Zagadkowe mobilizacje w całej Europie

Są niezbite dowody, że w europejskie mobilizacje wojskowe jest zaangażowany Mossad. Z dokumentów, które ujawnia wywiad kanadyjski wynika, że jest to częścią dużego planu szybkiej relokacji rdzennej europejskiej ludności cywilnej wraz uchodźcami przybyłymi do Europy z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. O realizację tego planu „wielkiej relokacji” zabiegają środowiska żydowskie.

________________

Tekst za: https://wolnemedia.net/zagadkowe-mobilizacje-w-calej-europie/

Mobilizacje wojskowe stały się częstym elementem wielu państw Europy Środkowej i Południowej. Dotyczą dokładnie państw, które znajdują się w planie budowy projektu tzw. Trójmorza. Mobilizacje rezerwistów są częste i obejmują duży przedział wiekowy mobilizowanych.

 

Mobilizacje są uciążliwe, ponieważ odbywają się w trybie natychmiastowości, czyli osobistym przybyciem do jednostek w ciągu krótkim czasie. Powoływani do wojska obywatele – z tego powodu – skarżą się na kłopoty w pracy, lub kłopoty w prowadzeniu biznesów.

Dokładna analiza oficjalnych dokumentów pokazuje jednak, że mobilizacje wojskowe nie są żadną akcją NATO. To inicjatywa lokalna kilku państw z regionu tzw. ”Trój-morza” i nie jest wpisana w plany NATO.

Dlaczego kilka europejskich państw, które są przecież luźno powiązane poprzez UE, nie będących w specjalnie przyjaznych stosunkach i różniących się od siebie światopoglądowo – tak ochoczo zjednoczyły się potajemnie przed własnymi obywatelami i w wielkim sekrecie przed nimi dokładnie zaplanowały i skoordynowały identyczne działania wojskowe?
Warto wspomnieć, że te wszystkie państwa nie wydały żadnych oficjalnych oświadczeń w związku z tymi akcjami wojskowymi. Obywatele do tej pory nie uzyskali odpowiedzi, dlaczego są gwałtownie wyrywani z własnych domostw.

Ośrodki monitoringu bezpieczeństwa europejskiego (te państwowe, jak i te pozarządowe) – nie komentują zaistniałych mobilizacji; a często wyrażają zdumienie z tego faktu. Otóż obecnie nic nie wskazuje, aby poziom bezpieczeństwa w regionie Europy Środkowej i Wschodniej uległ zmianie; wręcz przeciwnie: jest stabilny! Agendy monitoringu wojskowego nie alarmują o żadnych znaczących ruchach wojsk Rosji wzdłuż flanki wschodniej. Nic też „ciekawego” nie wydarzyło się na Ukrainie. Nawet jeśli jest łatwiej zrozumieć ćwiczebne mobilizacje w Polsce (z uwagi na bliskość sąsiadującej Rosji) – to w ogóle ciężko zrozumieć takie ostre mobilizacje w Rumunii, Chorwacji, Czechach…

Eksperci dali jasno sygnał, „że coś nie gra”! Znamienne jest, że biuro prasowe wojsk Stanów Zjednoczonych, stacjonujących w Polsce w ogóle nie odniosło się to opisanych faktów. Sztab Główny NATO również milczy.

To co się dzieje?

Otóż wydarzyła się w prasie pewna „omyłkowa”(?) wypowiedź jednego z generałów wojsk lądowych Chorwacji. W tym czasie ukazały się w portalu „WikiLeaks” nowe dokumenty, które wyciekły z obrad Klubu Bilderberg oraz kilku masońskich lóż. Opublikowano też treści prywatnej korespondencji i stenogramy rozmów telefonicznych odkodowanych z komunikatorów Internetowych prowadzonych przez środowiska żydowskie, pomiędzy sobą oraz z politykami z Europy Środkowej. Są też niezbite dowody, że w europejskie mobilizacje wojskowe jest zaangażowany Mossad, a sztaby wojskowe kilku europejskich państw współpracują potajemnie z agendą Izraela

Wszystko to jest dziwną mieszanką, ale po analizie ujawnionych faktów przez byłych specjalistów wojskowych, wychodzi całkowicie klarowny i przejrzysty obraz… Obraz, który tłumaczy liczne i tajemnicze mobilizacje wojskowe w Europie Środkowej!

W Internecie krąży pewien raport autorstwa eksperckiego think-tanku z Kanady, który dodatkowo łączy wspomniane fakty z inną aktywnością w Europie Wschodniej oraz Europie Zachodniej. Otóż widoczny jest wzrost nakładów finansowych w remont europejskich autostrad, dróg szybkiego ruchu oraz mostów. Chodzi głównie o zwiększenie przepustowości. Rozbudowują się także stacje kolejowe i cywilne porty lotnicze.

Z dokumentów, które ujawnia wywiad kanadyjski wynika, że jest to częścią dużego planu szybkiej relokacji (czytaj: wywózki z miejsca zamieszkania do innych miejsc) rdzennej europejskiej ludności cywilnej wraz uchodźcami przybyłymi do Europy z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Najistotniejszy jednak jest fakt, iż przepustowość drogowa powiększa się w oba kierunki Wschód – Zachód. Któż ucieka przed rosyjskim frontem w kierunku wschodnim? I wcale nie chodzi tu o zwiększenie możliwości dla wojsk sojuszniczych, realizujących swoje zobowiązania art. 5 NATO względem Polski.

Ogólny plan relokacji i wymieszania ludności europejskiej z uchodźcami pochodzenia nie-europejskiego jest znany również agendom akredytowanym przy ONZ. Protokoły instruktażowe „wielkiej relokacji” czy ”Agendy 2030” nie noszą wcale klauzul tajności i są dostępne w oficjalnym obiegu. Każdy ma do nich dostęp, jeśli tylko poszuka (w jęz. angielskim).

Znany też powszechnie jest fakt, że usilnie o realizację tego planu „wielkiej relokacji” zabiegają środowiska żydowskie, chociażby w osobach znanych złoczyńców: Georga Sorosa, Rockefeller’ów, korporacji bankowych J.P. Morgan, Golden Sachs, etc. Swoją cegiełkę dorzuca też w oficjalnych wypowiedziach państwo Izrael.

Cóż takiego zdradził chorwacki generał?

Zanegował – w piśmie do Sztabu Generalnego – możliwość użycia wojska chorwackiego do pacyfikacji własnej ludności. Wyraził ostry sprzeciw działaniom wojska przeciwko ludności cywilnej, zwłaszcza w obliczu niedawnych wojen niepodległościowych w regionie. Chorwacki MON odpowiedział zdecydowanie: generał został zawieszony w czynnościach. Ale właśnie wtedy dziennikarze przejęli inicjatywę i opublikowali teksty, z których jasno wynika, że mobilizacje rezerwistów mają na celu zwabienie mężczyzn w wieku poborowym do koszar, aby zneutralizować ich potencjalny opór i bunt przeciw relokacjom etnicznym i pacyfikacjom ludności cywilnej!

W sieci pojawiły się natychmiast tajne dokumenty, które potwierdzały te szokujące hipotezy! Dodatkowo portal „WikiLeaks” opublikował stenogramy z rozmów izraelskich agentów wywiadu z politykami państw Europy Środkowej i Wschodniej.

Treści tych rozmów świadczyły, iż głównym powodem gwałtownych mobilizacji mężczyzn w wieku poborowym jest: skoszarowanie, oszukanie i pozbawienie ich możliwości ochrony swoich bliskich oraz pozbawienia ochrony ludności lokalnej.

Obraz rysuje się następująco:

1. ONZ lub inne (bliżej nieokreślone czynniki) zadecydują o ustanowieniu nowego ładu w Europie.

2. Zostanie natychmiast wdrożony plan „wielkiej relokacji”, polegający na błyskawicznej wywózce rdzennych ludności oraz zastąpieniem jej ludnością napływową (obcą).

3. Aby zniwelować groźby buntów rdzennej ludności: należy zneutralizować jej zdolności sprzeciwu. W tym celu plany przewidują powszechną mobilizację osób zdolnych do wojny (mężczyzn w wieku poborowym).

4. Wszyscy zdolni do walki zostaną odizolowani od swoich bliskich, aby nie przeszkadzali w relokacji ludności cywilnej. Kobiety i nieletni oraz starcy mieliby zostać przewiezieni w nowe, odległe miejsca pobytowe.

5. Skoszarowani mężczyźni zostaliby pozbawieni kontaktu z bliskimi i nie mogliby im fizycznie pomóc czy ratować swoich dobytków. Ich domostwa miałaby zająć ludność napływowa (z innych regionów Europy lub uchodźcy z Afryki i Bliskiego Wschodu).

6. Zmobilizowanym mężczyznom wydane zostaną tylko mundury. Broń nie zostanie im wydana! Jako wojskowi będą objęci zaostrzonym prawem wojennym. (Identyczna sytuacja była w stanie wojennym w Polsce w roku 1982; część opozycjonistów z NSZZ Solidarność została internowana, ale część opozycjonistów zmobilizowano jako rezerwistów; wydano im mundury, ale nie wydano im broni. W identyczny sposób zostali zneutralizowani i pozbawieni kontaktu ze swoimi bliskimi).

7. W taki sposób czynniki kierujące tą operacją „wielkiej relokacji” chcą wyeliminować przewidywany ostry opór społeczny i krwawe bunty ludności lokalnych. Chcą wyeliminować groźbę powstania Ruchu Oporu, zanim jeszcze narody zrozumieją i dojrzą zastawiane na nie pułapki.

Koszary to pułapki zastawione na mężczyzn zdolnych do walki i buntów zbrojnych.

Mobilizacje rezerwistów są ćwiczone, aby przyzwyczaić zmęczoną ludność do takich akcji. Niestety, ale każda następna mobilizacja może okazać się tą ”prawdziwą”, z której mężczyźni nie zostaną wypuszczeni z koszar. Nie będą mogli wtedy bronić swoich bliskich i swojego dobytku. Obcy zajmą ich domostwa. Skoszarowani mężczyźni nie zostaną powiadomieni o nowych miejscach pobytu ich bliskich; zostaną pozbawieni kontaktu z nimi. Część z nich zostanie przewieziona do obozów koncentracyjnych oraz do obozów pracy. Koszary wojskowe zostaną zamienione w więzienia – a pozostali poborowi i rezerwiści będą wykonywać pracę za głodowe stawki.

Mobilizacje rezerwistów same sprowadzą mężczyzn w pułapkę (czyli do koszar)… bez konieczności ich ścigania i wyłapywania.

Co za genialna idea! Widać tu wyraźnie „żydowską szkołę myślenia”.

 

A teraz o szczepionkach…

Wszyscy zdolni do obrony polskich granic, w czasie mobilizacji zostaną na pewno zaszczepieni… Pretekst dla przymusowych szczepień zawsze się znajdzie! Chociażby na groźbę epidemią groźnego wirusa. Po kilku miesiącach (może po roku) od zaszczepienia trucizną – kilka milionów zdolnych do walki mężczyzn i kobiet – otruci, będą tylko wrakiem człowieka… bez zdolności bojowych! Metale ciężkie i wirusy zaordynowane w szczepionkach skutecznie spustoszą ciała oraz zniszczą układy odpornościowe.

To najłatwiejszy sposób pozbycia się potencjalnych sił oraz buntów ludności etnicznej, zamieszkującej dane terytorium – celem jej pacyfikacji, czyniąc przestrzeń dla wroga.

Komu zależy?

Międzymorze to tradycyjnie łakomy kąsek dla syjonistów, a nawet dla większości żydostwa. Państwa znajdujące się w projekcie Międzymorza są zasobne i obfite; ogromne złoża naturalne, gęsto zalesione, żyzne… są w stanie wyżywić duże populacje. Żydzi już od 150 lat łakomie spoglądają w region Europy Środkowej i Wschodniej… i wiele robią, aby przejąć tę część kontynentu dla siebie.

Widać to już dobitnie na Ukrainie! Żydzi wdarli się w politykę państw regionu i nie myślą oddać zajętych już pozycji. Media syjonistyczne sprawnie odwracają uwagę od istoty spraw, ogłupiając – nic nie domyślającą się – gawiedź!

Przykład Polski jest potwierdzeniem tej tezy. Po polskich salonach politycznych szwenda się jakiś przybłęda żydowski, izraelski sierżant o nazwisku Daniels! Środowiska i gminy żydowskie biorą z polskiego budżetu państwa tyle – ile im się podoba; chociaż bieda Polaków oraz zadłużenie Polski rośnie błyskawicznie! Polskie lotniska cywilne są przejmowane przez izraelskie wojska! Punkty ujęć wody dla dużych miast w Polsce są sprywatyzowane i kupione przez izraelskie biznesy! Główne sieci energetyczne są ”ochraniane” przez izraelskie agencje ochroniarskie! A polskie koszary wojskowe i magazyny amunicji są ochraniane i zarządzane przez agencje ochrony z siedzibą w Tel Awiwie.

Kilka lat wstecz Sejm RP uchwalił ustawę o możliwości oddania sprzętu wojskowego Wojska Polskiego w ręce wojsk obcych oraz możliwości używania mundurów polskich przez obce wojska. To ogólnie znane fakty! W takiej oto Polsce żyjesz Polaku – ignorancie! Czy coś robisz, aby się temu sprzeciwić?

Oglądasz tylko głupie „telewizje śniadaniowe” i wątpliwej jakości rozrywkę! Wtedy… kiedy Żydzi szykują się do wyrzucenia ciebie z twojego miejsca! Wojskowe Komisje Uzupełnień (WKU) oprócz częstych mobilizacji prowadzą też spis samochodów; zwłaszcza tych terenowych i SUV-ów.

Dlaczego?

Ponieważ Żydzi ewakuujący się z Izraela (przed atakiem rakietowym z Iranu) do Polski nie będą mieli czasu ściągnąć swoich samochodów. Żydzi wezmą sobie auta terenowe i SUV-y za darmo… od Polaków – przecież Żydzi są przyzwyczajeni do luksusów. A ty Polaku jesteś przyzwyczajony aby zapier…alać ciężko za granicą na nowy samochód… który oddasz za darmo Żydowi! Żydzi ukradną budynki mieszkalne od Polaków… a ty Polaku będziesz mieszkał w lesie, albo w pokoju wieloosobowym z obcymi ludźmi.

Tylko dlatego, że Polaku jesteś niemy i głuchy… Nie dostrzegasz znaków! Ale możesz to jeszcze zmienić! Obudź się i zacznij przyszykowywać się do walki. Wstąp do Wojsk Obrony Terytorialnej, ucz się walki, ucz się zasad dominacji internetu, ucz się zarządzać siecią internetu. Ucz się wszystkiego, co przyda ci się, aby przeżyć, przetrwać! Zniszczyć wroga-złodzieja, który chce cię okraść z twojego państwa… z twojej tradycji… twojej historii… twojej tożsamości… twoich praw! Pokaż, że wolność dla ciebie jest wartością NADRZĘDNĄ!

Źródło: Globalna.info

13 Komentarzy

Filed under Polityka

13 responses to “Zagadkowe mobilizacje w całej Europie

 1. przyjaciel

  Ma to sens, aczkolwiek kto miałby pilnować tych skoszarowanych poborowych WP? Przecież mamy swoje siły zbrojne i co będa się przyglądać? chyba że wyślą ich na jakąś niepotrzebną wojnę…

  Polubienie

 2. Pingback: Zagadkowe mobilizacje w całej Europie — WIERNI POLSCE SUWERENNEJ – komp13

 3. Jonas

  To ma żółta rasa opanować? Świat?.
  Słuchać trochę i rozumieć pana prez. Trumo..
  Chiny razem z Arabami to nikt im nie podskoczy Indie Tajwan Hong Kong Korea i ci zrobi RU to podawane były możliwości.
  A, UE już wewnątrz opanowana po co NATO chyba meczety czy zakłady chińskie będą bombardować?
  A piąta kolumna zrobi swoje, to za późno panowie trzeba było reagować już wcześniej, teraz to tylko żółte morze. I Skandynawię jednoczyć a tam duże miasta opanowane tak samo Berlin Bruksela Londyn Vatykan jeśli pieniądz mamona ważniejsza jak życie .

  Jonas ostrzega czas nawracania się kończy

  Polubienie

 4. Robert Łagowski

  Sposobów na wykorzystanie miejscowych i pozbycie się ich jest multum.
  Ale końcówka mocna ! Wstąp do WOT !
  Do zaprzysiężonych bojówek Macierewicza ?!
  No pojechalas. WOT to tylko złapane w pułapkę mięso armatnie by walczyli z Rosją.
  Ileż to przyniesie korzyści ! Aj waj ,aj waj !

  Polubienie

 5. XII Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy – zapowiedź
  poniedziałek, 22 czerwca 2020 08:30
  23 czerwca w godz. 10:00 – 14:00 odbędą się obrady z udziałem parlamentarzystów z Polski i Ukrainy. Stronie polskiej przewodniczyć będzie wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, a na czele delegacji ukraińskiej – wiceprzewodnicząca Rady Najwyższej Ukrainy Olena Kondratiuk. Tematem rozmów będą m.in. działania podejmowane na szczeblu parlamentarnym w związku z trwającą pandemią COVID-19. Omówiona zostanie również współpraca w zakresie infrastruktury, wojskowości, energetyki, dialogu historycznego i edukacji. W związku z sytuacją epidemiczną obrady będą miały charakter wideokonferencji. Po zakończeniu rozmów planowane jest oświadczenie strony polskiej w Sali Kolumnowej (główny gmach Sejmu).
  https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/komunikat.xsp?documentId=07CBA3D1C6CAC018C125858C00479EE2&fbclid=IwAR1n_1bpbskqkE1bTLvK8Kv_cmyJV3ZvemdxAQCN0DoLRxBbjs7W7kk273c

  Polubienie

 6. Jan Fenzlan

  Kto się utrzymuje z takich porąbanych tekstów?

  Polubienie

 7. Sławobor

  Żarty się skończyły: USA rozmieszczają cały korpus armii przeciwko Rosji

  Umowa zostanie podpisana w Polsce 24 czerwca, zgodnie z którą Stany Zjednoczone otrzymają uzasadnione prawo do rozmieszczania swojego kontyngentu wojskowego w tym kraju Europy Wschodniej na bieżąco. Brzmi to oczywiście dziwnie, ponieważ jest jasne, że Polska bez porozumienia jest gotowa „przyjąć długo oczekiwanych gości”, choćby po to, by zadowolić swojego zagranicznego „partnera” w walce z „agresywnymi aspiracjami Rosji”.

  Oczywiście wygląda to bardziej na samo-torturę w stylu „złośliwie odmrozić swoje uszy”, ale nie zmienia to istoty sprawy. Od 24 czerwca 2020 r. Stany Zjednoczone otrzymają dokument podpisany przez upoważnione osoby, zgodnie z którym będą mogli legalnie stacjonować poważną grupę wojskową w Polsce.

  Zasadniczo wezwania Rosji do zaprzestania rozmieszczania wojsk NATO na jej granicach były i pozostają pustym określeniem zachodnich „partnerów w dialogu politycznym”. Chowając się za mitycznym zagrożeniem „nadchodzącej ofensywy rosyjskiej”, NATO w Polsce prowadzi ćwiczenia wojskowe wyłącznie na tematy ofensywne: lądowanie w powietrzu, przebijanie barier wodnych, przełamywanie linii obronnych. Nie ma nic wspólnego z zadaniami, którymi należy się zająć w organizacji obrony. Ale tak przy okazji.

  I tak, punkt kulminacyjny: zachodnie media podają, że Stany Zjednoczone postanowiły rozmieścić (przeczytać – stworzyć, uformować, wyposażyć w personel i sprzęt wojskowy) duże stowarzyszenie wojskowe – korpus wojskowy, który zostanie przeniesiony do struktury dowodzenia armii amerykańskiej w Europie (Wielka Armia Stanów Zjednoczonych Europy (USAREUR).

  Dla porównania: obecnie w USA istnieją tylko trzy korpusy armii: 1. (stan Waszyngton), 3. (Teksas) i 18. powietrzny (stan North Corolina). Pod ich dowództwem łączą dywizje dostępne w armii amerykańskiej.

  Każdy korpus składa się z dwóch do czterech dywizji i jednostek wsparcia bojowego i tylnego, posiadających około 45 tysięcy żołnierzy. Poza Stanami Zjednoczonymi do ostatniego dnia Ameryka nie miała dowódców korpusu.

  Obecnie w Fort Knox (Kentucky) trwa formacja kierownictwa 5. Korpusu Armii, który wkrótce zostanie wysłany do Polski. W rzeczywistości piąta AK to kwatera główna, dla której (jak dotąd) nie powstają nowe jednostki i formacje, ale należy rozumieć, że niektóre jednostki bojowe z pewnością zostaną przekazane pod kontrolę tej kwatery głównej. Być może możemy mówić o utworzeniu w Polsce pełnoprawnego amerykańskiego stowarzyszenia wojskowego o łącznej liczbie do 45 tysięcy żołnierzy, jak wspomniano powyżej. W tym celu dywizje znajdujące się, powiedzmy, w kontynentalnych Stanach Zjednoczonych, można przenieść na podporządkowanie 5. AK.
  Wcześniej w Siłach Zbrojnych USA do 2013 r. Istniał 5. Korpus Armii, któremu udało się uczestniczyć w wojnie w Afganistanie w latach 2012–2013. Wcześniej korpus był dwukrotnie rozmieszczany w Iraku, a podczas zimnej wojny został rozmieszczony w Niemczech, gdzie jego głównym zadaniem była konfrontacja z 8. Armią Gwardii ZSRR stacjonującą w NRD. Zachodnie media nie ukrywają ciągłości nowo rozmieszczonego korpusu z tym, który został rozwiązany siedem lat temu. Ogólnie rzecz biorąc, rosyjskim siedziba tego amerykańskiego stowarzyszenia jest dobrze znana.

  Czego oczekiwać? Obecnie amerykańskie wojska w Europie reprezentowane są przez 50 000. kontyngent rozmieszczony w prawie każdym kraju będącym członkiem NATO. Oddziały amerykańskie są w Europie na zasadzie rotacji i okresowo się zmieniają. Z jednostek bojowych w Europie jest teraz 1. Brygada Pancerna 3. Dywizji Piechoty (1. Zespół Walki Pancernej Brygady, 3. Dywizja Piechoty), która jest rozmieszczona w krajach bałtyckich, Rumunii i Polsce. Ponadto amerykańskie siły zbrojne mają w Europie bazy do przechowywania broni i sprzętu. Istnieje kilka rodzajów broni i sprzętu, które można szybko rozmieścić, do których wystarczy sprowadzić ludzi z kontynentalnych Stanów Zjednoczonych.

  Sam fakt rozmieszczenia nowego stowarzyszenia wojskowego, 5. Korpusu Armii w Polsce, w pobliżu granic rosyjskich, mówi o zdecydowanych planach ofensywnych europejskiego dowództwa armii amerykańskiej, ale nie o obronie.

  Głębokość znaczenia tego kroku można zrozumieć, stosując metodę analogii: załóżmy, czysto hipotetycznie, że gdzieś w Wołgogradzie Rosja utworzyła dowództwo korpusu wojskowego. Na przykład 8. W tym samym czasie (oczywiście przez przypadek) podpisała umowę z Meksykiem w sprawie rozmieszczenia jej wojsk wzdłuż granic Teksasu. A następnie 8 Korpus Armii zostaje rozmieszczony naprzeciwko Fortu Sam Houston, gdzie rozmieszczone jest dowództwo Armii USA południa Ameryki . Wszystkie te działania opierają się wyłącznie na chęci powstrzymania agresywnych zamiarów Stanów Zjednoczonych. Rysuje się ciekawy obraz.
  https://riafan.ru/1287404-shutki-konchilis-ssha-razvorachivayut-protiv-rossii-celyi-armeiskii-korpus?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

  Polubienie

  • Robert Łagowski

   Zakupy zbrojeniowe polski ostatnich lat to broń czysto ofensywna dalekiego zasięgu.
   JASSAM do F-16 , HIMARS , Patriot (uniwersalny środek p.lot i do ataku pociskami Tomahawk)
   No i F-35 który jest skrajnie wyspecjalizowanym narzędziem skrytego pierwszego uderzenia…
   Oswajanie społeczeństwa z ideą nagłego, skrytego i ultra zmasowanego ataku na Rosję .
   Jest wdrukowywana w umysły. To staly temat wpisów na wszelkich forach militarnych. Kto nas podjudza do takiego podstępu ,niegodziwości.
   Przeliczając jednocześnie matematycznie, jak sieć obronna Rosji nie podoła takiemu przeciążeniu . Przy zasypaniu poszczególnych jednostek tak wielka ilością środków napadu.
   Wzbudza to powszechny entuzjam wśród forumowiczów. Glosy rozsądku da usuwane lub zaszczekiwane oskarżeniami o płatną rosyjska agenturalność.
   Tematem tabu jest to że Rosja odpowie natychmiast atakiem taktyczną bronią atomową.
   Temat zostaje pomijany. Choć judzenie do ataku na Rosje na też obezwladnic jej systemy odwetowe. W tym głównie atomowe.
   Nie tylko antydostepowe jak wielu myśli.
   Rosja przy taki ataku poniosła by niewątpliwe ogromne straty.
   Ale w odwecie nasadzili by mam tu grzybów.
   I o to chodź by oczyścić te ziemię. Wykrwawić tubylców i zająć te tereny.
   Wcale nie na już. To są zawsze plany dalekosiężne .
   Ale rozstanie wojny może nastąpić właściwie w każdej chwili

   Polubienie

 8. „a ty Polaku będziesz mieszkał w lesie”

  Całkiem dobra opcja, jeśli ją mądrze wykorzystać… Może to będzie początek odrodzenia narodowego? ; )

  Polubienie

 9. pytuś

  PRZECIEŻ KTOŚ TO MUSI POBUDOWAĆ.

  Atomowe cmentarzysko na Suwalszczyźnie?

  https://www.suwalki24.pl/article/3,atomowe-cmentarzysko-na-suwalszczyznie

  TO BY SIĘ UKŁADAŁO W LOGICZNĄ CAŁOŚĆ.

  Zagadka „siódmej lokalizacji”. Gdzie w Polsce pojawią się żołnierze USA?

  Przesmyk suwalski

  ,,… Kwestia lokalizacji wojsk USA kieruje uwagę przede wszystkim na wschód. Wystarczy w tym kontekście wspomnieć dyskutowany ostatnio bardzo często na spotkaniach międzynarodowych poświęconych bezpieczeństwu problem przesmyku suwalskiego – to newralgiczne miejsce na mapie Polski. Tzw. przesmyk suwalski lub korytarz suwalski obejmuje Suwalszczyznę, Augustów i Sejny.

  Miejsce to zajmuje ważne miejsce w strategicznych wizjach obrony tego obszaru, bo jest to wąski korytarz łączący Polskę i inne kraje Sojuszu z krajami bałtyckimi. Rozdziela także Rosję, obwód kaliningradzki i jej wojskowego sojusznika, Białoruś.

  Przesmyk suwalski bywa jako jeden z najistotniejszych potencjalnie zapalnych punktów Europy.

  https://www.polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2363645,Zagadka-siodmej-lokalizacji-Gdzie-w-Polsce-pojawia-sie-zolnierze-USA

  CZY SIĘ ,,WZBOGACIMY” NA ZUBOŻONYM URANIE, KTÓRY ZWIOZĄ NAM Z CAŁEGO ŚWIATA?

  Polubienie

 10. pytuś

  CZY TO JEST PERFIDNA ŻYDOWSKA PRZYKRYWKA?

  8 bilionów zł pod naszymi stopami

  https://augustowskireporter.pl/artykuly/9260-8-bilionow-zl-pod-naszymi-stopami.html

  CZY NIEBIESCY KOMISARZE LUDOWI Z PEJS UNII, ZNÓW COŚ NAKAZALI ZROBIĆ PO CICHU TZW. ,,SUWERENNEJ” WŁADZUNI W POLIN?

  Planowane składowiska odpadów radioaktywnych

  https://www.niedlaatomuwlubiatowie.pl/planowane-sk-adowiska-odpadow-radioaktywnych.html

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.