Covid-19: Zamrozić gospodarkę, by uratować finansjerę

 Obieg pieniądza w gospodarce z jego mechanizmami kreacji wirtualnego pieniądza i długu, jakie stworzyła syjonistyczna światowa mafia finansowa Zachodu, stanowi swoistą czarną dziurę systemu finansowego świata. Jedynym rozwiązaniem problemu jest fizyczna likwidacja finansowej mafii i nacjonalizacja systemu pieniężnego. Nie wiemy tylko, na ile takie rozwiązanie jest dzisiaj możliwe, ponieważ realnym decydentem polityki Zachodu jest właśnie owa finansowa mafia. – D.Kosiur

__________________________

__________________________

«Z całym prawdopodobieństwem, w styczniu 2020, szefowie państw oraz wszystkie mass media otrzymują protokół regulujący ich przyszłe, wspólne działania oraz środki, które mają zastosować wobec obywateli…»

_________________

Autor tłumaczenia: RAM     12 sierpień 2020

tekst za: https://ram.neon24.pl/post/156953,covid-19-zamrozic-gospodarke-by-uratowac-finansjere

_________________

Andrea Cecchi ze strony: https://andreacecchi.substack.com/ pisze:

Podejmując czysto teoretyczny wysiłek, usiłujący nadać sens temu, co się wydarzyło – i co się nadal dzieje – możemy spróbować połączyć kilka wydarzeń, tak, by uzyskać pewien obraz i dojść do wiarygodnego wniosku.

Zrekonstruujmy w skrócie etapy.

 1. Rok 2008 – Na rynku kredytów hipotecznych ma miejsce kryzys: nadmierne zadłużenie powoduje załamanie systemu finansowego. Problem nie zostaje rozwiązany – wręcz przeciwnie, postanowiono stawić mu czoła za pomocą nowego długu o gigantycznym wymiarze – co opóźnia konsekwencje i potęguje zagrożenie jakie niesie.
 1. Następuje dziesięć lat zerowych stóp procentowych i niekontrolowanego wzrostu zadłużenia, które nie są w stanie pobudzić gospodarki. Zerowe stopy procentowe i emisje pieniądza trafiają do sektora hiper-spekulacyjnego. Każdy może zaciągnąć dług, aby kupić akcje i obstawiać w branży derywatów. Bańka puchnie w sposób niepokojący.
 1. Wrzesień, rok 2019 – Eldorado wydaje się kończyć z dnia na dzień: Bank Rozliczeń Międzynarodowych podnosi alarm:«Wkrótce wszystko załamie się!».

https://www.telegraph.co.uk/business/2019/09/22/bis-warns-lehman-era-excesses-building-global-debt-markets/

 1. W dniu 18 października 2019, w Nowym Jorku odbywa sięEvent 201.Wielcy tego świata zbierają się na symulację, która za kilka tygodni stanie się rzeczywistością: jest to próba generalna epidemii nowego koronawirusa odzwierzęcego, przeniesionego z nietoperzy na świnie i ludzi.

https://www.cdt.ch/mondo/la-profezia-di-bill-gates-sul-coronavirus-LI2468683

 1. W dniu 20 stycznia 2020, w Davos ponownie spotkają się ci sami przywódcy państw(był tam również Morawiecki)i głównych ośrodków władzy – i najprawdopodobniej szefowie państw oraz wszystkie mass media otrzymują protokół regulujący ich przyszłe, wspólne działania oraz środki, które mają zastosować wobec obywateli.
 1. Ostatni etap: na terytoriach państw rozmieszczone zostają wojska, a swobody indywidualne są praktycznie zlikwidowane. Gospodarka zostaje zamrożona, a banki centralne, jednomyślnie – z amerykańską Rezerwą Federalną na czele – rozpoczynają najbardziej bezsensowną kreację pieniężną w historii świata, wstrzykując płynność stworzoną z niczego bezpośrednio na konta międzybankowe banków komercyjnych, dużych korporacji, administratorów funduszy, a nawet bezpośrednio do skarbu państwa, kontynuując zakup obligacji rządowych.
 1. W samym środku kryzysu gospodarczego, spowodowanego  przez działania antyCovid, w Stanach Zjednoczonych wybucha wojna domowa, w której wykorzystuje się i podsyca nienawiść rasową. (…)

W tym momencie możemy powiedzieć, że dysponujemy bardzo wiarygodnym schematem, biorącym swój początek w niezwykle dramatycznym, globalnym problemie gospodarczym, który wymaga pilnego i skoordynowanego działania. Kręgi globalistów spotykają się i uzgadniają, jak poradzić sobie z zaistniałą sytuacją.

Postaram się teraz nadać sens podjętym przez nie środkom – pełnym sprzeczności, niezrozumiałym dla tak wielu osób posługujących się zdrowym rozsądkiem, które zastanawiały się nad motywacją wprowadzenia drastycznych, a często nawet głupich i lekkomyślnych zarządzeń.

Aby w pełni zrozumieć znaczenie, jakie świat finansów ma w świecie rzeczywistym, powinniśmy dysponować przynajmniej podstawową wiedzą na temat tego, jak funkcjonują banki, kapitał, handel, rynki walutowe, rozliczenia między bankami, rynkami i państwami, arbitraże oraz system tzw. shadow banking’u, wraz ze skomplikowaną rzeczywistością świata derywatów i instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym (OTC – Over The Counter). Jednakże wystarczające jest obejrzenie i zrozumienie filmu „Trading Places”, który pokazuje, jak działa ów system.

Funkcjonuje w bardzo prosty sposób. Należy zdawać sobie sprawę, że cały świat jest połączony. Nic nie może się wydarzyć w jednej części świata bez konsekwencji w jego pozostałych obszarach.

https://en.wikipedia.org/wiki/Trading_Places

W przypadku wystąpienia zaburzeń równowagi należy podjąć działania zmierzające ku ich skorygowaniu. Kiedy brak równowagi jest tak gigantyczny, że wręcz zagraża istnieniu świata gospodarczego jaki znamy, wówczas środki, które należy podjąć, muszą stać się proporcjonalne do problemu.

Jak wspomnieliśmy, we wrześniu 2019 roku, cały system gospodarczy świata był bliski eksplozji.

Bank Rozrachunków Międzynarodowych ogłosił alarm, a kraje świata – wszystkie splecione ze sobą w uścisku ekonomicznym – zgodziły się wspólnie podjąć stosowne działania.

 

Recepta jest bardzo prosta: Należy zamrozić gospodarkę!

Dlaczego trzeba zamrozić gospodarkę?

Powody nie są zbyt trudne do zrozumienia.

W super-zadłużonym świecie, gdzie długi utrzymują przy życiu zakłady finansowe i gdzie zakłady finansowe oparte są na stawkach oprocentowania bliskich lub równych zeru, nie można pozwolić na podwyżkę stóp procentowych. W przypadku wzrostu stóp procentowych wartość nominalna podawana jako zabezpieczenie spada i następuje reakcja łańcuchowa tzw. margin calls (tj. wezwań do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego).

https://www.investopedia.com/terms/m/margincall.asp

Tego rodzaju wydarzenie byłoby katastrofą dla banków, funduszy hedgingowych, funduszy emerytalnych i całego rynku obligacji państwowych.

W celu przerwania reakcji łańcuchowej, jedynym możliwym mechanizmem jest wstrzyknięcie do systemu całej, niezbędnej płynności. W świecie, w którym ludzie z trudem wiążą koniec z końcem, trudno jest uzasadnić prostotę, z jaką bank centralny, przy pomocy komputera tworzy nieograniczoną ilość pieniędzy. Gdyby ludzie pojęli to, powiedzieliby: jeśli to takie proste, to dlaczego nie dacie nam tych pieniędzy bezpośrednio?

Tego rodzaju sposób myślenia uwypukla wielką naiwność obywateli. Ludzie wierzą, że decyzje potężnych są podejmowane dla dobra obywateli, podczas gdy dla potężnych stanowi to najmniejszą z ich trosk. Decyzje podejmowane są w celu zachowania stabilności piramidy władzy. Władza – jako że wszyscy (wchodzący w jej skład) potrzebują pieniędzy aby przetrwać – jest mocno trzymana w rękach tych, którzy mają monopol na tworzenie pieniędzy, czyli przez banki, a te tworzą kartel.

Hasło „Wszystko skończy się dobrze”, włożone w usta głupców całego świata, oznaczało: Wszystko skończy dobrze dla nas, nie dla was, nędzni idioci!

 

Gospodarka została zatem zamrożona z bardzo prostego powodu: aby pozwolić bankom centralnym na stworzenie tysięcy miliardów nowych długów i nie doprowadzić do inflacji (inflacja szkodzi wierzycielowi – czyli bankowi – i faworyzuje dłużnika, więc nie wolno do niej dopuścić).

Błędnie uważa się, że inflacja to wzrost cen, podczas gdy wzrost cen jest jedynie konsekwencją inflacji. Inflacja oznacza ekspansję: wzrost podaży pieniądza. Jeśli banki tworzą nowe biliony dolarów, to napompowują gospodarkę nowymi, dostępnymi pieniędzmi. Jeśli pieniądz ten zacznie krążyć, na przykład wtedy, gdy pojawi się ożywienie gospodarcze, wówczas powstaje inflacja, proporcjonalna do ilości nowego pieniądza wprowadzonego do obiegu.

Gdy do tego dochodzi, banki mają tylko jeden sposób interwencji: podnieść stopy procentowe, po to, by móc drenować płynność. Ale obecnie jest to niemożliwe, ponieważ jeśli banki podniosłyby stopy, spowodowałoby to eksplozję wezwań do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego (margin call), w odniesieniu do REPO (transakcje zakupu warunkowego) i eksplozję systemu. Jedyną możliwością stworzenia płynności i zapobieżenia jej obiegowi jest zablokowanie gospodarki, dzięki czemu uzyskuje się dodatkowy czas na interweniowanie tam, gdzie znajdują się „dziury” – próbując zatkać je – jedna po drugiej – poprzez zasypywanie ich pieniędzmi.

https://www.investopedia.com/terms/r/repurchaseagreement.asp

Oto prawda o całej tej smutnej historii, na temat której opowiedzieli nam wszystko, z wyjątkiem tego, że prawdziwym sednem sprawy jest aspekt ekonomiczny; tak, jak zawsze. Jak podczas wszystkich wojen i wszystkiego, co ma miejsce na świecie: incipit jest zawsze natury ekonomicznej.

 

Wszystko staje się łatwiejsze do zrozumienia, gdy uświadomimy sobie, że ludzie na świecie prowadzeni są jak stado owiec. Zmuszają nas do robienia tego, co przynosi im korzyść. Ludzie, którzy nam to narzucają, czyli widzialni rządzący oraz „gadające głowy” w telewizji, są jedynie psami pasterskimi. Pastuchami są banki –  właściciele pieniędzy, a więc i całej reszty.

Światowy system gospodarczy opiera się na zadłużeniu i ze względu na swą naturę generuje niestabilność, która z czasem staje się wykładnicza. Powszechnym sposobem interwencji było organizowanie wojen i doprowadzanie do tego, co Schumpeter nazwał „destrukcją twórczą”.

https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Schumpeter

Dziś, prowadzenie wojny jest trudniejsze, ponieważ brak jest ideałów, a młodzi ludzie o budowie grających w Nintendo nie są odpowiednim narzędziem. Wybrano więc bardziej interdyscyplinarną strategię, czyli zagrożenie niewidzialnym wirusem, z którym wszystkie państwa zmuszone są walczyć, osłabiając się i zadłużając. Na polu bitwy pozostają firmy, kontrola nad zasobami, dewastacja, zaś władzą konsoliduje się w coraz to mniejszej liczbie rąk.

Również wojsko – w terenie, uwiarygodniło całą inscenizację, podczas gdy media jednogłośnie powtarzały jak zepsuta płyta: „Toczymy wojnę z wirusem”.

 

Wszystko jest scalone. A klej, łączący wszystko razem to pieniądze.

Tłumaczenie artykułu:

https://andreacecchi.substack.com/p/-tutto-collegato

Wybór tekstów, tłumaczenie i opracowanie: RAM

Rozpowszechnianie treści przetłumaczonych artykułów (z podaniem nick’a autora tłumaczeń i wskazaniem adresu tekstu źródłowego) jest dozwolone wyłącznie na darmowych platformach elektronicznych.

_________________

7 Komentarzy

Filed under Polityka

7 responses to “Covid-19: Zamrozić gospodarkę, by uratować finansjerę

 1. Za brak maski w Australii

  Ma być tak, jak nakazuje syjonistyczny NWO:

  Polubienie

 2. Slajd, wskazywany rowniez slajdem, gobelinem objazdowym wzglednie wizerunkiem chwiejnym, egzystuje odmiana gry postrzegalnej uzywana do spekulacji doswiadczen, ktore komunikuja materie, historyjki, doznawanie, doznania, piekno przepadaj atmosfere przez wyeksploatowanie nastawnych obrazow. Goryczom tym nieustannie aparatczykow dzwiek, i incydentalnie tamto bodzce zmyslowe. Slowo „kino”, w skrocie „kinematografia”, istnieje czesto uzywane w nawiazaniu do tworczosci filmowej takze przemyslu filmowego, a takze do postaci dramy, ktora istnieje jej efektem.

  Polubienie

 3. Obraz, przezywany rowniez filmikiem, dorobkiem obrotowym smakuj wizerunkiem niestacjonarnym, egzystuje calosc klasy wzrokowej uzywana do hipotezie doswiadczen, ktore komunikuja materie, przeszlosci, odkrywanie, odczucia, piekno ewentualnie atmosfere przez oszukanie mobilnych obrazow. Malunkom terazniejszym zazwyczaj towarzyszy dzwiek, oraz przypadkowo tamte bodzce zmyslowe. Slowo „kino”, w skrocie „kinematografia”, jest czesto uzywane w nawiazaniu do tworczosci filmowej plus przemyslu filmowego, tudziez takze do kondycji racji, ktora istnieje jej efektem.

  Polubienie

 4. Nawet gdyby na naszej polskiej ziemi byly same diamenty, to bez ZLIKWIDOWANIA LICHWIARSKIEJ MAFII zydowskiej, to i tak NIC NIE BEDZIEMY MIELI z takiego BOGACTWA, BO LICHWIARZE WSZYSTKO ZAPIERDOLA (bez zmrurzenia ich „slepi”)…
  To dotyczy sie rowniez: Mediow, przemyslu, uslug, prawa i calego zycia spolecznego.
  =======================
  jasiek z toronto

  http://polskawalczaca.com

  Polubienie

 5. Piotr

  Suwerenny w tym filmiku podnieca się niejakim Poncyliuszem z lubelskiego.Zatem to materiał nie lepszy od PIS chyba związany z PO.Taka sama swołocz niż lepszego także,że on coś powiedział na Dudę.Jakbysmy powiedzieli dwóch kumpli się kłóci dla publiki czyli jedna wielka mistyfikacja.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.