Morawiecki chce się „podzielić odpowiedzialnością” za przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej?

Morawiecki coraz bardziej świadomy swojej szkodliwej, a nie wykluczone w świetle art. 129 kk  „, przestępczej polityki wschodniej” oraz ” polityki wokół pandemicznej” zaczyna szukać koła ratunkowego i chciałby podzielić się odpowiedzialnością.   W tym celu zaprasza „chętnych” na swoją tonącą tratwę polityczną i gospodarczą.

Kilka dni temu, w „Liście Otwartym do Mateusza Morawieckiego…” ( patrz: https://wiernipolsce1.wordpress.com/2020/08/20/list-otwarty-partii-polska-patriotyczna-do-premiera-mateusza-morawieckiego/), pisaliśmy:

(…)

” Panie Premierze,

jesteśmy oburzeni niedopuszczalną ingerencją, przez pana osobiście i przez ministrów pańskiego rządu, w wewnętrzne sprawy Republiki Białoruś, naszego sąsiada, suwerennego państwa europejskiego, członka Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Inicjowane przez pana działania na poziomie stosunków dwustronnych oraz na poziomie Rady Europejskiej, które usiłują podważać podstawy ustrojowe suwerennego państwa oraz aktywnie wpływać na proces wyborczy na Białorusi, sprzeczne są nie tylko z dobrymi obyczajami dyplomatycznymi, ale także z normami prawa międzynarodowego. Swoimi działaniami wszedł pan niestety na drogę awanturnictwa politycznego oraz niszczenia autorytetu międzynarodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Za pana wiedzą, i jak rozumiemy za pana akceptacją, na terenie Polski funkcjonuje regularny sztab działaczy opozycyjnych wobec konstytucyjnych władz Białorusi. Zadeklarował pan także kwotę 50 mln złotych, jako wsparcie działań tzw. „ białoruskiej opozycji demokratycznej”. Chcielibyśmy zauważyć, że jedynie za podejrzenia zagranicznych ingerencji w proces wyborczy, w takich krajach jak Stany Zjednoczone, wszczyna się postępowanie sądowe i powołuje specjalne komisje pod nadzorem Senatu USA. W normalej praktyce międzynarodowej podobną, nie tylko polityczną, ale materialną ingerencję jednego państwa w wewnętrzne sprawy drugiego państwa, uznaje się za akt wrogi, zapowiadający realny konflikt międzypaństwowy.

Pana wezwania do…”unieważnienia wyników wyborów prezydenckich na Białorusi i zastosowania sankcji”, do których szuka pan sprzymierzeńców wśród polityków Rady Europejskiej, a także poza nią, noszą cechy terroryzmu państwowego i podżegania do konfliktu międzynarodowego, o nieprzewidywalnych skutkach dla bezpieczeństwa nie tylko w Europie Środkowo-Wschodniej, ale i w Europie w całości, a nawet poza jej obszarem, ze względu na powiązania gospodarcze, polityczne i militarne Republiki Białoruś .

(…)

Pana zachowania są tym bardziej oburzające, że osobiście pan i pana rodzina jesteście odpowiedzialni za ten proces niszczenia suwerenności Polski, a dodatkowo pan obecnie, jako premier rządu i wysoki fukcjonariusz publiczny, nie jest wiarygodnym podatnikiem, a pana majątek nie jest transparentny. Jest pan osobiście także odpowiedzialny za proces trwającej w dalszym ciągu wyprzedaży polskich zasobów naturalnych i gospodarczych poza kontrolą społeczną i z negatywnymi skutkami nie tylko dla polskiego majątku narodowego, ale także dla szans rozowojowych państwa polskiego oraz bezpieczeństwa materialnego polskich rodzin.

(…)

Pańska „hojność” w wydawaniu, bez przyzwolenia polskich obywateli, środków budżetowych w kwocie 50 mln złotych na wspieranie opozycyjnej działalności w innym państwie; działanie w porozumieniu z zagranicznymi organizacjami na szkodę polskich przedsiębiorców i rolników na rynku wschodnim; tolerownie niszczenia polskiego sektora wydobywczego dotyczącego złóż miedzi oraz kopalń węgla kamiennego; sprzyjanie utracie samowystarczalności energetycznej i żywnościowej; nie zablokowanie sprzedaży polskiej ziemi rolnej obcokrajowcom od maja 2021 r.; kontynuowanie także bez wiarygodych podstaw naukowych tzw. „pandemiii COVID-19”, co w konsekwencjach rujnuje polskich przedsiębiorców oraz wyrządza dotkliwe straty społeczne, zdrowotne i osobowościowe –wszystko to uzasadnia podejrzenia o popełnianie przez pana przestępstw przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.

Pana wyżej wymienione działania, krajowe i międzynarodowe, potwierdzają zasadność podejrzeń i uzasadniają wszczęcie z urzędu wobec pana, przez organa prokuratury, postępowania karnego zgodnie z art. 129 kodeksu karnego. ”

 

Treść powyższego „Listu Otwartego…” została skierowana przez Prezydium Rady Krajowej partii Polska Patriotyczna, w dniu 20 sierpnia 2020 r., oprócz Kancelarii Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, także

Do wiadomości:

Andrzej Duda – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Zbigniew Ziobro – Prokurator Generalny Rzeczypospolitej Polskiej
Elżbieta Witek – Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Tomasz Grodzki – Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
płk Krzysztof Wacławek – Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Klub Parlamentarny Koalicja Polska
Koło Poselskie Konfederacja

Krajowa i zagraniczna opinia publiczna

Media krajowe i zagraniczne

 

Z każdym tygodniem, a nawet dniem, widać, że polityka zarówno krajowa, jak i zagraniczna rządu pod kierownictwem Mateusza Morawieckiego jest jedną wielką prowizorką i mistyfikacją, opakowanymi w propagandowy tumult, zza których wyziera widmo katastrofy: finansowej, gospodarczej, społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej itd., państwa polskiego.

Polityka zagraniczna Mateusza Morawieckiego ma te same grzechy – wyłącznie propagandowego tumultu i kurzu medialnego, który w momencie jak opada, odsłania prawdziwy jej obraz.

Zaczęło się od udawanej nieustępliowści wobec absurdalnych oskarżeń pod adresem Polaków przez szowinistyczne i roszczeniowe środowiska żydowskie, ale także urzędników państwa Izrael,  próbujące obwiniać Polaków za holokaust i ingerujące w polskie ustawodawstwo karne – panelizujące poniżanie dobrego imienia i histrorycznej tradycji narodu polskiego. Skończyło się to nie tylko kompromitującą uległością rządu polskiego, ale także wywołało w następstwie bezczelną i przestępczą, ustawicznie ponawianą, falę roszczeń o tzw. mienie bezspadkowe po dawnych obywatelach Rzeczypospolitej Polskiej, narodowości żydowskiej. Rząd polski, ani nie wystąpił  z jasnym oświadczeniem zapowiadającym karanie za próby wyłudzania składników polskiego majątku narodowego, ani nie zaprotestował skutecznie wobec procedowania tzw, ustawy JUST 447 w Kongresie Stanów Zjednoczonych.

Rząd M.Morawieckiego kontynuuje także bezprzykładną politykę dobrowolnego lokowania na terenie Polski eksterytorialnych baz wojskowych obcego państwa ( nuklearnego mocarstwa globalnego), zagrażających integralności i bezpieczeństwu państwa polskiego. Rząd M.Morawieckiego całkowicie podporządkowuje politykę polską celom polityki amerykańskiej, której kierownictwo, priorytety i sposoby realizacji ulegają zmianie pod wpływem wewnętrznej sytuacji w USA, a także układu sił na świecie.

W ostatnim czasie rząd M. Morawieckiego rozpoczął, i kontynuuje, konfrontacyjną i awanturniczą politykę wobec naszego wschodniego sąsiada – Republiki Białoruś. Czyni to za pieniądze polskiego podatnika i bez akceptacji społecznej. Realne straty gospodarcze, polityczne i wizerunkowe Polski już są odczuwalne, a będą jeszcze dotkliwsze. Pomimo naturalnego sąsiedztwa i gotowości strony białoruskiej do współpracy, rząd polski swoimi działaiami niszczy konkurencyjność polskiej przedsiębiorczości oraz atrakcyjność polskiej kultury i nauki.  Wykorzystują to skwapliwie inne państwa, w tym kraje Unii Europejskiej.

Warto przy tym przypomnieć, że instrumentalne podporządkowanie się polityki polskiej interesom polityki amerykańskiej i korporacji globalnych w odniesieniu do Ukrainy przyczyniło się do destrukcji gospodarczej i społecznej państwa ukraińskiego. Efektem tego jest  obecność niecertyfikowanych produktów rolnych z Ukrainy oraz obecność kilku milionów emigrantów z Ukrainy na terenie Polski. To ostatnie, oprócz chwilowych korzyści na rynku pracy ( zresztą bardzo wątpliwych), ma już wiele niekorzystnych aspektów społecznych i politycznych. Negatywne skutki ” ukrainizacji” wielu miast i regionów Polski w najbliższej przyszłości nasilą się i zagrożą stabiliacji wewnętrznej sytuacji społeczno-politycznej w Polsce.

Na tle tych, jedynie w zarysie nakreślonych, działań rządu M.Morawieckiego, premier zwołuje na najbliższą środę spotkanie szefów klubów parlamentarnych i reprezentowanych w Sejmie sił politycznych w sprawie wydarzeń na Białorusi.

Czekamy z uwagą na rezultaty tego spotkania, a zarazem przestrzegamy, szefów klubów parlamentarnych i pozostałych zaproszonych, przed legitymizowaniem nieodpowiedzialnej działalności obecnego rządu – sprzecznej z bezpieczeństwem i interesami Polski.

PZ

Dodatek:

Dworczyk: premier zaprosi przedstawicieli klubów parlamentarnych na spotkanie ws. Białorusi

Dziś premier Mateusz Morawiecki zaprosi szefów klubów parlamentarnych i reprezentowanych w sejmie sił politycznych na spotkanie w sprawie wydarzeń na Białorusi. Powiedział o tym Informacyjnej Agencji Radiowej szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Spotkanie ma odbyć się w środę.

Zdaniem rządu, sytuacja na Białorusi wymaga ponadpartyjnego dialogu – mówił szef KPRM Michał Dworczyk.

Podczas spotkania premier Mateusz Morawiecki przedstawi dotychczasowe działania w sprawie Białorusi, podjęte na forum krajowym oraz międzynarodowym. Rząd liczy na wspólną dyskusję i refleksję nad wydarzeniami na Białorusi i nad tym, jakie stanowisko powinna zajmować Polska – podkreślił szef Kancelarii Premiera(…)

Więcej: https://www.polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2569998,Dworczyk-premier-zaprosi-przedstawicieli-klubow-parlamentarnych-na-spotkanie-ws-Bialorusi

 

 

37 Komentarzy

Filed under Bez kategorii

37 responses to “Morawiecki chce się „podzielić odpowiedzialnością” za przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej?

 1. Sławobor

  Dyżurny Izraelczyk z Rosji

  Rewizja wyników II wojny światowej, na którą nalega Warszawa, nie przyniesie niczego dobrego temu krajowi europejskiemu. Tę opinię podzielił izraelski ekspert Jakow Kedmi.

  Głównym problemem Polski jest występowanie historycznej choroby dziedzicznej. W dużej mierze z tego powodu władze państwa europejskiego nigdy tak naprawdę dobrze nie oceniały sytuacji. Gdyby nie popełnili tak rażącego błędu, nie byłoby pierwszego, drugiego ani trzeciego rozbioru kraju. Ponadto ekspert przyznał na antenie kanału YouTube „Voice of Pravda”, że II wojna światowa, która stała się tragedią zarówno dla Polaków, jak i mieszkańców innych mocarstw, nigdy by się nie rozpoczęła …

  Polacy powinni być bardziej rozsądni. W szczególności nie należy wychodzić ze wspólnych interesów, ale myśleć wyłącznie o własnym kraju. Nigdy nie było nic wspólnego między ich fantazjami a prawdziwym otoczeniem. Kedmi przypomniał przypadek brytyjskiego premiera Winstona Churchilla, którego nie można było podejrzewać o sympatyzowanie ze Związkiem Radzieckim. Po powrocie z Jałty spotkał się w Moskwie z przedstawicielami polskiego rządu. Po negocjacjach szef brytyjskiego parlamentu przyznał, że nie chce już widzieć swoich rozmówców, ponieważ nie są oni w stanie negocjować.

  I co niezwykłe, ciągle do władzy w Polsce dochodzą ludzie, którzy ostatecznie doprowadzają państwo do katastrofy. A obecny stan rzeczy potwierdza ten historyczny aksjomat. W wypowiedziach pochodzących z Warszawy widać „ambicję pana”, co sprawia, że ​​przywódcy kraju błędnie uważają, że reprezentują Wielką Polskę. Stąd próby przepisania historii w celu uzyskania dodatkowych ekonomicznych dywidend. Jednocześnie Polacy zapominają, że mogą stracić to, co mają – terytoria zaanektowane w następstwie II wojny światowej. …dzięki pozycji ZSRR

  Polska nikogo na świecie nie interesuje. Nikt nie chciał walczyć o Polskę w 1939 roku. A dziś też nikt nie będzie walczył – podsumował ekspert, dodając, że Warszawa otrzyma to, na co zasługuje….
  Źródło: https://politpuzzle.ru/170719-kedmi-polsha-poluchit-to-chto-ej-polagaetsya-pri-novom-razdele/?utm_r

  Polubienie

 2. paziem

  Pinokio Morawiecki „roztacza perspektywy” przed Białorusią w rozmowie z opłacanym małolatem Sciapanem Puciłą, i rozdaje pieniądze polskich podatników:

  https://wiadomosci.wp.pl/bialorus-mateusz-morawiecki-udzielil-wywiadu-blogerowi-nexta-to-jest-przelomowy-moment-6545522586860160a

  Polubienie

 3. Czy IIIŻydo-RP/Polin ma w ogóle jakąkolwiek własną politykę?

  Już bardziej nie może być widoczne, że syjonistyczna banda kryminalistów rządzących IIIRP wykonuje wyłącznie polecenia Waszyngtonu, Tel Avivu i Brukseli.
  Po tym jak bandyckim USA nie udał się Majdan w Wenezueli w 2019r. – i to tuż pod własnym oknem -, trzeba być tęgim idiotą, żeby na rozkaz USA finansować i angażować się w żydo-rebelie na Białorusi. Ale cóż, pan każe, sługa musi.

  Polakatolik winien tylko pamiętać, że za to wszystko płaci on sam okradany systemem podatkowym przez syjonistyczną bandę kryminalistów, na których głosuje od 30 lat.

  Polubione przez 1 osoba

  • Bili de kid

   Przy czym tzw wybory w III-ż-do-rp sa całkowitą i kompletna farsą, odgrywaną przed najbardziej ogłupioną częścią narodu. Narodu ogłupianego przez parszywy, żydowsko-katolicki kościół, który nigdy nawet nie próbował Polaków obudzić i przez polskojęzyczne, pozujące na polskie media.

   Dlatego tzw wybory są nakręcane wokół kwestii dla ogłupionej większości zrozumiałych, jak LGBT, przy czym te kwestie zostały rozstrzygnięte w momencie wciągnięcia Polski do lichwiarsko-niemieckiej unii i likwidacji państwa polskiego co było przecież celem wojennym MŻ i III Rzeszy.

   Polubienie

 4. Kojak

  W 89 roku wladze w Polsce objely zydowskie bandy krymimnalne ktore rzadza do dzis ! TAka syjnistyczna menda jest Morawiecki ( i caly ten bandycki PPYYSS ) i po to zostal na tym stolku ;postawiony zeby wspieral agresywny zydhitleryzm i zydihiterowcow gdzie tylko mozna za polskie pieniadze

  Polubione przez 1 osoba

 5. Sławobor

  Fragmenty
  Często słyszymy, że Łukaszenka jest zdezorientowany, przestraszony, nieodpowiedni, patrzy w przyszłość z przerażeniem, oszalał i tak dalej. Jeśli chodzi o mnie, nie jest to nawet myślenie życzeniowe, ale jakieś dziwne niezrozumienie natury władzy jako takiej, a także ludzi, dla których władza jest nadrzędną wartością.

  Łukaszenko jest zaciekły, szaleńczo racjonalny. Co więcej, jest też uczciwy. Mówienie, że jest „chłopem”, nie wystarczy.

  W rezultacie Tichanowskaja za granicą i jej doradcy przyniosą Łukaszence większe korzyści niż pułk OMON na ulicach Mińska.

  Powtarzam, każde działanie reżimu Łukaszenki w ciągu ostatnich dwóch tygodni nie wytrzymywało krytyki z punktu widzenia moralności politycznej i niepolitycznej, ale było absolutnie sensowne, racjonalne i logiczne.

  Dlatego wygra. Mocą władzy zachowa władzę Osoby, które zdejmują buty, aby wejść na ławkę podczas protestów, nie będą odbierać niczego osobie, która jest gotowa zabić ze względu na władzę i ma do tego wszystkie niezbędne narzędzia. Wszelkie tzw. „Rewolucja ludowa” ma szanse wygrać w dwóch przypadkach. Pierwsza opcja, jeśli można ją poprawnie określić nie tylko jako rewolucję ludową, ale jako „wojskowy zamach stanu”. Oznacza to, że potrzebni są uzbrojeni ludzie lojalni wobec rewolucji, gotowi do zabijania w imię jej ideałów.

  A drugi przypadek – jeśli władza nagle, z własnych wewnętrznych powodów (nie ma znaczenia, strach, głupota, niemożność oceny sytuacji, presja z zewnątrz) przestaje być władzą. Odchodzi. Rozpuszcza się. A próżnię wypełniają ci, którzy są najbardziej aktywni tu i teraz. Ci, którzy są na ulicy. Prawdziwa pięść, właściciel nigdzie nie wyniesie się ze swojej farmy.

  Psy właściciela nie szczekają. Funkcjonariusze bezpieczeństwa nie zdradzą. Armia mogłaby mieć coś do powiedzenia, ale nie jesteśmy w Ameryce Łacińskiej. Więc posłuchaj Łukaszenki, on cię nie okłamuje, on jest na śmierć. Chciałbym poradzić to nie tylko naszym liberałom, ale także naszym pięknie myślącym imperialom i inwestorom, którzy planują zarobić na redystrybucji nieruchomości po przeniesieniu własności.

  Od czasu do czasu Łukaszenka potrzebuje Rosji (zarówno jako wsparcia moralnego, jak i jako potencjalnej siły, jako źródła finansowania i jako lojalny wierzyciel), ale przede wszystkim Łukaszenko potrzebuje Rosji jako podmiotu, który może i powinien zostać zastąpiony sankcjami łącznie (a być może zamiast tego) niż diabeł nie żartuje) z Białorusią, skupiając bardzo umiarkowane i leniwe oburzenie Zachodu na znanym przedmiocie.

  Jak tylko sytuacja się ustabilizuje, jak tylko minie kilka rund umiarkowanej surowości represji i każdy, kto będzie miał okazję odejść, odejdzie, twój cenny Stary Człowiek potraktuje ciebie i twoje sny tak samo, jak zawsze.

  Ten kraj będzie jego aż do śmierci. Proste decyzje, oportunizm wyniesiony do rangi zasady, żelazna wola władzy, całkowity brak ograniczeń moralnych, horyzont planowania „umrę dzisiaj, umrę jutro”, brutalność i ostentacja, a w sumie istotna, dają najskuteczniejszą strategię. A komu „nie jest wygodnie siedzieć na bagnetach”, niech siedzi na wygnaniu lub w więzieniu.
  Szczegóły z AK: http://actualcomment.ru/lukashenko-podavit-protest-i-ostanetsya-prezidentom-do-samoy-smerti-2008192025.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

  Polubienie

  • paziem

   Szanowny Panie dziękuję za przesłany materiał, ale tłumaczenie właśnie tych ” wybranych fragmentów” nie oddaje istoty mysli autora tego tekstu. Tekst ten bowiem każe widzieć Łukaszenkę wyłącznie jako przebiegłego i cynicznego gracza.
   Ale niewątpliwie ten tekst skłania do myślenia.

   Polubienie

 6. Klemens

  W Libii od kilku dni młodzież prowadzi liczne demonstracji przeciw drożyźnie, zubożeniu, niedoborów podstawowych dóbr konsumpcyjnych, powszechnej korupcji i bandytyzmowi, który zawdzięczają awanturniczej interwencji krajów NATO i sojuszników. Podczas protestu w Trypolisie (związanego z przerwami w dostawach prądu) władze otworzyły ogień do demonstrantów. Popłynęła rzeka krwi, zamordowano kilkadziesiąt osób. Władze wykorzystują do tego najemników – ekstremistów z Syrii. W mieście Syrta masowe wiece poparcia dla syna Muammara al-Kaddafiego – Saifa al Islama lidera Ludowego Frontu Wyzwolenia Libii i kandydata w wyborach prezydenckich które mają mieć miejsce w 2021 roku.

  Strona LFWL ilustrująca przerażającą rzeczywistość tego kraju
  https://www.facebook.com/aljabhaalshaabiya/

  Polubienie

 7. Klemens

  Mike Pompeo docenia polskie działania na rzecz restytucji mienia

  Polubienie

 8. konekt

  Nie ma w całej nowożytnej historii postaci mającej równie mroczną opinię niż Józef Wissarionowicz Dżugaszwili znany bardziej jako STALIN.
  Czy opinia ta jest zasłużona ? odpowiedź na tak postawione pytanie wcale nie jest prosta ,bo też wydarzenia historyczne których uczestnikiem ale również kreatorem, był Stalin ,nie mają precedensu w historii świata.
  Ja oczywiście mam w tym względzie własną opinię ale ze wszystkich sił powstrzymam się od wygłaszania jej.
  A jeśli wogóle zaczynam ten temat to nie po to aby między ciemny lud nieść kaganek oświaty a dlatego że od pewnego czasu bawi mnie pewna gra jaka za pośrednictwem mediów toczy się między politykami
  a właśnie owym ludem.Oni – znaczy się politycy doskonale wiedzą o czym mówią ( czasami aż zadziwiająco doskonale ), natomiast „lud „jak to lud, nie bardzo orientuję się o czym mowa ,choć rzecz jasna święcie jest przekonany że wie. Przykładowo ;w mediach jest ogrom informacji ze zbitką słów Putin ,Stalin ;”Czy Putin to drugi Stalin ” (jest tego bardzo wiele ) zastanawia się publicysta a głupiutki czytelnik myśli że to idzie o to czy Putin każe wszystkich zamknąć w więzieniach a potem rozstrzelać .Ani do głowy głuptaskowi przyjdzie że chodzi o coś zupełnie,zupełnie innego.
  Poniższy film opowiada o politycznych i społecznych wydarzeniach jakie zaowocowały straszną tragedią ;Wielkim Głodem .
  Rekomenduję obejrzenie tego filmu ,natomiast zupełnie nie rekomenduję tego aby uwierzyć że wszystkie fakty o jakich tam będzie mowa.Rekomenduję natomiast aby przy pomocy wyszukiwarki zweryfikować ich (faktów ) prawdziwość.

  włączyć polskie napisy

  Dalej ciekawiej-> https://prawda2.info/viewtopic.php?t=16086

  Polubienie

 9. konekt

  Fontanna „Dziecięcy korowód” stała się słynna kiedy jej zdjęcie na tle ruin oblężonego miasta w latach wojny zamieszczały wszystkie gazety świata.
  Trzy dni temu odbyła się w (na razie) w Wołgogradzie wielka uroczystość związana z rocznicą pierwszych dywanowych nalotów bombowych na Staingrad.I
  Uroczystość w której uczestniczył prezydent W.Putin zwieńczył koncert z 250.000-tysięczną widownią.
  Podczas koncertu wystąpił Aleksandr Zaldostanow ksywa „chirurg” (z zawodu jest chirurgiem szczękowym), kultowy lider klubu „Nocnych wilków”.
  Po występie Chirurga wszystkie liberalne media są w ciężkim szoku a dziennikarze Echa Moskwy prawdopodobnie nie odzyskali jeszcze przytomności.
  Kiedy Chirurg pojawił się na scenie zabrzmiał archiwalny zapis przemówienia Stalina konkretnie dwa zdania ( z charakterystycznym kaukaskim akcentem) a następne zdania recytował już Chirurg:
  Wiele działań naszej partii i narodu będzie wypaczone i oplute przed wszystkim za granicą ale i w naszym kraju.Będą się mścić okrutnie za nasze osiągnięcia i sukcesy i moje imię też będzie zelżone i oplute.Przypiszą mi wiele okrucieństw.Ale mimo tego, jakby nie rozwijały się zdarzenia, przejdzie czas i uwaga nowych pokoleń zwróci się do spraw i zwycięstw naszej ojczyzny.Rok za rokiem będą przychodzić nowe pokolenia które podniosą sztandar swoich ojców i dziadów i oddadzą nam cześć,a swoją przyszłość będą budować na naszej przeszłości-Józef Stalin wrzesień 1939 r

  Polubienie

 10. janek

  PAROBEK SOROSA…

  kumpel Ziemkiewicza , M-ic-halki…ewicza , Gadowskich itd.

  Polubienie

  • Mentalnie rosjanin

   Potrafi? Paziem rozwinąć jakie to realne straty gospodarcze odczuwa Polska z Białorusią? Łukaszenka gwarantuje Rosji że na zachód ten kraj się nie zwróci.
   1997-utworzenie Związku Białorusi i Rosji
   1999-utworzenie państwa Związkowego Białorusi i Rosji wspólny rynek z wolnym przepływem towarów.
   1994-podpisuje układ o zbiorowym bezpieczeństwie z Rosją
   Łukaszenka przekazał sieć gazociągów Biełtransgaz w ręce Rosyjskie w zamian za niskie ceny ropy i gazu.
   Rosjanie wybudowali elektrownie jądrową w Ostrowcu i dali mu na to kredyt 10 mld dolarów, co jeszcze bardziej go uzależni.
   Obecność wojskowa Rosji na Białorusi- stacja wczesnego ostrzegania przed atakiem rakietowym w Hancewiczach i węźle łączności w Wilejce.
   Władze białoruskie odmówiły początkowo podpisania wspólnej deklaracji o stosunkach z Polską, wysuwając de facto pod adresem naszego kraju roszczenia terytorialne wobec Białostocczyzny

   Polubienie

   • paziem

    Zacznę najpierw od wyjaśnienia nieścisłości i sprowadzenia pytającego( ej?) na ziemię.

    Realną, pełnocenną wartość spośród układów rosyjsko-białoruskich mają te o charakterze wojskowym, gdyż o bezpieczeństwie poważne kraje nie gadają tylko je realizują, zwłaszcza, że jest to w interesie obu krajów, pomimo wielkiej niesymetryczności jeśli chodzi o potencjały militarne, gospodarcze i ludnościowe. Aspekt geograficzno-logistyczny nadaje Białorusi wielkie znaczenie dla bezpieczeństwa Rosji. Obiekty pod Baranowiczami i w Wilejce pochodza jeszcze z okresu radzieckiego i jako takie nie jest to ukłon w kierunku Białorusi, ale są to ważne obiekty z punktu widzenia geostrategicznego działania wojsk rosyjskich ( wojsk kosmicznych, lotnictwa i floty)

    Państwo Związkowe Rosji i Białorusi ( bo taka jest prawidłowa nazwa) zostało utworzony 26 stycznia 2000 r. na podstawie Umowy o utworzeniu Państwa Związkowego z 8 grudnia 1999 r., na bazie wcześniejszych porozumień (Stowarzyszenie Rosji i Białorusi, 2 kwietnia 1996 r.). pozostaje ciągle póki co biurokratyczno-papierowym projektem ( oprócz względnej swobody przemieszczania sie ludzi i formalnej unii celnej, gdyż tutaj znane są realne wojny celne i nawet zakazy wwozu głównie towarów białoruskiego przemysłu spożywczego do Rosj; istnieją także odrębne systemy norm technicznych i procedur technicznych itp.)

    Na przeszkodzie pełnej integracji stoją przede wszystkim fundamentalne różnice systemowe. O ile Białoruś jest krajem, nazwijmy to w skrócie, o cechach planowej gospodarki państwowej i opiekuńczego państwa socjalnego, to Federacja Rosyjska jest krajem włączonym niemal w pełni w globalny system gospodarki liberalnej, a w istocie korporacyjno-oligarchicznej. Nieprzystawalność tych systemów powoduje, że niemożliwe jest wspólna polityka pieniężno-bankowa , zintegrowana polityka podatkowa, niekombatybilne są polityki cenowe, nie mówiąc już o całej sferze ochrony zdrowia, edukacji, opieki socjalnej

    Co do strat Polski, to trafniej należałoby je nazwać utraconymi korzyściami. Polska mogłaby uczestniczyć w modernizacji wielu firm białoruskich; możliwe są do powołania wspólne przedsiębiorstwa polsko-białoruskie zarówno w przemyśle spożywczym, jak i przemyśle lekkim , nie mówiąc już o wysokotechnologicznych i innowacyjnych projektach ze względu na wysoki poziom wykształcenia technicznego białoruskiej młodzieży, a z drugiej strony wysoką kreatywność polskich inżynierów i przedsiębiorców hamowaną przez korporacje zachodnie lub wykorzystujące ją do własnych celów ekspansji. Wspólne polsko-białoruskie przedsiębiorstwa mają olbrzymi potencjał ekspansji na rynkach trzecich ( głównie kraje arabskie i Daleki Wschód). Niewykorzystane sa także możliwości inwestycyjne i przyszłe efekty ekonomiczne z modernizacji lub budowy całkiem nowych dróg transportu śródlądowego oraz przejęcia przez porty polskie roli głównego okna morskiego dla Białorusi np. w zamian za Litwę. Przy rozumnym, niekonfrontacyjnym ułożeniu stosunków z Rosją możliwe jest stworzenie ciekawych rozwiązań logistycznych i specjalnych stref ekonomicznych Białoruś-Polska -Okręg Kaliningradzki. Przy potencjale surowcowym Polski, a także zasobach soli potasowych oraz przemysłu petrochemicznego w obu krajach można tworzyć poważne konglomeraty firm z branży chemicznej i przemysłu nawozów sztucznych.

    Dalej nie będę się rozpisywać, ale proszę mi wierzyć, że tamatów do kooperacji jest bardzo dużo. To są właśnie straty, czyli pozbywanie się korzyści.

    Firmy niemieckie, holenderskie, austriackie, włoskie, czy czeskie mając kuratelę racjonalnych, nie mesjanistycznych rządów aż zacierają ręce patrząc na obłąkanych Polaków.

    Polubienie

 11. Pingback: Morawiecki chce się „podzielić odpowiedzialnością” ?

 12. paziem

  Przy okazji środowego spotkania poznamy prawdziwe oblicze ” opozycji”. Mam już pewne przypuszczenia, ale poczekam cierpliwie. Tym to ciekawsze, że wszyscy przyjęli zaproszenia i ” wszystkie posły” czują się „odpowiedzialne za Białoruś” i za mieszkających tam Polaków… tak dzisiaj m.in. anonsował ” konfederata” Winnicki :))))

  Polubienie

 13. Mentalnie rosjanin

  To są domniemane korzyści których nie będzie. Rosja powoli i sukcesywnie przejmuje Białoruś i coraz bardziej ją uzależnia. Parlamentarzyści powinni włączyć się w paln pomocy dla Białorusinów inaczej to będzie Rosja i państwo na tej stronie za tym optują.
  Jeżeli boli paziem że konfederata Winnicki anonsował się w taki sposób, to proszę się zapisać do Platformy Obywatelskiej.

  Polubienie

 14. Tobek

  Niemieckie media podają że kandydatem takim niemalże stu procentowym opozycji w nowych wyborach jest Wiktor Babaryka brany jest pod uwagę również niejaki Latoszek czy jakoś tak.

  Wielu komentatorów z Niemiec twierdzi że ta akcja wcale nie miała na celu obalenie „skostniałego dyktatora” jak tam się go nazywa a jedynie głównym jej celem było wybadanie na żywym organizmie jaką siłą w praktyce a nie w teorii dysponuje opozycja białoruska i ogólnie wszystko ich zdaniem wyszło na wielki plus.
  Jeden z komentarzy komentator o nicku Klaus .Mniej więcej moje tłumaczenie.

  Przecież nikt z nas normalnych nie liczył na to że można obalić prezydenta Łukaszenkę któremu ślepo służy armia i spec służby.Chodziło tylko o ocenę jaką siłą dysponuje opozycja a tu jak widać można być szczególnie zadowolonym bo w byle jakiej pogodzie przy dużym deszczu zebrać 250 czy 300 tys Białorusinów krzyczących odejdz to poważny sukces na dalsze dalekosiężne cele.

  W dodatku doszło do dekompozycji władzy w postaci ambasadorów którzy odmówili współpracy z prezydentem.Oczywiście gdyby odszedł byłoby super ale nie to było głównym celem na dzień dzisiejszy.
  Koniec cytatu.

  Polubienie

  • paziem

   Póki co nie będzie żadnych powtornych wyborów. Wykonawca poleceń oligarchii rosyjdkiej- Babaryka, sądzę, że już politycznie nie zaistnieje. Drugi z wymienionych, Paweł Łatuszka, znany mi osobiście, został zapewne ” rozpoznany” w trakcie swej funkcji ambasadora Białorusi w Polsce, a potem przewerbowany na współpracę z tzw. ” demokracją zachodnią” w trakcie sprawowania funkcji ambasadora Białorusi w Paryżu, gdzie oprócz funkcji ambasadora we Francji pełnił także obowiązki ambasadora Białorusi w Portugalii i Hiszpanii. To bardzo inteligentny człowiek, ale widać, że bez charakteru i identyfikacji narodowej. Stracił całą moją sympatię- po prostu kolaborant.

   Polubienie

   • Tobek

    Zgadzam się w stu procentach co pan pisze ale zaznaczam teoretycznie rozważam sprawę, a mianowicie gdyby się okazało,że naród białoruski ma takie życzenie jak naród polski w 1989 roku aby wejść w struktury żydoeuropejskie to dlaczego suwerenowi białoruskiemu tego bronić.Niech pójdą w zachodnie struktury zobaczą czym ta kasza unijna pachnie a potem sami ocenią czy to był dobry wybór czy nie.Co pan sądzi.Jeżeli chcą tego to dlaczego mówić im veto.Przecież można zrobić referendum i tym sposobem dowiedzieć się czego naród białoruski tak naprawdę chce czy demokracji w wydaniu zachodniej Europy i USA gdzie batorzy się protestujących pałami a może chcą wejść w struktury UE i NATO?

    Polubienie

   • paziem

    Na tym polega pułapka „zachodniej demokracji”, że kokietuje sloganami praw większości i tzw. „wolnością”. W rzeczywistości sprowadza się to do cynicznej socjotechniki, schlebianiu najniższym instynktom i głupocie. Temu służą media i cały misternie przemyślany system „edukacji” – promującej przeciętność, łatwiznę i konformizm.
    Za losy państwa nie może być odpowiedzialna bezmyśla i fizjologiczna masa. Tylko te państwa i narody mają szansę przetrwać i obronić się przed machiną kłamstwa i korupcji, które wyłonią narodowe elity. O losach państw i narodów nie mogą decydować instynkty i tłumy powołujące się na zmistyfikowaną „demokrację”.
    Masy bez narodowych liderów sa jedynie populacją konsumentów i mięsem armatnim.

    Polubienie

   • Tobek

    Po przemyśleniach zgadzam się z panem całkowicie.Ma pan rację.Nic nie dodam bo wszystko co trzeba to pan napisał.

    Polubienie

 15. andrzej

  Drżyjcie ponadnarodowi zbóje!
  Baćka z AK 74 czuwa!
  Prezydent komandos! Bialorusy mogą spać spokojnie … .

  Polubienie

 16. Re;Andrzej
  To jest prawdziwy Maz Stanu.

  Polubienie

 17. Sławobor

  Warszawa może zmusić Łukaszenkę do dania mu pretekstu do ataku i pokonania polskiej armii

  Nie ma zagrożenia militarnego dla Mińska ze strony Warszawy, a inwazja wojsk polskich na Białoruś jest wykluczona. Jednak aktywne prowokowanie i destrukcyjne zachowanie Polski na polu informacyjnym i politycznym w Białorusi może prowadzić do nieprzewidywalnych konsekwencji.

  W takim przypadku najmniejszy incydent na granicy lub błędna, a być może celowo błędna interpretacja działań Polski przez stronę białoruską może doprowadzić do uderzenia błyskawicznego armii białoruskiej, które całkowicie odetnie Polskę od krajów bałtyckich.

  Jak donosi korespondent RIA „New Day”, ukraiński politolog Dmitrij Dzhangirov powiedział o tym na antenie internetowego kanału „Capital”.

  „Nie ma powodów do wojny z Białorusią, poza wojną informacyjną i wojną służb specjalnych ze strony Polski i Litwy. Ale to inny stopień eskalacji, nie ma bezpośredniego zagrożenia inwazją wojsk polskich.

  Chcę też powiedzieć jedno: armie Białorusi i Polski nie są porównywalne. W ciągu tygodnia Białoruś pokona całą polską armię. Kraje bałtyckie zostaną odcięte od Polski w jeden dzień. Musisz zrozumieć równowagę sił ”- wyjaśnił Dzhangirov.

  Jednak jego zdaniem Łukaszenka może próbować powstrzymać bezczelne informacje i polityczną inwazję Polski środkami militarnymi.

  „To dziwna sytuacja, ale ma racjonalne wytłumaczenie. To jest umowa, kiedy Łukaszenka mówi: jestem szalony, trzymaj mnie z całą OUBZ i państwem związkowym, trzymaj mnie, bo inaczej zacznę się teraz bronić przed Polakami. Przejdziemy wówczas powtórzenie incydentu w Gliwicach z 1939 roku (niemiecka inscenizacja ataku Polski na niemiecką stację radiową w mieście Gliwice, który był pretekstem do ataku na Polskę) między Polską a Białorusią – powiedział PolitNavigator.
  Симферополь, Валентин Карамазов
  newdaynews.ru/crimea/700881.html

  Polubienie

 18. janek

  Niemieccy lekarze z berlińskiej kliniki Charite pospieszyli się z diagnozą, że rosyjskiego opozycjonistę Aleksieja Nawalnego otruto. Tymczasem specjaliści z niemieckiego Gesellschaft für Toxikologie w rozmowie ze Sputnikiem przekonują, że ustalenie po takim czasie, jaka substancja doprowadziła pacjenta do aktualnego stanu, może być już niemożliwe.
  https://sptnkne.ws/DzPT

  Polubienie

 19. leon

  Czyli eskalacja jest odgórnie modelowana?
  – Tak. Jej zleceniodawcy siedzą sobie wygodnie gdzieś w Londynie czy Nowym Jorku, popijając whisky i spoglądając na te obrazki z satysfakcją.

  Rozmawiał: Mateusz Piskorski
  Siergiej Musjenko – białoruski politolog, szef Centrum Analitycznego EcooM.

  Czytaj całość -> http://mysl-polska.pl/2459

  Polubienie

  • paziem

   Wiec, jaki odbył się dzisiaj, na rynku Komarowskim w Mińsku ( to jest taki centralny rynek handlowy w stolicy Białorusi) dla poparcia A.Łukaszenki i suwerennej, niezależnej Białorusi.

   Polubienie

 20. paziem

  Tak kończą kolaboranci:

  Igor Leszczenija został zwolniony ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Republiki Białoruś w Republice Słowackiej. Odpowiedni dekret został podpisany przez szefa państwa Aleksandra Łukaszenkę

  Polubienie

  • Piotr

   Alez oczywiście,że tak.Wystarczy posłuchać choćby dobrego specjalisty Tradera21 czy Bohdana Stópkę ostatnich niezależnych ekspertów którzy mają jeszcze odwagę mówić prawdę w oczy co może nas niebawem czekać a nie karmić się durnotami i dobrym humorem bo jest 500 plus jest pełna micha i wszystko jest ok jak to pisują emeryci w stanie spoczynku od internetu i swoich portali.

   Proste pytanie gdzie są te wszystkie Belki , Balcyrowicze z pejsami zwolennicy dyscypliny budżetowej wszystko jest dla nich ok no to super.

   Polubienie

 21. Re; Klemens
  DUDA,w barwach narodowych Izraela.
  CO ich laczy ze soba?,wspolne cele.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.