100-lecie na tle 1000-lecia stosunków dyplomatycznych Rosja-Polska

Ambasada_Rosji_2019

Przyzwyczailiśmy się do epoki lodowcowej. Ambasador Federacji Rosyjskiej w Polsce – z okazji 100-lecia dwustronnych stosunków dyplomatycznych

 

________________

tekst za: https://tass.ru/politika/11250603?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

tłum. własne: P.Z, fotografia z archiwum prywatnego tłumacza

________________

Dokładnie 100 lat temu, 27 kwietnia 1921 r., Nawiązano stosunki dyplomatyczne między RFSRR a Polską. W ciągu ostatniego stulecia oba państwa przeszły długą drogę, zmieniając się i przekształcając. Niektóre kamienie milowe przeszły razem, inne osobno. Relacje między dwoma krajami również rozwijały się w różny sposób: były zarówno wzloty, jak i upadki. Przy okrągłej dacie zbliżyły się do poziomu, którego nie można nazwać inaczej niż epoką lodowcową. W rozmowie z TASS, ambasador Rosji w Polsce Siergiej Andriejew mówił o punktach zwrotnych w dwustronnej historii i aktualnym stanie rzeczy.

– Jak ocenia Pan poziom stosunków polsko-rosyjskich w 100. rocznicę ich powstania? Do czego doszły te dwa kraje w ciągu ostatniego stulecia?

Stosunki między naszym krajem (Rusią – Rosją – Imperium Rosyjskim – RFSRR – ZSRR – Federacją Rosyjską) a Polską mają ponad tysiąc lat. Nawiązanie w 1921 roku stosunków dyplomatycznych po wojnie polsko-bolszewickiej to tylko jeden z kamieni milowych na tej długiej drodze, a nie jakiś punkt zwrotny czy fatalny.

W całej historii stosunków polsko-rosyjskich – nie tylko ostatnich 100 lat – istnieje jeden naprawdę fundamentalny, brzemienny w skutki fakt: ocalenie Polski przez Związek Radziecki od całkowitego zniszczenia przez III Rzeszę.

Dziś Polska jest na mapie, a Polacy żyją na swojej ziemi dzięki zwycięstwu koalicji antyhitlerowskiej nad nazistowskimi Niemcami, do czego ZSRR wniósł decydujący wkład.
Polska została wyzwolona przez Armię Czerwoną kosztem ogromnych poświęceń. W jej szeregach o wolność swojego kraju walczyły dwie armie Wojska Polskiego.

W dzisiejszej Polsce starają się o tym mniej pamiętać, naturalne poczucie wdzięczności Polaków wobec Związku Radzieckiego za wyzwolenie jest uznawane za „fałszywe”, starają się obwiniać ZSRR o taką samą odpowiedzialność za II wojnę światową jak hitlerowskie Niemcy , zaprzeczają samemu wyzwoleniu przez Armię Czerwoną, próbują je zdewaluować i przytłoczyć mnóstwem wszelkiego rodzaju historycznych pretensji do naszego kraju. Od wiosny 2014 roku oficjalną polityką Polski jest wojna z pomnikami żołnierzy radzieckich-wyzwolicieli na terenie Polski.

O aktualnym stanie stosunków polsko-rosyjskich mogę powiedzieć, że jest on najgorszy w całym okresie po drugiej wojnie światowej.

– Jakie trudności w relacjach ze stroną polską napotyka Pan teraz?

Problem w tym, że strona polska celowo prowadzi sprawę w kierunku zahamowania, w istocie, destrukcji naszych relacji, więzi, współpracy niemal we wszystkich dziedzinach. Oczywiście żałujemy tego, uważamy, że porzucenie normalnych relacji z sąsiadami jest nierozsądne i irracjonalne, ale nie martwimy się tym szczególnie: w końcu damy radę, na relacjach z Polską świat się nie kończy, a my już do tych realiów nawet i przywykliśmy.

– O czym świadczą ostatnie wydarzenia związane z sankcjami USA i wydaleniem rosyjskich dyplomatów z Polski?

Jak to już stało się tradycją, kolejne amerykańskie sankcje wprowadzane były pod oczywiście naciąganym pretekstem, pod adresem Rosji bez najmniejszych dowodów padają absurdalne oskarżenia, a polskie władze spieszą się przed pozostałymi sojusznikami, by zademonstrować bezwarunkową lojalność wobec Stanów Zjednoczonych i poprzeć je nieuzasadnionym wydaleniem rosyjskich dyplomatów. Strona rosyjska odpowiednio zareagowała na to nieprzyjazne działanie. Ten epizod nie wnosi niczego nowego do naszych relacji.

– Jakie wydarzenia ostatnich 100 lat rosyjsko-polskich stosunków dyplomatycznych można nazwać kluczowymi? Które z nich pozytywnie wpłynęły na historię? Co jest negatywne?

Jeśli weźmiemy nieco ponad 100-letni okres po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w listopadzie 1918 r., To negatywnymi wydarzeniami będzie wojna polsko-radziecka 1919-1921, której aktywnej fazie wiosną 1920 r. dała początek duża ofensywa wojsk polskich na Białorusi i Ukrainie, zakończona zdobyciem Kijowa. Zajęcie zachodniej Białorusi i zachodniej Ukrainy przez Polskę w wyniku tej wojny. Do tego zagarnięcie Wilna i regionu wokół – jakby „na polach” wojny polsko-radzieckiej. Polska polityka polonizacji i katolizacji okupowanych ziem białoruskich i ukraińskich w okresie międzywojennym. Ogólny zły stan stosunków polsko-sowieckich w latach 1921-1939, w tym flirtowanie władz polskich z hitlerowskimi Niemcami do początku 1939 roku, czynny opór wobec prób zorganizowania zbiorowego sprzeciwu wobec agresji hitlerowskiej z udziałem ZSRR, zaangażowanie Polski w podziale Czechosłowacji w następstwie układu monachijskiego.

Pozytywne strony naszej wspólnej historii to między innymi braterstwo broni radziecko-polskie w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej narodu radzieckiego przeciwko nazistowskim Niemcom i ich sojusznikom, wyzwolenie Polski, powojenna współpraca w odbudowie i rozwoju naszych krajów, stosunki i najbliższe więzi, jakie kiedykolwiek istniały między naszymi narodami.

Choć w dzisiejszej Polsce coraz częściej mówi się o okresie 1945-1989 jako o „czarnej dziurze” w historii kraju, o „okupacji sowieckiej”, tak jakby Polacy nie mieli w tym czasie własnego państwa, jakby Polska nie osiągnęła najbardziej znaczącego w swojej historii postępu w gospodarce, edukacji, ochronie zdrowia, nauce, kulturze, sporcie.
Po 1989 roku stosunki polsko-rosyjskie rozwijały się różnie – próbowano nadać im konstruktywny charakter. Jednak dla polskich elit politycznych dominującym zadaniem było utrzymanie dominujących wpływów Zachodu na przestrzeni poradzieckiej, w tym podporządkowanie tym wpływom także Rosji. „Chwila prawdy” nadeszła w 2014 roku, po którym stosunki polsko-rosyjskie doszły do ​​obecnego stanu.

– Po katastrofie samolotu prezydenckiego Tu-154M pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r. dziennikarze w Polsce pisali, że to nieszczęście i serdeczna reakcja Rosjan na wszystkich szczeblach, w tym najwyższym, może stać się szansą na ocieplenie stosunków między krajami. Podjęto kilka kroków: udział polskich żołnierzy w Paradzie Zwycięstwa, praca grupy ds. złożonych zagadnień wspólnej historii, przygotowanie Roku Rosji w Polsce i Polski w Rosji. Jak jednak widać, szansa nie została wykorzystana. Dlaczego się to stało?

Okres 2010-2013 – między katastrofą smoleńską a kryzysem na Ukrainie – to właśnie okres próby uporządkowania stosunków dwustronnych. Ale Polska i jej zachodni partnerzy jednocześnie nie przestawali przekopywać się pod pozycją Rosji w przestrzeni poradzieckiej, niezależnie od jej interesów, a nawiasem mówiąc, interesów ludności innych państw poradzieckich.

Co do samej katastrofy smoleńskiej, nasz naród głęboko przeżył tę tragedię i szczerze współczuł Polakom. Władze rosyjskie udzieliły stronie polskiej wszelkiej niezbędnej i możliwej pomocy w wykonaniu niezbędnych środków w związku z katastrofą. Jej przyczyny i okoliczności zostały szybko wyjaśnione i nakreślone w raportach naszego Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego (MAK) oraz polskiej komisji pod przewodnictwem ministra spraw wewnętrznych Jerzego Milleera w 2011 roku. Uznaje się, że tragedia była spowodowana przede wszystkim błędnymi działaniami załogi samolotu prezydenckiego, która usiłowała wylądować samolotem w złych warunkach atmosferycznych z rażącym naruszeniem zasad bezpieczeństwa. Jednak w przyszłości temat katastrofy smoleńskiej w Polsce stał się przedmiotem spekulacji politycznej. Z tego powodu śledztwo polskiej prokuratury nie zostało jeszcze zakończone, w związku z czym rosyjski komitet śledczy jest zmuszony do kontynuowania śledztwa, a od 2016 r. prowadzone jest również nowe śledztwo za pośrednictwem władz lotniczych. przez podkomisję pod przewodnictwem Antoniego Macierewicza, która zapowiedziała odrzucenie raportu „Komisja Millera”.

– Wcześniej zawsze było tak, że na poziomie narodów, zwykłych ludzi, stosunki rozwijały się doskonale. Trudności i konflikty pojawiały się na szczeblu władz, ale rzadko oddziaływały na opinię publiczną. Jednak, jak pokazują ostatnie badania opinii publicznej, o ile stosunek Rosjan do Polaków w ostatnich latach niewiele się zmienił, pozostając ogólnie pozytywny, to stosunek Polaków do Rosjan z roku na rok pogarsza się. Jaki jest tego powód? Wpływ mediów?

Od 2014 r. zaciekła kampania rusofobiczna nie zatrzymała się w polskiej przestrzeni politycznej i informacyjnej, na co dzień pojawiają się wrogie, często otwarcie obraźliwe antyrosyjskie wypowiedzi urzędników, rywalizują ze sobą czołowe siły polityczne, która z nich jest „ ostrzejsza” w demonstrowaniu bezkompromisowości wobec Rosji, media głównego nurtu niezachwianie wyznają zasadę „o Rosji albo źle, albo nic”. Oczywiście nie może to nie wpłynąć na nastroje polskiego społeczeństwa. Chociaż w kontaktach osobistych między Rosjanami i Polakami, jeśli nie chodzi o politykę czy historię, przejawy wrogości są niezwykle rzadkie, komunikacja z reguły jest w pełni życzliwa.

– Sytuacja w zakresie utrwalania pamięci o II wojnie światowej, a zwłaszcza rozbiórka pomników Armii Czerwonej, nie sprzyja nawiązywaniu kontaktów. Jak ocenia Pan ten moment? Czy wyburzanie zabytków trwa?

Wyburzenie pomników „propagujących komunizm” – a pomniki żołnierzy radzieckich-wyzwolicieli są teraz o nich zaliczae w Polsce – nakazuje uchwalona w 2017 roku polska ustawa. Chociaż zaczęli masowo je burzyć znacznie wcześniej. Lista takich zabytków z 1997 r. obejmowała 561 obiektów. Według kontroli przeprowadzonej przez Ambasadę i Konsulaty Generalne Rosji w Polsce od połowy 2020 r. do początku 2021 r. 112 z nich zachowało się w pierwotnym stanie. Wyburzanie jest kontynuowane: w tych dniach obwieszczono o kolejnym wyburzeniu pomnika w mieście Lesko w południowej Polsce.

– W Polsce mówią, że chcą budować relacje na prawdzie historycznej. Jakiej prawdy im brakuje?

Zachód wychodzi z tego, że Rosja została pokonana w zimnej wojnie i musi przyznać się do porażki. Ten pogląd leży również u podstaw polskiego podejścia do omawiania zagadnień naszej wspólnej historii z Rosją.

Chcą, abyśmy uznali, że Polska w swojej wielowiekowej konfrontacji z Rosją działała po właściwej stronie historii – przyniosła na Wschód postęp, cywilizację, demokrację, wolność, właściwą wiarę itd., A Rosja była uosobieniem zacofania, braku. kultury, niewolnictwa, agresji, ucisku
Odbywa się to oczywiście nie bezpośrednio, ale stopniowo. Przed „kamieniem milowym” 2014 staraliśmy się szukać kompromisów ze stroną polską, ale teraz stało się jasne, że to nie ma sensu.

Nie pamiętam teraz, do kogo należy stwierdzenie: „Są narody, które tworzą historię, a innym ona się tylko przydarza”. Mamy wspaniałą historię narodu – zwycięzcy, który zawsze decydował o swoim losie. Rosja prowadziła wojny z reguły obronne, wychodziła poza swoje granice, gdy trzeba było dobić napadającego wroga, w jego legowisku. W wyniku takich konfliktów podejmowała kroki, aby uchronić się przed kolejnymi najazdami. Tak było w przypadku Polski po dwóch wojnach ojczyźnianych – na początku XIX i w połowie XX wieku. Patrzymy na naszą historię z punktu widzenia interesów naszego państwa i nie zamierzamy jej przeceniać ze względu na czyjeś historyczne kompleksy.

Polska była niegdyś potęgą europejską, która do końca XVII wieku rywalizowała z Rusią, Rosją o dominację w regionie Europy Wschodniej, ale przegrała tę konkurencję i wielokrotnie poniosła porażki. Teraz próbują nam udowodnić, że te porażki były w rzeczywistości moralnymi zwycięstwami.
Jeśli kogoś bawią takie fantazje – jego sprawa. Ale do czego nam to potrzebne? Dlatego mówimy, że kontynuowanie dyskusji politycznych na takie tematy w obecnych warunkach uważamy za bezsensowne. Niech popracują nad nimi historycy – profesjonalnie, opierając się na dokumentach, a nie na zarządzeniach politycznych.

– Ze strony Polski często słyszy się zarzuty o imperialne ambicje Rosji, groźby militarne itp. Czy istnieją ku temu podstawy w historii i teraźniejszości?

W historii działo się to na różne sposoby, chociaż w czasach Imperium Rosyjskiego, jak powiedziałem, napadali głównie na nas, a my walczyliśmy. Teraz przedstawiciele państw NATO opowiadają o rosyjskim imperializmie i jego zagrożeniu, wydając 20 razy więcej na cele militarne niż Rosja, przenosząc swoje wojska i infrastrukturę do naszych granic, prowokując zamachy stanu (kolorowe rewolucje) na naszych granicach, coraz częściej też bezczelnie ingerując w nasze sprawy wewnętrzne. Aby lepiej przeforsować oczywiste kłamstwa, podsycają histerię na temat rosyjskiej propagandy, trolli, ingerencji, oczyszczają pole informacyjne z alternatywnych źródeł informacji. Co więcej, sami nie wierzą w mityczne zagrożenie ze strony Rosji – w przeciwnym razie zapewne uważaliby, żeby nas tak uporczywie nie prowokować.

– Teraz oficjalna Warszawa cały czas mówi, że klucz do poprawy stosunków polsko-rosyjskich leży w Moskwie. A jakich kroków oczekuje Rosja od Polski? Czy w zasadzie nie ma teraz warunków do nawiązania stosunków rosyjsko-polskich?

Właściwie nie spodziewamy się niczego po polskiej stronie. Warszawa podjęła decyzję o praktycznie jednostronnym „unieważnieniu” naszych stosunków, wyrażając nam tym samym swój protest przeciwko powrotowi Krymu do Rosji i nasze poparcie dla ludności obwodów donieckiego i ługańskiego, która odmówiła godzenia się na zamach stanu na Ukrainie
Nie jesteśmy również zadowoleni z tego, jak Polska zasadniczo sprzyjała przygotowaniu tego zamachu stanu i pomogła w jego legitymizacji, ale nie uważamy, że spory w sprawie ukraińskiej uniemożliwiają utrzymanie normalnego dialogu politycznego, powiązań gospodarczych i humanitarnych. Generalnie uważamy, że między Rosją a Polską nie ma naprawdę problematycznych kwestii, których nie dałoby się rozwiązać w prosty sposób, gdyby była obopólna wola polityczna. Ale skoro polskie władze nie mają takiej woli, to co możemy zrobić, poradzimy sobie bez tego.

Irina Polina

21 Komentarzy

Filed under Polityka

21 responses to “100-lecie na tle 1000-lecia stosunków dyplomatycznych Rosja-Polska

 1. @ komentator „cenzura” oraz inni inaczej myślący

  Zamiast bezsensownego trollowania lepiej wypunktować „błędną” narrację ambasadora FR i podać własną – „narrację inaczej myślącego”.
  Inaczej wszelkie puszczanie bąków na stronie WPS skończy się blokadą.

  Polubione przez 1 osoba

 2. A tu spojrzenie na polsko-rosyjskie sprawy okiem polakatolickiej patriotki (związanej z Kościołem), która przy innych okazjach piętnuje ludobójstwo OUN-UPA na Polakach, ale nigdy nie wskazuje na rzeczywiste przyczyny polsko-ukraińskich zaszłości.
  Słowianie mają się na wzajem zwalczać – taka jest polityka syjonistycznego Zachodu oraz żydo-katolickiego Koscioła.

  Polubione przez 1 osoba

  • andrzej

   Kocham pana panie Dariuszu za pana teksty i żeby nie to, że jestem mężczyzną to bym pana zaciągnął do ołtarza jak bym był kobietą. Jejku jak ja pana kocham za pana poglądy jejku drogi. Pan jest dla mnie Zeusem i Posejdonem polskości. Dostaję drgawek jak czytam pana teksty.

   andrzej

   Polubienie

  • -

   Panie Pawle drogi do końca swojego życia będę głosował na prezesa Kaczyńskiego bo jednak PO kradło, Prawo i Sprawiedliwość też trochę kradnie, ale dzielą się z nami, a PO nic nam nie dawała. Nasze dzieci mają 500 plus, a pan jeżeli ma wnuki to też one dostają pieniądze na książki, buty, pizzę i drożdżówki. Mamy bony na książki darmowe do szkoły dla dzieci ponadto bony na wczasy. Proszę to docenić. Polska jest bogatsza. Każdy Polak ma jacht, dobry samochód, wille, baseny, a rolnicy ziemię ciągniki, kombajny, snopowiązałki. Głodu w Polsce nie ma i bezrobocie na poziomie 1 % to czego jeszcze chcieć. Zamierzam 4 maja pójść do restauracji zamówić sobie dobry obiad, a na deser kawę dobrą, piwo i pączek.
   Dlaczego pan panie Pawle narzeka. Byłbym zapomniał, że dostajemy trzynastki i są podwyżki. Mnie emerytura wzrosła i żyje mi się dobrze. Na chleb mam i na kiełbasę, a za PO Donalda Tuska głodowałem i stać mnie jedynie było na zwykłą obślizgłą kaszankę już zieloną z zepsucia i na zwykłą wodę gazowaną, a za prezesa Kaczyńskiego mogę sobie kupić w sklepie i kurczaczka z rożna dobrego bo z amerykańskich zapasów wojskowych i szyneczkę i boczuś, a nawet sok pomarańczowy i czasami nawet dobre piwo. Czuję, że żyje, a pan tego nie docenia. Dlaczego panie Pawle.

   Kłania się emeryt myślnik.

   Polubienie

   • Ciekawe ile czasu pociągnie pan na takim strutym jedzeniu.

    Polubienie

   • @ emeryt myślnik – (a może „emeryt bezmyślnik”)

    Spotkałem kiedyś osobnika, który po 5 miesiącach od wprowadzenia tzw. 500+ twierdził, że własnie z tego powodu już zwiększył się przyrost naturalny i rodzi się więcej dzieci – choć ciąża trwa przecież 9 miesięcy (?).

    Pan chyba należy do osób podobnie myślących. Proponuję zatem zmianę nicka na „bez-myślnik” (bez-).
    Może po lekturze art. CZY POLSKA ZBANKRUTUJE?https://marciniwuc.com/czy-polska-zbankrutuje/ zweryfikuje Pan swój sposób myślenia.

    A może pomocny będą poniższe diagramy?


    (w grupie aut 10 lat i więcej nastąpił przyrost do 81,1% udziału w rynku w 2018r.)

    O czym to świadczy, o wzroście realnych dochodów polskich rodzin, czy o ich systematycznym spadku, Panie emerycie?

    Polubione przez 2 ludzi

   • Emeryt myślnik

    Proszę pana mnie nie interesują suche dane statystyczne. Gdy Prawo i Sprawiedliwość rządzi mam więcej pieniędzy w portfelu jako osiemdziesięcioletni emeryt. Od kilku lat stać mnie, aby sobie kupić dobrego pomidorka, szczypiorek, truskawki, banany czy pomarańcze, a za Tuska mogłem sobie jedynie kupić cebulę i czosnek i to chiński bo tani. Mamy trzynastki i podwyżki uposażeń emerytalnych, bony na książki dla dzieci także bony na wycieczki i 500+. Czego wy ludzie chcecie i o co wam chodzi. Dzieciom nigdy nie żyło się tak dobrze jak teraz. Nawet z żoną kupiliśmy niedawno nowy telewizor nowoczesny gdzie za Tuska był tylko marzeniem.
    Emeryt myślnik –

    Polubienie

   • @ Emeryt myślnik – 29 kwietnia 2021 o 09:31

    Chyba chodzi pan z nagębną onucą na twarzy, która utrudnia dotlenienie mózgu i stąd pewnie ta euforia rządami PiS-dzielców (gramatycznie: od spół-dzielców). Ale spoko, spoko, jeszcze zrzednie panu mina, bo za własną głupotę i popieranie PiS-dzielców – zamiennie PO-paprańców i Kościoła trzeba będzie jeszcze słono nam zapłacić.

    Rząd PiS wprowadził już 45 podwyżek podatków i opłat:

    1. podatek bankowy, czyli od kredytów
    2. podatek handlowy, czyli od zakupów
    3. danina solidarnościowa
    4. opłata emisyjna od paliw
    5. opłata przejściowa
    6. tzw. opłata mocowa za prąd
    7. podatek „galeryjny” – początkowo od galerii handlowych i biurowców
    8. następnie od wszelkich nieruchomości komercyjnych
    9. w tym nawet od budynków z mieszkaniami na wynajem
    10. opłata za wpis do rejestru BDO
    11. opłata recyklingowa
    12. podwyższenie i rozszerzenie zakresu obowiązywania opłaty recyklingowej
    13. opłata denna od przystani
    14. opłata wodna
    15. opodatkowanie wkładów pieniężnych wnoszonych do firm
    16. oraz przychodów z dziedziczonego majątku lub otrzymanego jako darowizna, którego nie będzie można już amortyzować
    17. opłata jakościowa za badanie techniczne pojazdów
    18. podwyżka VAT na wiele produktów spożywczych
    19. utrzymanie wyższych stawek VAT do 8% i 23% do 31 grudnia 2018r.
    20. a następnie na czas nieokreślony
    21. podwyżka podatku akcyzowego o 10 proc. na alkohole
    22. na wyroby tytoniowe
    23. i na e-papierosy
    24. podwyżka opłat za wywóz śmieci
    25. zamrożenie progów PIT
    26. likwidacja liniowego PIT dla przedsiębiorców których dochody roczne przekraczają 1 milion złotych
    27. obniżenia do zera kwoty wolnej od podatku od wysokich zarobków
    28. pozbawienie wiele grup podatników możliwości korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów
    29. likwidacja możliwość pomniejszania przychodów z działalności operacyjnej o koszty uzyskania przychodów kapitałowych
    30. podatek deszczowy
    31. zaostrzenie sposobu opodatkowania farm wiatrowych
    32. zaostrzenie sposobu naliczania akcyzy od samochodów sprowadzanych z zagranicy
    33. podwyżka opłaty paliwowej
    34. podatek od serwisów VOD
    35. podatek cukrowy
    36. coroczna podwyżka składek ZUS
    37. podwyżka opłaty OZE
    38. podatek od tzw. małpek (czyli małych napojów alkoholowych)
    39. podwyżka abonamentu RTV
    40. podatek od przekształcenia spółek w celu skorzystania z estońskiego CIT, podatek wynosi 19 proc.
    41. podatek od plastiku (unijny podatek, poparty przez premiera Morawieckiego na szczycie UE, naliczany jest od 1 stycznia)
    42. Podwyżka opłat sądowych
    43. ograniczenie ulgi abolicyjnej
    44. podwójne opodatkowanie spółek komandytowych
    45. podwyżka stawek maksymalnych opłat lokalnych; decyzją rządu zwiększone zostały maksymalne stawki podatków od nieruchomości, od środków transportu, od psa oraz od opłaty uzdrowiskowa i reklamowej.

    Polubienie

 3. kika22

  TAAAAAA, ONI TEŻ ROZDAWALI ,,500+” I SZLAG ICH TRAFIŁ!

  Congiarium

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Congiarium

  NIEROZUMNE GOJE UWIELBIAJĄ SZTUCZNY ŻYDOWSKI ,,RAJ!”

  Panem et circenses

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Chleba_i_igrzysk

  WSZYSTKO JUŻ BYŁO! OBECNIE TO SĄ TYLKO NIC NIEWARTE, ŻYDOWSKIE POWTÓRKI, KTÓRE TEŻ SZLAG TRAFI!

  Hej!

  Polubione przez 2 ludzi

 4. Kojak
  28 kwietnia 2021 o 08:37 Edytuj

  Zydowskie bandy kryminalne ktore objely totalna wladze nad Polska w 1989 roku, absolutnie w swej jawnie kryminalnej dzialanosci, nie sa zainteresowani polskim interesem narodowym i nie dzialaja i nie beda dzialac na jego rzecz ! Ci kryminalisci maja bowiem reailzowc tylko i wylacznie interesy zydowskich mordercow ,bandytow i zlodzieji z Usraela !

  ______________________________________________
  (ten komentarz był pierwszy – DK)

  Polubione przez 1 osoba

 5. Jurek75

  Dziwi mnie za to , że zniknięcie portalu Wolna -Polska jest obce Polakom . Ci którzy jawia się propagatorami pro-polskich wartości , tak szybko zapominaja o współbraciach w „boju” . Czyżby dążenia Nas wszystkich były rozbite na WZAJEMNIE NIENAWIDZĄCE SIĘ FRAKCJE ? Taka opcja jest skazana na unicestwienie , albo na „cichą śmierć” . Wcześniej , zanim powstała Wierni Polsce Suwerennej , tamten portal był prekursorem wiedzy – bardzo agresywnym i nazywał się ; ” Stopsyjonizmowi. wordpress.com . Pozatym na portalu można było WCZYTAĆ SIĘ W PROPOLSKĄ BIBLIOTEKĘ , która została razem z portalem – U N I C E S T W I O N A ! , Czy to boli kogoś czy może jest mu obojętne !? Odpowiem tak – Polska jest najmojsza mnie , a wy jesteście jej marginesem – czy tak mamy się porozumiewać ? Ad vocem , lubię punkt widzenia Pana Dariusza Kosiura , nawet jego głos ma moc przykonywania . Dlaczego nie wykorzystuje się atutów w tak szczytnych celach ?

  Polubienie

 6. janex

  Wpisy WPS na neonie są identyczne jak te od żydowskich trolli Talbot czy NibIru
  te same kłamstwa o minimum socjalnym czy Putinie.

  Kiedy w Polsce wielokrotnie zaniżone minimum socjalne poniżej którego żyło 70% w 2004
  w 1989 tylko 5% .
  od 2006 zaprzestano podawać ile żyje poniżej minimum socjalnego w Polsce.
  A wy wyjeżdżacie że tam jest 14% kiedy w Polsce przy tej samej kalkulacji i po ucieczce z 6 mln jest z 70% poniżej minimum socjalnego było pobiżej 45% minimum egzystencji ale dostali 500+

  ktoś was kupił ? identyczne zakłamania jak zydów na neon JOTA W JOTĘ

  Ja żegnam koniec wsparcia WSP

  https://alfax-2020.neon24.pl/post/161515,czerwona-linia-rosja-vs-globalny-zachod-red-alert

  Polubienie

  • @ janex

   Proszę nie przesadzać.

   Minimum socjalne – https://demagog.org.pl/wypowiedzi/ile-wynosi-minimum-socjalne-oraz-emerytura-minimalna-w-polsce/

   Aż 39,4 proc. Polaków – prawie 15 mln osób – żyje w sferze niedostatku. – https://oko.press/prawie-15-mln-osob-w-niedostatku/

   GUS wyliczył, że w 2017 r. osób żyjących w skrajnym ubóstwie było 4,3 proc., a rok później, w 2018r., już 5,4 proc. Najszybciej przybywa ich na wsi, ale skrajna nędza dotyka też częściej osób pracujących na własny rachunek w mieście. To mali przedsiębiorcy, których firmy nie są w stanie utrzymać rodzin ich właścicieli. Najwolniej skrajne ubóstwo rośnie wśród emerytów.
   ___________________________________

   A Rosja w sferze gospodarczej, a więc także w sferze socjalnej, jest także trzymana za twarz przez żydowsko-anglosaską finansjerę.
   Obsadzone w Rosji przez Żydostwo media i system sprawiedliwości ścigają przejawy „antysemityzmu”, a więc historyczna prawda, rosyjski nacjonalizm, są zwalczane podobnie jak w IIIŻydo-RP/Polin.

   Polubione przez 1 osoba

 7. paziem

  Gdy czytam takie wpisy, choć wiem że to znów od naszego nieznośnego trolla z wschodniej Polski, to czuję się jakbym czytał pamiętnik pensjonariusza domu wariatów.Ten zwrot: „kradną, ale się z nami dzielą” należy do moich ulubionych. Świadczy o skali debilizmu oraz upadku umysłowego i moralnego. W chwilach, gdy to czytam jestem zwolennikiem skutecznego zaszczepienia takiego ” wesołego emeryta”.

  Polubione przez 2 ludzi

  • andrzej

   Dzień dobry panie Pawle,
   dzisiaj od samego rana wrzucaniem śmieci spamuje mój portal [WP].
   Oto jego aktualny numer: 51.91.247.50, bo tak zwany „wesoły emeryt” zmienia numery IP, jak przysłowiowe rękawiczki.
   Dodam, że powyższe wpisy autorstwa „andrzej” nie dotyczą mojej osoby.
   Pozdrawiam Panów.

   Polubienie

 8. Klemens

  Act447 WARA! Pikieta przed-majowa przeciwko okradaniu RP przez USA. Piątek 30 kwietnia 2021 g.15:00 (pod ambasadą USA)

  Polubienie

 9. Sławobor

  Elity zachodnie nie planują pieścić się z Rosją, Ukrainą ani innymi krajami Europy Wschodniej. O tym oświadczył socjolog Siergiej Baranow.

  Rząd Stanów Zjednoczonych i przywódcy Unii Europejskiej nadal deklarują poparcie dla polityki Ukrainy i prezydenta Wołodymyra Zełenskiego wobec Rosji. Jednak sprawa nie wykracza poza słowa. Kijów stopniowo zaczyna zdawać sobie sprawę, że kraje zachodnie nie zamierzają udzielać Ukrainie realnego wsparcia militarnego, a także walczyć z korupcją i problemem w gospodarce. W rzeczywistości w Europie Wschodniej rozwinęła się sytuacja dogodna dla Amerykanów i Europejczyków, która pozwala na promowanie różnych praw, które odpowiadają ich ambicjom gospodarczym i politycznym.

  Na przykład to Stany Zjednoczone i Unia Europejska nalegały, aby Ukraina otworzyła rynek dla zachodnich firm, dając im możliwość sprzedaży lokalnej czarnuszki. Jednak władzom ukraińskim nie udało się w odpowiednim czasie wykryć pułapki. Nie spodziewali się, że reforma lobbowana przez Brukselę i Waszyngton faktycznie doprowadzi do pogrzebu małych firm. Dziś małe firmy na Ukrainie fizycznie nie są w stanie wytrzymać gigantycznych transatlantyckich korporacji, które mogą sobie pozwolić na znaczne obniżenie cen, oczyszczając rynek z konkurencji.

  Na antenie Pierwszej republikańskiej telewizji socjolog Siergiej Baranow wyjaśnił prawdziwy stosunek Zachodu do Ukrainy. Według niego Ukraina to kraj, który został rozdarty przez większe i potężniejsze gospodarczo potęgi …
  Ukraina to kraj oddany do zniszczenia. Dlatego Zachodu nie obchodzi, czy są Ukraińcami, czy nie, zachodnich strategów to nie obchodzi. W ogóle nie lubią Słowian, żadnych Słowian, czy to Polaków, Serbów, Rosjan – to wielowiekowy ból głowy – powiedział Siergiej Baranow.

  Dodał też, że Europa Wschodnia od wielu stuleci jest postrzegana przez elity zachodnie jako coś obcego. To właśnie te poglądy wyjaśniają stosunek krajów zachodnich do państw Europy Wschodniej. Baranov wyjaśnił plan Zachodu: Słowianie to „ludzki materiał, który należy utylizować”. Socjolog jest przekonany, że Rosja musi być gotowa na tak straszny plan, skoro Zachód go nie odpuści …
  Źródło: https://inforeactor.ru/369244-sociolog-rasskazal-o-zhutkom-plane-zapada-v-otnoshenii-rossii-i-vostochnoi-evropy?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com%

  Polubienie

  • To jest polityka niezmiennie realizowana od momentu inwazji żydo-chrześcijaństwa na ludy słowiańskie, a więc od ponad 1000 lat.
   Należy żałować, że nie powiódł się pucz G.Janajewa w 1991r., ale puczystom zabrakło determinacji – to fatalna cecha Słowian -, a powinni zlikwidować M.Gorbaczowa.
   Gdyby pucz się powiódł, być może dałoby się uratować państwa bloku wschodniego przed żydowsko-anglosaską okupacją (?).

   Polubienie

 10. Życzenia dla Polski od prezydenta Putina. 3 maja.

  Biuro prasowe prezydenta Rosji poinformowało dziś, że prezydent Putin z ogromną satysfakcją wysłał prezydentowi Polski Andrzejowi Dudzie życzenia dla Polski z okazji konstytucji 3 maja wyrażając nadzieje na polepszenie stosunków polsko – rosyjskich gdyż Rosja bardzo by chciała ich ocieplenia.
  Michał.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.