Siedem etapów scenariusza zagłady Białorusi

Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko dziś podczas spotkania z działaczami politycznymi republiki obalił mity o sytuacji w kraju i opowiedział o prawdziwych intencjach swoich przeciwników

Aleksander Łukaszenko zaznaczył, że analiza wydarzeń w kraju etap po etapie ujawnia prawdziwe intencje i taktykę, nawet nie zewnętrznych przeciwników Białorusi, ale agresorów. Głowa państwa powiedział, że ​​w ciągu ostatnich dziesięciu lat skrupulatnie przygotowywali się do obecnej chwili „N”. „Żeby zdjąć wszystkie maski naraz, nazwijmy tych graczy po imieniu. Na poziomie centrów globalnych są to przede wszystkim Stany Zjednoczone Ameryki, a dokładniej ich sieć funduszy na wsparcie tzw. Demokracji. Na kontynencie europejskim działały amerykańskie satelity: Polska, Litwa, Czechy, a także m.in. Niestety nasza Ukraina – zaznaczył Prezydent.

Podkreślił, że każdy z tych krajów wypracował swoją rolę. Czechy od dawna są hubem zasobów, Polska – najpierw jako inkubator kanałów medialnych (Belsat, Nexta i inne), a następnie jako platforma alternatywnych organów na emigracji. „Zraniona przez BiełEA ( chodzi o elektrownię atomową w Ostrowcu -przyp.P.Z.) Litwa jest jak taran w stosunkach białorusko-europejskich. Ukraina, pomimo naszego stałego wsparcia (np. w kwestiach integralności terytorialnej i nie tylko), wbrew duchowi naszych stosunków, stała się ostoją politycznych prowokacji” – dodał Aleksander Łukaszenko.- W ten sposób wyraźnie widzimy tematy tego procesu, ich przewodników i wspólników. Taktyka organizatorów została oparta na klasycznym amerykańskim podręczniku kolorowych rewolucji. To jest dobrze znany Gene Sharp. Teraz możemy spojrzeć wstecz i szczegółowo przeanalizować wszystkie etapy scenariusza zniszczenia naszego kraju, na które na szczęście nie pozwoliliśmy i nie pozwolimy ”.

Pierwszy krok. Przygotowawczy

Prezydent zaznaczył, że nieudane próby kolorowych rewolucji z 2006 i 2010 roku zmieniły podejście do wywierania wpływu na Białoruś. Według niego, aktorzy zewnętrzni przeszli z technologii bezpośredniego działania na metody soft power i transformacji władzy od wewnątrz.

„Białoruś zaczęto rozkołysać w nowy sposób, celując w żelazny elektorat prezydencki: mieszkańców regionów, robotników, pracowników państwowych, emerytów. Nawiasem mówiąc, próbowali zastosować tę taktykę w Syrii i Wenezueli. Pamiętajcie, jak przy znanego dekretu nr.3 były próbowane metody tzw. społecznego protestu. To właśnie z takich protestów wyłonili się i awansowali w popularności dziesiątki blogerów, którzy za pośrednictwem kanałów YouTube i Telegram zaczęli prać mózgi różnych grup społecznych, przekupując je rzekomą walką o interesy ludu – powiedział głowa państwa.

Według niego, po stłumieniu próby osłabienia społeczeństwa w 2017 roku, stratedzy zaczęli tworzyć trwałe siedliska niezadowolenia w regionach.

Druga faza. Wybory parlamentarne

Sześć miesięcy przed wyborami prezydenckimi stworzone technologie destabilizacji zostały przetestowane w wyborach parlamentarnych – powiedział szef państwa. To właśnie w tym okresie sieć wyspecjalizowanych kanałów Telegram zaczęła działać na pełnych obrotach, z jasnym podziałem ról i celów, aby oczerniać rząd, podważać fundamenty ideologii państwowej, przede wszystkim za pomocą podróbek i fałszerstw – zaznaczył Prezydent.

Oprócz ożywienia kanałów informacyjnych podczas wyborów parlamentarnych, testowano nowe formy ulicznej aktywności. W ten sposób „blok młodzieżowy” utworzony specjalnie na wybory, pod pretekstem zgłaszania kandydatów do parlamentu, aktywnie tworzył nastroje niezadowolenia w różnych grupach społecznych. W tym celu wykorzystano pozornie niepolityczny temat: prawo o odroczeniu ( chodzi prawdopodobnie o służbę wojskową -P.Z.), dystrybucji studentów ( obowiązek pracy po studiach – P.Z.), legalizacji narkotyków, dobrze znany temat z art. 328 kodeksu karnego i tak dalej.

Etap trzeci. Przygotowanie do wyborów prezydenckich

Prezydent powiedział, że na tym etapie zagraniczni stratedzy starannie dobierali klucze do każdej warstwy społecznej na Białorusi, tworząc „bohaterów” dla różnych grup docelowych. Jak więc zauważył, podróże po miastach i wioskach nieudanego kandydata na blogera, który próbował ukształtować wizerunek wojownika ludu, stały się znacznie bardziej aktywne.

.Jednocześnie wysyłając sygnały do ​​biznesu i „nowych warstw”, wzrosła obecność bankiera w mediach, w ramach których powstały duże serwisy internetowe. Mówiąc o nominacji swojego byłego asystenta Aleksander Łukaszenko powiedział, że w ten sposób zagraniczni stratedzy próbowali wywołać niezgodę w nastrojach elity państwowej i sondować jej lojalność wobec prezydenta.

„Władze w tym trudnym okresie były całkowicie pogrążone w walce z pandemią COVID-19, która nagle ogarnęła świat. do państwa – zaznaczył białoruski przywódca.Ale zamiast stać ramię w ramię w tej globalnej bitwie, tak zwane niezależne media i kanały Telegram zrobiły wszystko, aby skomplikować pracę, zniszczyć zaufanie ludzi do państwa ”- powiedział białoruski przywódca.

Czwarty etap. Kampania prezydencka

Prezydent zwrócił uwagę, że cały zestaw kolorowych technologii politycznych, zapożyczonych z protestów arabskich, ormiańskich, polskich, hongkońskich i innych, spadł na społeczeństwo białoruskie rozgrzane atakami internetowymi.

„Zastosowanie taktyki parady pikietowej (pamiętajmy – zbieranie podpisów) pozwoliło kilku kandydatom na jednoczesne odbieranie podpisów wyborcy w jednym miejscu” – powiedział Aleksander Łukaszenko. sztuka uliczna „- jak w Polsce w swoim czasie”.

„Zastosowanie taktyki parady pikietowej (pamiętajmy – zbieranie podpisów) pozwoliło kilku kandydatom na jednoczesne odbieranie podpisów wyborcy w jednym miejscu” – powiedział Aleksander Łukaszenko.„Wędrówki kandydatów w regiony łączyły się z tworzeniem się kolejek„ karuzelowych ”(analogicznie do krajów bałtyckich) i szumem„ ulicznej kreatywności ”- tak jak wtedy w Polsce”.

„A potem wykorzystano nowoczesne technologie polityczne, zmieniając politykę w widowisko. W spektaklu przeznaczonym dla masowej publiczności” – stwierdził białoruski lider. Przykładowo, zjednoczony sztab opierała swoją taktykę oparła na wykorzystywaniu wizerunku kobiecego tradycyjnie czczonego przez Białorusinów, ale tym razem zyskała nowe formy inicjowania bałaganu.

W tym samym czasie na zagranicznych kontach Prezydenta pojawiły się fałszerstwa o mitycznych milionach, różne memy. Zdaniem Aleksandra Łukaszenki, wojna socjologii też miała charakter orientacyjny. „Podjęto wszelkie wysiłki, aby zdobyć wirtualną większość poprzez fałszywe treści w mediach i wzbudzić zaufanie, że wyniki wyborów zostaną sfałszowane, a władze przegrają” – powiedział szef państwa.

Piąty etap. Próba scenariusza Majdanu

Dzień wyborów, zdaniem prezydenta, stał się godziną „X” dla próby realizacji Majdanu blitzkriegu. Nieufność do wyników kampanii z góry pobudzały apele o przybycie wyborców na wybory dopiero 9 sierpnia, do udziału w wątpliwych inicjatywach. Za namową zjednoczonego sztabu w lokalach wyborczych do czasu ich zamknięcia utworzono sztuczne kolejki, podnoszono emocje i atmosferę. Wówczas wstępne wyniki głosowania, opublikowane przez zjednoczony sztab, były pretekstem do agresywnej obrony „skradzionych głosów”. „Poprzednie pranie mózgu czasami podsycało zamieszki protestujących 9, 10 i 11 sierpnia” – powiedział Aleksander Łukaszenko.

Według niego planowano jednocześnie wyprowadzić tysiące demonstrantów na ulice białoruskich miast oraz przejąć budynki administracyjne i miejsca kultu. W tym samym czasie w internecie otrzymano instrukcje od zagranicznych koordynatorów: „Żadnych negocjacji! Żadnych negocjacji. Mamy siłę! Jutro będzie nas więcej! Przygotujcie apele o nieuznawanie wyborów w USA, Unii Europejskiej, Rosji, Chinach! Żądajcie drugiej tury!”

Aby nakłonić jak największą liczbę osób do aktywnego działania i nie było wątpliwości co do rzekomej wyższości moralnej, stworzono wyraźny obraz „wroga” na polu internetowym, na poziomie leksykalnym. „Przedstawicieli władz i organów ścigania zaczęto nazywać faszystami, uzurpatorami, bandytami itp. Widzieliśmy rezultat. Celowo zaatakowali policjantów podczas zamieszek. Pierwszego dnia rannych zostało ponad 25 osób służb ochrony. Są złamania rąk, nóg, kręgosłupa potrąconych przez samochody. funkcjonariusze policji drogowej, którzy nadal przebywają w szpitalach – powiedział Aleksander Łukaszenko.

Głowa państwa jest przekonana, że ​​gdyby organy ścigania były bierne, Białoruś spodziewałaby się nieuchronnego włączenia kolejnych technologii Majdanu, co, jak wiadomo z historii, rzadko odbywało się bez licznych strat w ludziach i zawsze kończyło się tragedią dla kraju.

Szósty etap. Protest powyborczy

Szef państwa podkreślił, że działania funkcjonariuszy organów ścigania pomogły stłumić eskalację protestu. „Wtedy dyrygenci raptownie zmienili taktykę, prezentując protest w anielsko niewinnej formie. Kwiaty, białe ubrania, sobotnie i niedzielne tzw. wiece-karnawały były już w użyciu. Powstał też obraz rzekomo popularnego protestu, który nie miał oczywistych przywódców i nie był zależny od ich woli”. – powiedział Aleksander Łukaszenko. Stawkę postawiono na skalę, czas trwania i rozległość geograficzną kampanii.

„Jednocześnie – i nie zawsze jest to podkreślane przez media – obrano kurs stworzenia radykalnego skrzydła protestujących. Opracowywane są dla nich instrukcje i notatki krok po kroku (można to zobaczyć również w Internecie), zalecenia dotyczące formy ubioru i wyposażenia, metod oporu przed siłami bezpieczeństwa, wytwarzania i stosowania koktajli Mołotowa. , fajerwerki, petardy. Powielane są podstawowe zasady utrzymywania kontaktów, m.in. w warunkach niedostępności internetu czy łączności komórkowej. Hongkongowe technologie jednoczesnego gromadzenia się w wyznaczonych miejscach, spontanicznej zmiany tras, synchronicznych działań protestujących – dodał Prezydent.

Według Aleksandra Łukaszenki ogromny wpływ informacji przenosi się na nowy poziom. Protesty są zarządzane i koordynowane na żywo całą dobę.

Alaksandr Łukaszenka mówił też o próbach zaangażowania kolektywów robotniczych w protesty pod pozorem strajków, studentów, którzy przyjechali na studia od 1 września. – Oczekiwania opozycji, że władze upadną na widok protestujących, nie są uzasadnione – podkreślił.

Prezydent zwrócił uwagę, że podejmuje się próby uczynienia protestu częścią codziennego życia ludzi. Powielane są „instrukcje tworzenia„ straży ludowej ”i„ grup samoobrony ”. Taktyka protestu na dziedzińcu realizowana jest poprzez tworzenie minigrup i pogawędek w dzielnicach, osiedlach, poszczególnych dziedzińcach. Dziś koordynatorzy starają się zorganizować dziedzińce, jutro przyjdą do waszych mieszkań. To ich cel. To nie zadziała – powiedział głowa państwa.

Siódmy etap. Próba zalegalizowania infrastruktury zmian

Zdaniem Aleksandra Łukaszenki powołanie tzw. Rady Koordynacyjnej nie spełniło oczekiwań organizatorów protestu. Po ucieczce za granicę organizatorzy musieli poszukać i przyspieszyć promocję nowych, mniejszych twarzy, najlepiej o skandalicznej reputacji.

Zaznaczył, że społeczeństwo zaczyna aktywnie wykorzystywać wojnę symboli, walkę o niezapomniane miejsca, drogie każdemu Białorusinowi. Powstają nowe mechanizmy i schematy finansowania, a kanały kontrolowane przez Warszawę aktywnie upowszechniają tzw. Plan „B”, który zakłada tworzenie równoległych (rzekomo ludowych) resortów, sabotaż gospodarki i sfery społecznej. „Doszło do absurdu. Próbując wciągnąć kraj w przedłużający się kryzys polityczny i gospodarczy, koordynatorzy protestów wydają polecenia oporu gospodarczego, jak to nazywają, niepłacenia podatków, rachunków za media, opuszczania związków zawodowych i tak dalej.

Aleksander Łukaszenko powiedział, że obsesja rady koordynacyjnej i głównym zadaniem na najbliższą przyszłość to próba podważenia monolitycznej struktury pionu władzy, bloku władzy i systemu mediów państwowych.

„Tak więc białoruski scenariusz na rok 2020 to fuzja najskuteczniejszych, sprawdzonych w różnych krajach, kolorowych technologii destabilizacji. Stawka jest oczywista o skali i czasie trwania protestów, wyczerpywaniu się sił i wyczerpywaniu się zasobów. Wiemy, kto tu rządzi, kto czego chce na Białoruś, dlatego nie odpoczywamy i jesteśmy gotowi odpowiedzieć na każde wyzwanie – podsumował szef państwa.

za: https://www.belta.by/president/view/sem-etapov-stsenarija-po-unichtozheniju-belarusi-lukashenko-rasskazal-ob-istinnyh-zamyslah-opponentov-406999-2020/ ( tłum.własne-P.Z.)

27 Komentarzy

Filed under Bez kategorii

27 responses to “Siedem etapów scenariusza zagłady Białorusi

 1. Alex Sobotka

  Nie wierze w bajki i przepowiednie, ale od roku 2012 podobno wszystko mialo sie na swiecie zmienic i tak faktycznie sie stalo.
  Lukaszenko byl oststnim Bohaterem ktoremu udalo sie przetrzymac ataki Zachodnich Bandytow. Dzisiaj Trump sympatyzuje z Bialorusia i wiem to ponad wszelka watpliwosc. Kiedys dam na to kilka przykladow.
  Obserwuje z bliska to zjawisko i stwierdzam ze doslownie wszystko jest inne, od technologii po percepcje ludzka az do upadku Zachodniej „cywilizacji” co dla Zydow oznacza „Armagedon”
  Alex

  Polubienie

 2. Klemens

  Rasistowski reżim banderowców nie wpuszcza chasydów z Izraela na terytorium Ukrainy podążających na grób swojego cadyka.

  Polubienie

  • Alex Sobotka

   Zaczynam miec szacunek dla Ukraincow za stopowanie „Kabaly” na granicy Ukrainy. Juz wystarczy zydowskich Gusel i kolaboracji z „Dziecmi Diabla” ( Jana 8 wers. 44 )

   Polubienie

  • Alex Sobotka

   Wreszcie Ukraincy zrozumieli powod upadku Ukrainy.

   Polubienie

   • Klemens

    Prawda jest taka że to frankiści rządzący Ukrainą nie wpuszczają chasydów. Czy jak Morawiecki będzie represjonował kapeluszników to też mu pogratulujesz. Wolę Żyda który jest Żydem niż tego który udaje Polaka a w duszy Polaków nienawidzi.Chasydzi wielokrotnie pokazywali swoją lojalność wobec Rosji. Dlatego dla syjonistów rządzących Ukrainą i Polską to element niepewny.

    Polubione przez 1 osoba

 3. Kojak

  Polska za pomoca bydlakow i gnoi z tzw Wojska Polskiego podjela ordynarne dzialania kryminalne prezciw Bialkrusi ,Syjonistyczne kurwy rzadzce Polska daly na to ogromene pieniadze okradajc Polakow

  Polubienie

 4. Fjg

  A Ty walcz biały wojownkiu!!

  Polubienie

 5. kolku rozancowemu tak

  Nie bedzie ludowych wyborow, nie bedzie Polski.

  Polubienie

  • Alex Sobotka

   Zyd to zawsze Zyd. Wole zeby mi nie „pomagal” bo zawsze skonczy sie to jebaniem od tylca bez pocalunku.Definitywnie wystarczy juz Europie Zydowskiej „pomocy” raz na zawsze.

   Polubienie

 6. Sławobor

  Generalnie w harmonijnym schemacie nakreślonym przez szefa Białorusi wyraźnie brakuje fundamentalnie ważnego ogniwa nr 8, które amerykańscy stratedzy polityczni, którzy ostatnio pracowali na kierunku białoruskim, dość cynicznie nazwali „Grą z Luką”. Gra polegała na tym, że zachodni eksperci i politycy, przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych, stwarzając pozory okazji do dialogu i uznania Łukaszenki, zabiegali o jego zgodę na promocję różnych organizacji pozarządowych, zasobów i platform w kraju. Teraz potępia ich bardzo wojowniczo. Jednak nie pojawiły się one znikąd. W ten sam sposób, poprzez niejasne obietnice lub po prostu wątpliwe komplementy dotyczące „miłującego wolność ducha” Łukaszenki, starali się stopniowo oddalać go od jedynego realnego wsparcia na wschodzie – Rosji. W rzeczywistości celem tej gry, do którego niekiedy otwarcie przyznawali się niektórzy rozmowni amerykańscy eksperci, zawsze była eliminacja Łukaszenki „własnymi rękami”. Można to osiągnąć tylko poprzez zajęcie silnej pozycji w najbliższym gronie prezydenta, ale Łukaszenka nie wspomniał o tym w swoim wystąpieniu. Tak, i jeszcze nic z tym nie zrobił. Wszyscy odpowiedzialni za niepowodzenie polityki państwa w obwodzie zewnętrznym pozostają na swoich miejscach.
  Ale ktoś „zaciągnął” wszelkiego rodzaju przebiegłych ekspertów i emerytowanych generałów z Ameryki do Mińska, organizował ich przyjęcia przez prezydenta i przemowy na forach dyskusyjnych. Szczególnie aktywny był w tym V. Makei, który zachował stanowisko ministra spraw zagranicznych, apogeum jego „wielowektorowej” linii była organizacja w lutym 2020 roku wizyty sekretarza stanu USA M. Pompeo na Białorusi. Ceną za ten czysto symboliczny kontakt była odmowa Mińska pogłębienia integracji z Rosją, co również wpłynęło negatywnie na dalszy rozwój wydarzeń. Prawdziwy stosunek Pompeo do swojego byłego rozmówcy widać teraz, kiedy zaprzecza prawowitości władzy Łukaszenki i grozi mu wszelkimi rodzajami kary.
  W rzeczywistości „Gra z Luką” w dawnym znaczeniu, w Stanach Zjednoczonych dobiegła końca. Rozpoczął się etap eliminacji białoruskiego prezydenta wszelkimi dostępnymi środkami. W tym celu cały skumulowany potencjał zostanie wykorzystany, w tym ten w najbliższym gronie prezydenta Białorusi. Podsekretarz stanu USA Stephen Bigan zapowiedział już opracowanie nowego pakietu sankcji wobec Mińska. Jednocześnie podane uzasadnienia w ogóle najwyraźniej pochodzą z innego raportu i mają więcej wspólnego z ukraińską rzeczywistością, w której zdaniem Amerykanów wszystko jest w porządku. Dlatego Bigan powiedział: „Białoruski reżim nie traktuje priorytetowo interesów swoich obywateli. Zrobione przez niego nielegalne fortuny pozwalają mu zachować władzę poprzez korupcję, co jest oczywiste dla mieszkańców Białorusi i całego świata ”. Należy zauważyć, że kwestia korupcji, w przeciwieństwie do wielu innych protestów na świecie, nie znajduje się w ogóle w centrum wydarzeń na Białorusi. Jej raczej niski poziom w kraju jest oczywisty nawet dla najbardziej agresywnych opozycjonistów, ale nie dla polityków amerykańskich, którzy przywykli do fałszywek.
  Łatwo zauważyć, że wszystkie zachodnie ośrodki i fundacje zajmujące się kierunkiem białoruskim, które do niedawna mówiły o „ewolucji we właściwym kierunku” Prezydenta Białorusi, zmieniły płytę jakby na rozkaz. „Miodowe uśmiechy” ustąpiły miejsca złości i kategorycznym żądaniom dymisji prezydenta. A niektórzy „kontaktowcy”, którym udało się dotrzeć do Łukaszenki, jak np. Były zastępca sekretarza obrony M. Carpenter z Jamestown Foundation i były głównodowodzący sił amerykańskich w Europie, generał B. Hodges z CEPA, po prostu zniknęli z list tych instytucji; staje się oczywiste, że te role zostały im przydzielone tylko do udziału w „Grze z Łukaszem”.

  Koordynator Mińskiego Forum Dialogu wyrosłego przy białoruskim MSZ, w którym uczestniczyło wiele wybitnych osobistości zachodniego środowiska eksperckiego, Jewgienij Preigerman, przyjął otwarcie stanowisko antyłukaszenkowskie. Według niego to nie Zachód przeciwstawił się Łukaszence, ale on sam złamał to, co tak dobrze szło do przodu. Podobno w ciągu kilku dni „zniszczone zostały wszystkie owoce pracy białoruskiej dyplomacji ostatniej dekady”: przede wszystkim wizerunek kraju jako wschodnioeuropejskiego ośrodka dyplomatycznego oraz darczyńcy bezpieczeństwa i stabilności w regionie. Zniszczył też wiele osiągnięć zagranicznej dywersyfikacji gospodarczej, które oficjalny Mińsk „nie bez powodu przez te wszystkie lata nazywał podstawą interesów narodowych”. Nie ulega wątpliwości, że wielu dyrygentów „wskazanych osiągnięć” kierownictwa białoruskiego MSZ jest gotowych zgodzić się z tą opinią.

  A co z samym Łukaszenką, który w swoim raporcie pominął kluczowe ósme ogniwo w pracy Zachodu na najwyższym szczeblu władzy na Białorusi? Nie może mówić? Nie chce? A może po prostu nie widzi prawdziwego stanu rzeczy? Rozwój sytuacji w kraju i osobiste losy prezydenta będą zależały od odpowiedzi na te pytania. Jeśli rozumie to również tutaj należy podjąć zdecydowane kroki, ale na razie nie chce tego ogłaszać, to jedno. Jeśli Łukaszenka liczy, że uda mu się utrzymać stary zespół i wrócić do starej polityki, to jest skazany na wpadnięcie w błędne koło, a dalszym biegiem będzie kierował ktoś inny.
  https://www.fondsk.ru/news/2020/09/18/konec-zapadnoj-igry-s-lukoy-v-belorussii-51860.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

  Polubienie

  • paziem

   Nie jest prawdą, że Łukaszenka nie dostrzegł zdrady i V kolumny w strukturach władzy.
   W.Makiej ( wiele lat był przy Radzie Europy, ale ma za sobą także staż w USA) rzeczywiście jest nadal ministrem spraw zagranicznych ( jak długo, nie wiemy, ale rozstrzygnięcie w tym wypadku zależy od szerszych zmian nie tylko na Białorusi, ale i w Rosji, w której V kolumna też się ma dobrze).
   Nastapiły już zmiany na szczeblu ogólnopaństwowym , jak i regionalnym, zapewne bąda dokonywane dalsze. Jest nowy szef KGB Iwan Tertel, Waleri Wakulczik dotychczasowy przewodniczący Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego został sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Białorusi, Anatolij Siwak, dotychczasowy przewodniczący Miejskiego Komitetu Wykonawczego został wicepremierem, Został mianowany nowy gubernator Obwodu Grodzieńskiego W.Karanik, który wcześniej był ministrem zdrowia i on głównie odpowiadał za służby medyczne w okresie tzw. pandemii. Warto także zauważyć dwa ważne wydarzenia: 1) zmiana na szczycie kościoła prawosławnego na Białorusi .Nowym Metropolitą Mińskim i Zasławskim, agzarchą Białorusi, został Beniamin ( Witalij Iwanowicz Tupeko z wykształcenia radio-fizyk); zostąpił on dotychczasowego metropolitę Pawła. 2) na teren Białorusi zabroniono wjazdu katolickiemu abp. T.Kondrusiewiczowi – białoruski duchowny rzymskokatolicki polskiego pochodzenia, administrator apostolski Mińska w latach 1989–1991, administrator apostolski dla katolików obrządku łacińskiego w Rosji w latach 1991–2002, przewodniczący Konferencji Episkopatu Rosji w latach 1999–2005, arcybiskup metropolita moskiewski w latach 2002–2007, arcybiskup metropolita mińsko-mohylewski od 2007, administrator apostolski diecezji pińskiej w latach 2011–2012, przewodniczący Konferencji Episkopatu Białorusi od 2015.

   Polubione przez 2 ludzi

 7. Alex Sobotka

  Zabraklo tu glownego ogniwa, ktore zwyczajnie nie wytrzymalo proby czasu i sie rozerwalo na szczepy.
  KGB „przespalo” postep technologiczny i nie zauwazylo ze dzisiaj juz nie wystarczy wylaczyc dostawy internetu… Zmienila sie epoka i metody walki.
  https://aws.amazon.com/what-is-aws/

  Polubienie

 8. Alex Sobotka

  Na „strzelnicy mówią” że Amerykański Patriota, Prezydent Donald Trump szanuje Łukaszenkę za Patriotyzm i olewajacą postawę wobec WHO. Poza tym za eliminacje globalnych patologii NWO z którymi „demokracja” nie może sobie poradzić.Podobno osobiście oglądał relację z Parady w Mińsku, która w bieżącym roku była precedensem na skalę światową.
  Żyjemy w przyspieszeniu kosmicznym i nawet nie widzimy zmian które już dawno nastąpiły a zmurszałe i często zdewociałe służby, zyja wedlug starego zegara. Przed rozpadem ZSRR, definicja granicy państwa, mówiła że „Tak wysoko w górę i tak głęboko w głąb ziemi, jak sięga technologia. Dzisiaj Żydzi z Pentagonu, rozpylają bezkarnie jakies gowno nad głowami Obywateli nie tylko całej Europy ale też świata i nikt nie reaguje. Satelity penetrują ziemię wtykają koszerne nosy tak głęboko jak pozwala na to współczesna technologia, bez pytania Obywateli poszczególnych państw o zgodę. Semicka władza, wykonuje polecenia pejsatych pobratymców i ma w dupie własnych Obywateli, ktorych powinna brodzic przed złodziejami i wszelkimi patologiami. Podobnie jest z informacja, która dociera w najdalsze zakątki świata jak pandemia bo nikt tego nie kontroluje. Problem w tym że współczesny świat został spacyfikowany przez Zydow i wydaje sie że możliwy jest „Armagedon” czyli totalna zagłada świata, do którego chca doprowadzic „Dzieci Diabla” ( Jana 8/44)Zdaniem wielu moich przyjaciół, należy resetować system władzy i zacząć wszystko z wyeliminowaniem  dotychczasowej patologii którą widać wyraźnie gołym okiem. Powstają narodowe państwa, kierowane przez lokalnych Patriotów do ktorych należy Putin na Wschodzie i Trump na Zachodzie. Obaj zostali wygenerowani przez tzw. Zukowowcow, czyli Biała inteligencje z którą Azjaci od 2012 roku przegrywają na wielu frontach. Problemem pozostaje stara, zabetonowana struktora z którą Putin sobie poradzil dzieki wlasnej inteligencji i pomocy Zukowowcow. Donald Trump ma troche problemow bo na drodze stoi „demokracja” czyli patologiczne lobby Syjonu, ale jak widzimy powoli daje sobie z tym radę, czekając aż wszystkie szczury wyjdą na pole bitwy. Ten moment nastąpi po listopadowych wyborach w USA.Teraz retrospekcja dla zilustrowania tego co pisze.Łukaszeno w końcu sie zorientował że Białoruskie KGB jest przykute łańcuchem do CIA i tak jest już od Rewolucji Bolszewickiej, zasponsorowanej i wykonanej rękami światowego Syjonizmu.Przytoczę dwa przykłady które o tym dobitnie świadczą. Kilkakrotnie przebywałem na Białorusi w różnych konfiguracjach. Jako Amerykański reporter, członek ekipy WPS, realizator „TV-MATRIX” i prywatnie. Zawsze odkrywam coś nowego co w końcu spowodowało ze sie wycofałem ze współpracy z Łukaszenką. Powodem była kompletna wiedza na temat piątej kolumny KGB wykonującego sabotaż plemienny wobec Syjonistów Zachodnich.Oszczędzę wam półsłówek i podam konkrety. Jako przyjaciele Prezydenta, ostatni raz przekroczyliśmy granice Białorusi w Druskiennikach ( Byłem w tym czasie ścigany listami gończymi w Judenlandzie)
  Po odprawie paszportowej, dostaliśmy pieczątki „pograniczników”, legalnego przekroczenia granicy Litewsko Białoruskiej.Przed odprawa celna, zatrzymano nas na bocznym pasie bo jakiemuś Żydowi nie spodobało sie moja nazwisko.Po chwili do naszych samochodów podeszło dwóch oficerów z paskami na brodzie i zażądało naszych paszportów.Po kilku minutach podszedł podoficer i żołnierz z kałasznikowem. Oddano na poszporty ale wszystkie wizy były anulowane i nakazano powrót na Litwę.Poprosilem o chwile na wyjaśnienie nieporozumienia i o wykonanie kilku telefonów. Był piątek i wszystkie biura już pozamykano. Nikt nie reagował ani w Ambasadzie Białoruskiej, ani w Mińsku. Podeszło do nas kolejnych dwóch żołnierzy i kategorycznie kazali opuścić teren Białorusi.Dalsza historie zna Pan Zieminski i czlonkowie mojaj ekipy.Po powrocie do USA zostałem zatrzymany do przesłuchania a potem dowiedziałem sie prawdy na temat szczegółów.Wcześniej za zgoda Prezydenta Lukaszenki, udalismy sie do kilku miejsc w celu nawiązania współpracy medialnej WPS z Bialoruskim Radiem i Telewizja. Żydzi odpowiedzialni na najwyższym szczeblu za media, olali nas ciepłym moczem pomimo wyraźnej woli współpracy Prezydenta Łukaszenki. Ostatni przykład 5 kolumny żydowskiej który przedstawię dla zilustrowania przegranej Białorusi, to „pomoc” w realizacji filmu o Łukaszence na bazie materiałów z TV Białoruś. Na bezpośrednie polecenie Łukaszenki, przybyłem moim informatykiem do głównej siedziby telewizji w Mińsku i pokazałem listę materiałów filmowych które zaakceptował Prezydent Łukaszenka. Dyrektor na ostatnim piętrze, wezwał pracownice które miały mi dać kopie wybranych filmow. Pomine szczegoly i kulisy towarzyszące calej wizycie. Coś co trwa do 2 godzin, zwlekano przez tydzień aż w końcu po interwencji  Prezydenta który gońcem dostarczył list do Dyrektora, z nakazem natychmiastowego wykonania polecenia, otrzymałem niekompletne materiały.
  Nigdy bym o tym nie napisał, gdyby nie fakt pozamiatania niektórych „Twardogłowych Bolszewików” z KGB włącznie, przez Prezydenta Łukaszenkę i zmiany w konfiguracji geopolitycznej. Obecnie Zydzi „A”, zlapali sie za lby z Żydami „B”  i dochodzi do bezpośredniej konfrontacji Starozakonnych {Kabala. Judzenie, Korupcja, Guślarstwo, ludożerstwo itp. patologie)  z Konserwatystami od Trumpa, czyli Chrześcijanami opartymi na Nowym Testamencie ( bez komentarza)Możecie kibicować mojej bitwie o prawdę i Narodowa Demokracja, odwiedzając od października br. moj serwer logistyczny http://www.periodyk.com gdzie znajdziecie poszczegolne namiary na nasze strategiczne serwery.

  Polubienie

 9. Klemens

  Apel prezydenta Łukaszenki do Polaków

  Polubienie

 10. Alex Sobotka

  Ostatni prawdziwy Bohater Europy.
  Mlodzi Europejczycy wracajac z banicji gdzie podcierali dypy starym Zydom, jeszcze zatesknia za Ojczyzna. Oby mieli gdzie wracac, bo ja nie mam. Przegralem moje zycie ponad 40 lat temu, szukajac szczescia pomiedzy obcymi a stracilem Rodakow i Ojczyzne. Dzisiaj walcze ze sponsorowanymi przez Zydow Murzynami w USA i jednoczesnie jestem scigany we wlasnym kraju przez Zydowskie sluzby i kundli bez identyfikacji Narodowej ktore udaja „polakow” pilnujacych „prawa”.
  Alex

  Polubienie

 11. Sławobor

  Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko faktycznie deklaruje, że integracji nie będzie i może jedynie zapewnić tranzyt rosyjskich węglowodorów przez terytorium republiki i zachować istniejące łańcuchy handlowe i gospodarcze, aby Moskwa nie poniosła strat. Opowiedział o tym politolog Bogdan Bezpalko w wywiadzie dla Ukraina.ru

  Ponadto ekspert podkreślił, że narzędziem szantażu są doniesienia o rzekomych porozumieniach Białorusi z Polską w sprawie rewersu ropy.

  „Odwrócenie oleju było dyskutowane wielokrotnie i technicznie odwrócenie to jest dość trudne do zrealizowania, do tego konieczna jest przebudowa przepompowni. Ale Łukaszenka demonstruje gotowość do konfrontacji nawet w warunkach swojej niezbyt stabilnej pozycji – stwierdził Bezpałko.

  To swego rodzaju wdzięczność za to, że Rosja pomogła mu stawić opór, uznając go w tej chwili za prawowitego, oraz za pomoc udzieloną przez rosyjskie media – podało źródło.

  Czytaj więcej: https://ukraina.ru/news/20200918/1028940495.html

  Łukaszenka jeśli nie rozprawi się szybko z V kolumną(głównie jest to MSZ właśnie z Makejem na czele) jest do odstrzału tym bardziej, że burdy nie skończą się tak szybko a „pokojowe demonstracje” zmienią się w inny rodzaj walki. Jak widac na każdą niedzielę zwoływana jest inna forma demonstracji. W najblższą Nexta nawołuje do wyjścia z dużymi transparentami na których mają być umieszczone dane osobowe funkcjonariuszy Omonu.

  Polubienie

 12. Podobnie ubrani,przyjezdzaja do Lezanska. Porozmawiajcie z mieszkancami.

  Polubienie

 13. Alex Sobotka

  Wymierny sukces Lukaszenki
  Kolejny Stan USA „Utah” likwiduje „pandemie” na podstawie opinii expertow i olewa nakazy WHO. Argumentem przetargowym jest Defilada Zwyciestwa w Minsku,- po ktorej nikt dotychczas nie umarl…
  Udalo mi sie na glownym serwerze FOX- News przemycic informacje o defiladzie i umiescic film, ktory jak wiem poruszyl cale amerykanskie spoleczenstwo. Glownie Weteranow, ktorzy szanuja Weteranow na calym swiecie i tym samym docenili pierwszego Prezydenta, ktory pozwolil im „paradowac” pomimo zakazow globalistow. https://youtu.be/CYcPxYXotOE
  W tym swietle Putin wyszedl na marionetkowego Pajaca i stracil szacunek u Amerykanskich Weteranow..
  Mamy juz 3 Stany ( republikanskie) ktore znosza restrykcje co rozwsciecza Zydowskich adwokatow i Lobby, co moze sie zle dla nich skonczyc.

  Polubienie

  • Piotr

   Też mi ten Putin coraz bardziej śmierdzi szkoda tylko zacnego opolczyka,że dalej zapatrzony w niego jak sroka w kość,albo moher w otyłego zakonnika z Torunia.

   Polubienie

 14. Alex Sobotka

  Wszystko sie zaczelo od Putina i na Putinie sie skończy. Pierwszy po „pierestrojce” facet z jajami, którego Żukowscy (Biała Inteligencja światowa) wywindowali na sama gore.
  Czekam na ważny telefon i sie nudze. Pies z nudów lize jaja a ja odpisuje na  listy dla zabicia czasu, albo jako antidotum na powazna prace ktora coraz bardziej wyczerpuje mój „procesor myślowy” a do konfrontacji został już tylko miesiąc. Na stronie http://www.periodyk.com  juz za kilka dni umieszcze adresy logistycznych serwerów które naprowadza was na pole bitwy o Trumpa.
  Zdrada to największa kara jaka może spotkać prawdziwego, uczciwego mężczyznę, a kara za zdradę to rzeczywistość która potem spotyka zdrajcę.
  Jeden z moich nauczycieli mawiał : Szopen umarł. Mozart umarł i ja też sie nie najlepiej czuje”. Putin jest dla mnie przykładem człowieka z życiorysem  podobnym do mojej drogi życiowej, sterowanej zdalnie przez jakies sily. Wszystko mu sie zawsze układało z wyjątkiem partnerów z którymi współpracował. Miałem zaszczyt i przyjemność współpracować z Koreańczykami  jako „kibic” i tzw. „amerykański konsultant” podczas realizacji filmu „Nashi” i kilku innych dokumentów w Moskwie i Petersburgu.  https://youtu.be/CeA6y2vFXgU  ( w tym filmie jest epizod z flaga i krótka historia która kiedyś opowiem)
  Wydawalo sie ze następują pozytywne zmiany z sposobie myślenia młodych Rosjan. Potem zaczely sie spektakularne zwycięstwa Putina, które były ustawiane ręcznie przez lojalnych Narodowcow co nie moglo sie podobac Zydom z Londyńskiego burdelu i Nowojorskiej Kabały. Olimpiada w Sochi pokazala prawdziwe oblicze zachodnich kurwysynow i rozpoczela proces kupowania mlodych pojebow ( kundli) za kilka srebrników.  

  Rownolegle z Putinem, w droge do normalnosci wyruszyl Lukaszenko.
  Od samego początku miał kompleks Putina ale szedł uczciwa droga obserwując bledy ktore Putin robił coraz częściej np. instalowanie Oligarchów, ktorych Łukaszenka wyeliminował z gry już w 1994 roku. Ustawianie opozycji Oligarchów, ja z perspektywy USA, widziałem jako strategie władzy instalującej liderów gangów i mafii pilnującej lokalnego porządku od dziecka aż do pozycji liderów politycznych w Waszyngtonie.
  Dzięki kontrolowanym gangom, Policja ma mniej pracy i ręcznie steruje ulicami juz od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Tu 8 letni chłopak sprzedający „dragi” na ulicy, jest pierwszym ogniwem władzy Amerykańskiej i awansuje w drabinie społecznej pilnując swojego sektora wyznaczonego kwadratem ulic, poza które nie moze sie wychylac. Jest skuteczny, to ludzie z „cienia” torują mu drogę aż do pozycji Senatora lub Kongresmena.  Największym kwadratem w Chicago za moich czasów był wielebny Czarny sługa Mafii Watykańskiej i Kardynała Bernardina z Chicago, Biskup czarnego kosciola katolickiego, który z aureolą nad głową, ustawiał szachownice dla niemal wszystkich graczy politycznych na kolorowej scenie lokalnej polityki.
  Tego manewru nie zrobił uczciwy Łukaszenka, który wyraźnie przecenić wartość pospólstwa i poszedł uczciwa droga, broniąc Białorusi edukując społeczeństwo.
  Putin obstawił wszystkie strategiczne pozycje Oligarchami ktorzy czyścili przedpole walki we własnym zakresie ale lojalnie wobec Prezydenta F.R. Główny filar władzy wzorem Amerykańskich skurwieli, jest w Rosji pastuch pojebow czyli bezmyślnych owieczek ktorym mozna wciskac kazdy kit z „zajsciem w ciaze bez jebania 2 tys. lat temu, zachowując dziewictwo”. ale tylko przez „konsekrowane usta”

  Cyryl nie widzi problemow z jebaniem panienki na boku i dlatego ciągle kieruje stadem Rosyjskich owieczek, które nie maleje a wręcz rośnie z dnia na dzien bo durniów rodzi sie kilkakrotnie wiecej niż ludzi szlachetnych i mądrych.

  Polacy ktorzy mysla ze upada podstawowe zło pchające Polskę w przepaść czyli K.K są w wielkim błędzie, bo pojebow nie brakuje i dostaniecie nowa porcje „braci” ktorych Żydzi dla Polski generują z dnia na dzień. Ostatecznie skończycie jak Ameryka mordowana przez BLM ktorych wypasiono na Amerykańskiej piersi i krwi.
  Poczekajcie chwile a w „polskim srejmie” zasiada wasi kolorowi bracia w wierze, ktorych skurwysyny w sutannach sprowadza w ramach „pomocy humanitarnej”    https://youtu.be/5zo8BywxNuQ
  Dzisiaj wszystko już stanęło na głowie i spokojnie czekam na przebieg wydarzeń , słuchając na strzelnicy opowiesci Amerykańskich Weteranów walczących o „demokrację na całym świecie”  od Wojny w Iraku aż do Syrii a za chwile na ulicach Amerykanskich miast. Pytam czasem czy maja swiadomosc ze eliminując jedna kurwe, instalują druga, jak np. w Jugosławii Zabijając Słowian, instalowali Muzułmanów? Robią dziwne miny i udają totalnych durniów, albo faktycznie nic nie wiedza o czystce Słowian.
  Ale niemal wszyscy szanują Putina bardziej niż własnych przywódców, mimo że ich wiedza czerpana z mediów na temat geopolityki, sięga dna. Wierzą w demokrację, ale im bliżej śmierci, – wierzą mocniej w Żydowskiego Króla Jezusa.
  Kończąc ten długi wywód, powiem że Putin zdradził taktycznie Łukaszenkę i planuje rozegranie ostatniej bitwy o Europę. Zwłaszcza że jak mówią gminne wieści, Putin walczy o życie co zawsze stymuluje spektakularny atak na wroga. Podobna sytuacja jest dziś w USA, gdzie uczciwy Amerykański Patriota Trump, bedzie sie musiał skonfrontować z koczującymi na koszt Amerykańskiego podatnika Afro-Azjatyckimi Nomadami sprowadzonymi tu w ramach „pomocy humanitarnej” przez synów Kurwy i Rabina w rodzaju Sorosa i różnego innego Syjonistycznego ścierwa, mordującego Amerykę.Polecam jeden z moich ulubionych filmów w kontekście tego listu.https://youtu.be/377WRcPXsMkWszystko sie zaczelo od Putina i na Putinie sie skończy. Pierwszy po „pierestrojce” facet z jajami, którego Żukowscy (Biała Inteligencja światowa) wywindowali na sama gore.
  Czekam na ważny telefon i sie nudze. Pies z nudów lize jaja a ja odpisuje na  listy dla zabicia czasu, albo jako antidotum na powazna prace ktora coraz bardziej wyczerpuje mój „procesor myślowy” a do konfrontacji został już tylko miesiąc. Na stronie http://www.periodyk.com  juz za kilka dni umieszcze adresy logistycznych serwerów które naprowadza was na pole bitwy o Trumpa.
  Zdrada to największa kara jaka może spotkać prawdziwego, uczciwego mężczyznę, a kara za zdradę to rzeczywistość która potem spotyka zdrajcę.
  Jeden z moich nauczycieli mawiał : Szopen umarł. Mozart umarł i ja też sie nie najlepiej czuje”. Putin jest dla mnie przykładem człowieka z życiorysem  podobnym do mojej drogi życiowej, sterowanej zdalnie przez jakies sily. Wszystko mu sie zawsze układało z wyjątkiem partnerów z którymi współpracował. Miałem zaszczyt i przyjemność współpracować z Koreańczykami  jako „kibic” i tzw. „amerykański konsultant” podczas realizacji filmu „Nashi” i kilku innych dokumentów w Moskwie i Petersburgu.  https://youtu.be/CeA6y2vFXgU  ( w tym filmie jest epizod z flaga i krótka historia która kiedyś opowiem)
  Wydawalo sie ze następują pozytywne zmiany z sposobie myślenia młodych Rosjan. Potem zaczely sie spektakularne zwycięstwa Putina, które były ustawiane ręcznie przez lojalnych Narodowcow co nie moglo sie podobac Zydom z Londyńskiego burdelu i Nowojorskiej Kabały. Olimpiada w Sochi pokazala prawdziwe oblicze zachodnich kurwysynow i rozpoczela proces kupowania mlodych pojebow ( kundli) za kilka srebrników.   https://youtu.be/ivT-I-yxtdY
  Rownolegle z Putinem, w droge do normalnosci wyruszyl Lukaszenko.
  Od samego początku miał kompleks Putina ale szedł uczciwa droga obserwując bledy ktore Putin robił coraz częściej np. instalowanie Oligarchów, ktorych Łukaszenka wyeliminował z gry już w 1994 roku. Ustawianie opozycji Oligarchów, ja z perspektywy USA, widziałem jako strategie władzy instalującej liderów gangów i mafii pilnującej lokalnego porządku od dziecka aż do pozycji liderów politycznych w Waszyngtonie.
  Dzięki kontrolowanym gangom, Policja ma mniej pracy i ręcznie steruje ulicami juz od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Tu 8 letni chłopak sprzedający „dragi” na ulicy, jest pierwszym ogniwem władzy Amerykańskiej i awansuje w drabinie społecznej pilnując swojego sektora wyznaczonego kwadratem ulic, poza które nie moze sie wychylac. Jest skuteczny, to ludzie z „cienia” torują mu drogę aż do pozycji Senatora lub Kongresmena.  Największym kwadratem w Chicago za moich czasów był wielebny Czarny sługa Mafii Watykańskiej i Kardynała Bernardina z Chicago, Biskup czarnego kosciola katolickiego, który z aureolą nad głową, ustawiał szachownice dla niemal wszystkich graczy politycznych na kolorowej scenie lokalnej polityki.
  Tego manewru nie zrobił uczciwy Łukaszenka, który wyraźnie przecenić wartość pospólstwa i poszedł uczciwa droga, broniąc Białorusi edukując społeczeństwo.
  Putin obstawił wszystkie strategiczne pozycje Oligarchami ktorzy czyścili przedpole walki we własnym zakresie ale lojalnie wobec Prezydenta F.R. Główny filar władzy wzorem Amerykańskich skurwieli, jest w Rosji pastuch pojebow czyli bezmyślnych owieczek ktorym mozna wciskac kazdy kit z „zajsciem w ciaze bez jebania 2 tys. lat temu, zachowując dziewictwo”. ale tylko przez „konsekrowane usta”

  Cyryl nie widzi problemow z jebaniem panienki na boku i dlatego ciągle kieruje stadem Rosyjskich owieczek, które nie maleje a wręcz rośnie z dnia na dzien bo durniów rodzi sie kilkakrotnie wiecej niż ludzi szlachetnych i mądrych.

  Polacy ktorzy mysla ze upada podstawowe zło pchające Polskę w przepaść czyli K.K są w wielkim błędzie, bo pojebow nie brakuje i dostaniecie nowa porcje „braci” ktorych Żydzi dla Polski generują z dnia na dzień. Ostatecznie skończycie jak Ameryka mordowana przez BLM ktorych wypasiono na Amerykańskiej piersi.
  Poczekajcie chwile a w „polskim srejmie” zasiada wasi kolorowi bracia w wierze, ktorych skurwysyny w sutannach sprowadza w ramach „pomocy humanitarnej”    https://youtu.be/5zo8BywxNuQ
  Dzisiaj wszystko już stanęło na głowie i spokojnie czekam na przebieg wydarzeń , słuchając na strzelnicy opowiesci Amerykańskich Weteranów walczących o „demokrację na całym świecie”  od Wojny w Iraku aż do Syrii. Pytam czasem czy maja swiadomosc ze eliminując jedna kurwe, instalują druga, jak np. w Jugosławii Zabijając Słowian, instalowali Muzułmanów? Robią dziwne miny i udają totalnych durniów, albo faktycznie nic nie wiedza o czystce Słowian.
  Ale niemal wszyscy szanują Putina bardziej niż własnych przywódców, mimo że ich wiedza czerpana z mediów na temat geopolityki, sięga dna. Wierzą w demokrację, ale im bliżej śmierci, – wierzą mocniej w Żydowskiego Króla Jezusa.
  Kończąc ten długi wywód, powiem że Putin zdradził taktycznie Łukaszenkę i planuje rozegranie ostatniej bitwy o Europę. Zwłaszcza że jak mówią gminne wieści, Putin walczy o życie co zawsze stymuluje spektakularny atak na wroga. Podobna sytuacja jest dziś w USA, gdzie uczciwy Amerykański Patriota Trump, bedzie sie musiał skonfrontować z koczującymi na koszt Amerykańskiego podatnika Afro-Azjatyckimi Nomadami sprowadzonymi tu w ramach „pomocy humanitarnej” przez synów Kurwy i Rabina w rodzaju Sorosa i różnego innego Syjonistycznego ścierwa, mordującego Amerykę. Polecam jeden z moich ulubionych filmów w kontekście tego listu. https://youtu.be/377WRcPXsMk

  Polubienie

 15. Pingback: Siedem etapów scenariusza zagłady Białorusi. Relacje Białorusi z Rosją, a śmieszność polskiego premiera.

 16. Sławobor

  Witajcie Panie i Panowie inzynierowie z Białorusi. Europa na was czeka

  Wezwania do bojkotu gospodarczego, na które nalegają polscy koordynatorzy białoruskich protestów, są niesłuszne i nie doprowadzą do osłabienia władzy, a jedynie do zubożenia zwykłych ludzi.

  Taką opinię wyrażają eksperci analizujący sytuację na Białorusi.
  Dmitrij Egorczenkow, dyrektor Instytutu Studiów Strategicznych i Prognoz Uniwersytetu RUDN: „Obywatelom Białorusi proponuje się popełnienie samobójstwa. Ze względu na jasny, ale zewnętrzny pomysł. Te. zabijmy się, aby wolność świeciła w całej Europie. Jednocześnie nikt nie mówi, co się stanie z Białorusią, co stanie się z miejscami pracy, co stanie się z gospodarką, gdzie Białorusini pójdą do pracy, jeśli załamują swoją gospodarkę. Wątpię, aby w Europie, w pięknych państwach europejskich, w nieco bardziej odległych dla Białorusi krajach sąsiednich, tak niecierpliwie oczekiwano wysoko wykwalifikowanych białoruskich kadr. To oczywiście rozmowa na korzyść ubogich. W żadnym wypadku nie powinieneś teraz ulegać tym prowokacjom i strzelać sobie w głowę. Mieliśmy już przykład historyczny, bardzo tragiczny. Kiedy ludność ZSRR uległa dokładnie tym samym prowokacjom i kraj sam się zniszczył. Wyciągnijmy fakty z tych lekcji historii.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.