Nie ulegaj syjonistycznej propagandzie covid-19 !

Polaku, nie pozwól bandzie syjonistycznych kryminalistów robić z ciebie idioty! Masz prawo lekceważyć ich restrykcje.

Polakatolik uczestnicząc – od 30 lat – w hucpie wyborczej wybrał sobie władze, które dbają – no właśnie, o co dba rządząca banda? O dobro polskiego narodu, czy o interesy światowego syjonizmu?

Od momentu pojawienia się w Polsce pierwszego przypadku koronawirusa SARS-CoV-2, przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) ograniczają przyjmowanie pacjentów, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Od 12.03.2020, czyli od momentu zawieszenia przez rządzących działań placówek oświatowych, kulturalnych, wprowadzenia ograniczeń w handlu, w przychodniach POZ wprowadzono porady przez telefon. To zalecenie Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) – oczywiście przypadkowo tak się złożyło, że nie tylko premier jest bratem Mojżesza, ale szef GIS, Jarosław Pinkas, także.

Czy ktokolwiek interesował się, jak „telefoniczne przychodnie zdrowia” wpłynęły na zdrowotność i śmiertelność Polaków* w wyniku restrykcji bandy syjonistycznych kryminalistów rządzących IIIŻydo-RP/Polin?

Być może jest to częstsza przyczyna zgonów niż koronawirus z żydo-medialnej propagandy – ?

Zaraz po wyborczej hucpie znów ruszyła maszyna syjonistycznej propagandy pandemii covid-19. Teraz wirus szaleje w polskich kopalniach, bo banda rządzących kryminalistów zobowiązała się światowym syjonistom do likwidacji polskiego górnictwa, a tym samym do likwidacji energetycznej niezależności Polski, a właściwie już resztek tej niezależności – to wszystko w ramach wielkiego sukcesu integracji z Zachodem wspieranej czynnie przez żydo-katolicki Kościół.

Żydo-media straszą Polaków rosnącymi restrykcjami wobec tych, którzy syjonistycznej propagandzie nie poddają się bezmyślnie i bezwolnie. Poniżej tekst analizujący prawne aspekty koronawirusowego bezprawia rządzących kryminalistów.

Dariusz Kosiur

___________

* Śmierć w IIIRP w zgodzie z procedurami fałszywej epidemiihttps://wiernipolsce1.wordpress.com/2020/05/14/smierc-w-iiirp-w-zgodzie-z-procedurami-nieistniejacej-epidemii/

_____________________

Przedstawione poniżej analizy są efektem badań przeprowadzonych w ramach projektu “Restrykcje i represje stanu epidemii (prawne aspekty funkcjonowania społeczeństwa w trakcie i po pandemii)”. Opracowanie przygotował dr Mikołaj Małecki, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego UJ.

 

Obowiązek zasłaniania ust i nosa przez wszystkich nie ma podstawy prawnej

Profilaktyka polegająca na zasłanianiu przez wszystkich ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych byłaby możliwa w stanie nadzwyczajnym. W “zwyczajnym” stanie epidemii obowiązek ten może dotyczyć wyłącznie osób podejrzewanych o zakażenie lub chorych.

Skuteczne sposoby walki z koronawirusem powinny być ustanawiane w sposób zgodny z prawem. Jednym z nich mogłoby być formalne wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, w którym obowiązek zakrywania ust i nosa przez wszystkich obywateli byłby zgodny z delegacją ustawową. Zgodność ta obecnie nie zachodzi.

więcej tu: https://www.dogmatykarnisty.pl/2020/05/obowiazek-zaslaniania-ust-i-nosa/

_______

Nie mogą nam zakazać pobytu w sklepie bez maseczki

Idziemy do sklepu, ale ekspedient nas nie wpuszcza, ponieważ nie założyliśmy maseczki. W Polsce to dobrze znany scenariusz, ale czy uzasadniony prawnie?

Po chętnie komentowanym artykule „Nakaz noszenia maseczek bezprawny”, kontynuujemy problematykę zasłaniania ust i nosa ze względu na pandemię koronawirusa. Odpowiadamy tym razem na pytanie, czy można odmówić klientowi wejścia do sklepu, gdy ten nie zakrył twarzy maseczką.

Chorzy i podejrzani o zachorowanie a statystyki

Gwoli przypomnienia: zapisy ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi dotyczą wyłącznie osób chorych i podejrzanych o zachorowanie. Mikołaj Małecki, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego UJ, twierdzi, że w żadnym wypadku nie można uznać, że osobą podejrzaną o zachorowanie jest każdy z nas przez sam fakt wysokiej zakaźności koronawirusa.

Na marginesie: wysoka zakaźność koronawirusa, o której często mówią media, jest dyskusyjna. Ministerstwo Zdrowia podaje, że dotychczas w Polsce koronawirusem zakaziło się 42622 osób, zmarło – 1664. Były to głównie osoby starsze, u których współwystępowały inne choroby.

Tymczasem w sezonie epidemicznym 2019/2020 odnotowano ponad 3,8 mln zachorowań lub podejrzeń o zachorowanie na grypę. Państwowy Zakład Higieny informuje, że od września 2019 roku w związku z grypą w Polsce zmarło 65 osób, od początku 2020 roku – 62 osoby.

Dyskryminacja bez uzasadnienia prawnego

Niezależnie od liczby zakażonych koronawirusem, mamy rozporządzenie, które nakazuje zakładanie maseczek, gdy wchodzimy na przykład do sklepu. – Pamiętajmy jednak, że to rozporządzenie jest niezgodne z ustawą, która stanowi z kolei podstawę do wydania takiego rozporządzenia – przybliża w rozmowie z AntyFAKE.pl Mikołaj Małecki.

Prawnik zwraca jednak uwagę na wewnętrzną regulację sklepu, która może zakładać brak obsługi wybranych klientów, co dotyczy często chociażby osób nietrzeźwych. – W pewnym zakresie sprzedawca może regulować zasady na terenie swojego sklepu – zauważa adiunkt w Katedrze Prawa Karnego UJ.

Ale co w wypadku maseczek? Mikołaj Małecki mówi, że właściciel nie może odmówić nam wejścia do sklepu z powodu braku maseczki. Prawnik wyjaśnia, że byłby to rodzaj dyskryminacji, która nie ma uzasadnienia prawnego.

– Brak uzasadnienia prawnego wynika z tego, że rozporządzenie, które obecnie obowiązuje i mówi o zasłanianiu ust i nosa, zawiera wyjątki. Jeśli klient, ze względów zdrowotnych, na przykład astmy, nie powinien nosić maseczki, to nie można odmówić mu pobytu w sklepie. Takie działanie byłoby pozbawione podstawy prawnej – przekonuje Mikołaj Małecki.

Potrzebny dokument, który potwierdza chorobę?

Czy to oznacza, że powinniśmy mieć przy sobie dokument, który stwierdzałby chorobę? – Nasze oświadczenie (zakładamy, iż zgodne z prawdą), że nie możemy nosić maseczki ze względów zdrowotnych, odbiera sprzedawcy możliwość niewpuszczenia nas do sklepu – omawia specjalista.

Jego zdaniem sprzedawca nie ma żadnych instrumentów prawnych, żeby zweryfikować, w jakim stanie zdrowia jesteśmy. To dlatego, że w grę wchodzi ochrona życia prywatnego. – Nie musimy nikomu tłumaczyć, na jaką chorobę cierpimy ani legitymować się potwierdzającymi ją dokumentami – zapewnia Mikołaj Małecki.

Zalecenie ale nie nakaz

Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego UJ nie wyobraża sobie, by z jednej strony obowiązywał nakaz noszenia maseczek, a z drugiej nie dało się go wyegzekwować.

Wszystko dlatego, że sąd, który chciałby nas ukarać za brak maseczki, nie jest wiązany rozporządzeniem, które jest sprzeczne z ustawą. Gdy mowa o noszeniu maseczek w przestrzeni publicznej, to, zgodnie ze stanem prawnym, jest to bardziej zalecenie profilaktyczne niż nakaz egzekwowany prawnie – twierdzi ekspert.

Sądy bronią obywateli

Pojawiły się już dotychczas orzeczenia sądów, zgodnie z którymi nałożenie na obywateli sprzecznego z ustawą obowiązku zasłaniania ust i nosa nie może rodzić sankcji negatywnych. W efekcie do tej pory nikt nie został ukarany.

Przykładem jest omawiana już przez nas sprawa w Kościanie (wielkopolskie), gdzie mężczyzna nie przyjął w kwietniu pięciusetzłotowego mandatu za brak maseczki, a sąd odmówił jego ukarania.

Sędzia Agnieszka Olszewska wyjaśniła, że można wprowadzić „obowiązek stosowania środków profilaktycznych”, ale jedynie przez „osoby chore i podejrzane o zachorowanie”. Nakaz, który narzucono obywatelom, miał zaś powszechny charakter, dlatego sąd uznał go za nielegalny. „Brak jest podstaw pozwalających na tak daleko idącą ingerencję w prawa i wolności jednostki” – oceniła Agnieszka Olszewska.

Funkcjonuje więc nakaz noszenia maseczek, ale i tak za ich brak nie obejmą nas żadne sankcje. Dlatego doradzałbym właścicielom sklepów elastyczne podejście i raczej apelowanie do klientów, żeby zakładali maseczki w ramach profilaktycznego zalecenia. Z kolei, jeśli ktoś chodzi bez maseczki, to nie widzę podstaw prawnych, aby takiej osobie uniemożliwić zakupy – uważa nasz rozmówca.

Brak podstaw prawnych by zdrowy człowiek chodził w maseczce

Według Małeckiego przy obecnym stanie prawnym brak podstaw, by osoba, która czuje się w pełni zdrowa i nie wykazuje żadnych objawów, miała zostać zmuszona do noszenia maseczki. Mikołaj Małecki zauważa, że człowiek, którego podejrzewa się o zachorowanie, jest raczej poddawany kwarantannie, a nie chodzi na zakupy.

– Zakładanie maseczek powinno odnosić się do tych, którzy czują się źle, ale nie wiedzą, czy mają grypę, przeziębienie lub koronawirusa – twierdzi prawnik.

Bo nie ma przecież stanu nadzwyczajnego

Choć Mikołaj Małecki mówi, że możliwe jest nałożenie na obywateli prawnego obowiązku, by zawsze w przestrzeni publicznej zakładali maseczki.

Żeby nałożyć taki obowiązek, należy skorzystać z odpowiednich przepisów. Chodzi o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej – jednego ze stanów nadzwyczajnych, o którym mowa w Konstytucji RP. Wówczas, w oparciu o ustawę o stanie klęski żywiołowej, można by było nałożyć na wszystkich stosowanie środków profilaktycznych, a nie tylko na chorych i podejrzanych o zachorowanie – wskazuje specjalista.

Mikołaj Małecki przypomina, że rząd nie skorzystał z powyższej ustawy, tylko zastosował ustawę o stanie epidemii. Jej przepisy mówią, że obowiązek noszenia maseczek można nałożyć tylko na osoby chore albo osoby podejrzane o zachorowanie. Jak tłumaczy ekspert, oba pojęcia są dodatkowo zdefiniowane w ustawie.

– Przede wszystkim chodzi o osoby, które już wykazują objawy zakażenia, mają stwierdzonego wirusa i występują u nich typowe objawy dla osoby chorej. Lecz do tej grupy zaliczamy także tych, którzy mieli uprawdopodobniony kontakt z czynnikiem zakaźnym – wtedy powinno pojawić się potwierdzenie, że dana osoba była na przykład w kontakcie z chorym – przekonuje prawnik.

Autor: Piotr Burakowski  –  26 Lipca 2020

za: https://www.antyfake.pl/maseczki-w-sklepie-2607-pbr-czy-nosic

_________________

Polaku, wydrukuj poniższe rozporządzenie i noś przy sobie celem ewentualnego okazania reżimowym służbom:

Dziennik Ustaw RP, Warszawa, 19.06.2020

Poz. 1066

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 czerwca 2020 r.

§ 19. 1. Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568 i 695), ust i nosa:

3) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane;

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001066

Uwaga!

Powyższe rozporządzenie Rady Ministrów oraz wszystkie jego kolejne, późniejsze, mutacje odnoszą się do tej samej delegacji ustawowej:

Dz. U. 2008 Nr 234 poz. 1570
U S T AWA  z dnia 5 grudnia 2008 r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Click to access D20081570Lj.pdf

Art. 46b. W rozporządzeniu, o którym mowa w art. 46a, można ustanowić (…) obowiązek poddania się badaniom lekarskim oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych i zabiegów przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie.

W dalszym ciągu pozostaje w mocy Art. 31 Konstytucji RP

p3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

Nikt zatem nie może wymagać od osób zdrowych zasłaniania ust i nosa. Każdy kto chce to wymusić łamie prawo. 

Wymóg zasłaniania ust i nosa, czyli ograniczenie praw może nastąpić w drodze ustawy o stanie klęski żywiołowej, ale takiej ustawy rządzący w IIIRP reżim nie wprowadził.

Dariusz Kosiur 

48 Komentarzy

Filed under Polityka

48 responses to “Nie ulegaj syjonistycznej propagandzie covid-19 !

 1. andrzej

  Ja nie zakładam maski. A niechby mnie ktokolwiek zaczepił.

  Polubione przez 1 osoba

 2. Kmieć

  Pomijając, że nie ma żadnego COVIDa, bo https://prawda2.info/viewtopic.php?p=423170#423170 to jednak polecam obejrzeć konferencję lekarzy USA, którzy nie dali się zastraszyć koronoświrusowej hutzpie.
  Film z polskim lektorem (bardzo dobrym):
  https://www.bitchute.com/video/mDYg1Al630Ur/
  Podpis pod filmem:
  „Lekarze z pierwszej linii walki z C_O_V_I_D_19 , którzy zorganizowali konferencję prasową w Waszyngtonie 27 Lipca 2020 i ich nagranie zostało usunięte prawie natychmiast przez Facebooka, YouTube i Twitter, mówią o sposobach leczenia chorych zakażonych korona wirusem używając Hydroksychlorochiny. Ci odważni lekarze stali się symbolem w ostatnich dniach walki z systemem. Ich przesłanie rozniosło się po całym Świecie podważając dotychczasowe wytyczne WHO i amerykańskich agencji rządowych odpowiedzialnych za opiekę zdrowia w USA.”

  Przy okazji. Po informacjach z Białorusi, z których wynikało, że między-narodowi kryminaliści próbowali przekupić Łukaszenkę miliardem $zekli, dla mnie stało się natychmiast jasne, dlaczego Szumowski (który rodzinne za przekręty maseczkowe powinien co najmniej już gnić w pierdlu z kamieniołomem) tak gwałtownie zmienił zdanie na temat maseczek.
  Najpierw w RMFie mówił, że maseczki WCALE nie pomagają, a kilka dni później wprowadził BEZPRAWNE KRYMINALNE zarządzenie o „przymusie” noszenia maseczek i o zatrzymaniu kraju.
  PO PROSTU kryminaliści rządzący (SIĘ) tu nad Wisłą przyjęli światowy nakaz między-narodowej lichwy. Pytanie: ILE ZA TO WZIĘLI DO KIESZENI?!

  P.S. Jeszcze jedna linka. Wprawdzie strona „Zmiany na Ziemi” jest średnio wiarygodna i w tekście nie podaje źródła informacji, ale w opisanej sprawie akurat jestem skłonny uwierzyć, że poliniańscy bandyci szykują to, co jest w lince opisane:
  https://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/bez-maski-nic-juz-nie-kupisz-szumowski-szykuje-nowe-prawo-dyskryminujace-osoby-ktore-nie

  Polubione przez 1 osoba

 3. Steven

  Dopóki cię milicja PiS nie złapie.Na forach każdy to Godzilla.

  Polubienie

 4. obudzony

  Ciekawe, czy ktoś pamięta moją sławetną dyskusję z pewnym człowiekiem sprzed ok 2 lat o szkodliwości szczepionek w ogóle (na tym blogu), gdzie twierdziłem, że wszystkie szczepionki w rękach BigPharmy to jedna wielka ściema? Jakże dziś w czasach rzekomej pandemii, ale kłamstwa mają się ci, którzy wówczas odsądzali mnie od czci i rozumu? Artykuł zapodany przez gościa był zamieszczony przez blogera husky z neonu24, który wyśmiewał i próbował udowodnić, że ci którzy nie wierzą w dobroczynność szczepień to idioci i zwykli teoretycy spiskowi. Wierzę, że można stworzyć szczepionki, które mogą być pomocne dla ludzkości, ale nie mogą być produkowane przez Rockefellerów i Izrael(Teva) jak dzieje się obecnie. Astra Zeneca, Merck, Bayer, Johnson&Johnson, GlaxoSmithCline, Sanofi, Pfizer, Novartis, Gilead, Roche i kilka innych niezależnie od nazwy są firmami pod zarządem światowych psychopatów, a roczne obroty każdej z tych firm to od 20-80 mld $. Ci ludzie od 150 lat posiadają plany redukcji populacji, spowodowania chorób u możliwie największej liczby ludzi na Ziemi, bo jednocześnie produkują chemiczne lekarstwa, które na jedno schorzenie pomagają, a lista skutków ubocznych powodowanych przez ich leki przewyższa korzyści z ich stosowania.
  Masz być człowieku cały czas chory, masz cały czas kupować leki, szczepić się, aby chciwy, psychopatyczny Rotszyld i reszta psychopatów zarabiała biliony dolarów. Mało kto wie, że w Polsce i nie tylko kilkunastu największych zagranicznych producentów leków i szczepionek w ogóle nie odpowiada prawnie za skutki stosowania trujących leków i trucizn zawartych w szczepionkach. Oni są zwolnieni z płacenia jakichkolwiek odszkodowań za skutki wprowadzania do organizmu substancji toksycznych, o ewentualne odszkodowanie można się starać na drodze cywilnej od szpitala, bądź państwa.

  Polubione przez 1 osoba

  • Ali Baba

   W sieci było kilka przykładów leków…i przy każdym podane zostało w % ich działanie,,/sic!!!/. Było tych leków 7/8, nie pamiętam, ale jedyny tylko wykazywał w 50/60 % …lecznicze działanie!!!

   Polubienie

 5. Arek

  Nie możesz nosić maseczki? Noś przyłbice i tyle.

  Polubienie

  • Kmieć

   Nie mogę nosić ani maseczki (nie mam i nie oglądam telaviwzora! nie jestem w grupie zagrożonej „zarażeniem”).
   „Przyłbicy” też nie noszę. Nie jestem zakutym łbem!

   P.S. Czy komentator @Arek nosi pampersa? I ile mu płacą za wklejanie tego kretyńskiego zdania?

   Pytam nie bez powodu, bo być może komentator Arek jest nosicielem
   bezobjawowej SRACZKI, czyli GRYPY jelitowej, i może „zakażać” (zakazić to się można tężcem!), wróć, komentator Arek może zarażać groźną wirusową chorobą, która dopóki jest w stanie bezobjawowym wydaje się być niegroźna.
   ALE CO, GDY SIĘ bezobjawowa dotychczas SRACZKA OBJAWI?
   I to w najmniej spodziewanym momencie? Gdzieś w przestrzeni publicznej na przykład?

   Raz że komentator Arek naje się ogromnego wstydu obsrywając sobie spodnie i być może buty (sandały?), to na dodatek będzie potężnym ośrodkiem zagrożenia: jadowity smród z zawirusowanej sraki, i dodatkowo same wirusy grypy jelitowej, jakie uwolni w takim wypadku.

   KOMENTATORZE ARKU. NIE CHCESZ NIE MOŻESZ NOSIĆ PAMPERSA NA DUPIE?
   NOŚ CHOCIAŻ PODPASKĘ. ALBO WSADŹ SE TAMPON.
   Jeśli nie chcesz nosić NADUPNIKA przeciwkosraczkowego dla siebie, to noś dla otoczenia. Dla twoich bliskich i nieznanych ci osób w przestrzeni publicznej. Szczególnie w sklepach, gdy robisz zakupy.

   Polubione przez 2 ludzi

  • Kmieć

   Noś zawsze pampersa komentatorze @Arku! ZAWSZE.
   BEZOBJAWOWA sraczka może się objawić w najmniej spodziewanej chwili:

   Polubienie

   • andrzej

    @ Kmieć

    Ten Arek, to coś mi śmierdzi ssssssmażonym.
    Z daleka czuję ten smrodek … .
    Poczekajmy, a może nożyce same się odezwą?

    Polubione przez 1 osoba

   • Kmieć

    Panie Andrzeju.

    Wzmiankowany się nie odezwie.
    On ma płacone od wklejania tego krótkiego kretyńskiego hasełka o przyłbicach. Ma tym hasełkiem wyzwalać poczucie winy i programować tych z wątpliwościami. Bo przecież „hasło powtarzane tysiące razy, staje się prawdą (talmudyczną), tak jak III RyPy jest „państwem prawa”; powtórzonego, czyli talmudycznego.
    Poza tym jest za głupi, żeby podjąć rozmowę w temacie. Gdyby nie był głupi, to by tego hasełka nie wklejał.
    Przecież jedno wynika z drugiego, bez żadnych wątpliwości.

    P.S. Jest też możliwe, że on wogóle nie zna języka polskiego…

    Polubione przez 1 osoba

  • @ Arek
   „Nie możesz nosić maseczki? Noś przyłbice i tyle.”
   _________________________________________

   O ile w kwestii skuteczności maseczki dyletanci mogą mieć pozytywne opinie, to w kwestii noszenia przyłbicy jako zabezpieczenia przed zakażeniem dowolnym wirusem, pozytywna opinia świadczy o całkowitej umysłowej indolencji.
   Owszem, przyłbica zabezpiecza, ale tylko przed opluciem rozmówcy, a nie przed jego zarażeniem.

   Polubione przez 2 ludzi

 6. Piotr zaj

  Zgodnie z życzeniem pana prezesa Pawła Ziemińskiego nie zabieram głosu na portalu nic tu nie pisuję tylko przed południem czytam portal mamy nie zawsze takie poglądy spójne rozumiem to i to on tu jest szefem.Prosiłbym jednak o nie obrażanie mnie na forum przez trolli którzy u pana piszą bo gdzie indziej nie mogą z powodu banów.Z niejakim Arkiem nie mam nic wspólnego i nie wiem kto to jest.Może to pan sprawdzić sam i może ten Arek sam się tu odezwie.Dziekuję za uwagę.
  Oczywiście Kmiecia szanuję i szanowałem.

  Polubione przez 1 osoba

  • Piotrzaj

   Jeszcze jedno do kmiecia.Wpis sprzed dwóch tygodni z innego forum.
   Mniej więcej tak ale go znalazłem.

   Andrzej.
   „Co do tego Kmiecia sam nie wiem .Jakiś nerwowy tylko krzyczy sam nie wiem co o tym myśleć”
   No a kmieciu jakbyś poczytał nanę jak ona teraz basuje PIS to mocno byś sie zdziwił ale jak to się mówi każdy ma prawo do zmiany poglądów prawda?

   Polubione przez 1 osoba

   • andrzej

    No i nożyce się odezwały jednak … .
    Proszę podać źródło tych insynuacji, jako prowokacji moim zdaniem?

    Polubienie

   • Do Kmiecia osobiście.

    A proszę cię bardzo.Szanowny andrzejek który jest stałym gościem portalu Tadeusza juz go o mało w całosci jako troll nie rozwalił popiera w całej rozciągłości panią nanę apologetkę PIS do czego ma prawo jego decyzja na tamtym portalu.
    Jego zachowanie że jak się obrazi na tamten portal wchodzi tu pisze jakt ypowa ogłupiająca hasbara na którą Polacy się nabierają.Proszę pana prezesa o niekasowanie wpisu .To dowód na moją prawdomówność .Trzy godziny wpisu szukałem i znalazłem.Typ jest tam redaktorem więc mógł go w każdej chwili skasować .Polecam lekturę Kmieciowi.

    Cytat :
    andrzej 21 lipca 2020 o 6:49 PM Edytuj
    ad Piotr … .

    Ta straceńcza retoryka Twojego Kmiecia jest nie do zniesienia. Coraz bardziej jestem bliższy zdania Przemexa, że to chory i nieszczęśliwy człowiek. Dziwię się, że pozwalają mu zasiewać po forach ziarno beznadziejności?
    Ten człowiek tkwi swoim umysłem w latach siedemdziesiątych XX wieku.
    Chciałbym się mylić!
    https://wiernipolsce.wordpress.com/2020/07/21/co-zrobil-prezydent-wlodzimierz-putin-a-czego-nie-uczynil-prezydent-lech-kaczynski-podczas-kryzysu-2007-2008-r/

    ma on uprawnienia także wpis może próbować usunąć dlatego wklejam.
    PS wpis mam na smartfon nagrany też gdyby kasował.

    Polubienie

   • Kmieć

    Do osobnika, który nie odważył się nawet podpisać pseudonimem.

    Nie zamierzam tłumaczyć się z tego, że nie jestem wielbłądem.
    Przemex mnie ani ziębi ani grzeje.
    Mam przypuszczenie graniczące z pewnością, że ów Przemex, to jak idzie do żyda po zgrzewkę, to w mesecce i przyłbicy razem zusammen do kupy.
    Jahve z krzyżem mu na drogę.

    To ostatni raz tutaj, gdy odpowiadam na jawną żydowską prowokację, skierowaną w moim kierunku.

    Owszem, jestem nerwowy, bo nie mogę już patrzeć jak ginie Polska, jej nawet resztki.
    Dodatkowo nie widzę nawet szansy walki zbrojnej o polską Ojczyznę.
    Bo nie ma z kim stanąć w ramię w ramię na barykadzie polskości. Jest nas świadomych prawdziwego zagrożenia za mało.

    Bardzo zazdroszczę wszystkim, którzy zmarli przed tą żydowską szajbą koronoświrusową. A nawet zazdroszczę mojej Matce Słowiance, która odeszła przed odrodzeniem banderyzmu na UPAdlinie (2014). Bo Ona tego by nie zniosła.

    Jestem zmuszony patrzeć jak umiera rdzeń Słowiańszczyzny. Wraz z Polakami zginie język polski, będący właśnie pierwotnym rdzeniem, żywą skamieliną, prastarej Słowiańszczyzny.
    I nie przemawia przeze mnie szowinizm, bo jeszcze 150 lat temu mało kto na terytorium zwanym obecnie Polską słyszał o tym, że jest Polakiem.
    Był po prostu tutejszy. Kultywował tradycje słowiańskie, czasem w anturażu żydo-katolicyzmu. Ale zawsze mówiła Słowiańszczyzna. Także w PRL.
    Dopiero po 1989 roku wszystko co polskie, stało się POLAKOM obżydliwe (to poprawna pisownia. Słowotwórstwo identyczne z np. słowem „obsrane”).
    Dlatego nie ma nadziei.
    Nie mam jej tym bardziej, że w ostatnich dniach także Batka Łukaszenka oszalał i idzie na jawną wojnę z Rosją. Choć z drugiej strony mu się nie dziwię, bo Rosja putinowska staje się drugim USraelem, czyli nowym żywicielem światowych pasożydów, którzy po wyssaniu USraela, który już kona, szukają nowej ofiary, i wygląda na to, że Putin ich zaadoptował.

    Gówno to wszystko warte.
    A będzie z każdym dniem tylko gorzej.
    Szczerze współczuję wszystkim świadomym prawdziwego zagrożenia Polakom, jeśli mają rodziny, dzieci, wnuki. Te ich potomki będą mieć tak przej….e, że okupacja niemiecka przy tym, to pikuś.

    To tyle.
    Przypominam, ostatni raz dałem się tu podpuścić parchatym podjudzeniom.

    A Przemex może się iść walić na ryj, skoro taki szczęśliwy i zdrowy na ciele, bo co do umysłu wypowiadać się nie mogę. Wszak nie wiem, czy nie talmudyczny?… Wszak gdyby taki był, to genetyczna przypadłość, czyli bezobjawowa schizofrenia, mogłaby być u niego bez problemu zdiagnozowana…

    Polubienie

   • Piotrzaj

    Posłuchaj mnie Kmieciu uważnie teraz się podpisze moim prawdziwym imieniem i fragmentem nazwiska.

    Zacytowałem ci fragment z innego forum nicku andrzej który ma o tobie taką opinię jego sprawa a tu udaje twojego kumpla i z rana mnie zaatakował.
    Uważasz mnie za żyda proszę bardzo koleguj się z przyjaciółmi prawdziwymi cytaty z innych forum masz.Problem jest taki że jak trafi ci się życzliwy przyjaciel węszysz spiski ale twoje prawo.Mogłem nic nie pisać i tyle ani nie odpowiadać na wyzwiska sprowokowany przez tego typa a tak podpadłem prezesowi i znowu dostanę po gębie.Róbcie sobie co chcecie przyjaciół nazywajcie żydami szkoda na czasu i nerwów na to.

    PS .Co do Przemexa.Znam go tylko z bloga i tyle.Dla mnie jego blog w porządku jeżeli chodzi o merytorykę.Tyle.

    Polubienie

 7. Kmieć

  Przeczytajcie całość.
  Ja dam fragment:

  „Ministerstwo Zdrowia ogłosiło powrót do obostrzeń koronawirusowych znanych z początku epidemii a nawet zapowiedziano nowe. Będą one aplikowane dla konkretnych powiatów, które staną się czymś w rodzaju gett, albo stref i zyskają odpowiednie kolory. Zielony, gdzie wszystkie obostrzenia zostaną po staremu (plus dojdą nowe), żółty – gdzie poziom restrykcji jeszcze bardziej wzrośnie i czerwony – gdzie nawet na zewnątrz pomieszczeń trzeba będzie zakrywać twarz i będzie zakaz organizacji jakichkolwiek imprez.
  […]
  Podejrzane wydaje się też to, że strefy czerwone zostały wyznaczone głównie na Górnym Śląsku, i to akurat tam gdzie minister Jacek Sasin planuje likwidację kopalń. Może to prowadzić do zatrzymania ich pracy, a jak wiadomo kopalni nie da się tak łatwo ponownie uruchomić. Nie można zatem wykluczyć, że rząd realizując wytyczne UE co do wdrażania szalonego Zielonego Ładu, wykorzystuje koronawirusa do zamknięcia tych zakładów. Zdumiewa to, że odbywa się to bez jakiegokolwiek sprzeciwu ze strony górników. Dziwna jest też zupełna cisza ze strony górniczych organizacji związkowych.”
  zmianynaziemi.pl/wiadomosc/ministerstwo-zdrowia-przywraca-obostrzenia-z-poczatku-epidemii-i-dodaje-nowe-restrykcje

  Trudno.
  Polaków już nie ma. Jest trzoda chlewna. (Za takie uporczywe twierdzenie zostałem permanentnie zbanowany na NEONie a wszystkie moje komentarze zostały wykasowane. Wszystkie od początku mojego tam pisania. Nawet nie wysłali mi maila o tym powiadamiającego).

  Tak więc, trzoda chlewna idzie na rzeź. Bo nie widać żadnych oznak buntu, sprzeciwu, przeciwko kryminalnym i bezprawnym żydowskim zarządzeniom.
  Takich którzy widzą zagrożenie (prawdziwe,a nie z powodu telaviwzyjnego koszernego świrusa) jest bardzo niewielu. Jest nas może kilkadziesiąt tysięcy. Nie więcej.
  Reszta to bezmózga, demokratyczna, trzoda chlewna (bo nawet nie bydło – bydło ma groźne rogi, z których mogłoby zrobić użytek).
  Trzoda bez instynktu samozachowawczego, idąca, radośnie i demokratycznie, przebierając raciczkami.

  Swoje przeżyłem. Miałem szczęście urodzić się i dużą część życia przeżyć w czasach Polski Rzeczpospolitej Ludowej, gdy kraj mój najukochańszy był najbardziej suwerenny w historii, a ludzie mieli taką wolność osobistą, o jakiej wcześniej i dzisiaj mogą pomarzyć.

  I sami Polacy swój kraj podeptali.
  I depczą nadal. Nawet tę parchatą atrapę, resztkę, polskości jaką jest III RyPy/Polin.

  Cóż.
  Zostało okupantowi już tylko upuścić słowiańskiej polskiej krwi na macę, żeby uczcić żydowskie, syjonistyczne, zwycięstwo nad znienawidzonymi Polakami.
  To się stanie. I Polacy sami kroczą raźnie i ochoczo do parchatej rzeźni.

  Polubienie

 8. Przewodniczacy Episkopatu w III.R.P,za
  noszeniem masek.
  COZ. Pisowi potrzebny jest kler/kosciol, a
  klerowi/kosciolowi Pis,czyli SYMBIOZA.
  Tak na koniec,a kiedyTO k.k,stal za narodem?.
  Najlepsza posada w III.R.P, to polityk i kler,
  czym wyzsza posada tym wiecej wladzy i kasy.
  Money and power,is the name of the game.

  Polubienie

 9. andrzej

  MSZ Rosji komentuje plany wysłania do Polski dodatkowych amerykańskich żołnierzy.

  Plany rozwoju amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce są poważnym ciosem dla Aktu Założycielskiego NATO-Rosja – powiedział zastępca dyrektora Departamentu Informacji i Prasy MSZ Rosji Aleksiej Zajcew, komentując deklaracje Pentagonu o zamiarze wysłania do Polski dodatkowych amerykańskich wojsk.


  Obrońcy polskich granic przed agresją Rosji

  Ministerstwo zaznaczyło, że wzrost koncentracji grupy uderzeniowej sił zbrojnych USA na tzw. „linii kontaktowej Rosja-NATO”, podobnie jak każda rekonfiguracja amerykańskiej obecności wojskowej w kierunku granic Rosji, „nie jest w stanie, jak próbuje to przedstawić Waszyngton, wzmocnić bezpieczeństwa w Europie”.

  Wręcz przeciwnie, takie działania stymulują wzrost napięć na kontynencie. Wielokrotnie podkreślano, że próby siłowego powstrzymania i zastraszenia naszego kraju otrzymają godną i terminową odpowiedź – zaznaczyło rosyjskie ministerstwo.

  MSZ Rosji dodało, że dążenie niektórych krajów do zapewnienia sobie bezpieczeństwa kosztem Rosji jest pozbawione perspektyw.

  https://pl.sputniknews.com

  Polubione przez 1 osoba

 10. andrzej

  Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko wygłosił coroczne przemówienie do narodu białoruskiego i do Zgromadzenia Narodowego.

  Osobliwością tego roku jest to, że przemówienie zabrzmiało nie w Sali Owalnej Domu Rządowego, ale w Pałacu Republiki. Na imprezę zaproszono ponad 2,5 tys. osób z całej Białorusi.

  Mówił też o pandemii i jej konsekwencjach … .

  Łukaszenka: gracze światowi chowają się za pandemią, aby bezceremonialnie zrealizować swoje ambicje

  Pandemia obnażyła wszystkie problemy systemowe. Ten temat stał się właściwie przykrywką dla bezceremonialnej realizacji przez głównych światowych graczy ich polityki zagranicznej oraz ambicji handlowych i gospodarczych” – jest przekonany Aleksander Łukaszenko.- Co więcej, różnymi metodami niczym nie gardzą. Obserwujecie to. ”

  Stwierdził, że na wszystkich frontach rozwinęła się ostra konfrontacja między największymi gospodarkami świata – Stanami Zjednoczonymi, które w ostatnich dziesięcioleciach były jedynym światowym liderem, a Chinami, które weszły do ​​światowej elity i opowiadają się za realną wielobiegunowością.

  Unia Europejska i Rosja, które również odgrywają wiodącą rolę, nie pozostają z dala od tych procesów. „Jednym słowem, wstrząsa całą planetą. Pomimo tego, że Japonia, Korea, Brazylia, Indie, świat arabski i wiele innych wiodących gospodarek nie powiedziało jeszcze swojego słowa. Jeszcze tego nie powiedziały” – powiedział szef państwa. ”

  Zdaniem prezydenta cały świat pogrążył się w chaosie wojen handlowych, narodowego protekcjonizmu, konfrontacji politycznej i informacyjnej. Struktury integracyjne przeżywają kryzys systemowy, a niektóre upadły całkowicie i istnieją tylko na papierze – powiedział. – Najpotężniejszym wskaźnikiem tego procesu w UE jest Brexit, a także nasilenie się sprzeczności między starą i nową Europą w ramach Unii – dodał Aleksander Łukaszenko.

  „Narastają napięcia w sferze militarnej, co prowadzi do nowej rundy wyścigu zbrojeń. Pomyślcie: ponad jedna trzecia państw świata bierze udział w konfliktach zbrojnych bezpośrednio lub pośrednio. Myśląc o tym, rozumiesz, że nasza planeta przesuwa się stopniowo, ale nieuchronnie w przepaść. Wydaje się, że wystarczy, aby zapalić zwykłą zapałkę i planeta eksploduje‚ – powiedział Prezydent.

  Najgorsze, zdaniem głowy państwa, jest to, że międzynarodowe prawne i wielostronne polityczne instrumenty rozstrzygania sporów, z których kraje były tak dumne podczas zimnej wojny, w rzeczywistości stały się anachronizmem i nikt ich nie bierze pod uwagę. „Światowe elity rządzące nie były niestety w stanie wykształcić nowych” – stwierdził białoruski przywódca. „Rozsądni politycy z mocą mówią o dotkliwym deficycie pełnoprawnego dialogu w stosunkach międzynarodowych. Ale ich nie słychać”.

  Łukaszenko: epidemia wystawiła na poważną próbę siłę białoruskiego społeczeństwa

  Według Aleksandra Łukaszenki epidemia stała się najtrudniejsza dla stosunków międzynarodowych. „Ona też wystawiła nasze społeczeństwo na poważną próbę sił. Główny wniosek: zdaliśmy ten egzamin i poradziliśmy sobie z tą katastrofą! Kto nie jest ślepy, widzi to! Kto nie chce tego widzieć, zawsze będzie ślepy” – podkreślił głowa państwa.

  Biorąc pod uwagę rezonans tematu i jego wpływ na życie społeczeństwa, Aleksander Łukaszenko zastanawiał się, jak wszystko jest. „Oczywiście nie jest to pierwsza epidemia, z jaką boryka się świat. Jedynie w najnowszej historiii niedawno mieliśmy do czynienia z SARS w 2003 r., Świńską grypą w 2009 r., Ebolą w 2014 r. i wieloma mniejszymi infekcjami” – przypomniał Prezydent.

  „Dlatego weszliśmy w nową pandemię mniej lub bardziej przygotowani, jak tylko było to możliwe. Nie mniejszą rolę odegrało przemyślane podejście do rozwoju opieki zdrowotnej i realizacji szeregu dużych programów modernizacyjnych. Naszymi atutami były zachowane szpitale chorób zakaźnych, usługi sanitarne, wystarczająca ilość łóżek, zapewnienie diagnostyki. Głównymi minusami i niebezpieczeństwami była nieznajomość nowego wirusa, masowy charakter jego rozprzestrzeniania się i brak jednolitych zatwierdzonych metod leczenia ”– powiedział Aleksander Łukaszenko.

  „Ale po drugiej stronie skali, która ostatecznie przeważała, była białoruska nauka, poświęcenie lekarzy i, co najważniejsze, godne zachowanie obywateli. Zwłaszcza osób starszych” – zaznaczył szef państwa. „W naszych szpitalach pacjenci nie byli sortowani, tak jak na froncie: młodszy, silniejszy – przeżyje, wyleczymy, uratujemy, a to jest stary człowiek – i tak odejdzie. ”

  Głowa państwa przyznała, że ​​nie wszystko było gładkie. „W takim napięciu nie można było obejść się bez lokalnych błędów i ekscesów. Wiele osób było niezadowolonych. Ale najważniejsza była adekwatna reakcja władz na krytykę. Natychmiast próbowaliśmy naprawić braki. Cały pion władzy działał harmonijnie. Prezydent codziennie otrzymywał raporty z centrali i koordynował wszystkie prace Gubernatorzy, wspaniali ludzie, odegrali w tym szczególną rolę. Zapotrzebowanie na personel było zorganizowane według standardów wojennych, ale bez chaosu i paniki. Wszyscy wiedzieli, co, gdzie i o której godzinie to zrobić – zaznaczył Aleksander Łukaszenko.

  Jako żywe przykłady podał pomoc dla Witebska, a następnie dla mieszkańców Mińska, „covidowe” dodatki dla lekarzy i pracowników socjalnych. Głowa państwa wyraził szczególną wdzięczność ludziom. „Nie poddali się masowej panice, chronili osoby starsze, wykazali się wielkim zaangażowaniem w pomocy lekarzom: darmowe posiłki, datki sponsorskie, wolontariat. Udowodniliśmy człowieczeństwo Białorusinów i jedność społeczeństwa w obliczu kłopotów” – podkreślił Prezydent.

  http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2020/08/oredzie-meza-stanu-prezydenta-bialorusi-aleksandra-lukaszenki/

  Polubione przez 1 osoba

  • paziem

   Jak zaznaczył Łukaszenko, niestety na świecie nie pojawiły się gotowe przepisy, jak wyleczyć tę chorobę. „Ale razem poradziliśmy sobie, pomimo wszystkich krytyków i źle życzących” – powiedział Prezydent – „Było wielu, jest wielu i będzie wielu, ponieważ jak ostrzegałem trzy miesiące temu, pandemia to nie tylko choroba. Dziś widzimy że to ekonomiczną, nawet nie konfrontację, ale wojna ”.

   „Wszystkie państwa próbują wykorzystać tę chorobę do wzrostu, wzrostu i zarazem pogrążenia innych, jeśli im się uda” – dodał Aleksander Łukaszenko.

   Polubienie

 11. andrzej

  Dr Henry Makow: Maski sygnalizują początek wojny domowej

  Kiedy zdrowi ludzie są traktowani są jak nosiciele śmiertelnej zarazy, to prawdziwe przesłanie od iluminatów jest takie, że to my wszyscy, którzy podważamy oficjalną narrację pandemii jesteśmy źródłem śmiertelnej zarazy. Wojna domowa trwa iluminaci podzielili społeczeństwo na tych, którzy podporządkowali się restrykcją i oczekują na upragnioną szczepionkę i tych, którzy są temu przeciwni.

  dr Henry Makow

  Kiedy wczoraj przybyłem do dentysty, recepcjonistka wskazała mi stolik, na którym rytualnie podała mi środek dezynfekujący do rąk.

  Następnie kwestionariusz, w którym zaświadczałem , że nie wykazuję objawów śmiertelnego wirusa; nie przebywałem poza prowincją przez ostatnie 14 dni i nie miałem kontaktu z przypadkami COVID.

  Potem pielęgniarka zmierzyła mi temperaturę i zrobiła badanie krwi.

  Po ustaleniu, że nie jestem chory, wręczyła mi maskę do noszenia w poczekalni.

  Kiedy go zdjąłem, nalegała, żebym go założył z powrotem.

  Odmówiłem, mówiąc, że nie ma obowiązkowego noszenia masek.

  Powiedziała, że ​​to dla bezpieczeństwa ludzi tu pracujących. Gdybym jej nie założył, musiałbym wyjść.

  Absurd tej sytuacji był oszałamiający. Właśnie stwierdziła, że ​​jestem zdrowy, a mimo to muszę nosić maskę.

  Wyszedłem. Nie chcę angażować się w kontakt z ludźmi, którzy nie mają szacunku dla swoich klientów.

  Nie wspomnieli, że maski na twarz są obowiązkowe, kiedy dzwonili w czwartek, aby przypomnieć mi o moim spotkaniu. Po prostu założyli, że mogą mnie zmusić.

  Oczywiście nie chodzi o zdrowie. Chodzi o kontrolę i uległość aby usprawiedliwić polityczną tyranię, użyto medycznego oszustwa.
  Poddajesz kwarantannie chorych, a nie zdrowych. Dlaczego więcej osób tego nie kwestionuje?

  Kiedy zdrowi ludzie muszą zachowywać się tak, jakby mieli śmiertelną zarazę, przesłanie jest jasne, jesteś nosicielem choroby.

  Premier Anglii Boris Johnson oraz niekoronowany król Anglii oraz reszty świata, baron Jacob de Rothschild w swojej posiadłości Waddesdon Manor

  Chociaż ci sataniści i zboczeńcy posiadają 90% wszystkiego, a my jesteśmy „bezużytecznymi zjadaczami”, zużywającymi zbyt wiele ich zasobów (tj. „Zmiany klimatyczne”). Zmęczyli się bogactwem, teraz chcą większej władzy nad nami.

  „LICENCJA NA ZABIJANIE”

  Szczepionki to myląca nazwa. To pestycydy. Czy miałeś już pestycyd COVID?

  Bill Gates mówi, że możemy potrzebować harmonogramu pestycydów, aby ostatecznie wykorzenić „chorobę”. Dlatego producenci szczepionek są zwolnieni z odpowiedzialności. Wątpię, czy jakiekolwiek inne firmy otrzymają taką ochronę. Podatnicy są na haku. Podatnicy w USA zapłacili odszkodowanie 16 000 ofiar szczepionek 3 miliardy dolarów od 1988 roku.

  Więc zamiast naprawić zęby, poszedłem do centrum handlowego.

  Społeczeństwo już się rozszczepia. Pięćdziesiąt procent twarzy zbliżających się do mnie było zakrytych, a 50% nie.

  Nadchodzi czas wojny domowej w kwestii szczepionek, każdy z nas wybierze: czy są one panaceum czy pestycydem?

  Konformiści kontra nonkonformiści. Szatański kult, który kontroluje świat, planuje wykluczyć nonkonformistów. Wynika to jasno z faktu, że korporacje odrzucają połowę potencjalnych klientów i biernie godzą się na pandemię, która zniszczyła wiele sektorów gospodarki.

  Czy rozpoczynają odstrzał? Nadejdzie sezon polowania na nonkonformistów, czy zamierzają uwolnić drugą falę?

  Więcej na:
  https://killuminati.pl/dr-henry-makow-maski-sygnalizuja-poczatek-wojny-domowej/

  Polubione przez 2 ludzi

 12. andrzej

  Departament Bezpieczeństwa Jądrowego i Radiacyjnego Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych Białorusi wydał dzień wcześniej zezwolenie na załadunek paliwa do reaktora. W sumie do rdzenia reaktora mają zostać załadowane 163 zespoły paliwowe.

  Jak informował w piątek Rosatom, załadunek paliwa jądrowego już się rozpoczął na bloku nr 1 białoruskiej eletrowni atomowej. Faktycznie oznacza to rozpoczęcie operacji uruchomienia stacji.

  Nieco później, po zakończeniu prac niezbędnych do zapewnienia niezawodności i bezpieczeństwa elektrowni jądrowej, nastąpi fizyczne uruchomienie elektrowni. Potem moc reaktora będzie stopniowo rosła.

  Po fizycznym uruchomieniu rozpocznie się faza uruchomienia energetycznego – wówczas białoruska elektrownia atomowa po raz pierwszy zacznie wytwarzać energię elektryczną i dostarczać ją do sieci. Ma to nastąpić jesienią.

  Jak już podano w Ministerstwie Energii, uruchomienie bloku białoruskiej elektrowni atomowej planowane jest na początek 2021 roku.

  https://pl.sputniknews.com/swiat/2020080712871674-rosatom-rozpoczeto-ladowanie-paliwa-jadrowego-do-reaktora-bialoruskiej-eletrowni-atomowej-sputnik/

  Polubione przez 1 osoba

 13. andrzej

  Mam nadzieję, że kontynuatorami polityki ojca dla dobra słowiańskiej Białorusi – naszej wschodniej siostry będą kiedyś jego synowie … .

  Polubione przez 1 osoba

 14. andrzej

  Uchodźcy z USA

  Przez prawie dekadę obserwowaliśmy niepokojący trend coraz większej liczby Amerykanów zrzekających się obywatelstwa. Teraz, pośród pandemii wirusów, załamania gospodarki, miesięcy niepokojów społecznych i depresyjnego bezrobocia, liczba ta wzrosła do rekordowego poziomu.

  Bambridge Accountants New York zauważa, że 5816 Amerykanów zrzekło się obywatelstwa w pierwszej połowie 20 r., Co oznacza wzrost o 1,210% w stosunku do poprzednich sześciu miesięcy kończących się w grudniu 2019 r. W całym 2019 r. Około 2072 Amerykanów zrezygnowało ze swojego obywatelstwa.

  Wygląda na to, że pandemia zmotywowała amerykańskich obcokrajowców do zerwania więzi i uniknięcia obecnego klimatu politycznego i uciążliwego sprawozdawczości podatkowej ”- powiedziała nowojorska firma księgowa specjalizująca się w amerykańskich podatkach typu ex-pat.

  Szacuje się, że na całym świecie jest około 9 milionów uciekinierów z USA. Od czasu kryzysu finansowego, dziesięć lat temu, wzrosła liczba Amerykanów rezygnujących ze swojego obywatelstwa. W ostatnich latach trend stracił na sile. Mimo to, gdy tylko pandemia wirusa załamała gospodarkę i wywołała powszechne niepokoje społeczne, liczba osób opuszczających ten kraj wzrosła parabolicznie.

  W końcu to ma sens, kto chce być obywatelem kraju, który imploduje od wewnątrz, gdzie rząd federalny i Rezerwa Federalna nie mają pojęcia o rozwiązaniu kryzysu finansowego, ponieważ urzędnicy nadal deprecjonują dolara, ratują megakorporacje i Wall Street.

  Więcej na:

  https://www.zerohedge.com/political/huge-increase-americans-renouncing-citizenship-surges-record-level

  Polubienie

 15. andrzej

  Bezprawnego nękania Polaków ciąg dalszy … .

  Polaku, nie pozwól robić z ciebie idioty! Masz prawo lekceważyć restrykcje!

  Czy właśnie popełniono zbrodnię przeciwko własnym obywatelom?

  Rząd PiS-u działa z premedytacją na szkodę osób chorych na choroby układu oddechowego! Czy każąc zasłaniać usta i nos osobom, które nie mogą tego robić ze względów zdrowotnych właśnie popełnił zbrodnię?

  Nocą z 6 na 7 sierpnia przepchnięto nowe rozporządzenie ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Rozporządzenie opublikowano w „Dzienniku Ustaw” 7 sierpnia 2020 r. i obowiązuje od 8 sierpnia bez zwyczajowego 14-dniowego vacatio legis. Czyli w trybie natychmiastowym, z zaskoczenia, bez uprzedzenia opinii publicznej i najwyraźniej bez konsultacji z lekarzami.

  Jak czytamy na stronie Pantarhei24.com kluczowy dla obywateli jest paragraf 24, w którym zniknęło zwolnienie z obowiązku ze względów zdrowotnych.

  „Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego (…) ust i nosa”. Dalej podano, że nakaz obowiązuje w środkach transportu zbiorowego, w miejscach ogólnodostępnych (sklepy, cmentarze, parki, ogrody botaniczne i lokale), w budynkach użyteczności publicznej, w obiektach handlowych (sklepy, targowiska), i w obiektach kultu.

  Kogo nie dotyczy nakaz? Dzieci do 4 roku życia, osób mających trudności z samodzielnym zakrywaniem lub odkrywaniem twarzy, osób, które nie mogą się do przepisu stosować ze względu „całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim”. Całkowicie zniknęły względy zdrowotne!

  Co to oznacza? nawet jeśli ktoś ma orzeczenie, że nie może zasłaniać ust i nosa z przyczyn zdrowotnych, musi je zasłaniać! Masz astmę, niewydolność płuc lub inną dolegliwość? Musisz nosić maseczkę wiedząc, że możesz mieć atak astmy lub niedotlenienie mózgu.

  Powiedzmy sobie wprost – nowy przepis przepchnięto w nocy i nosi znamiona zbrodni przeciwko osobom chorym na choroby oddechowe. Rząd PiS-u, w tym minister zdrowia, chcą, by ludzie mdleli i trafiali do szpitali. W skrajnych przypadkach mogą umrzeć lub stać się warzywami.

  Z drugiej strony osoby odmawiające przyjmowania mandatów za nienoszenie maseczek, mogą wygrywać w sądach, bo rozporządzeniem nie można wprowadzać ograniczeń praw człowieka dla osób zdrowych (wobec których nie stwierdzono choroby), a jedynie ustawą.

  „Dziennik Ustaw” z 7 sierpnia z rozporządzeniem z dnia 6 sierpnia znajdziecie tutaj:

  https://suski.dlawas.info/wiadomosci/rozporzadzenie-rady-ministrow-z-dnia-7-sierpnia-2020-r-w-sprawie-ustanowienia-okreslonych-ograniczen-nakazow-i-zakazow-w-zwiazku-z-wystapieniem-stanu-epidemii-dziennik-ustaw-2020-r-poz-1356/cid,18918,a

  https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiB0pSDlIzrAhX4AxAIHTDsCacQFjAAegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.gov.pl%2Fattachment%2F4a16d760-3f81-4881-b737-9576f795f1ce&usg=AOvVaw38H0MQ38Ccyl4KUHZXyWrt

  Na podstawie: Pantarhei24.com
  Źródło: WolneMedia.net

  https://wolnemedia.net/rzad-i-minister-zdrowia-wlasnie-popelnili-zbrodnie/

  Polubienie

 16. nana

  czyżby czas na Was, “paziemy”? Właśnie T.Dy… likwiduje stronę wierni Polsce.
  Z jakiegoś powodu dał “administrowanie” takiemu od gaci. Ten wykasował bardzo wiele notek, a następnie zrobił z siebie ofiarę.
  Ja już pana,panie paziem, uprzedzałam przed laty, co on robi, ten od gaci. Nie cieszy mnie, że się nie myliłam.
  Na wp było jasne już na początku sierpnia:
  nana
  3 sierpnia 2020 o 5:58 PM

  Szanowny Adminie,
  no to widzę, że przejęcie wrogie Portalu już w toku; próbował tyle razy i teraz to już mu się uda.
  A teraz mamy :
  Trzymaj się Tadziu i dużo zdrowia.
  9 sierpnia 2020 o 9:39 PM
  Tak na koniec .Dziękuje Tadkowi za tyle lat prowadzenia bloga kawał dobrej roboty odwalił ale coś się zaczyna coś się kończy.Tak jak napisałem uważam że to jedna z lepszych decyzji jaką podjął Tadek.Swoje konto usunąłem i może jeszcze kiedyś się spotkamy w internecie w każdym razie dzięki Tadek za miłą zabawę fajny z ciebie chłop i dobrze ciebie będę wspominał.

  Można by sie zastanowić, dlaczego ten od gaci po prostu nie przestał pisać na wp, przecież mógł nawet tam nie zaglądać! Ale on chwali T.Dy… za to, że likwiduje stronę!

  Pan się uważa za Polaka, panie paziem i ja się uważam za Polkę. Więc dlatego zwracam panu uwagę na te „drobiazgi”.

  Co do noszenia maseczek bądź nie, to każdy ma prawo decydować sam za siebie. I tylko sam za siebie. W przeciwnym razie o jakiej wolności byłaby mowa?
  Możesz napisać: ja nie noszę maseczki. Ale nie masz prawa pisać: ty nie noś maseczki. To chyba jasne?

  Polubienie

 17. Marek

  Tutaj już ci propaganda pisia nie przejdzie.Ogłupiać propagandą pisową nie będziesz jak na tamtym portalu.Paszoł won.

  Polubienie

 18. andrzej

  Następne obnażenie plandemii:

  Polubienie

 19. Przy zakopiance w Nowym Targu

  Polubienie

 20. Klemens

  Wielkie brawa dla odważnego lekarza, który powiedział prawdę na temat „pandemii” i niewiarygodnych testów!

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.