Światowa syjonistyczna mafia finansowa funduje nam „Rok 1984”

To może się udać – niestety. Tylko jak długo uda się mafii finansowej realizować globalną depopulację i łamać podstawową zasadę zarówno ekonomiczną jak i fizyczną, że „nie może istnieć zysk bez pracy”? – D.Kosiur

 

__________________________________________________

Lockdowny przyniosły przedsmak tego, co ma nadejść…

Tekst ze strony: https://wawel.neon24.pl/post/157977,dr-antony-p-mueller-od-lockdownu-do-wielkiego-resetu

[artykuł z portalu MISES INSTITUTE https://mises.org/ ]

From Lockdowns To 'The Great Reset' - OpEd - Eurasia Review

„Blokada w następstwie pandemii koronawirusa przyspieszyła realizację od dawna utartych  planów ustanowienia tak zwanego nowego porządku światowego. Pod auspicjami Światowego Forum Ekonomicznego ( WEF ) globalni decydenci opowiadają się za „ Wielkim Resetem ” z zamiarem stworzenia globalnej technokracji. To nie przypadek, że 18 października 2019 r. W Nowym Jorku WEF  uczestniczyło w „Wydarzeniu 201 ” podczas ćwiczenia pandemicznego „wysokiego szczebla” zorganizowanego przez John Hopkins Center for Health Security .

Ta nadchodząca technokracja wymaga ścisłej współpracy między szefami branży cyfrowej i rządami. Dzięki programom takim jak gwarantowany dochód minimalny i opieka zdrowotna dla wszystkich nowy rodzaj zarządzania łączy ścisłą kontrolę społeczną z obietnicąwszechstronnej sprawiedliwości społecznej.

Prawda jest jednak taka, że ​​ten nowy światowy porządek cyfrowej tyraniiwiąże się z kompleksowym systemem kredytu społecznego . Chińska Republika Ludowa  jest pionierem tej metody nadzoru i kontroli osób, korporacji i podmiotów społeczno-politycznych.

W przypadku osoby indywidualnej tożsamość ograniczy się do aplikacji lub chipa, który rejestruje prawie każdą aktywność osobistą. Aby uzyskać kilka indywidualnych praw i czy to tylko podróż do określonego miejsca, osoba musi zrównoważyć takie pozorne przywileje  poddaniem się sieci przepisów, które szczegółowo określają, co jest „ dobrym zachowaniem ” i jest uważane za korzystne dla ludzkości i środowiska. Na przykład podczas pandemii tego rodzaju kontrola rozciągałaby się od obowiązku noszenia maski i zachowywania dystansu społecznego do posiadania określonych szczepień w celu ubiegania się o pracę lub o zezwolenie na podróżowanie.

Krótko mówiąc, jest to rodzaj inżynierii społecznej, który jest przeciwieństwem spontanicznego porządku lub rozwoju. Podobnie jak inżynier mechanik maszynę, inżynier społeczny – czyli technokrata – traktuje społeczeństwo jako przedmiot. W odróżnieniu od brutalnych represji totalitaryzmów z dawnych czasów, nowoczesny inżynier społeczny będzie próbował zmusić społeczną maszynę do samodzielnego działaniazgodnie z projektem. W tym celu inżynier społeczny musi stosować prawa społeczne w taki sam sposób, w jaki inżynier mechanik przestrzega praw natury. Teoria behawioralna osiągnęła etap wiedzy, który umożliwia realizację marzeń o inżynierii społecznej. Machinacje inżynierii społecznej działają nie poprzez brutalną siłę, ale subtelnie przez szturchanie .

Zgodnie z porządkiem przewidzianym przez Wielki Reset postęp technologii nie ma służyć poprawie warunków życia ludzi, ale poddać jednostkę tyranii technokratycznego państwa. Uzasadnienie: „Eksperci wiedzą lepiej”.

Terminarz

Plan remontu świata jest pomysłem elitarnej grup biznesmenów, polityków i ich intelektualnego otoczenia, które spotykały się w Davos w Szwajcarii każdego roku w styczniu. Powołane w 1971 roku Światowe Forum Ekonomiczne stało się od tego czasu wydarzeniem o charakterze megaglobalnym. W spotkaniu w 2020 roku wzięło udział ponad trzy tysiące liderów z całego świata .

Pod przewodnictwem WEF , program Wielkiego Resetu mówi, że dokończenie obecnej transformacji przemysłowej  wymaga gruntownej przebudowy gospodarki, polityki i społeczeństwa. Taka wszechstronna przemiana wymaga zmiany ludzkich zachowań, dlatego „ transhumanizm ” jest częścią programu.

Wielki Reset  będzie tematem pięćdziesiątego pierwszego spotkania Światowego Forum Ekonomicznego w Davos w 2021 roku . Jej celem jest zaangażowanie światowej gospodarki w „bardziej sprawiedliwą, zrównoważoną i odporną przyszłość”. Program wzywa do „nowej umowy społecznej”, która koncentruje się na równości rasowej, sprawiedliwości społecznej i ochronie przyrody. Zmiany klimatyczne wymagają od nas „dekarbonizacji gospodarki” oraz dostosowania ludzkiego myślenia i zachowania „do harmonii z naturą”. Celem jest zbudowanie „bardziej równych, sprzyjających włączeniu społecznemu i zrównoważonych gospodarek”. Ten nowy światowy porządek musi być „pilnie” wprowadzony w życie, twierdzą promotorzy WEF i podkreślają, że pandemia „obnażyła niezrównoważony charakter naszego systemu”, któremu brakuje „spójności społecznej”.

„Wspaniałym” projektem resetowania WEF jest inżynieria społeczna na najwyższym poziomie. Zwolennicy resetu twierdzą, że ONZ nie zdołała zaprowadzić  porządku na świecie i nie mogła z całą mocą kontynuować swojego programu zrównoważonego rozwoju – znanego jako  Agenda 2030 – z powodu biurokratycznego, powolnego i sprzecznego sposobu działania. Natomiast działania komitetu organizacyjnego Światowego Forum Ekonomicznego są szybkie i mądre. Kiedy dojdzie do konsensusu, projekt może zostać wdrożony przez światową elitę na całym świecie .

Inżynieria społeczna

Ideologia Światowego Forum Ekonomicznego nie jest bardziej lewicowa, niż prawicowa, bardziej postępowa, niż konserwatywna, nie jest też bardziej faszystowska niż komunistyczna, lecz  po prostu technokratyczna . Jako taka zawiera wiele elementów wcześniejszych ideologiikolektywistycznych.

W ostatnich dziesięcioleciach na corocznych spotkaniach w Davos wyłonił się konsensus, że

świat potrzebuje rewolucji, a reformy trwały zbyt długo

Członkowie WEF przewidują głęboki wstrząs w krótkim czasie. Przedział czasowy powinien być tak krótki, że większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że trwa rewolucja. Zmiana musi być takszybka i dramatyczna, że ​​ci, którzy się zorientują, że rewolucja ma miejsce, nie mają czasu na zmobilizowanie się przeciwko niej.

Podstawową ideą Wielkiego Resetowania jest ta sama zasada, która kierowała radykalnymi przemianami od rewolucji francuskiej do rosyjskiej i chińskiej. To idea konstruktywistycznego racjonalizmu  wcielonego w państwo. Ale projekty takie jak Wielki Reset pozostawiają bez odpowiedzi pytanie, kto rządzi państwem. Samo państwo nie rządzi. To narzędzie władzy. Decyduje nie abstrakcyjne państwo, ale przywódcy określonych partii politycznych i pewnych grup społecznych.

Wcześniejsze reżimy totalitarne potrzebowały masowych egzekucji i obozów koncentracyjnych, aby utrzymać swoją władzę. Uważa się, że obecnie dzięki nowym technologiom można łatwo zidentyfikować i zmarginalizować dysydentów. Nonkonformiści zostaną uciszeni dyskwalifikacją rozbieżnych opinii jako moralnie godnych pogardy.

Blokady [lockdowny] w 2020 roku prawdopodobnie oferują podgląd tego, jak działa ten system. Blokada działała tak, jakby została zaaranżowana – i może tak było. Jakby podążając za jednym rozkazem , przywódcy dużych i małych narodów – i na różnych etapach rozwoju gospodarczego – zastosowali niemal identyczne działania. Wiele rządów nie tylko działało zgodnie, ale również stosowały te środki, nie zważając na przerażające konsekwencje globalnego zamknięcia.

Miesiące zastoju gospodarczego zniszczyły podstawy ekonomiczne milionów rodzin. Wraz z dystansem społecznym, zamknięcie spowodowało, że masa ludzi nie była w stanie o siebie zadbać. Najpierw rządy zniszczyły środki do życia, a potem politycy pojawili się jako zbawcy. Zapotrzebowanie na pomoc społeczną nie ogranicza się już do określonych grup, ale stało się potrzebą mas.

Kiedyś wojna była zdrowiem państwa . Teraz jest nim strach przed chorobą. To, co nas czeka, to nie pozorna przytulność życzliwego, wszechstronnego państwa opiekuńczego z gwarantowanym dochodem minimalnym oraz opieką zdrowotną i edukacją dla wszystkich. Blokada i jej konsekwencje przyniosły przedsmak tego, co ma nadejść:

permanentny stan lęku, ścisła kontrola behawioralna, masowa utrata pracy i rosnąca zależność od państwa.

Dzięki środkom podjętym w następstwie pandemii koronawirusa dokonano dużego kroku w kierunku zresetowania światowej gospodarki. 

Bez powszechnego oporu koniec pandemii nie będzie oznaczał końca blokady i dystansu społecznego. 

W tej chwili jednak przeciwnicy nowego porządku świata, czyli cyfrowej tyranii, nadal mają dostęp do mediów i platform do sprzeciwu. Jednak czas ucieka. Sprawcy nowego porządku świata poczuli zapach krwi. Uznanie koronawirusa za pandemię przydało się, aby promować program ich Wielkiego Resetowania. Tylko masowa opozycja może spowolnić i ostatecznie powstrzymać rozszerzanie się uścisku władzy tyrańskiej technokracji, która wciąż rośnie.

Autor: Antony P. Mueller Dr. Antony P. Mueller is a German professor of economics who currently teaches in Brazil.

 

31 Komentarzy

Filed under Polityka

31 responses to “Światowa syjonistyczna mafia finansowa funduje nam „Rok 1984”

 1. andrzej

  Chodzenie pod tak zwany Episkopat to strata energii i czasu.

  Polubione przez 2 ludzi

 2. przyjaciel

  niektórzy upatrują ratunku w Chinach inni w Rosji inni w USA, a oni wszyscy realizują inny kawałek układanki , który już niedługo połączy się w jedna całość, taka różnica miedzy nimi. Realizują 2 polityki, jedną dla siebie i jedną dla mas.

  Polubienie

 3. przyjaciel

  środowiska tak, ale jeśli mówimy o zarządzających mogą oni o tyle stać w opozycji do NWO o tyle jako wybrani na marionetkowy rząd , już w danej chwili są niepotrzebni, siły globalistyczne chcą usunąć te marionetki, które kiedyś były użyteczne i spełniły swoją misję.

  Polubienie

 4. Klemens

  Wielu ludzi chce być dziś cyborgami na usługach okupanta

  – Niektórzy wskazywali na zagrożenia dla bezpieczeństwa i prywatności jakie stwarzają mikroczipy, że dzięki tej technologii ludzie utracą autonomię stając się cyfrowymi niewolnikami właścicieli firm produkujących mikrochipy. Wiele z tych firm jest zarządzanych przez rządy, korporacje, sieci i wielkie firmy technologiczne, które już dziś zajmują się uciszaniem głosów konserwatystów, obrońców życia i rodziny za pośrednictwem mediów społecznościowych.

  https://wolnemedia.net/juz-dzis-57-pracownikow-wszczepiloby-sobie-chipy

  Polubienie

 5. Dwie refleksje

  Warto zwrócić uwagę na dość charakterystyczny fakt, że na temat występowania „korona-pandemii” właściwie nie wypowiadają się w powszechnych żydo-mediach lekarze – tak przynajmniej jest w IIIŻydo-RP/Polin -, a jeśli to bardzo sporadycznie (?).
  A to przecież jedyni specjaliści, których opinie medyczne na temat rzeczywistego występowania pandemii trudno byłoby kwestionować nam laikom.

  Charakterystyczne jest także i to, że w aptekach nie ma w ogóle kolejek, które są normalnym zjawiskiem w trakcie nie tylko każdej epidemii, ale nawet zwiększonej zachorowalności zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, np. na anginę (?).

  Polubione przez 1 osoba

 6. Polecam do przeczytania i kopiowania:
  https://robertbrzoza.pl/post/zydowski-talmudyczny-zamordyzm

  ===========================
  jasiek z toronto

  http://polskawalczaca.com

  Polubienie

  • Jasiek z Toronto,

   dlaczego piszesz: żydowski talmudyczny zamordyzm? To jest żydobiblijny zamordyzm. Mówi o nim, zapowiada go żydo-biblia, ukochane „pismo święte” żydowierczych katolików i innych krystowierców.

   “Ziemię do której przybywasz jako przychodzień… dam tobie i twojemu potomstwu na wieczne posiadanie.”
   Rdz 17, 8

   „Gdy Pan, Bóg twój, wprowadzi cię do ziemi, o której poprzysiągł przodkom twoim: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, że da tobie miasta wielkie i bogate, których nie budowałeś, domy pełne wszelkich dóbr, których nie zbierałeś, wykopane studnie, których nie kopałeś, winnice i gaje oliwne, których nie sadziłeś, kiedy będziesz jadł i nasycisz się – strzeż się, byś nie zapomniał o Panu, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.”
   Pwt 6, 10-12

   „Wytracisz więc wszystkie narody, które twój Bóg, Jahwe, wyda tobie. Nie będziesz znał litości nad nimi.”
   Pwt 7, 2

   „…wywyższy cię Pan, Bóg twój, ponad wszystkie narody ziemi”
   Pwt 28, 1

   „Cudzoziemcy odbudują twoje mury, a ich królowie będą ci służyć, gdyż w moim gniewie cię uderzyłem, lecz w mojej łaskawości nad tobą się zlituję.
   I twoje bramy będą stale otwarte, ni w dzień, ni w nocy nie będą zamykane, aby można było sprowadzić do ciebie skarby narodów pod wodzą ich królów.
   Bo naród i królestwo, które tobie nie będą służyć, zginą, i takie narody będą doszczętnie wytępione.”
   Izajasza, 60, 10-12

   “I stawią się obcy, aby paść wasze owce, a cudzodziemcy będą waszymi oraczami i winiarzami, a Wy będziecie nazwani kapłanami Pana, sługami naszego Boga mianować was będą ; zużyjecie bogactwa narodów i w ich sławę odziewać się będziecie.”
   Izajasza 61, 5-6

   “Tak mówi Pan Bóg: “Oto skinę ręką na pogan i między ludami podniosę mój sztandar. I odniosą twych synów na rękach, a córki twoje na barkach przyniosą.  I będą królowie twymi żywicielami, a księżniczki ich twoimi mamkami. Twarzą do ziemi pokłon ci będą oddawać i lizać będą kurz z twoich nóg.“
   Izajasza 49, 22-23

   “Przyjdą do Ciebie i będą twoimi; chodzić będą za tobą w kajdanach; na twarz przed tobą będą padać i mówić do ciebie błagalnie.”
   Izajasza 45, 14

   „ Niech synowie Syjonu radują się swym  Królem,
   Niech chwała Boża będzie w  ich ustach,
   a  miecze  obosieczne  w ich ręku:
   aby  dokonać  pomsty wśród pogan
   i  karania pośród narodów;
   aby ich królów  zakuć w kajdany,
   a  dostojników  w żelazne  łańcuchy
   by wypełnić na nich pisany wyrok.”
   Ps 149 1-8

   Czyżbyś nie znał żydo-biblii?

   Polubione przez 1 osoba

   • Moglbym posluzyc sie nie tylko Starym Testamentem, ktory w zasadzie zostal wypelniony, lub Gemera, lub Tora a nawet Piecioksiegiem Mojzesza, ale jedynie talmud (jako swego rodzaju kodeks) doskonale odzwierciedla zydowska pogarde i nienawisc do „gojow” jako swoisty rodzaj „zwierzecia lub bydlecia w ludzkiej skorze…”… Wiec nie uwazam, ze popelnilem pomylke, lub niezgodnosc z tytulem jaki umiescilem w swoim tekscie zapodanym powyzej…
    =====================
    jasiek z toronto

    http://polskawalczaca.com

    P.S. Przepraszam, ze troche czasu uplynelo do mojej w chwili obecnej odpowiedzi, ale jestem troche zajety …

    Polubienie

 7. Po ujawnieniu korzeni B.G,zamknieto kanal
  W.G,tym razem na dobre.
  http://xdisciple.blogspot.com/2012/03/great-vaccination-hoax.html
  „Nowy Swiatowy Porzadek”. NWO.
  N = NATO.
  W = WHO.
  O = ONZ.

  Polubienie

 8. Czy to jakaś mafijna banda? Nie, to nowy rząd PiS-dzielców

  Polubione przez 1 osoba

  • andrzej

   Tutejsi bohaterowie, odważniacy podający się za patriotów, a gdzie indziej tak piszą:

   „stąd mamy nakaz nosić szmaty na nosie.

   Mamy nakaz i będę nosił tam, gdzie władza chce i muszę to całkiem szczerze napisać i nie wynika to z tchórzostwa, a z racji z tego że ja naprawdę zdrowia ani siły nie mam, aby użerać się z policją, sanepidami i sądami, a za 20 tysięcy złotych kary wolę kupić coś córce albo wnusi, albo kupić coś sobie. Niekoniecznie chce dokładać moje pieniądze na nowe biznesy ojca toruńskiego.

   Dariusz Kosiur młodszy, ma siły chłop niech szlaja się po sądach i się sądzi latami”.

   ======================
   Cholera człowieka bierze, gdy pomyślę, że my pospołu z takimi ludźmi mamy walczyć z Syjonem?
   Po prostu chłop bez jaj … .

   Polubienie

   • andrzej

    Jeśli się boisz, to siedź spokojnie stary pierniku w domu, ale przynajmniej głupot nie wypisuj do młodych – siejąc w ten sposób zwątpienie, chyba, że taka to twoja rola.

    Polubienie

  • andrzej

   Morawiecki w pozycji, jakby krótką broń odbezpieczał?

   Polubienie

  • Bili de kid

   Po prostu źle pozakładali jarmułki.

   Polubienie

 9. paziem

  Banda myśli, że za tymi maskami ukryje się przed Polakami. Premiera na pewno z art. 129 kk, a innych z innych art. kk już teraz powinko się ścigać. Ale co na wisieć, nie utonie:))) , jak mówi ludowe porzekadło.

  Polubione przez 1 osoba

 10. Piotr

  Tak to moja osoba dziś rano napisała na portalu byłego juz administratora WP Tadeusza Dy.. to co zamieścił nowy adm andrzej teraz jest administratorem WP autor powyższego wpisu , który zacytował mój wpis i nazwał mnie facetem bez jaj .To jest moja opinia i ją podtrzymuje.Po drugie administratorze WP andrzeju przez całą wiosnę i lato jak również niedawno hasbarytka o nicku nana pisała na portalu peany pochwalne na temat rządzącej partii PIS , Kaczyńskiego i jego polityki.Ponadto pluskwiła wiele miesięcy na portalu WP Łukaszenkę prezydenta Białorusi za niewprowadzenie lockdawnu oraz wiele miesięcy opluskwiała na WP wszystkich tych,którzy nie chcieli w marcu i całą wiosnę chodzić w maskach na powietrzu przytaczając tysiące argumentów za noszeniem masek opluskwiała Polaków , którzy masek nie nosili mnie nazywając agentem szwabskim za pisanie prawdy o PIS.Gdzie wtedy byłeś gdzie były twoje żale na nanę na portalu WPS1.Z nią chcesz walczyć o Polskę.Ona ci pasuje bo to patriotka.Nie ma już wpisów jak jej lizałeś rowek bo wszystkie wpisy zostały wykasowane i portal ruszył od początku niedawno.

  Kilka tygodni temu nana opluskwiła na portalu WP Dariusza Kosiura w związku z jego wypowiedziami na temat prokuratora w związku z jego sprawą .Gdzie wtefy byłeś jako administator broniąc Polaków.Nie było cię .To ja Dariuszowi Kosiurowi wkleiłem na portal WPS1 jej wypowiedzi z portalu WP.

  Gdzie byłeś jak nana znana panu Paziem opluskwiała opolczyka na WP nazywając go typem , który zaprzedał się Niemocm ma paszport niemiecki i nie ma prawa ta gnida pisać na temat Polski.Pytam się gdzie wtedy byłeś chociażby z nią polemizując bo adm wtedy nie byłeś.

  Odpowiedz gdzie byłeś wtedy a no pisaleś,że nana robi dużo dobrego dla Polski i wnosi wartość na portal tyłek tej hasbarytce lizałeś cały czas.

  Ostatnia rzecz.Każdy odpowiada za swoje decyzje.Powtórzę jeszcze raz nie mam sił i zdrowia, aby szlajać się po sądach i użerać się z policją , ani nie zamierzam wspomagać budżetu syjonistycznego moimi pieniędzmi w postaci kar dlatego maskę założę tam gdzie syjon chce.Natomiast jeżeli ktoś z was chce walczyć super tylko proszę wyciągać smartfona za sekundę włączać kamerkę i dokumentować w postaci filmu swoją odwagę w świecie realnym nie chodzenia w maskach bo wielkich gierojów na youtube , portalach czy fejsie-pejsie są miliony, którzy kreują się na supermanów online ,a w świecie realnym srają na widok straży miejskiej bo żle zaparkowali.

  Nie jest to też żaden pesymizm mój . Po prostu kreowanie się na gieroja w social media nie działa już od bardzo dawna.Liczą się tylko działania realne w świecie rzeczywistym także czekam na filmy konkretne i zamieszczanie je tutaj tych odwaznych zza komputera, którzy tylko online potrafią pyszczyć natomiast w świecie realnym pierwsi maski zakładają z tym ,ze ja mam odwagę się do tego przyznać , a wy nie.Tylko przy kręceniu filmów nie zasłaniać mi się tu żółtymi papierami czy niepełnosprawnością bo to zadna odwaga mając takie dokumenty chodzić bez namordnika.

  Polubienie

 11. Piotr

  Dodam nie dajcie nigdy nabierać się hasbarytom na ich fałszywy patriotyzm i fałszywą odwagę jaką prezentują.Oni was ogłupiają grając osoby, którymi nie są.Grają zazwyczaj ofiary prześladowane umieją manipulować ludżmi.Co tu więcej pisać opolczyk wie najlepiej o czym piszę.

  Cytat:

  nana 29 września 2020 o 8:53 PM
  „wasze komentarze”?

  Ofiarę zrównuje się ze sprawcą?

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  ==============================

  Nigdy żadnych Pani komentarzy nie kasowałem. Usunąłem komentarze Piotra, w których zaczepiał Panią i te oczywiście wpisy, w których odnosiła się Pani w niewybredny sposób i to wszystko.

  A zatem Pani napuszony komentarz do mnie był nie na miejscu.
  Sądziłem, że z Panią będzie można dobrze współpracować, a tu dla mnie takie zaskoczenie i w dodatku pod moim adresem.

  Jeśli ma Pani swój blog, a ten jest za prostacki dla Pani, to proszę tam pozostać i nie zamieszczać tutaj więcej pretensjonalnych wydań.

  Jednak ja pozdrawiam Panią.

  Andrzej syn Edwarda

  https://wiernipolsce.wordpress.com/2020/09/24/kto-kogo-i-co-dalej/

  Polubienie

  • andrzej

   Proszę administratora tutejszego portalu o usunięcie mojego imienia, a zwłaszcza imienia mojego ojca, które to bez mojej zgody zamieścił tutaj komentator Piotr w swoim wpisie sygnowanym następującymi parametrami: [6 października 2020 o 20:46].

   Podstawa:
   RPE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

   Z góry dziękuję … .

   Polubienie

 12. Piotr

  Na koniec są przypadki youtuberów,którzy w miesiącu marcu,kwietniu chyba też w maju mając zaświadczenie od swojego lekarza o chorobie astma i nie tylko chodzili po mieście bez maski kreując się na Rambo, gdy w kieszeni mieli odpowiednie zaświadczenia o chorobie.Przy tym robiąc film pluli na Polaków chodzących w maskach samemu nic nie ryzykując.
  Proste pytanie.
  Gdzie tu odwaga?

  Polubienie

 13. piotr

  Chyba dariusz kosiur miał rację bo koń wychodzi na wolność za kaucją 5 mln a byznesmen Krauze zostaje w pace.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.