Manifestacja w Łasku przeciwko obecności US Army w Polsce

17 października 2020 r. w Łasku ( województwo łódzkie),  przy ul. 9 maja nr.95  odbyła się pierwsza z serii zaplanowanych manifestacji przeciwko stacjonowaniu wojsk amerykańskich w Polsce, zorganizowana przez polskie środowiska patriotyczne.

W minioną sobotę, 17 października 2020 r., w godzinach południowych, przed JW 1158 w Łasku ( województwo łódzkie) z inicjatywy polskich środowisk patriotycznych odbyła się manifestacja protestacyjna przeciwko lokalizacji na terenie Polski baz wojskowych armii Stanów Zjednoczonych. Zaproszenie skierowane  przez bezpośrednich inicjatorów protestu, panów Bogdana Chamerskiego z Pabianic i Marka Włodarczyka z Bełachatowa, pod adresem partii Polska Patriotyczna nie mogło spotkać się z inną reakcją, jak z potwierdzeniem udziału przedstawicieli partii w planowanej manifestacji.

Właściwa amerykańska baza wojskowa, baza sił powietrznych ( jeden z 19 obiektów na terenie Polski przekazanych przez władze państwowe , bez zgody narodu polskiego, na rzecz sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych ) znajduje się niedaleko miejsca manifestacji, na terenie gminy Buczek, w powiecie łaskim.

Miejsce protestu wybrane zostało z pełną świadomością, gdyż bezpośrednimi adresatami protestu byli lokalni mieszkańcy miasta i powiatu Łask oraz żołnierze i oficerowie Wojska Polskiego, którzy przypomnijmy, że zgodnie z rotą, przysiegali: ” Ja , żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego. Sztandaru wojskowego  bronić. Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg”. Zaś mieszkańcom powiatu łaskiego, jak i wszystkim Polakom, winno zapaść głęboko w świadomość i serce, że zgodnie z art. 85  pkt.1 konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ” Obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona Ojczyzny”, a zgodnie z Konstytucją oznacza to obronę Polski jako dobra wspólnego wszystkich obywateli ( art.1), Polski jako państwa jednolitego ( art.3), którego ochronie niepodległości, niepodzielności terytorium i bezpieczeństwu służą Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej ( art.26 pkt.1)

W pokojowym zgromadzeniu publicznym, pomimo ogłoszonych w przeddzień zaostrzonych reżimów, w związku z tzw. „pandemią”, wzięło udział kilkanaście osób z terenu Łasku, Pabianic, Tomaszowa Maz. i  Łodzi, a także odległego województwa lubelskiego ( skąd przybył kandydat na senatora z Łukowa, kol. Wojciech Mateńka). Po  przywitaniu obecnych na manifestacji  i krótkim przedstawieniu celów protestu, zgłaszający pokojowe zgromadzenie publiczne, p. Bogdan Chamerski, poprosił mnie, Pawła Ziemińskiego, o zabranie głosu. Nim to uczyniłem uczestnicy protestu, a także lokalni mieszkańcy, ale przede wszystkim dosyć liczna ekipa funkcjonariuszy ( umundurowanych, ale także po cywilnemu) z Komendy Powiatowej Policji Państwowej w Łasku  – wszyscy obecni wysłuchali przejmujacego, zapadającego w pamięć nagrania, apelu do policjantów i służb mundurowych, emitowanego z głośnika za sprawą młodych, polskich patriotów z Łodzi. Wielkie uznanie za inicjatywę i przekazane treści!

W swoim wystąpieniu, na wstępie, podkreśliłem nadzwyczajne okoliczności manifestacji wynikające z nieuzasadnionych medycznie podstaw do ogłoszenia tzw. pandemii, a także świadomych naruszeń przez władze państwowe postanowień konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z ogłaszanymi rozporządzeniami premiera rządu Mateusza Morawieckiego,  skutkującymi bezprawnymi próbami ograniczania wolności i praw obywatelskich, art. 8, art, 30, art 31, art. 39 Konstytucji, a także sprzeniewierzeniem się przez prezydenta, premiera i rząd składanym ślubowaniom konstytucyjnym – odpowiednio art. 130 i art 151 Konstytucji. Poinformowałem także Policję o obowiązującej funkcjonariuszy treści roty ślubowania oraz  postanowieniach art. 58 pkt.2 ustawy o Policji.

W zasadniczej części wystąpienia przedstawiłem krótką historię agresywnych działań wojsk amerykańskich w okresie po II wojnie światowej, liczbę kilkudziesięciu milionów ofiar napastniczych, imperialnych interwencji wojsk amerykańskich w różnych regionach świata. Podkreśliłem, że agresywna doktryna wojskowa Stanów Zjednoczonych obca jest tradycji Wojska Polskiego oraz ściąga na sojuszników Stanów Zjednoczonych groźbę odwetu, którego celem w wypadku Polski magą być w pierwszej kolejności tereny i społeczności lokalne wokół wojskowych baz  i obiektów wojskowych Stanów Zjednoczonych w Polsce.

Krótko scharakteryzowałem treść podpisanej i ratyfikowanej umowy z dnia 15 sierpnia 2020 r. między rządem Rzeczypospolitej Polskiej  a rządem Stanów Zjednoczonych  Ameryki o wzmocnieniu współpracy obronnej,  przewidującej docelową obecność na terenie Polski 20 000 żołnierzy amerykańskich.

Zauważyłem, że bardzo niepokojące są te postanowienia wspomnianej umowy, które nie tylko obciążają budżet Polski kilkudziesięciomiliardowymi wydatkami na rzecz wojsk amerykańskich – większymi niż na rzecz wojsk polskich, to dodatkowo, nadając eksterytorialność obiektom baz amerykańskich, naruszają konstytucyjne podstawy jednolitości terytorialnej państwa polskiego.

Zaznaczyłem także, żę budowa infrastruktury wojskowej zwolniona jest z obwiązującego prawa budowlanego oraz prawa o planowaniu przestrzennym. Umowa dopuszcza także w trakcie ćwiczeń wojskowych możliwość naruszania statusu własnościowego nieruchomości skarbu państwa, nieruchomości samorządowych, ale także nieruchomości prywatnych obywateli polskich. Przy czym sądy polskie nie są właściwe do orzekania w takich sprawach, jeśli chodzi o naruszanie praw własności.

We wspomnianej  umowie istnieje także niezwykle niepokojąca kategoria tzw. ” wykonawców kontraktowych”, którymi mogą być dowolne firmy zewnętrzne kontraktowane do wykonywania usług na rzecz sił zbrojnych USA. Mogą być to na przykład tzw. prywatne agencje ochrony ( a w istocie prywatne armie najemnicze) w rodzaju Blackwater,  Academi i innych, którym towarzyszy zła sława jako oddziałom odpowiedzialnym za masowe zabójstwa, także ludności cywilnej, w Iraku, Afganistanie, Pd. Ameryce, Afryce oraz działającym na styku struktur wojskowych i biznesu.

Wspomniałem, że wojska obce przebywające w sposób stały na terenie Polski zawsze traktowane będą przez Polaków jako wojska okupacyjne, bez względu na to w czyich rękach będzie urzą prezydenta i adminiastracja rządowa USA, Demokratów czy Republikanów.

Przytoczyłem najnowsze wydarzenia na Białorusi, kiedy w istocie cele globalnej polityki USA wobec Rosji i Chin są powodem używania terytorium polskiego oraz polskiego wojska do destabilizacji suwerennego kraju sasiedzkiego. W przyszłości grozi to lokalnym konfliktem lub wojną hybrydową angażującą Polskę w konflikt, który będzie szkodliwy dla bezpieczeństwa kraju, a już teraz  szkodzi polskim interesom gospodarczych na Wschodzie.

Podkreśliłem, że za decyzje związane za zwiększaniem liczebności oraz  stałym statusem obecności wojsk amerykańskich w Polsce odpowiedzialni  personalnie są prezydent A.Duda, premier M.Morawiecki, minister M.Błaszczak oraz ci parlamentarzyści , którzy głosowali za ratyfikowaniem umowy międzyrządowej.

Obowiązkiem i wymogiem bezpieczeństwa kraju jest działanie polskich organizacji i obywateli na rzecz wypowiedzeniem umowy o obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Drogą do tego są masowe, kroczące  akcje protestu przed obiektami sił zbrojnych USA w Polsce.

US Army precz z Polski !!! Yankee go home !!! ,  taki był ostateczny przekaz i hasło demomonstracji.

Odnośnie obecności funkcjonariuszy Policji w pobliżu demonstracji.

Uciążliwe było legitymowanie uczestników manifestacji w związku z tym, że uczestnicy nie nosili maseczek ochronnych uznając wymóg ich noszenia za bezprawny. Przebieg demonstracji był rejestrowany przy użyciu kamer przez funkcjonariuszy – jak ustaliliśmy – Komendy Powiatowej Policji w Łasku. Zwrócimy się do Komendanta Policji o podstawę prawną dokonywanych czynności  i kwalifikację powodów filmowania, gdyż manifestacja zgłoszona była i przeprowadzana zgodnie z prawem. Zapytamy pana komendanta, czy funkcjonariusze Policji postępowali zgodnie z art.27 ustawy o Policji, czyli rotą przysięgi : ” „Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia”, czy wykonywali czynności : administracyjno-porządkowe? operacyjno-rozpoznawcze ?, czy dochodzeniowo-śledcze ? oraz gdzie i w jakim celu przechowywane są sporządzone materiały filmowe i dźwiękowe?

Zachowanie Policji mundurowej uznajemy za powściągliwe i wyważone, i tą drogą dziękujemy za patriotyczną i narodową postawę.

PZ

 

17 paź

Publiczne

Ogromne podziękowania dla pana Bogdana Chamerskiego, za organizację protestu przeciwko obecności wojska amerykańskich w Polsce, a Paweł Ziemiński – za poruszające przemówienie. Amerykanie chcą wywołać w Polsce konflikt, by ich koncerny zarobiły na naszej krzywdzie. 🇵🇱❗️

23 Komentarze

Filed under Bez kategorii

23 responses to “Manifestacja w Łasku przeciwko obecności US Army w Polsce

 1. paziem

  Przypominamy:
  https://wiernipolsce1.wordpress.com/2020/10/12/wojska-usa-precz-z-polski/

  Z pełnym tekstem umowy wraz z uzasadnieniem, w celu jej ratyfikowania, można zapoznać się pod linkiem : http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002402

  Historia procesu legislacyjnego pod linkiem: http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=9F20E1AE7B508156C12585D0003B82B6

  Wyniki głosowania w Sejmie nad przyjęciem ustawy o ratyfikacji umowy EDCA znajdują się pod linkiem :

  http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&nrkadencji=9&nrposiedzenia=17&nrglosowania=34

  Polubienie

 2. Piotr

  Dzięki andrzeju za czynny udział w Niemczech przeciwko śmierdzielom banksterskiej armii chociaż myślałem ,że Niemców będzie więcej w końcu na forach tak krytykują tą zakałę.Dobrze że wywalasz z bloga szczekaczy hasbarytów którzy ci na blogu opluskwiają Niemców wszystkich równo z błotem nic nie wiedząc o tym kraju.Moim zdaniem świetna robota.Żaden hasbaryta u ciebie miejsca nie zagrzeje.

  Pozwolę sobie na cytat z bloga polskiego.

  Mściwoj983 | 17/10/2020 o 18:12
  Byłem dziś na ww demonstracji przeciwko wojskom okupacyjnym USA w Polsce ( czy może raczej w Polin). Było nas bardzo mało. Zaledwie kilkunastu. Padał deszcz i było chłodno, więc wielu ”bojowników o wolność” wymiękło i się nie pojawili. Organizatorzy twierdzili, że tak już jest, że zła pogoda znacznie redukuje liczbę uczestników, którzy zdeklarowali swoją obecność. Policji natomiast było 6 radiowozów, kilkunastu funkcjonariuszy, a wśród nich 2 tajniaków w cywilu z kamerami. Co jakiś czas przejeżdżał lub przechodził obok nas jakiś cywil z kamerką sportową przyczepioną na sobie. Niestety nikt oprócz mnie tego nie zauważył, a trzeba było go zatrzymać i zdemaskować. Zostałem także spisany razem z moim stryjem przez policję za brak kagańca na twarzy. Mój ojciec nie miał tyle szczęścia i otrzymał propozycję mandatu, którego przyjęcia odmówił. Sprawa trafi do sądu. Teraz muszę się skontaktować z prawnikami walczącymi z bezprawiem na fali korona-świrusa jak rozwiązać tą sprawę z pomyślnym skutkiem dla ojca.
  To chore co się u nas dzieje. Jednak najgorsze jest to, że większość ludzi jest nieświadoma tego wszystkiego, a niektórzy wręcz to fanatycznie popierają, jak widać na poniższym filmiku z metra warszawskiego, który wygrzebałem w sieci:

  Mściwoj,

  dzięki za info o proteście.
  W sumie obawiałem się, że protest pod bazą us-bandytów nie wypali. Nawet, gdyby była pogoda – też za dużo protestujących by nie było.
  A szkoda.
  Migawka z metra jest przerażająca – przecież tych dwóch bandytów, co napadli pasażera, inni pasażerowi powinni rozgnieść na miazgę.
  To jest naprawdę przerażające – okupant nie potrzebuje policji, bo ma agresywnych bezmózgowych namordnikowców. I ta bierność reszty…

  Ręce opadają…

  opolczyk

  PS,

  U mnie w Pforzheimie pogoda też nie dopisała. I frekwencja na proteście.Ja stałem na swoim tradycyjnym miejscu – obok lewego głośnika. Ludzi było 75-80 – na miasto liczące 120 000 mieszkańców.

  https://opolczykpl.wordpress.com/czytelnia/comment-page-12/#comment-89191

  Polubienie

  • paziem

   Gość z kamerką sportową był zauważony.a zatem nie było ” tak źle z organizatorami”. Ten gość to akurat ktoś z sympatyków demonstracji. Szkoda, że relacja donosi jedynie o kłopotach, a nie podkreśla, że jednak zaczyn został zrobiony. Teraz siła nie w malkontenctwie i „patriotach komputerowych” tylko w dalszych działaniach na szerszą skalę.

   Polubione przez 1 osoba

   • Piotr

    Panie prezesie nie byłem za daleko od mojej miejsowości zresztą nie ten wiek i nie te siły.Zacytowałem człowieka z blogu Andrzeja Szuberta i tak on to widział i taką rzeczywistość przedstawił na szlachetnym blogu.Malkontentem też nie jest ten człowiek skoro ruszył tyłek i w deszcz pojechał plus dodatkowo był bez maski.To są właśnie odważni ludzie żadni tam malkontenci i do nich mam szacunek.Podobnie opolczyk , który jeżdzi na protesty mimo też nie młodego wieku pewnie jeszcze ma siły.

    Jaki jest natomiast pożytek że szczekaczy , którzy tylko potrafią szczekać na swoich portalach i wyzywać ludzi kreując się na bohaterów social media.

    Napisałem jasno taki mądralo jesteś odważny z chałupy przed PC na innym portalu tak szczekasz na starszych ludzi proszę bardzo weż smartfon i stick selfie i rób film to nic trudnego jak chodzisz bez namordnika a jak tej prostej nie chce ci się zrobić skanuj i zamieszczaj tutaj wezwania do sądu.

    Dziś poniedziałek a nikt się jeszcze nie odezwał z tych antymaseczkowych sczekaczy i nie pokazał filmiku jak chodzi bez namordnika.Odważnych w świecie realnym niebie za to szczekać zamkniętym w chałupie w czterech ścianach 24 godziny na dobę tutaj odwaga jest .Tylko co komu z takiej odwagi oto jest pytanie.

    Żeby było śmieszniej były już adm konkurencyjnego portalu( teraz jest nowy adm szczekacz co to wyzywa ludzi od tchórzy i starych dziadów z maskami) sam namawia,aby chodzić w maskach .Jego wpis sprzed dziesięciu dni.
    Cytat:
    „Protestujmy , ale w założonych maskach bo im ciszej jedziesz tym dalej zajedziesz”.

    Polubienie

   • Piotr

    Dodam ,że żadnych tu nie musi skanów zamieszczać Dariusz Kosiur bo mam taki szacunek do niego zresztą nie tylko ja że nic Dariusz Kosiur nie musi udowadniać.On już swoją wieloletnią działalnością wyrobił sobie opinię prawdziwego patrioty gdzie ci tzw szczekacze na portalu w rangach admina gdy on zaczynał walczyć o Polskę mieli po 10 lat i uczyli się w szkole tabliczki mnożenia.

    Polubienie

 3. Piotr

  Brawo andrzeju tak trzymać.Gonić prowokatorów i to całe tałatajstwo.Też podobnie miałem z tym tałatajstwem do czynienia, które mnie nazywało szwabem czy agentem szwabskim bo byłem w Niemczech.Wielkie brawa Andrzej.
  artur | 17/10/2020 o 20:28
  ( – – – )

  Komentarz usunięty.

  artur – ostatnie ostrzeżenie!!!

  Nie wszyscy Niemcy to „półtonowe rebeki i helmuty że swoimi kundlami”. Popatrz na te 1,5 miliona protestujących w Berlinie i na tysiące innych w innych miastach. Naprawdę dostaniesz szlaban, jak nie przestaniesz obrażać Niemców, także tych, z którymi ja od miesięcy protestuję.

  opolczyk
  https://opolczykpl.wordpress.com/czytelnia/comment-page-12/#comment-89191

  Polubione przez 1 osoba

 4. Piotr

  Obecne długi USA dane z 2018 roku.

  17 trylionów USD – dług wobec rządu federalnego.

  20 trylionów dolarów – długi miejskie w rządzie.

  40 trylionów – długi prywatne.

  Polubienie

 5. „Matka” Polka.CZY TO NIE za jej rzadow sprowadzono
  armie USA,do III.R.P. Dala im rowniez specialne przywileje.
  Na pytanie dziennikarki,czy bedzie brala udzial w
  wyborach z listu naczelnika do parlamentu europejskiego.
  TAKA, uslyszala odpowiedz.
  „TAK,bo CHCE ZROBIC COS DOBREGO dla POLSKI”.

  Polubienie

 6. Byla na stolku premierem,i brala KASE za TO.

  Polubienie

  • Piotr

   No dobrze,ale co ta piosenka posuwa do przodu bo ja nie wiem.PIS osłabi bo raczej nie gdyż oni sami się osłabią rzygając od nadmiaru władzy i walk frakcyjnych niż odejdą na skutek protestów narodu bo tu nie ma na co liczyć.Mają trzy lata przed sobą robienia tu syfu i robić będą bo dysponują mandatem danym im przez socjal i tyle.

   Po drugie Kukiz, a w czym on ma pomóc w budowie nowej Polski wolnej od syjonistów.Wścieka się stary podstarzały pierdziel bo go Kalkstein klasycznie politycznie wydymał w Knesejmie i to nie raz a po drugie ma immunitet to może kreować się na gieroja takimi knajackimi pioseneczkami .Na tyle go tylko stać bo wcześniej śpiewał o kulcie dolara i USA.

   Warto też pamiętać jak potraktował Dariusza Kosiura gdy ten uczestniczył w spotkaniu organizowanym przez tego piosenkarzynę.Było krótkie weg w stosunku do WPS i o tym też trzeba wiedzieć.

   Polubienie

   • Piotr

    Odnośnie piosenek Stonoga też chyba aresztowany w sobotę razem z koniem i Krauze bije Kukiza odnośnie pomyśłowości, a zwłaszcza żartu.Pośmiać się można czemu nie.

    Polubienie

 7. piotr

  Brawo suwerenny.Oczywiście że pajacowanie dla reklam na youtube jaki ja odważny bo nie noszę maseczki to pajacowanie idiotów.Nic dodać nic ująć, zwłaszcza pajacowanie różnych pseudobohaterów na portalach co to w gebie w domu tylko odważni.

  Polubienie

 8. Jurek75

  Czy to nie jest napędzanie , nienawiści poprzez promowanie bojowych ideologii . Bądźmy czujni , bo na dniach rozegra sie Poliński byt , lub niebyt . Jeśli poświęcą swoja ideeę to znaczy że chcą sie z Nami pojednać . Lecz nie na poziomie partner -partner , ale co ? Może się Nam podchlebia i zyskaja Naszą przychylność , może im to się nie uda , a może my nie dorośliśmy do wzajemnych relacji .

  Polubienie

 9. Biden nowy prezydent USA.

  Tak jak już pisałem dwa miesiące temu lustro PIS w USA Trump jest skończony politycznie. Wybory już przegrał a stolec zajmie demokrata. Jak to mówią Amerykanie w internecie no braciszku nie fikaj nie cuduj nie wzywaj bojówek u nas odpowiedniki różnej maści narodowców łysoli tylko szykuj się do pierdla tu cytat ” za przekręty finansowe i podatkowe”.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.