdrady dyplomatycznej i łamania Konstytucji

 1. paziem

  PILNIE POTRZEBUJĘ TWOJEJ POMOCY– dot. ustawy procedowanej przez Senat 15.04.2020 r. –

  Szanowni Państwo,

  Proszę przeczytaj uważnie tego maila – nie dostałeś go przypadkowo!!! Twoje prawa są zagrożone!

  O co chodzi?

  W dniach 15 i 16 kwietnia 2020 r. (JUTRO) Senat będzie zajmował się ustawą „tarcza antykryzysowa 2:0” (9.04.2020 r. Sejm przyjął rządowy projekt ustawy).

  Projekt ustawy zawiera przepisy, które godzą w podstawowe prawa każdego z Nas.

  Projekt zakłada:

  1. wprowadzenie inwigilacji obywateli – operatorzy będą mieli obowiązek przekazywania ministrowi ds. cyfryzacji danych o lokalizacji każdego przenośnego urządzenia, czyli komórki, smartfona, tabletu, komputera itd. Ta forma inwigilacji ma obowiązywać w stanie epidemii, zagrożenia epidemicznego oraz stanie klęski żywiołowej. UWAGA: stan zagrożenia epidemicznego może trwać miesiącami!!! Zastanów się czy chcesz być śledzony w czasie, kiedy restrykcje wprowadzone w związku z COVID-19 mają być „poluźnione” (tak przecież zapowiadał sam Rzecznik Ministra Zdrowia na konferencji przed Świętami)? Skoro nie ma przeszkód aby głosować 10 maja, to co uzasadnia wprowadzenie inwigilacji?

  2. ułatwienie procedury stawiania masztów antenowych – projekt zakłada, że nawet jeśli będziesz sąsiadem takiej inwestycji, to dowiesz się o tym dopiero po fakcie! Utracisz możliwość czynnego udziału w postępowaniu, które umożliwi budowę takich anten. Czy dla Ciebie to ważne? Zastanów się czy chciałbyś mieć za oknem albo koło placu zabaw np. 30 metrowy maszt antenowy.

  3. nie będą wykonywane pomiary poziomu pól elektromagnetycznych w czasie stanu epidemii, zagrożenia epidemicznego, stanu nadzwyczajnego. Czyli każdy operator może przekroczyć obowiązujące normy i nikt tego nie zweryfikuje.

  Każdy z Nas się zirytuje, kiedy dowie się, że Rząd chce Nas inwigilować, ale po co robić tyle hałasu o jakieś maszty antenowe? Ponieważ maszty emitują pole elektromagnetyczne, które może być szkodliwe dla Naszego zdrowia.

  Zmiany przewidziane w ustawie nie mają nic wspólnego z COVID-19, a stanowią kolejny przejaw nadużycia władzy.

  Czy możemy coś z tym zrobić? TAK! Ale musimy walczyć o każdy głos!!!

  W załączeniu przesyłam Ci projekt pisma. Jeśli po jego przeczytaniu uznasz, że chcesz dołączyć do akcji, to proszę zrób 3 rzeczy:

  1. 1. WYŚLIJ MAILA.

  W załączeniu wysyłam Ci projekt pisma ( tytuł: Sprzeciw_14.04.2020). Uzupełnij go o swoje dane.

  Możesz to pismo:

  a. wydrukować, podpisać, zeskanować lub

  b. uzupełnić komputerowo i zapisać w wersji DOC lub PDF lub

  c. przekopiować treść pisma i wpisać jako treść maila.

  następnie, wyślij to pismo do grupy mailingowej, którą udostępniam Ciw osobnym pliku EXCEL (tytuł: Baza mailingowa). Są to maile do wszystkich Posłów, Senatorów, Ministrów, Premiera, Komisji senackich, RPO i Prezydenta – bo to On będzie miał głos jako ostatni.

  UWAGA, ważne jest, abyś w mailu zawarł:

  – w temacie: PILNE – dot. ustawy procedowanej przez Senat 15.04.2020 r.

  – w treści maila:

  WYRAŻAM SPRZECIW wobec planowanych zmian ustawy „tarcza antykryzysowa 2:0”, które szczegółowo zostały opisane w załączniku do maila. Z uwagi na termin procedowania ustawy (15.04.2020 r.) zwracam się, aby niezwłocznie zapoznano się z niniejszym mailem i jednocześnie zwracam się z prośbą o potwierdzenie otrzymania maila.

  2. PODPISZ WNIOSEK dostępny na stronie

  https://www.petycjeonline.com/uwagi_do_projektu_ustawy_o_szczegolnych_instrumentach_wsparcia_w_zwizku_z_rozprzestrzenianiem_si_wirusa_sars-cov-2_druk_senacki_nr_101

  3. ZADZWOŃ DO 10 OSÓB i powiedz im o tej akcji i przekaż im przekaż tego maila.

  Dlaczego musisz zrobić wszystkie te 3 rzeczy?

  Tylko wtedy uda Nam się – od kilku tygodni próbujemy dotrzeć do mediów, artystów, osób wpływowych – niestety inne tematy są ważniejsze. Czy opublikowanie tych informacji na fb czy innym komunikatorze pomoże? Może, ale dobrze wiemy o tym, że mało kto czyta wszystkie posty zamieszczane przez Naszych znajomych. Dlatego tak ważne jest to, abyś poświęcił swój czas i zadzwonił do swoich przyjaciół. Jeśli są Ci bliscy, to jest to przejaw Twojej troski o nich.

  Dlaczego powinieneś podpisać wniosek na stronie i wysłać maila?

  Im więcej maili dostaną Senatorowie, Posłowie, a przede wszystkim Pan Prezydent tym lepiej i tym większe prawdopodobieństwo, że te zmiany zostaną zablokowane.

  Dlaczego trzeba zadzwonić do 10 osób?

  To jest proste – przyjmijmy, że w pierwszej godzinie 10 osób zadzwoni do swoich 10 przyjaciół (w pierwszej godzinie o tej akcji dowie się 100 osób). W kolejnej godzinie te 100 osób zadzwoni do kolejnych 10 (w drugiej godzinie zyskamy 1000 osób) i w ten sposób po 5 godzinach uzyskamy 1 milion. Czy to jest realne – jeśli się w to zaangażujesz to tak.

  Jeśli każdy z Nas powie dobra wystarczy 1, 2 osoby to uda Nam się, ale zajmie to więcej czasu. A czas Nam się kończy jutro!

  Wierzę, że tym razem Nam się uda! Nie mamy ani koła zapasowego ani opcji b dla ratowania Naszego świata i tym razem tego się nie da odkręcić. Teraz Twój głos i Twoja inicjatywa jest najważniejsza.

  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat tej akcji, zmian w przepisach, nie jesteś przekonany do tego tematu – zadzwoń na jeden z niżej wskazanych numerów. Będziemy odpowiadać na Twoje pytania we wtorek (14.04.2020 r., w godz. 12:00 – 20:00)

  Telefony kontaktowe:

  733 555 333

  607870617

  Z serdecznymi pozdrowieniami,

  Teresa Łabaziewicz

  Adresy do Prezydenta RP i do sentorów
  Prezydent RP listy@prezydent.pl

  senator.czerwinski.biuro@gmail.com

  biuro@grzegorzczelej.pl

  senator@czarnobaj.senat.pl

  biuro@alicjachybicka.pl

  kontakt@jerzychroscikowski.pl

  biuro@jacekbury.pl

  margareta.budner@gmail.com

  biurosenatorskiekbrejza@gmail.com

  biuro@marcinbosacki.pl

  biuro@biurosenatorskie.pl

  biuro@b-borusewicz.pl

  biurosenatorskie@marekborowski.pl

  senator@jacekbogucki.pl

  biurosenatorskiebober@gmail.com

  biuro@blaszczyk.senat.pl

  biuro@bierecki.senat.pl

  biuro@halinabieda.pl

  bpbernacki@gmail.com

  biuro@senatorarndt.pl

  biuroambrozik@gmail.com

  senator.arturdunin@gmail.com

  senator@dowhan.pl

  biuro@dobkowski.senat.pl

  biuro@senatorczudowska.pl

  senator.koc@gmail.com

  andrzej@kobiak.bydgoszcz.pl

  biuro@klich.pl

  biuro@kazimierzkleina.pl

  s.karczewskibiuro@wp.pl

  michal.kaminski@senat.gov.pl

  biuro@jazlowiecka.senat.pl

  biurojmj@gmail.com

  biuro@hibner.pl

  senator.hamerski@gmail.com

  Senator.Gromko@gmail.com

  biuro@januszgromek.pl

  senator@grodzki.senat.pl

  biurosenatorskie@agnieszkagorgonkomor.pl

  biuro.golba@gmail.com

  biuro@stanislawgogacz.pl

  senatorgodyla@gmail.com

  platforma.koszalin@gmail.com

  biuro@ewagaweda.pl

  biurogliwice@frankiewicz.pl

  Jerzy.Fedorowicz@onet.eu

  biuro@wiktordurlak.pl

  biuro@zdzislawpupa.pl

  biuro@aleksanderpociej.pl

  biurosenatorskie@plura.pl

  biuro@wojciechpiecha.eu

  senator.pek@gmail.com

  senator@januszpecherz.pl

  biuro@pajakandrzej.pl

  biurostanislawozog@gmail.com

  boguslawa.orzechowska@gmail.com

  senator.kmjg@gmail.com

  Gabriela.Morawska-Stanecka@senat.gov.pl

  antonimezydlo.biuro@op.pl

  biuro@matecka.senat.pl

  biuro.marekmartynowski@wp.pl

  senator.robertmamatow@wp.pl

  biuro@malecka-libera.pl

  senator.ryszard.majer@gmail.com

  senatorlyczak.biuro@wp.pl

  pabianice@senatorluczak.pl

  filipl@wp.pl

  senator.stanislaw.lamczyk@gmail.com

  biuro@krzysztofkwiatkowski.com.pl

  biuro@kraska.home.pl

  biuro@kopiczkomalgorzata.pl

  kontakt@tadeuszkopec.pl

  senatorkonieczny@gmail.com

  senator@komorowski.senat.pl

  wladyslaw_komarnicki@wp.pl

  biuro@kolacz-leszczynska.pl

  biuro@kochan.senat.pl

  wojciechziemniak@wp.pl

  biuro@zdrojewski.info

  biuro@zdrojewska.senat.pl

  senator@jozefzajac.pl

  szajac@wp.pl

  jacek@wlosowicz.pl

  biuro.senatorskie@kazimierzwiatr.pl

  biuro@wcisla.senat.pl

  biuro@ujazdowski.pl

  wadim@tyszkiewicz.senat.pl

  biuro@tobiszowska.senat.pl

  biuro@swilski.senat.pl

  senatorrafalslusarz@gmail.com

  biuro@senatorszwed.pl

  szejnfeld.biuro@gmail.com

  biuro.senator@interia.pl

  kslon@op.pl

  biuro@skurkiewicz.pl

  biuro@sewerynski.pl

  biurosenatorskie@joannasekula.pl

  kontakt@sagatowska.net

  biuro@slawomirrybicki.pl

  biurorusiecki@tlen.pl

  biuro@jadwigarotnicka.pl

  Polubienie

  • Ciężka sprawa

   Czytałem że sprawę stawiania nowych masztów rozwiąże także zwiększenie mocy nadajnika co za tym idzie nie będzie potrzeby stawiania gęstej sieci masztów ze względu na ewentualne protesty mieszkańców.

   Polubienie

 2. Dyżurny Psychiatra Kraju, Cezary Piotr Tarkowski

  Po co mi adresy demonów władzy? Co mogę napisać do agentów państw będących naszymi wrogami, państw grabiących bezkarnie naszą Ojczyznę i spełniających każde żądanie Okupantów? Mam ich prosić o zaprzestanie aktów ludobójstwa na Narodzie Polskim? To przyniesie taki sam skutek jak wypisywanie próśb o ułaskawienie do żyda Hansa Franka, albo do samego towarzysza Stalina.

  Polubione przez 1 osoba

  • niektórzy wciąż się łudzą, zamiast pozbyć się niebezpiecznych złudzeń i realnie patrzeć na fakty, wyciągać wnioski z błędów i skupić się na tym co jest najważniejsze
   a co jest najważniejsze? zmiana swojego sposobu myślenia na takie, jakiego uczą fakty!

   Polubienie

 3. pytuś

  NASI OKUPAŃCI CELOWO WYMAZALI NAM Z PAMIĘCI, NASZE ODWIECZNE PRAWA, O KTÓRYCH DZISIAJ, PRAKTYCZNIE NIC NIE WIEMY.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_oporu

  PO DOBRZE WYPRANYCH MÓZGACH W PEJSATYCH SZKOŁACH I EKONOMICZNYM ,,WYPĘDZENIU” POLAKÓW Z NASZEJ RODZINNEJ ZIEMI, DZISIAJ BĘDZIE BARDZO TRUDNO ZORGANIZOWAĆ ROKOSZ, ALBO POSPOLITE RUSZENIE.

  Rokosz – pierwotnie zjazd szlachty, później bunt, zbrojne powstanie szlachty (polskiej, bądź węgierskiej) przeciw królowi elektowi w celach politycznych. Rokoszem nazywana jest także konfederacja, skierowana przeciwko królowi.

  Słynne historyczne rokosze to m.in. wojna kokosza, rokosz Zebrzydowskiego, rokosz Lubomirskiego i rokosz łowicki. Słowo pochodzi z węgierskiego od słowa „Rákos /rákos-mezei parlament” oznaczającego tłum.

  Słowo węgierskie pochodzi z kolei od pola pod Pesztem, gdzie zbierała się konno szlachta węgierska w celu wyboru monarchy.

  Prawo do występowania poddanych przeciwko władcy gwarantował artykuł de non praestanda oboedientia konfederacji warszawskiej w 1573 roku, wysnuty z przywileju mielnickiego z 1501, gdzie zapewniano senatorom prawo do uznania króla, który przekroczył swoje uprawnienia, za tyrana.

  za WikipediA

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Pospolite_ruszenie

  Polubienie

 4. nikkitta

  czytaliście o nowym wspaniałym rekordzie 2mln wywietle neon 🙂 pisanego przez żydka astra 🙂

  To zapewne dzięki tak poczytnym trollom jak JAM.M czy inny żydek natchaniel którzy setki wpisów o niczym i niemal zero poczytności.

  A to był zwyczajny sztuczny ruch aby próbować sprzedać trupa, lub co bardziej prawdopodobne przyszykować grunt pod nowych trolli zydo-pis.

  Szalom24 jest już martwy tam doszło do tego ze więcej jest generowanych łapek jak odsłon arykulu ( to samo co kiedyś na gazecie wyborczej i nawet te same trolle)
  A generowane łapki udające sztuczny ruch i odsłony to tam niemal 100% ruchu samych tylko płatnych trolli pis.

  Zrobiłem im tam małą rewolucje 🙂 i wyszło jak na dłoni kim trolle, jak szalom24 jest uzależniony od kasy piss,jak oszukują, i jak są słabi

  Polubienie

  • nikkitta

   piss trolle przerzucają się teraz jako antysystemowcy 🙂

   oglądajcie trochę cw24 coś mi intuicja mówi ze maja racje a wy zostaliście z tylu 🙂
   Nie dziwi was to ze dajecie plusa takim głupim ydkom jak natahaniel czy docent-zza -morza ?

   Wykiwali was i jesteście zdezorientowani czy tylko przystaliście do nich?
   (ja w sumie sam jestem zdezorientowany ale wybieram europe od debili z usraela choć to tez zlo)

   Polubienie

   • paziem

    Nikita, widzę, że koronawirus nie służy Panu/Pani? , bo coś z trzeźwością sądów na bakier, co skutkuje przysmradzaniem na tutejszym portalu i sugerowaniu jakichś urojonych sympatii.

    Polubienie

 5. Ktoś

  „Magdalena Czarownica

  A oni ile dostali za wirusa ?
  Dyrektor WHO powiedział że Covid 19 MOŻNA SCHARAKTERYZOWAĆ jako pandemię. Ogłoszą pandemię oficjalnie prawdopodobnie po 15 marca zgodnie z tym artykułem :

  Pandemia zostanie ogłoszona przez WHO dopiero po marcu 15 r a to dlatego, że w 2017 r. Bank Światowy, w porozumieniu z WHO, zainicjował obligację w wysokości 490 mln EUR związaną z pandemią, z terminem 15 marca 15 2020. Gdyby pandemia została ogłoszona teraz, inwestorzy zobaczyliby spalanie papierów wartościowych. Tego twierdzenia można słuchać od około 40
  Kod:
  https://www.radio24.ilsole24ore.com/programmi/focus-economia

  Bank Światowy i BIRS wystawiły obligacje pandemiczne w 2017 r. na pandemię koronawirusa

  Obligacje pandemiczne, obligacje pandemiczne, zostały wyemitowane przez Bank Światowy i Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju w 2017 r. przy współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia w ramach Pandemicznego Instrumentu Finansowego [Finansowego [Financial Instrument w razie nagłych wypadków z Pandemii]. Maksymalna wypłata za pandemię koronawirusa ustalono na 200 milionów dolarów i spowodowałaby w przypadku szeregu zgonów i bliskości geograficznej..

  Obligacje pandemiczne zostały ukształtowane na najbardziej prawdopodobnym scenariuszu koronawirusa z Chin. Kryteria wywołania wypłaty wskazują, że pandemia powinna trwać dłużej niż 12 tygodni w jednym kraju.

  Firmy ubezpieczeniowe Swiss King Capital Market i Matterhorn Re, umieściły 225 milionów dolarów obligacje katastrofy ” za 2020-2022, jeden za cyklon, a drugi na bardzo śmiertelne wydarzenie w Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Australii.

  Przez Rosario Marciano ‚ „

  Polubienie

 6. pytuś

  ANGLOSASCY BANDYCI, JUŻ SOBIE ZAPLANOWALI DO KIEDY BĘDZIE TRWAŁ FIKCYJNY KORONAWIRUS!

  Wyciekł tajny raport rządu w Londynie. Mówi o liczbie ofiar epidemii

  https://www.fakt.pl/wydarzenia/swiat/wyciekl-tajny-raport-rzadu-w-londynie-na-temat-koronawirusa-epidemia-potraw-do-2021/53244m2

  Pandemia koronawirusa potrwa do 2021 roku? Tak wynika z niemieckiego dokumentu

  https://zdrowie.wprost.pl/koronawirus/na-swiecie/10312894/pandemia-koronawirusa-potrwa-do-2021-roku-tak-wynika-z-niemieckiego-dokumentu.html

  Polubienie

 7. pytuś

  KORONAWIRUS POWSTAŁ W CHORYCH UMYSŁACH WIADOMEGO POCHODZENIA, W PARSZYWYM MIEŚCIE NY!

  Bill Gates symulował pandemię dwa miesiące przed wybuchem COVID-2019. Przypadek czy zbieg okoliczności?

  https://www.glosgminny.pl/bill-gates-symulowal-pandemie-dwa-miesiace-przed-wybuchem-covid-2019/

  PARCHATY ,,JASNOWIDZ” I JEGO CHORE WIZJE, OBJAWIONE NA CZTERY LATA PRZED ŻYDOWSKIM FAKTEM DOKONANYM?

  4 lata temu Bill Gates ostrzegał ludzkość przed „chorobą x”. Nikt go nie słuchał

  https://www.geekweek.pl/news/2020-03-08/4-lata-temu-bill-gates-ostrzegal-ludzkosc-przed-choroba-x-nikt-go-nie-sluchal/

  Polubienie

 8. PLANY BILL'A GATES'A dotyczące ludzkości na planecie Ziemia

  Nie radzimy sobie z CoVID-19,
  a Bill Gates
  już straszy ludzkość kolejną pandemią

  Miliarder
  już kilka lat temu
  ostrzegał świat
  przed wybuchem pandemii choroby x,
  która zdziesiątkuje ludzkość. Jego wizja stała się naszą rzeczywistością,
  ale najgorsze dopiero ma nadejść.
  GATES WIEŚCI bowiem kolejne potężne zagrożenia.

  Według założyciela
  największej na świecie
  prywatnej fundacji charytatywnej, w której pracuje się m.in. nad szczepionkami
  na najgroźniejsze choroby dręczące ludzkość,
  o wiele groźniejsze WYDARZENIA
  DOPIERO SĄ PRZED NAMI
  Miliarder uważa, że każde pokolenie będzie miało swoją pandemię, ponieważ będą się one pojawiały regularnie co 20 lat.

  FILANTROP uważa, że będą zdarzały się częściej, gdyż ludzie w przyszłości będą bardziej masowo i szybciej podróżowali po całej planecie. Problemem jest też postępująca globalizacja i szybko powiększające się metropolie.
  Nowe wirusy będą
  znacznie BARDZIEJ ZARAŹLIWE od SARS-CoV-2.
  Musimy przygotować się na fakt jeszcze szybszego się ich rozprzestrzeniania w społeczeństwie,
  siania WIĘKSZEGO spustoszenia w ludzkich organizmach i związanych z tym dużych trudności
  w opracowaniu skutecznych
  METOD WALKI
  Z NIMI

  Gates powiedział również, że świat nie był i wciąż nie jest przygotowany do walki z wirusami. Jednocześnie jest zadowolony z faktu, że obecne wydarzenia dadzą poważnie do myślenia politykom i koncernom,
  żeby w końcu wzięli się
  do opracowania
  skutecznych metod
  minimalizujących skutki pandemii,
  które
  WYBUCHNĄ w przyszłości.

  Założyciel Microsoftu jest pewien, że technologie, które zostaną opracowane w najbliższych miesiącach i latach w związku z pandemią CoVID-19, będą poważnym orężem do walki z nowymi, nieznanymi ludzkości koronawirusami. Obecnie naukowcy wiedzą o dziesiątkach takich patogenów.
  Mają one potencjał
  do zgotowania nam
  kolejnych pandemii.

  Niestety, całej sprawie nie pomaga
  fakt totalnej ignorancji chińskich władz
  w kwestii hodowli dzikich zwierząt.
  Chociaż zapowiedziały one, że zlikwidują tego typu procedery,
  w rzeczywistości
  nic się nie zmieniło
  i tak już pozostanie.
  Nie bez znaczenia są też pogłębiające się zmiany klimatyczne, przez które topnieją lodowce,
  a w raz z nimi
  na światło dzienne wychodzą
  nieznane nam wirusy.

  Źródło: GeekWeek.pl/Financial Times / Fot. Pixabay/Gates Notes
  BILL GATES
  COVID-19
  MEDYCYNAZDROWIE

  Polubienie

 9. Edward.


  Sensacyjne materialy.

  Polubienie

  • GUMOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH JERZEGO ZIĘBY ( które zostało wyleczone strukturalnym uzdatniaczem impotencji umysłowej do uzdatniania pól torsyjnych - od Jerzego Zięby) )

   CWANY jak to KAZNODZIEJA ten TV DEALER Jerzy Zięba zapytany o coś – a ten Zięba ZNAWCA FACHOWIEC do odpowedzi NA TO niestety się nie przygotowal, może nie było jeszcze tego W INTERNECIE U INNYCH albo on nie mógł zrozumieć i powtórzenie TEGO jemu Jerzemu Ziębie nie poszłoby tak gładko jak inne jego powtarzane w codziennych audiowizualnych audycjach teksty TYPOWEGO SPRZEDAWCY – więc Jerzy STWIERDZŁ swym dobitnie twierdzącym głosem iż w laboratoriach NIE MOGĄ SPRAWDZIĆ SKUTECZNOŚCI TYCH SEKWENCJI BO NIE MOGĄ
   cytat J.Z.” Pozwól że ja to wytłumaczę…to się pytam na czym ją chcą … I NIKT NIE MÓWI TEGO CO JA MÓWIEE…cośty, nie mają, weź zobacz to jak Tojote,…to mamy sekwencję DNA pod mikroskopem elektronowym i jak można zobaczyć konfigurację ?
   -To nie mają konfiguracji spod mikroskopa ?
   – Nie powiedzieli, bo nie mają.
   Dlaczego nie mówią tego co ja mówię ?
   wiesz wyizolowujesz fragment dna,.to nie wirus,…wiesz sprawdzasz konfigurację, czy się nie rózni od od wyizolowanej, czy to ta sama konfiguracja…symptomy takie same to patogen jest patogenem…dowodu nie mają..
   – mówi w fachowym wywiadzie fachowiec mechanik Jerzy Zięba co sie na tym zna i stosuje „pozwólcie że ja wam wytłumaczę …i ja siem pytam…)
   ORAZ…itd…itp…
   Dopasowały się za to sekwencje organizmów biologicznych do mechanicznych silników samochodowych i gumowych opon – tak jak sprzedawca Jerzy Zięba używający BRYTYJSKIEGO kwasu askorbinowego W SWOICH TOWARACH DOPASOWAŁ SIĘ Z HANDLEM SWOJEM do bojówki polskiej „ANTYSZCZEPIONKOWCY”

   _

   Polubienie

 10. JEZUS! MARYJA ! i BILL GATES ! (ten nowy nasz zbawiciel !) DAJ NAM PANIE !

  Bill Gates
  inwestuje miliardy dolarów w 7 potencjalnych szczepionek na CoVID-19

  Jeden z najbogatszych ludzi i założyciel największej prywatnej fundacji charytatywnej na świecie
  zapowiedział,
  że zainwestuje swoje
  grube miliardy dolarów
  w opracowanie
  skutecznych szczepionek na CoVID-19.

  Chociaż Bill Gates niedawno stwierdził, że jest
  już za późno
  na stłumienie w zarodku pandemii CoVID-19 w samych Stanach Zjednoczonych i na całym świecie, to jednak
  nie traci nadziei
  na szybkie opracowanie
  skutecznego specyfiku, który pomoże
  NAM WALCZYĆ z koronawirusem.

  Jego fundacja wyda
  w najbliższych miesiącach miliardy dolarów
  na 7 najlepiej zapowiadających się specyfików
  obecnie przygotowywanych
  przez firmy biotechnologiczne
  z najróżniejszych krajów świata.

  Gates ma pełną świadomość, że tak olbrzymie pieniądze mogą zostać wyrzucone w błoto, ale jednocześnie wierzy, że uda się stworzyć przynajmniej dwa skuteczne specyfiki.

  Przyświeca mu jedna idea.
  Chce uratować
  jak najwięcej ludzkich istnień. Jak sam powiedział,
  ŻYCIE JEST WAŻNIEJSZE OD PIENIĘDZY i GOSPODARKI
  ( –
  ??? odkąd ??? tak jest i gdzie ??? CZYJE ŻYCIE BYŁO KIEDYKOLWIEK WAŻNIEJSZE OD GOSPODARKI I PIENIĘDZY ??? hehehe KTOŚ TO WIDZIAŁ ? ? ?
  i teraz w obliczu strachu pzed CAŁKOWITĄ UTRATĄ swoich PIENIĘDZY , WYSTĄPII NASILONA KONIECZNOŚĆ
  RATOWANIA SIĘ PRZEZ KAŻDEGO
  i w prosty sposób, czyli sposób ustanowiony przez Gates’a Bill’a
  ABY „zapobiec”,
  – ustanowiony przez Gates’a dla całej planety, z niewątpliwie gospodarczymi powiązaniami na całej Ziemii Z WŁADCĄ ZIEMII, GATES’EM i innymi tymi podmiotamii gospodarczymi, tymii którzy przejęli i tymii którzy obsługują inne dziedziny gospodarcze na Ziemii,
  oraz ci którzy też chcą
  i te elementy polityczne które dla nich
  USTANAWIAJĄ
  – )
  Jedno i drugie można odtworzyć,
  natomiast
  utraconego życia ludzkiego nic nie zwróci.
  „Zamierzamy sfinansować fabryki dla wszystkich siedmiu szczepionek, żeby nie marnować czasu na zastanawianie się, która szczepionka zadziała, a potem dopiero zbudować dla nich fabryki” – powiedział Gates.

  Niestety, założyciel Microsoftu stwierdził, że
  pomimo miliardowych inwestycji
  jego fundacji,
  która jak żadna inna ma WIEDZĘ O GROŹNYCH CHOROBACH DRĘCZĄCYCH ludzkość,
  nie mamy co liczyć na to, że pierwsza szczepionka znajdzie się w masowym użyciu szybciej niż dopiero w przyszłym roku.

  Patrząc na rozwój pandemii przez pryzmat danych WHO, które wskazują,
  że obecnie
  każdego dnia
  na całym świecie
  umiera na CoVID-19 nawet 10 tysięcy ludzi,
  to pojawienie się szczepionki
  w przyszłym roku
  będzie oznaczało miliony ofiar.

  Na razie największa nadzieja znajduje się w nowych terapiach, mających na celu łagodzenie objawów choroby. Te cechują się coraz większą skutecznością, bo do tej pory pozwoliły one wrócić do zdrowia 228 tysiącom osób. Duża potencjał ma też szczepionka na gruźlicę (BCG). Okazuje się, że osoby nią szczepione łagodniej przechodzą infekcję koronawirusem. Obecnie na świecie zachorowało już na CoVID-19 ponad milion ludzi.

  Źródło: GeekWeek.pl/DigitalTrends / Fot. Pixabay

  BILL GATES
  COVID-19
  MEDYCYNA
  SZCZEPIONKA
  ZDROWIE

  Polubienie

 11. pytuś

  SĄ LUDZIE ODWAŻNI W DEMASKOWANIU GLOBALNEJ MAFII SZCZEPIONKOWEJ!

  WIECZNA CHWAŁA IM ZA TO!

  Jane Burgermeister: Ostrzeżenie dla ludzkości przed zaplanowaną pandemią i globalnym szczepieniem

  https://wolna-polska.pl/wiadomosci/jane-burgermeister-ostrzezenie-dla-ludzkosci-przed-zaplanowana-pandemia-i-globalnym-szczepieniem-2020-03

  Pandemia szczepionek

  https://www.forbes.pl/wiadomosci/pandemia-szczepionek/9f3xtv8

  Polubienie

 12. i teraz KTO NIE POMOŻE W RATOWANIU ŚWIATOWEJ gospodarki ?

  Powstanie globalny system
  identyfikacji ludzi
  odpornych na SARS-CoV-2

  Niedawno doszły do nas słuchy o pracach ONZ nad nowym,
  globalnym systemem
  IDENTYFIKACJII POPULACJII LUDZKIEJ o nazwie ID2020.
  Teraz możemy domyślać się, kiedy zostanie zastosowany na masową skalę.

  ID2020
  miałby zostać wdrożony
  NIEBAWEM
  (niebawem! niebawem! )
  i być związany
  z CERTYFIKATEM ODPORNOŚCI
  na SARS-CoV-2
  o którym
  kilka dni temu,
  podczas wywiadu, pierwszy raz wspomniał Bill Gates.
  Miliarder przewidywał
  w nim PRZYSZŁY ROZWÓJ WYDARZEŃ dotyczących SPRAWNEGO DZIAŁANIA W WALCE z pandemią.
  Powiedział wtedy, że
  rząd USA musi
  zachować łańcuch
  krytycznych dostaw na potrzeby normalnego funkcjonowania służb i społeczeństwa, a także zadbać o ożywienie gospodarcze.

  Na końcu dodał, że
  świat będzie potrzebował
  SPECJALNEGO
  systemu identyfikacji,
  DZIĘKI KTÓREMU
  ludzie BĘDĄ MOGLI SWOBODNIE podróżować po całej planecie w obliczu pandemii.
  Nie miejmy złudzeń,
  że będzie ona
  naszą rzeczywistością
  jeszcze przez kilka lat. 
  „W końcu będziemy mieli cyfrowe certyfikaty,
  aby wykazać,
  kto wyzdrowiał,
  został niedawno przebadany
  lub,
  gdy będziemy mieli szczepionkę,
  kto ją otrzymał”
   – powiedział Gates w AMA na serwisie Reddit.

  Bill Gates NIE SPRECYZOWAŁ CZYM ma być ten system
  CYFROWEJ identyfikacji ludzi,
  ale wyjaśnił,
  że OBEJMIE ON CAŁĄ POPULACJĘ ludzką
  i ZA JEGO POMOCĄ
  służby będą mogły szybko określić, czy osoby podróżujące
  SĄ W PEŁNI BEZPIECZNE
  dla innych ludzi.
  W CYFROWYM IDENTYFIKATORZE mają się bowiem znaleźć informacje
  o tym, ŻE dana osoba została zaszczepiona czy nie,
  oraz
  PRZESZŁA CHOROBĘ
  CoVID-19 i została całkowicie wyleczona
  czy obecnie choruje.

  System identyfikacji
  ludzi
  musi bazować na mikroczipie lub jakiejś innej,
  bardziej zaawansowanej technologii. Miliarder NIE UJAWNIŁ
  czym może być,
  ale nie jest tajemnicą, że jego największa na świecie
  fundacja charytatywna
  OD DAWNA PRACUJE
  NAD
  system kropek kwantowych.
  Można je
  UMIEŚCIĆ
  w ludzkim ciele,
  gdzie będą PEŁNIŁY ROLĘ cyfrowego tatuażu,
  w celu PERFEKCYJNEJ IDENTYFIKACJII.

  I teraz
  będziemy musieli wejść w świat entuzjastów teorii spiskowych, którzy uważają, że
  ta technologia zostanie użyta,
  a nie właśnie 
  zdemonizowany ( jaki ??? – hehehe zdemonizowany ?! – ZDEMONIZOWANY mikroczip W MOJEJ skórze!) mikroczip/implant,
  w nadchodzących szczepionkach na CoVID-19.
  Przypominamy, że Bill Gates zapowiedział zainwestowanie
  miliardów dolarów
  w prace nad nimi .
  W najbliższych miesiącach jego fundacja zbuduje fabryki, które pod koniec roku lub w przyszłym
  wyprodukują
  miliardy dawek
  dla każdego mieszkańca
  naszej planety.

  Czy cyfrowy system identyfikacji ludności będzie bazował na szykowanym przez Organizację Narodów Zjednoczonych
  projekcie
  ID2020 i kropkach kwantowych
  od Bill Gatesa?
  Niestety, tego nie wiemy. Ale pewne jest, że coś jest na rzeczy.
  KONCERNY CHCĄ
  żeby taki system identyfikacji powstał,
  gdyż świat NIE MOŻE STAĆ W MIEJSCU. CoVID-19 POZOSTANIE
  Z NAMII
  przez kilka lat,
  aż całkowicie zaniknie.

  Ludzie będą się przemieszczali,
  a KONTROLOWANIE I ODDZIELANIE zdrowych od chorych
  będzie KLUCZOWYM elementem
  dalszej SKUTECZNEJ WALKI z pandemią
  i
  URATOWANIEM
  ŚWIATOWEJ GOSPODARKI .
  Obecnie to właśnie podróżnicy są największym zagrożeniem. To oni odpowiadają obecnie w Azji za drugą falę epidemii i ponowny wzrost liczby infekcji w Chinach, Korei Południowej czy Singapurze.

  Źródło: GeekWeek.pl/Gates Notes/ONZ/ID2020/Reuters/Reddit / Fot. ID2020/ONZ/Pixabay
  BILL GATES
  CHIPOWANIE
  COVID-19
  CZIPOWANIE
  ID2020
  ZDROWIE

  Polubione przez 1 osoba

 13. NIE MA KU TEMU ŻŻADNYCH PPODSTAW ŻŻADNYCH

  .Płoną maszty 5G, bo zdaniem niektórych są odpowiedzialne za pandemię koronawirusa!

  W trudnych czasach zawsze pojawia się mnóstwo teorii spiskowych i nie inaczej jest w przypadku obecnej pandemii koronawirusa, ale najnowsza z nich jest już naprawdę zaskakująca, bo zrzuca winę na sieci komórkowe.

  Kilka dni temu informowaliśmy o tym, że Google inwestuje 6.5 miliona dolarów w walkę z fake newsami o koronawirusie i wygląda na to, że była to jak najbardziej słuszna decyzja, bo dziś docierają do nas kolejne zaskakujące informacje w temacie. I choć rozumiemy, że w trudnych czasach wielu z nas próbuje szukać przyczyn takiego, a nie innego stanu rzeczy, ale żeby winą za pandemię koronawirusa obarczać sieci 5G? Niestety tak właśnie jest, czego dowód mogliśmy oglądać w Wielkiej Brytanii, gdzie ktoś zdecydował się podpalić maszty sieci komórkowych, a śledztwo wskazuje na związek sprawy z teorią o koronawirusie.

  Wydaje się też, że to kontynuacja wątku, o którym głośno było jeszcze przed wybuchem pandemii, a mianowicie ogólnej szkodliwości sieci 5G dla zdrowia. Obecna sytuacja ułatwiła więc sprawę autorom takich teorii spiskowych, bo
  ŁATWO im było połączyć nową technologię i koronawirusa, choć naukowo NIE MA KU TEMU ŻŻADNYCH PPODSTAW ŻŻADNYCH.
  Tak czy inaczej, w sieci znalazło się wideo z płonącą wieżą najprawdopodobniej w Liverpoolu, dowiedzieliśmy się o podobnych incydentach również w Birmingham i Melling, a brytyjskie instytucje rządowe muszą walczyć z kolejną falą fake newsów o Covid-19, zapewniając, że nie ma żadnego wiarygodnego dowodu na związek 5G i koronawirusa, kiedy mają dużo poważniejsze problemy do rozwiązania. 

  Co prawda policja nie potwierdziła jeszcze, że chodzi o wieżę 5G, zasłaniając się koniecznością oczekiwania na szczegóły sprawy, ale informacje podawane przez autorów wideo sugerują taki właśnie związek, więc łatwo się domyślić o co chodzi (co więcej, groźby pod swoim adresem słyszą również pracownicy sieci komórkowych odpowiadający z 5G!). Tak czy inaczej, zjawisko jest bardzo niebezpieczne i trzeba jak najszybciej położyć mu kres, szczególnie że jak twierdzi szef National Health Service, Stephen Powis,
  infrastruktura 5G JEST KLUCZOWA DLA społeczeństwa, które
  ZOSTAŁO POPROSZONE O ZOSTANIE W domach,
  jak i odpowiedzi służby zdrowia na koronawirusa:
  – Jestem kompletnie zezłoszczony i zdegustowany, że ludzie mogą podejmować akcje PRZECIWKO INFRASTRUKTURZE, KTÓREJ POTRZEBUJEMY DO WALKI do walki z zagrożeniemi.
  NA SZCZĘŚCIE ( ???????????? )
  KOLEJNII giganci rynku technologicznego zdecydowali SIĘ WALCZYĆ z fake newsami o koronawirusie I NA PRZYKŁAD YouTube POINFORMOWAŁ właśnie, ŻE w związku z zaistniałą sytuacją BĘDZIE BLOKOWAŁ PUBLIKOWANIE INFORMACJII doszukujących się powiązań między rozwojem sieci 5G i pandemią koronawirusa na świecie, ŻEBY NIE PODSYCAĆ TEORII SPISKOWYCH
  i WPROWADZAĆ UŻYTKOWNIKÓW W BŁĄD . Jak zapewniła rzeczniczka YouTube: – Będziemy NADAL MONITOROWAĆ wpływ tych treści na odbiorców w Wielkiej Brytanii i KONTYNUOWAĆ współpracę z brytyjskim rządem i służbą zdrowia, żeby zapewnić na naszej platformie DOSTĘP DO RZETELNYCH INFORMACJII.

  Źródło: GeekWeek.pl/BBC
  5G
  COVID-19
  PANDEMIA
  PODPALENIA
  POŻARY

  Polubienie

 14. Brawo do profesora Pytusia.

  Ad Nana

  Z reguły ktoś, kto posiada władzę – policjant ją posiada nad obywatelem i jest to wynikiem ustaw – nie ma powodu mieć niskiej samooceny. Tak mogą twierdzić tylko ci, którzy mają ze sobą problemy i imputują je innym.

  Na na na, czy swoich bliskich też tak traktujesz, według USTAWKI WIDZIMISIĘ?”

  https://pl.wiktionary.org/wiki/baczność

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Rozkaz

  https://www.synonimy.pl/synonim/wykonać/

  https://wsjp.pl/index.php?id_hasla=37060

  https://pl.wiktionary.org/wiki/widzimisię

  NANUSIA, CZY TEŻ BYŚ PODKRĘCIŁA ,,DEMOKRATYCZNE” POKRĘTŁO DO 450 V, JAK 60% NIE MYŚLĄCYCH IDIOTÓW – ZERO EMPATII W TRAKCIE BADAŃ?

  Czy wykonałbyś każdy rozkaz? Uwaga: to nie jest tekst, który przeczytasz z przyjemnością

  https://wyborcza.pl/7,75400,22498780,czy-wykonalbys-kazdy-rozkaz-uwaga-to-nie-jest-tekst-ktory.html

  TO JEST MIERNIK CZŁOWIECZEŃSTWA I POZWALA ODRÓŻNIĆ NORMALNYCH LUDZI OD BYDLAKÓW. TEGO NIE MOŻNA NIGDZIE KUPIĆ, NAWET NA ALLEGRO!

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Empatia

  https://wiernipolsce.wordpress.com/2020/04/15/wesele-w-maseczkach-pocalunki-w-maseczkach-i-pewnie-barabarzenie-podczas-nocy-poslubnej-tez-w-maseczkach-szajby-ciag-dalszy-tym-razem-w-wykonaniu-filipinczykow/

  Polubienie

 15. Piotr69

  Ad Nana

  Z reguły ktoś, kto posiada władzę – policjant ją posiada nad obywatelem i jest to wynikiem ustaw – nie ma powodu mieć niskiej samooceny. Tak mogą twierdzić tylko ci, którzy mają ze sobą problemy i imputują je innym.

  Na na na, czy swoich bliskich też tak traktujesz, według USTAWKI WIDZIMISIĘ?”

  https://pl.wiktionary.org/wiki/baczność

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Rozkaz

  https://www.synonimy.pl/synonim/wykonać/

  https://wsjp.pl/index.php?id_hasla=37060

  https://pl.wiktionary.org/wiki/widzimisię

  NANUSIA, CZY TEŻ BYŚ PODKRĘCIŁA ,,DEMOKRATYCZNE” POKRĘTŁO DO 450 V, JAK 60% NIE MYŚLĄCYCH IDIOTÓW – ZERO EMPATII W TRAKCIE BADAŃ?

  Czy wykonałbyś każdy rozkaz? Uwaga: to nie jest tekst, który przeczytasz z przyjemnością

  https://wyborcza.pl/7,75400,22498780,czy-wykonalbys-kazdy-rozkaz-uwaga-to-nie-jest-tekst-ktory.html

  TO JEST MIERNIK CZŁOWIECZEŃSTWA I POZWALA ODRÓŻNIĆ NORMALNYCH LUDZI OD BYDLAKÓW. TEGO NIE MOŻNA NIGDZIE KUPIĆ, NAWET NA ALLEGRO!

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Empatia

  https://wiernipolsce.wordpress.com/2020/04/15/wesele-w-maseczkach-pocalunki-w-maseczkach-i-pewnie-barabarzenie-podczas-nocy-poslubnej-tez-w-maseczkach-szajby-ciag-dalszy-tym-razem-w-wykonaniu-filipinczykow/#comment-175264

  Polubienie

 16. Piotr

  2h temu
  jakl toKazde normalne Panstwo Demokratyczne jest przygotowane chociaz czesciowo na kryzys , Zaden Europejski rzad nie rozdawal pieniedzy tylko rzad pisowski w Polsce , Dobrze wiedzieli ze trzeba odkladac na wlasnie takie czasy jak dzis Lecz pazernosc na wladze i nieumiejetnosc rzadzenia doprowadzila kraj do tego ze niema zadnych rezerw oszczednosci Na walke z wirusem 200 milionow kiedy na propagande tvp i kampanie Dudy wydali 2 miliardy zl Wiele jest przykladow niegospodarnosci tej wladzy Nie mowiac ze niszczenie Demokracji to skutki uboczne ujemne dla spoleczenstwa Czeste kary z zewnatrz , Brak inwestycji ,Pieniadze ktore mialy zarabiac ,rozdano dla poparcia a reszte przeznaczono dla wlasnych celow ,Kosztowne latania politykow PIS , ogromne nagrody i premie ktore sie nnalezaly , Po trzecie kolesiostwo i obkladanie wysokich stanowisk w Spolkach Panstwowych .bez kompetencji jest poprostu rujnowaniem gospodarki , Nikogo nie obrazajac -przyklad Przyslowiowy badylarz zostaje prezesem wielkiej spolki Panstwowej ,Bez wiedzy i doswiadczenia za to oddany wladzy ,spelniajacy kazdy nawet kaprys rzadzacych , Dlatego teraz Morawiecki z Politykiem Szumowskim beda odmrazac gospodarke nie zwazajac na zagrozenie w czasie kiedy w kraju jest najwieksza zachorowalnosc i umieralnosc , Jak sie niema grosza w Budzecie to mozna nas bezmyslnie poslac na rzez byle utrzymac wladze , Rzad niedaje rady to do dymisji.

  https://www.money.pl/gospodarka/otwieranie-gospodarki-bedzie-bardzo-ostrozne-przed-nami-najwiekszy-od-dekad-globalny-kryzys-6500177912485505a.html

  Polubione przez 1 osoba

  • „(…) w kraju jest największa zachorowalność i umieralność (…)”

   tyle, że nie z powodu koronawirusa, ale z powodu kryzysu jaki celowo został spowodowany i to na skalę globalną, przez wydających polecenia rezydentom i rządom poszczególnych państw

   Polubienie

   • Piotr

    Zgadza się .Głos tej osoby w większości dobry dlatego cytuje końcówka wypowiedzi to już skutek oglądania tvn i polszmatów ale w sumie jak się czyta brednie co niektórych adminów na portalach to głos tej osoby brawa bić.

    Polubienie

 17. assa

  Mamy tu do czynienia z niezwykłą perfidią, lansowaną od wielu miesięcy przez Konfederację i środowiska wokół niej skupione (m.in. przez red. Mic-halkiew-icza). Otóż preambuła powtarza i utwierdza polskich patriotów w kłamliwym przekonaniu, jakoby strona polska (piórem Władysława Bartoszewskiego) podpisała w Terezinie jakiekolwiek zobowiązanie co do przekazania Żydom majątku bezspadkowego. Łgarstwo to zostało także i dzisiaj podkreślone przez internetowy serwis Najwyższy Czas!, który komentując sejmowe wydarzenia, napisał: „Ustawa 447 to amerykańska ustawa, która dotyczy restytucji mienia ofiar Holocaustu. W maju 2018 roku została podpisana przez prezydenta USA, Donalda Trumpa. Jest konsekwencją Deklaracji Terezińskiej, sygnowanej przez 46 państw, w tym Polskę, w czerwcu 2009 roku”.

  https://zagozda.neon24.pl/post/154592,bezczelna-konfederacja

  Polubienie

  • Piotr69

   Tak cię obchodzi jak jeden żyd bierze za jaja drugiego zresztą to jest wszystko jedna wielka mistyfikacja aby gojów skłócać.My wiemy swoje i bez opowieści rebe Stasia , Szechtera czy Bartoszewskiego który już jest w szeolu.

   Polubienie

 18. assa

  Mamy tu do czynienia z niezwykłą perfidią, lansowaną od wielu miesięcy przez Konfederację i środowiska wokół niej skupione (m.in. przez red. Mic-h-alkiew-icza). Otóż preambuła powtarza i utwierdza polskich patriotów w kłamliwym przekonaniu, jakoby strona polska (piórem Władysława Bartoszewskiego) podpisała w Terezinie jakiekolwiek zobowiązanie co do przekazania Żydom majątku bezspadkowego. Łgarstwo to zostało także i dzisiaj podkreślone przez internetowy serwis Najwyższy Czas!, który komentując sejmowe wydarzenia, napisał: „Ustawa 447 to amerykańska ustawa, która dotyczy restytucji mienia ofiar Holocaustu. W maju 2018 roku została podpisana przez prezydenta USA, Donalda Trumpa. Jest konsekwencją Deklaracji Terezińskiej, sygnowanej przez 46 państw, w tym Polskę, w czerwcu 2009 roku”.

  https://zagozda.neon24.pl/post/154592,bezczelna-konfederacja

  Polubienie

 19. wasa

  Już pisałem na tema szczepionek i zostałem wyśmiany i wyzwany od kretynów….szkoda ripostować ludziom ,którzy nie mają wiedzy na ten temat,a tym bardziej prowadzić dyskusję. Jeszcze trochę a sami się przekonają -JAK JEST. Z ciekawościy pytam czy pan Gates nie jest już współwłaścicielem Microsoftu / został wywalony /i przebywa na zesłaniu w Australii, i czy FED jest już w pełni amerykański po zatrzymaniu właścicieli szydów w tzw. areszcie domowym?? Czy ktoś wie coś więcej.?? I jescze jedno GDYBY JAKAKOLWIEK SZCZEPIONKA ULECZYŁA CZŁOWIEKA TO BYŁABY OD RAZU ZAKAZANA!!!! A czemu nie ma szczepionek na AIDS, Malarię, Ebolę, Raka…..???

  Polubienie

 20. assa

  https://zagozda.neon24.pl/post/154592,bezczelna-konfederacja

  wczoraj żyd astra zrobił wielka sensacje i umieścił się na głównej bohaterstwo żydka bosaka, ciekawe jak to zepchną ?

  Polubienie

 21. nina

  ———————-SENSACJA !!! rozrzućcie gdzie się da !.

  Polubienie

 22. assa

  już żydek nathaniel wkleja swa idiotyczna propagandę.
  to mu podeślijcie.


  Tymczasem żaden taki system na poziomie ogólnopaństwowym w Chinach nie istnieje. Istnieją regionalne i miejskie programy pilotażowe, ale żaden z nich nawet w przybliżeniu nie dysponuje taką wiedzą o poszczególnych jednostkach, jaką w ramach od dawna istniejących systemów finansowej oceny kredytowej („credit score”) o swoich klientach dysponuje pierwszy lepszy anglosaski bank. W niektórych zakątkach „anglosfery” od bankowego credit score może zależeć nie tylko, czy dostaniesz kredyt (i jak oprocentowany), ale nawet czy dostaniesz pracę w niektórych branżach, albo czy zdołasz wynająć najlichsze mieszkanie. Póki co, żaden z chińskich systemów zaufania społecznego nie ma nawet w połowie tak głębokiego wpływu na życie takich mas ludzi……

  Jesteśmy wszyscy znacznie bardziej inwigilowani przez Google, Apple i Facebooka, niż Chińczycy przez istniejące jak dotąd systemy zaufania społecznego. Wiedza ta jest następnie sprzedawana korporacyjnym naciągaczom i politycznym hochsztaplerom. Groza, z jaką świat euroatlantycki lubi sobie odpowiadać o chińskich programach, to klasyczny przypadek tego, co psychoanaliza nazywa przeniesieniem, na masową skalę. Komuś to tymczasem służy, że odwracamy wzrok w tak odległym kierunku.

  Szpiedzy z krainy Huawei…
  https://strajk.eu/wirusy-i-chinskie-smoki/

  Polubienie

 23. assa

  Bosak, kandydat Konfederacji na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej twierdzi – publicznie! – że:
  1. w świetle prawa międzynarodowego Polska jest stroną Deklaracji Terezińskiej, w której Polska sama zobowiązała się do zadośćuczynienia za mienie żydowskie,
  2. Polska z automatu stała się stroną Deklaracji Terezińskiej.

  Polubienie

  • le front hurle dans sa tête

   Naturalnie inteligentny i nadnaturalnie poinformowany autor, sprawca tego „przekazu” powyżej „Madonna…” zakończył swój wykład o artyztach sataniZtach swoimi nieomylnymi słowami „Cześć ! Czołem !”
   ale temu autorowi objaśniającemu ukryte prawdy,
   to ta ukryta prawda : „maszyna to dziecko Lucyfera” i że „to wszystko to jest to samo co Venus, Isis i Isztar” —> le front ( pure plat tableland ) hurle dans sa tête !

   Polubienie

 24. Syjonistyczni bandyci chcą nas przymusowo szczepić !!!!!!!!!!!!!!!!

  Polubione przez 1 osoba

 25. może ten komentarz przejdzie

  „W przypadku nie podporządkowania się poleceniom interweniujących osób, gdy zastosowanie przez pracownika służby medycznej, środka przymusu bezpośredniego, zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, jest niemożliwe, przewiduje się użycie przez uprawnionych funkcjonariuszy środków przymusu bezpośredniego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i [od mg: UWAGA!] broni palnej.” – str. 9 punkt 5 procedury postępowania w stosunku do osoby podejrzanej o covid-19 lub z potwierdzonym jej rozpoznaniem z dnia 13 marca 2020 r.”
  źródło: https://www.straz.gov.pl/download/4934

  czyli, gdy Twoja postawa odmawiania będzie ewidentna, to zgodnie z tymi przepisami mają, „prawo”, a nawet „obowiązek” Cię zastrzelić!

  dokładnie takie jest to ich nazistowskie prawodawstwo talmudyczne przestępców trzymających władzę w Polsce!

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.