75 Rocznica Niepodległości Arabskiej Republiki Syryjskiej

syria1

ODEZWA W SPRAWIE ZDJĘCIA SANKCJI WOBEC SYRII
W 75 Rocznicę Niepodległości Arabskiej Republiki Syryjskiej

.

Warszawa. 17 Kwietnia 2021

ODEZWA W SPRAWIE ZDJĘCIA SANKCJI WOBEC SYRII
W 75 Rocznicę Niepodległości Arabskiej Republiki Syryjskiej

Wzywamy kraje Unii Europejskiej i Polskie Władze reprezentowane przez Prezydenta, Rząd, Posłów, Euro posłów i Senatorów do odpowiedzialności i konsekwencji we wpływaniu na podejmowanie decyzji i ponownym rozważeniu Polskiej , Europejskiej i Międzynarodowej polityki wobec Syrii. W tym potrzebę zniesienia przez Unię Europejską i Kraje Unii Europejskiej w tym Polskę, jednostronnych przymusowych środków ekonomicznych nałożonych na Syryjczyków oraz zakończenia niesprawiedliwej blokady nałożonej na nich, która dotyczy wszystkich dziedzin życia, zwłaszcza w świetle wybuchu epidemii Corona.
Wzywamy także do przywrócenia stosunków dyplomatycznych z rządem Syrii i współpracę z nim na zasadzie partnerstwa w walce z terroryzmem, który zagraża również Europie.

Nałożone sankcje przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone na Syrię, miały negatywny i bezpośredni wpływ na codzienność i życie Syryjczyków, którzy obecnie nie są w stanie zapewnić sobie podstawowych potrzeb w życia codziennego w tym żywności i leków. Zwłaszcza w świetle trudnych warunków zdrowotnych spowodowanych wybuchem epidemii Corona wirusa.

Niszczycielskie konsekwencje wojny terrorystycznej narzuconej Syrii dziesięć lat temu i trwającej do dziś, oraz jednostronne środki przymusu ekonomicznego, sprzecznego z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka
(Art. 12 Nikt nie będzie podlegać arbitralnemu wkraczaniu w jego życie prywatne, rodzinę, mieszkanie lub korespondencję, ani też zamachom na jego honor i reputację. Każdy jest uprawniony do ochrony prawnej przed takim wkraczaniem lub takimi zamachami.)

Uważamy, że to czyni te sankcje „rażącym naruszeniem najbardziej podstawowych praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego oraz zbrodnią przeciwko ludzkości w każdym znaczeniu tego słowa”. Decyzja Unii o wznowieniu środków przymusu nałożonych na Syrię nie jest zaskakująca, tym
bardziej, że zapadła po amerykańskiej decyzji w tej sprawie, co potwierdza utratę przez Kraje Unii Europejskiej samodzielności decyzji i upokarzające podporządkowanie się polityce amerykańskiej.

Europejskie decyzje „ujawniają fałszywość stanowisk i oświadczeń urzędników Unii Europejskiej w sprawie złagodzenia sankcji w zakresie pomocy humanitarnej w walce z epidemią korony i obnażają hipokryzję, która stała się podstawową cechą europejskiej polityki i sprawiła, że Kraje Unii straciły wszelką wiarygodność, a Unia Europejska została pozbawiona jakiegokolwiek poważania i szacunku na arenie międzynarodowej i w krajach dotkniętych sankcjami, podobnie jak europejska opinia publiczna ”, gdyż pod koniec maja 2020 roku, Unia Europejska przedłużyła jednostronne sankcje wobec Syrii, pomimo, iż „Wielokrotnie mówiliśmy, że środki te nie tylko zniekształcają syryjską gospodarkę, ale raczej utrudniają świadczenie pomocy humanitarnej dla ludzi”.

Damaszek określił decyzję Unii Europejskiej o odnowieniu sankcji wobec Syrii jako rażące naruszenie najbardziej podstawowych praw człowieka i zbrodnię przeciwko ludzkości. Decyzja ta „potwierdza pełne partnerstwo Unii Europejskiej w wojnie przeciwko Syrii i jej nieograniczone wsparcie dla grup terrorystycznych”. Unia ponosi zatem „główną odpowiedzialność za przelanie krwi Syryjczyków, a także za ich cierpienia wynikające z niesprawiedliwych sankcji, które bezpośrednio wpływają na ich życie i środki utrzymania oraz utrudniają wysiłki na rzecz zapewnienia środków, zdolności i infrastruktury medycznej niezbędnej do stawienia czoła epidemii Corona.

Syria ostrzegła przed konsekwencjami rozszerzenia i przedłużenia nałożonych na nią sankcji europejskich i amerykańskich, w świetle środków zmierzających do konfrontacji z Koroną, określając je jako „nową fazę terroryzmu gospodarczego”.

Ostrzegamy również, że zarówno jednostronne środki przymusu, jak i ograniczenia finansowe i gospodarcze naruszają podstawowe prawa obywateli krajów docelowych, w tym ich prawo do rozwoju. Skutki w świetle rozprzestrzeniania się pandemii Covid-19 i jej wkładu w osłabianie efektywności sektorów usług i gospodarki w tych krajach, w tym także ukierunkowanie i utrudnianie importu podstawowych potrzeb ratujących życie.

Syryjska Republika Arabska wzywa społeczność międzynarodową do poszanowania zasad międzynarodowego prawa humanitarnego i świętości życia ludzkiego oraz do podjęcia działań na rzecz natychmiastowego zniesienia tych sankcji.

Syria pomimo swojego bólu nadal wyraża i będzie wyrażać swoją pełną solidarność z Islamską Republiką Iranu, Boliwariańską Republiką Wenezueli, Kubą i wszystkimi krajami, w których epidemia się rozprzestrzeniła lub w których grozi jej rozprzestrzenienie, a podlegają one obecnie sankcjom. Wsparcie to jest naturalnym odzewem i wymaga zjednoczenia wszystkich wysiłków, aby uratować ludzkość przed tą epidemią.

Syria OSKARŻA Stany Zjednoczone i jej sojuszników, którzy nakładają te sankcje chwaląc się ochroną praw człowieka, że są w pełni odpowiedzialni za każdą ludzką ofiarę tej epidemii, utrudniając wysiłki w walce z tym wirusem.
Stowarzyszenie ORIENT i Klub Syryjski które są zrzeszone w Europejskim Froncie Solidarności z Syrią i Polska jak i Syryjska społeczność mieszkająca w Polsce wzywają do natychmiastowego i całkowitego zniesienia nielegalnych
zachodnich środków przymusu nałożonych na Syrię i zakończenia niesprawiedliwej blokady.

Naród syryjski, który ucierpiał w wyniku terroryzmu wciąż tkwiącego w Jego ojczyźnie i konsekwencji niesprawiedliwej wojny światowej przeciwko Syryjczykom jako jedyny ma prawo decydować o przyszłości swojego kraju, domagając się zaprzestania nałożonych na niego środków przymusu, które spowodowały cierpienie milionów Syryjczyków.

Syryjczycy stoją dziś w obliczu katastrofy humanitarnej, która zagraża życiu milionom ludzi zmagających się z poważną blokadą gospodarczą, zorganizowaną wojną terrorystyczną, nielegalną ingerencją zewnętrzną, a także wybuchem epidemii Coronavirusa (Covid 19) -której władze sanitarne są niezdolne do kontrolowania. Także w wyniku oblężenia i zablokowania importu i niezbędnych szczepionek, oraz nie pozwalając syryjskim bankom na finansowanie importu żywności i sprzętu medycznego.

Kontynuacja blokady gospodarczej i sankcje gospodarcze sprzeczne z prawem międzynarodowym zwiększyłyby trudności, z jakimi boryka się naród syryjski, który cierpi od zniszczenia w trwającej ponad 10 lat wojny terrorystycznej. Sankcje i blokady zdusiły cykl życia gospodarczego Syrii, a ich prawdziwym celem jest pozbawienie Syrii suwerenności i Syryjczyków ich naturalnego prawa do bezpieczeństwa, stabilności i dobrobytu.

Sankcje i blokady gospodarcze wpłynęły ujemnie na zdolność rządu Syrii do naprawienia szkód wyrządzonych przez terrorystów w elektrowniach i pompowniach wody, wstrzymując produkcję rolną i przemysłową na obszarach pozbawionych dostaw energii elektrycznej i wody przez okupantów i terrorystów. Rząd stracił również źródła ropy i gazu po tym, jak pola wydobywcze znalazły się pod kontrolą nielegalnej okupacji Stanów Zjednoczonych.

Jednostronne środki przymusu gospodarczego narzucone Syryjczykom są sprzeczne ze wszystkimi boskimi prawami, które wzywają do dobra ludzkości na całym świecie, a także z wzniosłymi zasadami zatwierdzonymi przez cywilizowane narody oraz z Kartą Praw Człowieka.

Coraz bardziej dotkliwa katastrofa humanitarna w Syrii wzywa nas do zażądania natychmiastowego i bezwarunkowego zniesienia blokady gospodarczej i wszystkich jednostronnych środków nałożonych na Syrię, a konkretnie do
umożliwienia przepływu artykułów spożywczych, materiałów i sprzętu medycznego bez żadnych przeszkód.

Podkreślamy znaczenie poszanowania wyborów Syryjczyków przy decydowaniu o ich przyszłości i wyborach ich przywódców, i nie ingerowania w wewnętrzne sprawy Syrii oraz uznawania demokratycznych wyborów przyszłości Narodu Syryjskiego .

W związku z tym , My Syryjczycy wraz z Polskimi Organizacjami Społecznymi i Patriotycznymi żądamy od Przywódców krajów Unii Europejskiej wycofania się z polityki nielegalnych sankcji i zniesienie ze względów humanitarnych przymusowych środków nacisków gospodarczych, gdyż ich kontynuacja spowoduje wielką katastrofę humanitarną w Syrii.

Wzywamy również do całkowitego wycofania okupacyjnych sił amerykańskich i tureckich ze wszystkich terytoriów syryjskich, zwłaszcza ze złóż ropy i gazu, które są przedmiotem systematycznej grabieży kosztem prawa Syryjczyków do bogactwa ich kraju, które podejmują również grabież bogactw rolniczych i archeologicznych kraju.

Nabil Al. Malazi
Przewodniczący Klubu Syryjskiego w Polsce
Wiceprzewodniczący Partii „Polska Patriotyczna”

4 Komentarze

Filed under Polityka

4 responses to “75 Rocznica Niepodległości Arabskiej Republiki Syryjskiej

 1. alex

  Szanowny Panie Nabil, nie chce Pana dyskredytowac bo jest Pan gościem mojego Przyjaciela, ale już po pierwszych zdaniach przestałem dalej czytać te panskie wypociny.
  Należy Pan do Semitów i w związku z tym moze Pan wierzyć w co chce, ale prosze ze Słowian nie robić „baranków Jahwe”,
  Wypisując lamenty cyt: „… która dotyczy wszystkich dziedzin życia, zwłaszcza w świetle wybuchu epidemii Corona”.
  My Słowianie nie wierzymy w Semickie „epidemie” wytrzepane z Syjonistycznych kutasow, czego przykladem jest cala normalna Polska młodzież i  Słowiańska Inteligencja.
  Swoimi „przemyśleniami” autoryzuje Pan coś co dla setek tysięcy normalnych Polakow i Białych Europejczyków, jest socjotechnicznym manewrem w celu spacyfikowania Europy i calego swiata wg. NWO.
  Przez wzgląd na Gospodarzy tego forum, nie przejade po Panu T-90
  Alex

  Polubienie

  • Piotr

   Szanowny panie reżyserze z USA przecież to nikt inny jak domniemany pana zdaniem wyzwoliciel Ameryki od żydów facet którego pan wielbi i szanuje Donald Trump obcałowywał żydów w CNN i w mediach Ruperta Murdocha, gdzie duże wpływy ma jego zięć Jared Kushner krzycząc ” Moi bracia mamy szczepionkę”
   Tenże Donald Trump krzyczał w mediach Ruperta Murdocha, że „moja wnuczka jest żydówką” i podczas spotkania z Dudą obiecał Polsce jako największemu sojusznikowi USA dostawę w pierwszej kolejności dużych ilości szczepionki Pfizer co też transmitowały media Ruperta Murdocha.
   Czasami ciężko zrozumieć o co panu chodzi i daj pan spokój Nabilowi bo to bardzo porządny człowiek jest ponadto przyjaciel dr Piskorskiego zresztą podobnie jak Marek Głogoczowski, który zna dobrze dr Piskorskiego i wiele razy miał propozycje wstąpienia do „Zmiany”.

   Polubienie

   • alex

    Żyjemy w trudnym okresie przejściowym, pomiędzy upadkiem ery Żydowskiego Jahwizmu, wytrzepanego z Semickich kutasow gdzies tam na pustyniach Azjatyckich a powrotem do Politeizmu.
    Nikt poza Suwerennymi ludźmi tej transformacji nie zrozumie.
    Moim celem jest Suwerenna Ojczyzna, wolna od zabobonow i koczownikow.

    Polubione przez 1 osoba

 2. Kojak

  Niestety te zwyrodniale zydowskie kanalie ,zbrodniarze i bandyci jak dotad wymordowali 400.000 ludzi ! Wszystko w imie Jude uber alles !

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.